PowerPoint 2007 kiirklahvid

Kiirklahvide kasutamine

Selles spikriteemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi USA klaviatuuri klahvidele vastata.

Kaks või enam kiirklahvi, mida tuleb korraga vajutada, eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvid, mida on vaja vajutada vahetult üksteise järel, on eraldatud komaga (,).

Märkus.   Selle teema printimiseks vajutage tabeldusklahvi (see täidab käsu Kuva kõik), sisestusklahvi (ENTER) ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Võrguspikker

Kiirklahvid spikriakna kasutamiseks

Spikriakna kaudu pääsete kogu Office'i spikri sisu juurde. Spikriaknas kuvatakse teemad ja spikri muu sisu.

Aknas Spikker

Toiming

Klahvid

Spikriakna avamine

F1

Spikriakna sulgemine

ALT+F4

Spikriakna ja aktiivse programmi vaheldumisi aktiveerimine

ALT+TAB

Naasmine rakenduse PowerPoint avalehele

ALT+HOME

Spikriakna järgmise üksuse valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Spikriakna eelmise üksuse valimine

SHIFT+TAB

Valitud üksusega seotud toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Spikriakna jaotises Sirvi PowerPointi spikrit vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

Tabeldusklahv (TAB), SHIFT+TAB

Spikriakna jaotises Sirvi PowerPointi spikrit valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Sisestusklahv (ENTER)

Järgmise peidetud teksti või hüperlingi valimine, sh teema ülaosa käsud Kuva kõik ja Peida kõik

Tabeldusklahv (TAB)

Järgmise peidetud teksti või hüperlingi valimine

SHIFT+TAB

Valitud käskude Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Liikumine tagasi eelmisesse spikriteemasse (nupp Tagasi)

Muuteklahv (ALT)+vasaknool või tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Liikumine edasi järgmisesse spikriteemasse (nupp Edasi)

ALT+paremnool

Praeguse spikriteema kerimine vähehaaval vastavalt üles või alla

Ülesnool, allanool

Praeguse spikriteema sisu kerimine suuremas ulatuses vastavalt üles või alla

PAGE UP, PAGE DOWN

Spikriakna käsumenüü kuvamine. Selleks peab spikriaken olema aktiivne (klõpsake spikriakent).

SHIFT+F10

Viimase tegevuse peatamine (nupp Stopp)

Paoklahv (ESC)

Akna värskendamine (nupp Värskenda)

F5

Praeguse spikriteema printimine

Märkus.   Kui kursor ei asu praeguses spikriteemas, vajutage klahvi F6 ja klahvikombinatsiooni CTRL+P

CTRL+P

Ühenduse oleku muutmine (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.)

F6 (kuni fookus on väljal Tippige otsitavad sõnad), tabeldusklahv (TAB), allanool

Teksti tippimine väljale Tippige otsitavad sõnad (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.)

F6

Spikriakna alade vahel liikumine (nt liikumine tööriistariba, välja Tippige otsitavad sõnad ja loendi Otsing vahel

F6

Sisukorra puuvaates vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

Ülesnool, allanool

Sisukorra puuvaates valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Vasaknool, paremnool

Microsoft Office'i põhitoimingud

Akende kuvamine ja kasutamine

Toiming

Klahvid

Järgmise akna aktiveerimine

ALT+TAB

Järgmise akna aktiveerimine

ALT+SHIFT+TAB

Aktiivse akna sulgemine

CTRL+W või CTRL+F4

Aktiivse akna suurenduseelse suuruse taastamine

CTRL+F5

Mõnelt programmiakna paanilt tööpaan (päripäeva) liikumine. (Võib-olla tuleb klahvi F6 vajutada mitu korda.)

Märkus.   Kui klahvi F6 vajutamisel soovitud tööpaani ei kuvata, vajutage kasutajaliidese Microsoft Office Fluenti kasutajaliides lindile liikumiseks muuteklahvi ALT ning seejärel tööpaanile liikumiseks klahve CTRL+TAB. Lint on uue kasutajaliidese Microsoft Office Fluenti kasutajaliides osa. See asendab endised menüüd ja tööriistaribad ühtse kohaga, kust leiate kõik vajalikud käsud.

F6

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (vastupäeva)

SHIFT+F6

Järgmise akna aktiveerimine mitme avatud akna puhul

CTRL+F6

Järgmise akna aktiveerimine

CTRL+SHIFT+F6

Suurendamata akna Juhtmenüü käsu Teisalda täitmine. Akna nihutamiseks kasutage nooleklahve, lõpetamisel vajutage paoklahvi (ESC).

CTRL+F7

Suurendamata akna Juhtmenüü käsu Suurus täitmine. Akna suuruse muutmiseks kasutage nooleklahve, lõpetamisel vajutage paoklahvi (ESC).

CTRL+F8

Akna vähendamine ikooniks (toimib ainult mõne Microsoft Office'i programmi puhul)

CTRL+F9

Valitud akna suurendamine või taastamine

CTRL+F10

Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale

Klahv PRSC (Print Screen)

Valitud pildi kopeerimine lõikelauale

ALT+PRSC

Fondi või selle suuruse muutmine

Toiming

Klahvid

Fondi muutmine

CTRL+SHIFT+F

Fondi suuruse muutmine

CTRL+SHIFT+P

Valitud teksti fondi suuruse suurendamine

CTRL+SHIFT+>

Valitud teksti fondi suuruse vähendamine

CTRL+SHIFT+<

Tekstis või lahtrites liikumine

Toiming

Klahvid

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe rea võrra üles

Ülesnool

Liikumine ühe rea võrra alla

Allanool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+paremnool

Liikumine rea lõppu

END-klahv

Liikumine rea algusse

HOME-klahv

Liikumine ühe lõigu võrra üles

CTRL+ülesnool

Liikumine ühe lõigu võrra alla

CTRL+allanool

Liikumine tekstivälja lõppu

CTRL+END

Liikumine tekstivälja algusse

CTRL+HOME

Rakenduses Microsoft Office PowerPoint liikumine järgmise tiitli- või kehateksti kohatäiteni. Kui see on slaidi viimane kohatäide, lisatakse uus slaid, millel on algse slaidiga sama paigutus.

CTRL+ENTER

Eelmise toimingu Otsing kordamine

SHIFT+F4

Otsing ja asendus

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksi Otsing avamine

CTRL+F

Dialoogiboksi Asendamine avamine

CTRL+H

Eelmise toimingu Otsing kordamine

SHIFT+F4

Tabelites liikumine ja nende kasutamine

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisesse lahtrisse

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisesse lahtrisse

SHIFT+TAB

Liikumine järgmisele reale

Allanool

Liikumine eelmisele reale

Ülesnool

Tabelduskoha lisamine lahtrisse

CTRL+TAB

Uue lõigu alustamine

Sisestusklahv (ENTER)

Uue rea lisamine tabeli lõppu

Tabeldusklahv (TAB) viimase rea lõpus

Tööpaanide avamine ja kasutamine

Toiming

Klahvid

Mõnelt programmiakna paanilt tööpaan liikumine. (Võib-olla tuleb klahvi F6 vajutada mitu korda.)

F6

Aktiivse tööpaani puhul vastavalt järgmise või eelmise suvandi valimine

Tabeldusklahv (TAB), SHIFT+TAB

Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine

CTRL+allanool

Valitud alammenüü ühelt käsult teisele või dialoogiboksi suvandirühma ühelt suvandilt teisele liikumine

Allanool või ülesnool

Valitud menüü avamine või valitud nupule määratud käsu täitmine

Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)

Kiirmenüü avamine või valitud galeriiüksuse rippmenüü avamine

SHIFT+F10

Nähtava menüü või alammenüü puhul vastavalt selle esimese või viimase käsu valimine

HOME-klahv, END-klahv

Liikumine galerii loendis kerides vastavalt üles või alla.

PAGE UP, PAGE DOWN

Valitud galerii loendis vastavalt algusesse või lõppu liikumine

HOME-klahv, END-klahv

Tööpaani sulgemine

CTRL+SPACEBAR, C

Lõikelaua avamine

ALT+H, F, O

Nutikate siltide avamine ja kasutamine

Toiming

Klahvid

Nutika sildi menüü või teate kuvamine. Kui nutikaid silte on dokumendis rohkem, aktiveerib järgmise nutika sildi ja kuvab selle menüü või teate.

ALT+SHIFT+F10

Nutika sildi menüü järgmise üksuse valimine

Allanool

Nutika sildi menüü eelmise üksuse valimine

Ülesnool

Nutika sildi menüüs valitud üksusega toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Nutika sildi menüü või teate sulgemine

Paoklahv (ESC)

Näpunäited

 • Soovi korral võib arvuti teile nutika sildi kuvamisest heliga märku anda. Helivihjete kuulmiseks peab teil arvutis olema helikaart. Samuti peavad teil olema arvutisse installitud Microsoft Office'i helid.

 • Kui teil on veebiühendus, saate lisandmooduli Microsoft Office Sounds alla laadida Microsoft Office'i veebisaidilt. Pärast helifailide installimist tehke programmides Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 või Microsoft Office Word 2007 järgmist.

  1. Vajutage Microsoft Office'i nupu Nupu pilt klõpsamiseks klahvikombinatsiooni ALT+F ja seejärel nupu Programmi nimi suvandid klõpsamiseks täheklahvi I.

  2. Nupu Täpsemalt klõpsamiseks vajutage täheklahvi A või kasutage nupule liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

  3. Vajutage ruudu Luba heliga tagasiside märkimiseks kategooria Täpsemalt jaotises Üldist klahvikombinatsiooni ALT+F, seejärel vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni olete liikunud nupule OK, ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).

   Märkus.   Selle ruudu märkimine või tühjendamine mõjutab kõiki helitoega Office'i programme.

Tööpaani suuruse muutmine

 1. Vajutage rohkemate käskudega menüü kuvamiseks tööpaan olles klahve CTRL+tühikuklahv.

 2. Vajutage käsu Muuda suurust valimiseks allanooleklahvi ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tööpaani suuruse muutmiseks kasutage nooleklahve. Suuruse muutmiseks pikselhaaval kasutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv.

Märkus.   Kui olete suuruse muutmisega lõpetanud, vajutage paoklahvi ESC.

Dialoogibokside kasutamine

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisele suvandile või järgmisse suvandirühma

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisele suvandile või eelmisse suvandirühma

SHIFT+TAB

Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine

CTRL+TAB

Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine

CTRL+SHIFT+TAB

Valitud ripploendi avamine

ALT+allanool

Suletud loendi puhul selle avamine ja loendis olevale suvandile liikumine

Ripploendi väärtuse esitäht

Liikumine avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel

Nooleklahvid

Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine

Paoklahv (ESC)

Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu tühjendamine või märkimine

Tühikuklahv

Suvandi valimine või märkeruudu märkimine või tühjendamine

ALT+suvandis allakriipsutatud täht

Dialoogiboksi nupule määratud toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Redigeerimisväljade kasutamine dialoogiboksides

Redigeerimisväli on tühi väli, kuhu saate tippida või kleepida kirje (nt oma kasutajanime või kausta tee).

Toiming

Klahvid

Liikumine kirje algusesse

HOME-klahv

Liikumine kirje lõppu

END-klahv

Liikumine ühe märgi võrra vastavalt paremale või vasakule.

Vasaknool, paremnool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+paremnool

Vasakul asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+vasaknool

Paremal asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+paremnool

Vasakul asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+vasaknool

Paremal asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+paremnool

Teksti valimine kursorist kirje alguseni

SHIFT+HOME

Teksti valimine kursorist kirje lõpuni

SHIFT+END

Dialoogibokside Avamine ja Nimega salvestamine kasutamine

Toiming

Klahvid

Liikumine eelmisesse kausta Nupu pilt

ALT+1

Nupp Taseme võrra üles Nupu pilt – avatud kaustast taseme võrra kõrgemal oleva kausta avamine

ALT+2

Nupp Kustuta Nupu pilt – valitud kausta või faili kustutamine.

ALT+3 või kustutusklahv (DELETE)

Nupp Loo uus kaust Nupu pilt – uue kausta loomine.

ALT+4

Nupp Vaated Nupu pilt – ühe saadaoleva vaate aktiveerimine.

ALT+5

Nupp Tööriistad – menüü Tööriistad kuvamine

ALT+L

Valitud üksuse (nt kaust või fail) kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Liikumine suvandite või dialoogiboksi jaotiste vahel

Tabeldusklahv (TAB)

Loendi Vt avamine

F4 või ALT+I

Faililoendi värskendamine

F5

Uue kasutajaliidese Office Fluenti kasutajaliides lindil navigeerimine

Juurdepääs kõigile käskudele paari klahvivajutusega

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT).

  Iga praeguses vaates kasutatava funktsiooni juures kuvatakse klahvivihjed. Järgmine näide on Microsoft Office Wordi kohta.

  Menüülint koos kiirklahvispikritega

  Eelnev pilt pärineb koolitusprogrammist Microsoft Office'i veebikoolitus.

 2. Vajutage soovitud funktsiooni klahvivihje tähe klahvi.

 3. Sõltuvalt vajutatavast täheklahvist võidakse kuvada täiendavaid klahvivihjeid. Kui näiteks menüü Avaleht on aktiivne ja vajutate täheklahvi N, kuvatakse menüü Lisa ja selle menüü jaotiste klahvivihjed.

 4. Jätkake täheklahvide vajutamist, kuni jõuate soovitud käsu või juhtelemendini. Mõnel juhul tuleb esmalt vajutada käsku sisaldava jaotise täheklahvi. Näiteks saate klahvikombinatsiooni ALT+H, F, S vajutamisega avada jaotise Font loendiboksi Suurus.

  Märkus.   Tegevuse katkestamiseks ja klahvivihjete peitmiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

Klaviatuuri fookuse muutmine hiirt kasutamata

Teine võimalus menüülindiga töötamiseks klaviatuuri abil on fookuse liigutamine menüüde ja käskude vahel, kuni jõuate soovitud funktsioonini. Järgmisest tabelist leiate mitu viisi klaviatuuri fookuse liigutamiseks hiirt kasutamata.

Toiming

Klahvid

Lindil aktiivse menüü valimine ja kiirklahv aktiveerimine.

Muuteklahv (ALT) või F10. Dokumenti tagasi liikumiseks ja kiirklahvide tühistamiseks vajutage uuesti ühte neist klahvidest.

Liikumine lindil vastavalt vasakpoolsele või parempoolsele menüüle

Aktiivse menüü valimiseks klahv F10 ja seejärel paremnool või vasaknool

Lindi peitmine või kuvamine

CTRL+F1

Valitud käsu kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Akna järgmiste alade valimiseks liigutage fookust:

 • lindi aktiivne menüü

 • mis tahes avatud tööpaan

 • teie dokument

F6

Fookuse liigutamine lindi mis tahes käsule (vastavalt kas edasi või tagasi)

Tabeldusklahv (TAB), SHIFT+TAB

Lindi üksuste vahel liikumine vastavalt alla, üles, vasakule või paremale.

Allanool, ülesnool, vasaknool või paremnool

Lindil valitud käsu või juhtelemendi aktiveerimine

Tühikuklahv (SPACE BAR) või sisestusklahv (ENTER)

Lindil valitud menüü või galerii avamine

Tühikuklahv (SPACE BAR) või sisestusklahv (ENTER)

Lindi käsu või juhtelemendi aktiveerimine väärtuse muutmiseks

Sisestusklahv (ENTER)

Lindil oleva juhtelemendi väärtuse muutmise lõpetamine ja fookuse viimine tagasi dokumenti

Sisestusklahv (ENTER)

Lindil valitud käsu või juhtelemendi spikri kuvamine. (Kui valitud käsu kohta pole ühtegi spikriteemat, kuvatakse selle asemel programmi üldspikker.)

F1

Microsoft Office PowerPointi tavalised toimingud

Ühelt paanilt teisele liikumine

Toiming

Klahvid

Päripäeva liikumine paanide vahel (normaalvaates)

F6

Vastupäeva liikumine paanide vahel (normaalvaates)

SHIFT+F6

Paanil Slaidid ja liigendus vahekaartide Slaidid ja Liigendus vaheldumisi aktiveerimine (normaalvaates)

CTRL+SHIFT+TAB

Liigendusvaates töötamine

Toiming

Klahvid

Lõigu tõstmine

ALT+SHIFT+vasaknool

Lõigu langetamine

ALT+SHIFT+paremnool

Valitud lõikude tõstmine

ALT+SHIFT+ülesnool

Valitud lõikude langetamine

ALT+SHIFT+allanool

Pealkirjataseme 1 kuvamine

ALT+SHIFT+1

Pealkirja all oleva teksti laiendamine

ALT+SHIFT+plussmärk

Pealkirja all oleva teksti ahendamine

ALT+SHIFT+miinusmärk

Kujundite, piltide, väljade, objektide ja WordArt-iga töötamine

Kujundi lisamine

 1. Vajutage nupu Kujundid valimiseks muuteklahvi ALT, vabastage see ning vajutage täheklahve N, S ja siis H.

 2. Kasutage nooleklahve kujundite kategooriates liikumiseks ja valige soovitud kujund.

 3. Valitud kujundi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

Välja lisamine

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahvi N.

 2. Menüü Lisa jaotise Tekst nupule Tekstiväli liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB).

 3. Tekstivälja lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

Objekti lisamine

 1. Vajutage nupu Objekt valimiseks muuteklahvi (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja J.

 2. Kasutage objektide vahel liikumiseks nooleklahve

 3. Soovitud objekti lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

WordArt-objekti lisamine

 1. Nupu WordArt valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja W.

 2. Soovitud WordArti laadi valimiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

Kujundi valimine

Märkus.   Kui kursor asub teksti sees, vajutage paoklahvi (ESC).

 • Ühe kujundi valimiseks vajutage objektide seas edasi või tagasi kerimiseks vastavalt tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB, kuni objektil, mille soovite valida, kuvatakse suurusepidemed.

 • Mitme üksuse valimiseks kasutage valikupaani.

Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamine ja rühmitamise tühistamine

 • Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamiseks valige üksused, mida soovite rühmitada, ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+G.

 • Rühmitamise tühistamiseks valige soovitud rühm ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+G.

Koordinaatvõrgu või juhikute kuvamine või peitmine

Toiming

Klahvid

Koordinaatvõrgu kuvamine või peitmine

SHIFT+F9

Juhikute kuvamine ja peitmine

ALT+F9

Kujundi atribuutide kopeerimine

 1. Valige kujund, mille atribuute soovite kopeerida.

  Kui valite kujundi, millele on lisatud tekst, saate kopeerida nii teksti välimuse ja laadi kui ka kujundi atribuudid.

 2. Objekti atribuutide kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+C.

 3. Selle objekti valimiseks, millele soovite atribuute kopeerida, vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+V.

Teksti ja objektide valimine

Toiming

Klahvid

Parempoolse märgi valimine

SHIFT+paremnool

Vasakpoolse märgi valimine

SHIFT+vasaknool

Valimine sõna lõpuni

CTRL+SHIFT+paremnool

Valimine sõna alguseni

CTRL+SHIFT+vasaknool

Valimine ühe rea võrra üles

SHIFT+ülesnool

Valimine ühe rea võrra alla

SHIFT+allanool

Objekti valimine (koos objekti sees oleva tekstiga)

Paoklahv (ESC)

Objekti valimine (valitakse objekt)

TAB või SHIFT+TAB, kuni soovitud objekt on valitud

Objekti sees oleva teksti valimine (koos objektiga)

Sisestusklahv (ENTER)

Kõigi objektide valimine

CTRL+A (vahekaardil Slaidid)

Kõigi slaidide valimine

CTRL+A (slaidisortimisvaates)

Kogu teksti valimine

CTRL+A (vahekaardil Liigendus)

Teksti ja objektide kustutamine ning kopeerimine

Toiming

Klahvid

Vasakpoolse märgi kustutamine

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Vasakpoolse sõna kustutamine

CTRL+tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine

Kustutusklahv (DELETE)

Parempoolse sõna kustutamine

CTRL+DELETE

Valitud objekti lõikamine

CTRL+X

Valitud objekti kopeerimine

CTRL+C

Lõigatud või kopeeritud objekti kleepimine

CTRL+V

Viimase toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

CTRL+Y

Ainult vormingu kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Ainult vormingu kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Teisiti kleepimine

CTRL+ALT+V

Tekstis liikumine

Toiming

Klahvid

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe rea võrra üles

Ülesnool

Liikumine ühe rea võrra alla

Allanool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+paremnool

Liikumine rea lõppu

END

Liikumine rea algusse

HOME

Liikumine ühe lõigu võrra üles

CTRL+ülesnool

Liikumine ühe lõigu võrra alla

CTRL+allanool

Liikumine tekstivälja lõppu

CTRL+END

Liikumine tekstivälja algusse

CTRL+HOME

Liikumine järgmise tiitli- või kehateksti kohatäiteni. Kui see on slaidi viimane kohatäide, lisatakse uus slaid, millel on algse slaidiga sama paigutus.

CTRL+ENTER

Liikumine eelmise toimingu Otsing kordamiseks

SHIFT+F4

Tabelites liikumine ja töötamine

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisesse lahtrisse

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisesse lahtrisse

SHIFT+TAB

Liikumine järgmisele reale

Allanool

Liikumine eelmisele reale

Ülesnool

Tabelduskoha lisamine lahtrisse

CTRL+TAB

Uue lõigu alustamine

Sisestusklahv (ENTER)

Uue rea lisamine tabeli lõppu

TAB viimase rea lõpus

Lingitud või manusobjekti redigeerimine

 1. Soovitud objekti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 2. Kiirmenüü kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10.

 3. Vajutage allanoolt esmalt käsu Objekt Tööleht ja seejärel käsu Redigeeri valimiseks.

Märkide ja lõikude vormindamine ning joondamine

Fondi või fondisuuruse muutmine

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksi Font avamine fondi muutmiseks

CTRL+SHIFT+F

Dialoogiboksi Font avamine fondi suuruse muutmiseks

CTRL+SHIFT+P

Fondi suuruse suurendamine

CTRL+SHIFT+>

Fondi suuruse vähendamine

CTRL+SHIFT+<

Märgivormingute rakendamine

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksi Font avamine märgivormingu muutmiseks

CTRL+T

Täheregistri muutmine lausealguse suurtähtedeks, väiketähtedeks või suurtähtedeks

SHIFT+F3

Paksu vormingu rakendamine

CTRL+B

Allakriipsutuse rakendamine

CTRL+U

Kursiivvormingu rakendamine

CTRL+I

Vormindamine allindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine)

CTRL+võrdusmärk

Vormindamine ülaindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine)

CTRL+SHIFT+plussmärk

Märkide käsitsivormingu (nt üla- ja alaindeks) eemaldamine

CTRL+tühikuklahv

Hüperlingi lisamine

CTRL+K

Tekstivormingute kopeerimine

Toiming

Klahvid

Vormingute kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Vormingute kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Lõikude joondamine

Toiming

Klahvid

Lõigu joondamine keskele

CTRL+E

Lõigu rööpjoondamine

CTRL+J

Lõigu joondamine vasakule

CTRL+L

Lõigu joondamine paremale

CTRL+R

Esitluse kuvamine

Esitluse kuvamisel täisekraanrežiimis saate kasutada järgmisi kiirklahve.

Toiming

Klahvid

Esitluse käivitamine algusest

F5

Järgmise animatsiooni käivitamine või liikumine järgmisele slaidile.

N, sisestusklahv (ENTER), PAGE DOWN, paremnool, allanool või tühikuklahv

Eelmise animatsiooni käivitamine või eelmisele slaidile liikumine

P, PAGE UP, vasaknool, ülesnool või tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Liikumine slaidi numbrile

arv+sisestusklahv (ENTER)

Tühja musta slaidi kuvamine või tühjalt mustalt ekraanilt esitlusse naasmine

B või punkt

Tühja valge ekraani kuvamine või tühjalt valgelt ekraanilt esitlusse naasmine

W või koma

Automaatse esitluse peatamine või taaskäivitamine

S

Esitluse lõpetamine

Paoklahv (ESC) või sidekriips

Ekraanimarginaalide kustutamine

E

Liikumine järgmisele slaidile (kui järgmine slaid on peitslaid)

H

Harjutamise ajal uute ajastuste seadmine

T

Harjutamise ajal algsete ajastuste kasutamine

O

Harjutamise ajal hiireklõpsuga edasiliikumine

M

Esimesele slaidile naasmine

1+ENTER

Peidetud kursori uuesti kuvamine ja/või kursori muutmine pliiatsiks

CTRL+P

Peidetud kursori uuesti kuvamine ja/või kursori muutmine nooleks

CTRL+A

Kursori ja navigeerimisnupu peitmine kohe

CTRL+H

Kursori ja navigeerimisnupu peitmine 15 sekundi pärast

CTRL+U

Kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Liikumine slaidi esimesele või järgmisele hüperlingile

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine slaidi viimasele või eelmisele hüperlingile

SHIFT+TAB

Valitud hüperlingi hiireklõpsu-käitumise aktiveerimine

Sisestusklahv (ENTER), kui hüperlink on valitud

Näpunäide.   Juhtelementide loendi kuvamiseks vajutage esitluse ajal klahvi F1.

Veebiesitluste sirvimine

Järgmiste klahvide abil saate oma veebiesitlust vaadata brauseri Microsoft Internet Explorer 4.0 või uuema versiooniga.

Toiming

Klahvid

Veebiesitluse, aadressiriba ja lingiriba hüperlinkide vahel edasisuunas liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Veebiesitluse, aadressiriba ja lingiriba hüperlinkide vahel tagasisuunas liikumine

SHIFT+TAB

Valitud hüperlingi hiireklõpsu-käitumise aktiveerimine

Sisestusklahv (ENTER)

Liikumine järgmisele slaidile

Tühikuklahv

Liikumine eelmisele slaidile

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Valikupaanifunktsiooni kasutamine

Kasutage valikupaanil järgmisi kiirklahve.

Toiming

Klahvid

Valikupaani kuvamine

ALT, H, G, V

Fookuse viimine ühelt paanilt teisele

F6

Kontekstimenüü kuvamine

SHIFT+F10

Fookuse viimine üksusele või üksuste rühmale

Ülesnool või allanool

Fookuse viimine rühma üksuselt emarühmale

Vasaknool

Fookuse viimine rühmalt rühma esimesele üksusele

Paremnool

Aktiivse rühma ja kõigi selle tütarrühmade laiendamine

* (ainult numbriklaviatuuril)

Aktiivse rühma laiendamine

+ (ainult numbriklaviatuuril)

Aktiivse rühma ahendamine

- (ainult numbriklaviatuuril)

Fookuse viimine üksusele ja üksuse valimine

SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Aktiivse üksuse valimine

Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)

Aktiivse üksuse valimise tühistamine

SHIFT+tühikuklahv või SHIFT+ENTER

Valitud üksuse toomine ette

CTRL+SHIFT+F

Valitud üksuse viimine taha

CTRL+SHIFT+B

Aktiivse üksuse kuvamine või peitmine

CTRL+SHIFT+S

Aktiivse üksuse ümbernimetamine

F2

Klaviatuuri fookuse liigutamine valikupaanil puuvaate ja nuppude Kuva kõik ja Peida kõik vahel.

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Kõigi rühmade ahendamine

ALT+SHIFT+1

Kõigi rühmade laiendamine

ALT+SHIFT+9

Rakenduse Office PowerPoint 2007 menüü-üksustele, lindistatud makrodele ja Visual Basic for Applications (VBA)-koodidele (VBA – Visual Basic for Applications) kohandatud kiirklahvide määramiseks peate kasutama muu tootja lisandmoodulit (nt Shortcut Manager PowerPointi jaoks), mis on saadaval veebisaidil OfficeOne'i lisandmoodulid PowerPointi jaoks.

Rakenduskoht: PowerPoint 2007Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Vaheta keelt