Power View: andmete uurimine, visualiseerimine ja esitlemine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

NB!: Power View ja Power Pivot on saadaval Office Professional Plus või Office 365 Professional Plus väljaannete ja rakenduses Excel 2013 autonoomne väljaanne. Lugege Power Pivoti lisandmooduliga Excel 2010 töövihikud ei tööta mõnes versioonis Excel 2013. Soovite vaadata, millist Office'i versiooni te kasutate?

Power View on interaktiivne andmete uurimise, visualiseerimise ja esitlemise võimalus, mis julgustab intuitiivset kiiraruandlust. Power View on Microsoft Excel 2013 funktsioon ning Microsoft SharePoint Server 2010 ja 2013 funktsioon SQL Server 2012 Service Pack 1 aruandlusteenuste lisandmooduli osana Microsoft SharePoint Serveri Enterprise Editionis.

Lugege artiklit Mida on uut Excel 2013 ja SharePoint Serveri Power View’s?.

Vaadake Power View’ ja Power Pivoti videoid

Tulpdiagrammiga kaart Power View's

Selle artikli alateemad

Power View’ kasutamise alustamine

Power View’ andmeallikad

Diagrammide ja muude visualiseeringute loomine

Andmete filtreerimine ja esiletõstmine

Tükeldid

Sortimine

Mitme vaatega aruanded SharePointi Power View’s

Power View’ aruannete ühiskasutus

Power View ühiskasutus Excelis

SharePointi Power View’ aruannete (RDLX-failide) ühiskasutus

Power View’ aruannete printimine

Power View aruannete atribuudid Power Pivoti määramine

Jõudlus

Power View’, aruandekoosturi ja aruandekujundaja võrdlus

Lisateave Power View’ kohta

Power View Excelis ja SharePointis

Power View Excelis

Power View SharePointis

Power View kasutamise alustamine

Power View’st on kaks versiooni:

Mõlemad Power View versioonid nõuavad, et arvutisse oleks installitud Silverlight.

Power View RDLX-faile ei saa Excelis avada ning Power View vaateid sisaldavaid Exceli XLSX-faile ei saa avada SharePointi Power View’s. Samuti ei saa diagramme ja muid visualiseeringuid kopeerida RDLX-failist Exceli töövihikusse.

Küll aga saate Power View lehti sisaldavaid Exceli XLSX-faile SharePoint Serveris salvestada (kas kohapealses juurutuses või Office 365 teenuste raames) ja neid faile SharePointis avada. Lugege lisateavet Exceli Power View’ kasutamise kohta teenusekomplekti Office 365 teenuses SharePoint Server 2013 või SharePoint Online.

Power View’ andmeallikad

Rakenduses Excel 2013 saab Excelis ja SharePointis Power View alusena kasutada otse Excelis asuvaid andmeid. Kui lisate tabeleid ja loote nende vahel seoseid, loob Excel taustal andmemudeli. Andmemudel on tabelite ja nende seoste kogum, mis kajastab reaalseid seoseid ärifunktsioonide ja protsesside vahel, näiteks toodete seost varude ja müügiga. Saate jätkata sama andmemudeli muutmist ja täiustamist Exceli Power Pivotis, et luua Power View aruannete jaoks keerukam andmemudel.

Power View's saate andmeid interaktiivselt kasutada:

Lehe algusse

Diagrammide ja muude visualiseeringute loomine

Power View’s saab kiiresti luua mitmesuguseid visualiseeringuid, tabelite ja maatriksitega alustades ning sektor-, lint-, mulldiagrammide ja hulgidiagrammikomplektidega lõpetades. Visualiseeringu loomine algab tabelist, mille saab seejärel hõlpsasti teisendada muudeks visualiseeringuteks, et leida teie andmeid kõige paremini väljendav variant. Tabeli loomiseks klõpsake tabelit või välja väljaloendis või lohistage väli väljaloendist vaatesse. Power View joonistab tabeli vaates, kuvades teie tegelikud andmed ja lisades automaatselt veerupäised.

Tabeli teisendamiseks mõneks muuks visualiseeringuks klõpsake menüüs Kujundus soovitud visualiseeringu tüüpi. Power View lubab ainult need diagrammid ja muud visualiseeringud, mis selle tabeli andmetega kõige paremini toimivad. Kui Power View ei leia näiteks liidetud arvväärtusi, pole diagrammid lubatud.

Lisateavet leiate teemast Diagrammid ja muud visualiseeringud Power View’s.

Lehe algusse

Andmete filtreerimine ja esiletõstmine

Power View pakub andmete filtreerimiseks mitut võimalust. Power View kasutab aluseks oleva andmemudeli metaandmeid, et mõista töövihiku või aruande erinevate tabelite ja väljade vahelisi seoseid. Tänu neile seostele saate kasutada ühte visualiseeringut kõigi oma lehe või vaate visualiseeringute filtreerimiseks ja esiletoomiseks. Samuti saate kuvada filtriala ja määratleda filtrid, mida rakendada üksikule visualiseeringule või kõigile lehe või vaate visualiseeringutele. SharePointi Power View's saate enne lugemis- või täisekraanirežiimi lülitumist filtripaani nähtavale jätta või peita.

Lisateavet leiate teemast Filtreerimine ja esiletõstmine Power View’s.

Lehe algusse

Tükeldid

Exceli tükeldite abiga saate oma andmeid võrrelda ja analüüsida erinevatest perspektiividest. Power View’ tükeldid on sarnased. Kui teil on vaates mitu tükeldit ja valite ühes tükeldis kirje, filtreerib see valik kõik vaate tükeldid.

Lisateavet leiate teemast Tükeldid Power View’s.

Sortimine

Power View's saate sortida tabeleid, maatrikseid, lint- ja tulpdiagramme ning väikeste kordsete komplekte. Tabelites ja maatriksites saate sortida veerge, diagrammides kategooriaid või arvväärtusi ning kordsete komplektides kordsevälju või arvväärtusi. Kõigil juhtudel saate sortida kasvavalt või kahanevalt, võttes aluseks atribuudid (nt Toote nimi) või arvväärtused (nt müügisummad).

Lisateavet leiate teemast Sortimine Power View’s.

Lehe algusse

Mitme vaatega aruanded SharePointi Power View's

Ühes SharePointi Power View aruandes võib olla mitu vaadet. Kõik SharePointi Power View aruande vaated põhinevad samal tabelmudelil. Igal vaatel on oma visualiseeringud ja vaate filtrid kehtivad ainult selle vaate siseselt.

Lisateavet leiate teemast Mitme vaatega aruanded SharePointi Power View’s.

Märkus.:  Excelis on iga Power View’ leht omaette tööleht. Üks Exceli töövihik võib sisaldada mitut Power View’ lehte ja iga Power View’ lehe aluseks võib olla erinev mudel. Lisateavet erinevate andmemudelitega ühendatud Power View’ lehtede kohta leiate artiklist Mida on uut Excel 2013 ja SharePoint Serveri Power View's?.

Lehe algusse

Power View aruannete ühiskasutus

Power View aruanded on alati esitlusvalmis: andmeid saab iga kell sirvida ja esitleda, kuna töötate tegelike andmetega. Teil pole vaja aruannet eelvaates vaadata, et näha, kuidas see tegelikult välja näeks.

Power View ühiskasutus Excelis

Power View lehtede teie Exceli töövihikute ühiskasutusse andmiseks.

SharePoint Server 2013 või SharePoint Online’i saidil.    Sõltumata sellest, kas teie aruanne asub asutuse serveris või pilveteenuses, saavad aruande vaatajad seal salvestatud töövihikutes sisalduvaid Power View lehti vaadata ja kasutada.

SharePointi Power View’ aruannete (RDLX-failide) ühiskasutus

Lugemise ja täisekraani esitlusrežiimides on menüülint ja muud kujundustööriistad visualiseeringutele enama ruumi jätmiseks peidetud. Aruanne on sellegipoolest täielikult interaktiivne, seda saab filtreerida ja selles saab esiletõsteid teha.

Kui loote SharePointis Power View aruandeid, saate neid salvestada SharePoint Server 2010 või 2013 saidile, kus teised saavad neid vaadata ja interaktiivselt kasutada. Teised saavad neid ka redigeerida ja salvestada muudatused olenevalt oma õigustest serveris. Lugege täpsemalt, kuidas Power View’ aruandeid luua, salvestada ja printida.

Soovi korral saate ka oma SharePointi Power View’ aruande interaktiivse versiooni PowerPointi eksportida. Igast Power View vaatest saab omaette PowerPointi slaid. PowerPointi eksporditud Power View’ aruannete interaktiivne kasutamine sarnaneb Power View’ vaadete interaktiivse kasutamisega lugemis- ja täisekraanirežiimides: saate visualiseeringuid ja filtreid igas vaates interaktiivselt kasutada, kuid ei saa visualiseeringuid ega filtreid luua.

Lugege lisateavet SharePointi Power View’ aruande PowerPointi eksportimise kohta.

Lehe algusse

Power View’ aruannete printimine

Power View’ aruanded on mõeldud interaktiivseks kasutamiseks, sõltumata sellest, kas need on Exceli XLSX-failides või SharePointi RDLX-failides. Kui puudutate väärtusi ühel diagrammil, mõjutab see väärtusi teistel diagrammidel. Power View’ lehe saate küll ka välja printida, ent see on staatiline – paberil pole see interaktiivne.

Lisaks tuleb Power View’ aruande kujundamisel arvesse võtta, et see peaks ekraanil hea välja nägema: kõik diagrammid, tabelid ja muud visuaalsed elemendid peavad ära mahtuma ühele kuvale. Seetõttu on diagrammil või tabelil vahel kerimisriba – lugeja peab andmeid edasi kerima, et näha kõiki diagrammi või tabeli väärtusi. Kerimisribad aga paberil ei toimi.

Power View aruandlusatribuutide määramine Power Pivotis

Power Pivotis saate määrata mitmesuguseid atribuute, mis muudavad Power View’ aruannete kasutamise mugavamaks.

Lehe algusse

Jõudlus

Parema jõudluse nimel toob Power View ainult need andmed, mida antud ajal andmete visualiseerimiseks vaja läheb. Isegi kui lehe või vaate tabeli aluseks on miljoneid ridu sisaldav andmemudel, toob Power View andmed ainult sel hetkel tabelis nähtavate ridade jaoks. Kui kerite kerimisriba lehe alumisse serva, näete, et see hüppab üles, nii et saate allakerimist jätkata; Power View toob sel ajal uusi ridu.

Lehe algusse

Power View’, aruandekoosturi ja aruandekujundaja võrdlus

Power View ei asenda olemasolevaid aruandlusteenuste aruandlustooteid.

Aruandekujundaja on keerukas kujunduskeskkond, mida arendajad ja IT-spetsialistid kasutavad integreeritud aruandluseks oma rakendustes. Aruandekujundajas saavad nad luua funktsionaalseid aruandeid, ühisandmeressursse ja andmekomplekte ning autori aruandevaaturi juhtelemente.

Aruandekoosturis saavad IT-spetsialistid ja kogenud kasutajad luua võimsaid funktsionaalseid aruandeid ja taaskasutatavaid aruandeosi ning ühisandmestikke.

Aruandekoostur ja aruandekujundaja loovad RDL-aruandeid; Power View loob RDLX-aruandeid. Power View ei saa RDL-aruandeid avada ja vastupidi.

Märkused: 

  • RDL-aruandeid saab aruandeserverites käitada nii aruandlusteenuste omarežiimis kui ka SharePointi režiimis.

  • Power View RDLX-aruandeid saab aruandeserverites käitada üksnes SharePointi režiimis.

Aruandekujundaja nii Report Builder saata SQL Server 2012 Service Pack 1 aruandlusteenused, koos Power View. Lugege lisateavet SQL serveri aruandlusteenuste tööriistad.

Lehe algusse

Lisateavet Power View’ kohta

Power View Excelis ja SharePointis

Mida on uut Excel 2013 ja SharePoint Serveri Power View’s?

Power View’ peamised kujundusülesanded

Diagrammid ja muud visualiseeringud Power View’s

Filtreerimine ja esiletõstmine Power View’s

Hierarhiad Power View’

Sortimine Power View’s

Summa muutmine Power View’s keskmiseks või muuks agregaadiks

Power View’ aruannete kuvamine

Power View Excelis

Seosed Power View’s

Andmete või andmemudeli värskendamine Power View’ lehelt

Exceli Power View’ kasutamine Office 365 teenuses SharePoint Server või SharePoint Online

Õppetus: andmemudeli optimeerimine Power View’ aruannete jaoks

Õpetus: Power View’ aruande loomine Microsoft Azure’i turuplatsi andmetega

Power View SharePointis

SharePointi Power View’ süsteeminõuded

Power View’ loomine, salvestamine ja printimine SharePointi aruannetes

Mitme vaatega aruanded SharePointi Power View’s

Mitmedimensioonilise mudeli objektid Power View’s

Kiirklahvid ja hõlbustusfunktsioonid SharePointi Power View’s

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×