Power Query sõnastik

Liitväärtus

Liitväärtuse funktsiooni abil saate suvalise seostuvat tabelit sisaldava veeru andmed rühmitustoimingu tulemi saamiseks kokku võtta. Võimalikud funktsioonid on Summa, Arv, Keskmine, Min (Miinimum) ja Max (Maksimum).

Lisamine

Lisanduspäringuga saate kaks tabelipäringut omavahel ühendada nii, et tulemiks saadav uus päring sisaldab mõlema päringu kõiki ridu.

Lahter

Üksikväärtus, mis asub tabelis rea ja veeru ristumiskohas.

Veerg

Tabelis horisontaalselt joondatud kindlat tüüpi kordumatute andmeväärtuste loend. Tabeliveerul on kordumatu veerunimi ja kindel andmetüüp ning need määratlevad andmeridade struktuuri.

Kombineerimine

Mitmest andmeallikast pärinevate andmete kombineerimiseks on kaks võimalust: ühendamine ja lisamine.

Käsuriba

Power Query käsuriba on redaktoridialoogi akna allservas asuv roheline ala. Selle ala kaudu saate teha mitmesuguseid sagedasi toiminguid, näiteks eelvaadet värskendada, olulisi sätteid kohandada või redaktoridialoogi nupu Valmis klõpsamisega salvestada ja sulgeda.

Ühenduse loomine

Andmetabeli toomiseks saate luua ühenduse mitmesuguste andmeallikatega.

Kontekstimenüüd

Rakenduses Power Query saate uusi päringuetappe määratleda redaktori eelvaate kaudu. Enamik neist toimingutest asub eelvaate elementide kontekstimenüüdes (sõltuvalt tulemi tüübist).

Laiendamine

Seostuvat tabelit sisaldava veeru laiendamisel saate kuvada seostuvad andmed. Vastavalt vajadusele saate seostuvast tabelist ekstraktida kõik veeruväärtused või üksnes kindlad valitud veeruväärtused.

Filtreerimine

Tabeli filtreerimine aitab päringutulemite mahtu vähendada, jättes read või veerud mahu, väärtuse või mõne muu tingimuse alusel välja.

Valem

Power Query valemitega saate teha mitmesuguseid toiminguid, näiteks andmeid tuua või teisendada. Iga valem algab võrdusmärgiga „=“ ja valemid kirjutatakse Power Query valemikeeles.

Formula bar

Power Query valemiriba abil saate päringuvalemeid kirjutada ja muuta. Valemiriba on vaikimisi peidetud, kuid selle saab kuvada redaktorisätete menüü käsuga „Kuva/peida valemiriba“.

Päiserida

Tabelirida, mis sisaldab kõigi selle tabeli veergude veerunimesid või identifikaatoreid.

Ühendamine

Kahe päringu (tabeli) vertikaalne liitmine; tulemuseks saadud uus päring sisaldab kõiki esimese päringu ridu ja lisaveergu teises päringus asuvate vastavate ridadega. Ühendamine põhineb kasutaja määratletud vastendatavatel kriteeriumidel, kus üks või mitu kasutaja määratud veergu peavad mõlemas tabelis vastavuses olema.

Navigaatoripaan

Saate sirvida struktureeritud andmeallikaid, et leida andmeallikas, kuhu soovite päringuid saata.

Eelvaade

Power Query eelvaates kuvatakse redaktori iga päringuetapi tulemid. Uute päringuetappide loomiseks saate päringueelvaates mitmesuguseid menüütoiminguid kasutada.

Päring

Päring on Power Query vundament, mis võimaldab teil moodustada oma andmeanalüüsi nõuetele vastavaid andmete kogumise, filtreerimise ja teisendamise etappide komplekti. Päring käivitab etappide järjestuse andmete importimiseks andmeallikast esmasesse tabelisse ja seostuvasse tabelisse, kui seostuvad andmed on saadaval ja neid on taotletud.

Päringuredaktor

Power Query redaktori abil saate andmeallika kaudu andmeteisendustoiminguid sooritada ning andmetes navigeerida ja andmeid määratleda. Redaktor koosneb andmeallikas navigeerimise paanist, päringu valemiribast, päringu eelvaatest ja etappide paanist. Enamikule redaktoris saadaolevatele toimingutele pääseb juurde kontekstimenüüde kaudu.

Kirje

Kirje on nimega väärtuste (veergude) jada.

Värskendamine

Päringu värskendamisel saate uusimad andmed tabelisse importida ilma vajaduseta päringut uuesti luua. Päringu värskendamisel käivitatakse päringu määratlevate etappide komplekt.

Rida

Üks struktureeritud andmeväärtus tabelis. Kõigil tabeli ridadel on sama, veeru määratletud andmestruktuur.

Otsinguväli

Tekstiväli, kuhu saate tabelite loendi kuvamiseks otsinguterminid sisestada.

Otsingu edenemisnäidik

Rida pöörlevaid punkte, mis kuvatakse otsinguvälja all otsingutaotluse töötlemise ajal.

Otsingutulemite eelvaade

Tabeliandmetest pärinevate otsingutulemite esimeste ridade eelvaade.

Otsingutulemid

Teie otsinguterminitele vastavate tabelite loend. Tulemid sisaldavad tabeli kohta teavet (nt nimi, autor, kuupäev ja kirjeldus).

Otsingutulemite lehed

Enam kui kümne tabeliüksuse leidmisel kuvatakse mitu lehte. Kasutaja saab liikuda eelmisele või järgmisele lehele ning pääseb lehtedele juurde indeksivahemiku kaudu, milleks on praegune leht +/- 5.

Otsingusoovitused

Otsinguterminite soovitused, mis kuvatakse otsingutermini otsinguväljale tippimise ajal.

Otsingu tööpaan

Paan, mille kaudu saate Wikipediast avalikke andmeid otsida.

Sortimine

Tabeliridu saate päringutulemites sortida kindlate kriteeriumide järgi (nt tähestikuliselt või ühe või mitme veeru arvväärtuste alusel) ning tõusvas või laskuvas järjestuses.

Etapp

Etapp on iga konkreetsele päringule rakendatud andmete kogumise või teisendamise toiming. Etappe saab lisada, kustutada või muuta redaktori abil.

Etappide paan

Power Query etappe saab redigeerida juhul, kui neil on olemas seostuv sätete vaade. Sätete vaade luuakse siis, kui käivitate mõne dialoogi, näiteks „Ridade rühmitusalus“ või „Kohandatud veeru sisestamine“. Iga hammasrattaikooniga tähistatud päringuetappi saate muuta suvandiga „Redigeeri sätteid“.

Tabel

Kogumik andmeallikast imporditud kirjutuskaitstud andmeväärtusi, mis on korraldatud horisontaalsete nimega veergude ja vertikaalsete ridade mudeli järgi. Rea ja veeru ristumiskohas asuvat üksust nimetatakse lahtriks. Tabel võib sisaldada struktuuriandmeid mitmest andmeallikast, mille seas on näiteks veebilehtede tabelid, Exceli töölehed, SQL Serveri andmebaasid, SharePointi loendid ja rakenduse Microsoft Azure turuplatsi andmed.

Teisendamine ehk transformatsioon

Mitmest andmeallikast pärinevate andmete teisendamiseks saate päringuetappe vastavalt oma andmeanalüüsinõuetele lisada, eemaldada või redigeerida.

Tüüp

Kindlat tüüpi andmete liigitamiseks kasutatav veerutüüp. Igal väärtusel on andmetüüp, mis võib kajastada kas kindlat tüüpi väärtust (nt Arv, Tekst, Loogiline või Kuupäev ja kellaaeg) või peegeldab keerukamat andmestruktuuri, näiteks funktsiooni, loendit või kirjeid. Tabeliveeru andmetüüpi saate muuta kontekstimenüü käsuga „Muuda vormingut“. Komplekstüübi saate määratleda ka kontekstimenüü käsuga „Kuva valemid“. Andmetüüp või andmetüüpide jada võib piirata seda, millist valemit saate kindla toimingu jaoks kasutada. Korrutada saate näiteks ainult selliste veergude üksusi, mille andmetüüp on Arv.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×