Power Query kontekstimenüüde juhend

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Märkus.: Power Query kannab rakenduses Excel 2016 nime Saamine ja transformeerimine. Siin esitatud teave kehtib mõlema kohta. Lisateavet leiate teemast Saamine ja transformeerimine rakenduses Excel 2016.

Kontekstimenüüd on seotud redaktoripaanil asuvate elementidega (nt tabelilahtriga). Kontekstimenüüs on ära toodud toimingud, mida saab valitud elemendi või elementidega teha.

Selles artiklis

Lahtri kontekstimenüü

Arvu- või kuupäeva/kellaaja tüüp

Arvu- või kuupäeva/kellaaja väärtuste asendamine

Tekstitüüp

Tekstväärtuste asendamine

Loogikatüüp

Loogikaväärtuste asendamine

Tabeli-või lingitüüp

Veeru kontekstimenüü

Ühe veeru valimine

Kultuuriga tüübi muutmine

Mitme veeru valimine

Tabeli kontekstimenüü

Päringuetapi kontekstimenüü

Veebiotsing

Lahtri kontekstimenüü

Lahtrile toimingu rakendamiseks paremklõpsake mõnda lahtrit. Igal lahtritüübil on oma kontekstimenüü.

Arvu- või kuupäeva/kellaaja tüüp

Toiming

Kirjeldus

Numbrifiltrid

Tabeli filtreerimine tehtemärgi põhjal:

 • Võrdub

 • Ei võrdu

 • Suurem kui

 • Suurem kui või võrdne

 • Väiksem kui

 • Väiksem kui või võrdne

Väärtuste asendamine

Ühe väärtuse valitud veergudes teise väärtusega asendada. Arvu- või kuupäeva/kellaaja väärtuste asendamine, lugege teemat arvu või kuupäeva/kellaaja väärtuste asendamine.

Mine süvitsi

Saate liikuda lahtri sisusse. See toiming lisab praegusesse päringusse navigeerimise jaoks uue etapi. Toimingu tagasivõtmiseks saate selle etapi eemaldada paanil Etapid.

Lisa uue päringuna

Saate luua uue päringu, kasutades selle lahtri sisu päringu väärtustena. Uue päringu nimi on sama, mis valitud lahtri veerupäisel.

Arvu- või kuupäeva/kellaaja väärtuste asendamine

 1. Paremklõpsake soovitud arvu- või kuupäeva/kellaaja väärtusega lahtrit.

 2. Klõpsake käsku Väärtuste asendamine.

 3. Sisestage dialoogiboksis Väärtuste asendamine soovitud väärtused väljadele Väärtus otsimiseks ja Asenda üksusega.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Tekstitüüp

Toiming

Kirjeldus

Tekstifiltrid

Tabeli filtreerimine tehtemärgi põhjal:

 • Võrdub

 • Ei võrdu

 • Algab väärtusega

 • Lõpeb väärtusega

 • Sisaldab

 • Ei sisalda

Väärtuste asendamine

Ühe väärtuse valitud veergudes teise väärtusega asendada. Tekstväärtuste asendamine teemast teksti väärtuste asendamine.

Mine süvitsi

Saate liikuda lahtri sisusse. See toiming lisab praegusesse päringusse navigeerimise jaoks uue etapi. Toimingu tagasivõtmiseks saate selle etapi eemaldada paanil Etapid.

Lisa uue päringuna

Saate luua uue päringu, kasutades selle lahtri sisu päringu väärtustena. Uue päringu nimi on sama, mis valitud lahtri veerupäisel.

Tekstväärtuste asendamine

 1. Paremklõpsake tekstväärtusega lahtrit.

 2. Klõpsake käsku Väärtuste asendamine.

 3. Sisestage dialoogiboksis Väärtuste asendamine soovitud väärtused väljadele Väärtus otsimiseks ja Asenda üksusega.

 4. Kogu lahtrisisu asendamiseks valige Otsi kogu lahtri sisu. Muul juhul asendab funktsioon Väärtuste asendamine kõik väljale Väärtus otsimiseks sisestatud väärtusele vastava sisu.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Loogikatüüp

Toiming

Kirjeldus

Väärtuste asendamine

Saate ühe väärtuse valitud veergudes teise väärtusega asendada. Loogikaväärtuste asendamise kohta leiate teavet lõigust „Loogikaväärtuste asendamine“.

Mine süvitsi

Saate liikuda lahtri sisusse. See toiming lisab praegusesse päringusse navigeerimise jaoks uue etapi. Toimingu tagasivõtmiseks saate selle etapi eemaldada paanil Etapid.

Lisa uue päringuna

Saate luua uue päringu, kasutades selle lahtri sisu päringu väärtustena. Uue päringu nimi on sama, mis valitud lahtri veerupäisel.

Loogikaväärtuste asendamine

 1. Paremklõpsake loogikaväärtusega lahtrit.

 2. Klõpsake käsku Väärtuste asendamine.

 3. Sisestage dialoogiboksis Väärtuste asendamine soovitud väärtused väljadele Väärtus otsimiseks ja Asenda üksusega.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Tabeli- või lingitüüp

Toiming

Kirjeldus

Mine süvitsi

Saate liikuda lahtri sisusse. See toiming lisab praegusesse päringusse navigeerimise jaoks uue etapi. Toimingu tagasivõtmiseks saate selle etapi eemaldada paanil Etapid.

Lisa uue päringuna

Saate luua uue päringu, kasutades selle lahtri sisu päringu väärtustena. Uue päringu nimi on sama, mis valitud lahtri veerupäisel.

Veeru kontekstimenüü

Toimingu rakendamiseks kõigile soovitud veeru lahtritele paremklõpsake valitud veerupäiseid. Igal veerutüübil on oma kontekstimenüü.

Ühe veeru valimine

Toiming

Tüüp, mille kohta see kehtib

Kirjeldus

Eemalda

Kõik tüübid

Saate valitud veeru vaatest ja edaspidisest kasutusest eemaldada.

Eemalda muud veerud

Kõik tüübid

Saate kõik valimata veerud vaatest ja edaspidisest kasutusest eemaldada.

Kasuta esimest rida päistena

Kõik tüübid

Iga tabelipäise nimi asendatakse tabeli esimeses reas oleva vastava lahtriväärtusega.

Dupleeri veergu

Kõik tüübid

Loob Dubleeri valitud veerust paremal küljel tabelit. Uue veerule antud nimi on < veeru nimi > koopia.

Tükelda veerg

(Saadaval sisse Päringuredaktori r kas lindil)

Tekstitüüp

Tekstiveeru tükeldamiseks mitmeks veeruks on kaks võimalust.

 • Eraldaja alusel

 • Märkide arvu alusel

Tekstiveeru tükeldamise kohta leiate lisateavet artiklist Tekstiveeru tükeldamine.

Eemalda duplikaadid

(Saadaval sisse Päringuredaktori r kas lindil )

Tekst, Arv, Kuupäev/kellaaeg,

Loogiline

Tabel, kus on valitud veerud väärtused duplikaatväärtused varasemates kõigi ridade eemaldamine Esimese rea ja esimese väärtuse määramine ei eemaldata. Duplikaatide eemaldamise kohta leiate lisateavet teemast Duplikaatide eemaldamine.

Väärtuste asendamine

(Saadaval sisse Päringuredaktori r kas lindil )

Tekst, Arv, Kuupäev/kellaaeg,

Loogiline

Üksuse veerus teise väärtusega asendada. Väärtuste asendamine kohta leiate lisateavet teemast lahtri kontekstimenüü.

Muuda tüüpi

(Saadaval sisse Päringuredaktori r kas lindil )

Tekst, Arv, Kuupäev/kellaaeg,

Loogiline

Tabeli-, lingi- ja kirjetüüpide korral keelatud

Saate valitud veeru tüübiks valida mõne muu tüübi:

 • Loogiline

 • Arv

 • Kuupäev

 • Kuupäev/kellaaeg

 • Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd

 • Kellaaeg

 • Kestus

 • Binaarväärtus

 • Tekst

 • Kultuuriga tüübi. Origin on kultuuriga tüübi muutmise kohta leiate lisateavet teemast kultuuriga tüübi muutmine.

Transformatsioon

Teksti- ja kuupäeva/kellaaja tüübid

Kõigi muude tüüpide korral keelatud

Tekstväärtuse korral saate muuta väärtuste veerus renderdamise viisi:

 • väiketäht

 • SUURTÄHT

 • Muuda kõik sõnad suurtäheliseks

 • Trimmi

 • Puhasta

 • JSON

 • XML

Kuupäeva/kellaaja väärtuse korral saate muuta väärtuste veerus renderdamise viisi:

 • Kuupäev

 • Kellaaeg

 • Päev

 • Kuu

 • Aasta

 • Nädalapäev

Sisesta veerg

Kõik tüübid

Tabelis lisatakse viimase veeru järele uus veerg. Uue veeru väärtused määratletakse lisatava veeru tüübi valimisega:

 • Kohandatud (teie ise määratlete valemi, mis arvutab uued väärtused)

 • Indeksiveerg

Veeru lisamise kohta leiate lisateavet artiklist Kohandatud veeru lisamine tabelisse.

Rühmitusalus

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil )

Tekst, Arv, Kuupäev/kellaaeg,

Loogiline

Summeerib andmed reaväärtuste järgi. Kui teil on näiteks tabelis veerud Maakond, Linn, Rahvaarv, saate teha järgmist:

 • rühmitada maakonna alusel ja loendada iga maakonna linnad või summeerida linnade rahvaarvu iga maakonna rahvaarvu saamiseks;

 • rühmitada linna alusel ja loendada linnanimede esinemiskorrad.

Ridade rühmitamise kohta leiate lisateavet artiklist Ridade rühmitamine tabelis.

Tühista veergude liigendus

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil )

Kõik tüübid

Saate valitud veerud teisendada atribuudi ja väärtuse paarideks. Veeruliigenduse eemaldamise kohta leiate lisateavet artiklist Veeruliigenduse eemaldamine.

Teisalda

Kõik tüübid

Saate valitud veeru tabelis mõnda teise kohta teisaldada. Valitud veeru saate teisaldada:

 • vasakule

 • paremale

 • algusse

 • lõppu

Samuti võite veergu klõpsata ja need siis valitud veerust vasakule või paremale lohistada.

Nimeta ümber

Kõik tüübid

Saate valitud veeru ümber nimetada.

Mine süvitsi

Kõik tüübid

Saate liikuda veeru sisusse. See toiming lisab praegusesse päringusse navigeerimise jaoks uue etapi. Toimingu tagasivõtmiseks saate selle etapi eemaldada paanil Etapid.

Lisa uus päring

Kõik tüübid

Saate luua uue päringu, kasutades selle veeru sisu päringu väärtustena. Selleks tuleb uues päringus viidata algsele päringule. Uue päringu nimi on sama, mis valitud veeru veerupäisel.

Kultuuriga tüübi muutmine

 1. Paremklõpsake valitud veergu.

 2. Valige Muuda tüüpi > Kultuuriga tüüp.

 3. Dialoogiboksis Kultuuriga tüübi muutmine valige muutmiseks Andmetüüp. Seejärel valige Kultuur.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Mitme veeru valimine

Valige (Ctrl+klõps või Shift+klõps) vähemalt kaks veergu. Seejärel paremklõpsake mõnda valitud veergu, et rakendada mitme veeru kontekstimenüü toiming valitud veergudele.

Märkus.:  Mõne mitme veeru valiku korral on osa kontekstimenüü üksusi keelatud.

Toiming

Kirjeldus

Eemalda veerud

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil )

Saate valitud veerud vaatest ja edaspidisest kasutusest eemaldada.

Eemalda muud veerud

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil)

Saate kõik valimata veerud vaatest ja edaspidisest kasutusest eemaldada.

Eemalda duplikaadid

Tabel, kus on valitud veerud väärtused duplikaatväärtused varasemates kõigi ridade eemaldamine Esimese rea ja esimese väärtuse määramine ei eemaldata. Duplikaatide eemaldamise kohta leiate lisateavet teemast Duplikaatide eemaldamine.

Väärtuste asendamine

Üksuse veerus teise väärtusega asendada. Väärtuste asendamine kohta leiate lisateavet teemast lahtri kontekstimenüü.

Muuda tüüpi

Saate valitud veeru tüübiks valida mõne muu tüübi:

 • Loogiline

 • Arv

 • Kuupäev

 • Kuupäev/kellaaeg

 • Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd

 • Kellaaeg

 • Kestus

 • Binaarväärtus

 • Tekst

 • Kultuuriga tüübi. Origin on kultuuriga tüübi muutmise kohta leiate lisateavet teemast kultuuriga tüübi muutmine.

Transformatsioon

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil)

Tekstväärtuse korral saate muuta väärtuste veerus renderdamise viisi:

 • väiketäht

 • SUURTÄHT

 • Muuda kõik sõnad suurtäheliseks

 • Trimmi

 • Puhasta

 • JSON

 • XML

Kuupäeva/kellaaja väärtuse korral saate muuta väärtuste veerus renderdamise viisi:

 • Kuupäev

 • Kellaaeg

 • Päev

 • Kuu

 • Aasta

 • Nädalapäev

Ühenda veerud

Rühmitusalus

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil)

Summeerib andmed reaväärtuste järgi. Kui teil on näiteks tabelis veerud Maakond, Linn, Rahvaarv, saate teha järgmist:

 • rühmitada maakonna alusel ja loendada iga maakonna linnad või summeerida linnade rahvaarvu iga maakonna rahvaarvu saamiseks;

 • rühmitada linna alusel ja loendada linnanimede esinemiskorrad.

Ridade rühmitamise kohta leiate lisateavet artiklist Ridade rühmitamine tabelis.

Tühista veergude liigendus

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil)

Saate valitud veerud teisendada atribuudi ja väärtuse paarideks. Veeruliigenduse kohta leiate teavet teemast veergude liigenduse tühistamine.

Teisalda

Saate valitud veeru tabelis mõnda teise kohta teisaldada. Valitud veeru saate teisaldada:

 • vasakule

 • paremale

 • algusse

 • lõppu

Samuti võite veergu klõpsata ja need siis valitud veerust vasakule või paremale lohistada.

Lehe algusse

Tabeli kontekstimenüü

Tabeli kontekstimenüü kaudu, mis tähistab tabeliikoon ( Tabeliikoon ) tabelit hõlmavaid toiminguid.

Toiming

Kirjeldus

Kasuta esimest rida päistena

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil)

Saate tabeli esimese rea väärtused määrata veerupäisteks.

Eemalda duplikaadid

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil)

Power Query tabelist saate eemaldada kõik read, mille valitud veergudes olevad väärtused dubleerivad eelnevaid väärtusi. Väärtusehulga esimese esinemisjuhuga rida ei eemaldata.

Eemalda tõrked

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil)

Saate vigu sisaldavad read praegu valitud veergudest eemaldada.

Sisesta veerg

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil)

Tabelis lisatakse viimase veeru järele uus veerg. Uue veeru väärtused määratletakse lisatava veeru tüübi valimisega:

 • Kohandatud (teie ise määratlete valemi, mis arvutab uued väärtused)

 • Indeksiveerg

Veeru lisamise kohta leiate lisateavet artiklist Kohandatud veeru lisamine tabelisse.

Säilita ülemised read

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil)

Saate määrata tabelis alles jäetavate ülemiste ridade arvu.

Säilita 100 ülemist rida

Saate alles jätta tabeli 100 ülemist rida.

Säilita ridade vahemik

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil)

Saate määrata tabelis alles jäetava reavahemiku, mille alguseks on Esimene rida ja mis ulatub sealt väljal Ridade arv määratud arvu ridade võrra edasi.

Eemalda ülemised read

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil)

Saate tabelist eemaldada ülemised n rida.

Eemalda read üle ühe

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil)

Saate tabelist eemaldada iga teise rea, alustades väljal Esimene eemaldatav rida määratud reast. Lisaks tuleb teil määrata Eemaldatavate ridade arv ja Säilitatavate ridade arv.

Ühenda

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil)

Looge Eelvaade kahe olemasoleva päringu põhjal uus päring. Ühe päringutulem sisaldab kõik primaartabel, täitva ühe navigeerimispaanil linki seostuvat tabelit sisaldava veeru ühe veeruga veerud. Päringute ühendamise kohta leiate lisateavet teemast päringute ühendamine.

Lisa

(Saadaval ma n Päringuredaktori r kas lindil)

Eelvaade luua uue päringu, mis sisaldab kõiki esimese päringu, millele järgneb kõik read teise päringu ridu. Päringute lisamise kohta leiate lisateavet teemast päringute lisamine.

Lehe algusse

Päringuetapi kontekstimenüü

Päringuetapi muutmiseks ja päringuetapi paigutuse vahetamiseks paremklõpsake päringuetappi.

Toiming

Kirjeldus

Sätete redigeerimine

Saate redigeerida valitud etapi määratleva funktsiooni väärtusi.

Nimeta ümber

Saate etapile uue nime panna. Sellest on abi näiteks juhul, kui soovite, et etappidel oleksid tähendusega nimed või kui soovite sama toimingu (nt veeru lisamise) mitut juhtu üksteisest eristada.

Kustuta

Saate selle etapi voost eemaldada. Märkus. Kui järgmised etapid sõltuvad sellest etapist, võib see toiming järgmistes etappides tõrkeid põhjustada.

Kustuta lõpuni

Saate eemaldada selle etapi ja kõik järgmised selle voo etapid.

Liigu üles

Saate valitud etapi ühe sammu võrra voo algusele lähemale viia.

Liigu alla

Saate valitud etapi ühe sammu võrra voo algusest kaugemale viia.

Lehe algusse

Veebiotsing

Paanil Veebiotsingparemklõpsake andmeallika kokkuvõtteüksust.

Toiming

Kirjeldus

Mine allikale

Saate minna valitud andmeallikaüksuse allikaks olevale veebilehele.

Kasutustingimused

Saate minna valitud andmeallikaüksuse kasutustingimuste lehele.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×