Office
Logi sisse

Postkastide migreerimine ühest Office 365 rentnikust teise

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas ettevõtete liitumise korral postkaste ja teenusesätteid ühest Office 365 rentnikust teise Office 365 rentnikkeskkonda migreerida. Kui teil on vaja migreerida enam kui 500 kasutajat või suur hulk SharePointi andmeid, tasub teha koostööd Office 365 partneriga.

Selle artikli stsenaariumis on kasutatud kahte väljamõeldud ettevõtet, Contoso.com ja Fabrikam.com, mis kasutavad kahte erinevat Office 365 rentnikku. Contoso on ostnud Fabrikami ning teisaldab Fabrikami kasutajad ja andmed contoso.com’i Office 365 rentnikusse.

Rentnik 1 (sihtrentnik)

Allikas 2 (lähterentnik)

Kohandatud meilidomeen:   

contoso.com

fabrikam.com

Office 365 algne domeen:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Stsenaarium. Migreerimine kolmanda osapoole migreerimistööriista abil

See stsenaarium eeldab, et ettevõtte Fabrikam kasutajad, rühmad ja muud objektid luuakse teenusekomplektis Office 365 käsitsi, imporditakse skripti kaudu portaali või liidetakse Contoso Active Directorysse Active Directory domeeniteenuste (AD DS) konsolideerimise kaudu.

Kui see on lõpule viidud, on kõik Fabrikami kontod Contoso.com Office 365 rentnikus ning kasutavad UPN-i jaoks domeeni @fabrikam.com. Viimane aadressikuju valiti lihtsuse ja lühiduse järgi, aga seda saab loomulikult muuta vastavalt teie vajadustele.

Postkasti andmete teisaldamine ühest Office 365 rentnikust teise

Plaanimine. Kaks nädalat enne migreerimise alustamist

Kui te kasutate kasutajate migreerimiseks kolmanda osapoole migreerimistööriista, ostke migreerimiseks vajalikud litsentsid.

Mida klientide loomisel silmas pidada?   

Rakenduste Outlook 2010 ja Outlook 2013 jaoks peate vaid kustutama Outlooki kasutajaprofiili.

Rakenduste Outlook 2007 ja Outlook 2010 jaoks konfigureerib automaattuvastus taaskäivitamisel kliendi ning loob uuesti .OST-faili.

Lynci kliendi jaoks peate kontaktid lisama pärast migreerimise lõpuleviimist.

Rentniku ettevalmistamine ja litsentsimine   

Lähterentnik on Fabrikami teenusekomplekti Office 365 rentnik, millest te kasutajad ja andmed migreerite. Sihtrentnik on Contoso teenusekomplekti Office 365 rentnik, kuhu te migreerite.

 1. Suurendage litsentside arvu teenusekomplekti Office 365 sihtrentnikus vastavalt kõigile postkastidele, mis migreeritakse lähterentnikust sihtrentnikusse.

 2. Looge administraatorikontod lähte- ja sihtrentnikus, mida kasutatakse migreerimisel ühest teenusekomplektist Office 365 teise teenusekomplekti Office 365. Mõned migreerimistööriistad võivad andmete läbilaskevõime optimeerimiseks nõuda mitut lähterentniku administraatorikontot.

Ruumi, ressursi, levirühma ja User-objekti loomine sihtrentnikus   

Ressursside loomine sihtrentnikus (Contoso).

 1. Kui kõigi objektide sünkroonimiseks Contoso Active Directory domeeniteenustest (AD DS) kasutatakse tööriista Azure AD Connect, tuleb lähterentniku (Fabrikam) AD DS-ist pärit objektid luua sihtrentnikus (Contoso) konsolideerimise teel.

  1. AD DS-i konsolideerimiseks saab kasutada mitut erinevat AD DS-i tööriista. Konsolideerimine võib täiendavat aega ja kavandamist võtta, sõltuvalt teisaldatavate objektide arvust ja seega tuleb seda teha enne migreerimisprojekti.

  2. Kontrollige, kas uued kasutajad ja rühmad on sünkroonitud Contoso.com’i sihtrentnikuga kataloogisünkroonimise kaudu. Objektid peaks uues rentnikus kuvatama kujul kasutaja@contoso.onmicrosoft.com, kuna Fabrikami domeeni pole seekord teisaldatud. Kasutajate ja rühmade esmast meiliaadressi saab värskendada kujule @fabrikam.com pärast domeeni teisaldamise lõpuleviimist.

 2. Kui kataloogisünkroonimist ei kasutata või kui mõnda ruumi, ressurssi, rühma või kasutajat hallatakse lähterentniku Office 365 halduskeskuses, tuleb need objektid luua sihtrentnikus. Objekte saab luua käsitsi Office 365 halduskeskuses või suuremate mahtude korral importige CSV-fail hulgilisamisfunktsiooni abil Office 365 halduskeskuses või kasutage Windows PowerShelli.

Suhtlus lõppkasutajatega   

Migreerimisest teatamiseks oma ettevõtte lõppkasutajatele tehke järgmist.

 1. Looge suhtlusplaan ja alustage kasutajate teavitamist eelseisvast migreerimisest ja teenusemuudatusest.

 2. Pärast migreerimist tuleb hüüdnimede vahemälu kõigis Outlooki klientrakendustes tühjendada. Lisateavet automaatse parandustööriista kohta, mida lõppkasutajad saavad kasutada, leiate artiklist Hüüdnimede ja automaatteksti vahemälude lähtestamine Outlookis.

 3. Teavitage kasutajaid sellest, kuidas uue sisselogimisteabe abil saab Outlook Web Appiga ühenduse luua juhul, kui neil ilmnevad probleemid pärast migreerimist.

Ettevalmistus ja migreerimiseelsed toimingud. Kolm päeva enne migreerimise alustamist

Domeeni ettevalmistamine   

Domeeni migreerimiseks ettevalmistamiseks tehke järgmised toimingud.

 1. Alustage sihtrentniku (Contoso) kontrollimisprotsessi Fabrikam.com’i meilidomeeni jaoks.

 2. Kontrollimiseks lisage contoso.com Office 365 halduskeskuses Fabrikam.com’i domeen ja looge domeeninime süsteemis (DNS) TXT-kirjed.

  Märkus.: Kontrollimine nurjub, kuna teine rentnik kasutab veel seda domeeni.

  Selle juhise täitmine annab nüüd DNS-kirjele aega levida, kuna see võtab aega kuni 72 tundi. Lõplik valideerimine toimub hiljem toimingu käigus.

Migreerimise ajastamine   

Migreerimise ajastamiseks tehke järgmist.

 1. Koostage juhtloend kasutajate postkastidest, mida soovite migreerida.

 2. Looge postkastide vastendamise CSV-fail kasutatava kolmanda osapoole migreerimistööriista jaoks. Seda vastendusfaili kasutab migreerimistööriist migreerimise ajal lähtepostkasti vastendamiseks sihtrentniku postkastiga. Soovitame teil lähtekontode vastendamise jaoks kasutada ’algset’ domeeni *.onmicrosoft.com, kuna kohandatud meilidomeen muutub pidevalt.

CSV-fail, mida kasutatakse postkasti andmete migreerimiseks ühest Office 365 rentnikust teise

Meilivahetuskirje (MX-kirje) eluea (TTL) test   

Järgmisena te ajastate TTL-testi.

 1. Muutke DNS-i sätetes selle esmase meilidomeeni MX-kirje TTL-väärtus, mida soovite üle viia, väikeseks (nt 5 minutit). Kui TTL-i ei saa viie minuti peale vähendada, vaadake järele väikseim võimalik väärtus ja jätke see meelde. Näide: kui väikseim võimalik väärtus on 4 tundi, tuleb MX-kirjet muuta 4 tundi enne migreerimise algust.

 2. Mx-otsingut saab kasutada MX-i ja DNS-i muudatuste kontrollimiseks.

Kataloogisünkroonimise keelamine lähterentnikus   

Kataloogisünkroonimise saate keelata lähterentniku Office 365 halduskeskuses. See toiming võib aega võtta 24 tundi või enam ning seetõttu tuleb seda teha enne migreerimist. Kui see on portaalis keelatud, ei sünkroonita Office 365 rentnikusse enam ühtegi lähterentniku AD DS-i muudatust. Võtke olemasolevate kasutajate ja rühmade ettevalmistamisel seda ajakulu arvesse.

Migreerimine. Migreerimise päeval

Neid juhiseid peate täitma migreerimise päeval.

MX-kirje muudatus – Sissetuleva meilivoo peatamine   

Muutke esmane MX-kirje teenusekomplektist Office 365 domeeniks, mis pole juurdepääsetav, s.t „mittejuurdepääsetav.näide.com”. Interneti meiliserverid, mis üritavad uusi meilisõnumeid kohale toimetada, panevad need järjekorda ning proovivad seda uuesti teha 24 tunni jooksul. Selle meetodi kasutamisel võib osa meile tagastada kättetoimetamatuse aruande (NDR) sõltuvalt meilisõnumeid saata üritavast serverist. Kui see on probleem, kasutage MX-kirje varundusteenust. Paljud kolmanda osapoole teenused panevad teie meilisõnumid järjekorda päevadeks või kuudeks. Kui migreerimine on lõpule viidud, toimetavad need teenused järjekorda pandud meilisõnumid kohale uude teenusekomplekti Office 365 rentnikusse.

Näpunäide.: Kui teie TTL on lühike (nt 5 minutit), võib seda toimingut teha tööpäeva lõpus, kui see tekitab vähem segadust. Kui teie TTL on suurem, peate MX-kirje muutma varem, et TTL saaks aeguda. Näide. Neljatunnine TTL tuleb muuta enne kella 2 pärastlõunal, kui plaanite migreerimist alustada kell 18:00.

Vajadusel kontrollige oma MX-i ja DNS-i muudatusi. MX-i ja DNS-i muudatuste kontrollimiseks võib kasutada Nslookupi või teenust MxToolbox.

Lähterentniku ettevalmistamine   

Esmane meilidomeen fabrikam.com tuleb eemaldada kõigist lähterentniku objektidest enne kui domeeni saab teisaldada sihtrentnikusse.

 1. Kui te häälestasite domeeni ka teenuse SharePoint Online avalikule veebisaidile, peate enne domeeni eemaldamist esmalt määrama veebisaidi URL-i tagasi algseks domeeniks.

 2. Eemaldage kõigilt kasutajatelt Lynci litsentsid lähterentnikus, mis kasutab Lynci haldusportaali. See eemaldab Fabrikam.com-iga seotud Lynci SIP-aadressid.

 3. Lähtestage lähtepostkastide vaikemeiliaadressid teenusekomplektis Office 365 algseteks domeenideks (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Lähtestage kõigi leviloendite, ruumide ja ressursside vaikemeiliaadressid lähterentnikus algseks domeeniks (fabrikam.onmicrosoft.com).

 5. Eemaldage kõik teisesed meilid (puhverserveri aadressid) kasutaja objektidest, mis ikka veel kasutavad aadressi @fabrikam.com.

 6. Määrake lähterentniku vaikedomeen fabrikam.onmicrosoft.com-i marsruutimisdomeeniks (klõpsake haldusportaali ülanurgas oma ettevõtte nime).

 7. Kasutage domeeni ja blokeerimise eemaldamist ikka veel kasutavate kõigi objektide loendi toomiseks Windows PowerShelli käsku Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com.

 8. Lisateavet levinud domeenieemaldusprobleemide kohta leiate teemast Tõrketeate saamine domeeni eemaldamisel teenusekomplektist Office 365.

Sihtrentniku ettevalmistamine   

Viige domeeni Fabrikam.com kontrollimine rentnikus contoso.com lõpule. Te peate võib-olla ootama üks tund pärast domeeni eemaldamist vanast rentnikust.

 1. Konfigureerige automaattuvastuse CNAME (sisemine/väline), valikuline.

 2. Kui kasutate AD FS-i, konfigureerige uus domeen sihtrentnikus AD FS-i jaoks.

 3. Alustage postkastide aktiveerimist rentnikus contoso.com tenant > Määra litsentsid kõigile uutele kasutajakontodele.

 4. Määrake meilidomeen Fabrikam.com uute kasutajate esmaseks aadressiks. Seda saab teha, kui valite/redigeerite mitu litsentsimata kasutajat portaalis või kasutate Windows PowerShelli.

 5. Kui te ei kasuta parooliräsi sünkroonimise funktsiooni, läbivat autentimist või AD FS-i, määrake parool kõigile sihtrentniku (Contoso) postkastidele. Kui te ei kasuta üldist parooli, teavitage kasutajaid uuest paroolist.

 6. Kui postkastid on litsentsitud ja aktiivsed, minge üle meilisõnumite marsruutimisele. Suunake Fabrikami MX-kirjeteenusekomplekti Office 365 sihtrentnikule (Contoso). Kui MX-i TTL aegub, hakkavad meilid liikuma uutesse tühjadesse postkastidesse. Kui te kasutate MX-i varundusteenust, saate meilid vabastad uutesse postkastidesse.

 7. Kontrolltestige sihtrentnikus meilivoogu uutesse postkastidesse ja uutest postkastidest.

 8. Kui te kasutate Exchange Online’i kaitseteenust (EOP), toimige järgmiselt. Looge sihtrentnikus lähterentnikust uuesti transpordireeglid, konnektorid, valged ja mustad nimekirjad jne.

Migreerimise alustamine   

Tööseisakute ning kasutajatele ebamugavuste tekitamise vähendamiseks valige migreerimise jaoks parim meetod.

 • 500 või väiksema arvu kasutajate migreerimine. Migreerige meil, kalender ja kontaktandmed sihtrentniku postkastidesse. Võimalusel piirake meili migreerimine kuupäevaga, nt viimase 6 kuu andmed.

 • Enam kui 500 kasutaja migreerimine. Kasutage kontaktide, kalendri migreerimiskohal mitme läbimise meetodit ja migreerige kõigile kasutajatele ainult 1 nädala meilisõnumid ning järgnevatel päevadel või nädalatel täitke postkastid mitme läbimisega vanemate meiliandmetega.

Käivitage meilimigreerimine kolmanda osapoole tööriista abil.

 1. Jälgige migreerimistoimingu edenemist tarnija poolt pakutud tööriistadega. Saatke migreerimise ajal juhtkonnale ja migreerimismeeskonnale perioodilisi edenemisaruandeid.

 2. Viige läbi teise ja kolmanda läbimise migreerimine pärast kogu migreerimise lõpuleviimist.

Migreerimise lõpus sünkroonivad Outlook 2007 ja 2010 kogu postkasti iga kasutaja jaoks ning kasutavad selleks märkimisväärselt läbilaskevõimet sõltuvalt sellest, kui palju andmeid te igasse postkasti migreerisite. Outlook 2013 talletab vahemällu vaikimisi ainult 12 kuu andmed. Seda sätet saab konfigureerida väiksema või suurema arvu andmete korral (nt ainult 3 kuu andmed), mis võib läbilaskevõimet kergendada.

Migreerimisjärgsed toimingud. Puhastus   

Migreeritud meilisõnumitele vastates võib kasutaja saada kättetoimetamatuse aruandeid (NDR-e). Outlooki hüüdnimede vahemälu tuleb tühjendada (lugege artiklit Hüüdnimede ja automaatteksti vahemälu lähtestamine Outlookis). Teise võimalusena saate lisada vana pärand-DN-i x.500 puhverserveri aadressina kõigi kasutajate jaoks.

Windows PowerShelli näidisskriptid

Kasutage järgmisi Windows PowerShelli näidisskripte oma skriptide loomise alguspunktina.

Office 365 paroolide hulgi lähtestamine

 1. Looge CSV-fail nimega parool.csv

 2. Lisage sellesse faili veerud „upn” ja „uusparool” (Näide: johnsmith@contoso.com,Parool1)

 3. PowerShelli käsu kasutamine

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

Kõigi Office 365 konkreetse puhveraadressiga kontode kopeerimine CSV-faili

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Ruumipostkastide hulgi loomine teenusekomplektis Office 365

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Teiseste meiliaadresside hulgi eemaldamine postkastidest

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×