Piltide muutmine läbipaistvaks

Pildi läbipaistvaks muutmise põhitoimingud

Lühidalt tuleb pildi läbipaistvaks muutmiseks tuleb teha järgmised toimingud:

joonistage mõni kujund, täitke see pildiga ja seejärel reguleerige pildi läbipaistvust.

Saata kõiki neid toiminguid vaadata sellest videost. Selle ja muude toimingute kohta lisateabe hankimiseks klõpsake allpool mõne jaotise laiendamiseks ja üksikasjade kuvamiseks soovitud toimingu pealkirja.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.
Üheminutiline õpetus

Läbipaistvusega seotud toimingute üksikasjalikud juhised

 1. Valige menüüs Lisa nupp Kujundid ja seejärel valige kuvatavast galeriist soovitud kujund (nt ristkülik).

 2. Joonistage dokumendis kujund.

  Kujundi proportsioonid peaksid olema samad nagu sellele lisatava pildi proportsioonid. Kui kujundi ja pildi proportsioonid on erinevad, kuvatakse pilt moonutatult.

 3. Kujundi kontuuri eemaldamiseks paremklõpsake kujundit ja seejärel klõpsake hüpiknuppu Kontuur ja tehke avanevas galeriis valik Kontuurita.

 4. Paremklõpsake kujundit uuesti ja klõpsake käsku Vorminda kujundit....

  Avatakse paan Kujundi vormindamine.

 5. Klõpsake paani Tausta vormindamine jaotises Täide raadionuppu Pilt- või tekstuurtäide.

  Pilt- või tekstuurtäite nupp pildi vormindamise aknas

 6. Klõpsake nuppu Fail. Otsige dialoogiboksis Pildi lisamine üles pildifail, mille soovite lisada. Valige pilt ja seejärel valige nupp Lisa.

 7. Pilt kuvatakse nüüd kujundis. Pildi läbipaistvuse reguleerimiseks nihutage paanil Kujundi vormindamine liugurit Läbipaistvus (või tippige liuguri servas olevale väljale mõni arv).

  Läbipaistvuse liugur pildi vormindamise aknas

  Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

Näpunäide.: Kui olete kujundi algseid proportsioone kujundit lohistades muutnud, võib kujundisse lisatav pilt jääda kiiva. Samuti ei pruugi kõik pildid teatud kujunditesse täpselt sobida. Pildi ilme korrigeerimiseks võite kujundi suurust muuta või kasutada jaotise Nihe sätted läbipaistvusliuguri all.

Märkus.:  Kui kasutate PowerPointi, saate muuta pildi läbipaistvaks ja kasutada seda slaidi taustana.

Soovi korral saate läbipaistvusfunktsiooni abil läbipaistvaks muuta ka ainult ühe pildi värvidest.

Erinevalt terve pildi läbipaistvaks muutmisest on ainult ühe värvi läbipaistvaks muutmine võimalik üksnes pildina, mitte kujundi sisse lisatud objekti korral. Kui teie pilt on eespool kirjeldatud viisil kujunditäitena lisatud, pole käsk Sea läbipaistev värv saadaval.

NB!: Võtke kindlasti arvesse ka seda, et pealtnäha ühevärvilised alad (nt rohelised puulehed) võivad tegelikult koosneda paljudest värvitoonidest ja seetõttu ei pruugi efekt oodatule vastata. Läbipaistva värvi valimine toimib kõige paremini lausvärve sisaldavate lihtsamate piltide (nt lõikepiltide) korral.

 1. Topeltklõpsake pilti. Seejärel klõpsake menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming nuppu Värv.

  Menüü Pildiriistad alammenüü Vorming kaudu avatud nupu Värv menüü

 2. Klõpsake nuppu Sea läbipaistev värv. Kui kursori kuju muutub, klõpsake värvi, mille soovite läbipaistvaks muuta.

  Pilt kursoriga, mis kuvatakse pärast nupu Sea läbipaistev värv klõpsamist

Järgmisel pildil on lehed paljudes rohelise värvi toonides ja seetõttu muudetakse läbipaistvaks ainult osa lehtedest, mis teeb läbipaistvusefekti nägemise raskeks. Toimingu kordamine mõne muu värviga eemaldab esimesena valitud värvi läbipaistvuse. Värvimuudatuste tagasi võtmiseks klõpsake jaotises Reguleerimine nuppuLähtesta pilt.

Pilt, kus osa lehtedest on muudetud läbipaistvaks

Märkus.:  Läbipaistvate piltide printimisel jäävad läbipaistvad osad paberiga sama värvi. Arvuti ekraanil või veebisaidil on läbipaistvad alad taustaga sama värvi.

 1. Valige Lisa > Kujundid.

 2. Valige rippgaleriist mõni kujund ja joonistage see soovitud suurusega.

 3. Paremklõpsake kujundit ja klõpsake käsku Vorminda kujundit.

  Kuvatakse paan Kujundi vormindamine.

 4. Avage sellel paanil jaotis Täide.

 5. Valige liugur Läbipaistvus ja lohistage seda soovitud läbipaistvusastme määramiseks paremale.

  Valige läbipaistvuse liugur ja lohistage seda soovitud läbipaistvusastme saamiseks paremale.

Kui teil on arvutis mõni pilditöötlusrakendus, saate pildi läbipaistvaks muutmiseks kasutada seda rakendust. Seejärel salvestage pilt vormingus, mis säilitab läbipaistvusteabe (nt PNG-failina), ja lisage pilt oma Office'i dokumenti.

Kui soovite, et saaksite pildi läbipaistvaks muuta ilma kujundit kasutamata, avage meie soovituste väli ja hääletage selle poolt, et teavitada oma soovist PowerPointi tootemeeskonda.

Pildi läbipaistvaks muutmise põhitoimingud

Lühidalt tuleb pildi läbipaistvaks muutmiseks tuleb teha järgmist:

joonistage mõni kujund, täitke see pildiga ja seejärel reguleerige pildi läbipaistvust.

Saata kõiki neid toiminguid vaadata sellest videost. Selle ja muude toimingute kohta lisateabe hankimiseks klõpsake allpool mõne jaotise laiendamiseks ja üksikasjade kuvamiseks soovitud toimingu pealkirja.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.
Üheminutiline õpetus

Läbipaistvusega seotud toimingute üksikasjalikud juhised

Joonistage kujund, täitke see pildiga ja muutke pildi läbipaistvust järgmiste juhiste abil.

 1. Valige menüüs Lisa nupp Kujundid ja seejärel valige kuvatavast galeriist soovitud kujund (nt ristkülik).

 2. Joonistage dokumendis kujund.

  Jälgige, et proportsioonid sobiksid kujundile hiljem lisatava pildi proportsioonidega. Kui pildi ja kujundi proportsioonid on erinevad, kuvatakse pilt moonutatult.

 3. Valitud kujundi kontuuri eemaldamiseks tehke järgmist. Kujund on endiselt valitud ja nüüd klõpsake tööriistaribal menüü Joonistusriistad alammenüüs Vorming nuppu Kujundikontuur ning seejärel valige Kontuurita.

  Valige Kujundikontuur, seejärel valige kuvatavas menüüs Kontuurita.
 4. Paremklõpsake kujundit ja seejärel valige käsk Vorminda kujundit.

  Avaneb dialoogiboks Kujundi vormindamine.

 5. Valige jaotises Täide valik Pilt- või tekstuurtäide ja klõpsake nuppu Fail.

  Dialoogiboks Pildi vormindamine

  Avaneb dialoogiboks Pildi lisamine.

 6. Leidke dialoogiboksi Pildi lisamine kaudu soovitud pilt, valige see ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

  Dialoogiboks Pildi lisamine

  Pilt lisatakse slaidile kujundi sees. Võimalik, et peate selle nähtavale toomiseks nihutama dialoogiboksi Pildi vormindamine. Läbipaistvuse muutmiseks jätke dialoogiboks avatuks.

 7. Pilt kuvatakse nüüd kujundis. Pildi läbipaistvuse reguleerimiseks nihutage dialoogiboksis Pildi vormindamine liugurit Läbipaistvus paremale (või tippige liuguri servas olevale väljale mõni arv).

  Taustpildi kohandamiseks nihutage liugurit Läbipaistvus paremale poole.

  Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

 8. Dialoogiboksi sulgemiseks valige Sule.

Näpunäide.: Kui olete kujundi algseid proportsioone kujundit lohistades muutnud, võib kujundisse lisatav pilt jääda kiiva. Samuti ei pruugi kõik pildid teatud kujunditesse täpselt sobida. Pildi ilme korrigeerimiseks võite kujundi suurust muuta või kasutada jaotise Nihe sätted läbipaistvusliuguri kohal.

Soovi korral saate läbipaistvusfunktsiooni abil läbipaistvaks muuta ka ainult ühe pildi värvidest.

Erinevalt terve pildi läbipaistvaks muutmisest on ainult ühe värvi läbipaistvaks muutmine võimalik üksnes pildina, mitte kujundi sisse lisatud objekti korral. Kui teie pilt on eespool kirjeldatud viisil kujunditäitena lisatud, pole käsk Sea läbipaistev värv saadaval.

NB!: Võtke kindlasti arvesse ka seda, et pealtnäha ühevärvilised alad (nt rohelised puulehed) võivad tegelikult koosneda paljudest värvitoonidest ja seetõttu ei pruugi efekt oodatule vastata. Läbipaistva värvi valimine toimib kõige paremini lausvärve sisaldavate lihtsamate piltide (nt lõikepiltide) korral.

 1. Topeltklõpsake pilti. Seejärel klõpsake menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming nuppu Värv.

  Menüü Pildiriistad alammenüü Vorming kaudu avatud nupu Värv menüü

 2. Klõpsake nuppu Sea läbipaistev värv. Kui kursori kuju muutub, klõpsake värvi, mille soovite läbipaistvaks muuta.

  Pilt kursoriga, mis kuvatakse pärast nupu Sea läbipaistev värv klõpsamist

Järgmisel pildil on lehed paljudes rohelise värvi toonides ja seetõttu muudetakse läbipaistvaks ainult osa lehtedest, mis teeb läbipaistvusefekti nägemise raskeks. Toimingu kordamine mõne muu värviga eemaldab esimesena valitud värvi läbipaistvuse. Värvimuudatuste tagasi võtmiseks klõpsake jaotises Reguleerimine nuppuLähtesta pilt.

Pilt, kus osa lehtedest on muudetud läbipaistvaks

Märkus.:  Läbipaistvate piltide printimisel jäävad läbipaistvad osad paberiga sama värvi. Arvuti ekraanil või veebisaidil on läbipaistvad alad taustaga sama värvi.

 1. Valige Lisa > Kujundid.

 2. Valige rippgaleriist mõni kujund ja joonistage see soovitud suurusega.

 3. Paremklõpsake kujundit ja klõpsake käsku Vorminda kujundit.

  Avaneb dialoogiboks Kujundi vormindamine.

 4. Valige dialoogiboksi jaotises Täide liugur Läbipaistvus ja lohistage seda soovitud läbipaistvusastme määramiseks paremale.

  Valige läbipaistvuse liugur ja lohistage seda soovitud läbipaistvusastme saamiseks paremale.

Kui teil on arvutis mõni pilditöötlusrakendus, saate pildi läbipaistvaks muutmiseks kasutada seda rakendust. Seejärel salvestage pilt vormingus, mis säilitab läbipaistvusteabe (nt PNG-failina), ja lisage pilt oma Office'i dokumenti.

Pildi läbipaistvaks muutmise põhitoimingud

Lühidalt tuleb pildi läbipaistvaks muutmiseks tuleb teha järgmised toimingud.

 1. Kujundi joonistamine

 2. Kujundi täitmine pildiga

 3. Pildi läbipaistvuse reguleerimine

Läbipaistvusega seotud toimingute üksikasjalikud juhised

Lisage pilt kujundi sisse soovitud mõõtmetega ja muutke seejärel selle läbipaistvust järgmiselt.

 1. Valige menüüs Lisa nupp Kujundid ja seejärel valige kuvatavast galeriist soovitud kujund (nt ristkülik).

 2. Joonistage dokumendis kujund.

  Jälgige, et proportsioonid sobiksid kujundile hiljem lisatava pildi proportsioonidega. Kui pildi ja kujundi proportsioonid on erinevad, kuvatakse pilt moonutatult.

 3. Valitud kujundi kontuuri eemaldamiseks tehke järgmist. Klõpsake tööriistaribal menüü Joonistusriistad alammenüüs Vorming nuppu Kujundikontuur ning seejärel valige Kontuurita.

  Valige Kujundikontuur, seejärel valige kuvatavas menüüs Kontuurita.
 4. Paremklõpsake kujundit ja seejärel valige käsk Vorminda kujundit.

  Avaneb dialoogiboks Kujundi vormindamine.

 5. Valige jaotises Täide valik Pilt- või tekstuurtäide ja klõpsake nuppu Fail.

  Dialoogiboks Pildi vormindamine

  Avaneb dialoogiboks Pildi lisamine.

 6. Leidke dialoogiboksi Pildi lisamine kaudu soovitud pilt, valige see ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

  Dialoogiboks Pildi lisamine

  Pilt lisatakse slaidile kujundi sees. Võimalik, et peate selle nähtavale toomiseks nihutama dialoogiboksi Pildi vormindamine. Läbipaistvuse muutmiseks jätke dialoogiboks avatuks.

 7. Pilt kuvatakse nüüd kujundis. Pildi läbipaistvuse reguleerimiseks nihutage dialoogiboksis Pildi vormindamine liugurit Läbipaistvus paremale (või tippige liuguri servas olevale väljale mõni arv).

  Taustpildi kohandamiseks nihutage liugurit Läbipaistvus paremale poole.

  Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

 8. Dialoogiboksi sulgemiseks valige Sule.

Soovi korral saate läbipaistvusfunktsiooni abil läbipaistvaks muuta ka ainult ühe pildi värvidest.

NB!: Võtke kindlasti arvesse ka seda, et pealtnäha ühevärvilised alad (nt rohelised puulehed) võivad tegelikult koosneda paljudest värvitoonidest ja seetõttu ei pruugi efekt oodatule vastata. Läbipaistva värvi valimine toimib kõige paremini lausvärve sisaldavate lihtsamate piltide (nt lõikepiltide) korral.

 1. Klõpsake pilti, kus soovite läbipaistvad alad luua.

 2. Klõpsake menüü Pildiriistad alammenüü Vorming jaotises Reguleerimine nuppu Muuda värvi.

  Menüü Pildiriistad

 3. Klõpsake nuppu Sea läbipaistev värv ning seejärel klõpsake pildil või muul kujutisel värvi, mille soovite muuta läbipaistvaks.

  Märkused: 

  • Nupp Sea läbipaistev värv on saadaval üksnes selliste rasterpiltide jaoks, mis pole veel läbipaistvad, ja teatud lõikepiltide jaoks.

  • Läbipaistvat ala ei saa luua animeeritud GIF-piltidel. Küll aga saate läbipaistvust muuta mõnes animeeritud GIF-piltide töötlemiseks loodud programmis ja seejärel faili uuesti oma Microsoft Office System 2007 dokumenti lisada.

  • Kui soovite pildil mitu värvi läbipaistvaks muuta, saate seda teha mõnes muus pilditöötlusrakenduses. Seejärel salvestage pilt vormingus, mis säilitab läbipaistvusteabe (nt PNG-failina), ja lisage pilt siis oma Office 2007 dokumenti.

 1. Valige Lisa > Kujundid.

 2. Valige rippgaleriist mõni kujund ja joonistage see soovitud suurusega.

 3. Paremklõpsake kujundit ja klõpsake käsku Vorminda kujundit.

  Avaneb dialoogiboks Kujundi vormindamine.

 4. Valige dialoogiboksi jaotises Täide liugur Läbipaistvus ja lohistage seda soovitud läbipaistvusastme määramiseks paremale.

  Valige läbipaistvuse liugur ja lohistage seda soovitud läbipaistvusastme saamiseks paremale.

Kui teil on arvutis mõni pilditöötlusrakendus, saate pildi läbipaistvaks muutmiseks kasutada seda rakendust. Seejärel salvestage pilt vormingus, mis säilitab läbipaistvusteabe (nt PNG-failina), ja lisage pilt oma Office'i dokumenti.

 1. Valige pilt või objekt, mille läbipaistvust soovite muuta.

 2. Valige menüü Picture Format (Pildi vorming) või Shape Format (Kujundi vorming) ja seejärel valige Transparency (Läbipaistvus) Menüü Pildivorming nupp Läbipaistvus .

  Avaneb pildi läbipaistvuse valmissuvandite galerii.

  Pildi läbipaistvuse valmisvariandid

 3. Valige mõni valmissuvand või valige üksikasjalikumate valikute avamiseks galerii allservas Picture Transparency Options (Pildi läbipaistvussuvandid).

 4. Avage paani Format Picture (Pildi vormindamine) või Format Shape (Kujundi vormindamine) vahekaardil Picture (Pilt) jaotis Picture Transparency (Pildi läbipaistvus).

 5. Soovitud läbipaistvusprotsendi seadmiseks lohistage läbipaistvuse liugurit paremale või määrake protsentväärtus väljal.

  Liuguririba Läbipaistvus paanil Pildi vorming

  Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

Pildi mõne osa peitmiseks või kihilise mulje tekitamiseks saate muuta läbipaistvaks ühe pildil olevatest värvidest. Pildi läbipaistvad alad jäävad sama värvi paberiga, millele pilt prinditakse. Elektroonilise kuva puhul, näiteks veebilehel, on läbipaistvad alad sama värvi taustaga.

 1. Valige pilt, mille värvi läbipaistvust soovite muuta.

 2. Tehke menüüs Picture Format (Pildi vorming) valik Color (Värv) ja seejärel valige Set Transparent Color (Sea läbipaistev värv).

 3. Klõpsake pildil või kujutisel värvi, mille soovite muuta läbipaistvaks.

  Märkus.: Pildil saab läbipaistvaks muuta ainult ühe värvi. Võtke arvesse, et alad, mis näivad ühevärvilised (näiteks sinine taevas), võivad tegelikult koosneda mitmest peenest värvivariatsioonist. Seega võib juhtuda, et teie valitud värv esineb tegelikult ainult väga väikesel alal ning seetõttu võib mõne pildi puhul olla keerukas läbipaistvusefekti märgata.

 1. Valige pilt või objekt, mille läbipaistvust soovite muuta.

 2. Valige menüü Format Picture (Pildi vorming) või Format (Vorming).

 3. Soovitud läbipaistvusprotsendi seadmiseks lohistage liugurit Transparency (Läbipaistvus) paremale.

Pildi mõne osa peitmiseks või kihilise mulje tekitamiseks saate muuta läbipaistvaks ühe pildil olevatest värvidest. Pildi läbipaistvad alad jäävad sama värvi paberiga, millele pilt prinditakse. Elektroonilise kuva puhul, näiteks veebilehel, on läbipaistvad alad sama värvi taustaga.

 1. Valige pilt, mille värvi läbipaistvust soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüs Format Picture (Pildi vorming) valikut Recolor (Muuda värvi) ja seejärel valige Set Transparent Color (Sea läbipaistev värv).

 3. Klõpsake pildil või kujutisel värvi, mille soovite muuta läbipaistvaks.

  Märkus.: Pildil saab läbipaistvaks muuta ainult ühe värvi. Võtke arvesse, et alad, mis näivad ühevärvilised (näiteks sinine taevas), võivad tegelikult koosneda mitmest peenest värvivariatsioonist. Seega võib juhtuda, et teie valitud värv esineb tegelikult ainult väga väikesel alal ning seetõttu võib mõne pildi puhul olla keerukas läbipaistvusefekti märgata.

Office Online’is ei saa pilti läbipaistvaks muuta.

Vt ka

Taustpildi (või vesimärgi) lisamine slaididele

Pildi tausta eemaldamine

Pildi heleduse, kontrastsuse või teravuse muutmine

Pildi värvi muutmine

Kunstilise efekti rakendamine pildile

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×