PerformancePointi aruandetüübid

Microsoft SharePoint Server 2010 PerformancePointi teenusepakett aitab armatuurlaudade autoritel ja kasutajatel hõlpsasti vaadata ja kasutada mitmesugust tüüpi aruandeid (sh analüüsidiagramme ja -tabeleid, teenuse Excel Services aruandeid, strateegilisi kaarte ja palju muud).

Käesolevas artiklis antakse ülevaade erinevatest aruandetüüpidest, mida saate PerformancePointi armatuurlaual kasutada.

Selle artikli teemad

Analüüsidiagrammid ja -tabelid

Teenuse Excel Services aruanded

SQL Serveri aruandlusteenuste aruanded

ProClarity Serveri aruanded

Veebilehearuanded

Tulemuskaardid

Strateegiline kaart

KPI-aruanded

Analüüsidiagrammid ja -tabelid

Analüüsidiagrammide ja -tabelite funktsiooni abil saate teavet kuvada äärmiselt interaktiivsete diagrammide ja tabelitena. Need aruanded võimaldavad armatuurlaudade kasutajatel keerukaid andmeid hõlpsasti ja kiiresti analüüsida ilma päringuid koostamata.

Analüüsidiagramm võib sarnaneda lintdiagrammiga, nagu on kuvatud järgmisel joonisel:

PerformancePoint Services

Analüüsidiagramm võib aga sarnaneda ka sektordiagrammiga, nagu on kuvatud järgmisel joonisel:

PerformancePointi analüütiline sektordiagramm

Analüüsidiagrammid ja -tabelid kasutavad SQL Serveri analüüsiteenustes talletatavaid andmeid. Nendes aruannetes kuvatav teave on alati ajakohane ja need aruanded on väga interaktiivsed. Analüüsidiagrammides ja -tabelites saate hiire abil enamasti teha kõiki järgmisi toiminguid:

 • andmetesse süvitsi minna, et kuvada rohkem või vähem üksikasju;

 • üksusi tõusvas või laskuvas järjestuses sortida;

 • tühje ridu ja veerge välja filtreerida, üksusi isoleerida või mõne kindla üksuse aruandevaatest eemaldada;

 • rakendada rühmas ülemisi või alumisi liikmeid;

 • rakendada väärtusefiltreid (nt üksused, mis on teie määratud kogusest suuremad või väiksemad);

 • tabelit liigendada või muuta analüüsitabeli analüüsidiagrammiks;

 • kasutada täiendavaid toiminguid, mis on määratletud analüüsiteenuste kuubis;

 • kuvada või peita diagrammi või tabelisse kaasatavat teavet;

 • töötada tabeliandmete lehtedega (sellest on abil näiteks siis, kui päring tagastab väga palju tulemeid);

 • avada hierarhiapuu, mille kaudu saate mõne kindla aruandeväärtuse kohta rohkem teavet vaadata.

Lehe algusesse

Teenuse Excel Services aruanded

Teenuse Excel Services aruannete abil kuvatakse Exceli arvutustabeleid või Exceli töövihikus leiduvaid üksusi (nt PivotTable-liigendtabeli aruandeid, PivotChart-liigenddiagrammi aruandeid või töölehe jaotisi). Teenuse Excel Services aruanne võib sarnaneda järgmise joonisega:

PerformancePointi veebiosas kuvatud teenuse Excel Services aruanne

Teenuse Excel Services aruanded saavad kasutada andmeid, mis on talletatud analüüsiteenustes, SharePointi loendis, SQL Serveri tabelis, Exceli töövihikus või teenuses Excel Services.

Sarnaselt tulemuskaartide ning analüüsidiagrammide ja -tabelitega on teenuse Excel Services aruanded enamasti väga interaktiivsed. Kui soovite näha rohkem üksikasju, piisab selleks hiireklõpsust. Neid aruandeid saab eksportida PowerPointi või Excelisse ja neile saab rakendada filtreid.

Lehe algusesse

SQL Serveri aruandlusteenuste aruanded

SQL Serveri aruandlusteenuste aruanded on aruandlusteenustes (Reporting Services) avaldatud aruanded. Aruandlusteenuste aruanded võivad sarnaneda tabelite või diagrammidega ja hõlmata omaette filtreid, mida vahel nimetatakse parameetriteks.

Aruandlusteenuste aruanded on enamasti väga interaktiivsed. Sõltuvalt sellest, kuidas aruanded on konfigureeritud, saavad armatuurlaua kasutajad andmeid analüüsida lehti klõpsates, sortides ja kerides. Lisaks saavad kasutajad teha järgmist:

 • vaadata aruande lehtede eelvaadet ning lehti korrigeerida ja printida;

 • rakendada parameetreid (aruandekohaseid sisefiltreid) ilma päringut andmebaasis uuesti käitamata;

 • eksportida andmeid pildifailide, Adobe PDF-i failide, veebifailide või muudes vormingutes failidena, mida Microsofti rakendused oskavad ära tunda.

Lehe algusesse

ProClarity Serveri aruanded

ProClarity analüüsiserveri lehtede aruanded ehk ProClarity Serveri aruanded on aruanded, mis on loodud ProClarity Professionali abil ja seejärel avaldatud ProClarity analüüsiserveris.

ProClarity aruanded võivad hõlmata mitmesuguseid ProClarity vaateid, sektordiagramme, lintdiagramme, joondiagramme, tabeleid või diagrammi ja tabelite kombinatsioone. Samuti võivad ProClarity aruanded sisaldada spetsiaalvaateid (nt hierarhiapuu, perspektiivvaade ja tulemuslikkuse kaart).

ProClarity aruanded kasutavad analüüsiteenustes talletatud andmeid. ProClarity aruanded on väga interaktiivsed. Sarnaselt analüüsidiagrammide ja -tabelitega saate andmetes süvitsi liikuda nii üles kui ka alla, et kuvada rohkem või vähem üksikasju, vaadata üksiktehinguid, millest mõni kindel väärtus koosneb, ja eksportida aruande PowerPointi või Excelisse.

Lehe algusesse

Veebilehearuanded

Veebilehearuanded on täisfunktsionaalsed sise- või välisveebisaidid, mis kuvatakse SharePointi veebiosades teie muude armatuurlauaüksuste kõrval. Veebilehearuanded on abiks avalikult saadaoleva teabe vaatamisel kõrvuti ettevõttesiseste aruannetega samal armatuurlaual.

Oletagem näiteks, et finantsteenuseid osutava ettevõtte müügimeeskond kasutab armatuurlauda, mis sisaldab mitmesuguseid selle ettevõtte müügi- ja prognoosiandmeid kuvavat aruannet. Oletagem lisaks, et müügimeeskond peab end kursis hoidma värskete sündmustega (nt olulisemate uudiste või börsimuutustega). Selline teave on enamasti saadaval välistel veebisaitidel, mitte sisearuannetes. Välised veebisaidid saab armatuurlaual kuvada koos muude müügimeeskonna jaoks oluliste armatuurlauaüksustega. Sel viisil saab müügimeeskond kogu vajalikust teabest ülevaate ühes keskses kohas.

Lehe algusesse

Tulemuskaardid

Tulemuskaart on kindlat tüüpi aruanne, milles võrreldakse tegelikke tulemusi sihtväärtustega ja kuvatakse näidikuteks nimetatavate graafiliste ikoonide abil tulemuslikkus. Tulemuskaart võib sarnaneda järgmise joonisega:

PerformancePointi tulemuskaart, mille veergudes on mitu KPI-d

PerformancePointi tulemuskaardid saavad kasutada andmeid, mis on talletatud SQL Serveri analüüsiteenustes, SharePointi loendis, teenuse Excel Services failis, SQL Serveri tabelis või tulemuskaardi autori loodud väärtuseloendis. Lisaks toimivad tulemuskaardid strateegiliste kaartide ja KPI-aruannete andmeallikatena.

Lehe algusesse

Strateegiline kaart

Strateegilised kaardid on Microsoft Visio diagrammid, mis lingitakse asutuse mitmesugustest tulemuslikkusemõõdikutest kiire ülevaate andmiseks tulemuskaartidega. Strateegiline kaart kasutab eesmärkide vaheliste seoste näitamiseks Visio diagrammi kujundeid. Kujundid on ühendatud PerformancePointi tulemuskaardil asuvate tulemuslikkuse võtmenäitajate ehk KPI-dega ja värvide abil antakse ülevaade sellest, milline on iga eesmärgi täitmise seis vastavalt tulemuskaardi KPI-dele.

Strateegiliste kaartide aluseks on tasakaalus tulemuskaartide raamistik, mis kasutab asutuse töö tulemuslikkuse määratlemiseks nelja perspektiivi:

 • finantsperspektiiv hõlmab enamasti näiteks selliseid mõõdikuid nagu tulu, kulu ja kasum;

 • kliendiperspektiiv hõlmab enamasti näiteks selliseid mõõdikuid nagu klientide arv, turuosa ja kaebuste arv;

 • sisemiste protsesside perspektiiv hõlmab enamasti näiteks selliseid mõõdikuid nagu uute toodete turustamiseks nõutav aeg, teenindusprobleemide arv ja kvaliteedikontrolli mõõdikud;

 • koolitus- ja kasvuperspektiiv hõlmab enamasti näiteks selliseid mõõdikuid nagu töötajate vahetumise sagedus, uute töötajate arv ja töölevõtuga seotud teave.

Kui teil on ühel armatuurlaualehel nii tulemuskaart kui ka eelkirjeldatud nelja perspektiivi kirjeldav strateegiline kaart, ongi teil olemas tasakaalus tulemuskaart. Armatuurlaudadel võib aga kuvada ka muud tüüpi strateegilisi kaarte.

Lehe algusesse

KPI-aruanded

KPI-aruandeid kasutatakse armatuurlaudadel koos tulemuskaartidega. KPI-aruannete abil saab KPI-de ja muude tulemuskaardi üksuste kohta kuvada lisateavet. KPI-aruanne võib sarnaneda järgmise joonisega:

KPI-aruandes esitatakse PerformancePointi tulemuskaardi väärtuste kohta lisateavet

Kui klõpsate mõnda tulemuskaardi lahtrit, värskendatakse KPI-aruanne ning kuvatakse iga KPI jaoks kasutatavad arvutus- ja ribajaotusmeetodid.

KPI-aruanne peab olema seostatud mõne armatuurlaual asuva tulemuskaardiga. Seega ei saa KPI-aruandeid armatuurlaual kasutada ilma samal armatuurlaualehel asuva kaasneva tulemuskaardita.

Erinevalt enamikust armatuurlaua aruandetüüpidest pole KPI-aruanne interaktiivne. KPI-aruannet värskendatakse mõne kindla tulemuskaardilahtri teabe kuvamiseks automaatselt, kuid te ei saa selle üksusi suurema või vähema hulga üksikasjade kuvamiseks klõpsata ega sellele filtreid rakendada.

KPI-aruanded aitavad mõista seda, kuidas tulemuslikkust mõõdetakse ja milliseid näidikuid tulemuskaardil kasutatakse.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×