Peit- ja isikuandmete eemaldamine töövihikute kontrollimise käigus

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui plaanite Microsoft Exceli töövihiku elektroonilist eksemplari teistega ühiselt kasutada, on soovitatav töövihik esmalt läbi vaadata ja veenduda, et see ei sisaldaks peit- ega isikuandmeid, mis võivad olla salvestatud töövihikus endas või selle dokumendiatribuutides (metaandmed). Kuna peidetud teave võib avaldada teie ettevõtte või töövihiku kohta üksikasju, mida te parema meelega ei avalikustaks, on soovitatav see enne töövihiku ühiskasutusse andmist eemaldada.

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas Exceli dokumendiinspektori abil saate töövihikutest peit- ja isikuandmeid otsida ning eemaldada.

Märkus. : Saate peidetud andmete ja isikliku teabe eemaldamine töövihikute saatmist teistele inimestele. Juhul, kui töövihik on salvestatud nimega Ühiskasutusega töövihiku kaitse maha, ei saa eemaldada kommentaarid, marginaalid, dokumendi atribuudid ja isikuandmed. Selle teabe eemaldamine ühiskasutusega töövihikus, esimene eksemplar ja ühiskasutusega töövihiku funktsiooni välja lülitada.

Selles artiklis

Peit- ja isikuandmete otsimine ja eemaldamine

Peit- ja isikuandmete tüübid

Dokumendiinspektori leitav ja eemaldatav teave

Dokumendiinspektori leitav teave, mida ei saa eemaldada

Peit- ja isikuandmete otsimine ja eemaldamine

Dokumendiinspektori abil saate töövihikutest peit- ja isikuandmeid otsida ning eemaldada. Enne töövihiku elektroonilise koopia ühiskasutusse andmist (nt meilisõnumi manusena saates) on mõistlik see esmalt dokumendiinspektoriga üle kontrollida.

 1. Avage töövihik, milles soovite peit- ja isikuandmete olemasolu kontrollida.

 2. Originaaltöövihiku koopia salvestamiseks valige Fail > Salvesta nimega ja tippige väljale Faili nimi teistsugune faili nimi.

  NB! : Dokumendiinspektorit on soovitav kasutada originaaltöövihiku koopia kontrollimiseks, sest dokumendiinspektori eemaldatud andmeid ei saa alati taastada.

 3. Valige originaaltöövihiku koopias Fail > Teave.

 4. Valige Otsi probleeme ja siis klõpsake valikut Kontrolli dokumenti.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Dokumendiinspektor need ruudud, märkige ruudud soovitud tüüpi peitsisu, mida soovite kontrollida. Üksikute inspektorid kohta leiate lisateavet teemast teave Dokumendiinspektori leitav ja eemaldatav teave

 6. Klõpsake nuppu Kontrolli.

 7. Dialoogiboksis Dokumendiinspektor need ruudud kontrolli tulemusi saate vaadata.

 8. Dokumendist soovitud tüüpi peitsisu eemaldamiseks klõpsake kontrolli tulemuste kõrval asuvat nuppu Eemalda kõik.

  NB! : 

  • Peitsisu eemaldamisel töövihikust ei pruugi selle taastamine nupu Võta tagasi klõpsamisega enam võimalik olla.

  • Kui eemaldate andmeid sisaldavaid peidetud ridu, veerge või töölehti, võivad arvutuste või valemite tulemid töövihikus muutuda. Kui te pole kindel, millist teavet peidetud read, veerud või töölehed sisaldavad, sulgege dokumendiinspektor, tooge peidetud read, veerud või töövihikud peidust välja ja vaadake nende sisu läbi.

  • Funktsioonide Kommentaarid ja marginaalid, Dokumendi atribuudid ja isikuandmed ning Päised ja jalused jaoks mõeldud inspektoreid ei saa kasutada töövihikus, mis on salvestatud ühistöövihikuna (Läbivaatus > Töövihiku ühiskasutus). Nimelt kasutatakse ühistöövihikutes isikuandmeid selleks, et võimaldada mitmel inimesel samas töövihikus koostööd teha. Kui soovite selle teabe ühistöövihikust eemaldada, võite teha töövihikust koopia ja selle siis ühiskasutusest eemaldada. Töövihiku ühiskasutusest eemaldamiseks valige Läbivaatus > Töövihiku ühiskasutus ning tühjendage ruut Luba üheaegseid muutusi enam kui ühelt kasutajalt.

   Märkus. : Ühiskasutuse lõpetamine pole programmis Microsoft Excel Starter 2010 saadaval. Ühiskasutuse lõpetamiseks peate kasutama Exceli täisversiooni.

  • Kui soovite peit- ja isikuandmeid eemaldada arvutustabelitest, mille salvestate OpenDocumenti arvutustabeli vormingus (.ods), peate dokumendiinspektori käivitama iga kord, kui salvestate arvutustabeli selles vormingus.

Lehe algusesse

Peit- ja isikuandmete tüübid

Exceli töövihikusse võib olla salvestatud mitut tüüpi peit- ja isikuandmeid. See teave ei pruugi töövihiku Excelis vaatamisel küll kohe nähtav olla, kuid on võimalik, et teised saavad seda siiski soovi korral vaadata ja välja otsida.

Peidetud teave võib sisaldada andmeid, mida Excel lisab töövihikusse, et saaksite sellega töötamisel teistega koostööd teha. Samuti võib see sisaldada teavet, mille olete tahtlikult peidetuks määranud.

Järgnevalt on toodud mõned üksused, mis võivad töövihikutes olla peit- ja isikuandmete allikaks.

 • Kommentaarid ja tindimarginaalid.     Kui olete töövihiku loomisel teistega koostööd teinud, võib töövihik sisaldada näiteks kommentaare või tindimarginaale. Selle teabe abil võivad teised näha töövihikuga töötanud inimeste nimesid, läbivaatajate kommentaare ja töövihikus tehtud muudatusi.

 • Dokumendi atribuudid ja isikuandmed     Dokumendi atribuudid, nimetatakse ka metaandmed, üksikasju töövihikusse, nt autori, teema ja pealkiri. Dokumendi atribuudid ka järgmist teavet, mis sisaldub automaatselt Office'i programmides, nt töövihiku viimati salvestatud dokumendi loomiskuupäev, isiku nime ja dokumendi asukoht (Excel 2013 või uuem versioon). Kui kasutasite funktsioonid, dokumendi võivad sisaldada ka erinevat tüüpi isikuttuvastava teabe (PII), nt meilisõnumite päised, läbivaatusele saatmise teave, marsruudilipikud, printeri atribuute (nt printeri tee ja turvalise printimise kood) ja faili tee teave veebilehtede avaldamise.

 • Päised ja jalused.     Töövihikute päised ja jalused võivad sisaldada teavet.

 • Peidetud read, veerud ja töölehed.     Töövihikus võivad olla peidetud nii read, veerud kui ka terved töölehed. Peidetud ridu, veerge või töölehti sisaldava töövihiku eksemplari levitamisel võivad teised need read, veerud või töölehed peidust välja tuua ja neis sisalduvaid andmeid vaadata.

 • Dokumendiserveri atribuudid.    Kui töövihik on salvestatud mõnes dokumendihalduse serveris asuvasse kohta (nt dokumentide tööruumi saidile või teenuse Microsoft Windows SharePoint Services teeki), võib töövihik sisaldada täiendavaid dokumendiatribuute või serveriasukohaga seotud teavet.

 • Kohandatud XML-andmed.     Töövihikud võivad sisaldada kohandatud XML-andmeid, mis pole dokumendis nähtavad. Dokumendiinspektori abil saab need XML-andmed üles otsida ja eemaldada.

 • Nähtamatu sisu.     Töövihikud võivad sisaldada nähtamatuna vormindatud objekte.

 • Välislingid.    Töövihikud võivad sisaldada muude töövihikute andmeteni viivaid linke (välislinke). Andmeid sisaldavate töölehtede nimed salvestatakse koos töövihikutega, kuid need ei pruugi olla nähtavad.

 • Manusfailid või -objektid.    Töövihikutes võib olla manusfaile (nt Office’i dokument või tekstidokument) või manusobjekte (nt graafik või võrrand), mis võivad sisaldada andmeid, mis pole nähtavad.

 • VBA-koodi makrod.    Töövihikutes võivad olla makrod, VBA-moodulid, COM- või ActiveX-juhtelemendid, kasutajavormid või kasutaja määratletud funktsioonid (UDF-id), mis võivad sisaldada peitandmeid.

 • Üksused, mis võivad sisaldada vahemällu talletatud andmeid.    Töövihikud võivad sisaldada PivotTable-liigendtabelite, PivotChart-liigenddiagrammide, tükeldite, ajaskaalade ja kuubivalemite puhul vahemällu talletatud andmeid, mis ei pruugi olla nähtavad.

 • Exceli uuringud.    Töövihikud võivad sisaldada peidetud Exceli uuringu küsimusi, mis sisestati Excel Online’is ja salvestati koos töövihikuga, kuid mis pole seal nähtavad.

 • Stsenaariumihalduri stsenaariumid.    Töövihikud võivad sisaldada stsenaariume, mis määratleti stsenaariumihalduri abil. Need stsenaariumid võivad sisaldada vahemällu talletatud või peidetud andmeid.

 • Filtrid.    Töövihikud võivad sisaldada aktiivseid automaatfiltreid või tabelifiltreid, mis võivad põhjustada vahemällu talletatud või peidetud andmete salvestamist koos töövihikuga.

 • Peidetud nimed.    Töövihikud võivad sisaldada peidetud nimesid, mis võivad olla peidetud andmete allikaks.

Dokumendiinspektori leitav ja eemaldatav teave

Dokumendiinspektor kuvab Excelis tuvastatud üksused ning aitab teil otsida ja eemaldada Exceli töövihikutes sisalduvaid peit- ja isikuandmeid. Järgmises tabelis on loetletud peit- ja isikuandmete tüübid, mida saate dokumendiinspektori abil oma töövihikutest otsida ja eemaldada.

Märkmed : 

 • Kõik tabelis loetletud Exceli funktsioonid pole programmis Microsoft Excel Starter 2010 toetatud. Excel Starteris saadaolevate funktsioonide kohta leiate lisateavet teemast Excel Starteri toetatud funktsioonid.

 • Kui teie ettevõte on lisanud dokumendiinspektorisse kohandatud inspektorimoodulid, võite näha muud tüüpi teavet.

Üksused

Dokumendiinspektori leitav ja eemaldatav teave

Kommentaarid ja marginaalid

 • Kommentaarid

 • Tindimarginaalid

Märkus. : Programmis Excel Starter 2010 saate dokumendiinspektori abil eemaldada ainult marginaale.

Dokumendi atribuudid ja isikuandmed

 • Dokumendiatribuudid, sh teave dialoogiboksi Dokumendiatribuudid vahekaartidel Kokkuvõte, Statistika ja Kohandatud.

 • (Excel 2013 või uuem versioon) Dokumendi asukohta, kui nuppu Eemalda kõik, olemasoleva dokumendi asukoht kuvatakse puhastada faili. Dokumendi asukoha ei olema lisatud tagasi, et faili salvestamisel Excel 2013 sulgemiseni või uuem versioon ja faili uuesti uuesti.

 • Meilipäised

 • Marsruudilipikud

 • Läbivaatusele saatmise teave

 • Dokumendiserveri atribuudid

 • Dokumendihalduspoliitika teave

 • Sisutüübiteave

 • Kasutajanimi

 • Printeri tee teave

 • Stsenaariumikommentaarid

 • Veebilehtede avaldamise failitee

 • Määratletud nimede ja tabelinimede kommentaarid

 • Passiivsed välisandmeühendused

Päised ja jalused

 • Töölehe päistes leiduv teave

 • Töölehe jalustes leiduv teave

Peidetud read ja veerud

 • Peidetud read

 • Andmeid sisaldavad peidetud veerud

  Märkmed : 

  • Kui töövihikus on peidetud veerge, mis ei sisalda andmeid, kuid mis asuvad andmeid sisaldavate veergude vahel, tuvastatakse ja eemaldatakse ka need peidetud veerud.

  • Kui töövihiku peidetud read või veerud sisaldavad andmeid, võib nende ridade või veergude eemaldamine muuta töövihikus leiduvate arvutuste või valemite tulemeid. Kui te pole kindel, millist teavet peidetud read või veerud sisaldavad, sulgege dokumendiinspektor, tooge peidetud read või veerud peidust välja ja vaadake nende sisu läbi.

  • Dokumendiinspektor ei leia peidetud veergudes asuvaid kujundeid, diagramme, juhtelemente, Microsoft ActiveX-objekte ega juhtelemente, pilte ega SmartArti graafikaobjekte.

  • Peidetud ridu või peidetud veerud on eemaldatud, kui need on osa tabeli päise, loendi päis või PivotTable-liigendtabeli. Need read ja veerud on peidust välja.

Peidetud töölehed

 • Peidetud töölehed

  Märkus. : Kui töövihiku peidetud töölehed sisaldavad andmeid, võib nende töölehtede eemaldamine muuta töövihikus leiduvate arvutuste või valemite tulemeid. Kui te pole kindel, millist teavet peidetud töölehed sisaldavad, siis sulgege dokumendiinspektor, tooge peidetud töölehed peidust välja ja vaadake nende sisu läbi.

Kohandatud XML-andmed

 • Töövihikus talletatud kohandatud XML-andmed

Nähtamatu sisu

 • Nähtamatuna vormindatud objektid.

  Märkus. : Dokumendiinspektor ei leia objekte, mis asuvad teiste objektide all.

Dokumendiinspektori leitav teave, mida ei saa eemaldada

Dokumendiinspektor leiab järgmised üksused, mis võivad töövihikus sisaldada nähtamatuid andmeid. Dokumendiinspektor ei saa neid üksusi teie eest eemaldada, sest töövihik ei pruugi siis enam õigesti töötada. Saate iga leitud üksuse läbi vaadata ning otsustada, kas soovite selle käsitsi eemaldada või asendada üksusega, mis ei sisalda peitandmeid (nt staatilise pildiga).

Üksused

Dokumendiinspektori leitav teave

Välislingid

Muudes töövihikutes olevate andmeteni viivad lingid. Andmeid sisaldavate töölehtede nimed salvestatakse teie töövihikuga, kuid neid ei kuvata seal. Välislingid hõlmavad välisviiteid, mida kasutatakse järgmistes kohtades.

 • Töölehelahtrid

 • Nimed

 • Objektid, nt tekstiväljad või kujundid

 • Diagrammitiitlid

 • Diagrammi andmesarjad

Manusfailid või -objektid

Manusfailid (nt Office’i dokument või tekstidokument) või manusobjektid (nt graafik või võrrand), mis võivad sisaldada andmeid, mis pole teie töövihikus nähtavad. Järgnevalt on näitena toodud mõned objektitüübid.

 • Rasterpildi objektid

 • Microsoft Equation 3.0 objektid

 • Microsoft Graphi diagrammi objektid

 • Microsoft PowerPointi esitluse objektid

 • Microsoft Visio joonise objektid

 • Microsoft Wordi dokumendi objektid

 • OpenDocumenti teksti objektid

VBA-koodi makrod

Makrod või VBA-üksused, mis võivad töövihikus sisaldada peitandmeid. Need hõlmavad järgmist.

 • Makrod, sh Excel 4.0 makrolehed (XLM)

 • VBA-moodulid

 • COM- või ActiveX-juhtelemendid

 • Kasutajavormid, sh Excel 5.0 vormid

 • Kasutaja määratletud funktsioonid (UDF-id)

Ärianalüüsifunktsioonid koos vahemällu talletatud andmetega

Ärianalüüsifunktsioonid, mis võivad sisaldada vahemällu talletatud andmeid, mis on töövihikuga salvestatud. Töövihik võib sisaldada ka andmeid, mis pole nähtavad. Dokumendiinspektor otsib järgmisi üksusi, mis võivad sisaldada PivotCache, SlicerCache või kuubivalemi vahemällu talletatud andmeid.

 • PivotTable-liigendtabelid ja PivotChart-liigenddiagrammid

 • Tükeldid ja ajaskaalad

 • Kuubivalemid

Exceli uuringud

Exceli uuringu küsimused, mis loodi Excel Online’is ja salvestati koos töövihikuga, kuid mis pole seal nähtavad.

Stsenaariumihalduri stsenaariumid

Stsenaariumid, mis on määratletud stsenaariumihalduri abil ning mille tõttu võidakse vahemällu talletatud või peidetud andmeid koos töövihikuga salvestada.

Filtrid

Filtrid, mis võivad põhjustada vahemällu talletatud või peidetud andmete olemasolu töövihikus. Dokumendiinspektor otsib automaatfiltreid ja tabelifiltreid, mis on teie andmete jaoks rakendatud.

Peidetud nimed

Peidetud nimed, mis võivad talletada töövihikusse peidetud andmeid.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×