Parimate variantidega märksõnade lisamine

Otsingutulemustes saate olulise teabe saidikasutajatele märksõnade ja parimate variantide (ehk parimate pakkumiste) abil esile tõsta. Kui kasutaja sisestab otsinguväljale mõne eelnevalt konfigureeritud märksõna, tähistatakse parimad variandid kollase tärniga Kollane tärn ja kuvatakse silmatorkavalt põhiotsingutulemite lehe ülaosas. Märksõnu saab päringutes kasutada väljal Otsi, otsingukeskuse saidil või väljal Täpsem otsing.

Märksõnad ja parimad variandid on talletatud omaette andmebaasitabelites. Seetõttu jõustuvad need koha pärast salvestamist. Sageli kasutatavate otsinguterminite märksõnadena määratlemise kaudu saate koostada standardsõnastiku nimedest, protsessidest ja mõistetest, mis moodustavad ettevõtte töötajate üldise teadmistepagasi.

Oletagem näiteks, et soovite hiljuti palgatud töötajad suunata saidile, mis sisaldab teavet tööriistade ja protsessidega seotud koolituse kohta. Sel juhul saate märksõna "koolitus" või sisetööriistade nimed määratleda vastavat teavet sisaldava saidi URL-iga. Iga kord, kui uued töötajad otsivad tööriista nime või koolitust, kuvatakse otsingutulemite alguses parima variandina õige veebisait.

Selle artikli teemad

Lehe Märksõnade haldamine kuvamine

Märksõnade lisamine

Parimate variantide haldamine

Parimate variantide lisamine, redigeerimine või eemaldamine

Parimate variantide komplekti järjestuse muutmine

Lehe Märksõnade haldamine kuvamine

Lehel Märksõnade haldamine saate määratleda märksõnade parimad variandid ja kõik vastavad suvandid. Samuti saate sellel lehel märksõnafraasile sünonüüme lisada, parima variandi linki muuta ja otsingutulemites kuvatava parima variandi kirjelduse lisada või seda muuta. Lisaks saate lehel Märksõnade haldamine määrata märksõna jaoks alguskuupäeva, lõpukuupäeva (valikuline), kontakti ja läbivaatamise kuupäeva.

Märkus.:  Märksõnade haldamiseks peavad teil olema saidikogumi administraatori õigused. Kui teil pole saidikogumi administraatori õigusi, ei kuvata lehel Saidisätted suvandit Saidikogumi administreerimine. Lisateabe saamiseks pöörduge oma saidiadministraatori poole.

Teksti asendamiseks selle artikli tüübi jaoks sobiva tekstiga tehke järgmist.

 1. Logige ülataseme saidi avalehel sisse saidikogumi administraatori õigustes.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Saidikogumi administreerimine nuppu Otsi märksõnu.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Uue märksõna loomiseks ja sellele parimate variantide lisamiseks klõpsake nuppu Lisa märksõna ja täitke jaotises Märksõnade lisamine esitatud juhised.

  • Olemasolevale märksõnale parimate variantide linkide lisamiseks klõpsake märksõna ja täitke jaotises Parimate variantide lisamine esitatud juhised.

Näpunäide.:  Kui loendis on mitu märksõna, käivitage soovitud märksõna leidmiseks otsing. Seadke otsinguulatuse aluseks Märksõna, Sünonüüm, Parima variandi tiitel, Parima variandi URL või Kontakt ja tippige atribuudi üksikasjad väljale Sisaldab.

Lehe algusesse

Märksõnade lisamine

Märksõnade abil saate määratleda ettevõttes tihti kasutatavad terminid või fraasid. Iga märksõnakirje võib sisaldada loendit sünonüümidest ehk sõnadest, mida kasutajad võivad märksõna otsimisel otsinguväljale sisestada. Märksõna määratlemisel kuvatakse see määratlus otsingutulemites. Määratlus võib sisaldada vormindatud teksti ja hüperlinke.

 1. Logige ülataseme saidi avalehel sisse saidikogumi administraatori õigustes.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Saidikogumi administreerimine nuppu Otsi märksõnu.

  Märkus.:  Märksõnade haldamiseks peavad teil olema saidikogumi administraatori õigused. Kui teil pole saidikogumi administraatori õigusi, ei kuvata lehel Saidisätted suvandit Saidikogumi administreerimine. Lisateabe saamiseks pöörduge oma saidiadministraatori poole.

 4. Klõpsake lehel Märksõnade haldamine käsku Lisa märksõna.

 5. Tippige väljale Märksõnafraas märksõnana määratletav sõna, nimi, akronüüm või fraas.
  Kui soovite märksõnana määratleda näiteks suurtähtlühendi CMS, tippige CMS.

  Näpunäide.: Märksõnadeks sobivad otsingutes tihti kasutatavad terminid. Märksõnade määratlemisel võtke aluseks asutuses sageli kasutatavate saitide, protsesside ja tööriistade loend.

 6. Tippige väljale Sünonüümid sarnase tähendusega mõisted. Eraldage sünonüümid semikooloniga (";"). Märksõna suvalise sünonüümi päringus kasutamisel kuvatakse otsingutulemite kohal märksõna määratlus.
  Tippige näiteks terminid, mida soovite kasutada märksõna CMS sünonüümidena (nt sisuhaldus, dokumendihaldus jne).

  Märkus.:  Sünonüümi lubatud maksimumpikkus on 100 märki.

 7. Parimate variantide linkide kasutamiseks koos märksõnaga klõpsake nuppu Lisa parim variant ja järgige jaotises Parimate variantide lisamine, redigeerimine või eemaldamine esitatud juhiseid.

 8. Sisestage väljale Märksõna määratlus määratlus, mis kuvatakse põhiotsingutulemite kohal. Kirjelduses saate kasutada vormindatud teksti ja kaasata hüperlinke.

 9. Soovi korral tippige väljale Kontakt selle isiku meiliaadress, kes toimib märksõna läbivaatajana. Klõpsake pseudonüümi kinnitamiseks nuppu Kontrolli nimesid või nime valimiseks kataloogiteenuse abil nuppu Sirvi.

 10. Jaotises Avaldamine saate seada sätte Alguskuupäev ehk kuupäeva, millest alates kuvatakse märksõna määratlus ja parimad variandid kuvatakse otsingutulemites; soovi korral saate määrata ka sätte Lõppkuupäev ehk kuupäeva, millest alates märksõna pole enam aktiivne. Lisaks saate määrata sätte Läbivaatamise kuupäev ehk selle, mis ajaks väljal Kontakt olev isik märksõna läbi vaatab. Kuupäeva määramiseks klõpsake kalendrit.

  Märkus.: Alguskuupäev on vaikimisi praegune kuupäev. Kui jätate välja Lõppkuupäev tühjaks, ei aegu märksõna kunagi.

 11. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Parimate variantide haldamine

Parimad variandid on võimas vahend, mille abil saidikogumi administraatorid saavad kasutajad soovitatud veebisaitidele, andmehoidlatesse ja dokumentidele suunata. Kui märksõna ja selle sünonüümidega on seotud mõne parima variandi URL, kuvatakse kasutajatele seostuvate sõnade või fraaside otsingul otsingutulemite lehe ülaosas tulemuseks saadud vaste.

Märksõnaterminid peavad päringus täpselt märksõnale või selle sünonüümile vastama. Märksõnu saab kasutada vaid saidikogumis, kus need on määratletud.

Oletagem näiteks, et soovite kasutajad suunata SharePointiga seotud saitidele. Kuna SharePointi kohta on palju ressursse, annaks otsing väga palju tulemusi. Üks võimalus parimate variantide kasutamiseks on määratleda teatud põhiveebisaidid, kuhu soovite kasutajad SharePointi otsimisel suunata.

Järgmises näites määratlesime märksõna "SharePoint", mis hõlmab sünonüüme Microsoft SharePoint Server, SP Server, SharePoint Foundation ja SF. Seejärel lisasime märksõnale "SharePoint" kolm parimat varianti. Iga parim variant osutab erinevale veebisaidile, mis võiks SharePoint Serveri erinevatele kasutajatele huvi pakkuda. Järgnevalt on esitatud tulemid juhul, kui väljale Otsi on tipitud suvaline sünonüüm või märksõna "SharePoint".

SharePoint Serveri kolm parimat varianti kuvatakse otsingutulemite lehe ülaosas

Otsinguväljale tipitakse märksõna "SharePoint".

Märksõnaga "SharePoint Server" seotud parimad variandid kuvatakse otsingutulemite loendi ülaosas. Parima variandi tiitel ja sellega seostatud URL kuvatakse kollase tärni kõrval.

Teie poolt sisestatud parima variandi kirjeldus kuvatakse otsingutulemites. See aitab kasutajatel otsustada, kas klõpsata linki või mitte.

Parimate variantide lisamine, redigeerimine või eemaldamine

 1. Logige ülataseme saidi avalehel sisse saidikogumi administraatori õigustes.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Saidikogumi administreerimine nuppu Otsi märksõnu.

  Märkus.:  Märksõnade haldamiseks peavad teil olema saidikogumi administraatori õigused. Kui teil pole saidikogumi administraatori õigusi, ei kuvata lehel Saidisätted suvandit Saidikogumi administreerimine. Lisateabe saamiseks pöörduge oma saidiadministraatori poole.

 4. Tehke lehel Märksõnade haldamine ühte järgmistest.

  • Olemasolevale märksõnale ühe või mitme parimate variantide saidi lisamiseks klõpsake lehe Märksõnade redigeerimine kuvamiseks märksõna.

  • Parimaid variante kaasava uue märksõna loomiseks klõpsake nuppu Lisa märksõna ja täitke jaotises Märksõnade lisamine esitatud juhised.

 5. Tehke lehe Märksõna redigeerimine jaotises Parimad pakkumised või lehel Märksõna lisamine ühte järgmistest.

  • Uue või täiendava parima variandi lisamiseks klõpsake nuppu Lisa parim pakkumine.

  • Parima variandi atribuutide muutmiseks klõpsake nuppu Redigeeri.

  • Parima variandi eemaldamiseks nii märksõnalt kui ka selle sünonüümidelt klõpsake nuppu Eemalda.

 6. Uue parima variandi lisamisel valige dialoogiboksis Parima pakkumise lisamine üks järgmistest.

  • Olemasoleva parima variandi taaskasutamine

   1. Valige käsk Valige olemasolev parim pakkumine ja soovi korral tehke saadaolevas loendis filtreerimiseks otsing.

   2. Valige loendist soovitud parimad variandid. Dialoog Parimate pakkumiste lisamine

  • Uue parima variandi loomiseks toimige järgmiselt.

   1. Valige käsk Lisa uus parim pakkumine.

   2. Tippige väljale URL selle ressursi veebiaadress, mille soovite märksõnaga seostada.

   3. Tippige väljale Tiitel parima variandi lingi lingitekst.

   4. Tippige väljale Kirjeldus tekst, mis kuvatakse parima variandi lingi all.

   5. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Parimate variantide komplekti järjestuse muutmine

Kui märksõna ja selle sünonüümide jaoks on mitu parimat varianti, saate muuta järjestust, milles parimad variandid otsingutulemites kuvatakse.

 1. Logige ülataseme saidi avalehel sisse saidikogumi administraatori õigustes.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Saidikogumi administreerimine nuppu Otsi märksõnu.

 4. Klõpsake lehel Märksõnade haldamine selle märksõna nime, mille parimate variantide järjestust soovite muuta.

 5. Muutke jaotise Parimad pakkumised alamjaotises Järjestus parima variandi sätte Tiitel numbrit nii, et see kuvataks otsingutulemites soovitud kohal.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×