Paremalt vasakule kirjutatava keele funktsioonid

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Microsoft Office toetab paremalt vasakule kirjutamise funktsioone teksti sisestamiseks, redigeerimiseks ja kuvamiseks keeltes, mis kasutavad paremalt vasakule kirjutamise süsteemi või kombineeritud süsteemi (paremalt vasakule ja vasakult paremale). Selles kontekstis tähendab „paremalt vasakule kirjutatav keel“ igasugust kirjasüsteemi, mille korral teksti kirjutatakse paremalt vasakule ning selle mõiste alla kuuluvad nii kontekstipõhist kujundamist nõudvad keeled (nt araabia keel) kui ka need keeled, mis seda ei nõua. Vajaduse korral saate paremalt vasakule kirjutatud teksti lugemiseks muuta nii kuva kui ka üksikute failide paigutust, et nende sisu kuvataks paremalt vasakule.

Kui teie arvutisse pole installitud ühtegi Office’i paremalt vasakule kirjutatava keele paketti, tuleb nende funktsioonide kasutamiseks installida mõni sobiv keelepakett. Samuti peab teil olema kasutusel mõni selline Microsoft Windowsi operatsioonisüsteemi versioon, mis toetab paremalt vasakule kirjutamist (nt Windows Vista hoolduspaketi Service Pack 2 araabiakeelne versioon). Lisaks tuleb teil lubada paremalt vasakule kirjutatavale keelele vastav klahvipaigutus.

Selle artikli teemad

Paremalt vasakule kirjutatavate keeltega töötamise nõuded

Kuvamiskeele valimine

Klaviatuurikeeled

Paremalt vasakule kirjutatud teksti kuvamine

Teksti suund Accessis või Excelis

Paremalt vasakule kirjutatava teksti, täpploendite ja numberloendite seadmine

Liittähtede ja diakriitikute valimine

Paremalt vasakule kirjutatud teksti salvestamine HTML-vormingus

Paremalt vasakule sortimine

Koodilehed

Paremalt vasakule kirjutatavate keeltega töötamise nõuded

Enne kui saate kasutada mis tahes paremalt vasakule funktsioonide Microsoft Officevõi isegi õigesti kuvada paremalt vasakule skriptide, peate Sisestuskeele lisamine Windowsi ja paremalt vasakule keele klahvipaigutuse lubamine .

Kui kasutate Windows XP, peate esmalt minge Windows XP installimiseks vajalik Microsoft Windows keerukate skriptide juhtelemendi juhtpaneeli Avaleht. Pärast installimist keeruka tarkvara, lisage klaviatuuri keelt. Lisateavet leiate teemast häälestamine Windows XP jaoks mitme keele.

Kuvamiskeele valimine

Sõltuvalt sellest, kuidas soovite kohandada oma arvutisse, saate kasutada ühe keele kuvari (menüüd, dialoogiboksid ja viisardid) ja tippige mõnes muus keeles, vastavalt vajadusele. Kui soovite nii tippige paremalt vasakule kirjutatavas keeles ja menüüd ja et keelt, saate seada Office kuvamise keele-eelistust elektroonilise spikri teemast. Lisateavet leiate teemast lisamine keel või Office'i keele-eelistuste määramine.

Office’i programmide mitu paremalt vasakule kirjutamise funktsiooni kasutavad kuva paigutuse määratlemiseks ja teksti joondamiseks dialoogiboksides parajasti kasutatavat kuvamiskeelt. Kui määrate dialoogiboksis Office’i keele-eelistuste määramine kuvamiskeeleks paremalt vasakule kirjasüsteemi kasutava keele, on menüüde, dialoogibokside ja viisardite paigutus paremalt vasakule, kuid Microsoft Windowsi sätted jäävad suunaga vasakult paremale. Microsoft Windowsi kuvamiskeele muutmise kohta leiate lisateavet teemast Kuvamiskeele muutmine.

Kui olete Office’is kuvamiskeeleks määranud araabia keele (kuid pole seda teinud Windowsis), näete järgmist kuva.

Araabia kasutajaliidese vaikenimedeks

Ehkki menüüd kuvatakse paremalt vasakule, jääb tiitliriba inglise keelde ning nupud Sule, Minimeeri ja Maksimeeri paremasse ülanurka, nagu need kuvatakse vasakult paremale tekstisuunaga liideses. Kui Windowsi kuva on seatud paremalt vasakule kirjutatava keele jaoks, siis tõlgitakse ka tiitliribal olev keel ning nupud Sule, Minimeeri ja Maksimeeri paigutatakse vasakusesse ülanurka.

Kui töötate peamiselt vasakult paremale kirjutatava keelega, kuid teil on aeg-ajalt vaja sisestada teksti suunaga paremalt vasakule, võite enamikus Office’i programmides valida kuvamiskeeleks inglise (USA) keele ja tippida soovi korral teksti paremalt vasakule kirjutatavas keeles. Selleks valige paremalt vasakule kirjutatava teksti, täpploendite ja numberloendite seadmine ning lubage klahvipaigutus.

Kuvamiskeele muutmine

Soovi korral saate teksti suunda muuta ka otse mõnes Microsoft Office’i programmis. Selleks klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik lõigujoonduse nuppu Paremalt vasakule (see nupp kuvatakse üksnes juhul, kui teil on mõne paremalt vasakule kirjutatava keele tugi lubatud). Ka siis, kui olete oma kasutajaliidese jaoks määranud mõne paremalt vasakule kirjutatava keele, peate selles keeles teksti sisestamiseks olema lubanud sobiva klahvipaigutuse.

Kui teie kuvamiskeel on vaikimisi nt eesti keel, kuid soovite valida näiteks araabia keele, toimige järgmiselt.

 1. Avage mõne Office’i programmi fail, näiteks Wordi dokument.

 2. Valige Fail > Suvandid > Keel.

 3. Dialoogiboksis Office’i keele-eelistuste seadmine valige redigeerimiskeele loendis soovitud araabia keele dialekt ja seejärel valige Lisa.

 4. Veenduge, et tabelis Redigeerimiskeelte valimine oleks teie äsja lisatud araabia keel esile tõstetud ning seejärel valige Sea vaikesätteks.

  NB! :  Seades äsjamääratud keele vaikesätteks muutub see keel kõikide teie Microsoft Microsoft Office’i programmide vaikekeeleks.

Lehe algusesse

Klaviatuurikeeled

Tippige kindla keele kohalikule klaviatuuri abil, tuleb teil installida selle keele jaoks vastava keelepaketi. Samuti peate lisama vastava klahvipaigutuse. Pärast klahvipaigutuse keelte lisamise ja valimise olema tegumiribal dokitudkeeleriba, keele tähis kuvatakse tegumiribal Keeleriba pilt ja kuvab klaviatuurikeel. Araabia keele jaoks keelenäidik on näiteks Araabia klaviatuuri sümbol .

Märkus. : Keeleriba kuvatakse automaatselt pärast seda, kui olete Microsoft Windowsi dialoogiboksis Tekstiteenused ja sisestuskeeled lubanud lisaks inglise keelele veel vähemalt ühe keele.

 • Kui keelenäidik on tegumiribal kuvatud, klõpsake keeleriba kuvamiseks keelenäidikut ja seejärel käsku Kuva keeleriba.

 • Kui keeleriba on kuvatud, klõpsake keelenäidiku kuvamiseks keeleribal nuppu Minimeeri.

 • Mõne muu keele klaviatuuri valimiseks klõpsake praeguse keele nime (keeleribal) või keelenäidikut ja seejärel soovitud keele nime.

Juhised Keelekohased klahvipaigutuse lubamise kohta leiate teemast lubamine või klahvipaigutuse keele muutmine.

Teksti sisestamine märgistiku ja ASCII märgikoodide abil

Sõltuvalt sellest, milliseid keeli teil vaja on, saate sisestada teksti märgistiku või ASCII märgikoodide abil. Kui soovite teada, kuidas sümbolite galeriist automaatselt ASCII märgikoode lisada, siis lugege teemat Sümbolite lisamine.

Kui soovite mõnes muus keeles sisestada ainult pisut teksti ega soovi selleks klahvipaigutust vahetada, võite teksti sisestamiseks kasutada Microsoft Windowsi tarvikute seas leiduvat märgistikku. Võite valida märgi mõne paremalt vasakule või vasakult paremale kirjutatava keele fondilehelt, kopeerida selle lõikelauale ja lisada seejärel oma dokumenti. Lisateavet märgistiku kasutamise kohta leiate teemast Erimärkide kasutamine (märgistik).

Lehe algusesse

Paremalt vasakule kirjutatud teksti kuvamine

Tekstisuund kirjeldab lugemisjärjestust, joondamist ja kuvaelementide üldpaigutust. Kui paremalt vasakule ja vasakult paremale kirjutatavat teksti kasutatakse koos samas lauses, lõigus või juhtelemendis, nimetatakse kombineeritud teksti kahesuunaliseks ehk segatekstiks.

Kui Office programm on häälestatud ja paremalt vasakule kirjasuunas teksti kuvamine lubatud, siis kursori välimus muutub vastavalt selle, kas see viitab vasakult paremale sari Vasakult-paremale kursor ja Järjepunkti, mis näitab, on vasakult-paremale käivitamine või paremalt vasakule kirjasuunale Paremalt vasakule kursor . Kursor võib liikuda kas vastavalt tuvastatud keele suunale (loogiline liikumine) või visuaalselt kõrvalasetsevale märgile (visuaalne liikumine).

Lehe algusesse

Teksti suund rakenduses Access või Excel

Lahtrisse või väljale kirjutatud tekst võib olla vasakjoondatud, keskjoondatud või paremjoondatud. Mõnes programmis (nt rakendustes Access ja Excel) võib tekst olla ka kontekstipõhise tekstisuunaga.

Kontekstipõhise tekstisuuna korral joondatakse tekst ja arvud olenevalt esimesena sisestatud märgi keelest. Näiteks lahtri või välja tekst paremjoondatakse, kui esimesena sisestatakse paremalt vasakule kirjutatava keele märk, ning vasakjoondatakse, kui esimesena sisestatakse vasakult paremale kirjutatava keele märk. Kontekstipõhise tekstisuuna saate alistada ja kasutada üksikobjektide puhul vasak-, kesk- või paremjoondust. 

Paljud paremalt vasakule või kombineeritud paremalt vasakule ja vasakult paremale kirjutamisega programmid rakendavad kontekstireegleid, mis juhivad teksti suunda ja lugemisjärjestust. Väljad, loendid ja muud elemendid juhivad endas sisalduva teksti kontekstireegleid.

Lugemisjärjestuse ja teksti suuna kontekstireeglid on järgmised.

 • Kui esimene tugev märk on vasakult paremale, siis on ka lugemisjärjestus vasakult paremale ja tekst vasakjoondatud.

 • Kui esimene tugev märk on paremalt vasakule, siis on ka lugemisjärjestus paremalt vasakule ja tekst paremjoondatud.

 • Kui tipitakse ainult neutraalmärke, siis ühtivad nii lugemisjärjestus kui ka suund lõigu suunaga (mis võib olla vasakult paremale või paremalt vasakule) seni, kuni tipitakse esimene tugev märk.

Iga kord, kui muudate esimese tugeva märgi keele vasakult paremale kirjutatavast keelest paremalt vasakule kirjutatavasse keelde või vastupidi, vahetuvad sellega vastavalt ka teksti suund ja joondus.

Lehe algusesse

Paremalt vasakule kirjutatava teksti, täpploendite ja numberloendite seadmine

Kui lubatud on nii vasakult paremale kui ka paremalt vasakule kirjutatavad keeled, on lõigunupud Vasakult paremale ja Paremalt vasakule lindil lubatud enamikus Office’i programmides. Nende nuppude klõpsamise korral saate teksti suunda teksti sisestamisel ja joondamisel vahetada.

Märkus. : Rakenduses Microsoft OneNote klõpsake nuppude Vasakult paremale ja Paremalt vasakule kuvamiseks välja Lõigu joondus noolenuppu.

Lehe algusesse

Liittähtede ja diakriitikute valimine

Tekstitöötlusprogrammis (nt Word) saate valida, otsida ja asendada individuaalseid diakriitikuid ja araabia tähti eraldi olenemata sellest, kas need on liittähed või mitte. Iga liittähte ja diakriitikut hallatakse paremalt vasakule kirjutatava keele sõna eraldi ühikuna.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, kuidas valida kolmemärgilise liitmärgiga araabiakeelset sõna (kui iga märk on valitud).

Sõna, milles on valitud üks liitmärk

Sõna, milles on valitud kaks liitmärki

Sõna, milles on valitud kolm liitmärki

Lehe algusesse

Paremalt vasakule kirjutatud teksti salvestamine HTML-vormingus

Faile saate veebis avaldamiseks salvestada HTML-vormingus nii suunaga paremalt vasakule kui ka vasakult paremale. Paremalt vasakule suunaga veebilehed tähistatakse HTML-failis standardse DIR-atribuudiga. Kui teie kasutatav veebibrauser tunneb DIR-atribuudi ära, kuvatakse leht suunaga paremalt vasakule. Kui teie veebibrauser ei tunne DIR-atribuuti ära, kuvatakse leht suunaga vasakult paremale.

Näpunäide. : Paremalt vasakule kirjutatavates keeltes veebilehtede kuvamiseks kasutage veebibrauserit, mis tunneb DIR-atribuudi ära (nt Microsoft Internet Explorer 3.02 või uuem versioon, Microsoft Internet Explorer 4.01 for Complex Scripts või Microsoft Internet Explorer 5 või uuem versioon).

Lehe algusesse

Paremalt vasakule sortimine

Paremalt vasakule sortimist rakendatakse igal pool, kus võimalik (nt andmeloenditele tabeli-, kaardi- ja ikoonivaates, rühmaloenditele, kontaktiloenditele, kaustaloenditele ja aadressiloenditele).

Märkus. : Mõni serveripoolne vaade võib paremalt vasakule sortimisjärjestuses andmeid mitte sortida, kuna see järgib toetatud serveripoolseid sortimisjärjestusi.

Lehe algusesse

Kooditabelid

Microsoft Office toetab järgmisi araabia, heebrea ja segatekstide kasutajatele kättesaadavaid kooditabeleid.

Araabia

Iga koodileht on tähistatud kordumatu kooditabelinumbriga. Araabia keele kooditabeli (CP) number on 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, puštu, pärsia, uiguuri ja urdu keeled kasutavad araabia keelega samu kooditabeleid.

Heebrea

Iga koodileht on tähistatud kordumatu kooditabelinumbriga. Heebrea keele kooditabeli (CP) number on 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jidiš kasutab heebrea keelega sama kooditabelit.

Lehe algusesse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×