PDF- või XPS-vormingus avaldamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Paljud Microsoft Office System 2007 programmid sisaldavad PDF- või XPS-vormingus salvestamise või avaldamise funktsiooni, mis võimaldab sarnaselt printimisega reguleerida, mida salvestatakse või avaldatakse. Neid sätteid saate valida dialoogiboksis Suvandid, mis avatakse, kui klõpsate dialoogiboksi PDF-i või XPS-ina avaldamine nuppu Suvandid (või programmi Microsoft Office Publisher 2007 puhul nuppu Muuda).

Märkus. : Rakendusest Microsoft Office System 2007 saate PDF- või XPS-failina salvestada üksnes pärast lisandmooduli installimist. Lisateabe saamiseks lugege artiklit Teiste failivormingute toe lubamine (nt PDF ja XPS).

Millist Microsoft Office System 2007 programmi te kasutate?

Access

Excel

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt , valige käsk Salvesta nimegakõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake nuppu PDF või XPS.

 2. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust PDF- või XPS-dokument.

 3. Järgmiste üksuste kuvamiseks klõpsake nuppu Suvandid.

  Jaotises Vahemik.

  • Kõik     – andmebaasi kõigi kirjete avaldamiseks märkige see suvand.

  • Valitud kirjed     – ainult valitud kirjete avaldamiseks märkige see suvand.

  • Leheküljed     – ainult määratud lehekülgede andmete avaldamiseks märkige see suvand. Alguse- ja lõpulehekülje saate väljadele Alates ja Kuni tippida või seal valida.

   Jaotises Kaasa printimatu teave.

  • Dokumendistruktuuri sildid hõlbustuseks      – see ruut on vaikimisi märgitud, et loodav fail oleks ka erivajadustega kasutajatele hõlpsamini kasutatav. Kui soovite faili mahtu vähendada ja eelistate hõlbustusfunktsioonide jaoks vajalikud andmed välja jätta, tühjendage see ruut. Ruudu tühjendamisel ei kaasata faili näiteks selliseid andmeid, mis võimaldavad ekraaniriidereid kasutavatel lugejatel failis hõlpsamini ringi liikuda.

   PDF-faili salvestamisel tehke jaotises PDF-i suvandid järgmist.

  • Märkige ruut ISO 19005-1-ühilduv (PDF/A), kui soovite, et PDF-fail oleks nimetatud vormingus.

   Kuidas otsustada, kas see ruut tuleks märkida või tühjendada?

   Selle ruudu märkimine on vajalik näiteks järgmistel põhjustel.

   • Peate faili esitama mõnele seda vormingut nõudvale riigiametile.

   • Peate salvestama faili arhiivis ja soovite, et fail sisaldaks kogu teavet, mis võimaldaks faili ka edaspidi praegusega võimalikult sarnasel kujul kuvada.

    Selle ruudu tühjendamine on vajalik näiteks järgmistel põhjustel.

   • Faili ilme on äärmiselt oluline ja soovite, et PDF oleks algse dokumendiga võimalikult sarnane. Kujundusfunktsioonid (nt efektid ja läbipaistvus) on lubatud.

   • Faili maht on äärmiselt oluline. Soovite, et fail oleks võimalikult väike.

Lehe algusse

Excel

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt , valige käsk Salvesta nimegakõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake nuppu PDF või XPS.

 2. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust PDF- või XPS-dokument.

 3. Järgmiste üksuste kuvamiseks klõpsake nuppu Suvandid.

  Jaotises Leheküljevahemik.

  • Kõik     – töövihiku kõigi lehtede avaldamiseks märkige see suvand.

  • Lehed     – ainult töövihiku määratud lehtede avaldamiseks märkige see suvand. Alguse- ja lõpulehe saate väljadele Alates ja Kuni tippida või seal valida.

   Jaotises Avaldatav.

  • Valik     – aktiivse töölehe valitud lahtrite avaldamiseks märkige see suvand.

  • Aktiivsed lehed     – valitud töölehe või töölehtede avaldamiseks märkige see suvand.

  • Terve töövihik     – töövihiku kõigi andmete avaldamiseks märkige see suvand.

  • Tabel     – valitud tabeli avaldamiseks märkige see suvand.

  • Ignoreeri prindialasid     – terve töölehe printimiseks vaatamata töölehel määratud prindialadele märkige see suvand.

   Jaotises Kaasa printimatu teave.

  • Dokumendi atribuudid     – selle ruudu märkimisel kaasatakse PDF-i või XPS-ina avaldatud versiooni dokumendi atribuudid. Need atribuudid hõlmavad dokumendi pealkirja, teemat, autorit ja muud sarnast teavet.

   Privaatsuse kaitsmine

   Kui soovite oma privaatsust kaitsta ja neid andmeid teiste eest varjata, tühjendage see ruut. Lõigust Vt ka leiate dokumendi atribuutide vaatamise ja muutmise kohta lisateavet.

  • Dokumendistruktuuri sildid hõlbustuseks      – see ruut on vaikimisi märgitud, et loodav fail oleks ka erivajadustega kasutajatele hõlpsamini kasutatav. Kui soovite faili mahtu vähendada ja eelistate hõlbustusfunktsioonide jaoks vajalikud andmed välja jätta, tühjendage see ruut. Ruudu tühjendamisel ei kaasata faili näiteks selliseid andmeid, mis võimaldavad ekraaniriidereid kasutavatel lugejatel failis hõlpsamini ringi liikuda.

   PDF-faili salvestamisel tehke jaotises PDF-i suvandid järgmist.

  • ISO 19005-1-ühilduv (PDF/A)     – märkige see ruut, kui soovite, et PDF-fail oleks nimetatud vormingus.

   Kuidas otsustada, kas see ruut tuleks märkida või tühjendada?

   Selle ruudu märkimine on vajalik näiteks järgmistel põhjustel.

   • Peate faili esitama mõnele seda vormingut nõudvale riigiametile.

   • Peate salvestama faili arhiivis ja soovite, et fail sisaldaks kogu teavet, mis võimaldaks faili ka edaspidi praegusega võimalikult sarnasel kujul kuvada.

    Selle ruudu tühjendamine on vajalik näiteks järgmistel põhjustel.

   • Faili ilme on äärmiselt oluline ja soovite, et PDF oleks algse dokumendiga võimalikult sarnane. Kujundusfunktsioonid (nt efektid ja läbipaistvus) on lubatud.

   • Faili maht on äärmiselt oluline. Soovite, et fail oleks võimalikult väike.

   XPS-faili salvestamisel tehke jaotises XPS-dokumentide suvandid järgmist.

  • Säilita XPS-is piiratud õigused     – teabeõiguse halduse (IRM) kaitse säilitamiseks töövihiku teisendamisel XPS-vormingusse märkige see ruut. Salvestamisel XPS-vormingus on see ruut märgitud vaikimisi. Kui ruutu ei tühjendata, säilitatakse IRM-sätted iga loodava XPS-dokumendiga.

Lehe algusse

PowerPoint

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt , valige käsk Salvesta nimegakõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake nuppu PDF või XPS.

 2. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust PDF- või XPS-dokument.

 3. Järgmiste üksuste kuvamiseks klõpsake dialoogiboksis PDF-i või XPS-ina avaldamine nuppu Suvandid.

  Jaotises Vahemik.

  • Kõik      – esitluse kõigi slaidide avaldamiseks märkige see suvand.

  • Praegune slaid      – ainult praegu kuvatava slaidi avaldamiseks märkige see suvand.

  • Valik      – valitud slaidi avaldamiseks märkige see suvand.

  • Kohandatud seanss      – kui lõite ühe või mitu valitud slaide kuvavat kohandatud seanssi, siis ainult määratud kohandatud seansi slaidide avaldamiseks märkige see suvand.

  • Slaidid      – ainult määratud vahemiku slaidide avaldamiseks märkige see suvand. Alguse- ja lõpulehekülje saate väljadele Alates ja Kuni tippida või seal valida.

   Jaotises Avaldamise suvandid.

  • Avaldatav      – valige avaldatav üksus: Slaidid, Jaotusmaterjalid, Märkmelehed või Liigendusvaade.

  • Slaide leheküljel      – valige igal leheküljel prinditavate slaidide arv.

  • Raami slaidid      – kõigi avaldatavate slaidide raamistamiseks märkige see ruut.

  • Kaasa peitslaidid      – peitslaidide kaasamiseks avaldamisse märkige see ruut.

  • Kaasa kommentaarid ja tindimärkmed     – dokumendi avaldamiseks koos kommentaaride ja tindimärkmetega märkige see ruut.

  • Järjestus     – slaidide avaldamisel jaotusmaterjalina klõpsake lehel slaidide järjestuse määramiseks suvandit Horisontaalne või Vertikaalne.

   Jaotises Kaasa printimatu teave.

  • Dokumendi atribuudid      – märkige see ruut, et kaasata dokumendi atribuudid ka PDF-i või XPS-ina avaldatavasse versiooni. Need atribuudid hõlmavad dokumendi pealkirja, teemat, autorit ja muud sarnast teavet.

   Privaatsuse kaitsmine

   Kui soovite oma privaatsust kaitsta ja neid andmeid teiste eest varjata, tühjendage see ruut. Lõigust Vt ka leiate dokumendi atribuutide vaatamise ja muutmise kohta lisateavet.

  • Dokumendistruktuuri sildid hõlbustuseks      – see ruut on vaikimisi märgitud, et loodav fail oleks ka erivajadustega kasutajatele hõlpsamini kasutatav. Kui soovite faili mahtu vähendada ja eelistate hõlbustusfunktsioonide jaoks vajalikud andmed välja jätta, tühjendage see ruut. Ruudu tühjendamisel ei kaasata faili näiteks selliseid andmeid, mis võimaldavad ekraaniriidereid kasutavatel lugejatel failis hõlpsamini ringi liikuda.

   PDF-faili salvestamisel tehke jaotises PDF-i suvandid järgmist.

  • Märkige ruut ISO 19005-1-ühilduv (PDF/A), kui soovite, et PDF-fail oleks nimetatud vormingus.

   Kuidas otsustada, kas see ruut tuleks märkida või tühjendada?

   Selle ruudu märkimine on vajalik näiteks järgmistel põhjustel.

   • Peate faili esitama mõnele seda vormingut nõudvale riigiametile.

   • Peate salvestama faili arhiivis ja soovite, et fail sisaldaks kogu teavet, mis võimaldaks faili ka edaspidi praegusega võimalikult sarnasel kujul kuvada.

    Selle ruudu tühjendamine on vajalik näiteks järgmistel põhjustel.

   • Faili ilme on äärmiselt oluline ja soovite, et PDF oleks algse dokumendiga võimalikult sarnane. Kujundusfunktsioonid (nt efektid ja läbipaistvus) on lubatud.

   • Faili maht on äärmiselt oluline. Soovite, et fail oleks võimalikult väike.

  • Kaasa tekst rasterpildina, kui fonte ei kaasata      – see märkeruut on oluline juhul, kui teil pole õigust mõnda dokumendis kasutatavat fonti dokumenti manustada. Toimige järgmiselt.

   • Ruudu märkimisel     asendab programm fondid rasterpiltkujutistega. Lõpptulemuseks on fail, mille ilme on teie algse kujundusega võimalikult sarnane. Mõne kasutaja jaoks, kes soovib faili vaadata või printida, võib tekst suurema eraldusvõime puhul näida ebaühtlane.

   • Ruudu tühjendamisel     loob programm faili sellisel kujul, et kui faili lugejal on failis kasutatav font olemas, kasutatakse seda fonti. Kui faili lugejal pole õiget fonti arvutisse installitud, asendatakse see mõne muu fondiga.

    XPS-faili salvestamisel tehke jaotises XPS-dokumentide suvandid järgmist.

  • Säilita XPS-is piiratud õigused      – teabeõiguse halduse (IRM) kaitse säilitamiseks esitluse teisendamisel XPS-vormingusse märkige see ruut. Salvestamisel XPS-vormingus on see ruut märgitud vaikimisi. Kui ruutu ei tühjendata, säilitatakse IRM-sätted iga loodava XPS-dokumendiga.

Lehe algusse

Publisher

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda PDF-i või XPS-ina.

 2. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust PDF-dokument või XPS-dokument.

 3. Dialoogiboksi Avaldamise suvandid kuvamiseks klõpsake nuppu Muuda.

 4. Saate määrata selle publikatsiooni printimis- või levitamisviisi      – valige väärtus Miinimummaht, Standard või Kvaliteetprintimine. Sõltuvalt publikatsiooni printimise või levitamise viisist kasutatakse publikatsiooni optimeerimiseks erinevaid tihendusalgoritme

 5. Täpsemalt      – klõpsake järgmiste suvandite kuvamiseks.

  Jaotises Pildid.

  • Värvilised ja hallskaalas pildid      – valige loenditest Vähenda kuni ja Kui väärtus on suurem kui sobivad resolutsiooni väärtused. Resolutsiooni vähendamisel vähendatakse faili mahu kahandamiseks punktide arvu tolli kohta (dpi).

  • Joonkujund (1-bitine)      – valige loenditest Vähenda kuni ja Kui väärtus on suurem kui sobivad resolutsiooni väärtused. Resolutsiooni vähendamisel vähendatakse faili mahu kahandamiseks punktide arvu tolli kohta (dpi).

   Jaotises Kujunduse kontroll.

  • Hoiata läbipaistvuse ja värvide kasutamise eest    – selle ruudu märkimisel hoiatatakse teid enne dokumendi avaldamist juhul, kui selle graafika sisaldab mõnes printimisprotsessis probleeme põhjustada võivat läbipaistvust või RGB-värve.

   Jaotises Kaasa printimatu teave.

  • Dokumendi atribuudid      – märkige see ruut, et kaasata dokumendi atribuudid ka PDF-i või XPS-ina avaldatavasse versiooni. Need atribuudid hõlmavad dokumendi pealkirja, teemat, autorit ja muud sarnast teavet.

   Privaatsuse kaitsmine

   Kui soovite oma privaatsust kaitsta ja neid andmeid teiste eest varjata, tühjendage see ruut. Lõigust Vt ka leiate dokumendi atribuutide vaatamise ja muutmise kohta lisateavet.

  • Dokumendistruktuuri sildid hõlbustuseks      – see ruut on vaikimisi märgitud, et loodav fail oleks ka erivajadustega kasutajatele hõlpsamini kasutatav. Kui soovite faili mahtu vähendada ja eelistate hõlbustusfunktsioonide jaoks vajalikud andmed välja jätta, tühjendage see ruut. Ruudu tühjendamisel ei kaasata faili näiteks selliseid andmeid, mis võimaldavad ekraaniriidereid kasutavatel lugejatel failis hõlpsamini ringi liikuda.

   PDF-faili salvestamisel tehke jaotises PDF-i suvandid järgmist.

  • ISO 19005-1-ühilduv (PDF/A)      – märkige see ruut, kui soovite, et PDF-fail oleks nimetatud vormingus.

   Kuidas otsustada, kas see ruut tuleks märkida või tühjendada?

   Selle ruudu märkimine on vajalik näiteks järgmistel põhjustel.

   • Peate faili esitama mõnele seda vormingut nõudvale riigiametile.

   • Peate salvestama faili arhiivis ja soovite, et fail sisaldaks kogu teavet, mis võimaldaks faili ka edaspidi praegusega võimalikult sarnasel kujul kuvada.

    Selle ruudu tühjendamine on vajalik näiteks järgmistel põhjustel.

   • Faili ilme on äärmiselt oluline ja soovite, et PDF oleks algse dokumendiga võimalikult sarnane. Kujundusfunktsioonid (nt efektid ja läbipaistvus) on lubatud.

   • Faili maht on äärmiselt oluline. Soovite, et fail oleks võimalikult väike.

  • Kaasa tekst rasterpildina, kui fonte ei kaasata      – see märkeruut on oluline juhul, kui teil pole õigust mõnda dokumendis kasutatavat fonti dokumenti manustada. Toimige järgmiselt.

   • Ruudu märkimisel     asendab programm fondid rasterpiltkujutistega. Lõpptulemuseks on fail, mille ilme on teie algse kujundusega võimalikult sarnane. Mõne kasutaja jaoks, kes soovib faili vaadata või printida, võib tekst suurema eraldusvõime puhul näida ebaühtlane.

   • Ruudu tühjendamisel     loob programm faili sellisel kujul, et kui faili lugejal on failis kasutatav font olemas, kasutatakse seda fonti. Kui faili lugejal pole õiget fonti arvutisse installitud, asendatakse see mõne muu fondiga.

    Prindisuvandid     – klõpsake dialoogiboksi Prindisuvandid avamiseks. Enamus selle dialoogiboksi sätteid on saadaval dialoogiboksi Printimine vahekaardil Publikatsiooni- ja paberisätted.

Lehe algusse

Visio

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda PDF-i või XPS-ina.

 2. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust PDF- või XPS-dokument.

 3. Järgmiste üksuste kuvamiseks klõpsake nuppu Suvandid.

  Jaotises Leheküljevahemik.

  • Kõik      – joonistuse kõigi lehtede avaldamiseks märkige see suvand.

  • Praegune vaade      – programmi aknas kuvatava joonistuseosa avaldamiseks klõpsake seda suvandit.

  • Praegune leht      – praegu kuvatava joonistuse avaldamiseks märkige see suvand.

   • Kui leht on esiplaani leht, avaldatakse praegune esiplaani leht ja kõik selle kõik selle taustalehed.

   • Kui leht on taustaleht, avaldatakse taust ja kõik sellega seotud taustad.

   • Kui režiim Prindi eelvaade on aktiivne, avaldatakse praegune paan.

  • Valik      – joonistuse valitud osa avaldamiseks märkige see suvand. Kui mingit joonise osa pole valitud, pole suvand saadaval.

  • Lehed      – väljadel Alates ja Kuni määratud lehevahemiku avaldamiseks märkige see suvand. Kui joonistus koosneb vaid ühest lehest, pole see suvand saadaval.

  • Värvid mustana      – prinditud joonistuse kõigi kujundite nähtavuse tagamiseks kõigi värvide avaldamisel mustana märkige see ruut.

  • Kaasa taust      – tausta kaasamiseks avaldatud joonistusega märkige see ruut.

   Jaotises Kaasa printimatu teave.

  • Dokumendi atribuudid      – märkige see ruut, et kaasata dokumendi atribuudid ka PDF-i või XPS-ina avaldatavasse versiooni. Need atribuudid hõlmavad dokumendi pealkirja, teemat, autorit ja muud sarnast teavet.

   Privaatsuse kaitsmine

   Kui soovite oma privaatsust kaitsta ja neid andmeid teiste eest varjata, tühjendage see ruut. Lõigust Vt ka leiate dokumendi atribuutide vaatamise ja muutmise kohta lisateavet.

  • Dokumendistruktuuri sildid hõlbustuseks      – see ruut on vaikimisi märgitud, et loodav fail oleks ka erivajadustega kasutajatele hõlpsamini kasutatav. Kui soovite faili mahtu vähendada ja eelistate hõlbustusfunktsioonide jaoks vajalikud andmed välja jätta, tühjendage see ruut. Ruudu tühjendamisel ei kaasata faili näiteks selliseid andmeid, mis võimaldavad ekraaniriidereid kasutavatel lugejatel failis hõlpsamini ringi liikuda.

   PDF-faili salvestamisel tehke jaotises PDF-i suvandid järgmist.

  • ISO 19005-1-ühilduv (PDF/A)      – märkige see ruut, kui soovite, et PDF-fail oleks nimetatud vormingus.

   Kuidas otsustada, kas see ruut tuleks märkida või tühjendada?

   Selle ruudu märkimine on vajalik näiteks järgmistel põhjustel.

   • Peate faili esitama mõnele seda vormingut nõudvale riigiametile.

   • Peate salvestama faili arhiivis ja soovite, et fail sisaldaks kogu teavet, mis võimaldaks faili ka edaspidi praegusega võimalikult sarnasel kujul kuvada.

    Selle ruudu tühjendamine on vajalik näiteks järgmistel põhjustel.

   • Faili ilme on äärmiselt oluline ja soovite, et PDF oleks algse dokumendiga võimalikult sarnane. Kujundusfunktsioonid (nt efektid ja läbipaistvus) on lubatud.

   • Faili maht on äärmiselt oluline. Soovite, et fail oleks võimalikult väike.

Lehe algusse

Word

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt , valige käsk Salvesta nimegakõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake nuppu PDF või XPS.

 2. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust PDF- või XPS-dokument.

 3. Järgmiste üksuste kuvamiseks klõpsake dialoogiboksis PDF-i või XPS-ina avaldamine nuppu Suvandid.

  Jaotises Leheküljevahemik.

  • Kõik      – dokumendi kõigi lehtede avaldamiseks märkige see suvand.

  • Praegune lehekülg      – ainult selle lehe avaldamiseks, kus praegu asub järjepunkt, klõpsake seda suvandit.

  • Valik      – valitud teksti avaldamiseks klõpsake seda suvandit. Kui dokumendis pole midagi valitud, pole see suvand saadaval.

  • Lehed      – väljadel Alates ja Kuni määratud lehevahemiku avaldamiseks märkige see suvand. Kui dokument koosneb vaid ühest lehest, pole see suvand saadaval.

   Jaotises Avaldatav.

  • Dokument      – puhta dokumendi avaldamiseks ilma parandusemärkide ja kommentaarideta klõpsake seda suvandit.

  • Märgistusi näitav dokument      – dokumendi avaldamiseks nähtavate märgistuste ja kommentaaridega märkige see suvand.

   Jaotises Kaasa printimatu teave.

  • Järjehoidjate loomise alus     – teie valikul põhinevate järjehoidjate loomiseks dokumendis märkige see ruut. Kui dokument sisaldab pealkirju, on saadaval raadionupp Pealkirjad. Kui dokument sisaldab järjehoidjaid, on saadaval raadionupp Wordi järjehoidjad.

  • Dokumendi atribuudid      – märkige see ruut, et kaasata dokumendi atribuudid ka PDF-i või XPS-ina avaldatavasse versiooni. Need atribuudid hõlmavad dokumendi pealkirja, teemat, autorit ja muud sarnast teavet.

   Privaatsuse kaitsmine

   Kui soovite oma privaatsust kaitsta ja neid andmeid teiste eest varjata, tühjendage see ruut. Lõigust Vt ka leiate dokumendi atribuutide vaatamise ja muutmise kohta lisateavet.

  • Dokumendistruktuuri sildid hõlbustuseks      – see ruut on vaikimisi märgitud, et loodav fail oleks ka erivajadustega kasutajatele hõlpsamini kasutatav. Kui soovite faili mahtu vähendada ja eelistate hõlbustusfunktsioonide jaoks vajalikud andmed välja jätta, tühjendage see ruut. Ruudu tühjendamisel ei kaasata faili näiteks selliseid andmeid, mis võimaldavad ekraaniriidereid kasutavatel lugejatel failis hõlpsamini ringi liikuda.

   PDF-faili salvestamisel tehke jaotises PDF-i suvandid järgmist.

  • ISO 19005-1-ühilduv (PDF/A)      – märkige see ruut, kui soovite, et PDF-fail oleks nimetatud vormingus.

   Kuidas otsustada, kas see ruut tuleks märkida või tühjendada?

   Selle ruudu märkimine on vajalik näiteks järgmistel põhjustel.

   • Peate faili esitama mõnele seda vormingut nõudvale riigiametile.

   • Peate salvestama faili arhiivis ja soovite, et fail sisaldaks kogu teavet, mis võimaldaks faili ka edaspidi praegusega võimalikult sarnasel kujul kuvada.

    Selle ruudu tühjendamine on vajalik näiteks järgmistel põhjustel.

   • Faili ilme on äärmiselt oluline ja soovite, et PDF oleks algse dokumendiga võimalikult sarnane. Kujundusfunktsioonid (nt efektid ja läbipaistvus) on lubatud.

   • Faili maht on äärmiselt oluline. Soovite, et fail oleks võimalikult väike.

  • Kaasa tekst rasterpildina, kui fonte ei kaasata      – see märkeruut on oluline juhul, kui teil pole õigust mõnda dokumendis kasutatavat fonti dokumenti manustada. Toimige järgmiselt.

   • Ruudu märkimisel     asendab programm fondid rasterpiltkujutistega. Lõpptulemuseks on fail, mille ilme on teie algse kujundusega võimalikult sarnane. Mõne kasutaja jaoks, kes soovib faili vaadata või printida, võib tekst suurema eraldusvõime puhul näida ebaühtlane.

   • Ruudu tühjendamisel     loob programm faili sellisel kujul, et kui faili lugejal on failis kasutatav font olemas, kasutatakse seda fonti. Kui faili lugejal pole õiget fonti arvutisse installitud, asendatakse see mõne muu fondiga.

    XPS-faili salvestamisel tehke jaotises XPS-dokumentide suvandid järgmist.

  • Säilita XPS-is piiratud õigused      – teabeõiguse halduse (IRM) kaitse säilitamiseks dokumendi teisendamisel XPS-vormingusse märkige see ruut. Salvestamisel XPS-vormingus on see ruut märgitud vaikimisi. Kui ruutu ei tühjendata, säilitatakse IRM-sätted iga loodava XPS-dokumendiga.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×