Põhitoimingud rakenduses Publisher 2010

Tarkvarakomplektiga Office 2007 töötamise alustamine Järgmiseid põhitoiminguid saate kasutada rakenduse Microsoft Publisher 2010 kasutama õppimiseks.

Selle artikli teemad

Mis on Publisher?

Malli otsimine ja rakendamine

Uue publikatsiooni loomine

Publikatsiooni avamine

Publikatsiooni salvestamine

Tekstivälja lisamine

Piltide lisamine ja kärpimine

Pildi lisamine

Pildi kärpimine

Koosteüksuse lisamine

Publikatsiooni printimine

Mis on Publisher?

Rakenduse Microsoft Publisher 2010 abil saate kiiresti ja hõlpsalt luua professionaalse ilmega publikatsioone. Publisheriga saate trükikojas trükkimiseks, ise printimiseks, meiliga saatmiseks, kirjakoosteks ja veebis kasutamiseks luua, kujundada ja avaldada professionaalseid turundus- ja suhtekorraldusmaterjale.

Lehe algusesse

Malli otsimine ja rakendamine

Publisher 2010 abil saate rakendada valmismalle ja oma kohandatud malle ning otsida veebisaidi Office.com laia mallivaliku hulgast sobiva. Veebisaidil Office.com on Publisheri levinud mallide lai valik, sh infolehed ja reklaamlehed.

Rakenduses Publisher 2010 malli otsimiseks ja rakendamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Uus.

 2. Tehke jaotises Saadaolevad mallid ühte järgmistest.

  • Juba installitud malli kasutamiseks klõpsake käsku Minu mallid, klõpsake soovitud malli ja siis klõpsake käsku Loo.

  • Publisheri mõne installitud valmismalli kasutamiseks klõpsake jaotises Populaarsemad või Veel malle soovitud kategooriat, soovitud malli ja siis nuppu Loo.

  • Veebisaidil Office.com oleva malli otsimiseks ja selle rakendamiseks klõpsake jaotises Populaarsemad või Veel malle soovitud kategooriat, soovitud malli ja siis nuppu Laadi alla.

Märkus.    Saate veebisaidilt Office.com malle otsida ka otse Publisheri kaudu. Tippige väljale Otsi malle üks või mitu otsinguterminit ja seejärel klõpsake otsimiseks noolenuppu.

Lisateavet malli rakendamise kohta leiate teemast Alustamine: trükise või muu publikatsiooni loomine.

Lehe algusesse

Uue publikatsiooni loomine

 1. Klõpsake menüüd Fail ja siis nuppu Uus.

 2. Klõpsake jaotises Saadaolevad mallid tühja publikatsiooni malli ja siis nuppu Loo.

  Märkus.   Kui soovitud formaadis tühja malli ei kuvata, klõpsake nuppu Veel tühja lehekülje suurusi.

Lisateavet publikatsiooni loomise kohta leiate teemast Alustamine: trükise või muu publikatsiooni loomine.

Lehe algusesse

Publikatsiooni avamine

 1. Klõpsake menüüd Fail ja siis nuppu Ava.

 2. Dialoogiboksi Publikatsiooni avamine vasakul paanil klõpsake draivi või kausta, mis sisaldab soovitud faili.

 3. Dialoogiboksi Publikatsiooni avamine paremal paanil avage kaust, mis sisaldab soovitud publikatsiooni.

 4. Klõpsake soovitud faili ja siis nuppu Ava.

Lisateavet publikatsiooni loomise kohta leiate järgmisest teemast.

Lehe algusesse

Publikatsiooni salvestamine

Vaikimisi salvestab Publisher faili vaiketöökausta. Soovi korral võite määrata muu asukoha.

 • Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Salvesta.

  Märkmed    Kui salvestate faili esimest korda, tehke järgmist.

  1. Sisestage dialoogiboksi Nimega salvestamine väljale Faili nimi publikatsiooni jaoks nimi.

  2. Klõpsake nuppu Salvesta.

Lisateavet publikatsiooni salvestamise kohta leiate teemast Faili salvestamine.

Lehe algusesse

Tekstivälja lisamine

 1. Klõpsake menüü Lisa nuppu Joonista tekstiväli  Nupu pilt.

 2. Viige kursor publikatsioonis tekstivälja ühe nurga soovitud asukohta ja lohistage diagonaalselt seni, kuni tekstiväli on soovitud suurusega.

 3. Klõpsake tekstivälja ja sisestage soovitud tekst.

Lehe algusesse

Piltide lisamine ja kärpimine

Pildi lisamine

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Pilt.

 2. Dialoogiboksi Lisa pilt vasakul paanil klõpsake kausta, mis sisaldab soovitud pilti.

 3. Dialoogiboksi Lisa pilt paremal paanil avage kaust, mis sisaldab soovitud pilti.

 4. Klõpsake soovitud pilti ja siis nuppu Lisa.

Lehe algusesse

Pildi kärpimine

 1. Valige pilt, mida soovite kärpida.

 2. Klõpsake menüü Pildiriistad alammenüü Vorming jaotises Kärpimine nuppu Kärbi.

  Märkus.    Kui menüüd Pildiriistad või Vorming ei kuvata, veenduge, et oleksite pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming kuvamiseks pilti topeltklõpsama.

 3. Asetage kärpepide pildi äärele või nurka.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Ühe külje kärpimiseks lohistage selle külje keskmist pidet.

  • Mõlema külje võrdseks kärpimiseks lohistage juhtklahvi (CTRL) all hoides keskmist pidet.

  • Kõigi nelja külje korraga kärpimiseks pildi proportsioone säilitades lohistage juht- ja tõstuklahve (CTRL+SHIFT) all hoides nurgapidet.

Lisateavet pildi kärpimise kohta leiate teemast Piltide kärpimine.

Lehe algusesse

Koosteüksuse lisamine

Koosteüksused on galeriides talletatavad taaskasutatavad sisuelemendid (nt äriteave, pealkirjad, kalendrid, äärised ja kuulutused). Rakenduses Publisher 2010 on mitmesugused valmiskoosteüksused, mille hulgast saate sobiva valida. Samuti saate koosteüksusi alla laadida veebsaidilt Office.com.

Koosteüksuse lisamiseks tehke järgmist.

 1. Paanil Lehel liikumine valige publikatsiooni lehekülg, kuhu soovite koosteüksuse lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Koosteüksused soovitud koosteüksuse galeriid.

 3. Otsige kerides soovitud koosteüksus või klõpsake dialoogiboksi Koosteüksuste teek avamiseks käsku Veel <galerii nimi>.

 4. Klõpsake koosteüksust, mille soovite lisada.

Lisateavet koosteüksuste kasutamise kohta leiate teemast Koosteüksused.

Lehe algusesse

Publikatsiooni printimine

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Prindi.

 2. Jaotise Printimine väljal Prinditöö eksemplarid sisestage prinditavate eksemplaride arv.

 3. Veenduge, et jaotises Printer oleks valitud õige printer.

  Märkus.    Vaikeprinteri atribuudid kuvatakse automaatselt.

 4. Jaotises Sätted tehke järgmist.

  • Veenduge, et valitud oleks õige lehekülgede või jaotiste vahemik.

  • Valige lehekülgede lehel kuvamise vorming.

  • Määrake paberi formaat.

  • Määrake, kas printida lehe ühele või mõlemale poolele.

  • Kui teie printer toetab värviprintimist, siis valige, kas printida värviliselt või mustvalgelt.

 5. Kui kõik printimise sätted on määratud, klõpsake nuppu Prindi.

Lisateavet publikatsiooni printimise kohta leiate teemast Printimine.

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Publisher 2010Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Vaheta keelt