Põhitoimingud rakenduses Outlook 2010

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Tarkvarakomplektiga Office 2007 töötamise alustamine Järgnevalt on esitatud mõned põhitoimingud, mida saate rakenduses Microsoft Outlook 2010 teha.

Kui see, mida otsite, pole siin loetletud, kasutage ülalolevat otsinguvälja.

Selle artikli teemad

Mis on Outlook?

Meilikonto lisamine

Uue meilisõnumi koostamine

Meilisõnumile vastamine või selle edasisaatmine

Meilisõnumile manuse lisamine

Meilisõnumimanuse avamine või salvestamine

Manuse avamine

Manuse salvestamine

Meilisignatuuri lisamine sõnumitesse

Signatuuri loomine

Signatuuri lisamine

Kalendrikohtumise loomine

Koosoleku plaanimine

Meeldetuletuse seadmine

Kohtumised või koosolekud

Meilisõnumi, kontakti või tööülesande jaoks

Kontakti loomine

Tööülesande loomine

Märkme loomine

Meilisõnumi, kontakti, kalendriüksuse või tööülesande printimine

Mis on Outlook?

Microsoft Outlook 2010 pakub esmaklassilisi äriliseks ja isiklikuks kasutamiseks mõeldud meilihaldusriistu rohkem kui 500 miljonile Microsoft Office'i kasutajale üle kogu maailma. Rakendus Outlook 2010 sisaldab rikkalikku funktsioonikomplekti, mis vastab teie suhtlusvajadustele nii tööl, kodus kui ka koolis.

Ümberkujundatud ilmega ning täiustatud meilihalduse, otsingu ja suhtlusvõrgufunktsioonidega rakendus Outlook 2010 pakub teile tipptasemel kasutussätteid, mis tagavad tööviljakuse ning ühenduse isikliku ja ärivõrgustikuga.

Lehe algusse

Meilikonto lisamine

Enne kui saate rakendust Outlook 2010 kasutades meilisõnumeid saata või vastu võtta, peate lisama ja konfigureerima meilikonto. Kui olete samas arvutis, kuhu installisite Outlook 2010, kasutanud mõnda Microsoft Outlooki varasemat versiooni, imporditakse teie kontosätted automaatselt.

Kui võtate Outlooki kasutusele esimest korda või installite Outlook 2010 uude arvutisse käivitub konto automaatse häälestamise funktsioon automaatselt ja aitab teil häälestada meilikontode kontosätted. Selle häälestuse korral on vaja üksnes teie nime, meiliaadressi ja parooli. Kui teie meilikontot ei saa automaatselt häälestada, peate nõutud lisateabe käsitsi sisestama.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake jaotises Kontoteave nuppu Lisa konto.

Backstage'i vaade ja käsk Lisa konto

Lisateabe saamiseks vt teematMeilikonto lisamine või eemaldamine.

Märkus. : Outlook.com’i konto (varem Hotmail) lisamise kohta vt teemat Teenuse Outlook.com konto kasutamine Outlookis.

Lehe algusse

Uue meilisõnumi koostamine

Outlook 2010 võimaldab teil ühe või rohkema adressaadiga suhtlemiseks kasutada suurel hulgal erinevaid funktsioone ja kohandusi.

 • Klõpsakevaate Meil vahekaardil Avaleht jaotises Uus nuppu Uus meilisõnum.

Lindi käsk Uus meilisõnum

Kiirklahv    – vajutage meilisõnumi loomiseks klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+M.

Lisateavet leiate teemast Meilisõnumi koostamine.

Lehe algusse

Meilisõnumile vastamine või selle edasisaatmine

 • Klõpsake menüü Avaleht või Sõnum jaotises Vastamine nuppu Vasta, Vasta kõigile või Edasta.

Jaotis Vasta lindil

Märkus. :  Menüü nimi sõltub sellest, kas sõnum on valitud sõnumiloendis või avatud eraldi aknas.

Nime eemaldamiseks väljadelt Adressaat ja Koopia klõpsake nime ja vajutage kustutusklahvi (Delete). Adressaadi lisamiseks klõpsake välja Adressaat, Koopia või Salakoopia ja sisestage adressaat.

Lisateavet leiate teemast Meilisõnumile vastamine või selle edasisaatmine.

Lehe algusse

Meilisõnumile manuse lisamine

Meilisõnumile saab faile manustada. Samuti on võimalik meilisõnumiga saata teisi Outlooki üksusi, nt sõnumeid, kontakte või tööülesandeid.

 1. Looge uus sõnum või klõpsake olemasolevas sõnumis nuppu Vasta, Vasta kõigile või Saada edasi.

 2. Klõpsake sõnumiaknas menüü Sõnum jaotises Kaasamine nuppu Manusta fail.

Lindi käsk Manusta fail

Lisateavet leiate teemast Meilisõnumile faili või mõne muu üksuse manustamine.

Lehe algusse

Meilisõnumimanuse avamine või salvestamine

Manust saate avada kas lugemispaan või avatud sõnumist. Pärast manuse avamist ja vaatamist saate selle salvestada. Mitme manuse korral saate need salvestada rühmana või ükshaaval.

Manuse avamine

 • Topeltklõpsake manust.

Manuse salvestamine

 1. Klõpsake manust lugemispaanil või avatud sõnumis.

 2. Klõpsake menüü Manused jaotises Toimingud nuppu Salvesta nimega. Teise võimalusena paremklõpsake manust ja klõpsake käsku Salvesta nimega.

Lindi käsk Salvesta nimega

Lisateabe saamiseks vt teemat Manuste avamine ja salvestamine.

Lehe algusse

Meilisignatuuri lisamine sõnumitesse

Saate meilisõnumite jaoks luua isikupärastatud signatuure, mis sisaldavad teksti, pilte, teie elektrooniline visiitkaarti, logo või isegi teie käsikirjalise allkirja pilti.

Signatuuri loomine

 1. Klõpsake uues sõnumis menüü Sõnum jaotises Kaasamine nuppu Signatuur ja seejärel käsku Signatuurid.

  Lindi käsk Signatuurid

 2. Klõpsake vahekaardi Meilisignatuur nuppu Uus.

Signatuuri lisamine

 • Klõpsake uues sõnumis menüü Sõnum jaotises Kaasamine nuppu Signatuur ja valige siis soovitud signatuur.

Lindi käsk Signatuurid

Lisateavet leiate teemast Meilisõnumi signatuuri loomine ja lisamine.

Lehe algusse

Kalendrikohtumise loomine

Kohtumised on tegevused, mida te plaanite oma kalendris, kuid mis ei hõlma teiste isikute kutsumist või ressursside broneerimist.

 • Klõpsake vaate Kalender menüü Avaleht jaotises Uus nuppu Uus kohtumine. Teise võimalusena võite paremklõpsata kalendriruudustikus ajaplokki ja klõpsata siis käsku Uus kohtumine.

New Appointment command on the ribbon

Kiirklahv   : vajutage kohtumise loomiseks klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+A.

Lisateavet leiate teemast Kohtumise plaanimine.

Lehe algusse

Koosoleku plaanimine teistega

Koosolek on kohtumine, mis kaasab teisi inimesi ja võib kaasata ka ressursse (nt konverentsiruume). Vastused teie koosolekukutsetele kuvatakse kaustas Sisse.

 • Klõpsake vaate Kalender menüü Avaleht jaotises Uus nuppu Uus koosolek.

New Meeting command on the ribbon

Kiirklahv   : mis tahes Outlooki kaustas uue koosolekukutse loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+Q.

Lisateavet leiate teemast Teisi inimesi kaasava koosoleku plaanimine.

Lehe algusse

Meeldetuletuse seadmine

Saate erinevatele üksustele (nt meilisõnumitele, kohtumistele ja kontaktidele) meeldetuletusi seada või neilt meeldetuletusi eemaldada.

Kohtumised või koosolekud

Valige avatud üksuse menüü Kohtumine või Koosolek jaotise Suvandid rippmenüüs Meeldetuletus aeg enne kohtumist või koosolekut, mil meeldetuletus peaks kuvatama. Meeldetuletuse väljalülitamiseks valige Pole.

Meilisõnumi, kontakti või tööülesande jaoks

 • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Sildid nuppu Järeltegevus ja seejärel nuppu Lisa meeldetuletus.

  Lindi käsu meeldetuletuse lisamine

  Näpunäide. : Meilisõnumeid saate meeldetuletuste abil kiiresti lipuga tähistada. Paremklõpsake sõnumiloendis olekulipu veergu. Või kui sõnum on avatud, klõpsake menüü Sõnum jaotises Jälgimine nuppu Järeltegevus ja siis käsku Lisa meeldetuletus.

Lisateavet leiate teemast Meeldetuletuste seadmine ja eemaldamine.

Lehe algusse

Kontakti loomine

Kontaktid võivad olla lihtsad, sisaldades vaid nime ning meiliaadressi või teavet ja üksikasju (nt postiaadressid, mitut telefoninumbrit, pilti, sünnikuupäeva) ja muud kontaktiga seotud teavet.

 • Klõpsake vaate Kontaktid menüü Avaleht jaotises Uus nuppu Uus kontakt.

Lindi käsk Uus kontakt

Kiirklahv    – Mis tahes Outlooki kaustas uue kontakti loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+C.

Lisateavet leiate teemast Kontakti loomine ja lisamine.

Lehe algusse

Tööülesande loomine

Paljud inimesed salvestavad loendeid oma ülesannetest kas paberil, arvutustabelis või kasutavad kombinatsiooni paberist ja mõnest elektroonilisest meetodist. Microsoft Outlook võimaldab teil erinevad loendid üheks kokku võtta, saada meeldetuletusi ja jälitada tööülesannete edenemist.

 • Klõpsake vaate Tööülesanded menüü Avaleht jaotises Uus nuppu Uus tööülesanne.

Lindi käsk Uus ülesanne

Kiirklahv    – uue tööülesande loomiseks vajutage CTRL+SHIFT+K.

Lisateavet leiate teemast Ülesannete ja ülesandeloendi üksuste loomine.

Lehe algusse

Märkme loomine

Elektroonilised märkmed on paberist märkmekleepsudega samaväärsed. Kasutage märkmeid, et kiiruga üles märkida küsimusi, ideid, meeldetuletusi ja kõike muud, mida kirjutaksite paberile.

 • Klõpsake vaate Märkmedjaotises Uus nuppu Uus märge.

Lindi käsk Uus märkus

Kiirklahv   : vajutage märkme loomiseks klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+N.

Lisateavet leiate teemast Märkme loomine.

Lehe algusse

Meilisõnumi, kontakti, kalendriüksuse või tööülesande printimine

Saate printida üksikuid kirjeid (nt meilisõnumeid, kontakte või kalendriüksusi) või suuri vaateid (nt kalendreid, aadressiraamatuid või meilikaustade sisuloendeid).

Kaustades Elektronpost, Kalender ja kõigis muudes Microsoft Outlooki  kaustades on prinditoimingud samad – kõik prindisätted ja -funktsioonid leiate Backstage'i vaatest. Backstage'i vaate avamiseks klõpsake menüüd Fail.

 1. Klõpsake Outlookis üksust või kausta, mida soovite printida.

 2. Klõpsake menüüd Fail.

 3. Klõpsake nuppu Prindi.

Lisateavet leiate teemast Outlookis üksuste printimine.

Lehe algusse

Office‘i jaoks mõeldud Microsoft Answersi avamine

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Kas sellest teabest oli abi?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!