Põhitoimingud rakenduses Outlook 2010

Tarkvarakomplektiga Office 2007 töötamise alustamine Järgnevalt on esitatud mõned põhitoimingud, mida saate rakenduses Microsoft Outlook 2010 teha.

Selle artikli teemad

Mis on Outlook?

Meilikonto lisamine

Uue meilisõnumi loomine

Meilisõnumile vastamine või selle edasisaatmine

Meilisõnumile manuse lisamine

Meilisõnumimanuse avamine või salvestamine

Manuse avamine

Manuse salvestamine

Meilisignatuuri lisamine sõnumitesse

Signatuuri loomine

Signatuuri lisamine

Kalendrikohtumise loomine

Koosoleku plaanimine koos teiste inimestega

Meeldetuletuse seadmine

Kohtumised või koosolekud

Meilisõnumid, kontaktid ja tööülesanded

Kontakti loomine

Tööülesande loomine

Märkme loomine

Meilisõnumi, kontakti, kalendriüksuse või tööülesande printimine

Mis on Outlook?

Microsoft Outlook 2010 pakub esmaklassilisi äriliseks ja isiklikuks kasutamiseks mõeldud meilihaldusriistu rohkem kui 500 miljonile Microsoft Office'i kasutajale üle kogu maailma. Rakendus Outlook 2010 sisaldab rikkalikku funktsioonikomplekti, mis vastab teie suhtlusvajadustele nii tööl, kodus kui ka koolis.

Ümberkujundatud ilmega ning täiustatud meilihalduse, otsingu ja suhtlusvõrgufunktsioonidega rakendus Outlook 2010 pakub teile tipptasemel kasutussätteid, mis tagavad tööviljakuse ning ühenduse isikliku ja ärivõrgustikuga.

Lehe algusesse

Meilikonto lisamine

Enne kui saate rakendust Outlook 2010 kasutades meilisõnumeid saata või vastu võtta, peate lisama ja konfigureerima meilikonto. Kui olete samas arvutis, kuhu installisite Outlook 2010, kasutanud mõnda Microsoft Outlooki varasemat versiooni, imporditakse teie kontosätted automaatselt.

Kui Outlook on teie jaoks uus rakendus või kui installite rakendust Outlook 2010 uude arvutisse, käivitub automaatse kontohäälestuse funktsioon automaatselt ja aitab teil meilikontode kontosätteid konfigureerida. See häälestus nõuab ainult teie nime, meiliaadressi ja parooli. Kui teie meilikontot ei saa automaatselt konfigureerida, peate nõutud lisateabe sisestama käsitsi.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake jaotises Kontoteave käsku Lisa konto.

Backstage'i vaade ja käsk Lisa konto

Lisateavet leiate teemast Meilikonto lisamine või eemaldamine

Märkus.   Windows Live Hotmaili konto lisamiseks vaadake teemat Windows Live Hotmaili konto kasutamine Outlookis.

Lehe algusesse

Uue meilisõnumi loomine

Outlook 2010 võimaldab teil ühe või rohkema adressaadiga suhtlemiseks kasutada suurel hulgal erinevaid funktsioone ja kohandusi.

 • Klõpsake vaates Elektronpost menüü Avaleht jaotises Uus nuppu Uus meilisõnum.

Lindi käsk Uus meilisõnum

Kiirklahv    – meilisõnumi loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+M.

Lisateavet leiate teemast Meilisõnumi loomine.

Lehe algusesse

Meilisõnumile vastamine või selle edasisaatmine

 • Klõpsake menüü Avaleht või Sõnum jaotises Vasta nuppu Vasta, Vasta kõigile või Saada edasi.

Jaotis Vasta lindil

Märkus.    Menüü nimi sõltub sellest, kas sõnum on valitud sõnumiloendis või avatud eraldi aknas..

Nime eemaldamiseks väljadelt Adressaat ja Koopia, klõpsake nime ja seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE). Adressaadi lisamiseks klõpsake väljal Adressaate, Koopia või Salakoopia ja sisestage adressaat.

Lisateavet leiate teemast Meilisõnumile vastamine või selle edasisaatmine.

Lehe algusesse

Meilisõnumile manuse lisamine

Meilisõnumile saab manustada faile. Samuti on võimalik meilisõnumiga saata teisi Outlooki üksusi, nt sõnumeid, kontakte või tööülesandeid.

 1. Looge uus sõnum või klõpsake olemasolevas sõnumis nuppu Vasta, Vasta kõigile või Saada edasi.

 2. Klõpsake sõnumiaknas menüü Sõnumid jaotises Kaasamine nuppu Manusta fail.

Lindi käsk Manusta fail

Lisateavet leiate teemast Meilisõnumile faili või mõne muu üksuse manustamine.

Lehe algusesse

Meilisõnumimanuse avamine või salvestamine

Manust saate avada kas lugemispaan või avatud sõnumist. Pärast manuse avamist ja vaatamist võite soovida seda salvestada kõvakettale. Mitme manuse korral saate need salvestada rühmana või ükshaaval.

Manuse avamine

 • Topeltklõpsake manust.

Manuse salvestamine

 1. Klõpsake manust lugemispaanil või avatud sõnumis.

 2. Klõpsake menüü Manused jaotises Toimingud nuppu Salvesta nimega. Teise võimalusena paremklõpsake manust ja klõpsake käsku Salvesta nimega.

Lindi käsk Salvesta nimega

Lisateavet leiate teemast Manuste avamine ja salvestamine.

Lehe algusesse

Meilisignatuuri lisamine sõnumitesse

Saate luua isikupärastatud signatuure, mis sisaldab teksti, pilte, teie elektrooniline visiitkaart, logo või isegi teie käsikirjalise allkirja pilti.

Signatuuri loomine

 1. Avage uus sõnum. Klõpsake menüü Sõnum jaotises Kaasamine nuppu Allkiri ja seejärel käsku Allkirjad.

Lindi käsk Allkirjad

 1. Klõpsake vahekaardi Meilisignatuur nuppu Uus.

Signatuuri lisamine

 • Klõpsake uues sõnumis menüü Sõnum jaotises Kaasamine nuppu Allkiri ja klõpsake siis soovitud signatuuri.

Lindi käsk Allkirjad

Lisateavet leiate teemast Meilisignatuuri loomine ja lisamine.

Lehe algusesse

Kalendrikohtumise loomine

Kohtumised on tegevused, mida te plaanite oma kalendris, kuid mis ei kaasa teiste isikute kutsumist või ressursside broneerimist.

 • Klõpsake vaate Kalender menüü Avaleht jaotises Uus nuppu Uus kohtumine. Teise võimalusena saate parem-klõpsata ajaplokil teie kalendri võrgustikus ja klõpsata siis käsku Uus kohtumine.

Lindi käsk Uus kohtumine

Kiirklahv    – kohtumise loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+A.

Lisateavet leiate teemast Kohtumise plaanimine.

Lehe algusesse

Koosoleku plaanimine koos teiste inimestega

Koosolek on kohtumine, mis kaasab teisi inimesi ja võib kaasata ka ressursse (nt konverentsiruume). Vastused teie koosolekukutsetele kuvatakse kaustas Sisse.

 • Klõpsake vaate Kalender menüü Avaleht jaotises Uus nuppu Uus koosolek.

Lindi käsk Uus koosolek

Kiirklahv    – igas Outlooki kaustas uue koosolekukutse loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+Q.

Lisateavet leiate teemast Koosoleku plaanimine koos teiste inimestega.

Lehe algusesse

Meeldetuletuse seadmine

Saate erinevatele üksustele (nt meilisõnumitele, kohtumistele ja kontaktidele) meeldetuletusi seada või neilt meeldetuletusi eemaldada.

Kohtumised või koosolekud

Valige avatud üksuses menüü Kohtumine või Koosolek jaotises Suvandid ripploendist Meeldetuletus aeg enne kohtumist või koosolekut, mil meeldetuletus peaks kuvatama. Meeldetuletuse väljalülitamiseks valige väärtus Pole.

Meilisõnumid, kontaktid ja tööülesanded

 • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Sildid nuppu Järeltegevus ja seejärel nuppu Lisa meeldetuletus.

  Lindi käsk Lisa meeldetuletus

  Näpunäide.    Meilisõnumeid saate meeldetuletuste abil kiirelt lipuga tähistada. Niiviisi kuvatakse ka üksus ülesanneteloendis. Paremklõpsake olekulipu veergu sõnumiloendis. Või kui sõnum on avatud, klõpsake menüü Sõnum jaotises Jälitus nuppu Järeltegevus ja siis nuppu Lisa meeldetuletus.

Lisateavet leiate teemast Meeldetuletuste seadmine või eemaldamine.

Lehe algusesse

Kontakti loomine

Kontaktid võivad olla lihtsad, sisaldades vaid nime ning meiliaadressi. Samuti võivad need aga sisaldada täiendavat üksikasjalikku teavet, nt postiaadressi, mitut telefoninumbrit, pilti, sünnikuupäeva ja muud kontaktiga seotud teavet.

 • Klõpsake vaates Kontaktid menüü Avaleht jaotises Uus nuppu Uus kontakt.

Lindi käsk Uus kontakt

Kiirklahv    – igas Outlooki kaustas uue kontakti loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+C.

Lisateavet leiate teemast Kontakti loomine või lisamine.

Lehe algusesse

Tööülesande loomine

 Paljud inimesed salvestavad loendeid oma ülesannetest kas paberil, arvutustabelis või kasutavad kombinatsiooni paberist ja mõnest elektroonilisest meetodist. Microsoft Outlook võimaldab teil erinevad loendid üheks kokku võtta, saada meeldetuletusi ja jälitada tööülesannete edenemist. 

 • Klõpsake vaates Tööülesanded menüü Avaleht jaotises Uus nuppu Uus tööülesanne.

Lindi käsk Uus tööülesanne

Kiirklahv    – uue tööülesande loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+K.

Lisateavet leiate teemast Ülesannete ja ülesandeloendi üksuste loomine.

Lehe algusesse

Märkme loomine

Elektroonilised märkmed on samaväärsed paberist märkmekleepsudega. Kasutage märkmeid, et kiiruga üles märkida küsimusi, ideid, meeldetuletusi ja kõike muud, mida kirjutaksite paberile.

 • Klõpsake menüü Märkmed jaotises Uus nuppu Uus märge.

Lindi käsk Uus märge

Kiirklahv    – uue märkme loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+N.

Lisateavet leiate teemast Märkme loomine.

Lehe algusesse

Meilisõnumi, kontakti, kalendriüksuse või tööülesande printimine

Saate printida üksikud kirjeid (nt meilisõnumeid, kontakte või kalendriüksusi) või suuri vaateid (nt kalendreid, aadressiraamatuid või meilikaustade sisuloendeid).

Kaustades Elektronpost, Kalender ja kõigis muudes Microsoft Outlooki kaustades on prinditoimingud samad – kõik prindisätted ja -funktsioonid leiate Backstage'i vaatest. Backstage'i vaate avamiseks klõpsake menüüd Fail.

 1. Klõpsake Outlookis üksust või kausta, mida soovite printida.

 2. Klõpsake menüüd Fail.

 3. Klõpsake nuppu Prindi.

Lisateavet leiate teemast Üksuste printimine Outlookis.

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Outlook 2010Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt