Põhitoimingud rakenduses Excel 2010

Tarkvarakomplektiga Office 2007 töötamise alustamine Järgnevalt on esitatud mõned põhitoimingud, mida saate rakenduses Microsoft Excel 2010 teha.

Selle artikli teemad

Mis on Excel?

Malli otsimine ja rakendamine

Uue töövihiku loomine

Töövihiku salvestamine

Andmete sisestamine töölehel

Arvude vormindamine

Lahtriääriste rakendamine

Exceli tabeli loomine

Lahtri varjustuse rakendamine

Andmete filtreerimine

Andmete sortimine

Valemi loomine

Andmete kandmine diagrammile

Töölehe printimine

Lisandmooduli aktiveerimine ja kasutamine

Mis on Excel?

Excel on Microsoft Office'i tabelarvutusrakendus. Äritegevuses teadlikumate otsuste vastuvõtmiseks ning andmete analüüsimiseks saate Excelis luua ja vormindada töövihikuid (arvutustabelite kogumeid). Täpsemalt öeldes saate Excelis andmeid jälgida, andmete analüüsiks mudeleid ja andmetega arvutuste tegemiseks valemeid luua, mitmel viisil andmeid liigendada ja esitada andmeid mitmesuguste professionaalse ilmega diagrammide abil.

Järgnevas tabelis on Exceli kasutamise levinumate stsenaariumite kokkuvõtted

Stsenaarium

Kirjeldus

Näited

Raamatupidamine

Exceli võimsaid arvutusfunktsioone saate kasutada mitmesuguste finantsaruannete koostamiseks.

 • Rahavoogude väljavõte

 • Tuludeklaratsioon

 • Kasumi- ja kahjumiväljavõte

Arveldamine ja müük

Excelis on kasulik arveldus- ja müügiandmete haldamiseks. Lisaks saate hõlpsalt vajalike vorme.

 • Müügiarve

 • Saateleht

 • Ostutellimus

Eelarve koostamine

Excelis saate luua mitmesuguseid eelarveid nii eraelu kui ka ettevõtte jaoks.

 • Turunduseelarve kava

 • Ürituse eelarve

 • Pensionile jäämise eelarve

Plaanimine

Excel on suurepärane tööriist professionaalsete plaanide ja plaanurite loomiseks.

 • Koolitundide nädalaplaan

 • Turu-uuringuplaan

 • Maksuplaan

 • Plaanurid, mille abil saate koostada nädalamenüü või korraldada peo või puhkuse

Aruandlus

Excelis saate luua mitmesuguseid aruandeid, mis hõlmavad andmete analüüsi või koondavad andmeid.

 • Aruanded, mille põhjal hinnatakse projekti tõhusust

 • Aruanded, näitavad plaanitud ja tegelike tulemuste erinevust

 • Aruanded, mida saab kasutada andmete prognoosimiseks

Jälgimine

Exceli abil saate jälgida ajaarvestustabelis või loendis olevaid andmeid.

 • Arvestustabel tööaja jälgimiseks

 • Inventuuriloend seadmete jälgimiseks

Kalendrite kasutamine

Tänu ruudustikupõhisele tööruumile on Excelis hea luua mitmesuguseid kalendreid.

 • Kooliaasta kalender kooliaasta ajal toimuvate sündmuste jälgimiseks

 • Finantsaasta kalender ärisündmuste ja vaheetappide jälgimiseks

Malli otsimine ja rakendamine

Rakenduses Excel 2010 saate rakendada valmismalle ja kohandatud malle ning otsida veebisaidilt Office.com mitmesuguste mallide hulgast sobiva. Veebisaidilt Office.com leiate lai valiku populaarseid Exceli malle, kaasa arvatud eelarved.

Malli otsimiseks rakenduses Excel 2010
 1. Valige Fail > Uus.

 2. Tehke jaotises Saadaolevad mallid ühte järgmistest.

  • Hiljuti kasutatud malli uuesti kasutamiseks klõpsake nuppu Viimatised mallid, klõpsake soovitud malli ja siis nuppu Loo

  • Juba installitud oma malli kasutamiseks klõpsake nuppu Minu mallid, valige soovitud mall ja klõpsake siis nuppu OK

  • Veebisaidil Office.com olevate mallide otsimiseks klõpsake jaotises Office.com’i mallid soovitud malli kategooriat, valige soovitud mall ja klõpsake malli veebisaidilt Office.com arvutisse allalaadimiseks nuppu Laadi alla.

Märkus. :  Saate veebisaidilt Office.com malle otsida ka otse Exceli kaudu. Tippige väljale Otsi malle Office.com’ist üks või mitu otsinguterminit ja klõpsake otsimiseks noolenuppu.

Lisateavet mallide otsimise ja rakendamise kohta leiate teemast Uue töövihiku loomine.

Uue töövihiku loomine

 1. Valige Fail > Uus.

 2. Klõpsake jaotises Saadaolevad mallid nuppu Tühi töövihik.

 3. Valige Loo.

Lisateavet töövihiku loomise kohta leiate teemast Uue töövihiku loomine.

Töövihiku salvestamine

 1. Valige Fail > Salvesta nimega.

 2. Tehke dialoogiboksi Nimega salvestamine loendis Salvestustüüp valik Exceli töövihik

 3. Tippige töövihiku nimi väljale Faili nimi.

 4. Lõpetamiseks valige Salvesta.

Exceli dialoogiboks Nimega salvestamine

Andmete sisestamine töölehel

 1. Valige lahter, kuhu soovite andmed sisestada.

 2. Tippige lahtrisse andmed.

 3. Järgmisse lahtrisse liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) või tabeldusklahvi (Tab).

Lisateavet andmete sisestamise kohta leiate teemast Andmete sisestamine töölehel.

Arvude vormindamine

 1. Valige lahtrid, mida soovite vormindada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv nupu Arv kõrval olevat Dialoogiboksi käivitit (või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+1).
  Dialoogiboksi käiviti jaotises Arv

 3. Klõpsake loendis Kategooria vormingut, mida soovite kasutada, ja seejärel muutke vajadusel sätteid. Kui kasutate näiteks vormingut Valuuta, saate valida mõne muu valuutatähise, kuvada rohkem või vähem kümnendkohti või muuta negatiivsete arvude kuvamisviisi.
  Dialoogiboks Lahtrite vormindamine

Lisateavet arvude vormindamise ja saadaolevate arvuvormingute kohta leiate teemast Arvude vormindamine töölehel.

Lahtriääriste rakendamine

 1. Valige lahter või lahtrivahemik, millele soovite äärise lisada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Font nupu Äärised kõrval asuvat noolt ja siis soovitud ääriselaadi.

  Exceli lindi pilt

Lisateavet töölehe vormindamise kohta leiate teemast Töölehe vormindamine.

Exceli tabeli loomine

 1. Valige töölehel lahtrivahemik, mille soovite tabelisse kaasata. Lahtrid võivad olla tühjad või sisaldada andmeid.

 2. Klõpsake menüü Avaleht vahekaardil Laadid nuppu Vorminda tabelina ja seejärel klõpsake tabelilaadi, mida soovite kasutada.

  Menüü Avaleht jaotis Laadid

 3. Kui valitud vahemik sisaldab andmeid, mida soovite kuvada tabelipäistena, märkige dialoogiboksis Tabelina vormindamine ruut Minu tabelil on päised.

Lisateavet tabeli loomise kohta leiate teemast Exceli tabeli loomine.

Lahtri varjustuse rakendamine

 1. Valige lahter või lahtrivahemik, millele soovite lahtri varjustust rakendada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Font nupu Täitevärv Nupu pilt kõrval olevat noolt ja siis valige jaotisest Kujunduse värvid või Standardvärvid soovitud värv.

Lisateavet töölehe vormindamise kohta leiate teemast Töölehe vormindamine.

Andmete filtreerimine

 1. Valige andmed, mida soovite filtreerida.

 2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Filtreeri.

  Menüü Andmed jaotis Sortimine ja filtreerimine

 3. Sobiva filtri valimiseks loendist klõpsake veerupäises olevat noolt Filtri rippnool .

 4. Loendis olevate väärtuste järgi valimiseks tühjendage märkeruut (Vali kõik). Sel juhul tühjendatakse kõik märkeruudud. Seejärel valige ainult soovitud väärtused ja klõpsake tulemuste kuvamiseks nuppu OK.

Lisateavet andmete filtreerimise kohta leiate teemast Andmete filtreerimine automaatfiltri abil.

Andmete sortimine

Andmete kiireks sortimiseks
 1. Valige andmevahemik (nt A1:L5 – mitu rida ja veergu või C1:C80 – üks veerg). Vahemik võib hõlmata veergude või ridade tuvastamiseks loodud tiitleid.

 2. Valige üks lahter selles veerus, mida soovite sortida.

 3. Klõpsake nuppu Exceli käsk A-Y, mis sordib A-st Y-ni või väikseimast arvust suurimani , kui soovite sortida tõusvas järjestuses (A – Y või väikseimast arvust suurimani).

  Menüü Andmed jaotise Sortimine ja filtreerimine sortimisnupud

 4. Klõpsake nuppu Exceli käsk Y-A, mis sordib Y-st A-ni või suurimast arvust väikseimani , kui soovite sortida laskuvas järjestuses (Y – A või suurimast arvust väikseimani).

Kindlate kriteeriumide järgi sortimiseks
 1. Valige üks lahter selles vahemikus, mida soovite sortida.

 2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Sordi.

  Käsk Sordi Exceli menüü Andmed rühmas Sordi ja Filtreeri

  Kuvatakse dialoogiboks Sortimine.

 3. Valige loendist Sortimisalus esimene veerg, mille järgi soovite sortida.

 4. Valige loendist Sortimisalus kas suvand Väärtused, Lahtri värv, Fondi värv või Lahtri ikoon.

 5. Valige loendist Järjestus sortimisjärjestus – tähestikuliselt või arvuliselt kasvavalt või laskuvalt (A–Y või Y–A teksti puhul, väikseimast suurimani või suurimast väiksemaini arvude puhul).

Lisateavet andmete sortimise kohta leiate teemast Andmete sortimine automaatfiltri abil.

Valemi loomine

 1. Sisestage valemi alustamiseks lahtrisse võrdusmärk (=).

 2. Võite sisestada arvude ja tehtemärkide kombinatsiooni (nt 3+7).

 3. Muid lahtreid võite valida hiire abil (sisestades nende lahtrite vahele tehtemärgid). Võite näiteks valida lahtri B1 ja sisestada seejärel plussmärgi (+), valida lahtri C1 ja sisestada + ning seejärel valida lahtri D1.

 4. Kui olete sisestamise lõpetanud, vajutage valemi lõpetamiseks sisestusklahvi (ENTER).

Lisateavet tabeli valemi kohta leiate teemast Valemi loomine.

Andmete kandmine diagrammile

 1. Valige andmed, mida soovite diagrammile kanda.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Diagrammid soovitud diagrammitüüpi ja seejärel soovitud diagrammi alamtüüpi.
  Exceli lindi pilt

 3. Menüü Diagrammiriistad kaudu saate lisada mitmesuguseid diagrammielemente (nt tiitleid ja andmesilte) ning muuta diagrammi kujundust, paigutust ja vormingut.
  Diagrammiriistad

Lisateavet diagrammi loomise kohta leiate teemast Andmete kandmine diagrammile.

Print a worksheet

 1. Valige tööleht või töölehed, mille eelvaadet soovite kuvada.

 2. Valige Fail > Prindi. (Saate vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+P.)

  Märkus. : Eelvaateaken kuvatakse mustvalgena sõltumata sellest, kas teie töölehed sisaldavad ka värvilisi andmeid (v.a juhul, kui olete oma arvuti konfigureerinud printima värviprinteriga).

 3. Eelmise ja järgmise lehe eelvaate nägemiseks klõpsake akna Prindi eelvaade allservas nuppu Järgmine leht või Eelmine leht.

 4. Prindisuvandite määramiseks tehke järgmist.

  • Printeri vahetamiseks kasutage ripploendit jaotises Printer ja valige siis soovitud printer.

  • Lehekülje häälestuse muutmiseks (sh lehesuuna, paberiformaadi ja lehekülje veeriste muutmiseks) valige soovitud suvandid jaotises Sätted.

  • Terve töölehe ühele prinditavale leheküljele mahutamiseks klõpsake jaotises Sätted mastaapimissuvandite ripploendis soovitud suvandit.

 5. Töövihiku printimiseks tehke ühte järgmistest.

  • Töölehe osa printimiseks klõpsake töölehte ja valige seejärel andmevahemik, mida soovite printida.

  • Kogu töölehe printimiseks valige tööleht selle aktiveerimiseks.

 6. Klõpsake nuppu Prindi.

Lisateavet printimise kohta leiate teemast Töölehe printimine.

Lisandmooduli aktiveerimine ja kasutamine

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Suvandid ja seejärel kategooriat Lisandmoodulid.

 2. Veenduge, et dialoogiboksi Exceli suvandid allosas oleks väljal Halda valitud väärtus Exceli lisandmoodulid, ja siis klõpsake nuppu Mine.

 3. Märkige dialoogiboksis Lisandmoodulidruudud nende lisandmoodulite kõrval, mida soovite kasutada. Seejärel klõpsake nuppu OK.

  Kui Excel kuvab teate, et seda lisandmoodulit ei saa käivitada ja palub selle installida, klõpsake lisandmooduli installimiseks nuppu Jah.

Lisateavet lisandmoodulite kasutamise kohta leiate teemast Lühijuhend: lisandmooduli aktiveerimine ja kasutamine.

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×