Põhitoimingud rakenduses Excel 2010

Tarkvarakomplektiga Office 2007 töötamise alustamine Rakenduses Microsoft Excel 2010 saate teha järgmisi põhitoiminguid.

Selle artikli teemad

Mis on Excel?

Malli otsimine ja rakendamine

Uue töövihiku loomine

Töövihiku salvestamine

Andmete sisestamine töölehel

Arvude vormindamine

Lahtriääriste rakendamine

Exceli tabeli loomine

Lahtri varjustuse rakendamine

Andmete filtreerimine

Andmete sortimine

Valemi loomine

Andmete kandmine diagrammile

Töölehe printimine

Lisandmoodulite aktiveerimine ja kasutamine

Mis on Excel?

Excel on Microsoft Office'i tabelarvutusrakendus. Äritegevuses teadlikumate otsuste vastuvõtmiseks saate Excelis andmete analüüsimiseks luua ja vormindada töövihikuid (arvutustabelite kogumeid). Täpsemalt öeldes saate Excelis andmeid jälgida, andmete analüüsiks mudeleid ja andmetega arvutamiseks valemeid luua, mitmel viisil andmeid liigendada ja esitada andmeid mitmesuguste professionaalse ilmega diagrammide abil.

Exceli tavakasutusvaldkonnad on näiteks järgmised.

 • Raamatupidamine – Exceli võimsaid arvutusfunktsioone saate kasutada mitmesuguste finantsjuhtimisaruannete (nt kassaaruanne, bilansiaruanne või kasumiaruanne) koostamiseks.

 • Eelarve koostamine – Excelis saate luua mitmesuguseid eelarveid nii eraelu kui ka ettevõtte jaoks (nt turunduseelarve, sündmuse eelarve või pensionilejäämise eelarve).

 • Arveldamine ja müük – Exceli abil saate hallata ka arveldus- ja müügiandmeid. Saate hõlpsasti luua vajalikke vorme (nt müügiarve, pakkeleht või ostutellimus).

 • Aruandlus – Excelis saate luua mitmesuguseid aruandeid, mis hõlmavad andmete analüüsi või koondavad andmeid (nt aruanded, mille põhjal hinnatakse projekti tõhusust või mis, näitavad plaanitud ja tegelike tulemuste erinevust, või aruanded, mida saab kasutada andmete prognoosimiseks).

 • Plaanimine – Exceli abil saate luua professionaalseid plaane ja plaanureid (nt koolitundide nädalaplaan, turu-uuringuplaan, maksuplaan või plaanurid, mille abil saate koostada nädalamenüü või korraldada peo või puhkuse).

 • Andmete jälgimine – Exceli abil saate jälgida ajaarvestustabelis või loendis olevaid andmeid (nt arvestustabel tööaja jälgimiseks või inventuuriloend seadmete jälgimiseks).

 • Kalendrite kasutamine – Tänu ruudustikupõhisele tööruumile on Excelis hea luua mitmesuguseid kalendreid (nt akadeemiline kalender kooliaasta tegevustel silma peal hoidmiseks või finantsaasta kalender ärisündmuste ja vaheetappide jälgimiseks).

Lehe algusesse

Malli otsimine ja rakendamine

Rakenduses Excel 2010 saate rakendada valmismalle ja kohandatud malle ning otsida veebisaidilt Office.com mitmesuguste mallide hulgast sobiva. Veebisaidil Office.com on Exceli levinud mallide lai valik, kaasa arvatud eelarved.

Malli otsimiseks rakenduses Excel 2010 tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Uus.

 2. Tehke aknas Saadaolevad mallid ühte järgmistest.

  • Hiljuti kasutatud malli uuesti kasutamiseks klõpsake nuppu Viimatised mallid, klõpsake soovitud malli ja siis nuppu Loo.

  • Juba installitud oma malli kasutamiseks klõpsake käsku Minu mallid, valige soovitud mall ja siis klõpsake nuppu OK.

  • Veebisaidil Office.com olevate mallide otsimiseks klõpsake jaotises Office.com'i mallid soovitud malli kategooriat, valige soovitud mall ja siis klõpsake malli veebisaidilt Office.com arvutisse allalaadimiseks nuppu Laadi alla.

Märkus.    Lisaks saate malle otsida Excelist veebisaidi Office.com kaudu. Tippige väljale Otsi malle veebisaidilt Office.com üks või mitu otsinguterminit ja klõpsake otsinguks noolenuppu.

Lisateavet mallide otsimise ja rakendamise kohta leiate teemast Uue töövihiku loomine.

Lehe algusesse

Uue töövihiku loomine

 1. Klõpsake menüüd Fail ja siis nuppu Uus.

 2. Klõpsake jaotises Saadaolevad mallid nuppu Tühi töövihik.

 3. Klõpsake nuppu Loo.

Lisateavet töövihiku loomise kohta leiate teemast Uue töövihiku loomine.

Lehe algusesse

Töövihiku salvestamine

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake käsku Salvesta nimega.

 3. Dialoogiboksi Nimega salvestamine loendis Salvestustüüp valige väärtus Exceli töövihik.

 4. Sisestage töövihiku nimi väljale Faili nimi.

Exceli dialoogiboks Nimega salvestamine

 1. Lõpetamiseks klõpsake nuppu Salvesta.

Lehe algusesse

Andmete sisestamine töölehel

 1. Klõpsake lahtrit, kuhu soovite andmed sisestada.

 2. Tippige lahtrisse andmed.

 3. Järgmisse lahtrisse liikumiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER) või tabeldusklahvi (TAB).

Lisateavet andmete sisestamise kohta leiate teemast Andmete sisestamine töölehel.

Lehe algusesse

Arvude vormindamine

 1. Valige lahtrid, mida soovite vormindada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv nupu Arv kõrval olevat dialoogiboksi käivitit (või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+1).
  Dialoogiboksi käiviti jaotises Arv

 3. Klõpsake loendis Kategooria vormingut, mida soovite kasutada, ja seejärel muutke vajadusel sätteid. Kui kasutate näiteks vormingut Valuuta, saate valida mõne muu valuutatähise, kuvada rohkem või vähem kümnendkohti või muuta negatiivsete arvude kuvamisviisi.
  Dialoogiboks Lahtrite vormindamine

Lisateavet arvude vormindamise ja saadaolevate arvuvormingute kohta leiate teemadest Arvude vormindamine töölehel ja Saadaolevad arvuvormingud.

Lehe algusesse

Lahtriääriste rakendamine

 1. Valige lahter või lahtrivahemik, millele soovite äärist lisada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Font nupu Äärised kõrval asuvat noolt ja siis soovitud ääriselaadi.

  Menüü Avaleht jaotis Font

Lisateavet töölehe vormindamise kohta leiate teemast Töölehe vormindamine.

Lehe algusesse

Exceli tabeli loomine

 1. Valige töölehel lahtrivahemik, mille soovite tabelisse kaasata. Lahtrid võivad olla tühjad või sisaldada andmeid.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Vorminda tabelina ja seejärel klõpsake soovitud tabelilaadi.

  Menüü Avaleht jaotis Laadid

 3. Kui valitud vahemik sisaldab andmeid, mida soovite kuvada tabelipäistena, märkige dialoogiboksis Tabelina vormindamine ruut Mu tabelil on päised.

Lisateavet tabeli loomise kohta leiate teemast Exceli tabeli loomine.

Lehe algusesse

Lahtri varjustuse rakendamine

 1. Valige lahter või lahtrivahemik, millele soovite rakendada lahtri varjustust.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Font nupu Täitevärv Nupu pilt kõrval olevat noolt ja siis valige jaotisest Kujunduse värvid või Standardvärvid soovitud värv.

Lisateavet töölehe vormindamise kohta leiate teemast Töölehe vormindamine.

Lehe algusesse

Andmete filtreerimine

 1. Valige andmed, mida soovite filtreerida.

 2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Filter.

  Menüü Andmed jaotis Sortimine ja filtreerimine

 3. Sobiva filtri valimiseks loendist klõpsake veerupäises olevat noolt Filtri rippnool.

 4. Loendis olevate väärtuste järgi valimiseks tühjendage märkeruut (Vali kõik). Selle tegemisel tühjendatakse kõik märkeruudud. Seejärel valige ainult soovitud väärtused ja klõpsake tulemuste kuvamiseks nuppu OK.

Lisateavet andmete filtreerimise kohta leiate teemast Andmete filtreerimine automaatfiltri abil.

Lehe algusesse

Andmete sortimine

Andmete kiireks sortimiseks tehke järgmist.

 1. Valige andmevahemik (nt A1:L5 – mitu rida ja veergu või C1:C80 – üks veerg). Vahemik võib hõlmata veergude või ridade tuvastamiseks loodud tiitleid.

 2. Valige üks lahter selles veerus, mida soovite sortida.

 3. Kui soovite sortida tõusvas järjestuses (A–Y või väikseimast arvust suurimani), klõpsake nuppu Nupu pilt.

  Menüü Andmed jaotise Sortimine ja filtreerimine kiirsortimise nupud

 4. Kui soovite sortida laskuvas järjestuses (Y–A või suurimast arvust väikseimani), klõpsake nuppu Nupu pilt.

Andmete sortimiseks vastavalt määratud kriteeriumidele tehke järgmist.

 1. Valige üks lahter vahemikus, mida soovite sortida.

 2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Sordi.

  Menüü Andmed jaotise Sortimine ja filtreerimine käsk Sordi

  Kuvatakse dialoogiboks Sortimine.

 3. Valige loendist Sortimisalus esimene veerg, mille järgi soovite sortida.

 4. Valige loendist Sortimisalus kas suvand Väärtused, Lahtri värv, Fondi värv või Lahtri ikoon.

 5. Valige loendist Järjestus sortimisjärjestus – tähestikuliselt või arvuliselt tõusev või laskuv (A–Y või Y–A teksti puhul, väikseimast suurimani või suurimast väikseimaini arvude puhul).

Lisateavet andmete sortimise kohta leiate teemast Andmete sortimine automaatfiltri abil.

Lehe algusesse

Valemi loomine

 1. Valemi alguseks sisestage lahtrisse võrdusmärk (=).

 2. Võite sisestada arvude ja tehtemärkide kombinatsiooni (nt 3+7).

 3. Muid lahtreid võite valida hiire abil (ja sisestada nende lahtrite vahele tehtemärgid). Võite näiteks valida lahtri B1 ja sisestada plussmärgi (+), valida lahtri C1 ja sisestada + ja seejärel valida lahtri D1.

 4. Kui olete sisestamise lõpetanud, vajutage valemi lõpetamiseks sisestusklahvi (ENTER).

Lisateavet valemite loomise kohta leiate teemast Valemi loomine.

Lehe algusesse

Andmete kandmine diagrammile

 1. Valige diagrammile kantavad andmed.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Diagrammid soovitud diagrammitüüpi ja seejärel soovitud diagrammi alamtüüpi.
  Exceli lindi pilt

 3. Funktsiooni Diagrammiriistad abil saate lisada mitmesuguseid diagrammielemente (nt tiitleid ja andmesilte) ning muuta diagrammi kujundust, paigutust ja vormingut.
  Diagrammiriistad

Lisateavet diagrammi loomise kohta leiate teemast Andmete kandmine diagrammile.

Lehe algusesse

Töölehe printimine

 1. Klõpsake töölehte või valige töölehed, mille eelvaadet soovite kuvada.

 2. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel käsku Prindi.

  Klaviatuuri otsetee  Samuti võite vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+P.

  Märkus.    Eelvaateaken kuvatakse mustvalgena sõltumata sellest, kas teie töölehed sisaldavad ka värvilisi andmeid (v.a juhul, kui olete oma arvuti konfigureerinud printima värviprinteriga).

 3. Eelmise ja järgmise lehe eelvaate nägemiseks klõpsake akna Prindi eelvaade allservas nuppu Järgmine leht või Eelmine leht.

 4. Prindisuvandite määramiseks tehke järgmist.

  • Printeri vahetamiseks klõpsake ripploendit jaotises Printer ja valige siis soovitud printer.

  • Lehekülje häälestuse muutmiseks (sh lehe paigutuse, paberiformaadi ja lehekülje veeriste muutmiseks) valige soovitud suvandid jaotises Sätted.

  • Terve töölehe mastaapimiseks ühele prinditavale leheküljele mahtuma klõpsake jaotises Sätted mastaapimissuvandite ripploendis soovitud suvandit.

 5. Töövihiku printimiseks tehke ühte järgmistest.

  • Töölehe osa printimiseks klõpsake töölehte ja valige seejärel andmevahemik, mida soovite printida.

  • Kogu töölehe printimiseks klõpsake töölehte selle aktiveerimiseks.

 6. Klõpsake nuppu Prindi.

Lisateavet printimise kohta leiate teemast Töölehe printimine.

Lehe algusesse

Lisandmoodulite aktiveerimine ja kasutamine

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake menüü Suvandid kategooriat Lisandmoodulid.

 3. Veenduge, et dialoogiboksi Exceli suvandid allosas oleks väljal Halda valitud väärtus Exceli lisandmoodulid, ja siis klõpsake nuppu Mine.

 4. Märkige dialoogiboksis Lisandmoodulid ruudud nende lisandmoodulite kõrval, mida soovite kasutada. Seejärel klõpsake nuppu OK.

 5. Kui Excel kuvab teate, et seda lisandmoodulit ei saa käivitada ja soovitab selle installida, klõpsake lisandmooduli installimiseks nuppu Jah.

Lisateavet lisandmoodulite kasutamise kohta leiate teemast Lühijuhend: lisandmooduli aktiveerimine ja kasutamine.

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Excel 2010Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt