Päiste, jaluste ja leheküljenumbrite lisamine ja eemaldamine

Leheküljenumbreid, päiseid ja jaluseid saate lisada galeriist või luua kohandatud leheküljenumbri, päise või jaluse.

Parimate tulemuste saavutamiseks on soovitatav esmalt otsustada, kas soovite lisada ainult leheküljenumbrid või soovite päisesse või jalusesse koos leheküljenumbritega lisada ka muu teabe. Kui soovite lisada leheküljenumbrid ilma muu teabeta, siis lisage leheküljenumbrid. Kui soovite lisaks leheküljenumbritele lisada ka muu teabe või soovite lisada muu teabe ilma leheküljenumbriteta, siis lisage päis või jalus.

Selle artikli teemad

Leheküljenumbrite lisamine ilma muu teabeta

Leheküljenumbri lisamine galeriist

Kohandatud leheküljenumbri lisamine

Lehekülgede koguarvu sisaldava kohandatud leheküljenumbri lisamine

Leheküljenumbrit sisaldava päise või jaluse lisamine

Päise või jaluse lisamine galeriist

Kohandatud päise või jaluse lisamine

Nummerdamise alustamine mõnelt esimesele leheküljele järgnevalt leheküljelt

Nummerdamise alustamine teiselt leheküljelt

Nummerdamise alustamine mõnelt muult leheküljelt

Dokumendi eri osadele erinevate päiste ja jaluste või leheküljenumbrite lisamine

Dokumendi eri osadele erinevate päiste ja jaluste või leheküljenumbrite lisamine

Paaritutele ja paarislehekülgedele erinevate päiste ja jaluste või leheküljenumbrite lisamine

Leheküljenumbrite, päiste ja jaluste eemaldamine

Leheküljenumbrite lisamine ilma muu teabeta

Kui soovite kõigile lehekülgedele lisada ainult leheküljenumbri ega soovi lisada muud teavet (nt dokumendi tiitlit või faili asukohta), saate leheküljenumbrid kiiresti galeriist lisada. Soovi korral saate luua ka kohandatud leheküljenumbrid või ka lehekülgede koguarvu näitavad kohandatud leheküljenumbrid (lk X/Y).

Leheküljenumbri lisamine galeriist

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Päis ja jalus nuppu Leheküljenumber.

  Jaotis Päis ja jalus

 2. Klõpsake soovitud leheküljenumbri asukohta.

 3. Sirvige galeriis saadaolevaid valikuid ja klõpsake soovitud leheküljenumbrivormingut.

 4. Tagasi dokumendi kehaossa pöördumiseks klõpsake menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüüs Kujundus nuppu Sule päis ja jalus.

  Päis ja jalus nuppu Sule

  Märkus. : Leheküljenumbrite galerii sisaldab ka vorminguid Lk X/Y, kus Y on dokumendi lehekülgede koguarv.

Kohandatud leheküljenumbri lisamine

 1. Topeltklõpsake päise- või jaluseala (lehe üla- või allserva lähedal).

  Kuvatakse menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüü Kujundus.

 2. Leheküljenumbri paigutamiseks lehe keskele või paremale äärele tehke ühte järgmistest.

  • Leheküljenumbri paigutamiseks lehe keskele klõpsake menüü Kujundus jaotises Paigutus nuppu Lisa joondus tabelduskoha abil, klõpsake raadionuppu Keskele ja siis klõpsake nuppu OK.

  • Leheküljenumbrite paigutamiseks lehe paremale äärele klõpsake menüü Kujundus jaotises Paigutus nuppu Lisa joondus tabelduskoha abil, klõpsake raadionuppu Paremale ja siis klõpsake nuppu OK.

 3. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Kiirosad ja klõpsake seejärel käsku Väli.

  Jaotis Tekst

 4. Klõpsake loendis Väljanimed väärtust Page (Lehekülg) ja seejärel nuppu OK.

 5. Numbrivormingu muutmiseks klõpsake jaotises Päis ja jalus nuppu Leheküljenumber ja siis käsku Vorminda leheküljenumbrid.

 6. Tagasi dokumendi kehaossa pöördumiseks klõpsake menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüüs Kujundus nuppu Sule päis ja jalus.

  Päis ja jalus nuppu Sule

Lehekülgede koguarvu sisaldava kohandatud leheküljenumbri lisamine

Galeriis on saadava ka lehekülgede koguarvu sisaldavad leheküljenumbrid (lk X/Y). Kui aga soovite luua kohandatud leheküljenumbrid, toimige järgmiselt.

 1. Topeltklõpsake päise- või jaluseala (lehe üla- või allserva lähedal).

  Kuvatakse menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüü Kujundus.

 2. Leheküljenumbri paigutamiseks lehe keskele või paremale äärele tehke ühte järgmistest.

  • Leheküljenumbri paigutamiseks lehe keskele klõpsake menüü Kujundus jaotises Paigutus nuppu Lisa joondus tabelduskoha abil, klõpsake raadionuppu Keskele ja siis klõpsake nuppu OK.

  • Leheküljenumbrite paigutamiseks lehe paremale äärele klõpsake menüü Kujundus jaotises Paigutus nuppu Lisa joondus tabelduskoha abil, klõpsake raadionuppu Paremale ja siis klõpsake nuppu OK.

 3. Tippige lk ja tühik.

 4. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Kiirosad ja klõpsake seejärel käsku Väli.

  Jaotis Tekst

 5. Klõpsake loendis Väljanimed väärtust Page (Lehekülg) ja seejärel nuppu OK.

 6. Tippige leheküljenumbri järele tühik, siis / ja seejärel veel üks tühik.

 7. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Kiirosad ja klõpsake seejärel käsku Väli.

  Jaotis Tekst

 8. Klõpsake loendis Väljanimed väärtust NumPages (Lehekülgede arv) ja seejärel nuppu OK.

 9. Tippige lehekülgede koguarvu järele tühik ja seejärel tippige lk.

 10. Numbrivormingu muutmiseks klõpsake jaotises Päis ja jalus nuppu Leheküljenumber ja siis käsku Vorminda leheküljenumbrid.

 11. Tagasi dokumendi kehaossa pöördumiseks klõpsake menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüüs Kujundus nuppu Sule päis ja jalus.

  Päis ja jalus nuppu Sule

Lehe algusesse

Leheküljenumbrit sisaldava päise või jaluse lisamine

Kui soovite dokumendi lehekülgede algusse või lõppu lisada ka pilte või teksti, peate lisama päise või jaluse. Päise või jaluse saate kiiresti lisada galeriist, samuti saate soovi korral lisada kohandatud päise või jaluse.

Samade juhiste järgi saate lisada ka ilma leheküljenumbriteta päise või jaluse.

Päise või jaluse lisamine galeriist

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Päis ja jalus nuppu Päis või Jalus.

  Jaotis Päis ja jalus

 2. Klõpsake päist või jalust, mille soovite oma dokumenti lisada.

 3. Tagasi dokumendi kehaossa pöördumiseks klõpsake menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüüs Kujundus nuppu Sule päis ja jalus.

  Päis ja jalus nuppu Sule

Kohandatud päise või jaluse lisamine

 1. Topeltklõpsake päise- või jaluseala (lehe üla- või allserva lähedal).

  Kuvatakse menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüü Kujundus.

 2. Teabe paigutamiseks lehe keskele või paremale äärele tehke ühte järgmistest.

  • Teabe paigutamiseks lehe keskele klõpsake menüü Kujundus jaotises Paigutus nuppu Lisa joondus tabelduskoha abil, klõpsake raadionuppu Keskele ja siis klõpsake nuppu OK.

  • Teabe paigutamiseks lehe paremale äärele klõpsake menüü Kujundus jaotises Paigutus nuppu Lisa joondus tabelduskoha abil, klõpsake raadionuppu Paremale ja siis klõpsake nuppu OK.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tippige teave, mille soovite päises kuvada.

  • Klõpsake väljakoodi lisamiseks menüüd Lisa, siis nuppu Kiirosad ja käsku Väli ning seejärel loendis Väljanimed soovitud välja.

   Väljade abil saate lisada näiteks järgmise teabe: Page (Lehekülg) – leheküljenumbrid, NumPages (Lehekülgede arv) – dokumendi lehekülgede koguarv ja FileName (Faili nimi) – saate lisada faili tee.

 4. Välja Page (Lehekülg) lisamisel saate muuta numbrivormingut, klõpsates jaotises Päis ja jalus nuppu Leheküljenumber ja seejärel käsku Vorminda leheküljenumbrid.

 5. Tagasi dokumendi kehaossa pöördumiseks klõpsake menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüüs Kujundus nuppu Sule päis ja jalus.

  Päis ja jalus nuppu Sule

Lehe algusesse

Nummerdamise alustamine mõnelt esimesele leheküljele järgnevalt leheküljelt

Soovi korral saate dokumendi lehekülgede nummerdamist alustada teiselt või mõnelt muult leheküljelt.

Nummerdamise alustamine teiselt leheküljelt

 1. Topeltklõpsake leheküljenumbrit.

  Kuvatakse menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüü Kujundus.

 2. Märkige menüü Kujundus jaotises Suvandid ruut Erinev esileht.

  Päise ja jaluse jaotis Suvandid

 3. Nummerdamise alustamiseks numbrist 1 klõpsake jaotises Päis ja jalus nuppu Leheküljenumber, klõpsake siis käsku Vorminda leheküljenumbrid ja seejärel raadionuppu Alusta numbrist ning sisestage väärtus 1.

 4. Tagasi dokumendi kehaossa pöördumiseks klõpsake menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüüs Kujundus nuppu Sule päis ja jalus.

  Päis ja jalus nuppu Sule

Nummerdamise alustamine mõnelt muult leheküljelt

Kui soovite alustada nummerdamist dokumendi esimese lehekülje asemel mõnelt muult leheküljelt, peate selle lehekülje ette, millest soovite nummerdamist alustada, lisama jaotisepiiri.

 1. Klõpsake selle lehekülje alguses, millest soovite nummerdamist alustada.

  Kui soovite kindel olla, et olete lehekülje alguses, siis vajutage klahvi HOME.

 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehe häälestus nuppu Piirid.

  Lehe häälestuse jaotis

 3. Klõpsake jaotises Jaotisepiirid käsku Järgmine lehekülg.

 4. Topeltklõpsake päise- või jaluseala (lehe üla- või allserva lähedal).

  Kuvatakse menüü Päise- ja jaluseriistad.

 5. Sätte väljalülitamiseks klõpsake menüü Päise- ja jaluseriistad jaotises Navigeerimine nuppu Lingi eelmisega.

 6. Järgige leheküljenumbrite lisamise või leheküljenumbriga päise või jaluse lisamise juhiseid.

 7. Nummerdamise alustamiseks numbrist 1 klõpsake jaotises Päis ja jalus nuppu Leheküljenumber, klõpsake siis käsku Vorminda leheküljenumbrid ja seejärel raadionuppu Alusta numbrist ning sisestage väärtus 1.

 8. Tagasi dokumendi kehaossa pöördumiseks klõpsake menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüüs Kujundus nuppu Sule päis ja jalus.

  Päis ja jalus nuppu Sule

Lehe algusesse

Dokumendi eri osadele erinevate päiste ja jaluste või leheküljenumbrite lisamine

Soovi korral saate leheküljenumbrid lisada ainult mõnele dokumendi osale või kasutada dokumendi eri osades erinevaid numbrivorminguid.

Näiteks võite sisukorra ja sissejuhatuse jaoks kasutada vormingut i, ii, iii, ülejäänud dokumendis vormingut 1, 2, 3 ja jätta registrileheküljed nummerdamata.

Soovi korral saate lisada ka paaritutele ja paarislehekülgedele erinevad päised ja jalused.

Dokumendi eri osadele erinevate päiste ja jaluste või leheküljenumbrite lisamine

 1. Klõpsake selle lehe algust, millest alates soovite päise, jaluse või leheküljenumbrid lisada või peatada või neid muuta.

  Kui soovite kindel olla, et olete lehekülje alguses, siis vajutage klahvi HOME.

 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehe häälestus nuppu Piirid.

  Lehe häälestuse jaotis

 3. Klõpsake jaotises Jaotisepiirid käsku Järgmine lehekülg.

 4. Topeltklõpsake päise- või jaluseala (lehe üla- või allserva lähedal).

  Kuvatakse menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüü Kujundus.

 5. Sätte väljalülitamiseks klõpsake menüü Kujundus jaotises Navigeerimine nuppu Lingi eelmisega.

 6. Tehke ühte järgmistest.

 7. Numbrivormingu või esimese numbri valimiseks klõpsake jaotises Päis ja jalus nuppu Leheküljenumber ja siis käsku Vorminda leheküljenumbrid, klõpsake soovitud vormingut ja valige väljal Alusta numbrist soovitud number ning klõpsake siis nuppu OK.

 1. Tagasi dokumendi kehaossa pöördumiseks klõpsake menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüüs Kujundus nuppu Sule päis ja jalus.

  Päis ja jalus nuppu Sule

Paaritutele ja paarislehekülgedele erinevate päiste ja jaluste või leheküljenumbrite lisamine

 1. Topeltklõpsake päise- või jaluseala (lehe üla- või allserva lähedal).

  Kuvatakse menüü Päise- ja jaluseriistad.

 2. Märkige menüü Päise- ja jaluseriistad jaotises Suvandid ruut Erinevad paaritud ja paarisleheküljed.

  Päise ja jaluse jaotis Suvandid

 3. Lisage suvalisel paaritul lehel soovitud päis, jalus või leheküljenumber.

 4. Lisage suvalisel paarislehel soovitud päis, jalus või leheküljenumber.

Lehe algusesse

Leheküljenumbrite, päiste ja jaluste eemaldamine

 1. Topeltklõpsake soovitud päist, jalust või leheküljenumbrit.

 2. Valige soovitud päis, jalus või leheküljenumber.

 3. Vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 4. Korrake juhiseid 1–3 igas erineva päise, jaluse või leheküljenumbriga jaotises.

Lehe algusesse

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×