Põhitoimingud rakenduses SharePoint Server 2010

Tarkvarakomplektiga Office 2007 töötamise alustamine Käesolevas teemas antakse ülevaade põhilistest toimingutest ja teabest, mis aitavad teil Microsoft SharePoint Server 2010 kasutusele võtta.

Selle artikli teemad

SharePoint Foundationi ja SharePoint Serveri ülevaade

SharePoint Serveri rakendusvõimalused

Koostöö ja suhtluskeskkond

Ettevõtte sisuhaldus

Ettevõtteotsing

Äriteave

Portaalid

Äriprotsessid ja vormid

SharePointi saidi koostisosad

Saidi tuntav eripära

Sisu lisamine saidile

Loendid

Loendiüksuse lisamine

Loendiüksuse redigeerimine või kustutamine

Loendi loomine

Teegid

Faili lisamine teeki

Faili redigeerimine või kustutamine teegis

Dokumenditeegi loomine

Muud tüüpi teegi loomine

Saidid ja lehed

Saidi loomine

Lehe loomine

Lehe redigeerimine

Saidi sisuhaldus ja sisuga töötamine

Liikumine sisuni

Sisule juurdepääsu haldamine

Loendite ja teekide korraldamine

Loendi- või teegivaate vahetamine

Veeru loomine

Hõlbustusfunktsioonide kasutamine

Versioonide jälitamine

Dokumentide kaasautorlus

Muudatustega kursis püsimine

Töövoo haldamine

Sisutüüpidega töötamine

SharePoint Foundationi ja SharePoint Serveri ülevaade

SharePoint Foundation 2010 on SharePointi saitide tugistruktuur, mis on saadaval tasuta ja mida eelmistes väljaannetes nimetati teenusprogrammiks Windows SharePoint Services. SharePoint Server 2010 toetub SharePoint Foundationi tehnoloogiale, moodustades ühtse ja tuttava raamistiku loendite ja teekide, saidihaldusvõimaluste ja kohandatavuse jaoks. Kõik SharePoint Foundationis saadaolevad funktsioonid on saadaval ka programmis SharePoint Server. 2010.

SharePoint Server 2010 laiendab SharePoint Foundationi funktsionaalsust, andes kasutaja käsutusse lisafunktsioone ja rakendusvõimalusi. Näiteks on nii SharePoint Serveris kui ka SharePoint Foundationis saidimallid meeskonnasaitide, ajaveebide ja koosolekute tööruumide kaudu koostöö toetamiseks. SharePoint Server sisaldab aga lisaks ka täiustatud suhtlusvõrgufunktsioone (nt sildistamine ja uudistekanalid), mis aitavad teie ettevõtte töötajatel teavet avastada, korraldada, otsida ning kolleegidega ühiselt kasutada. Samuti täiendab SharePoint Server SharePoint Foundationi otsingusüsteemi, kaasates sellesse süsteemides SAP, Siebel vms ärirakendustes olevate andmete otsinguvõimalused.

Nii SharePoint Foundation kui ka SharePoint Server on kavandatud muude programmide, serverite ja tehnoloogiatega (sh ka Microsoft Office'i rakendustega) tõhusalt koos toimima. Näiteks saate saidi, loendi või teegi alla laadida ja töötada sellega vallasrežiimis SharePointi tööruumis ilma võrguühenduseta. Paljusid SharePointi tööülesandeid saab sooritada juba tuttavate Microsoft Office'i rakenduste kaudu. Näiteks saate Microsoft Wordis loodud kuluaruande kinnitamise jaoks töövoo algatada või selles osaleda samuti otse Wordi kaudu.

Lehe algusesse

SharePoint Serveri rakendusvõimalused

SharePoint Server 2010 rakendusvõimaluste osas on tähelepanu suunatud kuuele peamisele valdkonnale. Käesolevas teemas tutvustatakse lühidalt kõiki neid rakendusvõimalusi ja juhatatakse kätte lingid, mille kaudu saab lisateavet.

Koostöö ja suhtluskeskkond

SharePoint Server 2010 laiendab SharePoint Foundationi funktsionaalsust, võimaldades dokumente hõlpsasti koostada nii veebibrauseri kui ka harjumuspäraste rakendusprogrammide (nt Microsoft Word) kaudu, aidates kasutajail ressursse sildistamise ja hindamise kaudu üksteisega seostada ning hõlbustades teabe leidmist uudistekanalite ja otsingute abil.

Üks põhilistest asukohtadest, kus saate need rakendusvõimalused kohe kasutusele võtta, on teie isiklik veebisait ehk Minu sait. Leht Minu sait on teie isiklik SharePointi sait, kus saate veebiprofiili kaudu jagada teistega dokumente, linke ja teavet teie enda kohta. Samuti saate pidada ajaveebi huvitavatest ettevõtmistest või otsida teavet tööga seotud teemadel.

WN-i profiil

Saate ise otsustada, millist teavet soovite teistega oma isikliku saidi kaudu jagada ja millist osa teabest privaatseks jätta. Seejärel saate oma teabe sildistada ja otsida teavet, mida teised on oma uudistekanalites sildistanud või teistega jaganud. Lisateavet lehel Minu sait asuva teabe haldamise kohta leiate teemast Lehe Minu sait ja oma profiili kaudu edastatava teabe haldamine.

SharePointi tööruumide abil pakub SharePoint Server 2010 võimalust teistega koostööd teha sõltumata sellest, kus te parajasti viibite. Pole tähtis, kas teil on pidevalt võrguühendus olemas või mitte: koostööd saate teha ka siis, kui mõni töörühma liikmetest on parajasti ärireisil.

Ettevõtte sisuhaldus

Microsofti väljatöötatud ettevõtte sisuhaldusrakendus (Enterprise Content Management, ECM) aitab ettevõtetel toime tulla probleemidega, mis kerkivad esile suure hulga haldamata sisu puhul. SharePoint Server 2010 on lahenduse Microsoft ECM keskne komponent, mis viib sisuhaldusvõimalused ettevõtte iga töötajani, integreerides selleks kõigile tuttavaid tööriistu (nt Microsoft Office). Lahendus Microsoft ECM pakub võimalusi sisu haldamiseks kogu selle elutsükli jooksul – alustades sisu loomisest ja lõpetades sisu aegumisega, hõlmates nii sisu redigeerimist kui ka koostööd – ühel ühtsel platvormil.

SharePoint Server 2010 aitab ettevõtetel sisu hallata kogu selle elutsükli vältel, pakkudes lahenduste komplekti, mis võimaldab ettevõtetel saavutada järgmisi eesmärke.

 • Mitmekesise sisu haldamine.    SharePoint Server 2010 sisaldab dokumendihalduse võimalusi, mis aitavad asutustel koondada mitmesugust sisu mitmest asukohast ühte keskselt hallatavasse järjekindla liigitusega hoidlasse. Uus dokumendikomplektide funktsioon annab asutusele võimaluse luua ja hallata mitmest dokumendist koosnevaid tööpakette. Integreeritud otsifunktsioonid aitavad töötajatel seda teavet leida, ühiselt kasutada ja rakendada. Metaandmete haldamise võimalused (nt uus terminisalve funktsioon) aitavad asutustel mitme saidi metaandmeid keskselt hallata. Metaandmed on andmetega seostuv teave, mille abil saab teavet tuvastada, struktureerida, leida ja hallata. Nüüd on toetatud ka metaandmetel põhinev navigeerimine ja võimalus metaandmete välju dokumentidesse kaasata, mis parandab teabe otsingu ja avastamise võimalusi. Samuti saab sisu loata juurdepääsu eest kaitsta. Koostööriistad (nt töövoog) aitavad kasutajatel koostööd tõhustada ning dokumente konkreetselt määratletud viisil luua, läbi vaadata ja kinnitada.

 • Ühilduvuse ja juriidiliste nõuete rahuldamine.    SharePoint Server 2010 dokumentatsioonihalduse võimalused lubavad asutustel ärilist teavet talletada ja kaitsta nii koos kohapeal parajasti töös olevate dokumentidega kui ka keskses andmehoidlas lukustatud kujul. Ettevõtted saavad kirjetele seada aegumispoliitika, tagades sellega, et vastavalt eeskirjadele või ettevõtesisesele korrale hoitaks neid alles just niikaua kui tarvis, vähendades nii võimalikku juriidilist riski ettevõttele. Kontrolljälgede abil saavad sise- ja välisaudiitorid veenduda, et kirjeid hoitakse ettenähtud viisil. Teatud kirjetele saab määrata kehtivusajad vastavalt eeskirjades näidatud korrale, kaitstes neid hävimise eest.

 • Mitme veebisaidi tõhus haldamine.    SharePoint Server 2010 veebisisuhalduse funktsioonide abil saavad töötajad veebisisu avaldada hõlpsasti kasutatava sisuloomeriista ja sisseehitatud kinnitamisprotsessi abil. Töötajad saavad sisu (sh pilte ning heli- ja videoklippe) veebisaitidele ilma IT-töötajate abita õigeaegselt üles laadida. Täiustatud meediumifailide tugi hõlmab nüüd ka uut vormindatud vaadete ja valimisfunktsioonidega varateeki, videote kui SharePointi sisutüübi tuge, video voogesituse infrastruktuuri ja rüü vahetamise võimalusega Silverlighti meediumipleierit. Juhtlehtede ja leheküljenditena vormindatud mallid võimaldavad asutustel lehtedel kasutada ühtset firmasümboolikat. Sisseehitatud veebianalüüsifunktsioonid toetavad liikluse, otsingu ja varude analüüsiaruannete koostamist. Lisaks pakub SharePoint Server 2010 ühtset juurutus- ja haldusinfrastruktuuri sisevõrgu-, suhtevõrgu- ja Interneti-saitide (sh mitmekeelsete saitide) haldamiseks.  

Ettevõtteotsing

SharePoint Server 2010 sisaldab võimast otsinguinfrastruktuuri, mis täiendab muid tööviljakuse tõstmise funktsioone (nt ettevõtte sisuhalduse lahendust ECM) ja koostöövõimalusi, aitamaks töötajatel oma küsimustele kiiremini põhjalikumaid vastuseid saada ja suurendades kogemuste ja oskuste mõju ettevõtte efektiivsusele.

Otsing võtab arvesse konkreetset konteksti ja aitab otsingut täpsustada interaktiivsete navigeerimisvõimaluste abil, mis juhatavad teid vajaliku teabeni. SharePoint Server laiendab otsinguulatust suurema hulga sisuallikate ja -tüüpide kaasamisega, moodustades ettevõttes (sh SAP, Siebel või kohandatud andmebaasid) kogu teavet tervikuks siduva süsteemi ning teeb teabe kättesaadavaks kõigile töötajatele, kes seda vajavad.  

Äriteave

Äriteave on metoodika, tehnoloogia ja protsesside kogum, mille sisendiks on organisatsioonilises süsteemis talletatud teave ning mis muudetakse rakenduslikuks, andes selle edasi nendele isikutele, kes seda teadlike otsuste langetamiseks kõige enam vajavad. Microsofti äriteabeplatvormi võtmerakendusena aitab SharePoint Server 2010 anda äriteabega seotud võimalused kõigi ettevõtte töötajate käsutusse, et kõik töötajad pääseksid õigete otsuste tegemiseks vajalikele andmetele juurde.

Tõenäoliselt talletatakse andmeid teie ettevõttes mitmes vormingus (nt andmebaasid, meilisõnumid, tabelarvutusfailid). SharePoint Server 2010 aitab andmeid erinevatest allikatest ekstraktida ja esitada viisil, mis hõlbustab nende kasutamist analüüsiks ja otsuste tegemiseks.

Rakendus Excel Services võimaldab ettevõtte juhtkonnal Exceli töövihikuid SharePointi saidil avaldada, anda ühiskasutusse ja hallata. Ettevõtte teised töötajad saavad seejärel muuta andmete analüüsimise käigus väljadel väärtusi, valemeid ja vormingut otse oma brauseris.

Rakenduse SharePoint Server 2010 osana pakutavad PerformancePointi teenused võivad suurendada ettevõtte eesmärkide ja põhiparameetrite läbipaistvust ning süvendada analüüside ja prognooside tõhusust. Töötajad saavad ettevõttes üheskoos luua ja kasutada interaktiivseid armatuurlaudu koos tulemuskaartide, aruannete ja filtritega, et leida trende. SharePointi saite saab täiendada ka rikkalike diagrammidega, mida saab ühendada eri allikatest pärit andmetega (nt SharePointi loendid, välised andmeloendid, äriandmete ühenduvusteenus Business Data Connectivity Services, Excel Services või muud veebiosad).

Portaalid

SharePoint Server 2010 abil saavad ettevõtted portaalisaite koostada ja käigus hoida iga ettevõtte äritegevuse aspekti jaoks (ettevõtte sisesuhtlusportaalid, korporatiivsed Interneti-veebiportaalid, osakondade portaalisaidid). Ettevõtte sisevõrgu ja osakondade portaalisaitide abil saab ettevõtte üksiksaidid omavahel ühendada ja konsolideerida juurdepääsu olemasolevatele ärirakendustele. Meeskonnad ja üksiktöötajad saavad ettevõttes oma tööülesannete täitmiseks portaalisaiti kasutada teadmistele, teabele ja ärirakendustele juurdepääsuks.

Ettevõtte töötajad, kes portaalisaiti kasutavad, saavad ära kasutada võimalusi, mida pakuvad isiklikud saidid ehk leht Minu sait). Leht Minu sait on teie isiklik sait, mis võimaldab dokumente, sisu, linke ja kontakte talletada ühes keskses kohas ja neid seal hallata. Isiklik sait toimib omamoodi teabekeskusena teiste teie ettevõtte töötajate jaoks, kes soovivad teavet teie enda, teie oskuste ja huvide kohta. Isiklik sait hõlmab käesolevas teemas eelpool mainitud suhtlusfunktsioone.

SharePoint Server 2010 sisaldab ka funktsioone, mida ettevõtted saavad kasutada üksikkasutajate kogemuse isikupärastamiseks (nt suunata teatud sisu teatud tüüpi kasutajatele). Ettevõttel on võimalus portaalisaiti ka edasi arendada, kasutades selleks SharePointiga ühilduvaid veebidisainiprogramme (nt SharePoint Server 2010).

Äriprotsessid ja vormid

SharePoint Server 2010 pakub hulgaliselt funktsioone, millest võib abi olla äriprotsesside integreerimisel ja tõhustamisel. Töövoogude abil saab optimeerida põhiliste äriprotsesside juhtimiskulusid (nt projektide kinnitamine või dokumentide toimetamine), hallates ja jälgides neisse protsessidesse kaasatud ülesannete kulgu. SharePoint Server 2010 sisaldab mitut valmistöövoogu, mille saab kasutusele võtta kas kohe või pärast teatud määral konkreetsete vajaduste suhtes sobitamist. SharePoint Designeri abil saab luua ka kohandatud töövoogusid, mis toetavad teie enda väljatöötatud äriprotsesse.

Luua saate ka brauseripõhiseid vorme. Sel viisil saate koguda andmeid ettevõtetelt, kus Microsoft InfoPath 2010 pole kasutusel.

Lehe algusesse

SharePointi saidi koostisosad

Sait koosneb hulgast omavahel seostatud veebilehtedest, mis võimaldavad ettevõttes töötada projektidega, korraldada koosolekuid ja levitada teavet. Näiteks võib ühel töörühmal olla oma sait, kus talletatakse ajagraafikuid, faile ja protseduurilist teavet. Teie meeskonnatöö veebisait võib olla osa ettevõtte suurest portaalisaidist, kus osakondade (nt personaliosakonna) töötajad saavad teavet lisada ja avaldada ning mis on ettevõtte kõigi töötajate jaoks teabeallikaks.

Kõigil SharePointi saitidel on ühiseid elemente, mille olemasolu teadmine on alustuseks hädavajalik. Nendeks elementideks on loendid, teegid, veebiosad ja vaated.

Meeskonnatöö veebisait

Loendid.    Loend on veebisaidi komponent, mis võimaldab ettevõttel teavet talletada, seda ühiselt kasutada ja hallata. Näiteks saab luua ülesannete loendi, et jälgida tööülesannete määramisi või hoida silma peal töörühma üritustel kalendris. Arutelutahvlil saab läbi viia küsitlusi või majutada arutelusid.

Teegid.    Teek on loendi eritüüp. Teegis saab lisaks failidele talletada ka teavet failide kohta. Soovi korral saate reguleerida failide kuvamist, jälitamist, haldamist ja loomist teekides.

Vaated.    Vaateid saate kasutada kõige olulisemate või sobivamate loendis olevate üksuste vaatamiseks. Näiteks saate luua vaate mõne kindla osakonnaga seostuvate üksustega või tõsta teegis teatud dokumendid esile. Loendis või teegis saab luua mitu vaadet, mille seast kasutajad saavad valida endale meelepärase. Samuti saab veebiosa kasutada loendi või teegi vaate kuvamiseks saidi mõnel eraldi lehel.

Vaade Minu tööülesanded

Veebiosad.    Veebiosa on teabe moodulühik, mis moodustab enamiku saidil olevate veebiosalehtede põhilise loomisploki. Kui teil on õigus veebisaidil lehti redigeerida, saate saiti veebiosade abil kohandada. Nii saate mugavalt kuvada pilte ja diagramme, osi teistest veebilehtedest, dokumendiloendeid, kohandatud äriandmevaateid ja palju muud.

Veebiosa

Lehe algusesse

Saidi tuntav eripära

Olenevalt SharePointi installimisviisist ja konfiguratsioonist on saidil kuvatavad ja kättesaadavad valikud erinevad.

Õigused.    Kui teile on antud vaikimisi täielik kasutusõigus, saate saiti kõiki suvandeid kasutades hallata. Kui teie kasutusõiguste tasemeks on määratud Osalusõigus või Lugemisõigus, on teile kuvatavad suvandid ja juurdepääs veebisaidi sisule suuremal määral piiratud. Paljud selles teemas kirjeldatud suvandid pole üksnes lugemisõigusega (see tase võimaldab sisu ainult vaadata, mitte muuta) kasutajate jaoks saadaval. Kuna õigused on paindlikud ja kohandatavad, võib teie ettevõttes olla välja töötatud teistsugune sätete kogum.

Kohandamine.    Võimalik, et teie ettevõte on teie saidi õiguste tasemeid ja firmasümboolika kasutust saidil muutnud või isegi kohandanud saidil navigeerimist või teisaldanud juhtelemente (nt menüü Saiditoimingud) veebilehel teise kohta. Võimalik, et ka teie ettevõttes on otsustatud mitte kasutada SharePointi versioonis 2010 esmakordselt esinevat lindifunktsiooni.

SharePointi versioon.    Selles artiklis käsitletakse töö alustamist rakenduses SharePoint Server 2010. Kui teie asutuses on kasutusel SharePoint Foundation 2010, lugege teemat Rakendusega SharePoint Foundation 2010 töötamise alustamine. Kui kasutate SharePointi mõnda varasemat versiooni, lugege vastava versiooni spikrit.

Lehe algusesse

Sisu lisamine saidile

Loenditesse saate üksusi ja teekidesse faile lisada veebibrauseri kaudu. Enamik selleks toiminguks vajaminevatest nuppudest asub lindil, mis paikneb saidi enamiku lehtede ülaservas.

WN-i lint

Lindil olevad nupud võidakse kuvada tuhmina järgmistel põhjustel.

 • Toimingut ei saa sooritada või sõltub selle sooritatavus mõnest toimingust. Näiteks peate enne mõne dokumendi ülevaatamist märkima vastava ruudu.

 • Teil pole selle toimingu sooritamiseks õigust.

 • Funktsioon pole selle saidi puhul lubatud. Näiteks võivad töövood saidi puhul olla keelatud.

Teeki saab faile salvestada ka mõnest SharePoint Serveriga ühilduvast klientprogrammist. Näiteks saate salvestada Microsoft Wordi dokumendi Wordiga töötamisel SharePointi saidi teeki.

Üksuse lisamiseks loendisse või faili lisamiseks teeki peab teil olema vastavasse loendisse või teeki lisamise õigus. Lisateavet õiguste ja õigustasemete kasutamise kohta oma ettevõtte saate saidi omanikult või administraatorilt.

Üksuse või faili lisamisel saavad kasutajad, kellel on selle loendi lugemise õigus, lisatud üksust või faili vaadata, kui ei nõuta selle üksuse või faili eelnevat kinnitamist. Kui üksus või fail vajab kinnitamist, talletatakse see loendis või teegis ootel olekus, kuni vastavate õigustega kasutaja selle kinnitab. Kui töötate loendi või teegiga ajal, kui sinna lisatakse mõni üksus või fail, peate lisatud üksuse või faili vaatamiseks brauseri vaadet värskendama.

Kui saidil on lubatud sissetulevad või väljaminevad meilid, saate loendite ja teekide jaoks kasutada ka meilifunktsioone. Paljusid loendeid (nt kalendrid, teadaanded, ajaveebid ja arutelutahvlid) on võimalik häälestada nii, et kasutajad saavad sinna sisu lisada meilisõnumite teel. Teatud loendeid (nt ülesande- ja probleemijälitusloendid) on võimalik häälestada ka nii, et kasutajale mõne üksuse määramisel teavitatakse teda sellest meilisõnumiga.

Lisaks sisu lisamisele olemasolevatesse loenditesse või teekidesse võib teil olla ka uute loendite või teekide loomise õigus. Alustamiseks saate kasutada loendi- ja teegimalle. Sõltuvalt õiguste tasemest saate luua ja kohandada ka uusi saite ja lehti.

Loendid

Kuigi loendeid võib olla mitut tüüpi, on sisu lisamise toimingud kõigi loenditüüpide puhul ühesugused ning teil pole eri tüüpi loenditega töötamiseks vaja omandada mitut tehnikat. Loendiüksus sisaldab veergudes asuvat teksti, kuid mõnes loendis on võimalik lisada üksustele manuseid.

Loendiüksuse lisamine

 1. Klõpsake loendis, kuhu soovite üksuse lisada, lindi menüüd Üksused (kalendri korral menüüd Sündmused).

 2. Klõpsake nuppu Uus üksus (kalendri korral nuppu Uus sündmus).

  Näpunäide.: Kalendrisse saate sündmuse lisada ka siis, kui valite kalendris soovitud kuupäeva ja klõpsate seejärel nuppu Lisa.

 3. Täitke nõutavad väljad ja ka need väljad, mida ise soovite.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta.

Loendiüksuse redigeerimine või kustutamine

 1. Osutage soovitud üksusele ja märkige seejärel üksuse kõrval olev ruut.

  Näpunäide.: Kui märgite mitu ruutu, saate toimingut mitme üksusega sooritada.

 2. Klõpsake lindi menüüs Üksused nuppu Redigeeri üksust või Kustuta üksus.

Teatud tüüpi saitidel luuakse loendid teie eest automaatselt. Need vaikeloendid võivad olla nii arutelutahvlid kui ka kalendriloendid. Kui teil on vastav õigus, saate loendi loomise hõlbustamiseks kasutada eri tüüpi struktuuri ja sätetega loendimalle.

Loendi loomine

 1. Loendi loomiseks klõpsake menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Veel loomissuvandeid.

  Märkus.: Kui menüüd Saiditoimingud või loomissuvandit ei kuvata, ei pruugi teil olla loendi loomise õigust.

 2. Klõpsake loomislehel loodava loendi tüüpi. Näiteks võite klõpsata tüüpi Lingid.

 3. Tippige loendi Nimi ja täitke kõik muud vajalikud väljad. Seejärel klõpsake nuppu Loo.

Teegid

Teek on koht saidil, kus saate koos meeskonnaliikmetega faile luua, koguda, värskendada ja hallata. Igas teegis kuvatakse failide loend ja olulisem teave failide kohta, mis aitab töötajatel faile ühistööks paremini kasutada.

Faili lisamiseks teeki võite faili veebibrauserist üles laadida. Pärast faili lisamist teeki saavad sobiva õigusega kasutajad faili vaadata. Kui kasutate teeki faili lisamise ajal, peate lisatud faili vaatamiseks brauseriakna värskendama.

Kui kasutate mõnda SharePoint Serveriga programmi, saate mallil põhineva uue faili luua teegis töötamise ajal. Faili saate teeki salvestada ka mõnest muust programmist (nt SharePoint Workspace või Microsoft Word).

Faili lisamine teeki

 1. Klõpsake teegis, kuhu soovite faili lisada, lindi menüüd Dokumendid.

 2. Klõpsake nuppu Laadi dokument üles.

 3. Liikuge dokumendi nimele ja klõpsake nuppu OK.

Näpunäide.: Kui kasutate mõnda rakendusega SharePoint Server 2010 ühilduvat programmi (nt Microsoft Word 2010), saate dokumendid Windows Explorerist otse dialoogiboksi Dokumendi üleslaadimine lohistada.

Faili redigeerimine või kustutamine teegis

 1. Osutage soovitud failile ja märkige seejärel faili nime kõrval olev ruut.

 2. Lindi menüüs Dokumendid klõpsake vastavalt vajadusele kas nuppu Redigeeri dokumenti või Kustuta dokument.

Mitut tüüpi saitide loomisel luuakse teie jaoks automaatselt vaiketeek nimega Ühisdokumendid. Ühisdokumendid on dokumenditeek, mida saate kasutada erinevat tüüpi failide talletamiseks. Kui teil on loendite haldamise õigus, saate luua ka muid teeke (nt pilditeegi piltide talletamiseks).

Dokumenditeegi loomine

 1. Dokumenditeegi loomiseks klõpsake menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Uus dokumenditeek.

  Märkus.: Kui menüüd Saiditoimingud või loomissuvandit ei kuvata, ei pruugi teil olla teegi loomise õigust.

 2. Tippige teegi nimi väljale Nimi ja täitke kõik muud vajalikud väljad. Seejärel klõpsake käsku Loo.

Märkus.: Kui soovite vaadata, millist tüüpi teeke saate veel luua, klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Veel loomissuvandeid. Vastava teegisuvandi osutamisel kuvatakse selle kirjeldus.

Muud tüüpi teegi loomine

 1. Teegi loomiseks klõpsake menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Veel suvandeid.

  Märkus.: Kui menüüd Saiditoimingud või loomissuvandit ei kuvata, ei pruugi teil olla teegi loomise õigust.

 2. Vastavale teegisuvandile osutamisel kuvatakse selle kirjeldus.

 3. Tippige teegi nimi väljale Nimi ja täitke kõik muud vajalikud väljad. Seejärel klõpsake käsku Loo.

  Märkus.:  Suvandite (nt teegi kiirkäivitusalal kuvamise) määramiseks klõpsake enne nupu Loo klõpsamist nuppu Veel suvandeid.

Saidid ja lehed

Saiti saate kasutada nii üldistel eemärkidel (nt salvestada ajakavasid, juhiseid, faile ja muud sageli kasutatavat teavet) kui ka mõnel kindlal eesmärgil (nt jälgida koosolekut või majutada ajaveebi, kus organisatsiooni mõni liige avaldab sageli uudiseid või uusi ideid).

Ajaveebi sait

Saidil olevate andmete eraldi hallatavateks üksusteks jaotamiseks saab ettevõte kasutada lehti, alamsait ja kõrgeima taseme sait. Näiteks võib ettevõtte igal osakonnal olla oma meeskonnatöö veebisait, mis moodustab osa mõnest suuremast portaalisaidist.

Saidile sisu lisamiseks peate lisama loendi või teegi. Kui teil on vastavad õigused, saate saidile lisada ka lehti. Kui soovite dünaamilise sisu kiireks lisamiseks kasutada veebiosi, võite saidile lisada veebiosaleht.

Kui teil on vaja luua uus sait, saate töö alustamiseks valida mitut tüüpi saidimallide hulgast endale sobivaima. Saitide ja alamsaitide loomise võimalus sõltub sellest, kuidas ettevõte on oma saidid ja nende loomise õigused häälestanud. Lisateavet ettevõtte saidiõiguste haldamise kohta saate saidi omanikult või administraatorilt.

Saidi loomine

 1. Saidi loomiseks klõpsake menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Uus sait.

  Märkus.: Kui menüüd Saiditoimingud või loomissuvandit ei kuvata, ei pruugi teil olla saidi loomise õigust.

 2. Tippige saidi Tiitel ja URL-i nimi.

 3. Valige jaotises Malli valimine sobiv saidimall.

 4. Valige muud soovitud suvandid ja seejärel klõpsake nuppu Loo.

Lehe loomine

Märkus.: Lehe loomise toimingud sõltuvad saidi tüübist, kus viibite, kas avaldamisfunktsioonid on lubatud ja kas lehtede avaldamisel nõutakse kinnitust.

 1. Lehe loomiseks klõpsake menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Uus leht.

  Märkus.: Kui menüüd Saiditoimingud või loomissuvandit ei kuvata, ei pruugi teil olla lehe loomise õigust.

 2. Tippige lehe nimi ja klõpsake seejärel nuppu Loo.

 3. Tehke uuel loodud lehel ühte järgmistest.

  • Teksti lisamiseks tippige või kopeerige tekst tekstiväljale.

  • Teksti vormindamiseks klõpsake lindi menüüd Tekstivorming ja seejärel soovitud nuppu.

  • Veebiosa või olemasoleva loendi lisamiseks klõpsake menüüd Lisa ja soovitud nuppu. Seejärel valige soovitud veebiosa või loend ja klõpsake nuppu Lisa.

  • Uue loendi lisamiseks klõpsake menüüd Lisa, tippige loendi tiitel ja klõpsake soovitud loendi tüüpi. Seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Kui olete lehe redigeerimise lõpetanud, klõpsake lindil nuppu Salvesta.

Lehe redigeerimine

 1. Lehe redigeerimiseks klõpsake lindil nuppu Redigeeri.

  Märkus.: Kui nuppu Redigeeri ei kuvata, ei pruugi teil olla lehe redigeerimise õigust.

 2. Tehke ühte või mitut järgmistest.

  • Teksti lisamiseks tippige või kopeerige tekst tekstiväljale.

  • Teksti vormindamiseks klõpsake lindi menüüd Tekstivorming ja seejärel soovitud nuppu.

  • Veebiosa või olemasoleva loendi lisamiseks klõpsake menüüd Lisa ja soovitud nuppu. Seejärel valige soovitud veebiosa või loend ja klõpsake nuppu Lisa.

  • Uue loendi lisamiseks klõpsake menüüd Lisa, tippige loendi tiitel ja klõpsake soovitud loendi tüüpi. Seejärel klõpsake nuppu OK.

 3. Kui olete lehe redigeerimise lõpetanud, klõpsake lindil nuppu Salvesta.

Lehe algusesse

Saidi sisuhaldus ja sisuga töötamine

Meeskonna tööviljakuse suurendamiseks saate loendite, teekide ja saitide sisu mitmel viisil hallata ja laiendada. Mõned funktsioonid aitavad meeskonnaliikmetel leida kiiremini vajalikku teavet ja sellega tõhusamalt töötada, teised seevastu võimaldavad hallata teabele juurdepääsu.

Liikumine sisuni

Saidil liikumise elemendid aitavad liikuda vajaliku sisuni. Kaks kohandatavat navigeerimisüksust on ülemine lingiriba ja kiirkäivitusriba.

Iga loendi või teegi sätete lehel saate valida kiirkäivitusribal kuvatavad loendid ja teegid. Samuti saate muuta linkide järjestust, linke lisada või kustutada ja lisada või kustutada jaotisi, kuhu lingid on koondatud. Näiteks kui jaotises Loend on liiga palju linke, saate tööülesannete loendite linkide koondamiseks lisada uue jaotise Tööülesannete loend. Kiirkäivitusriba kõik need muudatused saate teha teenusega SharePoint Server 2010 ühilduvas brauseris. Lisaks sellele saate lisada ka saidiväliseid linke.

Kiirkäivitusriba

Ülemisel lingiribal kuvatakse iga saidi lehe ülaosas omaette sakirida. Selle lingiriba abil saavad saidi kasutajad liikuda saidikogumi teistele saitidele. Uue saidi loomisel saate valida, kas sait kaasatakse emasaidi ülemisele lingiribale ja kas saidi puhul kasutatakse emasaidi ülemist lingiriba.

Ülemine lingiriba

Kui sait kasutab ülemist lingiriba, saate selle saidi ülemisel lingiribal kuvatavaid linke kohandada. Iga emasaidi alla loodud saidi nime saab samuti kuvada ülemisel lingiribal, kuid seda eeldusel, et sait on konfigureeritud pärima emasaidi ülemise lingiriba. Ülemisele lingiribale saate kaasata ka linke saitidele, mis ei kuulu teie saidikogumisse.

Sisule juurdepääsu haldamine

Saidi omanik või administraator saab määrata kasutajatele ja kasutajaid sisaldavatele SharePointi rühmadele erinevad pääsutasemed. Õigusi saab rakendada saidile, saidil olevatele loenditele või teekidele ja loendite või teekide üksustele.

Erinevatele objektidele (nt saidile, loendile, teegile, loendi või teegi kaustale, loendiüksusele või dokumendile) saab määrata erinevad õigusetasemed.

Loendite ja teekide korraldamine

Loendite ja teekide korraldamisviis sõltub teie meeskonna vajadustest ning teabe talletamise ja otsimise eelistustest. Asutusele sobivaima süsteemi loomisel on kindlasti abiks mõningane plaanimine.

Loendites ja teekides talletatakse teavet veergudes (nt Pealkiri, Perekonnanimi või Ettevõte). Veergude abil saate üksusi sortida ja filtreerida sama moodi nagu arvutustabelites, klõpsates loendis või teegis veerupäist. Lisaks saate enda jaoks kõige olulisemate loendi- või teegiüksuste kuvamiseks kasutada vaateid.

Loendi- või teegivaate vahetamine

 1. Klõpsake loendis või teegis, kus soovite vaadet vahetada, lindi menüüd Loend või Teek.

 2. Klõpsake menüü Halda vaateid jaotises Praegune vaade vaadete loendi kõrval olevat noolt ja valige soovitud vaade.

Vaade Minu tööülesanded

Kui teil on vaja loendiüksuste või teegis asuvate failide kohta lisateavet talletada, saate loendi paremaks sortimiseks, rühmitamiseks või sellest mitme vaate loomiseks veerge lisada. Näiteks saate loendit tähtaja alusel sortida või üksusi osakonna nime alusel rühmitada.

Loodava veeru tüübi jaoks on mitu võimalust, sealhulgas üksik tekstirida, suvandite rippmenüü, teiste veergude põhjal arvutatud arv või isegi inimese nimi ja pilt teie saidil.

Veeru loomine

 1. Klõpsake loendis või teegis, kuhu soovite faili lisada, lindi menüüd Loend või Teek.

 2. Klõpsake nuppu Loo veerg.

 3. Tippige veeru nimi ja valige veeru tüüp.

 4. Valige täpsemad sätted ja klõpsake nuppu OK.

Lisaks saate loendi- või teegiveerge kasutada vaadete loomiseks, mis võimaldavad kindla osakonna töötajatel leida just neid huvitavat teavet (nt olulised ülesanded või töötajatele määratud üksused). Lisateavet vaadete loomise ja muutmise kohta leiate teemast Vaate loomine, muutmine või kustutamine.

Teatud loendifunktsioonid võimaldavad meeskonnaliikmetel üksusi luua ja hallata mitmes loendis või teegis. Näiteks saate luua loendiüksuste teavet sisaldava veeru ja seejärel jagada seda teiste loenditega. Kui soovite, et fail oleks kättesaadav mitmes teegis, saate selle hõlpsalt kopeerida saidi teistesse teekidesse. Faili muutmise korral võidakse küsida kinnitust värskendamise kohta.

Mahukate loendite ja teekide haldamise kohta leiate teavet teemast Paljude üksustega loendite ja teekide haldamine.

Hõlbustusfunktsioonide kasutamine

Saidid on kujundatud nii, et kõik loendid, teegid ja muud funktsioonid on juurdepääsetavad ka ainult klaviatuuri abil. Hõlbustusrežiim lihtsustab hõlbustustehnoloogia kasutajatel menüüde ja juhtelementide käsitsemist. Lingi Põhisisu juurde abil saavad klaviatuuri kasutajad jätta vahele korduvad navigeerimislingid ja liikuda otse lehe põhisisu juurde.

Pealkirjade märgistus aitab määratleda struktuuri ja muudab saidil liikumise ekraaniriideri kasutajatele hõlpsamaks. Saidile üles laaditud piltide jaoks saab määratleda kohandatud aseteksti. Näiteks saate kohandatud aseteksti määrata saidi pildi veebiosas kuvatavale või pilditeeki lisatavale pildile. Saitide vaatamisel on vaegnägijatele abiks Windowsi kõrge kontrastsuse suvandid.

Lisateavet saitide sirvimise ja hõlbustusrežiimi kasutamise kohta leiate teemast Hõlbustusvahendid.

Versioonide jälitamine

Kui soovite, et saaksite vea korral taastada eelmise versiooni või vaadata muudatuste ajalugu, saate loendi või teegi seadistada versioone jälitama. Versioonide jälitamisel talletatakse üksuste ja failide ning nende atribuutide kõik muudatused. See hõlbustab sisu haldamist muudatuste korral; kui teete kasutatavas versioonis mõne vea, saate soovi korral taastada eelmise versiooni. Versioonimine on eriti kasulik siis, kui ühe projektiga töötab korraga mitu inimest või kui teave läbib mitu koostamise ja läbivaatamise etappi.

Versiooniajalugu

1. Avaldatud põhiversioon on esile tõstetud ja versiooninumber on täisarv.

2. Versioon luuakse atribuutide või metaandmete muutumisel.

3. Faili esimene versioon on alati vaheversioon numbriga 0.1.

Versioonimine on saadaval kõigi loendivaiketüüpide (sh kalendrite, probleemijälitusloendite ja kohandatud loendite) loendiüksuste ning kõigi teekides talletatavate failitüüpide (sh veebiosade) jaoks.  

Dokumentide kaasautorlus

Wordi dokumenti või PowerPointi esitlust saab üheaegselt redigeerida mitu kasutajat. See uus funktsioon võimaldab SharePointis talletatud faili osi lugeda ja uusi lõike kirjutada. Kui teie kolleeg näiteks täiendab Wordi dokumendi mõnda kindlat peatükki, saate teie samal ajal töötada sama dokumendi teise peatükiga.

Muudatustega kursis püsimine

RSS-i abil on mugav teavet (sh loendite ja teekide värskendusi) standardsel kujul levitada ja vastu võtta. Standarditud XML-failivorming võimaldab teavet vaadata paljude erinevate programmidega. Soovi korral saate sisumuudatustega kursis olemiseks loendite ja teekide muudatuste kohta teavitusi tellida.

Kanalite abil saab meeskond kohandada sisu meeskonnaliikmete jaoks, kes on vastava RSS-kanali tellinud, ja pakkuda veebisaidile viivaid linke. RSS-kanalite abil saate olla kursis meeskonna töö edenemise ja projekti värskendustega. Selle asemel, et sirvida paljusid erinevaid meeskonna veebilehti, saadetakse teile nende lehtede uudised ja värskendused automaatselt.

Töövoo haldamine

Töövoo abil saab saidil olevate dokumentidele ja üksustele rakendada kindlaid äriprotsesse ning see hõlbustab ühist töötamist dokumentidega ja projektitoimingute haldamist. Töövood aitavad tagada äriprotsesside järjepidevuse ning tänu äriprotsessidesse kaasatud ülesannete ja etappide haldamisele suurendada ettevõtte tõhusust ja tööviljakust. Töövood võimaldavad tööülesandeid täitvatel inimestel keskenduda töö tegemisele, mitte töövoo haldamisele.

Kuna protsess hõlmab tööülesannete haldamist ja jälitamist, aitavad töövood optimeerida igapäevaste tööprotsesside (nt projekti kinnitamine või dokumendi läbivaatamine) koordineerimise kulusid ja aega. Nii näiteks saab ettevõte kasutada eelmääratletud kinnitustöövoogu või luua ja juurutada mõne muu äriprotsessi haldamise jaoks kohandatud töövoo.

Sisutüüpidega töötamine

Loend või teek võib toetada mitut sisutüüpi. Sisutüübid võimaldavad ettevõtetel tõhusamalt mahukat sisu korraldada, hallata ja käsitseda. Kui loend või teek on seadistatud lubama mitut sisutüüpi, saate saadaolevate valikute loendist lisada ettevõttes sagedamini kasutatavaid sisutüüpe (nt Turundusesitlused või Lepingud).

Kui lisate loendile või teegile mõne sisutüübi, võib see loend või teek sisaldada lisatud tüüpi üksusi. Kasutajad saavad sel juhul nupu Uus üksus abil luua selles loendis või teegis uusi selle sisutüübiga üksusi.

Loendi ja teegi sisutüüpide üks peamisi eeliseid on mitme üksuse- või dokumenditüübi lubamine ühes loendis või teegis. Igal lubataval tüübil võivad olla kordumatud metaandmed, poliitikad või käitumised. Lisateavet sisutüüpidega töötamise kohta leiate teemast Sisutüüpide tutvustus ja sisutüübi avaldamine.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×