Põhi-/üksikasjaelemendi lisamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Microsoft Office InfoPathis saate põhi-/üksikasjaelemendi abil linkida ühe juhtelemendi teisega nii, et esimeses juhtelemendis tehtud valik määratleb teises juhtelemendis kuvatava sisu.

Selle artikli teemad

Millal kasutada põhi-/ üksikasjaelemendi

Ühilduvus

Põhi-/ üksikasjaelemendi lisamine

Juhi/üksikasja vaikesäte seose muutmine

Põhi-/üksikasjaelemendi kasutamine

Põhi-/üksikasjaelemendi juhtelement on õigupoolest kahe omavahel seotud juhtelemendi komplekt. Üks juhtelement on määratud põhielemendiks, teine omakorda üksikasjaelemendiks. Põhielement on alati korduv tabel. Üksikasjaelement võib olla nii korduv tabel kui ka korduv jaotis.

Põhi-/üksikasjaelemendi võimalikud kasutusviisid

 • Kasutajad saavad teie vormimallil põhinevate vormide täitmisel suurte andmehulkadega tõhusamalt töötada.

 • Saate kuvada üks-ühele seostele vastavaid seoseid. Näiteks saate põhi-/üksikasjaelemendi juhtelementi kasutada juhul, kui kujundate töötajakirjete andmebaasiga ühendatud tööjõuressursside vormimalli. Põhielemendis saab kuvada töötaja nime ja ametinimetuse ning üksikasjaelemendis töötaja asukoha, töölevõtukuupäeva ja sünnikuupäeva.

 • Saate kuvada üks-mitmele seostele vastavaid seoseid. Näiteks saate põhielemendis kuvada ühe kirjekomplekti (nt klientide nimed) ja üksikasjaelemendis seostuvad kirjed (nt klientide tellimused).

Järgmises näites klõpsavad personaliosakonna töötajad iga töötaja üksikasjalikele andmetele juurdepääsuks vastavat rida korduvas tabelis.

Töötajateave vormi põhi- ja üksikasjaelementides

Kui kasutaja klõpsab korduvas tabelis (põhielemendis) mõnda kindlat rida, kuvatakse vormil mujal asuvas korduvas jaotises või korduvas tabelis (üksikasjaelemendis) üks või mitu üksikasjakirjet.

InfoPath sisaldab põhi-/üksikasjaelemendi valmisjuhtelementi, mille saate lisada tööpaanilt Juhtelemendid. Põhi-/üksikasjaelemendi juhtelemendi saate ka ise luua, lisades vormimalli korduva tabeli ja korduva jaotise (või kaks korduvat tabelit) ning muutes seejärel iga juhtelemendi atribuute vastavalt vajadusele.

Kui vormimall on mõeldud eeskätt ekraanil vaatamiseks, võiksite üksikasjaelemendi paigutada vormimallile lisatud kerimisala. Nii saavad kasutajad andmeid kerida, kui juhtelemendis on kuvatud suurel hulgal andmeid. Kui arvate, et kasutajad võivad soovida vormi printida, pole see siiski parim lahendus, kuna kerimisalas asuvad andmed, mida pole ekraanil näha, on ka prinditud vormil peidetud.

Lehe algusse

Ühilduvuskaalutlused.

Kui loote InfoPathis vormimalli, saate soovi korral kujundada brauseriga ühilduv vormimall. Brauseriga ühilduva vormimalli kujundamisel pole põhi-/üksikasjaelemendid tööpaanil Juhtelemendid saadaval, kuna neid ei saa veebibrauseris kuvada.

Ehkki vahekaardile Põhielement / üksikasjalik element pääseb nii dialoogiboksis Korduv jaotis: atribuudid kui ka Korduv tabel: atribuudid, pole ükski selle vahekaardi säte saadaval (kõik suvandid on tuhmid).

Seda piirangut lahendamiseks võite oma vormimalli kujundamine, nii et kasutajad saab kuvada kaks vaadet, "juhtslaidi" vaade, kus on loetletud teatud üksusi ja "detail" vaade on laiendatud konkreetset teavet iga üksuse soovitud juhtvaade.

Lehe algusse

Põhi-/üksikasjaelemendi lisamine

Põhi-/üksikasjaelemendi lisamine sõltub sellest, kas kujundate uut tühja vormimalli või olete vormimalli kujundamisel aluseks võtnud mõne andmebaasi või muu välise andmeallika.

Põhi-/ üksikasjaelemendi lisamisel tööpaanil juhtelemendid lisab InfoPath korduva tabeli ja märkimine korduvas jaotises, mis on seotud sama korduv rühm andmeallikas. Vaikimisi, sisaldavad mõlemad juhtelemendid muude juhtelemendid, mis on seotud korduva rühma väljad.

Järgmisel pildil kuvatakse põhi-/ üksikasjaelemendi kujundusrežiim.

Põhi-/üksikasjaelement kujundusrežiimis; valitud on üksikasjaelement

Juhtelemendid võivad olla seotud või sidumata. Kui juhtelement on seotud, on see ühendatud andmeallikas oleva välja või rühmaga nii, et juhtelementi sisestatud andmed salvestatakse aluseks oleval vormil (XML-failis). Kui juhtelement on sidumata, ei ole see välja või rühmaga ühendatud ja juhtelementi sisestatud andmeid ei salvestata. Kui valite juhtelemendi või viite kursori juhtelemendile, kuvatakse juhtelemendi paremas ülanurgas tekst ja sidumisikoon. Tekst viitab rühmale või väljale, millega juhtelement on andmeallikas seotud. Ikoon näitab, kas juhtelement on rühma või väljaga õigesti seotud. Kui sidumine on õige, kuvatakse roheline ikoon. Kui sidumisega on probleeme, kuvatakse selle asemel sinine või punane ikoon.

Vormimalli andmeallikas koosneb väljad ja rühmadest, mis kuvatakse tööpaanil Andmeallikas hierarhilise vaate. Juhi/üksikasja juhtelemendid on alati seotud korduv rühmad. Järgmises näites juhtslaidi kontroll- ja üksikasjade juhtelement on seotud d:Employees korduva rühma tööpaanil Andmeallikas .

Vormimallil asuva põhi-/üksikasjaelemendi ja andmeallikas asuva korduva rühma vaheline seos

Märkus.: Üks-mitmele seose, põhi-ja üksikasjaelementides on tavaliselt seotud eraldi korduva rühmad. Saate teada, kuidas luua üks-mitmele seose asemel üks-ühele seos, vaadake selle artikli muutmine vaikimisi juhi/üksikasja seost .

Põhi-/üksikasjaelemendi lisamine uude tühja vormimalli

InfoPath sisaldab põhi-/üksikasjaelemendi valmisjuhtelementi, mille saate lisada tööpaanilt Juhtelemendid. Põhi-/üksikasjaelemendi juhtelemendi saate ka ise luua, lisades vormimalli korduva tabeli ja korduva jaotise (või kaks korduvat tabelit) ning muutes seejärel iga juhtelemendi atribuute vastavalt vajadusele.

Kui kujundate uut, tühja vormimalli, on tööpaanil Juhtelemendid olev märkeruut Loo andmeallikas automaatselt vaikimis valitud. See lubab InfoPathil luua andmeallikas automaatselt välju ja rühmi samal ajal, kui lisate vormimallile juhtelemente. Neid välju ja rühmi tähistavad tööpaanil Andmeallikas olevad kausta- ja failiikoonid.

 1. Viige kursor vormimallis kohta, kuhu soovite juhtelemendi lisada.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 3. Klõpsake jaotises Juhtelementide lisamine väärtust Põhielement / üksikasjalik element.

 4. Sisestage põhielemendi veergude arv dialoogiboksi Põhielemendi / üksikasjaliku elemendi lisamine väljale Põhielemendi veergude arv.

 5. Sisestage üksikasjaelemendi väljade arv väljale Üksikasjaliku elemendi väljade arv.

  InfoPath lisab teie vormimalli kaks juhtelementi. Esimese silt on Korduv tabel (põhielement) ja teise silt on Korduv jaotis (üksikasjaelement).

 6. Põhielemendi ja üksikasjaelemendi seose testimiseks klõpsake tööriistariba Standardne nuppu Eelvaade ja sisestage andmed põhielementi. Seostuvad andmed peaks kuvatama üksikasjaelemendis.

Põhi-/üksikasjaelemendi lisamine olemasoleval andmeallikal põhinevasse vormimalli

Kui te kujundust vormimalli olemasoleva laiendatav märgistuskeel (XML) faili, andmebaasi või veebiteenuse, InfoPathi saab väljade ja rühmade tööpaanil Andmeallika olemasoleva andmeallika põhjal. Selle stsenaariumi korral saate lisada põhi-/ üksikasjaelemendi tööpaanil juhtelemendid , nagu on kirjeldatud järgmist.

Põhielemendi ja üksikasjaelemendi saab vastavalt vajadusele siduda sama korduva rühmaga või erinevate korduvate rühmadega. Põhi-/üksikasjaelemendis kuvatavad juhtelemendid on seotud korduvasse rühma kuuluvate väljadega.

 1. Viige kursor vormimallis kohta, kuhu soovite juhtelemendi lisada.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 3. Klõpsake jaotises Juhtelementide lisamine väärtust Korduv tabel.

 4. Klõpsake korduva tabeli sidumise viisardi esimesel lehel korduvat rühma, millega soovite tabeliread siduda, ja siis nuppu Edasi. Kui tabel sisaldab ainult ühte veergu, võite korduva rühma asemel valida ka korduva välja.

  Näpunäide.: Tabeli sidumiseks uue korduva rühma loomiseks paremklõpsake rühma, millele soovite korduva rühma lisada. Seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lisa ja sisestage siis korduva rühma atribuudid dialoogiboksis Välja või rühma lisamine.

 5. Tabelisse kaasatavate veergude lisamiseks topeltklõpsake soovitud välju loendis Andmete sidumine.

  Näpunäide.: Veeruna lisatava uue välja loomiseks paremklõpsake rühma, millega tabel on seotud. Seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lisa ja sisestage välja atribuudid dialoogiboksis Välja või rühma lisamine.

 6. Veergude ümberkorraldamiseks klõpsake mõnda veergu loendis Tabeli veerud. Klõpsake nuppu Nihuta üles või Nihuta alla ja siis nuppu Valmis.

 7. Topeltklõpsake vormimallil tabeli all asuvat silti Korduv tabel.

 8. Klõpsake vahekaarti Põhielement / üksikasjalik element.

 9. Klõpsake nuppu Sea põhielemendiks, tippige nimi väljale Põhielemendi ID ja siis klõpsake nuppu OK.

 10. Asetage kursor vormimallil, kuhu soovite korduva jaotise (üksikasjaelemendi).

 11. Klõpsake tööpaani Juhtelemendid jaotises Juhtelementide lisamine väärtust Korduv jaotis.

  Märkus.: Soovi korral võite ka üksikasjaelemendina kasutada korduvat tabelit.

 12. Klõpsake korduva jaotise sidumise viisardi esimesel lehel korduvat rühma, millega soovite jaotiseread siduda, ja siis nuppu Edasi.

 13. Topeltklõpsake vormimallil jaotise all asuvat silti Korduv jaotis.

 14. Klõpsake vahekaarti Põhielement / üksikasjalik element.

 15. Klõpsake nuppu Määra üksikasjalikuks elemendiks ja seejärel klõpsake põhielemendi nime loendis Lingi põhielemendi ID-ga.

 16. Vaikimisi, üks-ühele seos, põhi-/ üksikasjaelemendi üks-mitmele seose muutmiseks klõpsake jaotises juhi/üksikasja-suhtevälja ja seejärel klõpsake nuppu Vali XPath Nupp Andmeallikas klahv () välja kõrval juhtslaidi) ja klahvi välja (üksikasjad) ruudud, et valige võtme väljad, mida soovite.

 17. Põhielemendi ja üksikasjaelemendi seose testimiseks klõpsake tööriistariba Standardne nuppu Eelvaade ja sisestage andmed põhielementi. Seostuvad andmed peaks kuvatama üksikasjaelemendis.

Näpunäide.: Põhielemendi ja üksikasjaelemendi saate lisada ka tööpaanilt Andmeallikas. Põhielemendi loomiseks paremklõpsake tööpaanil Andmeallikas korduvat rühma, millega soovite põhielemendi siduda, ja siis klõpsake kiirmenüü käsku Korduv tabel. Üksikasjaelemendi loomiseks toimige sarnaselt.

Lehe algusse

Põhi-/üksikasjaelemendi vaikeseose muutmine

Kui lisate põhielemendi ja üksikasjaelemendi vormimallile tööpaani Juhtelemendid abil, loob InfoPath põhielemendi ja üksikasjaelemendi vahel üks-ühele seose. Üks-ühele seos tähendab, et iga põhielemendis tehtud valiku kohta kuvatakse üksikasjaelemendis üks vaste.

Põhi- ja üksikasjaelemendi vahel vaikimisi määratud üks-ühele seose saate asendada üks-mitmele seosega. Üks-mitmele seos tähendab, et iga põhielemendis tehtud valiku kohta võidakse üksikasjaelemendis kuvada mitu vastet.

Põhi-/üksikasjaelemendi lisamisel vormimallile lisab InfoPath vaikimisi korduva tabeli ja korduva jaotise. Mõlemad juhtelemendid on andmeallikas seotud sama korduva rühmaga. Vaikimisi sisaldavad mõlemad juhtelemendid muid juhtelemente, mis on seotud selle korduva rühma väljadega. Üks-mitmele seoses on põhielement ja üksikasjaelement aga üldjuhul seotud erinevate korduvate rühmadega.

Kui lisasite põhi-/üksikasjaelemendi vormimallile tööpaanilt Juhtelemendid ja soovite nüüd luua üks-ühele seose asemel üks-mitmele seose, võite InfoPathi loodud üksikasjaelemendi kustutada. Seejärel saate järgmiste juhiste abil luua uue üksikasjaelemendi, mis vastab teie vajadustele paremini.

 1. Valige üksikasjaelemendina määratletud korduv jaotis ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 2. Lisage vormimallile uus korduv jaotis.

  Kuidas?

  1. Viige kursor vormimallis kohta, kuhu soovite juhtelemendi lisada.

  2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

  3. Märkige tööpaanil Juhtelemendid ruut Loo andemeallikas automaatselt.

  4. Klõpsake loendiboksis Juhtelementide lisamine väärtust Korduv jaotis.

 3. Lisage korduvasse jaotisse soovitud juhtelemendid.

  Kuidas?

  1. Viige kursor vormimallis kohta, kuhu soovite juhtelemendi lisada.

  2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

  3. Märkige tööpaanil Juhtelemendid ruut Loo andemeallikas automaatselt.

  4. Klõpsake jaotises Juhtelementide lisamine juhtelementi, mille soovite lisada.

  5. Korrake juhiseid 1–4 kõigi soovitud juhtelementide lisamiseks.

 4. Topeltklõpsake vormimallil asuvat korduvat jaotist.

 5. Klõpsake vahekaarti Põhielement / üksikasjalik element.

 6. Klõpsake jaotises Põhielemendi / üksikasjaliku elemendi sätted nuppu Määra üksikasjalikuks elemendiks.

 7. Klõpsake põhielemendi nime loendis Lingi põhielemendi ID-ga.

 8. Klõpsake jaotises Põhielemendi / üksikasjaliku elemendi seos nuppu Võtmevälja järgi.

 9. Klõpsake nuppu Vali XPath Nupp Andmeallikas klahvi välja (juhtslaidi) kõrval olevat klõpsake dialoogiboksis Valige välja või rühma võtme välja juhtslaidi juhtelementi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 10. Klõpsake nuppu Vali XPath Nupp Andmeallikas klahvi välja (üksikasjad) kõrval olevat klõpsake dialoogiboksis Valige välja või rühma üksikasjalike juhtelemendi võtme välja ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Näpunäide.: Kui soovite kohe põhielemendi ja üksikasjaelemendi loomisel luua üks-mitmele seose, võiksite tööpaanil Juhtelemendid pakutava valmisjuhtelemendi kasutamise asemel põhi-/üksikasjaelemendi ise luua. Kohandatud juhtelemendi loomiseks saate vormimallil asuva korduva tabeli ja korduva jaotise või kahe korduva tabeli vahel luua põhi-/üksikasjaelemendi seose. Selleks avage kummagi juhtelemendi dialoogiboks Atribuudid ning määrake üks juhtelement põhielemendiks ja teine üksikasjaelemendiks. Üksikasjaelemendi atribuutide muutmisel saate võtmeväljade abil häälestada üks-mitmele seose.

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×