Office
Logi sisse

Päringureeglite haldamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

SharePoint Online'i administraatorina saate otsingutulemite paremaks muutmiseks päringureegleid luua ja hallata. Päringureeglid aitavad otsingutel vastata kasutajate soovidele.

Päringureeglis tuleb teil määrata tingimused ja seostuvad toimingud. Kui päring vastab päringureeglis määratud tingimustele, sooritab otsingusüsteem reeglis määratud toimingud, et otsingutulemeid asjakohasemaks muuta. Selleks võib näiteks tulemite valikut kitsamalt piiritleda või muuta tulemite kuvamise järjestust. Päringureegli tingimus võib olla näiteks see, et päringus sisalduv termin peab vastama kindlale terminile SharePointi terminikomplektis, või et päringut teostatakse sageli otsingusüsteemis mõnes kindlas tulemiallikas (nt videod). Päringureegli tingimuse täitmisel võib sellega seostuv toiming olla näiteks mõne kindla üksuse kuvamine otsingutulemite alguses. Oletagem, et teil on sisevõrgusait teegiga, kus asub kogu teave kõigi asutuse ürituste kohta, ja soovite reklaamida esmaabiseminari. Selleks peate looma päringureegli, mis tõstab esmaabiseminari lingi otsingutulemite algusse, kui keegi otsib märksõnaga "seminar" või "üritus".

Päringureegleid saate konfigureerida nii ühe kui ka mitme tulemiallika jaoks. Samuti saate määrata ajavahemiku, mille jooksul päringureegel kehtib.

Vt ka: päringureeglite mõistmine

Selle artikli teemad

Päringureegli loomine

Loomine ja tulemiploki kuvamine

Päringu muutmisel järjestatud otsingutulemite muutmiseks

Päringureegli saidil passiivseks muutmine

Saidikogumi päringureeglite

Päringureegli loomine

Päringureegleid saate luua mitmel tasemel: kogu rentniku jaoks, saidikogumi jaoks või saidi jaoks. Päringureeglite loomisel rentniku tasemel saab päringureegleid kasutada kõigis saidikogumites. Kui loote päringureeglid saidikogumi tasemel, saab reegleid kasutada kõigil selle saidikogumi saitidel. Päringureeglite loomisel saidi tasemel saab neid reegleid kasutada ainult sellel saidil.

 1. Minge rentniku, saidikogumi või saidi lehele Päringureeglite haldamine.

  • Rentnik:

   1. Logige sisse Office 365 administreerimiskeskusse.

   2. Valige Administraator > SharePoint. Oletegi nüüd SharePointi administreerimiskeskuses.

   3. Klõpsake nuppu otsi ja seejärel otsinguhalduse lehel linki Halda päringureegleid.

  • Saidikogum:

   • Minge oma saidikogumis lehele Sätted, klõpsake nuppu Saidisätted ja seejärel klõpsake jaotises Saidikogumi administreerimine linki Otsingupäringu reeglid.

  • Sait:

   • Minge oma saidil lehele Sätted, klõpsake nuppu Saidisätted ja seejärel klõpsake jaotises Otsing nuppu Päringureeglid.

 2. Valige lehe Päringureeglite haldamine loendist Vali tulemiallikas uue päringureegli jaoks soovitud tulemiallikas.

 3. Klõpsake nuppu Uus päringureegel.

 4. Tippige päringureegli nimi lehe Päringureegli lisamine jaotises Üldteave väljale Reegli nimi.

 5. Klõpsake jaotise Kontekst laiendamiseks.

 6. Tehke jaotises Kontekst ühte järgmistest.

  • Päringureegli rakendamiseks kõigile tulemiallikatele valige Kõik allikad.

  • Päringureegli rakendamiseks mõnele kindlale tulemiallikale valige Üks neist allikatest. Vaikimisi valitakse teie poolt varem määratud tulemiallikas. Tulemiallika lisamiseks päringureeglisse klõpsake nuppu Lisa allikas, valige dialoogiboksist soovitud tulemiallikas ja klõpsake siis nuppu Salvesta.

 7. Päringureegli piiramiseks kategooriatega (nt määramaks, et päringureegel tuleks käivitada üksnes juhul, kui päringusse on kaasatud mõni teie hallatava navigeerimise terminikomplekti kuuluv termin) tehke järgmist.

  • Päringureegli piiramiseks kindla kategooriaga klõpsake nuppu Lisa kategooria. Valige dialoogiboksis Terminisalvest importimine termin, mis päringusse kaasamisel põhjustab päringureegli käivitamise, ja klõpsake siis nuppu Salvesta.

  • Päringureegli piiramiseks kindla kasutajasegmendiga tehke järgmist.

   1. Klõpsake nuppu Lisa kasutajasegment.

   2. Tippige dialoogiboksis väljale Tiitel selle reegli nimi ja seejärel klõpsake nuppu Lisa kasutajasegmendi termin.

   3. Valige dialoogiboksis Terminisalvest importimine termin, mis tähistab seda kasutajasegmenti, mis käivitab päringusse kaasamisel päringureegli.

   4. Klõpsake nuppu Salvesta .

 8. Tehke jaotises Päringutingimused ühte järgmistest.

  • Valige üks järgmises tabelis toodud tingimustest.

  • Klõpsake nuppu Eemalda tingimus, et konfigureerida see päringureegel käivituma iga päringu korral, mille kasutajad tipivad tasemel, mille jaoks te selle reegli loote, ja jätkake siis järgmise juhistega. Kui loote selle reegli näiteks saidikogumi jaoks, klõpsake nuppu Eemalda tingimus juhul, kui soovite selle reegli käivitumist iga päringu korral, mille kasutajad tipivad saidikogumis mõnele otsinguväljale.

Päringutingimus

Kirjeldus

Konfiguratsioon

Näide

Päring vastab täpselt märksõnale

Päringureegel käivitatakse juhul, kui päring vastab täpselt teie määratud sõnale või fraasile.

Tippige väljale Päring vastab täpselt ühele neist fraasidest üks või mitu semikooloniga eraldatud fraasi.

Tippige väljale näiteks "pilt; foto". Päringureegel käivitatakse juhul, kui kasutaja tipib otsinguväljale sõna "pilt" või "foto". Reegel ei käivitu, kui kasutaja tipib näiteks sõna "pildid" või "suvine pilt".

Päring sisaldab toiminguterminit

Päringureegel käivitatakse juhul, kui päring sisaldab terminit millegi sellise kohta, mida kasutaja soovib teha. Termin peab olema päringu alguses või lõpus.

Sisestage toimingutermin, mis käivitab päringureegli. Selleks tehke ühte järgmistest.

 • Valige Toimingutermin on üks neist fraasidest ja tippige soovitud fraas või fraasid.

 • Valige Toimingutermin on kirje selles sõnastikus ja klõpsake siis nuppu Impordi terminisalvest. Valige dialoogiboksis terminikomplektist soovitud termin ja klõpsake siis nuppu Salvesta.

Tippige väljale Toimingutermin on üks neist fraasidest sõna "allalaadimine". Kui kasutaja tipib otsinguväljale fraasi "Contoso elektroonika andmeleht allalaadimine", on üsna tõenäoline, et kasutaja ei otsi dokumenti, mis sisaldab sõnu "Contoso", "elektroonika", "andmeleht" ja "allalaadimine". Pigem soovib kasutaja Contoso elektroonika andmelehte alla laadida. Päringureegel käivitub ja otsinguregistrisse saadetakse üksnes sõnad "Contoso", "elektroonika" ja "andmeleht".

Päring vastab täpselt sõnastikule

Päringureegel käivitatakse juhul, kui päring on mõne sõnastikukirje täpne vaste.

Valige sobiv sõnastik loendist Päring vastab täpselt mõnele selle sõnastiku kirjele. Mõne muu sõnastiku määramiseks klõpsake nuppu Impordi terminisalvest, valige sobiv termin dialoogiboksis kuvatud terminikomplektist ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

Sõna, mille kasutaja tipib otsinguväljale, vastab täpselt mõnele kirjele eelkonfigureeritud sõnastikus Inimeste nimed.

Allikas rohkem levinud päring

Päringureegel käivitub, kui kasutajad saadavad seda päringut sageli mõnest teisest allikast, mille olete juba määranud.

Valige soovitud tulemiallikas loendist Päringut kasutatakse suurema tõenäosusega selles allikas.

Valisite loendist Kohaliku video tulemid. Päringureegel käivitatakse juhul, kui kasutaja tipib otsinguväljale sõna "koolitus" ja kui seda sõna on videote vertikaalis varem juba sageli otsinguväljale tipitud.

Tavaliselt klõpsatav tulemitüüp

Päringureegel käivitatakse juhul, kui teised kasutajad on sama päringu tippimise järel sageli klõpsanud mõnda kindlat tüüpi tulemit.

Valige soovitud tulemitüüp loendist Sagedamini klõpsatavad tulemid vastavad tulemitüübile.

Oletagem, et valisite loendist väärtuse SharePointi mikroajaveebi postitus. Kui kasutajad klõpsavad otsingutulemites sageli mõnda mikroajaveebipostitust, võiksite esimesena esile tõstetud tulemina konfigureerida kõige värskema mikroajaveebipostituse ning teisena esile tõstetud tulemina värskuselt järgmise mikroajaveebipostituse (jaotises Toimingud).

Täpsema päringu teksti vastendamine

Soovite kasutada mõnda kindlat fraasi või sõnastikukirjet, mis käivitab päringureegli, ja seejärel päringureegli käivitamisel määrata täpsemaid tingimusi.

Sisestage fraas või termin, mis käivitab päringureegli. Selleks tehke ühte järgmistest.

 • Valige Päring sisaldab ühte järgmistest fraasidest ja tippige soovitud fraas või fraasid.

 • Valige Päring sisaldab selle sõnastiku kirjet ja klõpsake siis nuppu Impordi terminisalvest. Valige dialoogiboksis terminikomplektist soovitud termin ja klõpsake siis nuppu Salvesta.

Seejärel lisage veel tingimusi, märkides loendites muud soovitud suvandid.

Valisite suvandi Päring sisaldab ühte järgmistest fraasidest ja seejärel suvandi Päringu algus vastab, kuid kogu päring mitte. Päringureegel käivitub ainult juhul, kui fraas on päringu alguses, kuid mitte siis, kui lõpus.

Täiendavate tingimuste lisamiseks klõpsake linki Alternatiivse tingimuse lisamine.

Märkus.: Reegel käivitub, kui ükskõik milline tingimus on täidetud.

 1. Määrake jaotises Toimingud päringureegli käivitumisel sooritatav toiming. Määrake üks järgmistest.

  • Kindlate tulemite esiletõstmiseks nii, et need kuvataks otsingutulemite alguses, klõpsake linki Kõrgema asetusega tulemi lisamine (SharePoint 2010 toodetes nimetati neid parimateks pakkumisteks).

   1. Tippige dialoogiboksis väljale Tiitel nimi, mille soovite sellele kõrgema asetusega tulemile panna.

   2. Tippige väljale URL selle tulemi URL, millele soovite kõrgema asetuse anda. Valige Renderda URL hüperlingi asemel ribareklaamina.

   3. Klõpsake nuppu Salvesta.

    Soovi korral saate lisada ka mitu eraldi kõrgema asetusega tulemit. Kui kõrgema asetusega tulemeid on rohkem kui üks, määrake nende suhteline järjestus.

  • Esiletõstmine otsingutulemites rühmale, klõpsake nuppu Lisada Tulemiploki. Lisateavet leiate teemast loomine ja Kuva tulemiploki veidi veel alla.

  • Järjestatud otsingutulemite muutmiseks klõpsake nuppu Muuda järjestatud tulemid päringu muutmisel. Lisateabe saamiseks näha muutmine järjestatud päringu muutmisel otsingutulemite veidi veel alla.

 2. Päringureegli aktiveerimiseks kindla ajavahemiku jooksul klõpsake linki Avaldamine ja määrake soovitud periood.

 3. Klõpsake nuppu Salvesta.

Lehe algusse

Tulemiploki loomine ja kuvamine

Tulemiplokk koosneb mitmest rühmana kuvatavast otsingutulemist. Sarnaselt kindla tulemi esiletõstmisega saate määratud päringutingimuse rakendamisel esile tõsta ka tulemiploki (ehk sellele kõrgema asetuse anda).

Tulemiploki jaoks päringutingimuse konfigureerimisel kasutate päringumuutujaid. Päringumuutujad on päringu määramisel omamoodi kohatäited väärtuste jaoks, mida te veel ei tea. Päringu käitamisel on see teave aga saadaval ja süsteem kasutab seda päringu saatmiseks registrisse. Muutuja {User.Name} näiteks tähistab päringu sisestanud kasutaja kuvatavat nime. Teine sagedamini kasutatav muutuja on {searchBoxQuery}, mis tähistab kasutaja otsinguväljale tipitud päringut. Kui kasutate päringu konfigureerimiseks päringukoosturit, kuvatakse päringumuutujate loend. (Vt juhist 3 allkirjeldatud protseduuris.)

 1. Klõpsake lehe Päringureegli lisamine jaotises toimingud protseduuri loomine päringureegli, samm 9 Tulemiploki lisada.

 2. Tippige tulemiploki pealkiri jaotises Ploki pealkiri väljale Pealkiri.

 3. Päringu määramiseks klõpsake jaotises Päring nuppu Käivita päringukoostur.

 4. Tehke dialoogiboksis Päringu koostamine järgmist.

  • Valige menüüs PÕHILISED tulemiploki jaoks päringu määratlemiseks soovitud suvandid.

Loend

Suvandid

Valige päring

Valige soovitud tulemiallikas, et määrata, millisest sisust tuleks otsida.

Märksõnafilter

Märksõna filtrite abil saate lisada oma päringu päringumuutujad. Saadaval päringumuutujad loendi leiate päringumuutujad rakenduses SharePoint Server 2013 .

Valige loendist eelmääratletud päringumuutujad ja lisage need päringusse, klõpsates nuppu Lisa märksõnafilter.

Atribuudifilter

Atribuudifiltrite abil saate teha päringuid selliste hallatavate atribuutide sisu osas, mille väärtuseks on otsinguskeemis seatud päringuvõimalusega.

Valige hallatavad atribuudid loendist Atribuudifilter. Filtri lisamiseks päringusse klõpsake nuppu Lisa atribuudifilter.

Märkus.: Loendis Atribuudifilter ei kuvata kohandatud hallatavaid atribuute. Oma päringusse kohandatud hallatava atribuudi lisamiseks tippige väljale Päringu tekst oma kohandatud hallatava atribuudi nimi ja seejärel päringu tingimus, näiteks MyCustomColorProperty:Green

 • Määrake menüüs SORTIMINE, kuidas soovite otsingutulemeid tulemiplokis sortida.

  Tehke jaotise Tulemite sortimine loendis Sortimisalus järgmist.

  • Kui soovite sortida hallatavate atribuutide alusel, mis on otsinguskeemis seatud sorditavaks, valige loendist soovitud hallatav atribuut ja seejärel valige kas Laskuv järjestus või Tõusev järjestus. Täiendavate sortimistasemete lisamiseks klõpsake nuppu Lisa sortimistase.

  • Asjakohasuse astme järgi sortimiseks valige Paigutus ja seejärel tehke järgmist.

   • Valige loendis Reitingumudel see hindamis- ehk reitingumudel, mida soovite otsingutulemite sortimiseks kasutada (see valik pole kohustuslik).

   • Kui soovite määrata veel paigutusi, lisades reegleid, mis muudavad teatud tingimuste täitmisel otsingutulemite järjestust, klõpsake jaotises Dünaamiline järjestamine nuppu Lisa dünaamilise järjestuse reegel ja määrake soovitud tingimusreeglid.

 • Menüüs TEST saate vaadata saadetud päringu eelvaadet.

Suvand

Kirjeldus

Päringutekst

Näitab lõplikku päringut, mida sisuotsingu veebiosa käitama hakkab. See põhineb algsel päringumallil, kus dünaamilised muutujad on asendatud praeguste väärtustega. Võib juhtuda, et päringureeglite raames teete päringus veel muidki muudatusi.

Kuva rohkem

Klõpsake seda, et kuvada veel suvandeid.

Päringumall

Näitab päringule rakendatud päringumalli sisu.

Päringumalli muutujad

Näitab päringumuutujaid, mis rakendatakse päringule, ning praegusele lehele rakenduvate muutujate väärtust. Võite tippida ka muid väärtusi, et testida nende mõju päringule. Otsingutulemite eelvaate kuvamiseks klõpsake nuppu Testpäring.

 1. Dialoogiboksi Päringu koostamine sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

 2. Valige jaotise Päring loendis Otsi sellest allikast tulemiallikas, millele tulemiplokk peaks rakenduma.

 3. Valige ripploendis Üksused tulemiplokis kuvatavate üksuste arv.

 4. Klõpsake jaotise Sätted laiendamiseks.

Tulemiploki kuvatakse ainult otsingutulemeid, mis vastavad eelmises juhises määratud arv. Siiski saate lisada tulemiploki, mis kuvatakse Kuva kõik tulemiploki otsingutulemuste allosas linki Kuva rohkem . Kuva rohkem lingi lisamiseks valige "Rohkem" link viib järgmine URLja seejärel tippige URL-i. Saate kasutada seda URL-i päringumuutujad – näiteks http://www.<site>/search/results.aspx?k= {subjectTerms}.

 1. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Järjestatud otsingutulemite muutmine päringu muutmisega

Hindamismudel arvutab otsingutulemite järjestuse. Seda järjestust saate muuta otsingutulemites teatud üksusi esile tõstes või tahapoole viies. Kui päring sisaldab näiteks fraasi "tööriistakast alla laadima", võite luua päringureegli, mis tuvastab termini "alla laadima" toiminguterminina. Seejärel saate järjestatud otsingutulemid muuta ning see tõstab teie sisevõrgus asuva kindla allalaadimissaidi URL-i tulemite loendis kõrgemale. Samuti saate otsingutulemite sortimisjärjestust muuta dünaamiliselt, võttes aluseks mitmesugused muutujad, näiteks failinime laiendi või kindlad märksõnad. Järjestatud otsingutulemite muutmisel päringu muutmise kaudu näete, et teie tulemid on turbekärpimisega ja piiritletavad. Kui dokumenti enam pole, siis otsingutulemeid ei kuvata.

 1. Samm 9 protseduuri loomine päringureeglilehe Päringureegli lisamine jaotises toimingud nuppu Muuda järjestatud tulemid päringu muutmisel.

 2. Tehke dialoogiboksis Päringu koostamine järgmist.

  • Valige menüüs PÕHILISED järjestatud otsingutulemite muutmiseks soovitud suvandid.

Loend

Suvandid

Valige päring

Valige soovitud tulemiallikas, et määrata, millisest sisust tuleks otsida.

Märksõnafilter

Märksõna filtrite abil saate lisada oma päringu päringumuutujad. Saadaval päringumuutujad loendi leiate päringumuutujad rakenduses SharePoint Server 2013 .

Valige loendist eelmääratletud päringumuutujad ja lisage need päringusse, klõpsates nuppu Lisa märksõnafilter.

Atribuudifilter

Atribuudifiltrite abil saate teha päringuid selliste hallatavate atribuutide sisu osas, mille väärtuseks on otsinguskeemis seatud päringuvõimalusega.

Valige hallatavad atribuudid ripploendist Atribuudifilter. Filtri lisamiseks päringusse klõpsake nuppu Lisa atribuudifilter.

 • Määrake menüüs SORTIMINE, kuidas soovite otsingutulemid sortida.
  Tehke ripploendis Sortimisalus järgmist.

  • Kui soovite sortida hallatavate atribuutide alusel, mis on otsinguskeemis seatud sorditavaks, valige loendist soovitud hallatav atribuut ja seejärel valige kas Laskuv järjestus või Tõusev järjestus. Täiendavate sortimistasemete lisamiseks klõpsake nuppu Lisa sortimistase.

  • Asjakohasuse astme järgi sortimiseks valige Paigutus ja seejärel tehke järgmist.

   • Valige loendis Reitingumudel see hindamis- ehk reitingumudel, mida soovite otsingutulemite sortimiseks kasutada (see valik pole kohustuslik).

   • Kui soovite määrata veel paigutusi, lisades reegleid, mis muudavad teatud tingimuste täitmisel otsingutulemite järjestust, klõpsake jaotises Dünaamiline järjestamine nuppu Lisa dünaamilise järjestuse reegel ja määrake soovitud tingimusreeglid.

 • Menüüs TEST saate vaadata saadetud päringu eelvaadet.

Suvand

Kirjeldus

Päringutekst

Näitab lõplikku päringut, mida sisuotsingu veebiosa käitama hakkab. See põhineb algsel päringumallil, kus dünaamilised muutujad on asendatud praeguste väärtustega. Võib juhtuda, et päringureeglite raames teete päringus veel muidki muudatusi.

Kuva rohkem

Klõpsake seda, et kuvada veel teavet.

Päringumall

Näitab päringule rakendatud päringumalli sisu.

Päringumalli muutujad

Näitab päringumuutujaid, mis rakendatakse päringule, ning praegusele lehele rakenduvate muutujate väärtust. Võite tippida ka muid väärtusi, et testida nende mõju päringule. Otsingutulemite eelvaate kuvamiseks klõpsake nuppu Testpäring.

 1. Klõpsake dialoogiboksi Päringu koostamine sulgemiseks klõpsake OK .

 2. Klõpsake nuppu Salvesta.

Lehe algusse

Päringureegli saidil passiivseks muutmine

Rentniku tasemel loodud päringureeglid pärandatakse edasi ka saidikogumitele ja saitidele. Saidikogumi tasemel loodud päringureegleid kasutatakse ka selle saidikogumi saitidel. Kui te ei soovi mõnda päringureeglit rakendada saidil, mis on selle kõrgemalt tasemelt pärinud, võite päringureegli sellel saidil passiivseks muuta.

 1. Klõpsake oma saidil menüüs Sätted nuppu Saidisätted.

 2. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Otsing linki Päringureeglid.

 3. Valige lehe Päringureeglite haldamine menüüst Vali tulemiallikas tulemiallikas, milles sisalduvat päringureeglit soovite passiivseks muuta.

 4. Osutage veerus Nimi sellele päringureeglile, mille soovite passiivseks muuta. Klõpsake kuvatavat noolenuppu ja siis klõpsake käsku Muuda passiivseks.

Lehe algusse

Saidikogumi päringureeglite järjestamine

Kui rentniku, saidikogumi või saidi jaoks on aktiivseid päringureegleid mitu, võib sellel tasemel tehtud päring käivitada rohkem kui ühe reegli. Vaikimisi ei käivitata reegleid mingis kindlas järjestuses. Kui soovite siiski reeglite käivitamise järjestust juhtida, tuleb teil loodud päringureeglid lisada päringurühmadele. Selleks valige esmalt rühma lisatavad reeglid ja seejärel määrake järjestus, milles rühmas sisalduvad reeglid päästiku olemasolu korral käivitatakse. Samuti saate määrata, et rühmas kõige madalama asetusega päringureegleid ei käivitataks ka siis, kui vastav päästik on olemas.

 1. Klõpsake saidikogumis menüüs Sätted nuppu Saidisätted.

 2. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Saidikogumi administreerimine linki Otsingupäringu reeglid.

 3. Valige lehe Päringureeglite haldamine menüüst Vali tulemiallikas see tulemiallikas, milles sisalduvaid päringureegleid soovite rühmitada.

 4. Rühma lisamise jaoks soovitud päringureeglite valimiseks osutage reegli nimele ja märkige vastav ruut.

  Märkus.: Selle saidikogumi jaoks loodud päringureeglid on ära toodud jaotises Selle saidikogumi jaoks määratletud.

 5. Klõpsake nuppu Järjesta valitud reeglid.

 6. Tehke dialoogiboksis Valitud reeglite järjestamine ükskõik kumba järgmistest ja klõpsake siis nuppu OK.

  • Valige Teisalda reeglid sama nimega uude rühma ja tippige rühma jaoks nimi.

  • Valige Teisalda reeglid olemasolevasse rühma ja seejärel valige loendist soovitud rühm.

 7. Tehke lehel Päringureeglite haldamine järgmist.

  1. Kui soovite muuta rühmas sisalduvate reeglite käivitumise järjestust, muutke reeglite nummerdust.

  2. Kui soovite, et rühmas kõige madalama asetusega päringureegleid üldse ei käivitataks, minge rühmas selle päringureegli reale, mis muidu käivitataks kõige viimasena, ning klõpsake siis veeru Toimingud loendis Jätka/peata nuppu Peata.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×