Outlookis leviloendite uuendamine Office 365 rühmadeks

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Osaliste: Jana Pihlak
Viimati värskendatud: 6 mai, 2017

See on lihtne leviloendid versioonile Office 365 rühmade Outlooki! See on suurepärane viis anda oma ettevõtte leviloendid kõik funktsioonid ja Office 365 rühmade funktsioone. Miks peaks oma leviloendid rühmadesse Outlooki versiooni täiendamine

Täiendamist DLs ühe korraga või mitut samal ajal.

Leviloendite uuendamine Outlookis Office 365 rühmadeks

 1. Logige sisse oma administraatorikontoga lehel https://aka.ms/admincenter.

  Logige sisse oma Office 365 administraatorikontoga lehel https://portal.office.de/adminportal/home#/homepage.

  Logige sisse teenusekomplekti Office 365, mida käitab 21Vianet.

 2. Valige Halduskeskused > Exchange.

 3. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Rühmad.

  Kuvatakse teade, et teil on leviloendeid (ehk levirühmi), mida saab uuendada Office 365 rühmadeks.

  Klõpsake nuppu Alusta.

 4. Valige lehel Rühmad soovitud leviloend(id) (ehk levirühm).

  Rühmade lehelt levirühma valimine
 5. Klõpsake versiooniuuenduse ikooni.

  Klõpsake või puudutage ikooni Võta kasutusele Office 365 rühmad
 6. Klõpsake versiooniuuenduse kinnitamiseks dialoogiboksis nuppu Jah. Protsessi algab kohe. Olenevalt uuendatavate leviloendite arvust ja mahust võib selleks kuluda mitu minutit või tundi.

  Kui leviloendit ei saa uuendada, kuvatakse vastav dialoogiboks. Vt ka teemat Milliseid leviloendeid saab uuendada?

 7. Kui uuendate mitut leviloendit, filtreerige rippmenüü abil välja juba uuendatud leviloendid. Kui loend pole täielik, oodake veidi ja seejärel klõpsake uuendatud leviloendite kuvamiseks nuppu Värskenda.

  Kõigi leviloendite uuendamise lõppemise järel ei kuvata sellekohast teadet. Saate selle siiski välja selgitada, kui vaatate, mida kuvatakse jaotistes Saadaval versiooniuuenduseks ja Uuendatud leviloendid.

 8. Kui proovisite uuendada leviloendit ja seda kuvatakse endiselt jaotises „Saadaval versiooniuuenduseks“, siis on uuendamine nurjunud. Vt lisateavet teemast Mida teha, kui versiooniuuendus ei tööta.

Märkus. : Kui saate rühmakokkuvõtete meilisõnumeid, olete võib-olla märganud, et mõnikord pakutakse allservas võimalust teile kuuluvaid leviloendeid uuendada. Kokkuvõttemeilide kohta vt lisateavet teemast Rühmavestlused Outlookis.

Outlooki veebirakenduses ühe leviloendi uuendamine Office 365 rühmaks

Märkus. : See uus funktsioon antakse välja järk-järgult. Kui suvandit Versiooniuuendus ei kuvata, pole see teie jaoks veel saadaval. Proovige hiljem uuesti.

Outlooki veebirakenduses kuvatakse leviloendite omanikele leviloendid, mille uuendamine on võimalik, vasakpaani jaotises „Rühmad“. Leviloendi uuendamiseks klõpsake seda ja seejärel klõpsake kuvatavas dialoogiboksis nuppu Versiooniuuendus.

Klõpsake leviloendit, mille soovite rühmaks uuendada Klõpsake navigeerimispaanil leviloendit ja seejärel nuppu Uuenda

See suvand kuvatakse ainult leviloendiomanikele, kellel on Office 365 rühmade loomise õigus.

Kas te ei tea, milliseid leviloendeid saab uuendada? Vt teemast Milliseid leviloendeid saab uuendada?

Mida teha, kui versiooniuuendus ei tööta

Leviloendid, mille versiooniuuendus nurjub, jäävad endiseks.

Kui ühe või mitme uuendatava leviloendi versiooniuuendus nurjub, looge Tugiteenusepilet. Probleem tuleb eskaleerida rühmade tehnilisele meeskonnale, et nad saaksid probleemi lahendada.

On võimalik, et leviloendi uuendamist takistas teenusekatkestus, kuid see on vähetõenäoline. Soovi korral oodake natuke ja proovige leviloendit hiljem uuesti uuendada.

PowerShelli abil üheaegselt mitme leviloendi uuendamine

Kui olete kogenud PowerShelli kasutaja, võite nende toimingute tegemiseks eelistada kasutajaliidese asemel PowerShelli. Leviloendite hulgiuuenduse jaoks on olemas mugav skriptipakett. Nende skriptide abil saate esiteks veenduda, et teie leviloendeid on võimalik uuendada, ja seejärel aitavad need teil versiooniuuendustoiminguid teha.

Märkus. : Samuti saate PowerShelli cmdlet-käsu New-UnifiedGroup abil üksiku leviloendi Office 365 rühmaks uuendada.

 • Skriptifailid saate alla laadida Microsofti allalaadimiskeskusest.

 • Veenduge, et kasutate versiooni PowerShell 3.0.

 • Käivitage kataloogitee väljastamiseks PowerShellis käsk $env:PSModulePath.Split(";")[0]. Kopeerige kataloogitee asukohta moodul DlMigrationModule.psm1 ja stringifail DlMigration.strings.psd1.

Versioonitäienduse skriptide ja nende funktsioonide loend

 • Get-DlEligibilityList.ps1 – see skript uurib kõiki teie asutuse leviloendeid ja väljastab üksikasjaliku nõuetele vastavuse faili (DlEligibilityList.txt) ja loendab kõik leviloendid, mida saab uuendada. See fail sisaldab leviloendite kohta järgmist teavet. ExternalDirectoryObjectId, PrimarySmtpAddress, Alias, Name, Display Name, Eligibility, Reasons, Member Count, MemberSmtpList, OwnersDistinguishedName.

  Lisateavet vt teemast Milliseid leviloendeid saab uuendada?

 • Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 – see skript sooritab failis DlEligibilityList.txt valitud leviloendite teisendamise ja migreerimise ja kirjutab tulemused faili MigrationOutput.txt.

  Fail MigrationOutput.txt sisaldab leviloendite kohta järgmist teavet. DL-ExternalDirectoryObjectId, DL-PrimarySmtpAddress, UG-ExternalDirectoryObjectId, UG-PrimarySmtpAddress, MigrationStatus, Error Message

 • DlMigrationModule.psm1 – selles moodulis sisaldub nõuetele vastavuse ja migreerimise loogika, mida kasutavad skriptid Get-EligibilityList ja Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.

 • DlMigration.strings.psd1 – migreerimisskripti kuvatavad lokaliseeritud sõnumid, mis põhinevad teie brauseri keelesätetel.

Versiooniuuenduse skriptide käivitamine

Kui kavandate teha versiooniuuendust mitme päeva jooksul, veenduge, et laadite enne migreerimise alustamist alla uusimad skriptid.

 1. Looge ühendus Exchange PowerShelliga

 2. Käivitage skript Get-DlEligibilityList.ps1. Tulemid salvestatakse töökataloogis faili DlEligibilityList.txt.

  Get-DlEligibilityList.ps1 –WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” 
  
 3. Võite teha failist DlEligibilityList.txt koopiad ja eemaldada read, mida te ei soovi uuendada. Seejärel kasutage järgmises etapis faili DlEligibilityList.txt muudetud versiooni. Ärge muutke TXT-faili vormingut.

 4. Käivitage skript Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1. Tulemid salvestatakse töökataloogis faili MigrationOutput.txt.

  Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 -WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” –DlEligibilityListPath “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration\DlEligibilityList.txt”
 5. Migreerimise õnnestumises veendumiseks kontrollige üle fail MigrationOutput.txt.

 6. Kontrollige Office 365 halduskeskuses, kas teie asutuses on loodud uued Office 365 rühmad.

  Uute Office 365 rühmade kuvamine halduskeskuse eelvaateversioonis

  Leviloendid Smtp Address ja Alias nimetatakse ümber ja aadressiloendites ei kuvata enam leviloendit.

Migreerimise oleku vaatamine

 • MigrationOutput.txt – sellest failist saate vaadata migreerimiste olekut. Failis kuvatakse järgmised olekud.

  • Success – migreerimine on edukalt lõpule viidud.

  • Failure – migreerimine nurjus; üksikasjad kuvatakse tõrketeadete veerus .

  • NotEligible – leviloend ei vasta uuendamise nõuetele.

  • SuccessActionRequired – leviloend on uuendatud kõigi liikmete ja atribuutidega, aga on ilmnenud mõni SMTP taaskasutamise või leviloendi kustutamisega seotud tõrge. Tõrketeates kuvatakse sellega tegelemiseks vajalik teave.

  • FailureActionRequired – migreerimine nurjus. Administraatori sekkumine on vajalik kasutamata rühmade puhastamiseks.

  • UnknownError – vaadake üksikasju tõrketeate veerust.

KKK: leviloendite uuendamine Office 365 rühmadeks Outlookis

Milliseid leviloendeid saab uuendada?

Uuendada saab ainult pilvteenusepõhiseid, lihtsaid ja pesastamata leviloendeid. Järgmises tabelis loetletud leviloendeid EI SAA uuendada.

Atribuut

Saab uuendada?

Kohapeal hallatav leviloend.

Ei

Pesastatud leviloendid. Leviloendil on tütarrühmi või kuulub see ise mõnda rühma.

Ei

Leviloendid, mille RecipientTypeDetails on midagi muud kui UserMailbox, SharedMailbox, TeamMailbox või MailUser

Ei

Leviloendi, mis on üle 100 omanikud

Ei

Omanikuta leviloendid

Ei

Leviloend, mille pseudonüüm sisaldab erimärke

Ei

Leviloend, mis on konfigureeritud ühispostkasti edasisaatmisaadressiks

Ei

Kui leviloend kuulub mõne teise leviloendi saatjapiirangu alla

Ei

Turberühmad

Ei

Dünaamilised leviloendid

Ei

Ruumiloenditeks teisendatud leviloendid

Ei

Skript Get-DlEligibilityList.ps1 uurib kõiki teie asutuse leviloendeid ja väljastab nõuetele vastavuse faili, mis loendab kõik leviloendid, mida saab uuendada. Liikme ja omaniku üksikasjade abil saate saata välja uuendamisteatised või määrata uuendamise aja.

Skript sisaldab järgmisi nõuetele vastavuse määratlusi.

 • Eligible – leviloendi saab uuendada teenusekomplektile Office 365, mis võimaldab kõigi Office 365 rühma funktsioonide kasutamist.

 • Information – leviloendit saab Office 365 rühmaks uuendada, ent seoses rühma funktsioonidega soovime teile pakkuda täiendavaid üksikasju.

 • Warning – leviloendi saab Office 365 rühmaks uuendada ja kasutada enamikku funktsioonidest. Mõni mittekriitiline funktsioon ei pruugi töötada. Soovi korral saate leviloendid skriptide parameetrite abil uuendada.

 • NotEligible – neid leviloendeid pole võimalik Office 365 rühmaks uuendada.

Kes saavad versiooniuuenduse skripte käivitada?

Skripti saavad käivitada kõik administraatorid, kellel on õigus käivitada cmdlet-käsku New-UnifiedGroup.

Kui kaua skriptide käitamine kestab ja kas on olemas mingid piirangud?

Ühe ühenduse puhul kulub skriptil Get-DlEligibilityList.ps1 umbes 300 leviloendi nõuetele vastavuse kontrollimiseks umbes 25 minutit. Skripti Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 käitamiseks kuluv aeg sõltub uuendatavate leviloendite liikmete arvust. Skript töötab kiirusega u 1 minut iga 250 liikme kohta. Skripti töö kiirendamiseks võite määrata parameetri -NoOfConnections väärtuseks 2 või 3.

Kui asutuses on rohkem kui 5000 leviloendit või kui nõuetele vastavuse skript näib olevat seiskunud ja PowerShelli konsoolis puudub juba mitu tundi väljund, tükeldage skripti Get-DlEligibilityList.ps1 kaasatud leviloendid parameetri CustomFilterOnAlias abil ja tehke migreerimistoimingud eraldi iga leviloendikomplekti jaoks. Kui näiteks edastada sisendina -CustomFilterOnAlias @("a*","b*"), siis kontrollib skript ainult neid leviloendeid, mille pseudonüüm algab tähega a või b.

Mida tähendab failis MigrationOutput.txt olek ‘Running’?

See tähendab, et leviloend väljastati migreerimiseks, aga lõplikku olekut pole veel saadaval. See juhtub, kui vajutate töötava skripti peatamiseks klahvikombinatsiooni CTRL + C või kui seanss katkeb võrgu või süsteemiga seotud probleemide tõttu.

Kui atribuudi –DeleteDlAfterMigration väärtuseks polnud määratud tõene, saate sellisel juhul leviloendi olekut vaadata tehes toimingu Get-DistributionGroup leviloendi ExternalDirectoryObjectId abil (asub failis MigrationOutput.txt). Pärast leviloendi uuendamist sisaldab leviloendi SMTP Office 365 rühma GUID-d. Get-UnifiedGroup < GUID > tagastab rühma üksikasjad. Kontrollige, kas rühma SMTP-aadress on eelduspärane.

Kui atribuudi –DeleteDlAfterMigration väärtuseks oli määratud tõene, saate leviloendi olekut vaadata tehes toimingu Get-DistributionGroup leviloendi ExternalDirectoryObjectId abil. Kui tulemeid ei kuvata, uuendati leviloend edukalt. Kui leviloend on alles ja SMTP-aadress pole muutunud, siis rühma loomine nurjus. Kui olemas on ümbernimetatud ja GUID-d sisaldava SMTP-ga leviloend, käivitage rühma üksikasjade vaatamiseks käsk Get-UnifiedGroup < GUID >. Kontrollige samuti leviloendi ja Office 365 rühma SMTP-aadress.

Kuidas kustutada Azure AD abil loodud rühm oleku FailureActionRequired korral?

Käivitage Azure Active Directory-s cmdlet-käsk Remove-MsolGroup, sisestades tõrketeates kuvatav rühma ID.

Remove-MsolGroup –ObjectId GUID

Vaadake ka artiklit Azure Active Directory cmdlet-käsud.

Kas skripte saab hulgakaupa käitada?

Teil on võimalik määrata paketi maht sisendina. Kui paketi suuruseks on näiteks määratud 100, siis pärast iga 100 * n [Ühenduste arv] leviloendi töötlemise järel kuvatakse PowerShelli konsoolis töödeldud ja õnnestunud hulki. Skripti Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 puhul palutakse teil iga paketi töötlemise järel jätkamise soovi kinnitada.

Paketi suurus tuleks valida iga paketi eeldava ajakulu põhjal, et saaksite soovi korral skripti peatada. Kui vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + c. või sulgete käitamise ajal skripti Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1, ei saa te teada parajasti uuendatava leviloendi olekut. Kui näiteks hulgikaupa uuendatakse kümmet leviloendit ja te vajutate seitsmenda leviloendi uuendamise ajal klahvikombinatsiooni CTRL + C, on teie jaoks saadaval kuue eelmise leviloendi olek. Seitsmenda leviloendi olekut ei kuvata.

Kuidas loendada kõik asutuse uuendatud leviloendid, mida pole veel kustutatud?

$migratedDls = Get-DistributionGroup -Filter { Alias -Like 'MigratedDl-*' } | ForEach-Object { $guid = $_.Alias.Replace("MigratedDl-",""); $group = Get-UnifiedGroup $guid; if($group -ne $null) { Echo $_ } }

Mida teha, kui süsteem sulgub või PowerShell kogemata suletakse?

Kui süsteem sulgub skripti Get-DlEligibilityList.ps1 töötamise ajal, käivitage skript uuesti lüliti -ContinueFromPrevious abil.

Kui süsteem sulgub skripti Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 töötamise ajal, käivitage skript Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 uuesti. Skripti Get-DlEligibilityList.ps1 pole vaja uuesti käivitada. Vaadake uusimat arhiivi failis MigrationOutput.txt ja kontrollige nende leviloendite olekut, mille olek on "Running".

Mida teha juhul, kui SMTP-aadressi ei taaskasutata või kui SMTP-aadress ei ole kordumatu?

Tuvastage sama SMTP-aadressi kasutav adressaat. Selleks kasutage cmdlet-käsku Get-Recipient <SMTP> või Get-UnifiedGroup. Otsustage, millisele üksusele (leviloend, rühm, adressaat) see SMTP-aadress kuuluma peaks. Värskendage nende üksuste aadresse, kasutades käsu Set-UnifiedGroup või käsu Set-DistributionGroup parameetrit –EmailAddresses.

Kas saan faili DlEligibilityList.txt väljundandmeid edastada skripti Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1?

Faili DlEligibilityList.txt väljundandmeid saab skripti Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 edastada. Sellel juhul uuendatakse kõik nõuetele vastavad leviloendid ja nende andmed. Nõuetele mittevastavaid leviloendeid ei uuendata. Kui fail DlEligibilityList.txt sisaldab nõuetele mittevastavaid leviloendeid, siis võtab skripti käitamine rohkem aega, sest see kontrollib nõuetele vastavust uuesti.

Miks kuvatakse kontaktikaardil ikka veel leviloendit? Mida teha selleks, et uuendatud leviloendit ei kuvataks enam minu automaatsete soovituste loendis?

 • Outlookis

  • Kui keegi proovib Outlookis meilisõnumit saata ja tipib pärast migreerimist Office 365 rühma nime, kuvatakse Office 365 rühma asemel adressaadina leviloendit. Adressaadi kontaktikaardiks on leviloendi kontaktikaart. Seda põhjustab Outlooki adressaatide või hüüdnimede vahemälu. Meilisõnum edastatakse edukalt Office 365 rühmale, ent see võib saatjat eksitada.

   Probleemi lahendamiseks peate vahemälu lähtestama. Selleks tehke teemas Teave Outlooki automaattekstiloendi kohta kirjeldatud toimingud.

 • Outlooki veebirakenduses

Kas uute rühmade liikmetele saadetakse postkasti tervitussõnum?

Ei. Tervitussõnumid on vaikimisi välja lülitatud. See säte kehtib nii rühma olemasolevatele kui ka uutele liikmete, kes liituvad pärast migreerimise lõpuleviimist. Kui rühma omanik lubab hiljem külaliskasutajad, ei saadeta ka külaliskasutajate postkasti tervitussõnumit. Külalisliikmed saavad rühmaga töötamist jätkata.

Mis juhtub leviloendiga, kui EAC-poolne uuendus nurjub?

Versiooniuuendus toimub ainult siis, kui otsus serverile edastatakse. Kui versiooniuuendus nurjub, jäävad leviloendid endiseks. Need töötavad samamoodi nagu varem.

Levinud parameetrid

 • ConvertClosedDlToPrivateGroup – vaikimisi teisendatakse suletud leviloend erarühmaks. Kui te ei soovi suletud leviloendit erarühmaks teisendada, määrake parameetri ConvertClosedDlToPrivateGroup väärtuseks $false.

 • DeleteDlAfterMigration – kui skripti Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 töötamise ajal on selle parameetri väärtuseks määratud $true, kustutatakse leviloend pärast selle edukat migreerimist.

 • NoOfConnections – migreerimiseks kasutatavate paralleelühenduste arv. Vahemik 1–3. Vaikeväärtus on 1. Kui kasutate väärtust 3, pole enne migreerimise lõppemist ühtegi uut Exchange PowerShelli seanssi võimalik avada.

 • Credential – administraatori sisselogimisteave uue seansi avamiseks juhul, kui on määratud parameeter NoOfConnections.

 • WorkingDir – skripti logide ja väljundfailide salvestamise asukoha tee. Vaikimisi: Praegune töökaust.

 • ContinueFromPrevious – kui selle parameetri väärtuseks on määratud true, proovib skript töökaustas vaadata eelmise käitamiskorra väljundfaile ja tööd poolelijäänud kohast jätkata. Edastatud parameeter WorkingDir peab sel juhul olema sama, mis käitamiskorral, mida administraator jätkata soovib. Exchange ei säilita eelmise käitamiskorra kohta mingit olekut, seda talletatakse parameetri WorkingDir määratud asukohas. See parameeter on saadaval ainult skriptis Get-DlEligibilityList.ps1.

 • Skripti Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 igal käivitamisel arhiveeritakse eelmiste migreerimistoimingute ajal loodud failid nimega MigrationOutput.txt vormingus MigrationOutput_aaaaKKppTTmmss.txt ja luuakse uus väljundfail. Kui soovite mitme käituskorra jaoks sama sisendfaili kasutada, eemaldage lõpuleviidud read ja käivitage seejärel skript uuesti. Skript ei mäleta eelmist väljundit ja proovib töödeldud leviloendeid taas uuendada ning see võib põhjustada täiendava ajakulu. Kui leviloend on juba uuendatud, kuvatakse väljundis teade, et leviloend on sobimatu. Vastasel juhul proovitakse seda uuesti uuendada.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×