Outlooki kiirklahvid

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Outlooki abil hallata e-posti, saate ja määrata tööülesandeid, koosolekute ajastamine ja – kõigi kiirklahvide abil. Selles artiklis toodud otseteed viidata USA klahvipaigutuse. Muude paigutuste klahvid võib vastavad täpselt USA klaviatuuri klahvid.

Selle teema printimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja valige teema ülaservas suvand Kuva kõik, vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Märkus. : Outlookis ei saa kiirklahve muuta ega kohandada. Sellest TechCenteri artiklist leiate siiski mõne alternatiivse võimaluse.

Märkmed : 

  • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab kahe või enama klahvi vajutamist samal ajal, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

  • See teema eeldab, et ekraanilugeri JAWS kasutajad on virtuaalse menüülindi funktsiooni välja lülitanud.

Selle artikli teemad

Kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid

Toiming

Klahvid

Lõpp

Paoklahv (Esc) või sisestusklahv (Enter)

Avalehele liikumine

Alt+H

Uus sõnum

Ctrl+Shift+M

Saada

Alt+S

Faili lisamine

Alt+D, A, F

Uue tööülesande

Ctrl+Shift+K

Kustutamine.

Kustutusklahv (kui sõnum, tööülesanne või koosolek on valitud)

Otsing

Ctrl + E klahvikombinatsiooni Alt + H, R, P

Vastamine

Alt+H, R, V

Edasisaatmine

Alt+H, F, S

Kõigile vastamine

Alt+H, R, A

Kopeerimine

Ctrl+C või Ctrl+Insert

Märkus. : Ctrl+Insert pole lugemispaanil kasutatav.

Saatmine/vastuvõtt

Alt+S, S

Kalendri avamine

Ctrl+2

Kohtumise loomine

Ctrl+Shift+A

Kausta teisaldamine

Alt+H, M, T, valige loendist kaust

Manuse salvestamine nimega

Alt+JA, A, S

Lehe algusse

Põhiline liikumine

Toiming

Klahvid

Vaate Elektronpost aktiveerimine

Ctrl+1

Vaate Kalender aktiveerimine

Ctrl+2

Vaate Kontaktid aktiveerimine

Ctrl+3

Vaate Tööülesanded aktiveerimine

Ctrl+4

Vaate Märkmed aktiveerimine

Ctrl+5

Kaustaloendi aktiveerimine Kaustapaanil

Ctrl+6

Vaate Otseteed aktiveerimine

Ctrl+7

Järgmise avatud sõnumi kuvamine

Ctrl+punkt

Eelmise avatud sõnumi kuvamine

Ctrl+koma

Kaustapaani, Outlooki põhiakna, lugemispaani ja tehaolevate tööde riba vaheldumisi aktiveerimine

Ctrl+Shift+Tab või Shift+Tab

Outlooki akna, kaustapaani väiksemate paanide, lugemispaani ja tehaolevate tööde riba jaotiste vaheldumisi aktiveerimine

Tabeldusklahv (Tab)

Outlooki akna, kaustapaani väiksemate paanide, lugemispaani ja tehaolevate tööde riba jaotiste vaheldumisi aktiveerimine ning kiirklahvide kuvamine Outlooki menüülindil

F6

Liikumine kaustapaani sõnumite päiseridadel või avatud sõnumis

Ctrl+Tab

Kaustapaanil liikumine

Nooleklahvid

Teise kausta minek

Ctrl+Y

Välja Otsing avamine

F3 või Ctrl+E

Lugemispaanil eelmise sõnumi juurde liikumine

Alt+ülesnool või Ctrl+koma või Alt+Page Up

Lugemispaanil tekstis allapoole liikumine

Tühikuklahv

Lugemispaanil tekstis ülespoole minek

Shift+tühikuklahv (Space)

Rühma laiendamine või ahendamine meilisõnumiloendis

Vasaknooleklahv või paremnooleklahv

Tagasiminek eelmisse Outlooki põhiaknavaatesse

Alt+B või Alt+vasaknool

Edasiminek järgmisse Outlooki põhiaknavaatesse

Alt+paremnool

Teaberiba valimine (kui see on saadaval) ja menüükäskude kuvamine

Ctrl+Shift+W

Lehe algusse

Otsing

Toiming

Klahvid

Sõnumi või muu üksuse otsimine

Ctrl+E

Otsingutulemi välja tühjendamine

Paoklahv (Esc)

Olenevalt moodulist, kus viibite, otsingutingimustesse valikute Kõik meiliüksused, Kõik kalendriüksused või Kõik kontaktiüksused lisamine

Ctrl+Alt+A

Dialoogiboksi Täpsem otsing kuvamine

Ctrl+Shift+F

Otsingukausta loomine

Ctrl+Shift+P

Teksti otsimine avatud üksuses

F4

Teksti, sümbolite või vormindamiskäskude otsimine ja asendamine avatud üksuse korral või lugemispaanil.

Ctrl+H

Otsingu laiendamine üksuste lisamiseks praegusest kaustast

Ctrl+Alt+K

Otsingu laiendamine alamkaustade klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + Z lipud kaasamiseks

Ctrl+Alt+Z

Lehe algusse

Lipud

Toiming

Klahvid

Lipu määramiseks dialoogiboksi Järeltegevus avamine

Ctrl+Shift+G

Lehe algusse

Värvkategooriad

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksis Värvkategooriad loendist valitud kategooria kustutamine

Alt+D

Lehe algusse

Uue üksuse või faili loomine

Toiming

Klahvid

Kohtumise loomine

Ctrl+Shift+A

Kontakti loomine

Ctrl+Shift+C

Kontaktirühma koostamine

Ctrl+Shift+L

Faksi loomine

Ctrl+Shift+X

Kausta loomine

Ctrl+Shift+E

Koosolekukutse loomine

Ctrl+Shift+Q

Sõnumi koostamine

Ctrl+Shift+M

Märkme loomine

Ctrl+Shift+N

Office’i dokumendi loomine

Ctrl+Shift+H

Valitud kausta postitamine

Ctrl+Shift+S

Valitud kausta vastuse postitamine

Ctrl+T

Otsingukausta loomine

Ctrl+Shift+P

Tööülesande loomine

Ctrl+Shift+K

Lehe algusse

Käsud enamikus vaadetes

Toiming

Klahvid

Salvestamine (v.a vaates Tööülesanded)

Ctrl+S või Shift+F12

Salvestamine ja sulgemine (v.a vaates Elektronpost)

Alt+S

Nimega salvestamine (ainult e-posti vaates)

F12

Tagasivõtmine

Ctrl+Z või Alt+tagasilükkeklahv

Üksuse kustutamine

Ctrl+D

Printimine

Ctrl+P

Üksuse kopeerimine

Ctrl+Shift+Y

Üksuse teisaldamine

Ctrl+Shift+V

Nimede kontrollimine

Ctrl+K

Õigekirjakontroll

F7

Järeltegevuse lipu sõnumile seadmine

Ctrl+Shift+G

Edasisaatmine

Ctrl+F

Saatmine või postitamine või kõigi kutsumine

Alt+S

Väljal redigeerimise lubamine (v.a vaadetes Elektronpost ja ikoonivaates)

F2

Teksti joondamine vasakule

Ctrl+L

Teksti joondamine keskele

Ctrl+E

Teksti joondamine paremale

Ctrl+R

Lehe algusse

Elektronpost

Toiming

Klahvid

Sisendkausta aktiveerimine

Ctrl+Shift+I

Kausta Välja aktiveerimine

Ctrl+Shift+O

Nimede kontrollimine

Ctrl+K

Saada

Alt+S

Sõnumile vastamine

Ctrl+R

Sõnumi kõikidele adressaatidele vastamine

Ctrl+Shift+R

Vastus koos koosolekukutsega

Ctrl+Alt+R

Sõnumi edasisaatmine

Ctrl+F

Sõnumi mitterämpspostiks märkimine

Ctrl+Alt+J

Sõnumis blokeeritud välissisu kuvamine

Ctrl+Shift+I

Kausta postitamine

Ctrl+Shift+S

Normaallaadi rakendamine

Ctrl+Shift+N

Uute sõnumite saabumise kontroll

Ctrl+M või F9

Eelmisele sõnumile minek

Ülesnool

Järgmisele sõnumile minek

Allanool

Sõnumi loomine (vaates Elektronpost)

Ctrl+N

Sõnumi loomine (Outlooki mis tahes vaates)

Ctrl+Shift+M

Vastuvõetud sõnumi avamine

Ctrl+O

Vestluse kustutamine ja ignoreerimine

Ctrl+Shift+D

Aadressiraamatu avamine

Ctrl+Shift+B

Avamata sõnumile kiirlipu lisamine

Lisa

Dialoogiboksi Järeltoiming kuvamine

Ctrl+Shift+G

Loetuks märkimine

Ctrl+Q

Mitteloetuks märkimine

Ctrl+U

Valitud sõnumis kohtspikri avamine

Ctrl+Shift+W

Otsimine ja asendamine

F4

Järgmise otsimine

Shift+F4

Saada

Ctrl+sisestusklahv (Enter)

Printimine

Ctrl+P

Edasisaatmine

Ctrl+F

Manusena edasisaatmine

Ctrl+Alt+F

Valitud üksuse atribuutide kuvamine

Alt+Enter

Allalaadimiseks märkimine

Ctrl+Alt+M

Allalaadimismärke märkimine

Ctrl+Alt+U

Saatmise/vastuvõtmise edenemise käigu kuvamine

Ctrl+B (kui parajasti toimub saatmine/vastuvõtmine)

Lehe algusse

Kalender

Toiming

Klahvid

Kohtumise loomine (vaates Kalender)

Ctrl+N

Kohtumise loomine (igas Outlooki vaates)

Ctrl+Shift+A

Koosolekukutse loomine

Ctrl+Shift+Q

Kohtumise või koosoleku edasisaatmine

Koosolekukutsele sõnumiga vastamine

Kõikidele koosolekukutsele sõnumiga vastamine

Kalendris ühe päeva kuvamine

Alt+1

Kalendris kahe päeva kuvamine

Alt+2

Kalendris kolme päeva kuvamine

Alt+3

Kalendris nelja päeva kuvamine

Alt+4

Kalendris viie päeva kuvamine

Alt+5

Kalendris kuue päeva kuvamine

Alt+6

Kalendris seitsme päeva kuvamine

Alt+7

Kalendris kaheksa päeva kuvamine

Alt+8

Kalendris üheksa päeva kuvamine

Alt+9

Kalendris 10 päeva kuvamine

Alt+0

Soovitud kuupäeva juurde minek

Ctrl+G

Kuuvaate aktiveerimine

Alt+võrdusmärk või Ctrl+Alt+4

Järgmisele päevale minek

Ctrl+paremnool

Järgmisele nädalale minek

Alt+allanool

Järgmisele kuule minek

Alt+Page Down

Eelmisele päevale minek

Ctrl+vasaknool

Eelmisele nädalale minek

Alt+ülesnool

Eelmisele kuule minek

Alt+Page Up

Nädala algusse minek

Alt+Home

Nädala lõppu minek

Alt+End

Vaate Kogu nädal aktiveerimine

Alt+miinusmärk või Ctrl+Alt+3

Vaate Töönädal aktiveerimine

Ctrl+Alt+2

Eelmise kohtumise juurde minek

Ctrl+koma või Ctrl+Shift+koma

Järgmise kohtumise juurde minek

Ctrl+punkt või Ctrl+Shift+punkt

Avatud kohtumise või tööülesande kordumise seadistamine

Ctrl+G

Lehe algusse

Isikud

Toiming

Klahvid

Uue numbri valimine

Ctrl+Shift+D

Kontakti või muu üksuse otsimine (otsing)

F3 või Ctrl+E

Nime sisestamine väljale Otsi aadressiraamatutest

F11

Tabelivaates või loendivaates esimese soovitud tähega kontakti juurde minek

Shift+täht

Kõikide kontaktide valimine

Ctrl+A

Sõnumi loomine ja valitud kontakti sõnumi teemaks seadmine

Ctrl+F

Kontakti loomine (vaates Kontaktid)

Ctrl+N

Kontakti loomine (Outlooki mis tahes vaates)

Ctrl+Shift+C

Kontaktivormi avamine valitud kontakti kohta

Ctrl+O

Kontaktirühma koostamine

Ctrl+Shift+L

Printimine

Ctrl+P

Kontaktirühma liikmete loendi värskendamine

F5

Teise kausta minek

Ctrl+Y

Aadressiraamatu avamine

Ctrl+Shift+B

Dialoogiboksi Täpsem otsing kuvamine

Ctrl+Shift+F

Kontaktivormil järgmise kontakti avamine

Ctrl+Shift+punkt

Kontakti otsimine

F11

Kontakti sulgemine

Paoklahv (ESC)

Valitud kontaktile faksi saatmine

Ctrl+Shift+X

Dialoogiboksi Aadressi kontrollimine avamine

Alt+D

Kontaktivormil jaotises Internet välja E-posti 1 andmete kuvamine

Alt+Shift+1

Kontaktivormil jaotises Internet välja E-posti 2 andmete kuvamine

Alt+Shift+2

Kontaktivormil jaotises Internet välja E-posti 3 andmete kuvamine

Alt+Shift+3

Lehe algusse

Inimesed: dialoogiboksis Elektrooniline visiitkaart

Toiming

Klahvid

Loendi Lisa avamine

Alt+A

Väljal Silt teksti valimine, kui sildiga määratud väli on valitud

Alt+B

Dialoogiboksi Kaardipildi lisamine avamine

Alt+C

Kursori viimine välja Redigeeri algusse

Alt+E

Boksi Väljad valimine

Alt+F

Ripploendi Pildi joondus valimine

Alt+G

Värvipaleti taustavärviks valimine

Alt+K, sisestusklahv (Enter)

Ripploendi Paigutus valimine

Alt+L

Valitud välja kustutamine boksist Väljad

Alt+R

Lehe algusse

Tööülesanded

Toiming

Klahvid

Tööülesande aktsepteerimine

Ctrl+C

Tööülesandest keeldumine

Ctrl+D

Tööülesande või muu üksuse otsimine

Ctrl+E

Dialoogiboksi Kaustale minek avamine

Ctrl+Y

Tööülesande loomine (vaates Tööülesanded)

Ctrl+N

Tööülesande loomine (Outlooki mis tahes vaates)

Ctrl+Shift+K

Valitud üksuse avamine

Ctrl+O

Valitud üksuse printimine

Ctrl+P

Kõikide üksuste valimine

Ctrl+A

Valitud üksuse kustutamine

Ctrl+D

Tööülesande edasisaatmine manuses

Ctrl+F

Tööülesande taotluse loomine

Ctrl+Shift+Alt+U

Kaustapaani, ülesandeloendi ja tehaolevate tööde riba vaheldumisi kuvamine

Tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Viimase toimingu tagasivõtmine

Ctrl+Z

Üksusele lipu lisamine või lõpetatuks märkimine

Lisa

Lehe algusse

Teksti vormindamine

Toiming

Klahvid

Menüü Vorming kuvamine

Alt+O

Dialoogiboksi Font kuvamine

Ctrl+Shift+P

Täheregistri muutmine (valitud teksti korral)

Shift + F3

Tähtede vormindamine väikeste suurtähtedena

Ctrl+Shift+K

Paksu kirja vormingu lisamine

Ctrl+B

Täppide lisamine

Ctrl+Shift+L

Kursiivkirja vormingu lisamine

Ctrl+I

Taande suurendamine

Ctrl+T

Taande vähendamine

Ctrl+Shift+T

Joondamine vasakule

Ctrl+L

Keskele

Ctrl+E

Allakriipsutus

Ctrl+U

Fondi suurendamine

Ctrl+paremsulg või Ctrl+Shift+märk Suurem kui

Fondi vähendamine

Ctrl+vasaksulg või Ctrl+Shift+märk Väiksem kui

Lõikamine

Ctrl+X või Shift+Delete

Kopeerimine

Ctrl+C või Ctrl+Insert

Märkus. : Ctrl+Insert pole lugemispaanil kasutatav

Kleepimine

Ctrl+V või Shift+Insert

Vormingu eemaldamine

Ctrl+Shift+Z või Ctrl+tühikuklahv (Space)

Järgmise sõna kustutamine

Ctrl+Shift+H

Teksti rööpjoondamine (lõigu venitamine selle mahutamiseks veeriste vahele)

Ctrl+Shift+J

Laadide rakendamine

Ctrl+Shift+S

Ripptaande loomine

Ctrl+T

Hüperlingi lisamine

Ctrl+K

Lõigu joondamine vasakule

Ctrl+L

Lõigu joondamine paremale

Ctrl+R

Lõigutaande vähendamine

Ctrl+Shift+T

Lõiguvormingu eemaldamine

Ctrl+Q

Lehe algusse

Veebiteabe lisamine üksustele

Toiming

Klahvid

Üksuse kehateksti hüperlingi lisamine või selle redigeerimine

Ctrl+K

Lehe algusse

Printimine

Toiming

Klahvid

Backstage'i vaates menüü Prindi avamine

Alt+F, P

Üksuse printimine avatud aknas

Alt+F, P, F ja siis 1

Vaates Printimine dialoogiboksi Lehekülje häälestus avamine

Alt+S või Alt+U

Printeri valimine vaates Printimine

Alt+F, P ja siis I

Dialoogiboksi Prindisuvandid avamine

Alt+F, P ja siis R

Lehe algusse

Saatmine/vastuvõtt

Toiming

Klahvid

Kõigi saatmise/vastuvõtu rühmade saatmise/vastuvõtu alustamine, mis on märgitud ruuduga Kaasa see rühm saatmisse/vastuvõttu (F9) määratud saatmise/vastuvõtu rühmade jaoks. See võib hõlmata päiseid, terviküksusi, määratud kaustu, määratud suurusest väiksemaid üksusi või suvalist määratud kombinatsiooni.

F9

Praeguses kaustas saatmise ja vastuvõtu alustamine, laadides alla terviküksused (päis, üksus ja kõik manused)

Shift+F9

Saatmise/vastuvõtu käivitamine

Ctrl+M

Saatmise/vastuvõtu rühmade määramine

  Ctrl+Alt+S

Lehe algusse

Visual Basic Editor

Toiming

Klahvid

Visual Basic Editori avamine

Alt+F11

Lehe algusse

Makrod

Toiming

Klahvid

Makro esitamine

Alt+F8

Lehe algusse

Vormid

Toiming

Klahvid

InfoPathi vormi loomine

Viige fookus InfoPathi kaustale ja vajutage siis klahve Ctrl+N

InfoPathi vormi sulgemine

Ctrl+Shift+Alt+T

Lehe algusse

Vaated: tabelivaade

Toiming

Klahvid

lõik

lõik

lõik

lõik

Minek ekraani allservas olevale üksusele

Klahv Page Down

Minek ekraani ülaservas olevale üksusele

Klahv Page Up

Üksuste valiku laiendamine või kahandamine ühe üksuse võrra

SHIFT+ülesnooleklahv või SHIFT+allanooleklahv

Minek valikut laiendamata järgmisele või eelmisele üksusele

Ctrl+ülesnool või Ctrl+allanool

Aktiivse üksuse valimine või valiku tühistamine

Ctrl+tühikuklahv

Lehe algusse

Vaated: valitud rühma puhul

Toiming

Klahvid

Valitud rühma laiendamine

Paremnooleklahv

Valitud rühma ahendamine

Vasaknooleklahv

Eelmise rühma valimine

Ülesnool

Järgmise rühma valimine

Allanool

Esimese rühma valimine

Home

Viimase rühma valimine

Klahv End

Laiendatud rühmas esimese kuval oleva üksuse või esimese kuvalt väljas oleva parempoolse üksuse valimine

Paremnooleklahv

Lehe algusse

Vaated: Kalendri päeva-, nädala- ja kuuvaade

Toiming

Klahvid

Vaade ühest kuni üheksa päevani

Alt+päevade arv

10 päeva vaade

Alt+0 (null)

Vaate Nädal aktiveerimine

Alt+miinusmärk

Kuuvaate aktiveerimine

Alt+võrdusmärk

Kalendri, tööülesandelaua ja kaustaloendi vaadete vaheldumisi aktiveerimine

Ctrl+Tab või F6

Eelmise kohtumise valimine

Shift+Tab

Eelmisele päevale minek

Vasaknooleklahv

Järgmisele päevale minek

Paremnooleklahv

Minek järgmise nädala samale päevale

Alt+allanool

Minek eelmise nädala samale päevale

Alt+ülesnool

Lehe algusse

Vaated: ühe päeva vaade

Toiming

Klahvid

Tööpäeva alguse valimine

Home

Tööpäeva lõpu valimine

Klahv End

Eelmise ajaploki valimine

Ülesnool

Järgmise ajaploki valimine

Allanool

Ekraani ülaservas oleva ajaploki valimine

Klahv Page Up

Ekraani allservas oleva ajaploki valimine

Klahv Page Down

Valitud aja suurendamine või vähendamine

Vastavalt kas Shift+ülesnool või Shift+allanool

Kohtumise üles või alla teisaldamine

Vastavalt kas Alt+ülesnool või Alt+allanool, kursor on kohtumisel

Kohtumise algus- või lõpuaja muutmine

Vastavalt kas Alt+Shift+ülesnool või Alt+Shift+allanool, kursor on kohtumisel

Valitud üksuse teisaldamine järgmise nädala samale päevale

Alt+allanool

Valitud üksuse teisaldamine eelmise nädala samale päevale

Alt+ülesnool

Lehe algusse

Vaated: nädalavaade

Toiming

Klahvid

Minek valitud päeva tööaja algusse

Home

Minek valitud päeva tööaja lõppu

Klahv End

Minek valitud päevas ühe lehe võrra üles

Klahv Page Up

Minek valitud päevas ühe lehe võrra alla

Klahv Page Down

Valitud ajaploki kestuse muutmine

Shift+vasaknool, Shift+paremnool, Shift+ülesnool või Shift+allanool; või Shift+Home või Shift+End

Lehe algusse

Vaated: kuuvaade

Toiming

Klahvid

Minek nädala esimesele päevale

Home

Minek eelmise lehe samale nädalapäevale

Klahv Page Up

Minek järgmise lehe samale nädalapäevale

Klahv Page Down

Lehe algusse

Kuupäevanavigaator

Toiming

Klahvid

Minek käesoleva nädala esimesele päevale

Alt+Home

Minek käesoleva nädala viimasele päevale

Alt+End

Minek eelmise nädala samale päevale

Alt+ülesnool

Minek järgmise nädala samale päevale

Alt+allanool

Lehe algusse

Visiitkaardivaade või aadressivaade

Toiming

Klahvid

Loendist konkreetse kaardi valimine

Tippige üks või mitu tähte kaardi nimest või sortimisaluseks valitud välja nimest

Eelmise kaardi valimine

Ülesnool

Järgmise kaardi valimine

Allanool

Loendi esimese kaardi valimine

Home

Loendi viimase kaardi valimine

Klahv End

Praeguselt lehelt esimese kaardi valimine

Klahv Page Up

Järgmiselt lehelt esimese kaardi valimine

Klahv Page Down

Järgmisest veerust lähima kaardi valimine

Paremnooleklahv

Eelmisest veerust lähima kaardi valimine

Vasaknooleklahv

Aktiivse kaardi valimine või valiku tühistamine

Ctrl+tühikuklahv

Valiku eelmisele kaardile laiendamine ja järjepunkti järel olevate kaartide valiku tühistamine

Shift+ülesnool

Valiku järgmisele kaardile laiendamine ja järjepunkti järel olevate kaartide valiku tühistamine

Shift+allanool

Valiku laiendamine eelmisele kaardile (sõltumata järjepunktist)

Ctrl+Shift+ülesnool

Valiku laiendamine järgmisele kaardile (sõltumata järjepunktist)

Ctrl+Shift+allanool

Valiku laiendamine loendi esimese kaardini

Shift+Home

Valiku laiendamine loendi viimase kaardini

Shift+End

Valiku laiendamine eelmise lehe esimese kaardini

Shift+Page Up

Valiku laiendamine viimase lehe viimase kaardini

Shift+Page Down

Lehe algusse

Visiitkaardid: avatud kaardil ühelt väljalt teisele liikumine

Järgmiste klahvide kasutamiseks veenduge, et kaardi väli on valitud.

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisele väljale või juhtelemendile

Tabeldusklahv (Tab)

Liikumine eelmisele väljale või juhtelemendile

Shift+Tab

Aktiivse kaardi sulgemine

Sisestusklahv (Enter) või paoklahv (Esc)

Lehe algusse

Visiitkaardid: väljal ühelt märgilt teisele liikumine

Järgmiste klahvide kasutamiseks veenduge, et kaardi väli on valitud või et fookus on väljal.

Toiming

Klahvid

Mitmerealisele väljale ühe rea lisamine

Sisestusklahv (Enter)

Rea algusse liikumine

Home

Rea lõppu liikumine

Klahv End

Minek mitmerealise välja algusse

Klahv Page Up

Minek mitmerealise välja lõppu

Klahv Page Down

Minek mitmerealise välja eelmisele reale

Ülesnool

Minek mitmerealise välja järgmisele reale

Allanool

Minek väljal eelmisele märgile

Vasaknooleklahv

Minek väljal järgmisele märgile

Paremnooleklahv

Lehe algusse

Ajavaade (kaustas Tööülesanded): valitud üksuse korral

Toiming

Klahvid

Eelmise üksuse valimine

Vasaknooleklahv

Järgmise üksuse valimine

Paremnooleklahv

Mitme külgneva üksuse valimine

Shift+vasaknool või Shift+paremnool

Mitme mittekülgneva üksuse valimine

Ctrl+vasaknool+tühik või Ctrl+paremnool+tühik

Valitud üksuste avamine

Sisestusklahv (Enter)

Ajaskaalalt esimese üksuse (rühmitamata üksuste korral) või rühma esimese üksuse valimine

Home

Ajaskaalalt viimase üksuse (rühmitamata üksuste korral) või rühma viimase üksuse valimine

Klahv End

(Valimata) ajaskaala esimese üksuse (rühmitamata üksuste korral) või rühma esimese üksuse kuvamine

Ctrl+Home

(Valimata) ajaskaala viimase üksuse (rühmitamata üksuste korral) või rühma viimase üksuse kuvamine

Ctrl+End

Lehe algusse

Ajavaade (kaustas Tööülesanded): valitud rühma korral

Toiming

Klahvid

Rühma laiendamine

Sisestusklahv (Enter) või paremnool

Rühma ahendamine

Sisestusklahv (Enter) või vasaknool

Eelmise rühma valimine

Ülesnool

Järgmise rühma valimine

Allanool

Ajaskaalalt esimese rühma valimine

Home

Ajaskaalalt viimase rühma valimine

Klahv End

Laiendatud rühmas esimese kuval oleva üksuse või esimese kuvalt väljas oleva parempoolse üksuse valimine

Paremnooleklahv

Lehe algusse

Ajavaade (kaustas Tööülesanded): päevade ajaskaalal valitud ajaühiku korral

Toiming

Klahvid

Minek ajaskaalal valitud ajaühiku võrra tagasi

Vasaknooleklahv

Minek ajaskaalal valitud ajaühiku võrra edasi

Paremnooleklahv

Aktiivse vaate, tehaolevate tööde riba ja otsingukausta vaheldumisi aktiveerimine

Tabeldusklahv (Tab) ja Shift+Tab

Lehe algusse

Selle artikli teemad

Põhiline liikumine

Toiming

Klahvid

Kausta E-post aktiveerimine

CTRL+1

Kausta Kalender aktiveerimine

CTRL+2

Kausta Kontaktid aktiveerimine

CTRL+3

Kausta Tööülesanded aktiveerimine

CTRL+4

Kausta Märkmed aktiveerimine

CTRL+5

Navigeerimispaanil kaustaloendi aktiveerimine

CTRL+6

Otseteede aktiveerimine

CTRL+7

Järgmise sõnumi aktiveerimine (avatuna)

CTRL+punkt

Eelmise sõnumi aktiveerimine (avatuna)

CTRL+koma

Liikumine navigeerimispaani, Outlooki põhiakna, lugemispaani ja ülesanderiba vahel

CTRL+SHIFT+TAB või SHIFT+TAB

Liikumine Outlooki põhiakna, navigeerimispaani väiksemate paanide, Lugemispaani ja ülesanderiba sektsioonide vahel

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine Outlooki akna, paanide Navigeerimispaan ja Lugemispaan väiksemate paanide ja Ülesanderiba jaotiste vahel ja kiirklahvide kuvamine Outlooki menüülindil

F6

Liikumine sõnumi päiseridade vahel paanil Navigeerimispaan või avatud sõnumis

CTRL+TAB

Navigeerimispaani üksustesse minek

Nooleklahvid

Teise kausta minek

CTRL+Y

Väljale Otsing minek

F3 või CTRL+E

Lugemispaanis eelmise sõnumi juurde minek

ALT+ülesnool või CTRL+koma või ALT+PAGE UP

Lugemispaanis tekstis allapoole minek

TÜHIKUKLAHV

Lugemispaanis tekstis ülespoole minek

SHIFT+tühikuklahv

Rühma laiendamine või ahendamine meilisõnumiloendis

Vasaknool või paremnool

Minek tagasi eelmisse Outlooki põhiakna vaatesse

ALT+B või ALT+vasaknooleklahv

Minek edasi järgmisse Outlooki põhiakna vaatesse

ALT+paremnool

Teaberiba valimine ja võimaluse korral menüükäskude kuvamine

CTRL+SHIFT+W

Lehe algusse

Otsing

Toiming

Klahvid

Sõnumi või muu üksuse otsimine

CTRL+E

Otsingutulemi välja tühjendamine

Paoklahv (ESC)

Laiendage otsingu kaasata Kõik meiliüksused, Kõik kalendriüksusedvõi Kõik, olenevalt sellest, et teil on.

CTRL+ALT+A

Dialoogiboksi Täpsem otsing kuvamine

CTRL+SHIFT+F

Otsingukausta loomine

CTRL+SHIFT+P

Avatud üksusest teksti otsida.

F4

Teksti, sümbolite või vormindamiskäskude otsimine ja asendamine. Töötab avatud üksuse korral paanil Lugemispaan.

CTRL+H

Otsingu laiendamine üksuste lisamiseks praegusest kaustast

CTRL+ALT+K

Otsingu laiendamine alamkaustade kaasamiseks

CTRL+ALT+Z

Lehe algusse

Lipud

Toiming

Klahvid

Lipu määramiseks dialoogiboksi Järeltegevus avamine

CTRL+SHIFT+G

Lehe algusse

Värvkategooriad

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksis Värvikategooriad loendist valitud kategooria kustutamine

ALT+D

Lehe algusse

Uue üksuse või faili loomine

Toiming

Klahvid

Kohtumise loomine

CTRL+SHIFT+A

Kontakti loomine

CTRL+SHIFT+C

Kontaktiloendi loomine.

CTRL+SHIFT+L

Faksi loomine

CTRL+SHIFT+X

Kausta loomine

CTRL+SHIFT+E

Päevikukande loomine

CTRL+SHIFT+J

Koosolekukutse loomine

CTRL+SHIFT+Q

Sõnumi loomine

CTRL+SHIFT+M

Märkme loomine

CTRL+SHIFT+N

Microsoft Office'i dokumendi loomine

CTRL+SHIFT+H

Sellesse kausta postitamine

CTRL+SHIFT+S

Selles kaustas vastuse postitamine

CTRL+T

Otsingukausta loomine

CTRL+SHIFT+P

Tööülesande loomine

CTRL+SHIFT+K

Tööülesande määramise loomine

CTRL+SHIFT+U

Lehe algusse

Toimingud kõigis üksustes

Toiming

Klahvid

Salvestamine (v.a paanil Ülesanded)

CTRL+S või SHIFT+F12

Salvestamine ja sulgemine (v.a paani E-post)

ALT+S

Nimega salvestamine (ainult paanil E-post)

F12

Tagasivõtmine

CTRL+Z või ALT+(BACKSPACE)

Üksuse kustutamine

CTRL+D

Printimine

CTRL+P

Üksuse kopeerimine

CTRL+SHIFT+Y

Üksuse teisaldamine

CTRL+SHIFT+V

Nimede kontroll

CTRL+K

Õigekirja kontroll

F7

Järeltegevuse lipu sõnumile seadmine

CTRL+SHIFT+G

Edasisaatmine

CTRL+F

Saatmine või postitamine või kõigi kutsumine

ALT+S

Väljal redigeerimise lubamine (v.a e-posti ja ikoonivaates ).

F2

Vasakjoondab teksti

CTRL+L

Teksti joondamine keskele

CTRL+E

Teksti paremjoondamine

CTRL+R

Lehe algusse

E-post

Toiming

Klahvid

Kausta Sisse aktiveerimine

CTRL+SHIFT+I

Kausta Välja aktiveerimine

CTRL+SHIFT+O

Konto (kust sõnum saata) valimine

CTRL + TAB (järjepunktiga väljal abil ), ja seejärel liikumiseks nupule kontod

Nimede kontroll

CTRL+K

Saatmine

ALT+S

Sõnumile vastamine

CTRL+R

Sõnumi kõikidele adressaatidele vastamine

CTRL+SHIFT+R

Vastus koos koosolekukutsega

CTRL+ALT+R

Sõnumi edasisaatmine

CTRL+F

Sõnumi mitterämpspostiks märkimine

CTRL+ ALT+J

Sõnumis blokeeritud välise sisu kuvamine

CTRL+SHIFT+I

Kausta postitamine

CTRL+ SHIFT+S

Normaallaadi rakendamine

CTRL+SHIFT+N

Uute sõnumite saabumise kontroll

CTRL+M või F9

Eelmisele sõnumile minek

Ülesnool

Järgmisele sõnumile minek

Allanool

Sõnumi loomine (e-posti vaates)

CTRL+N

Sõnumi loomine (Outlooki mis tahes vaates)

CTRL+SHIFT+M

Vastuvõetud sõnumi avamine

CTRL+O

Kõneluse kustutamine ja ignoreerimine

CTRL+DELETE

Aadressiraamatu avamine

CTRL+SHIFT+B

Avamata sõnumile kiirlipu lisamine

Lisamisklahv (INSERT)

Dialoogiboksi Järeltoiming kuvamine

CTRL+SHIFT+G

Loetuks märkimine

CTRL+Q

Mitteloetuks märkimine

CTRL+U

Valitud sõnumis kohtspikri avamine

CTRL+SHIFT+W

Otsimine ja asendamine

F4

Järgmise otsimine

SHIFT+F4

Saatmine

CTRL+ENTER

Printimine

CTRL+P

Edasisaatmine

CTRL+F

Manusena edasisaatmine

CTRL+ALT+F

Valitud üksuse atribuutide kuvamine

ALT+ENTER

Multimeediumsõnumi loomine

CTRL+SHIFT+U

Tekstisõnumi loomine

CTRL+SHIFT+T

Allalaadimiseks märkimine

CTRL+ALT+M

Märgi allalaadimiseks tühjendamine

CTRL+ALT+U

Saatmise/vastuvõtmise edenemise käigu kuvamine

CTRL+B (kui parajasti toimub saatmine/vastuvõtmine)

Lehe algusse

Kalender

Toiming

Klahvid

Kohtumise loomine (vaates Kalender)

CTRL+N

Kohtumise loomine (igas Outlooki vaates)

CTRL+SHIFT+A

Koosolekukutse loomine

CTRL+SHIFT+Q

Kohtumise või koosoleku edasisaatmine

CTRL+F

Koosolekukutsele vastamine sõnumiga

CTRL+R

Kõikidele koosolekukutsele vastamine sõnumiga

CTRL+SHIFT+R

Kalendris 10 päeva kuvamine

ALT+0

Kalendris 1 päeva kuvamine

ALT+1

Kalendris 2 päeva kuvamine

ALT+2

Kalendris 3 päeva kuvamine

ALT+3

Kalendris 4 päeva kuvamine

ALT+4

Kalendris 5 päeva kuvamine

ALT+5

Kalendris 6 päeva kuvamine

ALT+6

Kalendris 7 päeva kuvamine

ALT+7

Kalendris 8 päeva kuvamine

ALT+8

Kalendris 9 päeva kuvamine

ALT+9

Soovitud kuupäeva juurde minek

CTRL+G

Kuuvaate aktiveerimine

ALT+võrdusmärk või CTRL+ALT+4

Järgmise päeva peale minek

CTRL+paremnool

Järgmise nädala peale minek

ALT+allanool

Minek järgmise kuu peale

ALT+PAGE DOWN

Minek eelmise päeva peale

CTRL+vasaknool

Minek eelmise nädala peale

ALT+UP ARROW

Minek eelmise kuu peale

ALT+PAGE UP

Minek nädala algusse

ALT+HOME

Minek nädala lõppu

ALT+END

Vaate Kogu nädal aktiveerimine

ALT+miinusmärk or CTRL+ALT+3

Vaate Töönädal aktiveerimine

CTRL+ALT+2

Minek eelmise kohtingu juurde

CTRL+koma või CTRL+SHIFT+koma

Minek järgmise kohtingu juurde

CTRL+punkt või CTRL+SHIFT+punkt

Avatud kohtumise või tööülesande kordumise seadistamine

CTRL+G

Lehe algusse

Kontaktid

Toiming

Klahvid

Uue numbri valimine

CTRL+SHIFT+D

Kontakti või muu üksuse otsimine (otsing)

F3 või CTRL+E

Nime sisestamine välja Aadressiraamatutest otsimine .

F11

Minge kaart või visiitkaardi vaates kontaktid, mis algab soovitud tähega kontakti.

SHIFT+täht

Kõikide kontaktide valimine

CTRL+A

Looge sõnum, mis kasutab valitud kontakti teema.

CTRL+F

Valitud kontakti kohta päevikukande loomine

CTRL+J

Kontakti loomine (paanil Kontaktid)

CTRL+N

Kontakti loomine (Outlooki mis tahes vaates)

CTRL+SHIFT+C

Kontakti vorm, mis kasutab valitud kontakti avamine

CTRL+O

Kontaktiloendi loomine.

CTRL+SHIFT+L

Printimine

CTRL+P

Kontaktiloendi liikmete loendi värskendamine.

F5

Viib teise kausta.

CTRL+Y

Aadressiraamatu avamine

CTRL+SHIFT+B

Dialoogiboksi Täpsem otsing kuvamine

CTRL+SHIFT+F

Kontaktivormil järgmise kontakti avamine

CTRL+SHIFT+punkt

Kontakti otsimine

F11

Kontakti sulgemine

Paoklahv (ESC)

Valitud kontaktile faksi saatmine

CTRL+SHIFT+X

Dialoogiboksi Aadressi kontrollimine .

ALT+D

Kontaktivormil jaotises Internete-posti 1 andmete kuvamine

ALT+SHIFT+1

Kontaktivormil jaotises Internete-posti 2 andmete kuvamine

ALT+SHIFT+2

Kontaktivormil jaotises Internete-posti 3 andmete kuvamine

ALT+SHIFT+3

Lehe algusse

Dialoogiboksis Elektrooniline visiitkaart

Toiming

Klahvid

Loendi Lisa avamine

ALT+A

Kui väli, mis on määratud silt on valitud, valige väljal silt tekst.

ALT+B

Dialoogiboksi Kaardipildi lisamine avamine

ALT+C

Asetage kursor välja Redigeeri algusse.

ALT+E

Boksi Väljad valimine

ALT+F

Ripploendi Pildi joondus valimine

ALT+G

Värvipaleti taustvärviks valimine

ALT+K, seejärel sisestusklahv (ENTER)

Ripploendi Paigutus valimine

ALT+L

Valitud välja kustutamine boksist Väljad

ALT+R

Lehe algusse

Tööülesanded

Toiming

Klahvid

Ülesanderiba kuvamine või peitmine

ALT+F2

Tööülesande aktsepteerimine

ALT+C

Tööülesandest keeldumine

ALT+D

Sõnumi või muu üksuse otsimine

CTRL+E

Dialoogiboksi Kaustale minek avamine

CTRL+Y

Tööülesande loomine (vaates Tööülesanded)

CTRL+N

Tööülesande loomine (Outlooki mis tahes vaates)

CTRL+SHIFT+K

Valitud üksuse avamine

CTRL+O

Valitud üksuse printimine

CTRL+P

Kõikide üksuste valimine

CTRL+A

Valitud üksuse kustutamine

CTRL+D

Tööülesande edasisaatmine manuses

CTRL+F

Tööülesande taotluse loomine

CTRL+SHIFT+ALT+U

Navigeerimispaani, tööülesannete loendi ja ülesanderiba vaheldumisi kuvamine

TAB või SHIFT+TAB

Valitud üksuse avamine Päeviku üksusena

CTRL+J

Viimase toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z

Üksusele lipu lisamine või lõpetatuks märkimine

INSERT

Lehe algusse

Teksti vormindamine

Toiming

Klahvid

Menüü Vorming kuvamine

ALT+O

Dialoogiboksi Font kuvamine

CTRL+SHIFT+P

Täheregistri muutmine (valitud teksti korral)

SHIFT+F3

Tähtede vormindamine väikeste suurtähtedena

CTRL+SHIFT+K

Rasvase kirja vormingu lisamine

CTRL+B

Täppide lisamine

CTRL+SHIFT+L

Kursiivkirja vormingu lisamine

CTRL+I

Taane suurendamine

CTRL+T

Taane vähendamine

CTRL+SHIFT+T

Joondamine vasakule

CTRL+L

Keskele joondamine

CTRL+E

Allakriipsutamine

CTRL+U

Fondi suurendamine

CTRL+] või CTRL+SHIFT+>

Fondisuuruse vähendamine

CTRL+[ või CTRL+SHIFT+<

Lõikamine

CTRL+X või SHIFT+DELETE

Kopeerimine

CTRL+C või CTRL+INSERT

Märkus. : CTRL + INSERT pole lugemispaanil saadaval.

Kleepimine

CTRL+V või SHIFT+INSERT

Vormingu tühistamine

CTRL+SHIFT+Z või CTRL+tühikuklahv

Järgmise sõna kustutamine

CTRL+SHIFT+H

Lõigu venitamine selle mahutamiseks veeriste vahele

CTRL+SHIFT+J

Laadide rakendamine

CTRL+SHIFT+S

Lõigutaande loomine

CTRL+T

Hüperlingi lisamine

CTRL+K

Lõigu vasakule joondamine

CTRL+L

Lõigu joondamine paremale

CTRL+R

Lõigutaane vähendamine

CTRL+SHIFT+T

Lõiguvormingu eemaldamine.

CTRL+Q

Lehe algusse

Veebiteabe lisamine üksustele

Toiming

Klahvid

Redigeerib üksuse kehas olevat URL-i

Hoidke all klahvi CTRL ja seejärel klõpsake nuppu.

Hüperlingi lisamine.

CTRL+K

Lehe algusse

Printimine

Toiming

Klahvid

Avage Backstage'i vaates menüü Prindi

Vajutage klahvikombinatsiooni ALT + F ja seejärel vajutage klahvi P

Üksuse printimine avatud aknas

ALT+F, vajutage klahvi P, seejärel klahvi F ja siis klahvi 1

Aknas Prindi eelvaade akna Lehekülje häälestus avamine

ALT+S või ALT+U

Printeri valimine vaates Prindi eelvaade.

ALT+F, vajutage klahvi P ja siis klahvi I

Toiming Prindilaadide määratlemine.

ALT+F, vajutage klahvi P ja siis klahvi L

Dialoogiboksi Prindisuvandid avamine

ALT+F, vajutage klahvi P ja siis klahvi R

Lehe algusse

Saatmine/vastuvõtt

Toiming

Klahvid

Kõigi saatmise/vastuvõtu rühmade saatmise/vastuvõtu alustamine, mis on märgitud ruuduga Kaasa see rühm saatmisse/vastuvõttu (F9) määratud saatmise/vastuvõtu rühmade jaoks. See võib hõlmata päiseid, terviküksusi, määratud kaustu, määratud suurusest väiksemaid üksusi või suvalist määratud kombinatsiooni.

F9

Praeguses kaustas saatmise ja vastuvõtu alustamine, laadides alla terviküksused (päis, üksus ja kõik manused)

SHIFT+F9

Saatmise/vastuvõtu käivitamine

CTRL+M

Saatmise/vastuvõtu rühmade määramine

CTRL+ALT+S

Lehe algusse

Visual Basic Editor

Toiming

Klahvid

Visual Basic Editori avamine

ALT+F11

Lehe algusse

Makrod

Toiming

Klahvid

Makro esitamine

ALT+F8

Lehe algusse

Vormid

Toiming

Klahvid

Office'i InfoPathi vormi loomine

Klõpsake InfoPathi kaustas ja siis CTRL+N

Valige Microsoft InfoPathi vorm

CTRL+SHIFT+ALT+T

Lehe algusse

Vaated

Tabelivaade

Üldine kasutamine

Toiming

Klahvid

Üksuse avamine

Sisestusklahv (ENTER)

Kõikide üksuste valimine

CTRL+A

Minek ekraani allservas olevale üksusele

PAGE DOWN

Minek ekraani ülaservas olevale üksusele

PAGE UP

Üksuste valiku laiendamine või kahandamine ühe üksuse võrra

Vastavalt kas SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Minek valikut laiendamata järgmisele või eelmisele üksusele

Vastavalt kas CTRL+ülesnool või CTRL+allanool

Aktiivse üksuse valimine või valiku tühistamine

CTRL+tühik

Valitud rühma puhul

Toiming

Klahvid

Valitud rühma laiendamine

Paremnool

Valitud rühma ahendamine

Vasaknool

Eelmise rühma valimine

Ülesnool

Järgmise rühma valimine

Allanool

Esimese rühma valimine

Koduklahv (HOME)

Viimase rühma valimine

Lõpuklahv (END)

Laiendatud rühmas esimese kuval oleva üksuse või muul juhul esimese kuvast väljas oleva üksuse valimine paremal

Paremnool

Kalendri päeva/nädala/kuu vaade

Kõigi kolme

Toiming

Klahvid

Vaade esimesest kuni üheksanda päevani

ALT+päevade arv

Kümne päeva vaade

ALT+0 (null)

Aktiveerib nädalavaate

ALT+miinusmärk

Aktiveerib kuuvaate

ALT+võrdusmärk

Kalendri, tööülesandelaua ja kaustaloendi vahel liikumine

CTRL+TAB või F6

Eelmise ajaploki valimine

SHIFT+TAB

Minek eelmise päeva peale

Vasaknool

Minek järgmise päeva peale

Paremnool

Minek järgmise nädala samale päevale

ALT+allanool

Minek eelmise nädala samale päevale

ALT+ülesnool

Päevavaade

Toiming

Klahvid

Tööpäeva alguse valimine

Koduklahv (HOME)

Tööpäeva lõpu valimine

Lõpuklahv (END)

Eelmise ajaploki valimine

Ülesnool

Järgmise ajaploki valimine

Allanool

Ekraani ülaservas oleva ajaploki valimine

PAGE UP

Ekraani allservas oleva ajaploki valimine

PAGE DOWN

Valitud aja suurendamine või vähendamine

SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Kohtumise üles või alla teisaldamine

Kui kursor on kohtumisel ALT + ülesnool või ALT + allanool

Kohtumise algus- või lõpuaja muutmine

Kursor on kohtumine, ALT + SHIFT + ülesnool või ALT + SHIFT + allanool

Valitud üksuse teisaldamine järgmise nädala samale päevale

ALT+allanool

Valitud üksuse teisaldamine eelmise nädala samale päevale

ALT+ülesnool

Nädalavaade

Toiming

Klahvid

Minek valitud päeva töötundide algusse

Koduklahv (HOME)

Minek valitud päeva töötundide lõppu

Lõpuklahv (END)

Minek valitud päevas ühe lehe võrra üles

PAGE UP

Minek valitud päevas ühe lehe võrra alla

PAGE DOWN

Valitud ajaploki kestuse muutmine

SHIFT+vasaknool, SHIFT+paremnool, SHIFT+ülesnool, or SHIFT+allanool; or SHIFT+HOME or SHIFT+END

Kuuvaade

Toiming

Klahvid

Minek nädala esimesele päevale

Koduklahv (HOME)

Minek eelmise lehe samale nädalapäevale

PAGE UP

Minek järgmise lehe samale nädalapäevale

PAGE DOWN

Kuupäevanavigaator

Toiming

Klahvid

Minek käesoleva nädala esimesele päevale

ALT+HOME

Minek käesoleva nädala viimasele päevale

ALT+END

Minek eelmise nädala samale päevale

ALT+ülesnool

Minek järgmise nädala samale päevale

ALT+allanool

Visiit- ja aadressikaardi vaade

Üldine kasutamine

Toiming

Klahvid

Loendist konkreetse kaardi valimine

Üks või mitu tähte kaardi nimest või sortimisaluseks valitud välja nimest

Eelmise kaardi valimine

Ülesnool

Järgmise kaardi valimine

Allanool

Loendi esimese kaardi valimine

Koduklahv (HOME)

Loendi viimase kaardi valimine

Lõpuklahv (END)

Praeguselt lehelt esimese kaardi valimine

PAGE UP

Järgmiselt lehelt esimese kaardi valimine

PAGE DOWN

Järgmisest veerust lähima kaardi valimine

Paremnool

Eelmisest veerust lähima kaardi valimine

Vasaknool

Aktiivse kaardi valimine või valiku tühistamine

CTRL+tühik

Valiku eelmisele kaardile laiendamine ja järjepunkti järel olevate kaartide valiku tühistamine

SHIFT+ülesnool

Valiku järgmisele kaardile laiendamine ja järjepunkti järel olevate kaartide valiku tühistamine

SHIFT+allanool

Valiku laiendamine eelmisele kaardile (sõltumata järjepunktist)

CTRL+SHIFT+ülesnool

Valiku laiendamine järgmisele kaardile (sõltumata järjepunktist)

CTRL+SHIFT+allanool

Valiku laiendamine loendi esimese kaardini

SHIFT+HOME

Valiku laiendamine loendi viimase kaardini

SHIFT+END

Valiku laiendamine eelmise lehe esimese kaardini

SHIFT+PAGE UP

Valiku laiendamine viimase lehe viimase kaardini

SHIFT+PAGE DOWN

Avatud kaardil väljade vahel liikumine

Järgmiste klahvide kasutamiseks veenduge, et väli oleks kaardil valitud. Välja valimiseks valitud kaardil klõpsake soovitud välja.

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisele väljale või juhtelemendile

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisele väljale või juhtelemendile

SHIFT+TAB

Aktiivse kaardi sulgemine

Sisestusklahv (ENTER)

Väljal märkide vahel liikumine

Järgmiste klahvide kasutamiseks veenduge, et väli oleks kaardil valitud. Välja valimiseks valitud kaardil klõpsake soovitud välja.

Toiming

Klahvid

Mitmerealisele väljale ühe rea lisamine

Sisestusklahv (ENTER)

Minek rea algusse

Koduklahv (HOME)

Minek rea lõppu

Lõpuklahv (END)

Minek mitmerealise välja algusse

PAGE UP

Minek mitmerealise välja lõppu

PAGE DOWN

Minek mitmerealise välja eelmisele reale

Ülesnool

Minek mitmerealise välja järgmisele reale

Allanool

Minek väljal eelmisele märgile

Vasaknool

Minek väljal järgmisele märgile

Paremnool

Ajavaade (kaustas Tööülesanded või päevik)

Kui mõni üksus on valitud

Toiming

Klahvid

Eelmise üksuse valimine

Vasaknool

Järgmise üksuse valimine

Paremnool

Mitme külgneva üksuse valimine

SHIFT+vasaknool või SHIFT+paremnool

Mitme mittekülgneva üksuse valimine

CTRL+vasaknool+tühik või CTRL+paremnool+tühik

Valitud üksuste avamine

Sisestusklahv (ENTER)

Klõpsake jaotise (kui see pole rühmitatud üksused) ajaskaala esimese üksuse või esimese üksuse valimine

HOME-klahv

Klõpsake jaotise (kui see pole rühmitatud üksused) ajaskaalalt viimase üksuse või viimase üksuse valimine

END-klahv

Kuvab (valimata) ajaskaala (kui see pole rühmitatud üksused) esimese üksuse või rühma esimese üksuse.

CTRL+HOME

Kuvab (valimata) ajaskaala (kui see pole rühmitatud üksused) viimase üksuse või rühma viimase üksuse.

CTRL+END

Kui rühm on valitud

Toiming

Klahvid

Rühma laiendamine

Sisestusklahv (ENTER) või paremnool

Rühma ahendamine

Sisestusklahv (ENTER) või vasaknool

Eelmise rühma valimine

Ülesnool

Järgmise rühma valimine

Allanool

Ajaskaalalt esimese rühma valimine

Koduklahv (HOME)

Ajaskaalalt viimase rühma valimine

Lõpuklahv (END)

Laiendatud rühmas esimese kuval oleva üksuse või muul juhul esimese kuvast väljas oleva üksuse valimine paremal

Paremnool

Päevade ajaskaalal valitud aeg on valitud

Toiming

Klahvid

Minek ajaskaalal valitud ajaühiku võrra tagasi

Vasaknool

Minek ajaskaalal valitud ajaühiku võrra edasi

Paremnool

Aktiivse vaate, ülesanderiba, otsingu- ja päevikukausta vaheldumisi aktiveerimine

TAB ja SHIFT+TAB

Lehe algusse

Selle artikli teemad

Põhiline liikumine

Toiming

Klahvid

Kausta E-post aktiveerimine

CTRL+1

Kausta Kalender aktiveerimine

CTRL+2

Kausta Kontaktid aktiveerimine

CTRL+3

Kausta Tööülesanded aktiveerimine

CTRL+4

Kausta Märkmed aktiveerimine

CTRL+5

Navigeerimispaanil kaustaloendi aktiveerimine

CTRL+6

Otseteede aktiveerimine

CTRL+7

Järgmise sõnumi aktiveerimine (avatuna)

CTRL+punkt

Eelmise sõnumi aktiveerimine (avatuna)

CTRL+koma

Liikumine navigeerimispaani, Outlooki põhiakna, lugemispaani ja ülesanderiba vahel

F6 või CTRL+SHIFT+TAB

Liikumine Outlooki põhiakna, navigeerimispaani väiksemate paanide, Lugemispaani ja ülesanderiba sektsioonide vahel

Tabeldusklahv (TAB)

Navigeerimispaani üksustesse minek

Nooleklahvid

Teise kausta minek

CTRL+Y

Väljale Otsing minek

F3 või CTRL+E

Lugemispaanis eelmise sõnumi juurde minek

ALT+ülesnool või CTRL+koma või ALT+PAGE UP

Lugemispaanis tekstis allapoole minek

TÜHIKUKLAHV

Lugemispaanis tekstis ülespoole minek

SHIFT+tühikuklahv

Valitud rühma laiendamine või ahendamine navigeerimispaanis

Vastavalt kas SHIFT+plussmärk või miinusmärk

Rühma laiendamine või ahendamine meilisõnumiloendis

Vastavalt vasaknool või paremnool

Lugemispaanis järgmisele väljale minek.

SHIFT+TAB

Lugemispaanis eelmisele väljale minek

CTRL+TAB

Minek tagasi eelmisse Outlooki põhiakna vaatesse

ALT+B, ALT+vasaknool, või ALT+tagasilükkeklahv

Minek edasi järgmisse Outlooki põhiakna vaatesse

ALT+paremnool

Teaberiba valimine ja võimaluse korral menüükäskude kuvamine

CTRL+SHIFT+W

Lehe algusse

Otsing

Toiming

Klahvid

Sõnumi või muu üksuse otsimine

CTRL+E

Otsingutulemi välja tühjendamine

Paoklahv (ESC)

Olenevalt moodulist, kus hetkel viibite, otsingutingimustesse valikud Kõik meiliüksused, Kõik kalendriüksused või Kõik kontaktiüksusedlisamine

CTRL+ALT+A

Otsingupäringute koosturi laiendamine

CTRL+ALT+W

Dialoogiboksi Täpsem otsing kuvamine

CTRL+SHIFT+F

Uue otsingukausta loomine

CTRL+SHIFT+P

Tekstijupi sõnumis või muus üksuses otsimine

F4

Tekstiotsingu ajal sõnumis või muus üksuses järgmise tekstijupi otsimine

SHIFT+F4

Avatud üksustes teksti, sümbolite või teatud vormingukäskude otsimine ja asendamine. Toimib ainult avatud üksusel lugemispaanis

CTRL+H

Otsinguparameetritesse töölaua lisamine

CTRL+ALT+K

Lehe algusse

Lipud

Toiming

Klahvid

Lipu määramiseks dialoogiboksi Järeltegevus avamine

CTRL+SHIFT+G

Lehe algusse

Värvkategooriad

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksis Värvikategooriad loendist valitud kategooria kustutamine

ALT+D

Lehe algusse

Uue üksuse või faili loomine

Toiming

Klahvid

Kohtumise loomine

CTRL+SHIFT+A

Kontakti loomine

CTRL+SHIFT+C

Levinimistu loomine

CTRL+SHIFT+L

Faksi loomine

CTRL+SHIFT+X

Kausta loomine

CTRL+SHIFT+E

Päevikukande loomine

CTRL+SHIFT+J

Koosolekukutse loomine

CTRL+SHIFT+Q

Sõnumi loomine

CTRL+SHIFT+M

Märkme loomine

CTRL+SHIFT+N

Uue Microsoft Office'i dokumendi loomine

CTRL+SHIFT+H

Sellesse kausta postitamine

CTRL+SHIFT+S

Selles kaustas vastuse postitamine

CTRL+T

Otsingukausta loomine

CTRL+SHIFT+P

Tööülesande loomine

CTRL+SHIFT+K

Tööülesande määramise loomine

CTRL+SHIFT+U

Lehe algusse

Kõik üksused

Toiming

Klahvid

Salvestamine

CTRL+S või SHIFT+F12

Salvestamine ja sulgemine

ALT+S

Salvestamine nimega

F12

Tagasivõtmine

CTRL+Z või ALT+(BACKSPACE)

Üksuse kustutamine

CTRL+D

Printimine

CTRL+P

Üksuse kopeerimine

CTRL+SHIFT+Y

Üksuse teisaldamine

CTRL+SHIFT+V

Nimede kontroll

CTRL+K

Õigekirja kontroll

F7

Järeltegevuse lipu sõnumile seadmine

CTRL+SHIFT+G

Edasisaatmine

CTRL+F

Saatmine või postitamine või kõigi kutsumine

ALT+S

Redigeerimise käivitamine väljal (v.a ikoonivaates).

F2

Vasakjoondab teksti

CTRL+L

Teksti joondamine keskele

CTRL+E

Teksti paremjoondamine

CTRL+R

Lehe algusse

E-post

Toiming

Klahvid

Kausta Sisse aktiveerimine

CTRL+SHIFT+I

Kausta Välja aktiveerimine

CTRL+SHIFT+O

Konto (kust sõnum saata) valimine

CTRL+TAB (järjepunktiga väljal Adressaat) ja seejärel liikumiseks nupule Kontod tabeldusklahv (TAB)

Nimede kontroll

CTRL+K

Saatmine

ALT+S

Sõnumile vastamine

CTRL+R

Sõnumi kõikidele adressaatidele vastamine

CTRL+SHIFT+R

Sõnumi edasisaatmine

CTRL+F

Sõnumi mitterämpspostiks märkimine

CTRL+ ALT+J

Sõnumis blokeeritud välise sisu kuvamine

CTRL+SHIFT+I

Kausta postitamine

CTRL+ SHIFT+S

Normaallaadi rakendamine

CTRL+SHIFT+N

Uute sõnumite saabumise kontroll

CTRL+M või F9

Eelmisele sõnumile minek

Ülesnool

Järgmisele sõnumile minek

Allanool

Uue sõnumi loomine (kui viibite jaotises Post)

CTRL+N

Uue sõnumi loomine (ükskõik millises Outlooki vaates)

CTRL+SHIFT+M

Vastuvõetud sõnumi avamine

CTRL+O

Aadressiraamatu avamine

CTRL+SHIFT+B

HTML- või RTF-sõnumi lihttekstiks teisendamine

CTRL+SHIFT+O

Avamata sõnumile kiirlipu lisamine

Lisamisklahv (INSERT)

Dialoogiboksi Järeltoiming kuvamine

CTRL+SHIFT+G

Loetuks märkimine

CTRL+Q

Mitteloetuks märkimine

CTRL+U

Menüü piltide allalaadimiseks, automaatsete allalaadimissätete muutmiseks või nime lisamiseks turvaliste saatjate loendisse kuvamine

CTRL+SHIFT+W

Otsimine ja asendamine

F4

Järgmise otsimine

SHIFT+F4

Saatmine

CTRL+ENTER

Printimine

CTRL+P

Edasisaatmine

CTRL+F

Manusena edasisaatmine

CTRL+ALT+F

Valitud üksuse atribuutide kuvamine

ALT+ENTER

Allalaadimiseks märkimine

CTRL+ALT+M

Märgi allalaadimiseks tühjendamine

CTRL+ALT+U

Saatmise/vastuvõtmise edenemise käigu kuvamine

CTRL+B (kui parajasti toimub saatmine/vastuvõtmine)

Lehe algusse

Kalender

Toiming

Klahvid

Uue kohtumise loomine (kui viibite jaotises Kalender)

CTRL+N

Kohtumise loomine (ükskõik millises Outlooki vaates)

CTRL+SHIFT+A

Uue koosolekukutse loomine

CTRL+SHIFT+Q

Kohtumise või koosoleku edasisaatmine

CTRL+F

Koosolekukutsele vastamine sõnumiga

CTRL+R

Kõikidele koosolekukutsele vastamine sõnumiga

CTRL+SHIFT+R

Kalendris 10 päeva kuvamine

ALT+0

Kalendris 1 päeva kuvamine

ALT+1

Kalendris 2 päeva kuvamine

ALT+2

Kalendris 3 päeva kuvamine

ALT+3

Kalendris 4 päeva kuvamine

ALT+4

Kalendris 5 päeva kuvamine

ALT+5

Kalendris 6 päeva kuvamine

ALT+6

Kalendris 7 päeva kuvamine

ALT+7

Kalendris 8 päeva kuvamine

ALT+8

Kalendris 9 päeva kuvamine

ALT+9

Soovitud kuupäeva juurde minek

CTRL+G

Kuuvaate aktiveerimine

ALT+võrdusmärk või CTRL+ALT+4

Järgmise päeva peale minek

CTRL+paremnool

Järgmise nädala peale minek

ALT+allanool

Minek järgmise kuu peale

ALT+PAGE DOWN

Minek eelmise päeva peale

CTRL+vasaknool

Minek eelmise nädala peale

ALT+UP ARROW

Minek eelmise kuu peale

ALT+PAGE UP

Minek nädala algusse

ALT+HOME

Minek nädala lõppu

ALT+END

Vaate Kogu nädal aktiveerimine

ALT+miinusmärk or CTRL+ALT+3

Vaate Töönädal aktiveerimine

CTRL+ALT+2

Minek eelmise kohtingu juurde

CTRL+koma või CTRL+SHIFT+koma

Minek järgmise kohtingu juurde

CTRL+punkt või CTRL+SHIFT+punkt

Kohtumise või tööülesande kordumise seadistamine

CTRL+G

Lehe algusse

Kontaktid

Toiming

Klahvid

Uue numbri valimine

CTRL+SHIFT+D

Kontakti vüi muu üksuse otsimine

F3 või CTRL+E

Nime sisestamine välja Aadressiraamatutest otsimine .

F11

Tabelivaates või loendivaates minek esimese kontakti juurde, mis algab soovitud tähega

SHIFT+täht

Kõikide kontaktide valimine

CTRL+A

Valitud kontaktile uue sõnumi loomine

CTRL+F

Valitud kontakti kohta päevikukande loomine

CTRL+J

Uue kontakti loomine (kui viibite jaotises Kontaktid)

CTRL+N

Uue kontakti loomine (ükskõik millises Outlooki vaates)

CTRL+SHIFT+C

Kontaktivormi avamine valitud kontakti kohta

CTRL+O või CTRL+SHIFT+ENTER

Uue leviloendi loomine

CTRL+SHIFT+L

Printimine

CTRL+P

Levinimistu nimekirja värskendamine

F5

Viib teise kausta.

CTRL+Y

Aadressiraamatu avamine

CTRL+SHIFT+B

Dialoogiboksi Täpsem otsing kuvamine

CTRL+SHIFT+F

Kontaktivormil järgmise kontakti avamine

CTRL+SHIFT+punkt

Kontakti sulgemine

Paoklahv (ESC)

Võimaluse korral veebilehe avamine valitud kontakti kohta (kui veebilehe aadress on lisatud)

CTRL+SHIFT+X

Dialoogiboksi Aadressi kontrollimine .

ALT+D

Kontaktivormil jaotises Internete-posti 1 andmete kuvamine

ALT+SHIFT+1

Kontaktivormil jaotises Internete-posti 2 andmete kuvamine

ALT+SHIFT+2

Kontaktivormil jaotises Internete-posti 3 andmete kuvamine

ALT+SHIFT+3

Lehe algusse

Dialoogiboksis Elektrooniline visiitkaart

Toiming

Klahvid

Loendi Lisa avamine

ALT+A

Teksti väljal Silt valimine, kui sildiga määratud väli on valitud

ALT+B

Dialoogiboksi Kaardipildi lisamine avamine

ALT+C

Kursori asetamine boksi Redigeeri algusse

ALT+E

Boksi Väljad valimine

ALT+F

Ripploendi Pildi joondus valimine

ALT+G

Värvipaleti taustvärviks valimine

ALT+K, seejärel sisestusklahv (ENTER)

Ripploendi Paigutus valimine

ALT+L

Valitud välja kustutamine boksist Väljad

ALT+R

Lehe algusse

Tööülesanded

Toiming

Klahvid

Ülesanderiba kuvamine või peitmine

ALT+F2

Tööülesande aktsepteerimine

ALT+C

Tööülesandest keeldumine

ALT+D

Sõnumi või muu üksuse otsimine

CTRL+E

Dialoogiboksi Kaustale minek avamine

CTRL+Y

Uue tööülesande loomine (kui viibite jaotises Tööülesanded)

CTRL+N

Uue tööülesande loomine (ükskõik millises Outlooki vaates)

CTRL+SHIFT+K

Uue tööülesande määramise loomine

CTRL+SHIFT+U

Valitud üksuse avamine

CTRL+O

Valitud üksuse printimine

CTRL+P

Kõikide üksuste valimine

CTRL+A

Valitud üksuse kustutamine

CTRL+D

Tööülesande edasisaatmine manuses

CTRL+F

Navigeerimispaani, tööülesannete loendi ja ülesanderiba vaheldumisi kuvamine

SHIFT+TAB

Valitud üksuse avamine Päeviku üksusena

CTRL+J

Viimase toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z

Üksusele lipu lisamine või lõpetatuks märkimine

INSERT

Lehe algusse

Teksti vormindamine

Toiming

Klahvid

Menüü Vorming kuvamine

ALT+O

Dialoogiboksi Font kuvamine

CTRL+SHIFT+P

Täheregistri muutmine (valitud teksti korral)

SHIFT+F3

Tähtede vormindamine väikeste suurtähtedena

CTRL+SHIFT+K

Rasvase kirja vormingu lisamine

CTRL+B

Täppide lisamine

CTRL+SHIFT+L

Kursiivkirja vormingu lisamine

CTRL+I

Taane suurendamine

CTRL+T

Taane vähendamine

CTRL+SHIFT+T

Joondamine vasakule

CTRL+L

Keskele joondamine

CTRL+E

Allakriipsutamine

CTRL+U

Fondi suurendamine

CTRL+] või CTRL+SHIFT+>

Fondisuuruse vähendamine

CTRL+[ või CTRL+SHIFT+<

Lõikamine

CTRL+X või SHIFT+DELETE

Kopeerimine

CTRL+C või CTRL+INSERT

Märkus. : CTRL+INSERT ei ole Lugemispaanil kasutatav.

Kleepimine

CTRL+V või SHIFT+INSERT

Vormingu tühistamine

CTRL+SHIFT+Z või CTRL+tühikuklahv

Järgmise sõna kustutamine

CTRL+SHIFT+H

Lõigu venitamine selle mahutamiseks veeriste vahele

CTRL+SHIFT+J

Laadide rakendamine

CTRL+SHIFT+S

Lõigutaande loomine

CTRL+T

Hüperlingi lisamine

CTRL+K

Lõigu vasakule joondamine

CTRL+L

Lõigu joondamine paremale

CTRL+R

Lõigutaane vähendamine

CTRL+SHIFT+T

Lõiguvormingu eemaldamine.

CTRL+Q

Lehe algusse

Veebiteabe lisamine üksustele

Toiming

Klahvid

Redigeerib üksuse kehas olevat URL-i

Hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja vajutage hiirenuppu

Määrab veebibrauseri

Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja vajutage hiirenuppu

Lisab hüperlingi

CTRL+K

Lehe algusse

Prindi eelvaade

Toiming

Klahvid

Akna Prindi eelvaade avamine

Vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F ja seejärel klahvi V

Avatud aknas sisu printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F, vajutage W ja seejärel vajutage V.

Eelvaate printimine

ALT+P

Aknas Prindi eelvaade akna Lehekülje häälestus avamine

ALT+S või ALT+U

Suumib

ALT+Z

Akna Prindi eelvaade sulgemine

ALT+C

Lehe algusse

Saatmise/vastuvõtu

Toiming

Klahvid

Kõigi saatmise/vastuvõtu rühmade saatmise/vastuvõtu alustamine, mis on märgitud ruuduga Kaasa see rühm saatmisse/vastuvõttu (F9) määratud saatmise/vastuvõtu rühmade jaoks. See võib hõlmata päiseid, terviküksusi, määratud kaustu, määratud suurusest väiksemaid üksusi või suvalist määratud kombinatsiooni.

F9

Praeguses kaustas saatmise ja vastuvõtu alustamine, laadides alla terviküksused (päis, üksus ja kõik manused)

SHIFT+F9

Saatmise/vastuvõtu käivitamine

CTRL+M

Saatmise/vastuvõtu rühmade määramine

CTRL+ALT+S

Lehe algusse

Visual Basic Editor

Toiming

Klahvid

Visual Basic Editori avamine

ALT+F11

Lehe algusse

Makrod

Toiming

Klahvid

Makro esitamine

ALT+F8

Lehe algusse

Vormid

Toiming

Klahvid

Vormi kujunduse salvestamine

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Vormi andmete salvestamine

CTRL+SHIFT+F11

Uue Microsoft Office'i InfoPathi vormi loomine

Klõpsake InfoPathi kaustas ja siis CTRL+N

Lehe algusse

Vaated

Tabelivaade

Üldine kasutamine

Toiming

Klahvid

Üksuse avamine

Sisestusklahv (ENTER)

Kõikide üksuste valimine

CTRL+A

Minek ekraani allservas olevale üksusele

PAGE DOWN

Minek ekraani ülaservas olevale üksusele

PAGE UP

Üksuste valiku laiendamine või kahandamine ühe üksuse võrra

Vastavalt kas SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Minek valikut laiendamata järgmisele või eelmisele üksusele

Vastavalt kas CTRL+ülesnool või CTRL+allanool

Aktiivse üksuse valimine või valiku tühistamine

CTRL+tühik

Vaate värskendamine

F5

Valitud rühma puhul

Toiming

Klahvid

Kõik rühmade laiendamine

CTRL+SHIFT+plussmärk

Rühma ahendamine

CTRL+miinusmärk

Valitud rühma laiendamine

CTRL+SHIFT+plussmärk

Valitud rühma ahendamine

Miiusmärk

Eelmise rühma valimine

Ülesnool

Järgmise rühma valimine

Allanool

Esimese rühma valimine

Koduklahv (HOME)

Viimase rühma valimine

Lõpuklahv (END)

Laiendatud rühmas esimese kuval oleva üksuse või muul juhul esimese kuvast väljas oleva üksuse valimine paremal

Paremnool

Kõigi rühmade

Toiming

Klahvid

Kõik rühmade ahendamine

CTRL+miinusmärk

Kõik rühmade laiendamine

CTRL+SHIFT+plussmärk

Kalendri päeva/nädala/kuu vaade

Kõigi kolme

Toiming

Klahvid

Vaade esimesest kuni üheksanda päevani

ALT+päevade arv

Kümne päeva vaade

ALT+0 (null)

Aktiveerib nädalavaate

ALT+miinusmärk

Aktiveerib kuuvaate

ALT+võrdusmärk

Kalendri, tööülesandelaua ja kaustaloendi vahel liikumine

CTRL+TAB või F6

Eelmise ajaploki valimine

SHIFT+TAB

Minek eelmise päeva peale

Vasaknool

Minek järgmise päeva peale

Paremnool

Minek järgmise nädala samale päevale

ALT+allanool

Minek eelmise nädala samale päevale

ALT+ülesnool

Päevavaade

Toiming

Klahvid

Tööpäeva alguse valimine

Koduklahv (HOME)

Tööpäeva lõpu valimine

Lõpuklahv (END)

Eelmise ajaploki valimine

Ülesnool

Järgmise ajaploki valimine

Allanool

Ekraani ülaservas oleva ajaploki valimine

PAGE UP

Ekraani allservas oleva ajaploki valimine

PAGE DOWN

Valitud aja suurendamine või vähendamine

Vastavalt kas SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Kohtumise üles või alla teisaldamine

Vastavalt kas ALT+ülesnool või ALT+allanool, kursor on kohtumisel

Kohtumise algus- või lõpuaja muutmine

Vastavalt kas ALT+SHIFT+ülesnool või ALT+SHIFT+allanool, kursor on kohtumisel

Valitud üksuse teisaldamine järgmise nädala samale päevale

ALT+allanool

Valitud üksuse teisaldamine eelmise nädala samale päevale

ALT+ülesnool

Nädalavaade

Toiming

Klahvid

Minek valitud päeva töötundide algusse

Koduklahv (HOME)

Minek valitud päeva töötundide lõppu

Lõpuklahv (END)

Minek valitud päevas ühe lehe võrra üles

PAGE UP

Minek valitud päevas ühe lehe võrra alla

PAGE DOWN

Kohtumise üles, alla, vasakule või paremale teisaldamine

Vastavalt kas ALT+ülesnool, ALT+allanool, ALT+vasaknool või ALT+paremnool

Valitud ajaploki kestuse muutmine

SHIFT+vasaknool, SHIFT+paremnool, SHIFT+ülesnool, or SHIFT+allanool; or SHIFT+HOME or SHIFT+END

Kuuvaade

Toiming

Klahvid

Minek nädala esimesele päevale

Koduklahv (HOME)

Minek eelmise lehe samale nädalapäevale

PAGE UP

Minek järgmise lehe samale nädalapäevale

PAGE DOWN

Kuupäevanavigaator

Toiming

Klahvid

Minek käesoleva nädala esimesele päevale

ALT+HOME

Minek käesoleva nädala viimasele päevale

ALT+END

Minek eelmise nädala samale päevale

ALT+ülesnool

Minek järgmise nädala samale päevale

ALT+allanool

Visiit- ja aadressikaardi vaade

Üldine kasutamine

Toiming

Klahvid

Loendist konkreetse kaardi valimine

Üks või mitu tähte kaardi nimest või sortimisaluseks valitud välja nimest

Eelmise kaardi valimine

Ülesnool

Järgmise kaardi valimine

Allanool

Loendi esimese kaardi valimine

Koduklahv (HOME)

Loendi viimase kaardi valimine

Lõpuklahv (END)

Praeguselt lehelt esimese kaardi valimine

PAGE UP

Järgmiselt lehelt esimese kaardi valimine

PAGE DOWN

Järgmisest veerust lähima kaardi valimine

Paremnool

Eelmisest veerust lähima kaardi valimine

Vasaknool

Aktiivse kaardi valimine või valiku tühistamine

CTRL+tühik

Valiku eelmisele kaardile laiendamine ja järjepunkti järel olevate kaartide valiku tühistamine

SHIFT+ülesnool

Valiku järgmisele kaardile laiendamine ja järjepunkti järel olevate kaartide valiku tühistamine

SHIFT+allanool

Valiku laiendamine eelmisele kaardile (sõltumata järjepunktist)

CTRL+SHIFT+ülesnool

Valiku laiendamine järgmisele kaardile (sõltumata järjepunktist)

CTRL+SHIFT+allanool

Valiku laiendamine loendi esimese kaardini

SHIFT+HOME

Valiku laiendamine loendi viimase kaardini

SHIFT+END

Valiku laiendamine eelmise lehe esimese kaardini

SHIFT+PAGE UP

Valiku laiendamine viimase lehe viimase kaardini

SHIFT+PAGE DOWN

Avatud kaardil väljade vahel liikumine

Järgmiste klahvide kasutamiseks valige kaardil väli. Valitud kaardil välja valimiseks klõpsake välja või vajutage klahvi F2.

Toiming

Klahvid

Minek järgmisele väljale. Kaardi viimaselt väljalt minek järgmise kaardi esimesele väljale

Tabeldusklahv (TAB)

Minek eelmisele väljale. Kaardi esimeselt väljalt minek eelmise kaardi viimasele väljale

SHIFT+TAB

Minek järgmisele väljale või lisab mitemerealisele väljale ühe rea

Sisestusklahv (ENTER)

Minek eelmisele väljale aktiivselt kaardilt lahkumata

SHIFT+ENTER

Teksti redigeerimiseks aktiivsel väljal järjepunkti kuvamine

F2

Väljal märkide vahel liikumine

Järgmiste klahvide kasutamiseks valige kaardil väli. Valitud kaardil välja valimiseks klõpsake välja või vajutage klahvi F2.

Toiming

Klahvid

Mitmerealisele väljale ühe rea lisamine

Sisestusklahv (ENTER)

Minek rea algusse

Koduklahv (HOME)

Minek rea lõppu

Lõpuklahv (END)

Minek mitmerealise välja algusse

PAGE UP

Minek mitmerealise välja lõppu

PAGE DOWN

Minek mitmerealise välja eelmisele reale

Ülesnool

Minek mitmerealise välja järgmisele reale

Allanool

Minek väljal eelmisele märgile

Vasaknool

Minek väljal järgmisele märgile

Paremnool

Ajavaade (kaustas Tööülesanded või päevik)

Kui mõni üksus on valitud

Toiming

Klahvid

Eelmise üksuse valimine

Vasaknool

Järgmise üksuse valimine

Paremnool

Mitme külgneva üksuse valimine

SHIFT+vasaknool või SHIFT+paremnool

Mitme mittekülgneva üksuse valimine

CTRL+vasaknool+tühik või CTRL+paremnool+tühik

Valitud üksuste avamine

Sisestusklahv (ENTER)

Ühe ekraanikuva võrra üles liikumine

PAGE UP

Ühe ekraanikuva võrra alla liikumine

PAGE DOWN

Ajaskaalalt esimese üksuse (rühmitamata üksuste korral) või rühma esimese üksuse valimine

Koduklahv (HOME)

Ajaskaalalt viimase üksuse (rühmitamata üksuste korral) või rühma viimase üksuse valimine

Lõpuklahv (END)

(Valimata) ajaskaala esimese üksuse (rühmitamata üksuste korral) või rühma esimese üksuse kuvamine

CTRL+HOME

(Valimata) ajaskaala viimase üksuse (rühmitamata üksuste korral) või rühma viimase üksuse kuvamine

CTRL+END

Kui rühm on valitud

Toiming

Klahvid

Rühma laiendamine

Sisestusklahv (ENTER) või paremnool

Rühma ahendamine

Sisestusklahv (ENTER) või vasaknool

Eelmise rühma valimine

Ülesnool

Järgmise rühma valimine

Allanool

Ajaskaalalt esimese rühma valimine

Koduklahv (HOME)

Ajaskaalalt viimase rühma valimine

Lõpuklahv (END)

Laiendatud rühmas esimese kuval oleva üksuse või muul juhul esimese kuvast väljas oleva üksuse valimine paremal

Paremnool

Päevade ajaskaalal valitud aeg on valitud

Toiming

Klahvid

Minek ajaskaalal valitud ajaühiku võrra tagasi

Vasaknool

Minek ajaskaalal valitud ajaühiku võrra edasi

Paremnool

Kui on valitud alumine ajaskaala, siis ülemise valimine

SHIFT+TAB

Kui on valitud ülemine ajaskaala, siis alumise valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Kui on valitud alumine ajaskaala, valib ekraanilt esimese üksuse või rühmitatud üksuste korral esimese rühma

Tabeldusklahv (TAB)

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×