Outlooki andmefaili teisaldamine

Selles artiklis kirjeldatakse Outlooki andmefaili teisaldamist. Eelduseks on see, et teate, kuidas Outlooki andmefaile varundada, ning olete seda varem nende toimingute abil teinud. Lisateabe saamiseks Outlooki andmefailide kohta vaadake lehe allservas olevaid lisateabelinke.

Kui kasutate Microsoft Exchange Serveri kontot (nõutav) ja lülitate sisse ühenduseta toe või kasutate Exchange’i vahemälurežiimi, salvestatakse teie Outlooki üksuste sünkroonitud koopia teie arvutisse peidetud kausta kui ühenduseta Outlooki andmefail (OST-fail).

Kus minu ühenduseta Outlooki andmefail (OST-fail) asub?

Ühenduseta Outlooki andmefaili (OST-faili) saate leida Outlook konto kaudu.

NB! :  Ärge teisaldage nende toimingutega ühenduseta Outlooki andmefaile (OST-faile) teise arvutisse. Kui lisate teises arvutis Outlookis Exchange’i konto ja töötate siis ühenduseta või kasutate Exchange’i vahemälurežiimi, luuakse ühenduseta Outlooki andmefail (OST-fail) automaatselt ja Outlooki andmed laaditakse alla.

 1. Avage Outlook ja valige Fail > Konto sätted > Konto sätted > Andmefailid.

 2. Vahekaardil Andmefailid kuvatakse OST-faili asukoht ja saate teha ühte järgmistest.

  Outlooki kontosätete vahekaart Andmefailid, kus kuvatakse nimetatud kasutaja Outlooki andmefailide asukoht

  • Saate nõustuda ühenduseta Outlooki andmefaili (OST-faili) asukohaga, mis kuvatakse Exchange’i konto veerus Asukoht.

   VÕI

  • Saate valida muu asukoha (nt kausta), kuhu ühenduseta Outlooki andmefail (OST-fail) salvestatakse.

   Märkmed : 

   • Kui valite asukohaks uue kausta, luuakse automaatselt uus ühenduseta Outlooki andmefail (OST-fail). Kuigi see pole tingimata vajalik, saate faili uuesti loomiseks kuluva aja säästmiseks olemasoleva faili käsitsi uude kausta teisaldada.

   • Ühenduseta Outlooki andmefaili (OST-faili) kasutatakse ka Outlook Connectori jaoks. Neid faile teisaldada ei saa.

Ühenduseta Outlooki andmefail (OST-faili) teisaldamine või loomine

Nüüd, kui olete saanud teada ühenduseta Outlooki andmefaili (OST-faili) asukoha (täieliku tee), saate faili teisaldada või luua uue faili.

 1. Avage dialoogiboks Kontosätted ja valige vahekaart Andmefailid.

 2. Valige oma Exchange’i konto ja seejärel valige Sätted.

  Exchange’i konto andmefaili sätete muutmine dialoogiboksis „Konto sätted“

 3. Tühjendage vahekaardil Täpsemalt ruut Kasuta Exchange’i vahemälurežiimi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Valige viiba kuvamisel OK ja seejärel Sätted.

 5. Valige Täpsem > Outlooki andmefaili sätted > Keela ühenduseta kasutus > Jah.

  Märkus. : Kui nupp Keela ühenduseta kasutus pole saadaval, naaske 3. toimingu juurde ja tühjendage ruut Kasuta Exchange’i vahemälurežiimi.

 6. Valige Outlooki andmefaili sätted ja tehke seejärel ühte järgmistest.

  • Uue faili loomine (vaikimisi)   
   Klõpsake käsku Sirvi, valige kaust, kuhu soovite ühenduseta Outlooki andmefaili (OST-fail) salvestada ja seejärel klõpsake käsku Ava.

  • Olemasoleva faili teisaldamine   
   Klõpsake käsku Sirvi, valige ühenduseta Outlooki andmefail (OST-fail), mille soovite uude kausta teisaldada, ja seejärel klõpsake käsku Ava.

 7. Valige OK.

 8. Märkige vahekaardil Täpsem ruut Kasuta Exchange’i vahemälurežiimi, valige OK ja seejärel Outlooki taaskäivitamise viiba kuvamisel uuesti OK.

 9. Sulgege dialoogiboksid Kontosätted ja Meilihäälestus.

 10. Valige dialoogiboksis Meil nupp OK.

Märkus. : Kui luuakse uus ühenduseta Outlooki andmefail (OST-fail), siis vana faili ei kustutata. Saate vana faili ise kustutada.

Vt ka

Outlooki andmefaili (.pst) loomine teabe salvestamiseks

Meilide, kontaktide ja kalendri importimine Outlooki PST-failist

Outlooki andmefailide otsimine

Outlook 2007 andmefailide teisaldamine

Kui teisaldate faile uude arvutisse või installite kogu tarkvara uuesti uuele või ümbervormindatud kõvakettale, tuleb ka Outlook 2007 uuesti installida. Selles artiklis selgitatakse, kuidas saab uues installis varasemaid meilisõnumeid kuvada.

NB! : Selle artikli toimingud pole ette nähtud ühenduseta Outlooki andmefaili (OST-faili) teisaldamiseks ühest arvutist teise. Siinsed juhised on ainult erakaustafailide (PST-failide) jaoks. Lisateavet nende kahe Outlooki failitüübi kohta leiate teemast Outlooki andmefailide otsimine. Selles artiklis ei kirjeldata muu konfiguratsiooniteabe (nt reeglite, saatmise/vastuvõtu rühmade, kontosätete ja automaatteksti soovituste) kopeerimist.

Hoiatus. : Eelduseks on see, et teate, kuidas Outlooki andmefaile varundada, ning olete seda juba varem teinud. Ärge enne andmete varundamist teisele kõvakettale, võrgukettale või irdkandjale Outlooki andmefaile sisaldavat kõvaketast vormindage. Kõvaketta vormindamisel kustuvad sealsed andmed jäädavalt. Lisaks andmefailidele tasuks varundada ka muid konfiguratsioonifaile.

Kuhu on teie meilisõnumid salvestatud?

Kuhu on teie meilisõnumid salvestatud? Kas sõnumeid hoitakse meiliserveris või arvutis Outlooki andmefailina? Vastus oleneb teie meilikonto tüübist ja sellest, kuidas Outlooki konto konfigureeritud on. Uute sõnumite salvestuskoht on määratud kohaletoimetamise vaikeasukohana.

 • Microsoft Exchange’i konto   

  Kui kasutate Exchange’i kontot, toimetatakse ja salvestatakse meilisõnumid, kalender, kontaktid jm üksused tüüpiliselt teie serveris olevasse postkasti. Kui installite Outlooki uude arvutisse ja konfigureerite Exchange’i konto, on kõik Exchange’i käitavas serveris olevad üksused jälle kättesaadavad. Artikli ülejäänud teave puudutab teid ainult siis, kui olete kas arhiivinud kohalikud andmefailid või määranud, et teie Exchange’i sõnumid toimetatakse kohalikku andmefaili.

  Exchange’i kontoga saab ka töötada ühenduseta või kasutada Exchange’i vahemälurežiimi. Kui kasutate ühte neist funktsioonidest, hoitakse teie üksuste kohalikke koopiaid ühenduseta kaustade failis (.ost). OST-faili sünkroonitakse regulaarselt üksustega Exchange’i käitavas serveris. Kuna andmeid hoitakse Exchange’i käitavas serveris, saate selle OST-faili uues arvutis uuesti luua ilma faili varundamata.

  • Tehke kindlaks, kas Exchange’i vahemälurežiim on sisse lülitatud.    

   1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Meilikontod.

   2. Valige Exchange’i konto ja klõpsake nuppu Muuda.

   3. Kui jaotises Microsoft Exchange Server on ruut Kasuta Exchange’i vahemälurežiimi märgitud, on Exchange’i vahemälurežiim sisse lülitatud.

    Teisel juhul saate Exchange’i konto üksused teisaldada või arhiivida erakaustafaili (PST-faili). Samuti saate konfigureerida Outlooki uusi üksusi serveris hoidmise asemel PST-faili toimetama. Need PST-failid tuleb Outlooki uuesti installimisel varundada ja ka uuesti ühendada.

  • Tehke kindlaks, kas kohaletoimetamise vaikeasukoht on PST-fail.    

   1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Meilikontod.

   2. Tehke jaotises Valitud meilikonto toimetab uued meilisõnumid järgmisse asukohta loetletud vaikeasukoht kindlaks.

    Märkus. : Kui uued meilid toimetatakse Exchange’i postkasti, kuvatakse tavaliselt Postkast – <kasutajanimi> või ainult kasutajanimi. Kui uued meilid toimetatakse PST-faili, kuvatakse Erakaustad või kohandatud kuvatav nimi, mille PST-failile panite.

 • POP3-, IMAP- ja HTTP-kontod    

  Kui kasutate POP3-meilikontot, mis on üks isikliku meilikonto levinumaid tüüpe, laaditakse teie meilisõnumid Interneti-teenuse pakkuja (ISP) POP3-meiliserverist arvutisse alla ning toimetatakse ja salvestatakse erakaustafaili (PST-faili) nimega Outlook.pst, mis on andmefaili vaikenimi. Outlook.pst talletatakse kaustas <ketas>:\Documents and Settings\<kasutaja>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.

  HTTP- ja IMAP-kontod salvestavad meilisõnumid serverisse nagu Exchange’i kontogi. Nagu Outlooki meilikonto puhul saate ka siin arhiivida või teisaldada failid serverist kohalikku PST-faili. Kui arhiivisite või teisaldasite üksused serverist kohalikku PST-faili, tuleb PST-fail varundada ja seejärel uuesti ühendada Outlooki uue installiga. Kui kõike hoitakse serveris, on pärast meilikontode IMAP- või HTTP-konto häälestamise viisardi kasutamist kõik meiliserveris olevad üksused Outlookis jälle saadaval.

Outlooki andmefaili teisaldamine ühest arvutist teise

Kui installisite Outlooki uude arvutisse või uuele kõvakettale ja olete valmis varasemaid andmeid kasutama hakkama, tehke järgmist.

 • Kopeerige Windows Exploreri abil iga erakaustafail (PST-fail) varunduskohast (võgukettalt või irdkandjalt, nt CD-lt, DVD-lt või väliselt kõvakettalt) kausta <ketas>:\Documents and Settings\<kasutaja>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.

Kuigi saate andmefaile hoida mis tahes kaustas, on Outlookis see kaust PST-failide loomisel vaikeasukoht.

Märkus. : Tegemist on peitkaustaga. Windows Exploreri abil saate selle kausta avada, kuid esmalt tuleb sisse lülitada peitkaustade kuvamine. Klõpsake Windows Exploreri menüüs Tööriistad käsku Kaustasuvandid. Valige vahekaardi Vaade jaotise Täpsemad sätted kausta Failid ja kaustad alamkaustas Peitfailid ja -kaustad raadionupp Kuva peitfailid ja -kaustad. Kui soovite kuvada kõiki failinimelaiendeid, märkige ruut Peida tuntud failitüüpide laiendid. Peitkaustad kuvatakse tuhmina näitamaks, et need pole tavalised kaustad.

Kui käivitate Outlooki esimest korda, küsitakse teilt meilikonto teavet. Olenevalt teie konto tüübist võib Outlook luua uue andmefaili, mida Outlookis nimetatakse erakaustafailiks (PST-failiks). See on kasulik uutele kasutajatele, kuid kui olite Outlooki kasutaja juba varem, siis pigem mitte, sest teie meilisõnumid olid juba PST-failis ja soovite jätkata selle PST-faili kasutamist. Saate oma varasemad andmed siiski taastada, kuid kõigepealt tuleb Outlooki häälestuse lõpuleviimiseks vastata viipades kuvatavatele küsimustele. Kui Outlook on avatud, tuleb varasemate andmete taastamiseks teha mõned olulised toimingud ja seejärel veenduda, et uued sõnumid toimetataks samasse PST-faili, mida varem kasutasite.

Kui kasutate POP3-kontot või häälestate Exchange’i konto kohaletoimetamiseks kohalikku erakaustafaili (PST-faili), tuleb faili avamiseks Outlook häälestada.

 1. Osutage menüü Fail alammenüüle Ava ja valige seejärel Outlooki andmefail.

 2. Klõpsake PST-faili, mille soovite avada, ja seejärel nuppu OK.

Andmefailiga seotud kausta nimi kuvatakse navigeerimispaanil loendis Kaustaloend. Kui te kuvatavat nime muutnud pole, on jätkuvalt tegemist vaikeerakaustaga.

Pool toimingutest on juba tehtud. Nüüd peaks navigeerimispaanil olema loetletud kaks erakausta. Esimese lõi Outlook esmakordsel käivitamisel ja kontoteabe esmakordsel sisestamisel. Teises kaustas on varasemad andmed. Saate kontrollida, kas varasemad andmed on Outlookis tagasi. Selleks vaadake mõne kirje all olevat sisendkausta või alamkaustu. Seal peaks kuvatama kõik teie varasemad üksused.

Kui navigeerimispaanil kuvatakse kaks erakaustakirjet, soovitame järgmise toimingu lihtsustamiseks järgida jaotises „Andmefaili kuvatava nime kohandamine“ kirjeldatud juhiseid. Kui kuvatakse ainult üks erakaustaks nimetatud ülataseme kaust, jätkake kohe jaotise „Sõnumite toimetamine varem kasutatud PST-faili“ toimingutega.

Kui säilitasite vaikesätted ja saite nii kaks erakausta, võib see tekitada segadust. Sel juhul on andmefaile kaks: Outlooki esmakordsel käivitamisel loodud fail ja äsja lisatud varasem andmefail. Nüüd on õige aeg segaduse vältimiseks kuvatavat nime kohandada.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil kausta Erakaustad ja seejärel valige Kausta „Erakaustad“ Atribuudid.

 2. Klõpsake kategooriat Täpsemalt.

 3. Tippige tekstiväljale Nimi teie jaoks tähenduslik nimi, nt „Minu sõnumid“.

 4. Klõpsake kaks korda nuppu OK.

Nüüd kuvatakse navigeerimispaanil ülataseme kaust nimega „Minu sõnumid“. Saate alati andmefaili kõigist teistest failidest kiiresti eristada.

Näpunäide. : Failinimede kohandamisest on kasu ka siis, kui teil on mitu PST-failide arhiivi. Kui näiteks loote iga kuu PST-faili selle kuu kõigi saadetud üksuste talletamiseks, saate vahetada kuvatava nime Erakaustad millegi meeldivama vastu (nt saadetud meilide arhiiv – detsember 2007).

Saate kasutada rohkem kui ühte PST-faili, kuid uued sõnumid saab toimetada ainult ühte faili.

Nüüd, kui teie vanad üksused on Outlookis saadaval, tuleb Outlookile öelda, milline andmefail on esmane, ja et kõik uued üksused tuleks teisaldada selle PST-faili sisendkausta. Fail või postkast, kuhu uued sõnumid teisaldatakse, on määratud kohaletoimetamise vaikeasukohana.

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad käsku Kontosätted.

 2. Valige vahekaardil Elektronpost Exchange’i konto ja klõpsake seejärel nuppu Muuda kausta.

 3. Valige dialoogiboksis Uue e-posti kohaletoimetuskoht varasema PST-faili sisendkaust.

 4. Klõpsake nuppu Valmis.

 5. Sulgege ja taaskäivitage Outlook.

Võib juhtuda, et soovite Outlooki häälestamisel loodud erakaustafaili eemaldada. Enne jätkamist on väga oluline, et klõpsaksite erakaustafaili üksust Sisendkaust ja veenduksite, et selleks ajaks poleks sisendkausta viidud ühtegi uut üksust. Saate uue PST-faili sisendkaustast mis tahes üksused varasemasse PST-faili lohistada. Paremklõpsake eemaldatavat erakaustafaili ja klõpsake siis käsku Sule erakaustafailid. Kui käsk Sule erakaustafailid pole saadaval, siis üritasite järelikult kustutada PST-faili, mis loodi Outlooki esmakordsel käivitamisel, või osutab kohaletoimetamise vaikeasukoht jätkuvalt valele failile. Veenduge, et erakaustafailis, mida üritate eemaldada, poleks ühtegi teie üksust, või korrake kohaletoimetamise vaikeasukoha muutmiseks jaotise „Sõnumite toimetamine varem kasutatud PST-faili“ toiminguid.

PST-faili sulgemisega faili ega sealseid üksusi ei kustutata. Siis ei kuvata faili enam navigeerimispaanil. Saate alati mis tahes PST-faili tagasi kuvale lisada järgmisel viisil.

 1. Osutage menüü Fail alammenüüle Ava ja valige seejärel Outlooki andmefail.

 2. Klõpsake PST-faili, mille soovite avada, ja seejärel nuppu OK.

Vt ka

Outlooki andmefailide otsimine

Meilide, kontaktide ja kalendri importimine Outlooki PST-failist

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×