Outlook Web Appi lihtversioon > Elektronpost

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Viimati värskendatud 2018-1-16

Outlook Web Appi lihtversioon on lihtsakoelisem ja vähema arvu funktsioonidega. Sellel on vähem meili lugemise ja kirjutamise funktsioone kui Outlook Web Appi tavaversioonil. Lisateavet erinevuste kohta lugege teemast Outlook Web Appi tava- ja lihtversioonide võrdlus.

Sõnumite kuvamiseks klõpsake navigeerimispaanil suvandit Meil. Sõnumite sortimiseks valige mis tahes veeru pealkiri.

Ma ei soovi Outlook Web Appi lihtversiooni. Kus asub standardversioon?

Kui te pole ise lihtversiooni valinud, logige välja ja seejärel logige toetatud brauseri kaudu uuesti sisse.

Kui valisite suvandites lihtversiooni suvandi, siin kuidas naasta Outlook Web Appi standardversiooni.

 1. Avage lihtversioonis Suvandid > Outlook Web Appi versioon.

 2. Tühjendage märkeruut Kasuta Outlook Web Appi lihtversiooni .

 3. Valige Salvesta.

Logige lihtversioonist välja, sulgege brauser ja logige seejärel toetatud brauseri kaudu uuesti sisse. Võimalik, et peate sulgema kõik avatud brauseriaknad, enne kui saate uuesti sisse logida.

Outlook Web Appi lihtversioon on väga lihtne. Näiteks ei saa te lihtversioonis teha järgmisi toiminguid.

 • Fonti muuta. Outlook Web Appi lihtversioonis kuvatakse ainult lihttekst, mis tähendab, et selles puuduvad paks kiri, allakriipsutus, kursiiv, tekstisisesed pildid ja hüperlingid.

 • Outlook Web Appi lihtversioonis pole oma õigekirjakontrolli. Kui brauseris, mida kasutate, on õigekirjakontrolli funktsioon, saate seda kasutada.

 • Sõnumi eelvaadet vaadata. Lugemis- ja eelvaatepaan puuduvad.

 • Veergude laiust muuta või laiendatud teemat loendivaates kuvada.

 • Mitut meilisignatuuri kasutada või signatuuri kaasavaid sõnumeid valida.

 • Kasutada sõnumi edasisaatmise reegleid.

 • Muid meilikontosid ühendada või kontode ühendust tühistada.

 • Kellegi teise postkasti avada.

 • Sõnumit printida.

 • Sõnumit või manust kopeerida. Sõnumi sisu kopeerimiseks saate kasutada klahvikombinatsiooni CTRL + C ja CTRL + V.

 • Sõnumit failina salvestada.

 • Sõnumi saabumisel teatist või teadet saada.

 • Taotleda sõnumi lugemis- või vastuvõtuteatist.

 • Tööülesandeid, märkmeid või sisendkausta reegleid hallata.

 • Meilisõnumit tagasi kutsuda.

 • Kontaktirühma luua või muuta. Lisateavet selle kohta, mida saate ja mida ei saa kontaktidega teha vt Outlook Web Appi lihtversioon > Kontaktid.

Meilisõnumid saadetakse serverisse, mis hostib teie postkasti. Sõnumid salvestatakse vaikimisi teie postkasti sisendkausta. Meilikaustades kuvatakse uued sõnumid paksus kirjas. Pärast nende avamist kuvatakse uued sõnumid harilikus kirjas.

Veeru alusel sortimiseks valige veeru päis. Näiteks kui soovite uusimaid sõnumeid esimesena vaadata, valige veeru Vastuvõtuaeg päis.

Meilisõnumite korraldamiseks saate kasutada ka kaustu. Teie postkastis on hulk vaikekaustu. Nende kaustade hulka kuuluvad nt kaustad Kalender, Kontaktid, Kustutatud, Mustandid, Sisse, Rämpspost ja Saadetud.

Teile saadetud sõnumid talletatakse vaikimisi teie sisendkaustas. Sõnumid saate korraldada ka hierarhilisse kaustasüsteemi ning seda vastavalt vajadustele pidevalt kohandada. Näiteks saate luua endale kausta nimega Minu meeskond, milles on iga teie meeskonna liikme alamkaust. Kui keegi lahkub teie meeskonnast, saate selle inimese kausta kustutada. Kui keegi liigub teise meeskonda, saate teisaldada selle kausta teise meeskonna kausta.

Igal lehel kuvatavate meilisõnumite arvu määramiseks kasutage sõnumsidesuvandeid.

Kaustade vaatamine ja kausta sisu

 1. Valige Kaustade haldamine ja seejärel valige navigeerimispaanil Valige kõikide kaustade kuvamiseks. Kuvatakse kõik Outlook Web Appi lihtversioonis või muudes meiliprogrammides (nt Outlook või Outlook Web App) loodud kaustad.

 2. Valige ripploendist soovitud kaust ja valige roheline nool.

Uue kausta loomine

 1. Valige navigeerimispaanil Kaustade haldamine.

 2. Valige jaotise Loo uus kaust loendis Kausta loomise koht oma uue kausta asukoht.

 3. Tippige väljale Kausta nimi uue kausta soovitud nimi.

 4. Valige Loo.

Sõnumi teisaldamine mõnda muusse kausta

 1. Sõnumi teisaldamiseks märkige sõnumiloendis soovitud sõnumi kõrval asuv ruut või avage sõnum, mille soovite teisaldada.

 2. Valige tööriistaribal Teisalda.

 3. Avaneb kuva Teisalda kausta. Valige loendist Teisalduskoht kaust, kuhu soovite sõnumi teisaldada.

 4. Sõnumi teisaldamiseks valitud kausta valige Teisalda.

Kui te ei soovi sõnumit siiski teisaldada, valige kuva sulgemiseks ja eelmisele kuvale naasmiseks tööriistaribal Sule.

Mida saab veel kaustadega teha?

Kui klõpsate valikut Kaustade haldamine, kuvatakse lisaks uute kaustade loomise suvandile ka suvandid Nimeta ümber, Teisalda või Kustuta.

Te ei saa teha järgmisi toiminguid.

 • Kopeerida sõnumit mõnda muusse kausta.

 • Juurde pääseda Outlookis või Outlook Web Appis loodud arhiivikaustadele.

Kui kustutate oma postkastist mõne üksuse, teisaldatakse see kausta Kustutatud. See tähendab, et pääsete sellele juurde, kui otsite selle üles kaustast Kustutatud ja teisaldate selle kausta Sisse.

Kogu kausta sisu (sh alamkaustade) kustutamiseks valige Kaustade haldamine ja seejärel käsk Kustuta kaust.

Kausta Kustutatud üksuste jäädavalt kustutamine

 1. Valige vaates Elektronpost kaust Kustutatud.

 2. Kogu kausta Kustutatud sisu jäädavaks kustutamiseks valige tööriistaribal Tühjenda kaust Kustutatud.

 3. Kui soovite jäädavalt kustutada ainult mõne kaustas Kustutatud leiduva üksuse, märkige iga soovitud üksuse kõrval olev ruut ning valige siis tööriistaribal käsk Kustuta.

 4. Teie kaustale Kustutatud võib olla rakendatud poliitika, mille tõttu selles olevad üksused kustutatakse jäädavalt pärast seda, kui nad on teatud aja seal kaustas olnud.

Uue sõnumi loomisel kasutate uue sõnumi vormi. Sama vormi kasutatakse sõnumile vastamiseks või selle edasisaatmiseks. Sõnumitele vastamisel sisestatakse päiseteave (Adressaat, Saatja ja Teema) automaatselt.

Kui soovite meilisignatuuri kasutada, avage sõnumsidesuvandid või looge või muutke oma signatuur.

 1. Valige vaate Elektronpost tööriistaribal käsk Uus sõnum.

 2. Adresseerige sõnum.

  • Tippige nimed või meilipseudonüümid õigesti väljadele Adressaat, Koopia ja Salakoopia. Kui lisate mitu nime, eraldage need semikoolonitega. Nimede lahendamiseks kasutage tööriistaribal ikooni Kontrolli nimesid. Kui võimalikke vasteid on mitu, siis kuvatakse lahendamata nimed punasena ja loend kuvatakse navigeerimispaanil. Märkige loendis soovitud nimed.

  • Lisavõimaluste kohta teabe saamiseks lugege teemat Outlook Web Appi lihtversioon > Aadressiraamat.

 3. Tippige väljale Teema lühike teema.

 4. Tippige sõnumi kehasse sõnum.

 5. Sõnumi saatmiseks adressaatidele valige sõnumi tööriistaribal käsk Saada.

 6. Kui te ei soovi sõnumit kohe saata, saate sõnumi tööriistaribal valida käsu Salvesta või Sule. Teie sõnum salvestatakse kausta Mustandid, kuhu see jääb seni, kuni selle uuesti avate ja ära saadate.

Muud suvandid sõnumi tööriistaribal.

 • Kui soovite sõnumile seada prioriteedi Kõrge, valige hüüumärgi ikoon.

 • Kui soovite sõnumile seada prioriteedi Madal, valige allanoole ikoon.

 • Manuse lisamiseks valige kirjaklambri ikoon või teema all link Manused.

Lehel kuvatavate üksuste arvu määramiseks kasutage sõnumisuvandeid. Suvandite abil saate ka määrata, mida teha pärast üksuse teisaldamist või kustutamist või kui sõnumil on vastuvõtuteatis. Puudub võimalus muuta uute üksuste vaatamise sagedust, kuna meilisõnum on saadaval niipea, kui see jõuab meiliserverisse. Selleks, et vaadata, kas uusi sõnumeid on tulnud, saate värskendada oma brauserilehte.

 1. Valige navigeerimispaanil Elektronpost.

 2. Valige kaust, mis sisaldab sõnumit, mida soovite lugeda. Kui soovitud kaust pole nähtav, valige kõigi saadaolevate kaustade loendi kuvamiseks Vali kõigi kaustade kuvamiseks. Valige loendist soovitud kaust ja seejärel kausta juurde minekuks nool. Uued meilisõnumid saabuvad alati kausta Sisse ja need kuvatakse paksus kirjas.

 3. Sõnumi lugemiseks valige selle teema.

 4. Aktiivses kaustas eelmise või järgmise üksuse kuvamiseks kasutage tööriistariba navigeerimisnooli Eelmine ja Järgmine. Need nooled on saadaval ka lehe allservas.

Meilisõnumi avamisel kuvatakse päises järgmine teave.

 • Teema – sõnumi teema.

 • Saatja – saatja või ettevõtte nimi või meiliaadress.

 • Saatmisaeg – sõnumi saatmise kuupäev ja kellaaeg.

 • Adressaat – esmaste adressaatide nimed või meiliaadressid.

 • Koopia – meilisõnumi koopia adressaatide nimed või meiliaadressid.

Adressaadi või saatja kohta lisateabe (nt isiku postiaadress või telefoninumber) saamiseks valige real Saatja, Adressaat või Koopia tema nimi.

Ettevaatust! : Mõne saabuva meilisõnumi pealkirjas võib olla järgmine link: Kuva veebilehena. Selle lingi kuvamine tähendab seda, et algne sõnum sisaldab elemente, mis blokeeriti võimaliku turvariski tõttu. Sellised üksused on näiteks Java-apletid ja ActiveX-juhtelemendid. Lingi klõpsamisel kuvatakse sõnum filtreerimata kujul eraldi brauseriaknas. Enne sõnumi avamist kuvatakse hoiatusteade sellise sisu kuvamisega kaasneva turvariski kohta.

Sõnumile vastamisel avatakse uue sõnumi vorm, mille väljadel Adressaat ja Koopia on vastavad nimed. Soovi korral saate sinna nimesid lisada või neid sealt eemaldada. Sõnumi edasisaatmise korral peate kõik adressaadid ise sisestama.

Te saate luua väljasoleku teate, mis saadetakse teie äraolekul inimestele, kes saadavad teile sõnumi.

Sõnumi saatjale vastamine

 1. Valige loetud sõnumi tööriistaribal nupp Vasta. Pärast nupu Vasta valimist kuvatakse väljal Adressaat juba algse sõnumi saatja nimi või aadress.

 2. Väli Teema täidetakse automaatselt.

 3. Algse sõnumi tekst kopeeritakse sõnumi kehasse. Oma vastuse saate tippida saatja algsõnumi sisse või kohale.

Sõnumi saatjale ja kõigile teistele adressaatidele vastamine

 1. Valige loetud sõnumi tööriistaribal nupp Vasta kõigile. Pärast nupu Vasta kõigile valimist kuvatakse väljadel Adressaat ja Koopia juba algse sõnumi saatja ja kõigi teiste adressaatide nimed või aadressid.

 2. Väli Teema täidetakse automaatselt.

 3. Algse sõnumi tekst kopeeritakse sõnumi kehasse. Oma vastuse saate tippida saatja algsõnumi sisse või kohale.

Sõnumi edasisaatmine

 1. Valige loetud sõnumi tööriistaribal Saada edasi.

 2. Tippige väljale Adressaat meiliaadress, millele soovite sõnumi edasi saata.

 3. Algse sõnumi tekst kopeeritakse sõnumi kehasse. Mis tahes lisatava teabe saate tippida saatja algsõnumi sisse või kohale.

Kui vastus on valmis, valige sõnumi tööriistaribal Saada.

Manus võib olla mis tahes programmis loodud fail, näiteks Wordi dokument, Exceli arvutustabel, WAV-fail või rasterpilt. Kõigile Outlook Web Appis loodud üksustele saate manustada mis tahes faili, millele pääsete juurde oma arvuti või võrgu kaudu. Saate üksuselt manuseid ka eemaldada.

Kui sõnum sisaldab manust, kuvatakse sõnumiloendis sõnumi kõrval kirjaklambri ikoon. Kalendriüksuste puhul kuvatakse kirjaklambri ikoon kalendrivaate nurgas ja üksuse avamisel kuvatakse manuste loend. Kontaktide puhul kuvatakse manuste loend kindla kontakti avamisel.

Manusega üksuse avamisel kuvatakse manuste loendis manustatud faili nimi. Mõne manuse, näiteks TXT- või GIF-vormingus faili, saab avada otse veebibrauseris.

Soovite faili manustada mõne e e-posti sõnumi või muu üksuse

 1. Sõnumi, kohtumise või kontakti loomisel valige Manused. Meilisõnumite päises kuvatakse link Manused. Kalendriüksuste link Manused kuvatakse tööriistaribal. Kui kirje on koosolek, siis kuvatakse see otse sõnumisisu kohal. Kontaktide link Manused kuvatakse Kontaktilehe allosas.

 2. Tippige navigeerimispaanile faili tee või valige faili otsimiseks Sirvi.

 3. Kui olete manustatava faili üles leidnud, valige selle lisamiseks manuste loendisse Ava.

 4. Valige Manusta ja valitud fail kuvatakse jaotises Manused. Korrake juhiseid 1–3 iga täiendava faili puhul, mille soovite manustada.

 5. Enne failide manustamist avatud olnud vormi naasmiseks valige tööriistaribal Valmis. Valitud failid kuvatakse nüüd jaotise Manused päises.

Pikki failinimesid võib enne failide manustamist kärpida. See ei mõjuta faili sisu. Kui kasutate näiteks veebibrauserit Internet Explorer 6 koos hoolduspaketiga SP2 või mõne uuema versiooniga, võivad manustatud failide nimed olla kuni 76 märgi pikkused. Kui faili nime selle piirangu ületamise vältimiseks kärbitakse, võivad nime kaks esimest märki muutuda. Internet Exploreri vanemates versioonides asendatakse pikk failinimi üldise nimega, näiteks faili nimi[1].txt.

Üksuselt ühe või mitme manuse eemaldamine

 1. Avage sõnum ja valige päises Manused.

 2. Märkige jaotises Manused eemaldatavate failide märkeruudud.

 3. Valige Eemalda.

 4. Muudatuste salvestamiseks ja üksusse naasmiseks valige Valmis.

Sõnumile vastamisel manuseid ei kopeerita. Faili asemel kuvatakse kohatäiteikoon. Manuste kaasamiseks saatke sõnum vastamise asemel edasi. Enne manustatud failide redigeerimist peate need oma arvutisse alla laadima.

Lugege või Manuse salvestamine

 • Valige manustatud faili nimi. Teile pakutakse võimalust manus sobivas rakenduses avada või manus kettale salvestada.

 • Mõne manusetüübi puhul saate manuse avamiseks veebilehena kasutada suvandit Ava veebilehena, et kuvada manus veebibrauseris. Failitüübid, mida saab avada veebilehena:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobat PDF-failid

Ettevaatust! : Ärge avage manust, kui te pole kindel, kas selle sisu või saatja on turvaline. Manuseid kasutatakse sageli arvutiviiruste levitamiseks. Seega, kui te ei tea, kas manus on turvaline, on mõistlik kasutada valikut Ava veebilehena. Lisateabe saamiseks vt Outlook Web Appi lihtversioon > Veebilehena avamine.

Manuse saatmine

Redigeeritud manuse saatmiseks peab teie arvutisse olema installitud manuse loomiseks kasutatud rakendus. Kui soovite näiteks redigeerida manust, mis on Wordi fail, peate Wordi oma arvutisse installima.

 1. Avage algse manusega sõnum.

 2. Manuse salvestamiseks oma arvutisse valige esmalt manus ja seejärel valige Salvesta.

 3. Avage manus asukohast, kuhu te selle salvestasite, ja tehke soovitud muudatused.

 4. Salvestage muudatused ja sulgege dokument.

 5. Naaske rakendusse Outlook Web App ja avage algne sõnum

 6. Kui soovite algse manuse sõnumist eemaldada ja manustada selle asemel faili muudetud versiooni, valige Vasta.

 7. Kui soovite lisada algse manuse koos enda muudetud versiooniga, valige Saada edasi.

Mida peaksin veel ma pean teadma manuste kohta ?

 • Mõned manused võib eemaldada või blokeerida viirusetõrjetarkvara, mida kasutab teie ettevõte või adressaadi ettevõte, kuhu te meilisõnumi saadate. Kui teil on manusetoe kohta küsimusi, pöörduge tehnilise toe poole.

 • Ühe manuse vaikemahupiirang Outlook Web Appis on 10 MB. Sõltuvalt sellest, milline teenus teie postkasti majutab, on kogu sõnumi (sh kõigi manuste) vaikemahupiirang 25 MB või 35 MB. Teie postkasti manuste ja sõnumite mahupiirangud häälestab teie meilikontot haldav isik ja need võivad vaikepiirangutest erineda.

 • Ühele sõnumile saab vaikimisi lisada kuni 125 manust. Manuste arvu piirangu häälestab teie süsteemiadministraator ja see võib vaikepiirangust erineda.

Kui teie oodatav meilisõnum pole kaustas Sisse, uurige järgmisi tõrkeotsinguideid.

 • Vaadake rämpspostikausta.

 • Kui meilisõnum asub ühendatud kontos, tõmmatakse see Outlook Web Appi lihtversiooni üks kord tunnis.

 • Pöörduge saatja poole ja veenduge, et sõnum saadeti õigel meiliaadressil.

 • Värskendage oma brauserit. Sõnumid on kättesaadavad kohe, kui server on need vastu võtnud.

Mida tuleks teha muude probleemide korral?

Postitage küsimus Office 365 kogukonnafoorumisse Email and calendar (E-post ja kalender).

Lisateabe saamiseks valikute kohta, mis mõjutavad meilisõnumite lugemist ja saatmist, vt Suvandid > Sõnumside.

Lisateavet parooli muutmise kohta vt Suvandid > Parooli muutmine.

Outlook Web Appi lihtversioon > Meiliturve

Outlook Web Appi lihtversioon > Aadressiraamat

Outlook Web Appi lihtversioon > Kontaktid

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×