Otsinguulatuste määratlemine

Otsinguulatus määratleb teabe alamkogumi otsinguregistris. Kui kogu sisuregistrit kujutleda suure tordina, siis otsinguulatus on üks või mitu tordiviilu. Tavapärased tordiviilud on enamasti kolmnurksed, kuid ulatusereeglite abil saate torti tükeldada kõikvõimaliku kujuga viiludeks. Ulatused saab lubada saitide väljal Otsing, otsingukeskuse saidi vahekaardina või teatud veebiosades ja need võimaldavad kasutajal otsida mõnda kindlat asukohta või sisukomplekti.

Enamasti hõlmavad otsinguulatused kindlaid teemasid ja sisuallikaid, mis on ettevõtte kasutajate jaoks olulised ja põhilised. Näiteks saate luua kindla projektiga seotud üksuste otsinguulatuse või ettevõtte kindla osakonnaga (nt rahandus või turundus) seotud üksuste otsinguulatuse. Samuti saate luua otsinguulatuse, mis hõlmab mitut muud ulatust.

Selle artikli teemad

Ulatuste plaanimine

Leht Ulatuste kuvamine

Ulatuse loomine või muutmine

Ulatusereeglite lisamine või redigeerimine

Ulatuse või ulatusereeglite eemaldamine

Ulatuse eemaldamine

Ulatusereeglite eemaldamine

Ulatuse kuvamisrühmade konfigureerimine

Ulatuse kuvamisrühmade loomine või redigeerimine

Ulatuse kaasamine kuvamisrühmadesse

Ulatuste ripploendi kuvamine või peitmine kõigil saidikogumi saitidel

Ulatuste plaanimine

Otsinguulatuse loomiseks ja kasutamiseks tuleb ulatus luua, määratleda selle reeglid ja seejärel määrata ulatus mõnele kuvamisrühmale. Kuvamisrühm on asukoht, kus ulatus on kasutajaliideses nähtaval. Vaikekuvamisrühmade seas on Otsingu ripploend ja Täpsem otsing. Soovi korral saate luua ka muid kuvamisrühmi ja neile otsinguulatusi määrata.

Otsinguulatused määratlevad täpselt, milline otsinguregistri sisu ulatusse kaasatakse. Reeglite abil saate üksusi (nt konkreetseid saite) kaasata või välja jätta. Oletagem näiteks, et teil on olemas meeskonnatöö veebisait, mis sisaldab dokumente, mida te ei soovi otsingutulemitesse kaasata. Saate luua ulatusereegli, mis välistab selle meeskonnatöö saidi ja selle sisu otsingutulemitest. Ulatusereegleid saab rakendada alles pärast seda, kui ulatus on loodud ja mõnele kuvamisrühmale määratud. Reegleid saab igal ajal värskendada või muuta.

Soovi korral saate luua ja konfigureerida ka selliseid ulatusi, mida kasutada koos ühendatud ehk väliste veebiosadega. Ühendatud ehk väline otsing on selliste tulemite komplekt, mis pole indekseeritud, vaid kuvatakse indekseeritud sisu kõrval. Välise otsingu tulemid pärinevad väljastpoolt teie asutust. Vajadusel saate seadistada väliste otsingute ulatusereeglid ja rakendada need mõnele ühendatud veebiosale.

Otsinguulatusi saab luua ja määratleda kahel tasemel: otsinguteenuse tasemel ja saidikogumi administreerimise tasemel. Otsinguteenuse tasemel loodud otsinguulatusi nimetatakse ka ühisotsinguteks. Need ulatused on saadaval kõigi saidikogumite jaoks. Saidikogumi administraator saab nendest ulatustest koopia luua, kuid ta ei saa ühisotsinguid muuta ega kustutada.

Saidikogumi administraator saab luua uusi otsinguulatusi ja kuvamisrühmi. Need ulatused ja kuvamisrühmad on saadaval kõigi sama saidikogumi saitide jaoks, kuid muude saidikogumite saitidel ei saa neid kasutada.

Vajadusel saate otsingutes kättesaadavaks teha ka hallatavad atribuudid: nende järgi otsides saavad kasutajad päringud suunata otse veergude metaandmetele. Ulatustes kasutamise jaoks saadaolevate hallatavate atribuutide loendi leiate lehe Ulatusereegli lisamine või Ulatusereegli redigeerimine jaotisest Atribuudipäring. Lisateavet leiate jaotisest Ulatusereeglite lisamine või redigeerimine.

Lehe algusesse

Leht Ulatuste kuvamine

Saidikogumi kõiki ulatusi saab kuvada ja hallata lehel Ulatuste kuvamine. Lehel Ulatuste kuvamine saate ulatusi lisada ja redigeerida, ulatuse kuvamisrühmi vaadata ja lisada, vaadata värskenduste olekut ja ulatusse kaasatud üksuste arvu ning näha ka seda, kas tegemist on ühisulatusega või mitte.

Lehele Ulatuste kuvamine pääsemiseks peate olema saidikogumi administraatori õigustega administraator.

 1. Logige ülataseme saidi avalehel sisse saidikogumi administraatori õigustes.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Saidikogumi administreerimine linki Otsinguulatused.

 4. Tehke lehel Ulatuste kuvamine ühte järgmistest.

Lehe algusesse

Ulatuse loomine või muutmine

Ulatuste abil saab otsingu keskendada mõnele konkreetsele sisukomplektile. Saidikogumi administraatori õigustega administraator saab ühisulatuse kopeerida ja seda kopeeritud eksemplari muuta; samuti saab ta samas saidikogumis kasutamiseks lisada uusi ulatusi.

Uue ulatuse lisamisel saidikogumisse on sageli mõistlik esmalt kopeerida mõni olemasolev ulatus (nt Kõik saidid) ja seejärel lisada reeglid, mis määravad nii sisu asukoha kui ka selle, mis tuleks atribuudiväärtustele tuginedes kas kaasata või välja jätta. Mitme reegli ühendamise ja täpsustamise abil saate saidikogumi jaoks koostada ulatusi, mis pakuvad konkreetsete töörühmade vajadustele vastavaid suunatud otsinguid.

 1. Logige ülataseme saidi avalehel sisse saidikogumi administraatori õigustes.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Saidikogumi administreerimine linki Otsinguulatused.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Uue ulatuse loomiseks klõpsake nuppu Uus ulatus.

  • Mõne olemasoleva ulatuse redigeerimiseks klõpsake ulatuse tiitlit. Kuvatakse leht Ulatuse atribuudid ja reeglid. Seejärel klõpsake nuppu Muuda ulatuse sätteid.

   Märkus.: Kui ulatus on ühisulatus, ei saa te selle sätteid redigeerida. Ühisulatused konfigureeritakse administreerimiskeskuses.

 5. Tippige väljale Tiitel ulatust kirjeldav sõna, nimi, akronüüm või lühike fraas. Tiitel kuvatakse loendis Ulatused ja näitab kasutajale, millist tüüpi sisu selle ulatuse kasutamisel otsitakse.

 6. Väljale Kirjeldus saate soovi korral tippida kirjelduse, mis on abiks teile ja saidi omanikele. Seda ei kuvata lõppkasutajatele.

 7. Jaotises Kuvamisrühmad saate valida need kasutajaliidese kohad, kus ulatus kuvatakse. Valida võite näiteks väärtuse Otsingu ripploend.

 8. Jaotises Sihttulemileht saate valida, kas selles otsinguulatuses tehtud otsingute tulemid tuleks kuvada otsingutulemite vaikelehel või mõnel muul veebilehel. Mõne muu otsingutulemite lehe kasutamiseks klõpsake raadionuppu Määrake sellest otsinguulatusest otsimiseks mõni teine leht ja tippige siis soovitud muu olemasoleva tulemilehe veebiaadress väljale Sihttulemileht (nt http://sait/alamsait/kaust/KohandatudTulemileheNimi.aspx).

 9. Klõpsake nuppu OK.

Ulatusereeglite lisamiseks järgige jaotises Ulatusereeglite lisamine või redigeerimine kuvatud juhiseid.

Lehe algusesse

Ulatusereeglite lisamine või redigeerimine

Ulatusereeglite abil saate määratleda ulatusega seostuva sisu, määrates kindlaks sisu asukoha, atribuudid ja selle, mis tuleks ulatusse kaasata või sellest välja jätta. Reegleid saab lisada alles pärast ulatuse loomist.

 1. Logige ülataseme saidi avalehel sisse saidikogumi administraatori õigustes.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Saidikogumi administreerimine linki Otsinguulatused.

 4. Otsige loendist üles selle ulatuse tiitel, millele soovite reegleid lisada või mille reegleid muuta. Seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Kui ulatusel pole reegleid, klõpsake veerus,Värskenduse olekväärtust Lisa reeglid.

  • Olemasoleva reegli redigeerimiseks või uue reegli lisamiseks klõpsake ulatuse tiitlit. Seejärel klõpsake jaotises Reeglid redigeeritavat reeglit või nuppu Uus reegel.

 5. Valige jaotises Ulatusereegli tüüp üks järgmistest variantidest.

  • Mõne kindla asukoha kaasamiseks või välistamiseks ja sisuallika (nt kausta, hostinime või domeeni/alamdomeeni) määramiseks ning jaotises Käitumine leiduvate reeglite kasutamiseks valige väärtus Veebiaadress.

  • Hallatavale atribuudile määratud väärtuse järgi otsimisel leitud sisu kaasamiseks või välistamiseks valige väärtus Atribuudipäring.

  • Kõigi otsinguregistrisse kaasatud saitide sisu kaasamiseks valige väärtus Kogu sisu.

   Näpunäide.:  Reeglite rakendamiseks mitmele atribuudile või väärtusele määratlege iga atribuudisätte jaoks eraldi reegel.

 6. Kui otsingureegli tüüp on Veebiaadress, valige jaotises Atribuudipäring üks järgmistest variantidest.

Suvand

Kirjeldus

Kaust

Kaust võib olla asukoht meeskonnatöö veebisaidil (nt http://sait/alamsait/kaust). Reegel rakendatakse üksnes määratud kaustas ja selle alamkaustades asuvatele üksustele.

Hostinimi

See reegel kehtib selle hosti ükskõik millises asukohas asuvate üksuste osas.

Domeen või alamdomeen

See reegel kehtib kõigi määratud domeenis asuvate üksuste osas.

Kui ulatusereegli tüüp on Atribuudipäring, valige jaotises Atribuudipäring soovitud atribuut ja tippige selle väärtus.

Näpunäide.:  Reeglite rakendamiseks mitmele atribuudile või väärtusele määratlege iga atribuudisätte jaoks eraldi reegel.

 1. Valige jaotises Käitumine väärtus, mille põhjal reegel ulatuse määratlemiseks muude reeglitega kombineeritakse. Reegli OR ("Või") jaoks klõpsake raadionuppu Kaasa, reegli AND NOT ("Kuid mitte") jaoks Välista ja reegli AND ("Ja") jaoks Nõutav.

 2. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.:  Otsinguulatused ja nende reeglid kompileeritakse vastavalt ajakavale, mida reguleeritakse automaatselt varasemate värskenduste sageduse põhjal. Uus ulatus kuvatakse ulatuseloendis Otsinguväli alles pärast esimest kompileerimist.

Lehe algusesse

Ulatuse või ulatusereeglite eemaldamine

Saidikogumi administraatori õigustega administraator saab eemaldada üksnes saidikogumi administreerimise tasemel loodud ulatused. Ühisulatusi, mille otsinguteenuse administraator on loonud terves saidikogumis kasutamiseks, ei saa eemaldada.

Ulatuse eemaldamine

Ulatuse kustutamisel saidikogumist eemaldatakse ulatus ka kõigilt selle saidikogumi saitidelt.

 1. Logige ülataseme saidi avalehel sisse saidikogumi administraatori õigustes.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Saidikogumi administreerimine linki Otsinguulatused.

 4. Klõpsake lehel Ulatuste kuvamine ulatuse tiitli kõrval asuvat noolenuppu.

 5. Klõpsake nuppu Kustuta.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Ulatusereeglite eemaldamine

 1. Klõpsake lehel Ulatuste kuvamine ulatuse tiitli kõrval asuvat noolenuppu. Seejärel klõpsake käsku Redigeeri atribuute ja reegleid.

 2. Tehke ühte järgmistest.

Soovitud toiming

Tehke järgmist

Üksiku reegli eemaldamine

 1. Klõpsake lehe Ulatuse atribuudid ja reeglid jaotises Reeglid soovitud reegli nime.

 2. Klõpsake nuppu Kustuta.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Ulatuse kõigi reeglite kustutamine

 • Klõpsake lehe Ulatuse atribuudid ja reeglid jaotises Reeglid nuppu Kustuta kõik reeglid.

Lehe algusesse

Ulatuse kuvamisrühmade konfigureerimine

Ulatused määratakse kuvamisrühmadele, mis näitavad, kus saab ulatusi kasutada. Kui määrate ulatuse näiteks kuvamisrühmale Otsingu ripploend, on see ulatus kasutajatele nähtav igal pool, kus loendiboks Otsingu ripploend on ulatuste jaoks konfigureeritud. Need asukohad võivad olla nii veebiosas kui ka meeskonnatöö veebisaidi väljal Otsing. Saidikogumi administraatori õigustega administraator saab luua uue kuvamisrühma, korraldada selle ulatusi ja lisada ulatusi olemasolevatesse kuvamisrühmadesse. Saidi omanik saab kuvamisrühma seejärel lisada suvalise saidil asuva välja Otsing ulatuseloendisse, et kasutajad saaksid otsinguid täpsemalt piiritleda.

Ulatuse kuvamisrühmade loomine või redigeerimine

Selleks, et saidi omanik saaks muuta välja Otsing kõrval asuva ulatuseloendi kaudu saadaolevaid ulatusi, saab saidikogumi administraator kuvamisrühmi luua või muuta ja korraldada nendes olevaid ulatusi.

 1. Logige ülataseme saidi avalehel sisse saidikogumi administraatori õigustes.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Saidikogumi administreerimine linki Otsinguulatused.

 4. Klõpsake lehel Ulatuste kuvamine nuppu Kuvamisrühmad.

 5. Klõpsake käsku Uus kuvamisrühm või klõpsake mõne olemasoleva kuvamisrühma nime kõrval asuvat noolenuppu ja siis käsku Redigeeri kuvamisrühma.

 6. Tippige lehel Ulatuse kuvamisrühma loomine või Ulatuse kuvamisrühma redigeerimine väljale Tiitel nimi või tiitel, mis aitab teil kuvamisrühma ära tunda.

 7. Väljale Kirjeldus saate soovi korral tippida kuvamisrühma kirjelduse, mis on abiks teile ja saidi omanikele. Seda ei kuvata lõppkasutajatele.

 8. Märkige jaotises Ulatused ruudud nende ulatuste kõrval, mille soovite kuvamisrühma kaasata.

 9. Kuvamisrühmas sisalduvate ulatuste järjestust saate muuta loendi Järjekorranumber kaudu.

 10. Loendis Vaikeulatus saate valida ulatuse, mis määratakse lõppkasutaja vaikeulatuseks.

 11. Klõpsake nuppu OK.

Ulatuse kaasamine kuvamisrühmadesse

Saidikogumi administraator saab määrata ulatusi, mis luuakse saidiomanike jaoks rühmade kuvamiseks saidikogumi tasemel. Ühisulatusi (serveri administraatori poolt loodud ja määratletud ulatusi) ei saa saidikogumi tasemel ühest kuvamisrühmast teise viia.

 1. Logige ülataseme saidi avalehel sisse saidikogumi administraatori õigustes.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Saidikogumi administreerimine linki Otsinguulatused.

 4. Klõpsake ulatuse tiitlit.

  Märkus.: Veenduge, et veerg Ühiskasutusega poleks märgitud. Saidikogumi administraator ei saa ühisulatusi muuta.

 5. Klõpsake lehe Ulatuse atribuudid ja reeglid jaotises Ulatuse sätted linki Ulatuse sätete muutmine.

 6. Märkige lehe Ulatuse redigeerimine jaotises Kuvamisrühmad nende kuvamisrühmade ruudud, kuhu soovite ulatust kaasata.

 7. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Ulatuste ripploendi kuvamine või peitmine kõigil saidikogumi saitidel

Ulatuste lisamiseks saidikogumi kõigi saitide väljale Otsing veenduge, et lisatavad ulatused oleksid loetletud kuvamisrühmas Otsingu ripploend. Seejärel muutke saidikogumi sätteid ulatuste ripploendi kuvamiseks või peitmiseks.

 1. Logige ülataseme saidi avalehel sisse saidikogumi administraatori õigustes.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Saidikogumi administreerimine linki Otsinguulatused.

 4. Kuvamisrühmas Otsingu ripploend leiduvate ulatuste loendi kuvamiseks märkige jaotises Saidiotsingu ripploendirežiim ruut Kuva ulatuste ripploend.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×