Office
Logi sisse

Otsinguskeemi haldamine SharePoint Online'is

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Otsinguskeemis saate hallatavaid atribuute vaadata, luua või muuta ning analüüsitud atribuute hallatavate atribuutidega vastendada. Samuti saate otsinguskeemi kohandatud otsinguvõimaluse loomiseks muuta.

Selle artikli teemad

Teave otsinguskeemi kohta

Hallatavad atribuudid ja otsing

Hallatavate atribuutide täpsustamine

Otsinguskeemi muutmine rentniku tasemel või saidikogumi tasemel

Analüüsimine ja uuesti indekseerimine

Uue hallatava atribuudi loomine

Hallatava atribuudi loomine olemasoleva atribuudi ümbernimetamisega

Analüüsitud atribuutide ja hallatavate atribuutide vaatamine

Hallatava atribuudi redigeerimine

Hallatava atribuudi kustutamine

Analüüsitud atribuudi vastendamine hallatava atribuudiga

Analüüsitud atribuutide kategooriate vaatamine või redigeerimine

Dokumentide peitmine Delve’is

Dokumendiloendi või -teegi uuesti indekseerimise taotlemine

Teave otsinguskeemi kohta

Kui inimesed otsivad teie SharePointi saitidel sisu, siis määrab selle, mida nad leiavad, ära teie otsinguregistri sisu. Register sisaldab kõigi teie saidi dokumentide ja lehtede teavet.

Otsinguregister koostatakse teie SharePointi saidi sisu analüüsides. Ämblik korjab sisu ja metaandmed dokumentides üles analüüsitud atribuutidena. Otsinguskeem aitab ämblikul otsustada, millist sisu ja metaandmeid üles korjata. Metaandmed on näiteks dokumendi autor ja tiitel. Sisu ja metaandmete toomiseks dokumentides otsinguregistrisse tuleb analüüsitud atribuudid vastendada hallatavate atribuutidega. Registris hoitakse ainult hallatavaid atribuute. Näiteks seostatakse atribuudiga autor seotud analüüsitud atribuut atribuudiga autor seotud hallatava atribuudiga.

Hallatavad atribuudid ja otsing

Otsinguskeem sisaldab analüüsitud atribuutide ja hallatavate atribuutide vastendusi ning hallatavate atribuutide erinevaid sätteid. Kasutajad saavad otsida üksnes hallatavate atribuutide alusel. Hallatavate atribuutide sätted määratlevad, mida saate otsida ja kuidas (näiteks seda, millised hallatavad atribuudid saate hiljem piiritlusatribuutidena häälestada).

Hallatavate atribuutide abil saate otsingutulemeid piiritleda (nt "otsi ainult selle kindla autoriga üksusi") ning esitada atribuutide sisu otsingutulemites.

Hallatavad atribuudid ja Delve

Delve kasutab hallatavate atribuutide päringu Office graafik ja kuvada sisu kaarte Delve. Näiteks näete hallatavaid atribuute nagu autor, nimi, ModifiedBy ja LastModifiedTime Delve sisu kaarte.

Dokument, mida kasutaja saab vaadata või redigeerida Office 365esineda ka Delve. Delve ei muuda mis tahes õigusi ja kasutajatele kuvatakse üksnes neil juba juurdepääs dokumentidele. Mõnikord, siiski, võite takistada dokumendi kuvamist Delve.

HideFromDelve õnnestus atribuudi abil saate peita dokumendi Delve. Saate hoida ladustamise dokumendi Office 365ja inimesed ikka leiate selle otsingu kaudu - ta lihtsalt ei ilmu Delve enam. Vt peita dokumentide Delve.

Delvekohta lisateabe saamiseks vt Office süvenema Office 365 administraatoritel

Hallatavate atribuutide täpsustamine

Kui loote SharePointi loendis uue saidiveeru, korjab ämblik saidiveeru nime uue analüüsitud atribuudina üles. SharePoint vastendab uue analüüsitud atribuudi automaatselt uue automaatselt genereeritud hallatava atribuudiga. See automaatselt genereeritud hallatav atribuut pole vaikimisi täpsemalt piiritletav.

Kui soovite kasutada atribuuti eesmise piiritlusatribuudina, peate analüüsitud atribuudi käsitsi vastendama hallatava atribuudiga, mis on seatud piiritletavaks. Uue piiritletava hallatava atribuudi loomiseks SharePoint Online'is peate kasutama mõnda olemasolevat, kuid kasutamata hallatavat atribuuti ja selle pseudonüümi abil ümber nimetama. Selleks otstarbeks on saadaval terve hulk hallatavaid atribuute. Nende nimed on näiteks "RefinableString00" ("PiiritletavString00") või "RefinableDate19" ("PiiritletavKuupäev19").

Oletagem näiteks, et loote uue saidiveeru nimega UuedVärvid ja soovite, et kasutajad saaksid veergu UuedVärvid otsingutulemite piiritlemisel kasutada. Seetõttu valite otsinguskeemis mõne kasutamata hallatava atribuudi,näiteks RefinableString00 (PiiritletavString00) ja panete atribuudile pseudonüümi abil nimeks Uued värvid. Seejärel saategi selle uue hallatava atribuudi vastendada asjakohase analüüsitud atribuudiga.

Otsinguskeemi muutmine rentniku tasemel või saidikogumi tasemel

Enamasti ei pea te rentniku vaikeotsinguskeemi muutma. Kui aga soovite luua keerukama või kohandatud otsinguvõimaluse, võite skeemi muuta.

Otsinguskeemi saate muuta nii kogu rentniku kui ka ainult mõne kindla saidikogumi jaoks. Kuna saidikogumi otsinguskeem põhineb rentniku otsinguskeemil, siis üldjuhul tuleks muudatused esmalt teha rentniku tasemel ja seejärel saidikogumi tasemel. Saidikogumi osas tehtud muudatused rakenduvad ainult sellele saidikogumile.

Analüüsimine ja uuesti indekseerimine

Hallatavate atribuutide muutmisel või lisamisel jõustuvad muudatused alles pärast seda, kui sisu on uuesti analüüsitud. SharePoint Online'is toimub analüüsimine automaatselt, varem määratletud analüüsigraafiku põhjal.

Kui olete loendisse või teeki lisanud uue atribuudi või kui olete muutnud loendis või teegis kasutatavaid atribuute, tuleb sisu esmalt uuesti analüüsida, enne kui teie muudatused otsinguregistris kajastuvad. Kuna teie muudatused on tehtud otsinguskeemis, mitte saidil, ei indekseeri ämblik loendit või teeki automaatselt uuesti. Muudatuste analüüsimise ja uuesti indekseerimise tagamiseks võite taotleda konkreetselt soovitud loendi või teegi uuesti indekseerimist. Sel juhul analüüsitakse ja indekseeritakse loendi või teegi sisu uuesti ning saate oma uued hallatavad atribuudid päringutes, päringureeglites ja kuvamallides kasutusele võtta.

Lehe algusse

Uue hallatava atribuudi loomine

Märkus.:  Kõik suvandid pole SharePoint Online'is saadaval.

Kui loote SharePoint Online'is uue hallatava atribuudi, on sellel teatud piirangud. Näiteks võib atribuudi tüüp olla üksnes Tekst või Jah/ei ning see ei saa olla piiritletav ega sorditav.

Kui teil on vaja mõnda muud tüüpi atribuuti või sellist atribuuti, mille omadused erinevad neist, mis on saadaval, täitke jaotises Hallatava atribuudi loomine olemasoleva atribuudi ümbernimetamisega toodud juhised.

 1. Minge rentniku või saidikogumi otsinguskeemi lehele.

  • Rentnik:

   1. Logige sisse Office 365 administreerimiskeskusse.

   2. Valige Administraator > SharePoint. Oletegi nüüd SharePointi administreerimiskeskuses.

   3. Klõpsake nuppu otsi ja seejärel otsinguhalduse lehel linki Halda otsinguskeemi.

  • Saidikogum:

   1. Minge oma saidil lehele Sätted, klõpsake nuppu Saidisätted ja seejärel klõpsake jaotises Saidikogumi administreerimine nuppu Otsinguskeem.

 2. Klõpsake lehel Hallatavad atribuudid nuppu Uus hallatav atribuut.

 3. Tippige jaotises Nimi ja kirjeldus väljale Atribuudi nimi uue hallatava atribuudi nimi. Soovi korral võite tippida ka kirjelduse.

 4. Valige jaotises Tüüp atribuudi jaoks üks saadaolevatest väärtustest:

  • Tekst

  • Jah/ei

 5. Valige jaotises Põhitunnused mõni saadaolev väärtus.

 6. Klõpsake jaotises Vastendused analüüsitud atribuutidega nuppu Lisa vastendus.

 7. Valige dialoogiboksis Analüüsitud atribuudi valimine analüüsitud atribuut, mille soovite hallatava atribuudiga vastendada, ja klõpsake siis nuppu OK. Korrake seda juhist, kui soovite sama hallatava atribuudiga vastendada mitu analüüsitud atribuuti.

 8. Määrake jaotises Vastendused analüüsitud atribuutidega, kas soovite kaasata:

  • kogu sisu kõigist selle hallatava atribuudiga vastendatud analüüsitud atribuutidest;

  • sisu esimesest analüüsitud atribuudist, mis sisaldab väärtust; soovi korral saate määrata ka järjestuse.

 9. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Hallatava atribuudi loomine olemasoleva atribuudi ümbernimetamisega

 1. Minge rentniku või saidikogumi otsinguskeemi lehele.

  • Rentnik:

   1. Logige sisse Office 365 administreerimiskeskusse.

   2. Valige Administraator > SharePoint. Oletegi nüüd SharePointi administreerimiskeskuses.

   3. Klõpsake nuppu otsi ja seejärel otsinguhalduse lehel linki Halda otsinguskeemi.

  • Saidikogum:

   1. Minge oma saidil lehele Sätted, klõpsake nuppu Saidisätted ja seejärel klõpsake jaotises Saidikogumi administreerimine nuppu Otsinguskeem.

 2. Otsige lehel Hallatavad atribuudid üles mõni kasutamata hallatav atribuut. Kasutamata atribuut tähendab seda, et atribuut pole veel ühegi analüüsitud atribuudiga vastendatud: veerg Vastendatud analüüsitud atribuudid on tühi. Lisateavet leiate tabelist Kasutamata hallatavad vaikeatribuudid.

  NB!: Kui soovite atribuuti edaspidi piiritlusatribuudina kasutada, valige mõni selline hallatav atribuut, millel on märge Täpsusta.

 3. Osutage hallatavale atribuudile, klõpsake noolt ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri/vastenda atribuuti.

 4. Sisestage lehel Hallatava atribuudi redigeerimine jaotises Põhitunnused alljaotises Pseudonüüm atribuudi uus nimi väljale Pseudonüüm.

 5. Klõpsake jaotises Vastendused analüüsitud atribuutidega nuppu Lisa vastendus.

 6. Valige lehel Analüüsitud atribuudi valimine analüüsitud atribuut, mille soovite hallatava atribuudiga vastendada, ja klõpsake siis nuppu OK. Korrake seda juhist, kui soovite selle hallatava atribuudiga vastendada mitu analüüsitud atribuuti.

 7. Klõpsake nuppu OK.

  NB!:  Kui olete uue hallatava atribuudi loonud sel viisil, tuleb piiritlusatribuuti kasutav teek või loend uuesti analüüsida ja uuesti indekseerida, enne kui atribuut kuvatakse piiritlemiskonfiguratsioonis valikuvõimalusena. Lisateavet leiate jaotisest Dokumendiloendi või -teegi reindekseerimise taotlemine.

Lehe algusse

Analüüsitud atribuutide ja hallatavate atribuutide vaatamine

 1. Minge rentniku või saidikogumi otsinguskeemi lehele.

  • Rentnik:

   1. Logige sisse Office 365 administreerimiskeskusse.

   2. Valige Administraator > SharePoint. Oletegi nüüd SharePointi administreerimiskeskuses.

   3. Klõpsake nuppu otsi ja seejärel otsinguhalduse lehel linki Halda otsinguskeemi.

  • Saidikogum:

   1. Minge oma saidil lehele Sätted, klõpsake nuppu Saidisätted ja seejärel klõpsake jaotises Saidikogumi administreerimine nuppu Otsinguskeem.

 2. Vahekaardil Hallatavad atribuudid näete kõiki hallatavaid atribuute, hallatavate atribuutide sätteid ja seda, milliste analüüsitud atribuutidega need on vastendatud.

 3. Analüüsitud atribuutide ja nendega vastendatud hallatavate atribuutide kuvamiseks klõpsake nuppu Analüüsitud atribuudid.

 4. Analüüsitud atribuutide kategooriate kuvamiseks klõpsake nuppu Kategooriad.

Lehe algusse

Hallatava atribuudi redigeerimine

Märkus.:  Kõik suvandid pole SharePoint Online'is saadaval.

 1. Minge rentniku või saidikogumi otsinguskeemi lehele.

  • Rentnik:

   1. Logige sisse Office 365 administreerimiskeskusse.

   2. Valige Administraator > SharePoint. Oletegi nüüd SharePointi administreerimiskeskuses.

   3. Klõpsake nuppu otsi ja seejärel otsinguhalduse lehel linki Halda otsinguskeemi.

  • Saidikogum:

   1. Minge oma saidil lehele Sätted, klõpsake nuppu Saidisätted ja seejärel klõpsake jaotises Saidikogumi administreerimine nuppu Otsinguskeem.

 2. Otsige vahekaardil Hallatavad atribuudid veerust Atribuudi nimi üles see hallatav atribuut, mida soovite redigeerida, või tippige nimi väljale Filter.

 3. Osutage loendis hallatavale atribuudile, klõpsake noolt ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri/vastenda atribuuti.

 4. Muutke sätteid lehel Hallatava atribuudi redigeerimine ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Hallatava atribuudi kustutamine

 1. Minge rentniku või saidikogumi otsinguskeemi lehele.

  • Rentnik:

   1. Logige sisse Office 365 administreerimiskeskusse.

   2. Valige Administraator > SharePoint. Oletegi nüüd SharePointi administreerimiskeskuses.

   3. Klõpsake nuppu otsi ja seejärel otsinguhalduse lehel linki Halda otsinguskeemi.

  • Saidikogum:

   1. Minge oma saidil lehele Sätted, klõpsake nuppu Saidisätted ja seejärel klõpsake jaotises Saidikogumi administreerimine nuppu Otsinguskeem.

 2. Otsige vahekaardil Hallatavad atribuudid üles see hallatav atribuut, mille soovite kustutada, või sisestage selle nimi väljale Filter.

 3. Osutage hallatavale atribuudile, mida soovite kustutada, klõpsake noolenuppu ja seejärel klõpsake käsku Kustuta.

 4. Klõpsake nuppu OK.

  NB!: Hallatava atribuudi kustutamisel on järgmised tagajärjed:

  • kasutajad ei saa atribuudi alusel otsida;

  • atribuuti kasutav päringureegel ei toimi enam;

  • atribuuti kasutav kohandatud veebiosa ei toimi enam.

Lehe algusse

Analüüsitud atribuudi vastendamine hallatava atribuudiga

 1. Minge rentniku või saidikogumi otsinguskeemi lehele.

  • Rentnik:

   1. Logige sisse Office 365 administreerimiskeskusse.

   2. Valige Administraator > SharePoint. Oletegi nüüd SharePointi administreerimiskeskuses.

   3. Klõpsake nuppu otsi ja seejärel otsinguhalduse lehel linki Halda otsinguskeemi.

  • Saidikogum:

   1. Minge oma saidil lehele Sätted, klõpsake nuppu Saidisätted ja seejärel klõpsake jaotises Saidikogumi administreerimine nuppu Otsinguskeem.

 2. Valige Analüüsitud atribuudid.

 3. Otsige vahekaardil Analüüsitud atribuudid üles see analüüsitud atribuut, mida soovite mõne hallatava atribuudiga vastendada, või sisestage selle nimi väljale Analüüsitud atribuudid jaotises Filtrid.

 4. Osutage analüüsitud atribuudile, mida soovite vastendada, klõpsake noolenuppu ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri/vastenda atribuuti.

 5. Klõpsake lehe Analüüsitud atribuudi redigeerimine jaotises Vastendused hallatavate atribuutidega linki Lisa vastendus.

 6. Valige dialoogiboksis Hallatava atribuudi valimine hallatav atribuut, mille soovite analüüsitud atribuudiga vastendada, ja klõpsake siis nuppu OK. Korrake seda juhist, kui soovite sama analüüsitud atribuudiga vastendada mitu hallatavat atribuuti.

 7. Märkige jaotises Täisteksti registrisse kaasamine vastav ruut, kui soovite selle analüüsitud atribuudi sisu täistekstiregistrisse kaasata.

 8. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Analüüsitud atribuutide kategooriate vaatamine või redigeerimine

 1. Minge rentniku või saidikogumi otsinguskeemi lehele.

  • Rentnik:

   1. Logige sisse Office 365 administreerimiskeskusse.

   2. Valige Administraator > SharePoint. Oletegi nüüd SharePointi administreerimiskeskuses.

   3. Klõpsake nuppu otsi ja seejärel otsinguhalduse lehel linki Halda otsinguskeemi.

  • Saidikogum:

   1. Minge oma saidil lehele Sätted, klõpsake nuppu Saidisätted ja seejärel klõpsake jaotises Saidikogumi administreerimine nuppu Otsinguskeem.

 2. Valige Kategooriad.

 3. Otsige lehel Kategooriad üles see analüüsitud atribuutide kategooria, mida soovite vaadata või redigeerida.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  1. Kui soovite vaadata, millised analüüsitud atribuudid kategooriasse kuuluvad ja milliste hallatavate atribuutidega need on astendatud, klõpsake analüüsitud atribuutide kategooriat lehel Kategooriad.

  2. Kategooria redigeerimiseks osutage sellele analüüsitud atribuutide kategooriale, mida soovite redigeerida, klõpsake noolenuppu ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri kategooriat.

Lehe algusse

Delve dokumentide peitmine

Kui te ei soovi näidata üles Delvedokument, saate luua HideFromDelve saidiveeru Jah/ei-tüüpi. Selle saidiveeru loob uue analüüsitud atribuutide ows_HideFromDelve, mis vastendatakse automaatselt HideFromDelve õnnestus vara.

Saidiveeru lisamine teeki või loendisse, kuhu dokument salvestatud on
 1. Logi sisse kui saidikogumi administraator ja varjata Delve dokumendi asukoha saidil.

 2. Klõpsake lindil menüüd Loend või Teek.

 3. Klõpsake jaotises Vaatehaldus linki Loo veerg.

 4. Tippige nime ja tüübi jaotises lahtrisse Veeru nimi nimi HideFromDelve ja valige siis Jah/Ei (märkeruut).

  NB!: Valige jaotise Muud veerusättedrippmenüüs Vaikeväärtus väärtus Ei. Kui valite väärtuse Jah, on kõik uued dokumendid Delves peidetud.

 5. Tühjendage märkeruut Lisa vaikevaatesse.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Mark varjata Delve dokumendist
 1. Minge saidile, kuhu on salvestatud dokument, mille Delves peita soovite.

 2. Leidke teegis või loendis dokument, mille soovite peita, klõpsake redigeerimisatribuute ja kontrollige seejärel HideFromDelvet.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Pärast järgmise ajastatud analüüsi või pärast olete taotlus uuesti indekseerimine dokumenditeegi või loendidokument on peidetud Delve. Kui soovite dokumendi uuesti Delve nδitab, Puhasta HideFromDelve veerg peidetud dokument.

Lehe algusse

Dokumendiloendi või -teegi reindekseerimise taotlemine

 1. Minge oma saidil loendisse või teeki, kuhu olete uue atribuudi lisanud.

 2. Klõpsake lindil menüüd Loend või Teek.

 3. Klõpsake menüüs Teek nuppu Teegi sätted
  või

Klõpsake menüüs Loend nuppu Loendi sätted.

 1. Klõpsake lehe Sätted jaotises Üldsätted nuppu Täpsemad sätted.

 2. Liikuge allapoole jaotisse Dokumenditeegi uuesti indekseerimine või Loendi uuesti indekseerimine ja klõpsake nuppu. Kogu dokumenditeegi või loendi sisu indekseeritakse järgmise ajastatud analüüsi käigus uuesti.

Lehe algusse

Vt ka:

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×