Organisatsiooniskeemi loomine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui soovite illustreerida oma asutuse või organisatsiooni aruandlusseoseid, võite luua organisatsiooniskeemi paigutusega (nt Organisatsiooniskeem) SmartArt-pildi või kasutada organisatsiooniskeemi loomiseks rakendust Visio. Kui teil on Visio installitud, leiate lisateavet teemast Organisatsiooniskeemi loomiseks kasutatava programmi määratlemine.

Organisatsiooniskeemi saate luua ka funktsiooni SmartArt-pilt abil, kasutades iga isikut eraldi kujutavaid pilte. Lisaks sellele, et fotodega organisatsiooniskeem on professionaalse ilmega, aitab see ka vaatajatel seostada oma kolleegide nimesid ja nägusid.

Selle artikli teemad

Organisatsiooniskeemi loomise ülevaade

Organisatsiooniskeemi loomine

Piltidega organisatsiooniskeemi loomine

Organisatsiooniskeemi bokside lisamine või kustutamine

Pidevjoone muutmine punktiirjooneks

Organisatsiooniskeemi taandpaigutuse muutmine

Organisatsiooniskeemi värvide muutmine

Organisatsiooniskeemi boksi taustavärvi muutmine

SmartArt-laadi rakendamine organisatsiooniskeemile

Organisatsiooniskeemi animeerimine

Organisatsiooniskeemi loomise ülevaade

Organisatsiooniskeem on organisatsiooni juhtimisstruktuuri (nt osakonnajuhatajate ja alluvate) graafiline kujutis. Rakendustes Excel, Outlook, PowerPoint ja Word saate töölehele, meilisõnumisse, esitlusse või dokumenti kaasatava organisatsiooniskeemi loomiseks kasutada SmartArt-piltide funktsiooni. Organisatsiooniskeemi loomine on kiire ja mugav: piisab sellest, kui tipite või kleebite teksti organisatsiooniskeemi ning lasete seejärel programmil teksti automaatselt paigutada ja korraldada.

Kui lisate organisatsiooniskeemi paigutusele (nt Organisatsiooniskeem) abiboksi, tähistab abiboksi tekstipaanil täpp, millega on ühendatud joon.

Paigutus Organisatsiooniskeem ühe juhataja, kahe alluva ja ühe abi kujundiga.

Ehkki organisatsiooniskeemi loomiseks võib kasutada ka muid hierarhiapaigutusi, on abiboks ja taandpaigutused saadaval üksnes organisatsiooniskeemi paigutustes.

Kui soovite anda oma SmartArt-pildile kiiresti professionaalse ja viimistletud ilme, võite organisatsiooniskeemi värve muuta või rakendada skeemile SmartArt-laadi. PowerPoint 2010 esitlustes saate ka organisatsiooniskeemi animeerida.

Lehe algusse

Organisatsiooniskeemi loomine

 1. Klõpsake dokumendis, esitluses, arvutustabelis või meilisõnumis menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu SmartArt.

  *
  Näide: menüü Lisa jaotis Illustratsioonid rakenduses PowerPoint 2010

 2. Klõpsake galeriis SmartArt-pildi valimine kategooriat Hierarhia, soovitud organisatsiooniskeemi paigutust (nt Organisatsiooniskeem) ja seejärel nuppu OK.

 3. Teksti sisestamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake SmartArt-pildil soovitud boksi ja tippige tekst.

   Parimate tulemuste saamiseks tehke seda alles pärast kõigi soovitud bokside lisamist.

  • Klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja tippige tekst.

  • Kopeerige tekst mõnest muust kohast või programmist, klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja seejärel kleepige tekst.

   Kui tekstipaani ei kuvata, klõpsake juhtelementi.

   teksti paani juhtelement

Lehe algusse

Piltidega organisatsiooniskeemi loomine

 1. Klõpsake dokumendis, esitluses, arvutustabelis või meilisõnumis menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu SmartArt.

  *
  Näide: menüü Lisa jaotis Illustratsioonid rakenduses PowerPoint 2010

 2. Klõpsake galeriis SmartArt-pildi valimine nuppu Hierarhia ja seejärel topeltklõpsake valikut Piltorganisatsiooniskeem.

  Piltidega organisatsiooniskeem

 3. Pildi lisamiseks klõpsake boksis, kuhu soovite pildi lisada, pildi ikooni, otsige üles kasutatavat pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja seejärel nuppu Lisa.

  *
  Pildi ikoon

 4. Teksti sisestamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake SmartArt-pildil soovitud boksi ja tippige tekst.

   Parimate tulemuste saamiseks tehke seda alles pärast kõigi soovitud bokside lisamist.

  • Klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja tippige tekst.

  • Kopeerige tekst mõnest muust kohast või programmist, klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja seejärel kleepige tekst.

   Kui tekstipaani ei kuvata, klõpsake juhtelementi.

   teksti paani juhtelement

Lehe algusesse

Organisatsiooniskeemi bokside lisamine või sealt bokside kustutamine

Boksi lisamine

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, millele soovite boksi lisada.

 2. Klõpsake uue boksi lisamiseks soovitud kohale kõige lähemal asuvat pilti.

 3. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises Pildi loomine nupu Lisa kujund all asuvat noolt ja tehke siis ühte järgmistest.

  Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises pildi loomine

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et oleksite SmartArt-pildi valinud. Võimalik, et peate SmartArt-pildi valimiseks ja menüü Kujundus avamiseks seda pilti topeltklõpsama.

  • Boksi lisamiseks valitud boksiga samale tasemele, ent selle järele, klõpsake käsku Lisa kujund pärast.

  • Boksi lisamiseks valitud boksiga samale tasemele, ent selle ette, klõpsake käsku Lisa kujund enne.

  • Boksi lisamiseks valitud boksist ühe taseme võrra kõrgemale klõpsake käsku Lisa kujund üles.

   Uus boks lisatakse valitud boksi kohale ning valitud boks ja kõik otse selle all asuvad boksid viiakse ühe taseme võrra madalamale.

  • Boksi lisamiseks valitud boksist ühe taseme võrra madalamale klõpsake käsku Lisa kujund alla.

  • Abiboksi lisamiseks klõpsake käsku Lisa abi.

   Abiboks lisatakse SmartArt-pildil teiste samal tasemel asuvate bokside kohale, kuid paanil Tekst kuvatakse see pärast teisi samal tasemel asuvaid bokse.

   Käsk Lisa abi on saadaval üksnes organisatsiooniskeemi paigutustes. Hierarhiapaigutustes (nt Hierarhia) pole see saadaval.

Boksi kustutamine

Boksi kustutamiseks klõpsake kustutatava boksi äärist ja vajutage seejärel kustutusklahvi (DELETE).

Märkmed : 

 • Kui peate oma seoseskeemile lisama boksi, saate uue kujundi jaoks parima asukoha määramiseks sellega katsetada, lisades kujundi valitud kujundi ette või järele.

 • Kujundi lisamiseks paanilt Tekst tehke järgmist.

  1. Asetage kursor kujunditasemel selle teksti lõppu, kuhu soovite uue kujundi lisada.

  2. Vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja tippige uude kujundisse lisatav tekst.

  3. Abiboksi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER), kui abiboks on tekstipaanil valitud.

 • Ehkki kahte ülataseme boksi ei saa organisatsiooniskeemi paigutustes (nt Organisatsiooniskeem) omavahel joonega automaatselt ühendada, saate selle jäljendamiseks lisada SmartArt-pildi ülatasemele boksi ja seejärel tõmmata bokse ühendava joone.

 • Boksi teisaldamiseks klõpsake teisaldatavat boksi ja lohistage see uude asukohta. Boksi sammhaaval teisaldamiseks või "müksamiseks" vajutage juhtklahvi (CTRL) ja vajutage seda all hoides nooleklahve.

Lehe algusse

Pidevjoone muutmine punktiirjooneks

Kui soovite kuvada kahe boksi vahelist aruandlusseost punktiirjoonena, muutke kahte boksi ühendava joone laadi.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, mille joont soovite muuta.

 2. Paremklõpsake joont ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Vorminda kujundit.

 3. Klõpsake kategooriat Joone laad ja valige seejärel soovitud kriipsjoone tüüp.

Lehe algusse

Organisatsiooniskeemi taandpaigutuse muutmine

Taandpaigutus mõjutab kõigi valitud boksi all asuvate bokside paigutust.

 1. Klõpsake organisatsiooniskeemi boksi, millele soovite taandpaigutuse rakendada.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises Pildi loomine nuppu Paigutus all asuvat noolt ja tehke siis ühte järgmistest.

  Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises pildi loomine

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et oleksite SmartArt-pildi valinud. Võimalik, et peate SmartArt-pildi valimiseks ja menüü Kujundus avamiseks seda pilti topeltklõpsama.

  • Kõigi valitud boksi all asuvate bokside keskele paigutamiseks klõpsake käsku Standardne.

   Standardse taandpaigutuse Organisatsiooniskeem

  • Valitud boksi tsentreerimiseks selle all asuvate bokside kohale ja selle boksi all asuvate bokside korraldamiseks horisontaalselt, nii et igas reas oleks kaks boksi, klõpsake käsku Mõlemad.

   Mõlemad taandpaigutuse Organisatsiooniskeem

  • Valitud boksi korraldamiseks selle all asuvatest boksidest paremale ning selle boksi all asuvate bokside vertikaalseks vasakjoondamiseks klõpsake käsku Vasaktaane.

   Paigutuse vasaktaandega Organisatsiooniskeem

  • Valitud boksi korraldamiseks selle all asuvatest boksidest vasakule ning selle boksi all asuvate bokside vertikaalseks paremjoondamiseks klõpsake käsku Paremtaane.

   Organisatsiooniskeem paremtaande paigutusega

Lehe algusse

Organisatsiooniskeemi värvide muutmine

SmartArt-pildi boksidele saate rakendada kujunduse värvid tuletatud värvikombinatsioone.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, mille värvi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid nuppu Muuda värve.

  *

  Kui menüü SmartArt-riistad ega Kujundus pole kuvatud, veenduge, et oleksite SmartArt-pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Kujundus avamiseks SmartArt-pilti topeltklõpsama.

 3. Klõpsake soovitud värvikombinatsiooni.

Kui asetate kursori mõnele pisipildile, näete, kuidas vastav värv teie SmartArt-pilti mõjutaks.

Lehe algusse

Organisatsiooniskeemi boksi taustavärvi muutmine

 1. Paremklõpsake boksi äärist ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Vorminda kujundit.

 2. Klõpsake paani Täide ning seejärel raadionuppu Ühtlane täide.

 3. Klõpsake nuppu Värv Nupu pilt ja seejärel soovitud värvi.

 4. Taustavärvi läbinähtavuse määramiseks nihutage liugurit Läbipaistvus või sisestage soovitud arv liuguri kõrval asuvale väljale. Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

Lehe algusse

SmartArt-laadi rakendamine organisatsiooniskeemile

SmartArt-laad koosneb mitmesugustest efektidest (nt joonelaad, kaldlõige või ruumiline efekt), mille saate kordumatu ning professionaalse mulje jätva ilme loomiseks rakendada oma SmartArt-pildi boksidele.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, mille SmartArt-laadi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid soovitud SmartArt-laadi.

  Suurema valiku SmartArt-laadide kuvamiseks klõpsake nuppu Rohkem  Viiktekst 1 .

  Kui menüü SmartArt-riistad ega Kujundus pole kuvatud, veenduge, et oleksite SmartArt-pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Kujundus avamiseks SmartArt-pilti topeltklõpsama.

Lehe algusse

Organisatsiooniskeemi animeerimine

Kui kasutate PowerPointi, saate iga boksi, iga haru või iga hierarhilise taseme esiletõstmiseks organisatsiooniskeemi animeerida.

 1. Klõpsake SmartArt-pildi funktsiooni kasutades loodud organisatsiooniskeemi, mida soovite animeerida.

 2. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Täiustatud animatsioon nuppu Lisa animatsioon ja valige soovitud animatsiooniefekt.

  *

 3. Kui soovite, et organisatsiooniskeem kuvataks tasemete kaupa (nt sama taseme kujundid kuvatakse korraga enne madalama taseme kujundeid), tehke järgmist.

  1. Valige organisatsiooniskeem.

  2. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Animatsioon nuppu Efektisuvandid ja seejärel käsku Tasemekaupa ükshaaval.

Animatsiooniga organisatsiooniskeemi kopeerimisel mõnele teisele slaidile kopeeritakse ka animatsioon.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×