Organisatsiooni konverentsi sissehelistamise sätete haldamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kõigi konverentsi sissehelistamise sätete kuvamine ühes kohas peaks tegema sätete muutmise lihtsamaks.

Konverentsi sissehelistamise litsentsi määramine

Märkus. : Te ei saa litsentsi määrata Skype’i ärirakenduse veebiväljaande kaudu, vaid peate selleks kasutama Office 365 halduskeskust.

Litsentsi määramine kasutajale
 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365 oma töökoha- või koolikontoga.

 2. Valige Office 365 halduskeskuse vasakul navigeerimispaanil Kasutajad > Aktiivsed kasutajad ja valige saadaolevate kasutajate loendist soovitud kasutaja või kasutajad.

  Märkus. : Kui määrate litsentside kuni 20 kasutajatele korraga, saate kasutada valida vaate drop-down ja seejärel valige üks suvanditest või oma vaate loomine. Seejärel klõpsake nuppu Redigeeri, järgmised kaks korda Valige litsentsi ja klõpsake nuppu Edasta. Windows PowerShelli abil saate määrata ka mitme kasutaja litsentse. Juhised ja PowerShelli näidisskriptid teemast Määramine Skype'i ärirakenduse litsentsid.

 3. Klõpsake toimingupaani jaotises Määratud litsents nuppu Redigeeri.

 4. Märkige lehel Litsentsi määramine ruut Skype’i ärirakenduse PSTN-konverentsid ja klõpsake nuppu Salvesta. Lisateavet litsentsimise kohta leiate teemast Skype’i ärirakenduse veebiväljaande litsentsimise ülevaade.

Märkus. : Pärast litsentsi määramist ei pruugi Microsoft alguses rippmenüüsse konverentsi sissehelistamise teenuse pakkujana ilmuda. Sel juhul logige Office 365 halduskeskusest välja või vajutage brauseriakna värskendamiseks klahvikombinatsiooni CTRL+F5.

Lugege teemat Määramine Skype'i ärirakenduse litsentside.

Kasutajale konverentsi ID määramine

Konverentsi ID automaatselt määratud kasutajale, kui ta on seadistatud konverentsi sissehelistamise kasutamine Microsoft konverentsi sissehelistamise pakkuja. Konverentsi ID, mis on määratud võib olla staatiline või dünaamiline ja on saadetud koosolekukutse, on ajastatud koosolekut.

Staatilise ID-d kasutatakse teie asutuse töötajad, näiteks kui nad ei soovi juhusliku arvu meeles pidada, nad saavad valida teatud arvu või neil on üks, mida oleks lihtne meeles pidada. Dünaamiline konverentsi ID kasutamisel iga koosoleku, mis kasutaja ajakavasid saada määratakse ainulaadne konverentsi ID-ga. Kui soovite määrata dünaamiline ja pole staatiline konverentsi ID-d, vaadake teemat.

Skype’i ärirakenduse halduskeskuses ei saa kasutajale konverentsi ID-d määrata, kuid te saate seda teha Windows PowerShelli cmdlet-käsu abil.

Kasutajale konverentsi ID määramiseks käivitage järgmine käsk:

Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ConferenceId 8271964 

NB! : Konverentsi ID peab sisaldama 7 numbrit ja seda ei saa muuta Skype'i ärirakenduse halduskeskuses ega Windows PowerShelli abil.

Lisateabe saamiseks cmdlet-käsu kohta vt Set-CsOnlineDialInConferencingUser.

NB! : Pärast uue konverentsi ID loomist ei saa endist konverentsi ID-d enam kasutada. Peaksite kasutajatel paluma olemasolevaid koosolekukutseid muuta, kontrollimaks, et kutsed sisaldaks uut konverentsi ID-d. Kasutajad saavad olemasolevate koosolekute teavet värskendada Skype‘i ärirakenduse koosolekute migreerimise tööriista abil. Lisateavet Lynci koosolekute migreerimise tööriista allalaadimise, installimise ja käivitamise kohta leiate järgmistest teemadest:

Vaadake, konverentsi ID kasutajale määrata.

Konverentsi sisehelistamisteenuse pakkuja muutmine Microsoftist kolmanda osapoole pakkujaks

 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365 oma töökoha- või koolikontoga.

 2. Avage Office 365 halduskeskus > Skype’i ärirakendus.

 3. Valige Skype’i ärirakenduse veebiväljaande vasakul navigeerimispaanil Konverentsi sissehelistamine > Sissehelistamise kasutajad ja seejärel valige kasutaja, kelle konverentsi sissehelistamise teenuse pakkujate te soovite muuta.

 4. Klõpsake toimingupaanil nuppu Redigeeri.

 5. Valige Skype’i ärirakenduse veebiväljaande vasakul navigeerimispaanil ripploend Konverentsi sissehelistamine > Pakkuja nimi ja seejärel valige kasutaja jaoks konverentsi sissehelistamise pakkuja.

  Märkus. : Kui olete valinud mitu kasutajat, saate konverentsi sissehelistamise pakkujaks Microsofti või väärtuse Puudub.

 6. Klõpsake nuppu Salvesta.

Vaadake teemat muutmine konverentsi sissehelistamise pakkuja kasutajate jaoks.

Sissehelistamise kasutajatele meilisõnumite saatmise lubamine või keelamine

Skype’i ärirakenduse halduskeskuse või Windows PowerShelli kaudu saate lubada või keelata kasutajatele sõnumite saatmise.

Skype’i ärirakenduse halduskeskuse kasutamine
 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365 oma töökoha- või koolikontoga.

 2. Avage Office 365 halduskeskus > Skype’i ärirakendus ja klõpsake vasakul navigeerimispaanil Konverentsi sissehelistamine.

 3. Märkige või tühjendage lehel Microsofti silla sätted ruut Saada kasutajatele automaatselt meilisõnumeid, kui nende sissehelistamise konfiguratsioon muutub.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta.

  Samuti saate kasutajale saata konverentsi sissehelistamise sätetega meilisõnumi, valides kasutaja atribuudid > Konverentsi sissehelistamine > Saada konverentsiteave meiliga. Koosolekukutsesse lisatakse konverentsi ID ja konverentsi sissehelistamise vaiketelefoninumber, kuid PIN-koodi ei lisata.

  Vaadake oma konverentsi sissehelistamise teavet kasutajale meilisõnumit saata.

Windows PowerShelli kasutamine
 • Samuti saate kasutada Windows PowerShelli ja käivitada järgmise käsu:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Cmdlet-käsu Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings abil saate hallata oma ettevõtte muid sätteid (sh meilisõnumite saatmine).

Kasutajatele saadetavate meilisõnumite saatja kontaktteabe muutmine

Saate muuta kasutajatele automaatselt saadetavaid meilisõnumeid, näiteks muuta tegelikku meiliaadressi ja saatja kontaktteabes kuvatavat nime. Meilisõnumite saatja on vaikimisi pärit teenusekomplektist Office 365, kui Windows PowerShelli ja cmdlet-käsu Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings abil saate seda meiliaadressi ja kuvatavat nime muuta. Kui soovite muuta meiliaadressi, kust kasutajatele meilisõnumeid saadetakse, peate tegema järgmist.

 • Sisestage parameetrisse SendEmailFromAddress meiliaadress.

 • Sisestage parameetrisse SendEmailFromDisplayName meilisõnumi kuvatav nimi.

 • Seadke parameetri SendEmailOverride väärtuseks True.

Saate muuta kasutajatele saadetavaid meilisõnumeid, näiteks muuta kuvatavat saatja aadressi või nime. Selleks käivitage järgmine käsk:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

Kui soovite muuta meiliaadressi teavet, peate veenduma, et teie ettevõtte sissetuleva meili poliitikad lubavad kasutada kohandatud saatja-aadressilt pärit meilisõnumeid.

Cmdlet-käsu Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings abil saate hallata oma ettevõtte muid sätteid (sh meilisõnumite saatmine).

Lugege teemat e-kirju, mis saadetakse automaatselt kasutajate kui nende sätteid muuta.

Konverentsi ID lähtestamine

 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365 oma töökoha- või koolikontoga.

 2. Avage Office 365 halduskeskus > Skype’i ärirakendus.

 3. Valige Skype’i ärirakenduse halduskeskuses Konverentsi sissehelistamine ja klõpsake toimingupaanil jaotises Konverentsi ID nuppu Lähtesta.

 4. Klõpsake kinnitusaknas Kas soovite konverentsi ID lähtestada? nuppu Jah. Kasutaja jaoks luuakse automaatselt uus konverentsi ID ning kui kasutajatele meilisõnumi saatmine on lubatud, saadetakse talle ka meilisõnum. See on vaikimisi lubatud.

  NB! : Pärast uue konverentsi ID loomist ei saa endist konverentsi ID-d enam kasutada. Peaksite kasutajatel paluma olemasolevaid koosolekukutseid muuta, kontrollimaks, et kutsed sisaldaks uut konverentsi ID-d. Kasutajad saavad olemasolevate koosolekute teavet värskendada Skype‘i ärirakenduse koosolekute migreerimise tööriista abil. Lisateavet Lynci koosolekute migreerimise tööriista allalaadimise, installimise ja käivitamise kohta leiate järgmistest teemadest:

Vaata konverentsi ID kasutaja lähtestada.

Konverentskõne korraldaja PIN-koodi lähtestamine

Staatilise ID-d kasutatakse teie asutuse töötajad, näiteks kui nad ei soovi juhusliku arvu meeles pidada, nad saavad valida teatud arvu või neil on üks, mida oleks lihtne meeles pidada. Dünaamiline konverentsi ID kasutamisel iga koosoleku, mis kasutaja ajakavasid saada määratakse ainulaadne konverentsi ID-ga. Kui soovite määrata dünaamiline ja pole staatiline konverentsi ID-d, vaadake teemat.

Kuigi staatilise konverentsi ID luuakse automaatselt ja kasutajale määratud, võib juhtuda, kui kasutaja ei soovi kasutada selline ja te soovite seada teatud või kui kasutajad ei saa pidage meeles, või kaotanud oma konverentsi ID, mida saab kasutada Windows PowerShelli ja Skype'i ärirakenduse halduskeskuse kuvamiseks , muuta ja lähtestage oma konverentsi ID-ga.

 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365 oma töökoha- või koolikontoga.

 2. Avage Office 365 halduskeskus > Skype’i ärirakendus ja klõpsake vasakul navigeerimispaanil Konverentsi sissehelistamine.

 3. Klõpsake valikut Sissehelistamise kasutajad ja valige kasutaja, kelle PIN-koodi soovite lähtestada.

 4. Klõpsake toimingupaanil nuppu PIN-koodi lähtestamine.

  Kui kasutajate jaoks lubatakse konverentsi sissehelistamine või nende PIN-kood lähtestatakse, saadetakse neile meili teel PIN-kood. Kuid kui meilisõnumite automaatne saatmine on keelatud, ei saadeta kasutajale PIN-koodi lähtestamise meilisõnumit ning te peate PIN-koodi kasutajale saatma käsitsi. PIN-kood kuvatakse pärast lähtestamist ainult ühe korra. Kui PIN-kood on pärast lähtestamist ühe korra kuvatud, ei kuvata seda hiljem enam kasutaja atribuutides, vaid seal on kuvatud hoopis *****.

Teemast konverentsi sissehelistamise kasutaja PIN-KOODI lähtestamine.

Kasutajale konverentsi sissehelistamisteabega meilisõnumi saatmine

 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365 oma töö- või koolikontoga.

 2. Avage Office 365 halduskeskus > Skype’i ärirakendus ja klõpsake vasakul navigeerimispaanil Konverentsi sissehelistamine.

 3. Klõpsake valikut Sissehelistamise kasutajad ja valige kasutaja, kelle PIN-koodi soovite lähtestada.

 4. Klõpsake toimingupaanil nuppu Saada konverentsiteave meiliga.

  Märkus. : Kasutajale saadetakse konverentsi sissehelistamise PIN-kood.

Vaadake oma konverentsi sissehelistamise teavet kasutajale meilisõnumit saata.

Koosoleku korraldajate konverentsi sissehelistamise vaiketelefoninumbri määramine

Kui lubate kasutaja jaoks konverentsi sissehelistamise ning soovite seada koosoleku korraldajate jaoks konverentsi sisseehelistamise vaiketelefoninumbri, tehke järgmist.
 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365 oma töökoha- või koolikontoga.

 2. Avage Office 365 halduskeskus > Skype’i ärirakendus.

 3. Valige vasakul navigeerimispaanil Konverentsi sissehelistamine > Sissehelistamise kasutajad. Valige kasutajad, kelle jaoks soovite konverentsi sissehelistamise lubada.

 4. Klõpsake toimingupaanil kasutaja atribuutide jaotises nuppu Redigeeri.

 5. Valige lehel Atribuudid välja Pakkuja nimi kõrval olevast rippmenüüst konverentsi sissehelistamise teenuse pakkuja.

  • Kui valite konverentsi sissehelistamise teenuse pakkujaks Microsofti, saate loendist valida ka konverentsi sissehelistamise vaiketelefoninumbri.  

  • Kui valite konverentsi sissehelistamise teenuse pakkujaks mõne muu ettevõtte, peate käsitsi sisestama teenustasu ja vajaduse korral ka tasuta numbri. Neid telefoninumbreid kasutatakse vaikimisi.

   Kasutaja konverentsi sissehelistamise vaiketelefoninumber on number, mis kuvatakse koosolekut ajastades koosolekukutsel.

 6. Klõpsake nuppu Salvesta.

Vt telefoninumber, mida kasutatakse, kui kasutaja helistab koosolekule seadmine.

Kui olete kasutaja jaoks lubanud konverentsi sissehelistamise ning soovite seada koosoleku korraldajate jaoks konverentsi sisseehelistamise vaiketelefoninumbri, tehke järgmist.
 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365 oma töökoha- või koolikontoga.

 2. Avage Office 365 halduskeskus > Skype’i ärirakendus.

 3. Valige Skype’i ärirakenduse veebiväljaandes vasakul navigeerimispaanil Konverentsi sissehelistamine > Sissehelistavad kasutajad, valige soovitud kasutaja ning klõpsake toimingupaanil nuppu Redigeeri.

 4. Lehe Atribuudid jaotises pakkuja nimi abil ripploendis valige konverentsi sissehelistamise teenuse pakkuja

  • Kui kasutaja konverentsi sissehelistamise teenuse pakkuja on Microsoft, saate loendist valida ka konverentsi sissehelistamise vaiketelefoninumbri.  

  • Kui kasutaja konverentsi sissehelistamise teenust pakub mõni muu ettevõte, peate käsitsi sisestama teenustasu ja vajaduse korral ka tasuta numbri.

   Kasutaja konverentsi sissehelistamise vaiketelefoninumber on number, mis kuvatakse koosolekut ajastades koosolekukutsel.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta.

Vt telefoninumber, mida kasutatakse, kui kasutaja helistab koosolekule seadmine.

Sissehelistamiskonverentside silla sätete määramine

Koosolekufunktsioonide määramine koosolekuga liitumiseks
 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365 oma töökoha- või koolikontoga.

 2. Avage Office 365 halduskeskus > Skype’i ärirakendus.

 3. Avage Skype’i ärirakenduse halduskeskuse vasakpoolsel navigeerimisalal Konverentsi sissehelistamine > Microsofti silla sätted.

 4. Valige jaotises Koosolekuga liitumine järgmised toimingud.

  • Luba koosolekule sisenemise ja koosolekult väljumise teatiste sisselülitamine. See on vaikimisi valitud. Kui te aga selle ruudu tühjendate, ei teavitata koosolekuga juba liitunud kasutajaid vaikimisi sellest, kui keegi teine koosolekuga liitub või sealt lahkub.

   Selle sätte saab määrata iga koosoleku kohta eraldi, kui kasutaja liitub koosolekuga Skype’i ärirakenduse kliendi abil ja ta muudab Skype’i koosolekusuvandites koosolekusätet Teavita, kui inimesed liituvad või lahkuvad.

  • Palu helistajatel enne koosolekuga liitumist oma nimi registreerida. See on vaikimisi valitud. Kui te siiski selle ruudu tühjendate, ei paluta helistajatel oma nime enne koosolekuga liitumist registreerida.

 5. Pärast muudatuste tegemist valige Salvesta.

Vt määrata Microsoft sisehelistamise konverentsi bridge.

Koosoleku PIN-koodi pikkuse määramine
 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365 oma töökoha- või koolikontoga.

 2. Avage Office 365 halduskeskus > Skype’i ärirakendus.

 3. Avage Skype’i ärirakenduse halduskeskuse vasakpoolsel navigeerimisalal Konverentsi sissehelistamine > Microsofti silla sätted.

 4. Sisestage jaotises Turve > PIN-koodi pikkus > PIN-koodis kasutatavate numbrite arv ja seejärel valige Salvesta.

  PIN-koodi pikkuseks võib olla neli kuni kaksteist numbrit. Vaikeväärtus on 5.

Vt määrata Microsoft sisehelistamise konverentsi bridge.

Sissehelistamise kasutajatele meilisõnumite saatmise lubamine või keelamine
 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365 oma töökoha- või koolikontoga.

 2. Avage Office 365 halduskeskus > Skype’i ärirakendus ja klõpsake vasakul navigeerimispaanil valikut Konverentsi sissehelistamine.

 3. Märkige või tühjendage lehel Microsofti silla sätted ruut Saada kasutajatele automaatselt meilisõnumeid, kui nende sissehelistamise konfiguratsioon muutub.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta.

  Samuti saate kasutajale saata konverentsi sissehelistamise sätted, valides kasutaja atribuudid > Konverentsi sissehelistamine > Saada konverentsiteave meiliga.

  Sel juhul saadetakse meilisõnum, mis sisaldab ainult konverentsi ID-d ja konverentsi telefoninumbrit, kuid PIN-koodi ei lisata.

  Vaadake oma konverentsi sissehelistamise teavet kasutajale meilisõnumit saata.

Konverentsi sissehelistamise silla esmaste ja teiseste keelte kuvamine ja määramine

 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365 oma töökoha- või koolikontoga.

 2. Avage Office 365 halduskeskus > Skype’i ärirakendus.

 3. Valige Skype’i ärirakenduse halduskeskuse vasakpoolsel navigeerimisalal Konverentsi sissehelistamine ja seejärel klõpsake valikut Microsofti sild.

 4. Valige toimingupaanil loendist telefoninumber, klõpsake nuppu Määra keeled ja seejärel klõpsake toetatud keelte täieliku loendi kuvamiseks lehel Keelte määramine välja Esmane keel all olevat rippmenüüd.

  Esmase keele ja teisesed keeled saate toetatud keelte hulgast valida ka siis, kui määrate Microsofti konverentsi sissehelistamise teenuse pakkujaks. Helistajatele esitatakse keeled samas järjestuses, nagu te need rippmenüüdest valite.

Lugege teemat Vaade ja valige konverentsi sissehelistamise sissehelistamise arvu esmaseid ja teiseseid keeli.

Konverentsi sissehelistamise telefoninumbrite kuvamine

 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365 oma töökoha- või koolikontoga.

 2. Avage Office 365 halduskeskus > Skype’i ärirakendus.

 3. Valige Skype’i ärirakenduse halduskeskuse vasakpoolsel navigeerimisalal Konverentsi sissehelistamine > Microsofti sild ja seejärel saate jaotises Microsofti sild teha järgmist.

  • Saate vaadata telefoninumbreid, mille Office 365 on määranud konverentsi sissehelistamiseks.

  • Saate vaadata ka asukohta, esmast keelt ja teiseseid keeli, mida sissehelistamise automaatkeskjaam kasutab.

  • Saate valida kasutajatele edastatava vaiketelefoninumbri konverentsi sissehelistamiseks, kui konverentsi sissehelistamise teenus on nende jaoks lubatud. Kui konverentsi sissehelistamise silla vaiketelefoninumber muutub, ei muutu vaiketelefoninumber olemasolevate kasutajate jaoks.

Saate teha valiku Konverentsi sissehelistamine > Sissehelistamise kasutajad ja määrata kasutaja atribuudid ning valida kasutaja vaiketelefoninumbri muutmiseks organisatsiooni jaoks saadaolevate numbrite loendist uue numbri.

Teemast konverentsi sissehelistamise sissehelistamise arvude loendi kuvamine.

Sissehelistamise võimalusega kasutajate loendi kuvamine

 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365 oma töökoha- või koolikontoga.

 2. Avage Office 365 halduskeskus > Skype’i ärirakendus.

 3. Avage Skype’i ärirakenduse halduskeskuse vasakul navigeerimispaanil Konverentsi sissehelistamine > Sissehelistamise kasutajad.

Vaadake, mis on lubatud Helista--konverentsi kasutajate loendit vaadata.

Kas soovite teada, kuidas kasutada haldamiseks Windows PowerShelli?

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Vt ka

Skype'i ärirakenduse sissehelistamise või PSTN-konverentsid häälestamine

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×