OneNote'i klassimärkmiku rakendusega töö alustamine – lühiülevaade õpetajatele

OneNote'i klassimärkmik on rakendus, mille abil saate oma tunni jaoks OneNote’i häälestada. Selle rakenduse kaudu luuakse klassimärkmik, mis sisaldab kolme tüüpi alammärkmikke.

 • Õpilase märkmikud – isiklikud märkmikud, mida saavad ühiselt kasutada õpetaja ja tema konkreetsed õpilased. Õpetajad pääsevad neile märkmikele alati juurde, kuid õpilased ei saa teiste õpilaste märkmikke vaadata.

 • Sisuteek – märkmik, mille kaudu saavad õpetajad õppematerjale õpilastega jagada. Õpetajad saavad materjali lisada ja redigeerida, kuid õpilased saavad vaadata vaid kirjutuskaitstud versiooni.

 • Koostööruum – märkmik, mida saavad kõik õpilased ja õpetaja ühiselt kasutada, korraldada ja selle kaudu koostööd teha.


Lisaks oleme välja andnud klassimärkmiku lisandmooduli, mis aitab muuta klassimärkmikud õpetajate jaoks veelgi tõhusamaks. See lisandmoodul on tasuta saadaval rakenduste OneNote 2013 ja OneNote 2016 for Windows kasutajatele ning see on sisse ehitatud ka rakendusse OneNote 2016 for Mac. Lisateabe saamiseks lugege järgmisi tugiteenuste artikleid:


Mida vaja läheb?

 • Haridusasutuste jaoks mõeldud Office 365 tellimust, mis sisaldab teenust OneDrive for Business. Kui te pole kindel, kas teil on see olemas, pöörduge oma IT-administraatori poole.

 • Teie kui õpetaja vajate organisatsioonikontot, millega on teil õigus OneNote'i klassimärkmiku rakenduse kaudu klassimärkmikke luua.

 • Teie õpilastel peab olema Office 365 organisatsioonikonto.

OneNote'i klassimärkmiku rakenduse kasutamiseks soovitame kasutada brauserit Internet Explorer 10 või Internet Explorer 11. Muude kaasaegsete brauseritega peaks rakendus samuti toimima.


ALUSTAMINE

OneNote'i klassimärkmiku rakenduse käivitamine

 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365.

 2. Klõpsake vasakus ülanurgas rakendusekäivitit.

  Rakendusekäiviti kuvatõmmis.

 3. Klõpsake kuvatavas rakenduste loendis klassimärkmiku rakendust.

Klassimärkmiku loomine

 1. Klõpsake saadaolevate suvandite seast suvandit Loo klassimärkmik.

  Klassimärkmiku rakenduse tervituslehe kuvatõmmis.

 2. Pange uuele märkmikule nimi ning klõpsake nuppu Edasi.

  Näpunäide. : Soovitame teil iga tunni jaoks eraldi märkmiku luua. Kui annate näiteks mitut 2. taseme hispaania keele tundi, looge iga tunni jaoks eraldi märkmik. Pange igale märkmikule kordumatu nimi, mida on nii teil kui ka teie õpilastel lihtne tuvastada. Esimese tunni märkmikele võite näiteks panna nimeks „2. taseme hispaania keel 1“, teise tunni märkmikele „2. taseme hispaania keel 2“ jne.

  Märkus. : Igal loodaval märkmikul peab olema kordumatu nimi ja see ei tohi sisaldada järgmisi märke: # / * ? " | < > : . % ' \.

  Märkmiku struktuur

(Valikuline) Klassimärkmikusse muu õpetaja lisamine

Sellel kuval saate oma klassimärkmikusse lisada muu õpetaja. Igal lisatud õpetajal on teiega samad õigused. Saate lisada nii palju õpetajaid, kui soovite.

 • Sisestage õpetaja nimi või õpetajate nimed ning klõpsake nuppu Edasi.

  teise õpetaja lisamine

Õpilaste klassimärkmikusse lisamine

Saate õppureid oma klassimärkmikusse lisada üksikult, õppurite loendi kleepimisega või rühmade pseudonüümide lisamisega. Klassimärkmiku rakendus toetab nüüd ka Active Directory turberühmi ja tänapäevaseid rühmi. Igal õppuril on oma privaatne jaotis ja juurdepääs koostööjaotistele.

Märkus. : Praegu puudub leviloendite ja SharePointi rühmade tugi. Kui teil ei õnnestu mõnd õppurite rühma klassimärkmikusse lisada, pöörduge oma IT-administraatori poole, et ta määraks selle AD turberühmaks või tänapäevaseks rühmaks.

Märkus. :  Selle toiminguga jätkamiseks peab õpilastel olema Office 365 organisatsioonikonto. Kui te pole selles kindel, küsige kinnitust IT-administraatorilt.

 1. Õppurite lisamiseks üksikult tippige lihtsalt nende nimed tekstiväljale ja seejärel vajutage klahvi Enter. Tippimise ajal otsib rakendus võimalikke vasteid. Võite näiteks tippida nime Raul ning rakendus otsib üles kõik sellenimelised õppurid.

  Kuvatõmmis õppurite nimede ükshaaval lisamisest klassimärkmiku loomise rakendust kasutades.

  Näpunäide. :  Tippides otsib rakendus võimalikke vasteid. Võite näiteks tippida nime Jaan ning rakendus otsib üles kõik sellenimelised õpilased.

 2. Rühmi saate lisada samal viisil nagu õppureidki. Tippige lihtsalt rühma nimi ning rakendus kuvab teile soovitusi, mille hulgast saate valida rühma, mida soovite lisada.

  Kuvatõmmis rühmade lisamisest klassimärkmiku rakenduses.

 3. Üksikute õppurite hulgilisamiseks saate õppurite loendi kopeerida ja kleepida allpool näidatud viisil. Kui olete õpilaste nimed tekstiväljale kleepinud, otsib rakendus igat nime. Rakendusel võib kuluda iga nime leidmiseks mõni hetk aega. Iga leidmata vaste puhul võite tippida nime uuesti või eemaldada nime tekstiväljalt.

  märkmik

  Kui olete kõik õppurid ja rühmad lisanud, klõpsake nuppu Edasi.

Iga õpilase märkmiku algusesse jaotiste lisamine

 1. Märkige nende vaikejaotiste ruudud, mille soovite iga õpilase märkmiku jaoks luua.

  jaotiste loomine
 2. Iga õpilase märkmiku jaoks täiendavate jaotiste lisamiseks klõpsake nuppu Lisa veel.

 3. Lõpetades klõpsake nuppu Edasi.

  Näpunäide. :  Soovitame teil luua jaotiste nimed, mis vastavad tegevustele mitte üksustele. Kasutage näiteks tegevuste jaoks nimesid Märkmed, Klaasimärkmed ja Õppetestid. Tehke seda seetõttu, et õpilased töötavad korraga ühe üksusega ning üksusejaotisest huvipakkuvate üksuste otsimiseks kulub enam aega.

  Märkus. :  Klassimärkmiku loomise järel saate ka jaotisi õpilaste märkmikes otse lisada, eemaldada ja kustutada.

Klassimärkmiku viimistlemine

 1. Tunni jaoks loodavate alammärkmike ja jaotiste kinnitamiseks klõpsake nuppe Õpetaja märkmik ja Õpilase märkmik. Jaotiste lisamiseks või eemaldamiseks tagasiminemiseks klõpsake nuppu Tekstisisesed binaarandmed: tagasinool . Kui soovite aga, et rakendus klassimärkmiku looks, klõpsake nuppu Loo.

  märkmiku eelvaade
 2. OneNote’is klassimärkmiku avamiseks klõpsake märkmiku nime linki. Kui märkmik on õpilaste jaoks valmis, saatke neile tekstiväljal kuvatud hüperlink, mille nad saavad avada. Kui soovite selle lingi koopia enda tarbeks alles hoida või hankida selle lingi hiljem rakenduse OneNote 2013 kaudu, paremklõpsake märkmike loendis klassimärkmikku ja klõpsake käsku Kopeeri link märkmikku.

  Näpunäide. : Sama linki kasutavad kõik ühest tunnist osavõtjad klassimärkmikule juurdepääsemiseks. Kui loote märkmikke mitmete tundide jaoks, on iga link erinev.

  märkmiku link

  Näpunäide. : Ehk soovite lisada sisuteeki sisu, enne kui kutsute oma õpilasi klassimärkmikku avama. Hoidke märkmiku ettevalmistamise käigus lingi koopia oma kirjete seas alles ning kui olete lõpetanud, jagage linki õpilastega.

Klassimärkmike haldamine

Klassimärkmike muude funktsioonide haldamiseks klõpsake nuppu Halda märkmikke.

Ikooni Märkmikuloend kuvatõmmis.

Avaneb leht, kus kuvatakse kõik teie loodud klassimärkmikud ja samuti teave iga märkmiku kohandamise kohta.

Suvandid hõlmavad järgmist:

 • Õpilaste jaotiste ümbernimetamine – mis tahes õpilaste jaotiste ümbernimetamiseks klõpsake väikest pliiatsiikooni ja seejärel tippige jaotise uus nimi. Pärast õpilaste jaotiste ümbernimetamist klõpsake kindlasti nuppu Salvesta.

 • Õpilaste jaotiste lisamine — Uue jaotise jaotamiseks kõigile õpilastele klõpsake nuppu Lisa jaotis. Pärast õpilaste jaotiste lisamist klõpsake kindlasti nuppu Salvesta.

 • Jaotiserühma Ainult õpetajale lubamine – jaotiserühm Ainult õpetajale on õpetaja isiklik ruum, mille sisu saab vaadata ainult õpetaja. Jaotiserühma Ainult õpetajale lisamiseks klassimärkmikusse, klõpsake linki Luba jaotiserühm Ainult õpetajale. Jaotiserühmale Ainult õpetajale pääsevad juurde ka teised õpetajad, kellel on klassimärkmikule juurdepääs, kuid õpilased selle sisu ei näe.

 • Koostööruumi lukustamine – selle suvandi lubamisega muutub koostööruum kirjutuskaitstuks (ehk lukustub), et õpilased ei saaks sisu redigeerida. Saate lülitit igal ajal liigutada asendist „lukus“ asendisse „lukustamata“ ja vastupidi.

 • Klassimärkmiku avamine – klõpsake klassimärkmiku avamiseks käsku Ava.

 • Klassimärkmiku lingi jagamine – klassimärkmiku lingi saatmiseks oma klassi õpilastele valige tekst ja kopeerige see väljale Link ning seejärel kleepige see meilisõnumisse.


Märkmike haldamise suvandid


Õpilaste jaoks klassimärkmiku otsimise hõlbustamine

Õpilased leiavad kõik uued klassimärkmikud oma OneDrive for Businessi kaustast Ühiskasutuses minuga.

Lingi otsimine

Klassi SharePointi saidil loodud klassimärkmike puhul saavad õpilased kõigi klassimärkmike leidmiseks klõpsata kuva vasakus servas SharePointi naivigeerimispaani Kiirkäivitus kirjet Klassimärkmikud.

Klassimärkmikud


TÕRKEOTSING

Minu rakendusekäivitis ei kuvata OneNote’i klassimärkmiku ikooni. Mis on valesti?

Proovige teha järgmist.

 1. Veenduge, et teil on üks järgmistest litsentsidest:

  • Office 365 Education haridustöötajatele

  • Office 365 Education Plus haridustöötajatele

  • Office 365 haridustöötajatele (individuaalne registreerumine)

  • Office 365 leping A1 haridustöötajatele

  • Office 365 leping A2 haridustöötajatele

  • Office 365 leping A3 haridustöötajatele

  • Office 365 leping A3 haridustöötajatele

  • Office 365 leping A4 haridustöötajatele

  • SharePointi leping 1 haridustöötajatele

  • SharePointi leping 2 haridustöötajatele

  • Office Professional Plus haridustöötajatele

  • Office Web Apps (leping 1) haridustöötajatele

  • Office Web Apps (leping 2) haridustöötajatele


 2. Kontrollige, et OneNote'i klassimärkmiku rakendus poleks haldusportaalis keelatud.

  • Avage rakenduskäiviti ja klõpsake Administraator.

   Rakendusekäiviti kuvatõmmis


  • Tehke vasaku navigeerimispaneeli jaotises Administraator valik SharePoint.

   Navigeerimispaani Administraator kuvatõmmis


  • Valige järgmisel kuval vasakpoolsel navigeerimispaanil Sätted.

   Saidikogumite tööpaani kuvatõmmis


  • Kontrollige, kas OneNote'i klassimärkmiku väärtuseks on seatud Kuva.

   Kuva/peida suvandite kuvatõmmis


 3. Kui pärast nende toimingute tegemist OneNote’i klassimärkmiku ikooni ikka ei kuvata, saatke meile meilisõnum aadressil onenoteedu@microsoft.com.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×