OneNote Online’i kiirklahvid

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui soovite aega kokku hoida ja välise klaviatuuri abil liikumine ja töötamine rakenduses OneNote Online, saate kasutada kiirklahve. USA klahvipaigutuse kasutamine Põhitoimingud on klaviatuuri otseteed, mis on loetletud allpool. Erinevate klaviatuuri kasutamisel võidakse kuvada teistsuguseid tulemusi.

Näpunäited : 

  • Käskudele pääsete kiiresti juurde nii, et vajutate jaotisse Juhata mind jõudmiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+' (ülakoma) ja seejärel tipite soovitud käsu (saadaval ainult redigeerimisvaates). Käsu valimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi ja seejärel sisestusklahvi (Enter).

  • Kuna OneNote Online töötab teie veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudesse ja käskudest välja liikumiseks tuleb näiteks F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), käivad veebibrauseri enda, mitte veebirakenduse OneNote Online kohta.

  • Kiirklahvid OneNote Online on üsna sarnased OneNote'i rakenduse kiirklahvid. Kiirklahvid ja OneNote'i muude versioonide loendi leiate teemast veel OneNote'i kiirklahve.

Kiirklahvid lugemisvaates

Kiirklahvid redigeerimisvaates

Lugemisvaade

Lindil ja paanidel liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Märkmiku ja brauseri väljade vahel lülitumine

Shift+F6

Ühelt lindikäsult teisele liikumine

Tabeldusklahv (Tab)

Valitud lindikäsu täitmine

Sisestusklahv (ENTER)

Lehel üles või alla kerimine

PgUp või PgDn

Lehe algusse

Navigeerimispaan

Toiming

Kiirklahvid

Järgmisele lehele liikumine märkmik (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Eelmisele lehele liikumine märkmik (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Jaotise esimesele lehele liikumine

Alt+PgUp

Jaotise viimasele lehele liikumine

Alt+PgDn

Jaotise laiendamine

Sisestusklahv (ENTER) soovitud jaotisel

Lehe algusse

Redigeerimisvaade

Lindil ja paanidel liikumine

Toiming

Klahvikombinatsioon

Praeguselt lehelt menüülindile ja seal käskude vahel liikumine

Lehe loendi avamiseks klahvikombinatsiooni CTRL + F6. Üks kord, tabeldusklahv (tab) fookuse erinevatel lehtedel. Lehe valimiseks vajutage klahvi Enter.

Mõne muu lindimenüü aktiveerimine

CTRL + F6 ja seejärel vahekaarti keskenduda eri menüülindi, Enter.

Ühelt lindikäsult teisele liikumine

Tabeldusklahv (Tab)

Valitud lindikäsu täitmine

Sisestusklahv (ENTER)

Lehe algusse

Navigeerimispaan

Toiming

Kiirklahvid

Järgmisele lehele liikumine märkmik (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Eelmisele lehele liikumine märkmik (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Jaotise esimesele lehele liikumine

Alt+PgUp

Jaotise viimasele lehele liikumine

Alt+PgDn

Uus jaotis

CTRL + F6 ja seejärel vahekaarti jaotis, Shift + F10, allanool Enter Uue jaotise käsu

Käesoleva lehe tõstmine üles- või allapoole

Alt+Shift+ülesnool, Alt+Shift+allanool

Lehe kustutamine

Tabeldusklahv (TAB) lehe, Shift + F10, allanool käsu Kustuta Enter

Jaotise kustutamine

Tabeldusklahv (TAB) jaotise, Shift + F10, allanool käsu Kustuta Enter

Lehe algusse

Järjepunkti teisaldamine

Toiming

Klahvikombinatsioon

Pealkirjaalalt lehele

Tabeldusklahv (TAB) või sisestusklahv (ENTER)

Ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Ühe sõna võrra paremale

Ctrl+paremnool

Ühe sõna võrra vasakule

Ctrl+vasaknool

Ühe rea võrra üles

Ülesnool

Ühe rea võrra alla

Allanool

Ühe lõigu võrra üles

Ctrl+ülesnool

Ühe lõigu võrra alla

Ctrl+allanool

Rea algusse

Klahv Home

Rea lõppu

Klahv End

Lehekülje algusesse (va pealkirjaala)

Ctrl+Home

Lehe lõppu

Ctrl+End

Pealkirjaala

PgUp või Ctrl+A, Ctrl+A, TAB, kuni pealkiri on valitud

Lehe algusse

Sisu valimine: valiku laiendamine

Toiming

Kiirklahvid

Ühe märgi võrra paremale

Shift+paremnool

Ühe märgi võrra vasakule

Shift+vasaknool

Ühe sõna võrra paremale

Shift+Ctrl+paremnool

Ühe sõna võrra vasakule

Shift+Ctrl+vasaknool

Ühe rea võrra üles

Shift+ülesnool

Ühe rea võrra alla

Shift+allanool

Ühe lõigu võrra üles

Shift+Ctrl+ülesnool

Ühe lõigu võrra alla

Shift+Ctrl+allanool

Lõigu algusse

Shift+Home

Lõigu lõppu

Klahvikombinatsioon Shift+End

Liigenduse algusesse

Shift+Ctrl+Home

Liigenduse lõppu

Shift+Ctrl+End

Terve lõik, seejärel liigendus, seejärel lehekülg

Ctrl+A laienduse iga järgu jaoks

Lehe algusse

Sisu redigeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Lõikamine

Ctrl+X

Kopeerimine

Ctrl+C

Kleepimine

Ctrl+V

Hüperlingi lisamine

Ctrl+K

Tagasivõtmine

Ctrl+Z

Uuestitegemine

Ctrl+Y

Ühelt õigekirjaveaga sõnalt teisele liikumine

Alt+F7

Uus liigendus

Ctrl+Shift+F

Ühelt liigenduselt teisele liikumine

Ctrl+A, Ctrl+A, TAB

Muudatuste salvestamine

Märkus. : OneNote Online töötamise salvestatakse automaatselt teie märkmeid iga kord, kui te neid muuta. Märkmete käsitsi salvestamine pole vaja.

CTRL+S

Lehe algusse

Tabelid

Toiming

Klahvikombinatsioon

Uue lahtri loomine olles tabeli viimases lahtris

Tabeldusklahv (TAB)

Rea lisamine alla

Ctrl+sisestusklahv (ENTER)

Märkus. : Kui on valitud lahter, veerg või rida, rakendatakse joondamine kõikidele valitud lahtritele. Kui valitud on tabel, rakendatakse joondamist tabelile, kuid mitte selle lahtritele.

Lehe algusse

Teksti vormindamine

Toiming

Klahvid

Paks kiri

Ctrl+B

Kursiivkiri

Ctrl+I

Allakriipsutus

Ctrl+U

Täpploend

Ctrl+punkt

Numberloend

Ctrl+kaldkriips või Ctrl+Shift+O

Joondamine vasakule

Ctrl+L

Paremale joondamine

Ctrl+R

Joondamine keskele

Ctrl+E

Taande suurendamine

Alt+Shift+paremnool

Taande vähendamine

Alt+Shift+vasaknool

Lehe algusse

Märkmete sildistamine

Toiming

Klahvikombinatsioon

Ülesanne

Ctrl+1

NB!

Ctrl+2

Küsimus

Ctrl+3

Jäta hilisemaks meelde

Ctrl+4

Definitsioon

Ctrl+5

Esiletõstetud

Ctrl+6

Kontakt

Ctrl+7

Aadress

Ctrl+8

Telefoninumber

Ctrl+9

Lehe algusse

Windowsi ja Maci kiirklahvide võrdlus

Klahv

Muuteklahv

Windows

Mac

Tagasilükkeklahv

Muuteklahv (ALT)

Tagasilüke ühe sõna haaval

Klahv End

Muuteklahv (ALT)

Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse allserva

Sisestusklahv (ENTER)

Muuteklahv (ALT)

Internet Exploreris lehe atribuutide kuvamine

Tabeldusklahv (TAB)

Ctrl-Alt

Tööülesannete aktiveerimine

Klahv Home

Muuteklahv (ALT)

Avalehele minek

Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse ülaserva

Vasaknool

Muuteklahv (ALT)

Internet Exploreris tagasipöördumine

Ühe sõna haaval vasakule liikumine

PageDn

Muuteklahv (ALT)

Järgmisele lehele minek

Järgmisele lehele minek

PageUp

Muuteklahv (ALT)

Eelmisele lehele minek

Eelmisele lehele minek

Paremnool

Muuteklahv (ALT)

Internet Exploreris edasiminek

Ühe sõna haaval paremale liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Muuteklahv (ALT)

Rakenduste vahel liikumine

Fookuse vahetamine brauseri ja leheelementide vahel (hõlbustustsükkel)

Allanool

Alt-Shift

Praeguse lehe teisaldamine navigeerimispaanil ühe positsiooni võrra allapoole

Teksti valimine järjepunktist lõigu lõpuni

Klahv End

Alt-Shift

Jaotise viimasele lehele liikumine

Jaotise viimasele lehele liikumine

Sisestusklahv (ENTER)

Alt-Shift

Internet Exploreris täisekraani aktiveerimine

Tabeldusklahv (TAB)

Ctrl-Alt-Shift

Tööülesannete aktiveerimine

Klahv Home

Alt-Shift

Jaotise esimesele lehele liikumine

Jaotise esimesele lehele liikumine

Vasaknool

Alt-Shift

Ühe taandetaseme eemaldamine

Valimine ühe sõna haaval vasakule

Paremnool

Alt-Shift

Taane

Valimine ühe sõna haaval vasakule

Tabeldusklahv (TAB)

Alt-Shift

Rakenduste vahel liikumine

Fookuse vahetamine brauseri ja leheelementide vahel (hõlbustustsükkel)

Ülesnool

Alt-Shift

Praeguse lehe teisaldamine navigeerimispaanil ühe positsiooni võrra allapoole

Teksti valimine järjepunktist lõigu lõpuni

Tagasilükkeklahv

Tagasilüke ühe sõna haaval

Kustutusklahv (DELETE)

Kustutamine ühe sõna haaval

Allanool

Järjepunkti lõikhaaval allapoole teisaldamine

Klahv End

Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse allserva

Klahv Home

Dokumendi või liigenduse ülaserva liikumine (Safaris brauseri avalehele liikumine)

Vasaknool

Järjepunkti teisaldamine rea algusse (Firefoxis eelmisele lehele liikumine)

Paremnool

Järjepunkti teisaldamine rea lõppu (Firefoxis edasi liikumine)

Tabeldusklahv (TAB)

Tööülesannete aktiveerimine (nagu Windowsis Alt-Tab)

Ülesnool

Järjepunkti lõikhaaval ülespoole teisaldamine

Paoklahv (ESC)

⌘-Muuteklahv (ALT)

Tegumihalduri avamine (rakenduste jõuga sulgemine)

Klahv Home

⌘-Muuteklahv (ALT)

Safaris brauseri avalehele liikumine

Vasaknool

⌘-Muuteklahv (ALT)

Chrome'is brauseri vahekaartide vahel liikumine

Kustutusklahv (DELETE)

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Firefoxis brauseri vahemälu tühjendamine

Allanool

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Ühe lõigu haaval allapoole valimine

Klahv End

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Dokumendi või lehe allservani valimine

Klahv Home

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Dokumendi või lehe ülaservani valimine (Safaris brauseri avalehele liikumine)

Vasaknool

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Rea alguseni valimine

Paremnool

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Rea lõpuni valimine

Tabeldusklahv (TAB)

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Tööülesannete aktiveerimine (nagu Windowsis Alt-Tab)

Ülesnool

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Ühe lõigu haaval ülespoole valimine

Paoklahv (ESC)

Ctrl-Shift

Tegumihalduri avamine

Paremnool

Ctrl-Shift

Valimine ühe sõna haaval paremale

Allanool

Juhtklahv (CTRL)

Järjepunkti lõikhaaval allapoole teisaldamine

Järjepunkti teisaldamine rea lõppu

Vasaknool

Ctrl-Shift

Valimine ühe sõna haaval vasakule

Paoklahv (ESC)

Juhtklahv (CTRL)

Menüü Start või avakuva avamine

Kustutusklahv (DELETE)

Ctrl-Alt

Lukustuskuva menüü avamine

Vasaknool

Juhtklahv (CTRL)

Järjepunkti sõnahaaval vasakule teisaldamine

Vidinate armatuurlaua kuvamine

PageDn

Juhtklahv (CTRL)

Firefoxis ja Chrome'is avatud vahekaartide vahel liikumine

PageUp

Juhtklahv (CTRL)

Firefoxis ja Chrome'is avatud vahekaartide vahel liikumine

Klahv End

Juhtklahv (CTRL)

Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse lõppu

Tabeldusklahv (TAB)

Juhtklahv (CTRL)

Avatud vahekaartide vahel liikumine

Avatud vahekaartide vahel liikumine

Ülesnool

Juhtklahv (CTRL)

Järjepunkti lõikhaaval ülespoole teisaldamine

Järjepunkti teisaldamine rea algusse

Tagasilükkeklahv

Ctrl-Alt

Tagasilüke ühe tähe haaval

Tagasilüke ühe tähe haaval

Klahv Home

Juhtklahv (CTRL)

Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse algusesse

Allanool

Ctrl-Alt

Internet Exploreris lehel allapoole kerimine

Klahv End

Ctrl-Alt

Internet Exploreris kerides lehe allserva liikumine

Klahv Home

Ctrl-Alt

Internet Exploreris kerides lehe ülaserva liikumine

PageDn

Ctrl-Alt

Internet Exploreris allapoole kerimine

PageUp

Ctrl-Alt

Internet Exploreris ülespoole kerimine

Paremnool

Juhtklahv (CTRL)

Järjepunkti sõnahaaval vasakule teisaldamine

Ülesnool

Ctrl-Alt

Internet Exploreris lehel allapoole kerimine

Tagasilükkeklahv

Ctrl-Alt-Shift

Tagasilüke ühe sõna haaval

Tagasilüke ühe sõna haaval

Klahv End

Ctrl-Alt-Shift

Internet Exploreris kerides lehe allserva liikumine

Klahv Home

Ctrl-Alt-Shift

Internet Exploreris kerides lehe ülaserva liikumine

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

Internet Exploreris allapoole kerimine

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

Internet Exploreris ülespoole kerimine

Paoklahv (ESC)

Muuteklahv (ALT)

Akna minimeerimine

Allanool

Ctrl-Shift

Ühe lõigu haaval allapoole valimine

Rea lõpuni valimine

Paoklahv (ESC)

Alt-Shift

Akna minimeerimine

Klahv Home

Ctrl-Shift

Ühe lõigu haaval ülespoole valimine

Rea alguseni valimine

Lisamisklahv (Insert)

Pole

Ülekirjutusrežiimi käivitamine

PageDn

Ctrl-Shift

Järgmisele lehele minek

PageUp

Ctrl-Shift

Eelmisele lehele minek

Tabeldusklahv (TAB)

Ctrl-Shift

Avatud vahekaartide vahel liikumine

Avatud vahekaartide vahel liikumine

Ülesnool

Ctrl-Shift

Ühe lõigu haaval ülespoole valimine

Rea alguseni valimine

Tagasilükkeklahv

Pole

Tagasilüke ühe tähe haaval

Tagasilüke ühe tähe haaval

Kustutusklahv (DELETE)

Pole

Tagasilüke ühe tähe haaval

Tagasilüke ühe tähe haaval

Allanool

Pole

Järjepunkti ridahaaval allapoole teisaldamine

Järjepunkti ridahaaval allapoole teisaldamine

Klahv End

Pole

Järjepunkti teisaldamine rea lõppu

Järjepunkti teisaldamine rea lõppu

Sisestusklahv (ENTER)

Pole

Uue rea lisamine

Uue rea lisamine

Tagasilükkeklahv

Juhtklahv (CTRL)

Tagasilüke ühe sõna haaval

Klahv Home

Pole

Järjepunkti teisaldamine rea algusse

Safaris ja Chrome'is järjepunkti teisaldamine lõigu algusse

Vasaknool

Pole

Järjepunkti tähthaaval vasakule teisaldamine

Järjepunkti tähthaaval vasakule teisaldamine

PageDn

Pole

Järjepunkti kuvahaaval allapoole teisaldamine

Järjepunkti kuvahaaval allapoole teisaldamine

PageUp

Pole

Järjepunkti kuvahaaval ülespoole teisaldamine

Järjepunkti kuvahaaval ülespoole teisaldamine

Paremnool

Pole

Järjepunkti tähthaaval paremale teisaldamine

Järjepunkti tähthaaval paremale teisaldamine

Tabeldusklahv (TAB)

Pole

Taane või järgmisesse tabelilahtrisse minek

Taane, järgmisse tabelilahtrisse minek või tabeli lisamine

Ülesnool

Pole

Järjepunkti ridahaaval ülespoole teisaldamine

Järjepunkti ridahaaval ülespoole teisaldamine

Tagasilükkeklahv

Tõstuklahv (SHIFT)

Tagasilüke ühe tähe haaval

Tagasilüke ühe tähe haaval

Allanool

Tõstuklahv (SHIFT)

Ühe rea haaval allapoole valimine

Ühe rea haaval allapoole valimine

Klahv End

Tõstuklahv (SHIFT)

Rea lõpuni valimine

Rea lõpuni valimine

Sisestusklahv (ENTER)

Tõstuklahv (SHIFT)

Ujuva reapiiri lisamine

Ujuva reapiiri lisamine

Klahv Home

Tõstuklahv (SHIFT)

Rea alguseni valimine

Rea alguseni valimine

Vasaknool

Tõstuklahv (SHIFT)

Ühe tähe haaval vasakule valimine

Ühe tähe haaval vasakule valimine

Paremnool

Tõstuklahv (SHIFT)

Ühe tähe haaval paremale valimine

Ühe tähe haaval paremale valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Tõstuklahv (SHIFT)

Ühe taandetaseme eemaldamine, eelmisse tabelilahtrisse minek

Ühe taandetaseme eemaldamine, eelmisse tabelilahtrisse minek

Ülesnool

Tõstuklahv (SHIFT)

Ühe rea haaval ülespoole valimine

Ühe rea haaval ülespoole valimine

Lehe algusse

Veel OneNote’i kiirklahve

Kiirklahvid OneNote Online on üsna sarnased OneNote'i töölauarakendust kiirklahvid. Selles artiklis toodud kiirklahvid on on kõige sagedamini kasutatavate toimingute OneNote Online. Oma OneNote'i töölauarakenduses kiirklahvide loendi leiate järgmistest teemadest.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×