OneNote 2016 põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

OneNote 2016 põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil saate kasutada OneNote’i digitaalset märkmikku märkmete tegemist hõlmavate põhiliste ülesannete jaoks (nt märkmiku avamine, lehtede ja jaotiste lisamine ning teksti tippimine). Samuti saate selle abil teksti vormindada, õigekirja kontrollida või lehti välja printida.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

OneNote’i avamine

OneNote’i avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + Shift + N.

Lisateavet ekraanilugeri abil OneNote’i sisselogimise kohta leiate artiklist Ekraanilugeri kasutamise alustamine rakenduses OneNote 2016.

Märkmiku avamine OneNote’is

 1. Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage OneNote’is klahvikombinatsiooni Ctrl + G.

 2. Kasutage märkmike vahel liikumiseks üles- ja allanooleklahve. Märkmiku valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide. : Uue märkmiku loomiseks vajutage märkmiku navigeerimispaanil olles mitu korda klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni kuulete teksti „Add Notebook button (Nupp „Lisa märkmik”)”.

Uue jaotise loomine

 1. Vajutage märkmikus uue jaotise loomiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + T.

 2. Luuakse jaotis, kursor asetatakse jaotise vahekaardile ja saate tippida jaotise nime.

 3. Kui olete lõpetanud, vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Jaotisele antakse nimi ja kursor viiakse lehe pealkirja väljale.

Lehe lisamine

 1. Kui märkmikus on mitu jaotist, vajutage jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Kasutage jaotiste vahel liikumiseks nooleklahve. Jutustaja nimetab liikumise ajal jaotiste nimesid. Jaotisse liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Jaotise lõppu lehe lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + N.

 3. Luuakse uus leht, kursor asetatakse lehe pealkirja väljale ja saate tippida pealkirja.

Teksti lisamine

Lisage või avage märkmikus jaotis või leht ja alustage tippimist.

Näpunäide. : Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + G. Jaotise navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Lehe navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + G. Kasutage üksuste vahel liikumiseks nooleklahve ja vajutage valimiseks sisestusklahvi (Enter).

Teksti redigeerimine

Vormindatud tekst sisaldab rohkem teavet ja seda on sageli lihtsam lugeda kui lihtteksti. Järgmised ülesanded selgitavad, kuidas kasutada OneNote’is lihtsa vormindamise valikuid ja parandada tekstis õigekirjavigu ning milliseid kiirklahve kasutada põhiliste teksti redigeerimise ülesannete jaoks.

Teksti vormindamine

 1. Valige OneNote’is tekst, mida soovite vormindada.

 2. Vajutage menüü Avaleht avamiseks klahvikombinatsiooni Alt + H.

 3. Valige vormindamisvalik, nt

  • FF fondi jaoks

  • FS fondi suuruse jaoks

  • FC fondi värvi jaoks

  • P lõiguvormingu (nt tekstijoondus ja sammusuvandid) jaoks

  • 1 paksu kirja jaoks

  • 2 kursiivi jaoks

  • 3 allakriipsutuse jaoks

  • L lõigu või pealkirja laadide jaoks

  Kasutage valikute sirvimiseks nooleklahve. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Toimingu tagasivõtmine või uuesti tegemine

Toimingu tagasivõtmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Z.

Toimingu uuesti tegemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Y.

Sisu kopeerimine ja kleepimine

 1. Valige OneNote’is sisulõik, mida soovite vormindada.

 2. Kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 3. Kopeeritud sisu kleepimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

Õigekirjavigade parandamine

 1. Vajutage OneNote’is klahvikombinatsiooni Alt + X, et avada menüü Läbivaatus, ja seejärel klahvi G, et avada paan Õigekiri.

 2. Vajutage paanil Õigekiri mitu korda klahvikombinatsiooni Shift + Tab (tabeldusklahv), kuni kuulete õigekirjasoovitust.

 3. Kasutage õigekirjasoovituste sirvimiseks nooleklahve. Jutustaja loeb liikumise ajal soovitused ette.

 4. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Valesti kirjutatud sõna parandatakse ja teid suunatakse järgmise valesti kirjutatud sõna juurde, kui see on olemas.

 5. Kui õigekirjakontroll on lõpule jõudnud, ütleb jutustaja teksti „Microsoft OneNote dialog, Yes button (Microsoft OneNote’i dialoogiboks, nupp „Jah”)”, kui teksti, mille õigekirja kontrollida, on veel, või „Microsoft OneNote dialog, OK button (Microsoft OneNote’i dialoogiboks, nupp „OK”)”, kui õigekirjakontroll on lõpule jõudnud. Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

Lehe printimine

 1. Vajutage prinditaval lehel klahvikombinatsiooni Ctrl + P.

 2. Avaneb dialoogiboks Printimine ja jutustaja loeb ette praeguse printeri valiku. Kasutage printeri muutmiseks nooleklahve.

  Näpunäide. : Selleks et muuta printimissätteid (nt kahepoolne printimine või küljendivaade või paigutus), vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, et avada dialoogiboks Printimiseelistused.

 3. Printimise alustamiseks vajutage dialoogiboksis Printimine klahvikombinatsiooni Alt + P.

  Kui olete valinud prindiseadme, prinditakse leht välja.

  Kui olete valinud failina printimise, avaneb dialoogiboks Prindiväljundi salvestamine nimega. Kursor paigutatakse väljale Failinimi.

  • Tippige prindiväljundi jaoks failinimi.

  • Prindiväljundi salvestuskoha muutmiseks kasutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab ja Tab, et dialoogiboksis edasi või tagasi liikuda.

   Kausta avamiseks või dialoogiboksis oleva asukoha või nupu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Kui olete valmis, vajutage salvestamiseks klahvikombinatsiooni Alt + S. Leht prinditakse failina.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote 2016-s märkmikusse sisu lisamine

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikega töötamine ning märkmike ühiskasutusse andmine

Kiirklahvid rakenduses OneNote Windowsi jaoks

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumine

Saate kasutada Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustajaga OneNote’i digitaalset märkmikku märkmete tegemist hõlmavate põhiliste ülesannete jaoks (nt märkmiku avamine, lehtede ja jaotiste lisamine ning teksti tippimine). Samuti saate selle abil teksti vormindada või lehti välja printida.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

OneNote’i avamine

 1. Veenduge, et oleksite oma Microsofti kontoga sisse loginud.

 2. OneNote Windows 10 jaoksavamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv ja tippige onenote. Seejärel vajutage üles või alla nool, kuni te kuulete: "OneNote. Usaldusväärsete Microsoft Store rakenduse." Seejärel vajutage sisestusklahvi Enter.

Märkmiku avamine

 1. Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage OneNote’is klahvikombinatsiooni Ctrl + G.

 2. Kasutage märkmike vahel liikumiseks üles- ja allanooleklahve. Märkmiku valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide. : Uue märkmiku loomiseks vajutage märkmiku navigeerimispaanil olles mitu korda klahvikombinatsiooni Shift + tabeldusklahv (Tab), kuni kuulete teksti „Add Notebook button” („Nupp „Uus märkmik”).

Uue jaotise loomine

 1. Märkmikus uue jaotise loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + G, et avada navigeerimispaan ja seejärel Ctrl + T.

 2. Luuakse jaotis. Kursor asetatakse uue jaotise nimeväljale. Jutustaja ütleb: „Section name textbox” (Tekstiväli Jaotise nimi”). JAWS-is kuulete teksti „Section name textbox, edit” (Tekstiväli Jaotise nimi, redigeerimine”).

 3. Tippige jaotise nimi.

 4. Kui olete lõpetanud, vajutage sisestusklahvi (Enter). Jaotisele antakse nimi ja kursor viiakse navigeerimispaanile.

Lehe lisamine

 1. Kui märkmikus on mitu jaotist, vajutage jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete jaotise nime. Jaotiste vahel saate liikuda üles- ja allanooleklahvi abil. Jaotiste nimed loetakse liikumise käigus ette.

 2. Jaotise lõppu lehe lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + N. Luuakse uus pealkirjata leht.

 3. Lehe pealkirja väljale liikumiseks ja pealkirja tippimiseks vajutage kaks korda sisestusklahvi (Enter). Jutustaja ütleb: „Page title, editing” („Lehe pealkiri, redigeerimine”). JAWS-is kuulete lehe pealkirja ja seejärel teksti „Page title” („Lehe pealkiri”).

Teksti lisamine

Lisage või avage märkmikus jaotis või leht ja alustage tippimist.

Märkus. : Lehtedel on pealkiri määratletud „lehe pealkirjana” ja allasuvad märkmed „sisuplokina”.

Näpunäide. : Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + G. Jaotise navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Lehe navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + G. Kasutage üksuste vahel liikumiseks üles- ja allanooleklahve ja vajutage valimiseks sisestusklahvi (Enter). OneNote’i akna eri piirkondade vahel liikumiseks saate kasutada ka klahvi F6.

Teksti redigeerimine

Vormindatud tekst sisaldab rohkem teavet ja seda on sageli lihtsam lugeda kui lihtteksti. Järgmised ülesanded selgitavad, kuidas kasutada OneNote Windows 10 jaoks’is lihtsa vormindamise valikuid ning milliseid kiirklahve kasutada põhiliste teksti redigeerimise ülesannete jaoks.

Teksti vormindamine

 1. Valige OneNote’is tekst, mida soovite vormindada. Teksti valimiseks hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja kasutage kursori liigutamiseks nooleklahve.

 2. Vajutage menüü Avaleht avamiseks klahvikombinatsiooni Alt + H.

 3. Vormindussuvandi valimiseks vajutage allanooleklahvi ja seejärel sirvige nooleklahvide abil suvandeid. Suvandi laiendamiseks või valimiseks vajutage tühikuklahvi.

  • Loendis Font on toodud võimalikud fondid.

  • Loendis Fondi suurus on toodud võimalikud fondi suurused.

   • Fondi suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + >.

   • Fondi vähendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + <.

  • Suvandiga Paks saate paksu kirja (Ctrl + B).

  • Suvandiga Kursiiv saate kursiivkirja (Ctrl + I)

  • Suvandiga Allakriipsutus saate allajoonitud teksti (Ctrl + U).

  • Suvandiga Esiletõst saate teksti kollasena esile tõsta (Ctrl + Shift + H).

  • Suvandiga Fondi värv saate teksti värvi vormindada.

  • Rippmenüüs Fondi vormindamine saate rakendada suvandeid Allindeks, Ülaindeks (Ctrl + Shift + =), või Läbikriipsutus.

  • Suvandiga Lõigu vormindamine saate vormindada lõigu joondust (Joonda vasakule (Ctrl + L) keskele või Joonda paremale (Ctrl + R)).

Näpunäide. : Valitud tekstiosalt kogu vormingu eemaldamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + N.

Toimingu tagasivõtmine

Toimingu tagasivõtmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Z.

Sisu kopeerimine ja kleepimine

 1. Valige OneNote’is sisulõik, mida soovite vormindada.

 2. Kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 3. Kopeeritud sisu kleepimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

Lehe printimine

 1. Vajutage prinditaval lehel klahvikombinatsiooni Ctrl + P.

 2. Avaneb dialoogiboks Printimine ja loetakse ette praegune printeri valik. Printerit saate vahetada üles- või allanooleklahvide abil.

 3. Printimise paigutuse muutmiseks saate valida suvandi Vertikaalpaigutus või Horisontaalpaigutus, vajutades tabeldusklahvi (Tab) ja üles- või allanooleklahvi.

 4. Printimise alustamiseks vajutage dialoogiboksis Printimine tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Print button” („Nupp Prindi”). Seejärel vajutage tühikuklahvi.

 5. Kui olete valinud prindiseadme, prinditakse leht välja.

  Kui olete valinud failina printimise, avaneb dialoogiboks Prindiväljundi salvestamine nimega. Kursor paigutatakse väljale Failinimi.

  • Tippige prindiväljundi jaoks failinimi.

  • Prindiväljundi salvestuskoha muutmiseks kasutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab ja Tab, et dialoogiboksis edasi või tagasi liikuda. Kausta avamiseks või dialoogiboksis oleva asukoha või nupu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Kui olete valmis, vajutage salvestamiseks klahvikombinatsiooni Alt + S. Leht prinditakse failina.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikega töötamine ning märkmike ühiskasutusse andmine

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikusse sisu lisamine

Windows 10 jaoks ette nähtud OneNote‘i kiirklahvid

Hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumine

Saate kasutada rakendust OneNote Online veebibrauseris mis tahes seadme abil pilveserveris loodud OneNote’i märkmike loomiseks, avamiseks, redigeerimiseks ja vormindamiseks. Kui teie asutusel on Office 365 leping või SharePointi sait, saate hakata kasutama rakendust OneNote Online, kui loote oma saidi teekides märkmikke või annate neid ühiskasutusse.

OneNote Online sobib eriti inimestele, kes kasutavad ekraanilugereid. Uue ilme ja olemuse abil saate liikuda märkmikes, jaotistes ja lehtedel hõlpsamalt ja tõhusamalt.

Märkmed : 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kohta leiate teavet teemast OneNote Online’i kiirklahvid.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Soovitame OneNote Online’i kasutada brauseris Microsoft Edge. Kuna OneNote Online töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte OneNote Online’i kohta.

 • Käskudele pääsete kiiresti juurde nii, et vajutate otsingusse „Mida soovite teha?” jõudmiseks klahvikombinatsiooni Alt + Q ja seejärel tipite soovitud käsu (saadaval ainult redigeerimisvaates). Otsingutulemite loendis navigeerimiseks vajutage üles- või allanooleklahve ja käsu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Selle artikli teemad

OneNote’i avamine

Rakendust OneNote Online avastades ja kasutades saate teha märkmeid kõikjal, kuhu lähete, ja jäädvustada hiilgavad ideed kohe, kui need tekivad.

 1. Rakenduse OneNote Online avamiseks brauseris minge veebisaidile onenote.com.

 2. Vajutage sisselogimise lehel tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Sign in” („Sisselogimine”), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Logige sisse töö- või koolikonto identimisteabe abil või kasutage oma Microsofti kontot.

 3. Microsofti kontoga sisselogimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + A. Töö- või koolikontoga sisselogimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + N.

Lisateavet ekraanilugeri abil OneNote’i sisselogimise kohta leiate artiklist Ekraanilugeri kasutamise alustamine OneNote’is.

Märkmiku avamine

Saate hiljutisi märkmikke kiiresti avada töö jätkamiseks sealt, kus see pooleli jäi. Saate ka uurida ja avada isiklikke ja ühismärkmikke.

Kui logite OneNote Online’i sisse, avaneb rakendus vaates Märkmikud ja kuvatakse teie hiljutiste märkmike loend.

 • Hiljutise märkmiku avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete soovitud märkmiku nime. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Ühismärkmiku avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „Shared with me” („Ühiskasutusse saadud”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Isikliku märkmiku avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „My notebooks” („Minu märkmikud”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Näpunäide. : Uue märkmiku loomiseks vajutage vaates Märkmikud klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „My notebooks” („Minu märkmikud”), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajutage vaates Minu märkmikud klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „Add a new notebook” („Uue märkmiku lisamine”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Redigeerimisvaatest vaatesse Märkmikud navigeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „Notebooks” („Märkmikud”), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Uue jaotise loomine

Märkmiku sisu korraldamiseks või uue märkmeüksuse lisamiseks saate luua uue jaotise.

 1. Vajutage märkmikus klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni kuulete teksti „Notebooks” („Märkmikud”).

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „Add a new section” („Uue jaotise lisamine”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Dialog focus on enter a section name, editing” („Dialoogiboksi fookus jaotise nime sisestamisel, redigeerimine”).

 3. Tippige uue jaotise nimi ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „OK button” („Nupp OK”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Jaotisele antakse nimi ja kursor viiakse uue lehe pealkirjaväljale. Kuulete teksti „Desktop editing area, editing” („Töölaua redigeerimisala, redigeerimine”).

Lehe lisamine

Uute ideede või märkmete kiireks üleskirjutamiseks saate nende jaoks lehe luua.

 1. Et liikuda jaotisse, kuhu soovite uue lehe lisada, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni kuulete teksti „Notebooks” („Märkmikud”).

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni nimetatakse jaotis, kuhu soovite uue lehe lisada. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage jaotises klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „Add a new page” („Uue lehe lisamine”), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Luuakse uus tiitlita leht ja fookus liigub lehe pealkirjaväljale

 4. Tippige uue lehe pealkiri.

Teksti lisamine

Lehtede uurimisel teatab jutustaja nende pealkirju tekstiga „page title” („lehe pealkiri”) ja alltoodud sisu tekstiga „content block” („sisuplokk”).

 1. Et liikuda lehele, kuhu soovite teksti lisada, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni kuulete teksti „Notebooks” („Märkmikud”).

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni lehe nime. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni kuulete teksti „Editing area, editing, main landmark” („Redigeerimisala, redigeerimine, põhiala”), ja tippige tekst.

Teksti redigeerimine ja vormindamine

Teksti loetavamaks muutmiseks saate klaviatuuri abil kasutada rakenduses OneNote Online tekstivormingu suvandeid.

 1. Et valida teksti, mida soovite vormindada, hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja kasutage kursori liigutamiseks nooleklahve.

 2. Vormindussuvandite kiireks rakendamiseks kasutage järgmisi kiirklahve.

  • Paksu vormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + B.

  • Kursiivvormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + I.

  • Allakriipsutusvormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + U.

  • Täpploendi loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + punkt.

  • Numberloendi loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + kaldkriips (/) või Ctrl + Shift + O.

  • Teksti joondamiseks vasakule vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + L.

  • Teksti joondamiseks paremale vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + R.

  • Teksti taande surendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Shift + paremnooleklahv.

  • Teksti taande vähendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Shift + vasaknooleklahv.

 3. Muude vormindussuvandite sirvimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6 seni, kuni kuulete teksti „Home tab item” („Menüü Avaleht üksus”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb menüü Avaleht.

  Menüü suvandite sirvimiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv. Jutustaja nimetab suvandid. Suvandite alammenüüde laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanooleklahv. Suvandite alammenüüdes liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv.

  Menüüs Avaleht saate muuta näiteks teksti fondi tüüpi, värvi või valmislaade.

Toimingu tagasivõtmine või uuesti tegemine

Saate toimingut klaviatuuri abil hõlpsasti tagasi võtta või uuesti teha. Kui näiteks vormindasite teksti äsja ja teil on selle osas kahtlusi, vajutage vorminduse tagasi võtmiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Z. Toimingu uuesti tegemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Y.

Sisu kopeerimine ja kleepimine

Kui teil on vaja tekstilõiku teisaldada, saate selle uude kohta kopeerida ja kleepida.

 1. Valige OneNote’i lehel sisulõik, mida soovite kopeerida, järgides teema Teksti redigeerimine ja vormindamine juhiseid.

 2. Valiku kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 3. Kopeeritud sisu kleepimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

Õigekirjakontroll

Saate õigekirjavigu kiiresti leida ja parandada ning veenduda, et lehed on ühiskasutuseks valmis.

 1. Vajutage OneNote’i lehel klahvikombinatsiooni Alt + F7. Tekstis tõstetakse valesti kirjutatud sõna esile. Fookus liigub kontekstimenüüle, kus on õigekirjasoovitus(ed).

 2. Soovituste vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kui kuulete sobivat soovitust, vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Kui te ei soovi õigekirja parandada, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna „Ignore” („Ignoreeri”), ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 3. Järgmisele valesti kirjutatud sõnale liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F7.

Lehe printimine

Kui soovite lehte paberkandjal, saate selle printida. Saate printida lehe ka failina, mille talletate oma seadmes.

 1. Vajutage prinditaval lehel klahvikombinatsiooni Ctrl + P.

 2. Avaneb dialoogiboks Printimine ja loetakse ette praegune printeri valik. Printerit saate vahetada üles- või allanooleklahvide abil.

 3. Lehepaigutuste Vertikaalpaigutus või Horisontaalpaigutus valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna „Orientation” („Paigutus”) ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanooleklahv.

  Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud suvandit.

 4. Printimise alustamiseks vajutage dialoogiboksis Printimine tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Print button” („Nupp Prindi”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Kui olete valinud prindiseadme, prinditakse leht välja.

  Kui olete valinud failina printimise, avaneb dialoogiboks Prindiväljundi salvestamine nimega. Kursor paigutatakse väljale Failinimi. Tippige prindiväljundi jaoks failinimi. Prindiväljundi salvestuskoha muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + tabeldusklahvi (Tab) ja dialoogiboksis edasi või tagasi liikumiseks tabeldusklahvi. Kausta avamiseks või dialoogiboksis oleva asukoha või nupu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui olete valmis, vajutage salvestamiseks klahvikombinatsiooni Alt + S. Leht prinditakse failina.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote 2016-s märkmikusse sisu lisamine

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmike ühiskasutusse andmine ja koostöö tegemine

OneNote Online’i kiirklahvid

Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumise kohta

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×