OneNote 2016 põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

OneNote 2016 põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Saate kasutada jutustaja ekraanilugeriga OneNote’i digitaalset märkmikku märkmete tegemist hõlmavate põhiliste ülesannete jaoks (nt märkmiku avamine, lehtede ja jaotiste lisamine ning teksti tippimine). Samuti saate selle abil teksti vormindada, õigekirja kontrollida või lehti välja printida.

See teema eeldab, et ekraanilugeri JAWS kasutajad on virtuaalse menüülindi funktsiooni välja lülitanud.

Selle artikli teemad

OneNote’i avamine

OneNote’i avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + Shift + N.

Lisateavet ekraanilugeri abil OneNote’i sisselogimise kohta leiate artiklist Ekraanilugeri kasutamise alustamine rakenduses OneNote 2016.

Märkmiku avamine OneNote’is

 1. Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage OneNote’is klahvikombinatsiooni Ctrl + G.

 2. Kasutage märkmike vahel liikumiseks üles- ja allanooleklahve. Märkmiku valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide. : Uue märkmiku loomiseks vajutage märkmiku navigeerimispaanil olles mitu korda klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni kuulete teksti „Add Notebook button (Nupp „Lisa märkmik”)”.

Uue jaotise loomine

 1. Vajutage märkmikus uue jaotise loomiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + T.

 2. Luuakse jaotis, kursor asetatakse jaotise vahekaardile ja saate tippida jaotise nime.

 3. Kui olete lõpetanud, vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Jaotisele antakse nimi ja kursor viiakse lehe pealkirja väljale.

Lehe lisamine

 1. Kui märkmikus on mitu jaotist, vajutage jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Kasutage jaotiste vahel liikumiseks nooleklahve. Jutustaja nimetab liikumise ajal jaotiste nimesid. Jaotisse liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Jaotise lõppu lehe lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + N.

 3. Luuakse uus leht, kursor asetatakse lehe pealkirja väljale ja saate tippida pealkirja.

Teksti lisamine

Lisage või avage märkmikus jaotis või leht ja alustage tippimist.

Näpunäide. : Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + G. Jaotise navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Lehe navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + G. Kasutage üksuste vahel liikumiseks nooleklahve ja vajutage valimiseks sisestusklahvi (Enter).

Teksti redigeerimine

Vormindatud tekst sisaldab rohkem teavet ja seda on sageli lihtsam lugeda kui lihtteksti. Järgmised ülesanded selgitavad, kuidas kasutada OneNote’is lihtsa vormindamise valikuid ja parandada tekstis õigekirjavigu ning milliseid kiirklahve kasutada põhiliste teksti redigeerimise ülesannete jaoks.

Teksti vormindamine

 1. Valige OneNote’is tekst, mida soovite vormindada.

 2. Vajutage menüü Avaleht avamiseks klahvikombinatsiooni Alt + H.

 3. Valige vormindamisvalik, nt

  • FF fondi jaoks

  • FS fondi suuruse jaoks

  • FC fondi värvi jaoks

  • P lõiguvormingu (nt tekstijoondus ja sammusuvandid) jaoks

  • 1 paksu kirja jaoks

  • 2 kursiivi jaoks

  • 3 allakriipsutuse jaoks

  • L lõigu või pealkirja laadide jaoks

  Kasutage valikute sirvimiseks nooleklahve. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Toimingu tagasivõtmine või uuesti tegemine

Toimingu tagasivõtmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Z.

Toimingu uuesti tegemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Y.

Sisu kopeerimine ja kleepimine

 1. Valige OneNote’is sisulõik, mida soovite vormindada.

 2. Kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 3. Kopeeritud sisu kleepimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

Õigekirjavigade parandamine

 1. Vajutage OneNote’is klahvikombinatsiooni Alt + X, et avada menüü Läbivaatus, ja seejärel klahvi G, et avada paan Õigekiri.

 2. Vajutage paanil Õigekiri mitu korda klahvikombinatsiooni Shift + Tab (tabeldusklahv), kuni kuulete õigekirjasoovitust.

 3. Kasutage õigekirjasoovituste sirvimiseks nooleklahve. Jutustaja loeb liikumise ajal soovitused ette.

 4. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Valesti kirjutatud sõna parandatakse ja teid suunatakse järgmise valesti kirjutatud sõna juurde, kui see on olemas.

 5. Kui õigekirjakontroll on lõpule jõudnud, ütleb jutustaja teksti „Microsoft OneNote dialog, Yes button (Microsoft OneNote’i dialoogiboks, nupp „Jah”)”, kui teksti, mille õigekirja kontrollida, on veel, või „Microsoft OneNote dialog, OK button (Microsoft OneNote’i dialoogiboks, nupp „OK”)”, kui õigekirjakontroll on lõpule jõudnud. Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

Lehe printimine

 1. Vajutage prinditaval lehel klahvikombinatsiooni Ctrl + P.

 2. Avaneb dialoogiboks Printimine ja jutustaja loeb ette praeguse printeri valiku. Kasutage printeri muutmiseks nooleklahve.

  Näpunäide. : Selleks et muuta printimissätteid (nt kahepoolne printimine või küljendivaade või paigutus), vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, et avada dialoogiboks Printimiseelistused.

 3. Printimise alustamiseks vajutage dialoogiboksis Printimine klahvikombinatsiooni Alt + P.

  Kui olete valinud prindiseadme, prinditakse leht välja.

  Kui olete valinud failina printimise, avaneb dialoogiboks Prindiväljundi salvestamine nimega. Kursor paigutatakse väljale Failinimi.

  • Tippige prindiväljundi jaoks failinimi.

  • Prindiväljundi salvestuskoha muutmiseks kasutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab ja Tab, et dialoogiboksis edasi või tagasi liikuda.

   Kausta avamiseks või dialoogiboksis oleva asukoha või nupu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Kui olete valmis, vajutage salvestamiseks klahvikombinatsiooni Alt + S. Leht prinditakse failina.

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumine

Ekraanilugeri kasutamise alustamine OneNote’is

Ekraanilugeri abil OneNote 2016-s märkmikusse sisu lisamine

Ekraanilugeri VoiceOver abil saate rakendust OneNote for iOS uurida ja kasutada. Saate teha märkmeid kõikjal, kuhu lähete, ja jäädvustada hiilgavad ideed kohe, kui need tekivad.

OneNote for iOS sobib hästi inimestele, kes kasutavad ekraanilugereid. Uue ilme ja olemuse abil saate navigeerida märkmikes, jaotistes ja lehtedel hõlpsamalt ja tõhusamalt. Uue kujunduse ja funktsioonide sisselülitamiseks vaadake teemat Rakenduse OneNote Preview for Windows 10, OneNote Preview for Mac või OneNote Preview for iPad sisselülitamine.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

OneNote’i avamine

 1. Nipsake telefoni avakuval sõrmega vasakule või paremale, kuni kuulete sõna „OneNote”.

 2. Rakenduse avamiseks topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „OneNote, Settings button“ („OneNote, sätete nupp“). Fookus on loendi Märkmikud nupul Sätted.

Märkus. : Kui teil on vaja OneNote’i sisse logida, sisestage viiba kuvamisel identimisteave. Sisselogimissuvandite kohta saate lisateavet teemast Ekraanilugeri kasutamise alustamine OneNote’is.

Juhised rakenduses OneNote for iOS märkmiku avamise kohta leiate teemast Ekraanilugeri kasutamine OneNote’is märkmike, jaotiste ja lehtede korraldamiseks.

Näpunäide. : Kui soovite avada märkmikku OneNote’i klientrakenduses OneNote Online’i brauseriversiooni kaudu, nipsake sõrmega vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Edit in OneNote button” („Nupp Redigeeri OneNote’is”). Seejärel topeltpuudutage ekraani ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Lehe lisamine

Lugege, kuidas lisada ideede jäädvustamiseks uut lehte ning kuidas märkmikku täitma hakata.

Märkus. : Lehelõuendilt loendis Lehed navigeerimiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Back to page list for <section name>, back button” („Tagasi jaotise <jaotise nimi> leheloendisse, nupp Tagasi”). Seejärel topeltpuudutage ekraani. Fookus on nüüd loendivaate Lehed nupul Tagasi.

Vormindamata lehe lisamine

 1. Nipsake jaotise loendis Lehed paremale, kuni kuulete teksti „New page button“ („Uue lehe nupp“).

 2. Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „New page, page title, outline, text field” („Uus leht, lehe pealkiri, liigendus, tekstiväli”).

 3. Topeltpuudutage ekraani ja tippige lehe nimi.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Return” („Tagasi”), ja topeltpuudutage ekraani. Fookus liigub lehelõuendile. Kuulete teksti „Content block, editing” („Sisuplokk, redigeerimine”).

Loendiga lehe lisamine

 1. Nipsake jaotise loendis Lehed paremale, kuni kuulete teksti „New page with list button” („Uus leht loendinupuga”), ning topeltpuudutage ekraani. Fookus on lehe loendi esimese üksuse tekstiväljal.

 2. Lehele nime andmiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „pealkirjata loendi päis”, ning topeltpuudutage ekraani.

 3. Tippige lehe nimi ning nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Done” („Valmis”). Topeltpuudutage ekraani.

Fotoga lehe lisamine

 1. Nipsake mõne jaotise loendis Lehed paremale, kuni kuulete teksti „New page with photo button“ („Fotoga uue lehe nupp“), ning topeltpuudutage ekraani. Kuvatakse aken Pildi lisamine.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  Pildi lisamine rakendusest Fotod

  1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „From library button” („Nupp Teegist”). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

  2. Nipsake rakenduses Fotod paremale, kuni kuulete soovitud albumi nime, ning topeltpuudutage ekraani.

  3. Nipsake fotode loendis paremale, kuni kuulete sobiva foto nime, ning seejärel topeltpuudutage ekraani.

  4. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Done button” („Nupp Valmis”). Topeltpuudutage ekraani.

  5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Use button” („Nupp Kasuta”). Topeltpuudutage ekraani. Fookus liigub uuele lehele.

  6. Uuele lehele nime andmiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Page title” („Lehe pealkiri”) ning topeltpuudutage seejärel ekraani.

  7. Tippige uus nimi, kuni kuulete sõna „Return” („Tagasi”), ning seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Pildistamine ja pildi lisamine

  1. Pildi lisamiseks otse telefonikaamerast nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Take picture button” („Nupp Tee pilt”).

  2. Topeltpuudutage ekraani. Avaneb kaamera rakendus.

  3. Pildi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Take picture button” („Nupp Tee pilt”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Use button” („Nupp Kasuta”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Fookus liigub uuele lehele.

  5. Uuele lehele nime andmiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Page title” („Lehe pealkiri”) ning topeltpuudutage ekraani. Tippige nimi. Seejärel nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Return” („Tagasi”), ja topeltpuudutage ekraani.

Uue jaotise loomine

Märkmiku sisu korraldamiseks või uue märkmeüksuse lisamiseks saate luua uue jaotise.

 1. Nipsake märkmiku loendis Jaotised paremale, kuni kuulete teksti „New section button” („Nupp Loo uus jaotis”). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Tippige uue jaotise nimi ning nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Done” („Valmis”). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

Märkus. : Loendist Lehed või lehelõuendilt loendisse Jaotised navigeerimiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Back to <previous list view>, back button” („Tagasi vaatesse <eelmine loendivaade>, nupp Tagasi”). Seejärel topeltpuudutage ekraani. Korrake seda, kuni kuulete teksti „<Notebook name>, back to notebook list, back button” („<Märkmiku nimi>, tagasi märkmike loendisse, nupp Tagasi”). Fookus on nüüd loendivaate Jaotised nupul Tagasi. Eelmise loendivaate avamiseks saate kahe sõrmega nipsata kujundi Z.

Teksti lisamine ja redigeerimine

Tippige tekst või kasutage teksti ennustavat sisestamist kiiresti märkmete tegemiseks või teksti redigeerimiseks.

 1. Nipsake lehel vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Content block, outline, new line, text field” („Sisuplokk, liigendus, uus rida, tekstiväli”). Topeltpuudutage ekraani. Saate nüüd teksti sisuplokki lisada või teksti redigeerida.

 2. Kui olete tippimise lõpetanud, nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Hide keyboard” („Peida klaviatuur”).

Teksti vormindamine

Teksti loetavamaks muutmiseks saate kasutada kiirtoimingute menüüriba lihtsaid tekstivormingu suvandeid. Saate näiteks lisada täpploendeid või järjestatud loendeid, rakendada paksu, kursiivkirja või allakriipsutuse vormingut ning lisada hüperlinke ja manuseid.

 1. Navigeerige sisuplokki, kus soovite teksti redigeerida, ja topeltpuudutage ekraani. Sisuplokk on nüüd valitud ja kuvatakse kiirtoimingute menüüribaga klaviatuur.

  Näpunäited : Teksti valimiseks saate teha järgmist.

  • Topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Seejärel nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Select” („Vali”) või „Select all” („Vali kõik”), ja topeltpuudutage ekraani ühe sõrmega.

  • Lülitage VoiceOveri rootor asendisse „Edit” („Redigeerimine”) ja seejärel nipsake alla või üles, kuni kuulete teksti „Select” („Vali”) või „Select all” („Vali kõik”), ning topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake sisuplokis paremale, kuni kuulete soovitud vormindussuvandit, nt „Bold button” („Nupp Paks”). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

Vaikefondi tüübi ja suuruse muutmine

 1. Navigeerige loendisse Märkmikud, nagu on kirjeldatud teemas Ekraanilugeri kasutamine OneNote’is märkmike, jaotiste ja lehtede korraldamiseks. Fookus on nüüd loendivaate Märkmikud nupul Sätted.

 2. Topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Sätted.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit and view button” („Nupp Redigeerimine ja vaatamine”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Tehke ühte või mõlemat järgmistest.

  Vaikefondi tüübi muutmine

  1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Default font <current default font type>” („Vaikefont <praegune vaikefont>”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  2. Nipsake fontide loendis vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Selected, <the font type>” („Valitud, <fonditüüp>”).

  3. Fontide loendi sulgemiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Back button” („Nupp Tagasi”), ja topeltpuudutage siis ekraani.

  Fondi vaikesuuruse muutmine

  1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Default size <current default size>” („Vaikesuurus <praegune vaikesuurus>”).

  2. Suuruse kohandamiseks nipsake sõrmega üles või alla.

 5. Sätete Redigeerimine ja vaade sulgemiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Back button” („Nupp Tagasi”). Topeltpuudutage ekraani. Fookus liigub põhimenüüle Sätted.

 6. Sätete sulgemiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Close button” („Nupp Sule”), ja topeltpuudutage siis ekraani. Fookus on nüüd loendivaate Märkmikud nupul Sätted.

Õigekirjavigade parandamine

Saate rakenduses OneNote kiiresti õigekirjavigu leida ja parandada ning veenduda, et lehed on ühiskasutuseks valmis. Kui lülitate õigekirjakontrolli sisse, teavitab ekraaniluger õigekirjavigadest samal ajal, kui tipite või loete sisuplokke.

Õigekirjakontrolli sisselülitamine

 1. Navigeerige loendisse Märkmikud, nagu on kirjeldatud teemas Ekraanilugeri kasutamine OneNote’is märkmike, jaotiste ja lehtede korraldamiseks. Fookus on nüüd loendivaate Märkmikud nupul Sätted.

 2. Topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Sätted.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit and view button” („Nupp Redigeerimine ja vaatamine”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Check spelling, switch button, off” („Vahetusnupp Kontrolli õigekirja, väljas”).

  Märkus. : Kui õigekirjakontroll on juba sisse lülitatud, kuulete teksti „Check spelling, switch button, on” („Vahetusnupp Kontrolli õigekirja, sees”). Saate siirduda viimase toimingu juurde.

  Topeltpuudutage ekraani. Kuulete sõna „On” („Sees”).

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Back button” („Nupp Tagasi”), ja topeltpuudutage siis ekraani. Kuulete teksti „Close button” („Nupp Sule”). Topeltpuudutage ekraani. Fookus on nüüd tagasi loendivaate Märkmikud nupul Sätted.

Õigekirjavigade otsimine ja parandamine

 1. Kirjutamise ajal teavitab õigekirjakontroll kirjavigadest. Kuulete teksti „<The typed word>, misspelled” („<Tipitud sõna>, valesti kirjutatud”).

  Näpunäide. : Saate ka lülitada VoiceOveri rootori asendisse Words („Sõnad”) ja nipsata valesti kirjutatud sõnade leidmiseks sisuplokis alla.

 2. Topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Avaneb kontekstimenüü.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Select menu item” („Vali menüü-üksus”), ja topeltpuudutage ekraani ühe sõrmega. Valesti kirjutatud sõna on nüüd valitud.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Show more items” („Kuva rohkem üksusi”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani ühe sõrmega.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Replace ellipses” („Asenda mõttepunktid”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani ühe sõrmega. Avaneb parandussoovituste loend.

 6. Nipsake loendi sirvimiseks vasakule või paremale, kuni kuulete sobivat parandust, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Näpunäide. : Kontekstimenüü sulgemiseks pühkige ekraani kahe sõrmega edasi-tagasi.

Toimingu tagasivõtmine või uuesti tegemine

Kui vormindasite teksti äsja ja teil on selle osas kahtlusi, piisab toimingu tagasi võtmiseks või uuesti tegemiseks vaid telefoni raputamisest.

 1. Telefoni raputamisel kuulete teksti „Alert, undo” („Teatis, tagasivõtmine”).

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Toimingu tagasi võtmiseks nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Undo” („Tagasivõtmine”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Toimingu uuesti tegemiseks nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Redo” („Uuesti tegemine”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Sisu kopeerimine ja kleepimine

Kui teil on vaja tekstilõiku teisaldada, saate selle uude kohta kopeerida ja kleepida.

Teksti kopeerimine ja kleepimine

 1. Topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega sisuplokis, kust soovite teksti kopeerida. Avaneb kontekstimenüü.

 2. Teksti valimiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Select” („Vali”) või „Select all” („Vali kõik”), ja topeltpuudutage ekraani ühe sõrmega.

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Copy” („Kopeerimine”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani ühe sõrmega.

 4. Liikuge sisuplokki, kuhu soovite teksti kleepida, ja topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Paste” („Kleepimine”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani ühe sõrmega.

  Näpunäide. : Kontekstimenüü sulgemiseks pühkige ekraani kahe sõrmega.

Pildi kopeerimine ja kleepimine

 1. Nipsake sisuplokis vasakule või paremale, kuni kuulete, et VoiceOver teatab pildi nime.

 2. Topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Avaneb kontekstimenüü.

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Copy” („Kopeerimine”), ja seejärel topeltpuudutage sõrmega ekraani.

 4. Liikuge sisuplokki, kuhu soovite teksti kleepida, ja topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Paste” („Kleepimine”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani ühe sõrmega.

Vaata ka

Saate kasutada Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustajaga OneNote’i digitaalset märkmikku märkmete tegemist hõlmavate põhiliste ülesannete jaoks (nt märkmiku avamine, lehtede ja jaotiste lisamine ning teksti tippimine). Samuti saate selle abil teksti vormindada või lehti välja printida.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

OneNote’i avamine

 1. Veenduge, et oleksite oma Microsofti kontoga sisse loginud.

 2. Rakenduse OneNote Windows 10 jaoks avamiseks vajutage Windowsi logoga klahvi ja tippige sõna onenote. Seejärel vajutage üles- või allanooleklahvi seni, kuni kuulete teksti „OneNote. Trusted Windows Store app” („OneNote. Windowsi poe usaldusväärne rakendus”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Märkmiku avamine

 1. Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage OneNote’is klahvikombinatsiooni Ctrl + G.

 2. Kasutage märkmike vahel liikumiseks üles- ja allanooleklahve. Märkmiku valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide. : Uue märkmiku loomiseks vajutage märkmiku navigeerimispaanil olles mitu korda klahvikombinatsiooni Shift + tabeldusklahv (Tab), kuni kuulete teksti „Add Notebook button” („Nupp „Uus märkmik”).

Uue jaotise loomine

 1. Märkmikus uue jaotise loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + G, et avada navigeerimispaan ja seejärel Ctrl + T.

 2. Luuakse jaotis. Kursor asetatakse uue jaotise nimeväljale. Jutustaja ütleb: „Section name textbox” (Tekstiväli Jaotise nimi”). JAWS-is kuulete teksti „Section name textbox, edit” (Tekstiväli Jaotise nimi, redigeerimine”).

 3. Tippige jaotise nimi.

 4. Kui olete lõpetanud, vajutage sisestusklahvi (Enter). Jaotisele antakse nimi ja kursor viiakse navigeerimispaanile.

Lehe lisamine

 1. Kui märkmikus on mitu jaotist, vajutage jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete jaotise nime. Jaotiste vahel saate liikuda üles- ja allanooleklahvi abil. Jaotiste nimed loetakse liikumise käigus ette.

 2. Jaotise lõppu lehe lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + N. Luuakse uus pealkirjata leht.

 3. Lehe pealkirja väljale liikumiseks ja pealkirja tippimiseks vajutage kaks korda sisestusklahvi (Enter). Jutustaja ütleb: „Page title, editing” („Lehe pealkiri, redigeerimine”). JAWS-is kuulete lehe pealkirja ja seejärel teksti „Page title” („Lehe pealkiri”).

Teksti lisamine

Lisage või avage märkmikus jaotis või leht ja alustage tippimist.

Märkus. : Lehtedel on pealkiri määratletud „lehe pealkirjana” ja allasuvad märkmed „sisuplokina”.

Näpunäide. : Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + G. Jaotise navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Lehe navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + G. Kasutage üksuste vahel liikumiseks üles- ja allanooleklahve ja vajutage valimiseks sisestusklahvi (Enter). OneNote’i akna eri piirkondade vahel liikumiseks saate kasutada ka klahvi F6.

Teksti redigeerimine

Vormindatud tekst sisaldab rohkem teavet ja seda on sageli lihtsam lugeda kui lihtteksti. Järgmised ülesanded selgitavad, kuidas kasutada OneNote Windows 10 jaoks’is lihtsa vormindamise valikuid ning milliseid kiirklahve kasutada põhiliste teksti redigeerimise ülesannete jaoks.

Teksti vormindamine

 1. Valige OneNote’is tekst, mida soovite vormindada. Teksti valimiseks hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja kasutage kursori liigutamiseks nooleklahve.

 2. Vajutage menüü Avaleht avamiseks klahvikombinatsiooni Alt + H.

 3. Vormindussuvandi valimiseks vajutage allanooleklahvi ja seejärel sirvige nooleklahvide abil suvandeid. Suvandi laiendamiseks või valimiseks vajutage tühikuklahvi.

  • Loendis Font on toodud võimalikud fondid.

  • Loendis Fondi suurus on toodud võimalikud fondi suurused.

   • Fondi suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + >.

   • Fondi vähendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + <.

  • Suvandiga Paks saate paksu kirja (Ctrl + B).

  • Suvandiga Kursiiv saate kursiivkirja (Ctrl + I)

  • Suvandiga Allakriipsutus saate allajoonitud teksti (Ctrl + U).

  • Suvandiga Esiletõst saate teksti kollasena esile tõsta (Ctrl + Shift + H).

  • Suvandiga Fondi värv saate teksti värvi vormindada.

  • Rippmenüüs Fondi vormindamine saate rakendada suvandeid Allindeks, Ülaindeks (Ctrl + Shift + =), või Läbikriipsutus.

  • Suvandiga Lõigu vormindamine saate vormindada lõigu joondust (Joonda vasakule (Ctrl + L) keskele või Joonda paremale (Ctrl + R)).

Näpunäide. : Valitud tekstiosalt kogu vormingu eemaldamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + N.

Toimingu tagasivõtmine

Toimingu tagasivõtmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Z.

Sisu kopeerimine ja kleepimine

 1. Valige OneNote’is sisulõik, mida soovite vormindada.

 2. Kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 3. Kopeeritud sisu kleepimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

Lehe printimine

 1. Vajutage prinditaval lehel klahvikombinatsiooni Ctrl + P.

 2. Avaneb dialoogiboks Printimine ja loetakse ette praegune printeri valik. Printerit saate vahetada üles- või allanooleklahvide abil.

 3. Printimise paigutuse muutmiseks saate valida suvandi Vertikaalpaigutus või Horisontaalpaigutus, vajutades tabeldusklahvi (Tab) ja üles- või allanooleklahvi.

 4. Printimise alustamiseks vajutage dialoogiboksis Printimine tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Print button” („Nupp Prindi”). Seejärel vajutage tühikuklahvi.

 5. Kui olete valinud prindiseadme, prinditakse leht välja.

  Kui olete valinud failina printimise, avaneb dialoogiboks Prindiväljundi salvestamine nimega. Kursor paigutatakse väljale Failinimi.

  • Tippige prindiväljundi jaoks failinimi.

  • Prindiväljundi salvestuskoha muutmiseks kasutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab ja Tab, et dialoogiboksis edasi või tagasi liikuda. Kausta avamiseks või dialoogiboksis oleva asukoha või nupu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Kui olete valmis, vajutage salvestamiseks klahvikombinatsiooni Alt + S. Leht prinditakse failina.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikega töötamine ning märkmike ühiskasutusse andmine

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikusse sisu lisamine

Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumise kohta

Saate kasutada rakendust OneNote Online veebibrauseris mis tahes seadme abil pilveserveris loodud OneNote’i märkmike loomiseks, avamiseks, redigeerimiseks ja vormindamiseks. Kui teie asutusel on Office 365 leping või SharePointi sait, saate hakata kasutama rakendust OneNote Online, kui loote oma saidi teekides märkmikke või annate neid ühiskasutusse.

OneNote Online sobib hästi inimestele, kes kasutavad ekraanilugereid. Uue ilme ja olemuse abil saate navigeerida märkmikes, jaotistes ja lehtedel hõlpsamalt ja tõhusamalt. Uue kujunduse ja funktsioonide sisselülitamiseks vaadake teemat Rakenduse OneNote Preview for Windows 10, OneNote Preview for Mac või OneNote Preview for iPad sisselülitamine.

Märkmed : 

 • Kiirklahvide loendi leiate teemast OneNote Online’i kiirklahvid.

 • Käskudele pääsete kiiresti juurde nii, et vajutate otsingusse „Mida soovite teha?” jõudmiseks klahvikombinatsiooni Alt + Q ja seejärel tipite soovitud käsu (saadaval ainult redigeerimisvaates). Otsingutulemite loendis navigeerimiseks vajutage üles- või allanooleklahve ja käsu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Kuna OneNote Online töötab teie veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudesse ja käskudest välja liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl + O (Ava), käivad veebibrauseri enda, mitte veebirakenduse OneNote Online’i kohta.

 • Kui kasutate rakendust OneNote Online, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge.

Selle artikli teemad

OneNote’i avamine

Rakendust OneNote Online avastades ja kasutades saate teha märkmeid kõikjal, kuhu lähete, ja jäädvustada hiilgavad ideed kohe, kui need tekivad.

 1. Rakenduse OneNote Online avamiseks brauseris minge veebisaidile onenote.com.

 2. Vajutage sisselogimise lehel tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Sign in” („Sisselogimine”), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Logige sisse töö- või koolikonto identimisteabe abil või kasutage oma Microsofti kontot.

 3. Microsofti kontoga sisselogimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + A. Töö- või koolikontoga sisselogimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + N.

Lisateavet ekraanilugeri abil OneNote’i sisselogimise kohta leiate artiklist Ekraanilugeri kasutamise alustamine OneNote’is.

Märkmiku avamine

Saate hiljutisi märkmikke kiiresti avada töö jätkamiseks sealt, kus see pooleli jäi. Saate ka uurida ja avada isiklikke ja ühismärkmikke.

Kui logite OneNote Online’i sisse, avaneb rakendus vaates Märkmikud ja kuvatakse teie hiljutiste märkmike loend.

 • Hiljutise märkmiku avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete soovitud märkmiku nime. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Ühismärkmiku avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „Shared with me” („Ühiskasutusse saadud”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Isikliku märkmiku avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „My notebooks” („Minu märkmikud”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Näpunäide. : Uue märkmiku loomiseks vajutage vaates Märkmikud klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „My notebooks” („Minu märkmikud”), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajutage vaates Minu märkmikud klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „Add a new notebook” („Uue märkmiku lisamine”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Redigeerimisvaatest vaatesse Märkmikud navigeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „Notebooks” („Märkmikud”), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Uue jaotise loomine

Märkmiku sisu korraldamiseks või uue märkmeüksuse lisamiseks saate luua uue jaotise.

 1. Vajutage märkmikus klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni kuulete teksti „Notebooks” („Märkmikud”).

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „Add a new section” („Uue jaotise lisamine”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Dialog focus on enter a section name, editing” („Dialoogiboksi fookus jaotise nime sisestamisel, redigeerimine”).

 3. Tippige uue jaotise nimi ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „OK button” („Nupp OK”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Jaotisele antakse nimi ja kursor viiakse uue lehe pealkirjaväljale. Kuulete teksti „Desktop editing area, editing” („Töölaua redigeerimisala, redigeerimine”).

Lehe lisamine

Uute ideede või märkmete kiireks üleskirjutamiseks saate nende jaoks lehe luua.

 1. Et liikuda jaotisse, kuhu soovite uue lehe lisada, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni kuulete teksti „Notebooks” („Märkmikud”).

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni nimetatakse jaotis, kuhu soovite uue lehe lisada. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage jaotises klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „Add a new page” („Uue lehe lisamine”), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Luuakse uus tiitlita leht ja fookus liigub lehe pealkirjaväljale

 4. Tippige uue lehe pealkiri.

Teksti lisamine

Lehtede uurimisel teatab jutustaja nende pealkirju tekstiga „page title” („lehe pealkiri”) ja alltoodud sisu tekstiga „content block” („sisuplokk”).

 1. Et liikuda lehele, kuhu soovite teksti lisada, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni kuulete teksti „Notebooks” („Märkmikud”).

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv seni, kuni lehe nime. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni kuulete teksti „Editing area, editing, main landmark” („Redigeerimisala, redigeerimine, põhiala”), ja tippige tekst.

Teksti redigeerimine ja vormindamine

Teksti loetavamaks muutmiseks saate klaviatuuri abil kasutada rakenduses OneNote Online tekstivormingu suvandeid.

 1. Et valida teksti, mida soovite vormindada, hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja kasutage kursori liigutamiseks nooleklahve.

 2. Vormindussuvandite kiireks rakendamiseks kasutage järgmisi kiirklahve.

  • Paksu vormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + B.

  • Kursiivvormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + I.

  • Allakriipsutusvormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + U.

  • Täpploendi loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + punkt.

  • Numberloendi loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + kaldkriips (/) või Ctrl + Shift + O.

  • Teksti joondamiseks vasakule vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + L.

  • Teksti joondamiseks paremale vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + R.

  • Teksti taande surendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Shift + paremnooleklahv.

  • Teksti taande vähendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Shift + vasaknooleklahv.

 3. Muude vormindussuvandite sirvimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6 seni, kuni kuulete teksti „Home tab item” („Menüü Avaleht üksus”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb menüü Avaleht.

  Menüü suvandite sirvimiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv. Jutustaja nimetab suvandid. Suvandite alammenüüde laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanooleklahv. Suvandite alammenüüdes liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv.

  Menüüs Avaleht saate muuta näiteks teksti fondi tüüpi, värvi või valmislaade.

Toimingu tagasivõtmine või uuesti tegemine

Saate toimingut klaviatuuri abil hõlpsasti tagasi võtta või uuesti teha. Kui näiteks vormindasite teksti äsja ja teil on selle osas kahtlusi, vajutage vorminduse tagasi võtmiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Z. Toimingu uuesti tegemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Y.

Sisu kopeerimine ja kleepimine

Kui teil on vaja tekstilõiku teisaldada, saate selle uude kohta kopeerida ja kleepida.

 1. Valige OneNote’i lehel sisulõik, mida soovite kopeerida, järgides teema Teksti redigeerimine ja vormindamine juhiseid.

 2. Valiku kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 3. Kopeeritud sisu kleepimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

Õigekirjakontroll

Saate õigekirjavigu kiiresti leida ja parandada ning veenduda, et lehed on ühiskasutuseks valmis.

 1. Vajutage OneNote’i lehel klahvikombinatsiooni Alt + F7. Tekstis tõstetakse valesti kirjutatud sõna esile. Fookus liigub kontekstimenüüle, kus on õigekirjasoovitus(ed).

 2. Soovituste vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kui kuulete sobivat soovitust, vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Kui te ei soovi õigekirja parandada, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna „Ignore” („Ignoreeri”), ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 3. Järgmisele valesti kirjutatud sõnale liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F7.

Lehe printimine

Kui soovite lehte paberkandjal, saate selle printida. Saate printida lehe ka failina, mille talletate oma seadmes.

 1. Vajutage prinditaval lehel klahvikombinatsiooni Ctrl + P.

 2. Avaneb dialoogiboks Printimine ja loetakse ette praegune printeri valik. Printerit saate vahetada üles- või allanooleklahvide abil.

 3. Lehepaigutuste Vertikaalpaigutus või Horisontaalpaigutus valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna „Orientation” („Paigutus”) ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanooleklahv.

  Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud suvandit.

 4. Printimise alustamiseks vajutage dialoogiboksis Printimine tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Print button” („Nupp Prindi”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Kui olete valinud prindiseadme, prinditakse leht välja.

  Kui olete valinud failina printimise, avaneb dialoogiboks Prindiväljundi salvestamine nimega. Kursor paigutatakse väljale Failinimi. Tippige prindiväljundi jaoks failinimi. Prindiväljundi salvestuskoha muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + tabeldusklahvi (Tab) ja dialoogiboksis edasi või tagasi liikumiseks tabeldusklahvi. Kausta avamiseks või dialoogiboksis oleva asukoha või nupu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui olete valmis, vajutage salvestamiseks klahvikombinatsiooni Alt + S. Leht prinditakse failina.

Vaata ka

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×