OneNote 2010 kiirklahvid

Selles spikriartiklis kirjeldatakse kiirklahve rakenduses Microsoft OneNote 2010 saadaolevate levinumate toimingute jaoks. Need kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste korral ei pruugi kiirklahvikombinatsioonid USA klahvipaigutusele täpselt vastata.

Kiirklahvide puhul, kus vajutada tuleb korraga mitut klahvi, on klahvide tähised eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvide puhul, kus klahve tuleb vajutada üksteise järel, on klahvide tähised eraldatud komaga ( , ).

Märkus. : Te ei pruugi praegu vaadata selle artikli kõige uuemat versiooni. Kui selle akna allosas kuvatakse tekst Ühenduseta, looge arvutis Internetiga ühendus, klõpsake spikrivaaturis nuppu Ühenduseta ja siis klõpsake otseteemenüüs käsku Kuva sisu veebisaidilt Office.com. Või külastage veebisaiti Office.com ja lugege uusimat dokumentatsiooni lehelt Microsoft OneNote 2010 spikker ja õpetused.

Kiirlingid

Märkmete tegemine ja vormindamine

Märkmiku korraldamine ja haldamine

Märkmete ühiskasutus

Märkmete kaitsmine

Märkmete tegemine ja vormindamine

Märkmete tippimine ja redigeerimine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Uue OneNote'i akna avamine

CTRL+M

Külgmärkme loomiseks väikese OneNote'i akna avamine

CTRL+SHIFT+M

OneNote'i akna dokkimine

CTRL+ALT+D

Viimase toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

CTRL+Y

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine

Märkus. : Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A mitu korda.

CTRL+A

Valitud teksti või üksuse lõikamine

CTRL+X

Valitud teksti või üksuse kopeerimine lõikelauale

CTRL+C

Lõikelaua sisu kleepimine

CTRL+V

Rea algusse liikumine

Koduklahv (HOME)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (END)

Ühe märgi võrra vasakule liikumine

Vasaknool

Ühe märgi võrra paremale liikumine

Paremnool

Ühe sõna võrra vasakule liikumine

CTRL+vasaknool

Ühe sõna võrra paremale liikumine

CTRL+paremnool

Vasakpoolse märgi kustutamine

Tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine

Kustutusklahv (DELETE)

Vasakpoolse sõna kustutamine

CTRL+tagasilükkeklahv

Parempoolse sõna kustutamine

CTRL+DELETE

Reapiiri lisamine uut lõiku alustamata

SHIFT+ENTER

Õigekirja kontroll

F7

Praegu valitud sõna jaoks tesauruse avamine

SHIFT+F7

Aktiveeritud märkme, vahekaardi või mõne muu objekti kontekstimenüü kuvamine

SHIFT+F10

Lehe ülaosas kuvataval teaberibal soovitatud toimingu käivitamine

CTRL+SHIFT+W

Märkmete vormindamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Valitud teksti kollaselt esiletõstmine

CTRL+SHIFT+H
või CTRL+ALT+H

Hüperlingi lisamine

CTRL+K

Valitud teksti vormingu kopeerimine (Vormingupintsel).

CTRL+SHIFT+C

Vormingu kleepimine soovitud teksti (Vormingupintsel).

CTRL+SHIFT+V

Hüperlingi avamine

Märkus. : Kursor peab asuma vormindatud hüperlingiteksti mis tahes osas.

Sisestusklahv (ENTER)

Valitud tekstile paksu vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+B

Valitud tekstile kursiivi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+I

Valitud tekstile allakriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+U

Valitud tekstile läbikriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+sidekriips

Valitud tekstile ülaindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+SHIFT+=

Valitud tekstile allindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+=

Valitud lõigule täpploendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+punkt

Valitud lõigule numberloendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+/

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 1 rakendamine

CTRL+ALT+1

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 2 rakendamine

CTRL+ALT+2

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 3 rakendamine

CTRL+ALT+3

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 4 rakendamine

CTRL+ALT+4

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 5 rakendamine

CTRL+ALT+5

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 6 rakendamine

CTRL+ALT+6

Praegusele märkmele laadi Tavaline rakendamine

CTRL+SHIFT+N

Lõigu taandamine vasakult

ALT+SHIFT+paremnool

Vasaku lõigutaande eemaldamine

ALT+SHIFT+vasaknool

Valitud lõigu paremjoondamine

CTRL+R

Valitud lõigu vasakjoondamine

CTRL+L

Valitud teksti fondi suurendamine

CTRL+SHIFT+>

Valitud teksti fondi vähendamine

CTRL+SHIFT+<

Kogu valitud tekstile rakendatud vormingu eemaldamine

CTRL+SHIFT+N

Praegusel lehel joonlauajoonte kuvamine või peitmine

CTRL+SHIFT+R

Lehele üksuste lisamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Praegusele lehele dokumendi või faili lisamine

ALT+N, F

Dokumendi või faili prinditava dokumendina lisamine praegusele lehele

ALT+N, O

Praegusel lehel dokumendi printide kuvamine või peitmine (kui OneNote töötab kõrge kontrastsusega režiimis)

ALT+SHIFT+P

Pildi lisamine failist

ALT+N, P

Pildi lisamine skannerist või kaamerast

ALT+N, S

Ekraanilõike lisamine

Märkus. : OneNote'i ikoon peab Windowsi tegumiriba parema serva olekualal olema aktiivne.

Windowsi logoga klahv+S

Praeguse kuupäeva sisestamine

ALT+SHIFT+D

Praeguse kuupäeva ja kellaaja lisamine

ALT+SHIFT+F

Praeguse kellaaja lisamine

ALT+SHIFT+T

Reapiiri lisamine

SHIFT+ENTER

Matemaatikavõrrandi käivitamine või valitud teksti teisendamine matemaatikavõrrandiks

ALT+võrdusmärk

Tabeli loomine, lisades juba tipitud tekstile teise veeru

Tabeldusklahv (TAB)

Tabelis teise üherealise veeru loomine

Tabeldusklahv (TAB)

Tabeli viimases lahtris olles järgmise rea loomine

Märkus. : Kui tabel on valmis, vajutage sisestusklahvi (ENTER) teist korda.

Sisestusklahv (ENTER)

Tabeli praeguse rea alla uue rea loomine

CTRL+ENTER

Tabeli samas lahtris uue lõigu loomine

ALT+ENTER

Tabeli praegusest reast paremal uue veeru loomine

CTRL+ALT+R

Tabeli praegusest reast vasakul uue veeru loomine

CTRL+ALT+E

Tabeli praegusest reast üleval uue rea loomine (kui kursor on mis tahes rea alguses)

Sisestusklahv (ENTER)

Tabelis praeguse tühja rea kustutamine (kui kursor on rea alguses)

Kustutusklahv (DEL) (vajutage kaks korda)

Märkmete ja objektide valimine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine

Märkus. : Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A mitu korda.

CTRL+A

Rea lõpuni valimine

SHIFT+END

Terve rea valimine (kui kursor on rea alguses)

SHIFT+allanool

Lehe tiitlile liikumine ja selle valimine

CTRL+SHIFT+T

Liigenduse või lehe valiku tühistamine

Paoklahv (ESC)

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine üles

ALT+SHIFT+ülesnool

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine alla

ALT+SHIFT+allanool

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine vasakule (taande vähendamine)

ALT+SHIFT+vasaknool

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine paremale (taande suurendamine)

ALT+SHIFT+paremnool

Praeguse lõigu ja selle alalõikude valimine

CTRL+SHIFT+sidekriips

Valitud märkme või objekti kustutamine

Kustutusklahv (DELETE)

Rea algusse liikumine

Koduklahv (HOME)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (END)

Ühe märgi võrra vasakule liikumine

Vasaknool

Ühe märgi võrra paremale liikumine

Paremnool

Eelmisele lehele naasmine

ALT+vasaknool

Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine

ALT+paremnool

Valitud heli- või videosalvestise taasesituse käivitamine

CTRL+ALT+P

Valitud heli- või videosalvestise taasesituse käivitamine

CTRL+ALT+S

Praeguse heli- või videosalvestise paari sekundi võrra tagasikerimine

CTRL+ALT+Y

Praeguse heli- või videosalvestise paari sekundi võrra edasikerimine

CTRL+ALT+U

Märkmete sildistamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Sildi Teha rakendamine, märkimine või tühistamine

CTRL+1

Sildi Tähtis rakendamine või tühistamine

CTRL+2

Sildi Küsimus rakendamine või tühistamine

CTRL+3

Sildi Jäta hilisemaks meelde rakendamine või tühistamine

CTRL+4

Sildi Määratlus rakendamine või tühistamine

CTRL+5

Kohandatud sildi rakendamine või tühistamine

CTRL+6

Kohandatud sildi rakendamine või tühistamine

CTRL+7

Kohandatud sildi rakendamine või tühistamine

CTRL+8

Kohandatud sildi rakendamine või tühistamine

CTRL+9

Valitud märkmetelt kõigi siltide eemaldamine

CTRL+0

Liigenduste kasutamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

1. taseme kuvamine

ALT+SHIFT+1

2. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+2

3. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+3

4. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+4

5. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+5

6. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+6

7. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+7

8. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+8

9. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+9

Kõigi tasemete laiendamine

ALT+SHIFT+0

Taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (TAB)

Taande vähendamine ühe taseme võrra

SHIFT+TAB

Ahendatud liigenduse laiendamine

ALT+SHIFT+plussmärk

Laiendatud liigenduse ahendamine

ALT+SHIFT+miinusmärk

Keelesätete määramine

Märkus. : Märkmete kirjutussuuna muutmiseks tuleb esmalt tööriistas Microsoft Office 2010 keele-eelistused lubada paremalt vasakule kirjutatavad keeled.

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Kirjutussuunaks vasakult paremale määramine

CTRL+vasak tõstuklahv (SHIFT)

Kirjutussuunaks paremalt vasakule määramine

CTRL+parem tõstuklahv (SHIFT)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (TAB)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande vähendamine ühe taseme võrra

SHIFT+TAB

Lehe algusesse

Märkmiku korraldamine ja haldamine

Lehtede ja külgmärgete kasutamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Täislehevaate lubamine või keelamine

F11

Uue OneNote'i akna avamine

CTRL+M

Külgmärkme loomiseks väikese OneNote'i akna avamine

CTRL+SHIFT+M

Vahekaartide või leherühma laiendamine või ahendamine

CTRL+SHIFT+*

Praeguse lehe printimine

CTRL+P

Valitud jaotise lõppu uue lehe lisamine

CTRL+N

Lehe vahekaardirea laiuse suurendamine

CTRL+SHIFT+[

Lehe vahekaardirea laiuse vähendamine

CTRL+SHIFT+]

Praeguse lehe vahekaardi alla samale tasemele uue lehe loomine

CTRL+ALT+N

Praeguse lehe vahekaardisildi taandetaseme vähendamine

CTRL+ALT+[

Praeguse lehe vahekaardisildi taandetaseme suurendamine

CTRL+ALT+]

Praeguse lehe alla uue alamlehe loomine

CTRL+SHIFT+ALT+N

Kõigi üksuste valimine

Märkus. : Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage korduvalt klahvikombinatsiooni CTRL+A.

CTRL+A

Praeguse lehe valimine

CTRL+SHIFT+A
Kui valitud leht kuulub rühma, vajutage rühma kõigi lehtede valimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+A.

Valitud lehe vahekaardi teisaldamine üles

ALT+SHIFT+ülesnool

Valitud lehe vahekaardi teisaldamine alla

ALT+SHIFT+allanool

Järjepunkti teisaldamine lehe tiitlile

CTRL+SHIFT+T

Kuvatava lehekomplekti vahekaartide esimesele lehele liikumine

ALT+PAGE UP

Kuvatava lehekomplekti vahekaartide viimasele lehele liikumine

ALT+PAGE DOWN

Praegusel lehel üles kerimine

PAGE UP

Praegusel lehel alla kerimine

PAGE DOWN

Praeguse lehe algusse kerimine

CTRL+HOME

Praeguse lehe lõppu kerimine

CTRL+END

Järgmisele lõigule liikumine

CTRL+allanool

Eelmisele lõigule liikumine

CTRL+ülesnool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel üles või lehe laiendamine üles

CTRL+ ALT+ülesnool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel alla või lehe laiendamine alla

CTRL+ ALT+allanool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel vasakule või lehe laiendamine vasakule

CTRL+ ALT+vasaknool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel paremale või lehe laiendamine paremale

CTRL+ ALT+paremnool

Järgmisele märkmeümbrisele liikumine

ALT+allanool

Rea algusse liikumine

Koduklahv (HOME)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (END)

Ühe märgi võrra vasakule liikumine

Vasaknool

Ühe märgi võrra paremale liikumine

Paremnool

Eelmisele lehele naasmine

ALT+vasaknool

Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine

ALT+paremnool

Suurendamine

ALT+CTRL+plussmärk (numbriklahvistikul)
või
ALT+CTRL+SHIFT+plussmärk

Vähendamine

ALT+CTRL+miinusmärk (numbriklahvistikul)
või
ALT+CTRL+SHIFT+sidekriips

Muudatuste salvestamine

Märkus. : OneNote'i töötamise ajal salvestatakse märkmed muutmisel automaatselt. Märkmete käsitsi salvestamine pole vajalik.

CTRL+S

Märkmike ja jaotistega töötamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Uue jaotise loomine

CTRL+T

Märkmiku avamine

CTRL+O

Jaotise avamine

CTRL+ALT+SHIFT+O

Järgmisse jaotisse liikumine

CTRL+TAB

Eelmisse jaotisse liikumine

CTRL+SHIFT+TAB

Jaotise järgmisele lehele liikumine

CTRL+PAGE DOWN

Jaotise eelmisele lehele liikumine

CTRL+PAGE UP

Jaotise esimesele lehele liikumine

ALT+HOME

Jaotise viimasele lehele liikumine

ALT+END

Kuvatava lehekomplekti vahekaartide esimesele lehele liikumine

ALT+PAGE UP

Kuvatava lehekomplekti vahekaartide viimasele lehele liikumine

ALT+PAGE DOWN

Praeguse lehe teisaldamine või kopeerimine

CTRL+ALT+M

Fookuse seadmine praeguse lehe vahekaardile

CTRL+ALT+G

Praeguse lehe vahekaardi valimine

CTRL+SHFT+A

Fookuse seadmine praeguse jaotise vahekaardile

CTRL+SHIFT+G

Praeguse jaotise teisaldamine

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Navigeerimisribal mõne muu märkmiku aktiveerimine

CTRL+G, seejärel vajutage mõne muu märkmiku valimiseks alla- või ülesnooleklahvi ja siis vajutage sisestusklahvi (ENTER)

Märkmete otsimine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Kõigist märkmike otsimiseks järjepunkti teisaldamine väljale Otsing

CTRL+E

Märkmikest otsimise ajal järgmise tulemi eelvaatamine

Allanool

Kõigist märkmikest otsimise ajal valitud tulemile liikumine ja otsingu eiramine

Sisestusklahv (ENTER)

Otsinguulatuse muutmine

CTRL+E, TAB, tühikuklahv

Otsingutulemite paani avamine

Pärast otsingut ALT+O

Ainult praeguselt lehelt otsimine

Märkus. : Saate soovitud hetkel vaheldumisi aktiveerida kõikjalt otsimise ja ainult praeguselt lehelt otsimise. Selleks vajutage klahvikombinatsiooni CRTL+E või CTRL+F.

CTRL+F

Praeguselt lehelt otsimise ajal järgmisele tulemile liikumine

Sisestusklahv (ENTER) või F3

Praeguselt lehelt otsimise ajal eelmisele tulemile liikumine

SHFT+F3

Otsingu eiramine ja lehele naasmine

Paoklahv (ESC)

Lehe algusesse

Märkmete ühiskasutus

Märkmete ühiskasutus teiste kasutajatega

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga

CTRL+SHIFT+E

Märkmete ühiskasutus muude programmidega

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga

CTRL+SHIFT+E

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Täna loomine

CTRL+SHIFT+1

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Homme loomine

CTRL+SHIFT+2

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Sel nädalal loomine

CTRL+SHIFT+3

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Järgmisel nädalal loomine

CTRL+SHIFT+4

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Kuupäevata loomine

CTRL+SHIFT+5

Valitud Outlooki tööülesande avamine

CTRL+SHIFT+K

Valitud Outlooki tööülesande lõpuleviiduks märkimine

CTRL+SHIFT+9

Valitud Outlooki tööülesande kustutamine

CTRL+SHIFT+0

Praeguse ühismärkmiku muudatuste sünkroonimine

SHIFT+F9

Kõigi ühismärkmike muudatuste sünkroonimine

F9

Praeguse lehe mitteloetuks märkimine

CTRL+Q

Lehe algusesse

Märkmete kaitsmine

Parooliga kaitstud jaotised

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Kõigi parooliga kaitstud jaotiste lukustamine

CTRL+ALT+L

Lehe algusesse



Kas sellest teabest oli abi?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!