OneDrive‘i sünkroonimisrakenduse sätete reguleerimine rühmapoliitika abil

Viimati värskendatud: mais 2017

See artikkel on mõeldud IT-administraatoritele, kes haldavad Active Directory domeeniteenuseid kasutavas Windows Serveri ettevõtteversioonis OneDrive‘i sünkroonimisklienti. Rühmapoliitika objektid on saadaval OneDrive‘i juurutuspaketis.

Märkus. : Kui te pole IT-administraator, vaadake lisateavet OneDrive‘i sünkroonimissätete kohta teemast OneDrive‘i uue sünkroonimisrakenduse kasutuselevõtmine Windowsis. Teavet OneDrive‘i halduskeskuse kasutamise kohta ettevõtte sünkroonimissätete haldamisel leiate teemast OneDrive‘i halduskeskus.

Saadaval on järgmised kasutajakonfiguratsiooni poliitikad.

Saadaval on järgmised arvutikonfiguratsiooni poliitikad.

Rühmapoliitikate kasutamine OneDrive‘iga

OneDrive‘i haldamiseks rühmapoliitikaga tuleb esmalt alla laadida OneDrive‘i juurutuspakett ja lisada rühmapoliitika kesksalve failid OneDrive.admx ja OneDrive adml.

Need poliitikad töötavad reigstrivõtmete abil, mis häälestatakse teie domeenis olevatele arvutitele ning mille OneDrive‘i sünkroonimisklient (OneDrive.exe) tuvastab. Järgmistes jaotistes kirjeldatakse iga poliitika omadusi ja konfigureerimata poliitikate vaikekäitumist.

Märkus poliitikate kasutamise kohta: kui lubate või keelate poliitika, värskendatakse vastavat registrivõtit teie domeenis olevates arvutites. Kui määrate hiljem uuesti poliitika olekuks Konfigureerimata, siis vastavat registrivõtit ei muudeta ja kehtiv poliitikasäte ei muutu. Seetõttu kasutage pärast poliitika konfigureerimist poliitika edasi kasutamiseks sätteid Lubatud ja Keelatud.

Kui muudate ADMX-faili oma rentniku ID kaasamiseks, asendage tekst {INSERT YOUR TENANT'S GUID HERE} (Lisage siia oma rentniku GUID) oma ID-ga. Ühtlasi eemaldage looksulud.

Kasutaja konfiguratsiooni poliitikad

Kasutaja konfiguratsiooni poliitikad leiate kaustast Kasutaja konfiguratsioon / Poliitikad / Haldusmallid / OneDrive.

Office‘i failide kaasautorlus ja rakendusesisene ühiskasutus   

See poliitika lubab kasutajatel reaalajas dokumentides koostööd teha ja anda need Office 2016 ja Office 2013 töölauarakendustest ühiskasutusse. Selle poliitika lubamisel määratakse järgmise registrivõtme väärtuseks 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive]
"EnableAllOcsiClients"=dword:00000001

Kui lubate selle sätte, kuvatakse OneDrive‘i sünkroonimissätetes Office‘i menüü ja vaikimis on valitud säte „Kasuta avatavate Office‘i failide sünkroonimiseks teenusekomplekti Office 2016“.

Kuvatõmmis uue OneDrive for Businessi sünkroonimiskliendi sätete vahekaardist Office

Kui keelate selle sätte, ei kuvata sünkroonimiskliendis menüüd Office ning Office‘i failide kaasautorlus ja rakendusesisene ühiskasutusse andmine on keelatud. Säte Kasutajad saavad valida, kuidas toimida vastuolus olevate Office‘i failidega on keelatud ja failivastuolude korral hoitakse mõlemad koopiad alles. Lisateavet sünkroonimiskliendi sätete kohta leiate teemast Kasuta minu avatavate Office’i failide sünkroonimiseks Office 2016 rakendusi.

OneDrive.exe värskendamisega viivitamine teise väljalaskeni   

OneDrive.exe värskendusi lastakse välja kahes jaos. Esimene jagu, „Tootmine“, on vaikeväljalase. See väljalase jõuab klientideni tavaliselt kuni kahe nädala jooksul. Pärast tootmisväljalaske klientideni toimetamist laseme välja teise jao, „Ettevõte“. Ettevõtteväljalaske valimisel on teil 60 päeva aega värskendusteks valmistuda ja kontrollida nende rakendamist ettevõtte sees. Selle poliitika lubamisel määratakse järgmise registrivõtme väärtuseks 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive]
"EnableEnterpriseUpdate"=dword:00000001

Kui lubate selle sätte, värskendatakse teie domeeni OneDrive‘i sünkroonimiskliente (sh isiklike kontode sünkroonimiseks kasutatavaid) teise väljalaske ajal.

Kui keelate selle sätte, värskendatakse OneDrive‘i sünkroonimiskliente kohe, kui esimese väljalaske värskendused on saadaval.

Lisateavet värskendusringide ja selle kohta, kuidas sünkroonimisrakendus värskendusi kontrollib, lugege artiklist OneDrive’i sünkroonimisrakenduse värskendamistoiming.

OneDrive‘i kausta asukoha muutmise blokeerimine lõppkasutaja jaoks   

See poliitika võimaldab takistada kasutajatel muuta OneDrive‘i kausta asukohta arvutis.

Selle poliitika kasutamiseks tuleb rühmapoliitika kesksalves värskendada faili OneDrive.admx ja lisada oma rentniku ID. Selle poliitika lubamisel määratakse järgmise registrivõtme väärtuseks 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Tenants\tenant ID]
"DisableCustomRoot"=dword:00000001

Siin on mõned näited.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Tenants\1111-2222-3333-4444-5555-6666]
"DisableCustomRoot"=dword:00000001

Kui lubate selle sätte, ei saa kasutajad viisardi „Tere tulemast OneDrive‘i!“ töötamise ajal muuta oma kausta „OneDrive - {rentniku nimi}“ asukohta. See sunnib kasutajaid kasutama kas vaikeasukohta või sätte Häälesta OneDrive‘i kausta asukoht kasutamise korral veenduma, et kõigi asutajate kohalik OneDrive‘i kaust asub teie määratud asukohas.

Kui keelate selle sätte, saavad kasutajad viisardi „Tere tulemast OneDrive‘i!“ töötamise ajal muuta oma sünkroonimiskausta asukohta.

Kui sätet on vaja rakendada mitmele rentnikule, kopeerige poliitikamääratlus OneDrive.admx faili ja kleepige see siis sildi </policies> kohal olevas jaotises Sisestage siia mitme rentnikuga sätted faili alla. Seejärel asendage esimene rentniku ID teise rentniku ID-ga. Failis OneDrive.adml kopeerige ja kleepige ressursid uuesti sildi kohal olevasse jaotisse Sisestage siia mitme rentnikuga sätted</stringTable>, asendades rea „{RentnikuNimi}“ täiendava rentnikunimega.

Kasutajatel isiklike OneDrive‘i kontode sünkroonimise takistamine   

See poliitika võimaldab blokeerida kasutajate isiklike failide sünkroonimise Microsofti kontoga kaasneva OneDrive‘i salvestusruumiga. Vaikimisi on isiklike OneDrive‘i kontode sünkroonimine kasutajatele lubatud. Selle poliitika lubamisel määratakse järgmise registrivõtme väärtuseks 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive]
"DisablePersonalSync"=dword:00000001

Kui lubate sätte, keelatakse kasutajatel OneDrive’i isikliku konto sünkroonimisseose häälestamine. Kui kasutajad on varem isiklikku OneDrive‘i kontot sünkrooninud, kuvatakse neile sünkroonimiskliendi käivitamisel tõrketeade, kuid nende failid jäävad arvutisse.

Kui keelate sätte, on isiklike OneDrive‘i kontode sünkroonimine kasutajatele lubatud.

Kausta OneDrive vaikeasukoha määramine   

See poliitika võimaldab määrata OneDrive‘i kausta vaikeasukohana teatud tee, kui kasutajad viisardis „Tere tulemast OneDrive‘i!“ sünkroonimisklienti häälestavad. Vaikimis on tee kausta %userprofile% all.

Selle poliitika kasutamiseks tuleb rühmapoliitika kesksalves värskendada faili OneDrive.admx ja lisada oma rentniku ID ja soovitud vaiketee (vt juhiseid allpool). See poliitika määrab failiteed määratlevale stringile järgmise registrivõtme. Võtme REG_SZ määramise asemel looge võti REG_EXPAND_SZ, mille abil saate failitees kasutada keskonnamuutjaid (nt „%userprofile%“).

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Tenants\tenant ID]
"DefaultRootDir"="D:\\CompanyData"

Kui lubate sätte, saab kohaliku kausta OneDrive – <rentniku nimi> vaikeasukohaks tee, mille määratlete OneDrive.admx failis.

Kui keelate selle sätte, saab kohalik kaust OneDrive – <rentniku nimi> vaikeväärtuseks %userprofile%.

Kui sätet on vaja rakendada mitmele rentnikule, kopeerige poliitikamääratlus OneDrive.admx faili ja kleepige see siis sildi </policies> kohal olevas jaotises Sisestage siia mitme rentnikuga sätted faili alla. Seejärel asendage esimene rentniku ID teise rentniku ID-ga. Failis OneDrive.adml kopeerige ja kleepige ressursid uuesti sildi kohal olevasse jaotisse Sisestage siia mitme rentnikuga sätted</stringTable>, asendades rea „{RentnikuNimi}“ täiendava rentnikunimega.

Kasutajad saavad valida, kuidas toimida vastuolus olevate Office‘i failidega   

See poliitika määrab, mis juhtub siis, kui sünkroonimise ajal ilmneb konflikt Office 2016‘i failiversioonide vahel. Vaikimisi lubatakse kasutajatel otsustada, kas nad soovivad muudatused ühendada või hoida mõlemad koopiad alles. Samuti võivad kasutajad konfigureerida sünkroonimiskliendi failist alati koopiat tegema ning mõlemad versioonid alles hoida. (See suvand on saadaval ainult teenusekomplekti Office 2016 puhul. Varasemates Office‘i versioonides loodi failist alati uus versioon ja mõlemad koopiad hoiti alles. Selle poliitika lubamisel määratakse järgmise registrivõtme väärtuseks 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive]
"EnableHoldTheFile"=dword:00000001

Kui lubate sätte, saavad kasutajad otsustada, kas nad soovivad muudatused ühendada või hoida mõlemad koopiad alles. Samuti võivad kasutajad konfigureerida sünkroonimiskliendi failist alati koopiat tegema ning mõlemad versioonid alles hoida (vt allpool).

Sünkroonimissätete dialoogiboksi vahekaart Office

Kui keelate sätte, luuakse failist alati koopia ja mõlemad versioonid hoitakse sünkroonimisvastuolu puhuks alles. Konfiguratsioonisäte on sünkroonimiskliendis keelatud.

Selle poliitika lubamiseks tuleb lubada poliitika „Office‘i failide kaasautorlus ja rakendusesisene ühiskasutus“. Lisateavet sünkroonimiskliendi sätete kohta leiate teemast Kasuta minu avatavate Office’i failide sünkroonimiseks Office 2016 rakendusi.

Arvuti konfiguratsiooni poliitikad

Arvuti konfiguratsiooni poliitikad leiate kaustast Arvuti konfiguratsioon / Poliitikad / Haldusmallid / OneDrive.

OneDrive.exe-le maksimaalse üleslaadimise läbilaskevõimeprotsendi määramine   

See poliitika võimaldab konfigureerida arvuti maksimaalse saadaoleva läbilaskevõimeprotsendi, mida OneDrive‘i sünkroonimine üleslaadimiseks kasutab. (OneDrive kasutab failide sünkroonimiseks ainult seda läbilaskevõimet.) Arvutile saadaolev läbilaskevõime muutub pidevalt, seega võimaldab protsent reageerida nii läbilaskevõime suurenemisele kui vähenemisele ajal, mil sünkroonimine taustal käib. Mida madalam on OneDrive‘i sünkroonimise läbilaskevõime protsent, seda aeglasemalt arvuti faile sünkroonib. Soovituslik on 50% või rohkem. Maksimaalne vaikeprotsent on 99%. Sünkroonimine võimaldab regulaarselt piirata üleslaadimise kiirust, et sünkroonimismootor saaks ühe minuti töötada täiskiirusel ja seejärel langetada kiirust selle sättega määratud protsentväärtuseni. See võimaldab kahte peamist stsenaariumi. Esiteks laaditakse väga väike fail kiiresti üles, sest see sobitub intervalli, kus sünkroonimine toimub maksimumkiirusel. Teiseks optimeerib sünkroonimisprotsess pikemaajalise üleslaadimise korral üleslaadimise kiirust vastavalt selle sättega määratud protsentväärtuseni. Selle poliitika lubamisel määratakse järgmise registrivõtme väärtuseks arv kümnest 99-ni.

[HKLM\SOFTWARE·\Microsoft\OneDrive]
"AutomaticUploadBandwidthPercentage=dword:00000032

Ülaltoodud registrivõti määrab üleslaadimise läbilaskevõimeprotsendi 50 protsendile, kasutades arvu 50 kuuteistkümnendikväärtust (00000032).

Kui lubate sätte, kasutavad selle poliitikaga hõlmatud arvutid teie määratud maksimaalset läbilaskevõimeprotsenti.

Kui keelate sätte, kasutavad arvutid teenuse määratud maksimaalset läbilaskevõime protsenti.

Kasutajatel arvutis olevatele failidele juurdepääsuks faili kaugtoomisfunktsiooni kasutamise takistamine   

Need poliitikad võimaldavad blokeerida kasutajate jaoks võimaluse kasutada toomisfunktsiooni, kui nad on OneDrive.exe sünkroonimisrakendusse oma Microsofti kontoga sisse loginud. Toomisrakendus võimaldab kasutajatel minna saidile OneDrive.com, valida praegu võrgus oleva ja OneDrive’i sünkroonimisrakendusega töötava Windowsi arvuti ja pääseda sellest arvutist juurde kõigile isiklikele failidele. Vaikimisi saavad kasutajad kasutada toomisrakendust.

Valida saab kahe poliitika vahel - üks on 32-bitiste arvutite jaoks ja teine 64-bitiste arvutite jaoks. Nende poliitikate lubamisel määratakse järgmise registrivõtme väärtuseks 1.

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote Access]
"GPOEnabled"=dword:00000001
[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access]
"GPOEnabled"=dword:00000001

Kui lubate sätte, ei saa kasutajad toomisfunktsiooni kasutada.

Kui keelate sätte, saavad kasutajad toomisfunktsiooni kasutada.

Seotud teemad

Uue OneDrive’i sünkroonimisrakenduse juurutamine ettevõttekeskkonnas
Kasutajatel OneDrive’i sünkroonimisrakenduse installimise takistamine
Sünkroonimise lubamine ainult konkreetsete domeenidega liidetud arvutites
Teatud tüüpi failide sünkroonimise blokeerimine

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×