OneDrive'i hõlbustusfunktsioonid

OneDrive sisaldab hõlbustusfunktsioone, mille abil saavad liikumis- ja nägemispuudega ning muude erivajadustega kasutajad faile kõigis seadmetes hõlpsasti talletada ja ühiselt kasutada.

Paljud hõlbustusfunktsioonid (nt ekraaniluger, luup ehk suurendi ja kõnetuvastus) on teie arvutisse või seadmesse juba sisse ehitatud. Lisateavet nende funktsioonide kasutamise kohta leiate artiklist Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks.

Märkmed : 

 • OneDrive on veebipõhine rakendus, mis töötab pilves ja võimaldab faile ja kaustu kasutada veebibrauseri kaudu.

 • OneDrive’i kasutamise korral soovitame brauserina kasutada Internet Explorerit.

Selle artikli teemad

OneDrive’i paigutusega tutvumine

OneDrive töötab teie veebibrauseris. Brauseriaknas kuvatakse OneDrive’i nimi tööriistaribal koos Office 365 rakendusekäivitiga, mis sisaldab Microsofti teenuste ja Office Online’i rakenduste paane (sh meilirakendus ehk Outlook.com, Excel Online, OneNote jm). Samuti sisaldab see tööriistariba käske teadete saamiseks, võimaluste haldamiseks, abi otsimiseks ja väljalogimiseks.

Tööriistariba all on menüüriba, kus on otsinguväli, kuvamisvalikud ja teabe kuvamise nupp. Failidega töötamise ajal võivad menüüribale ka käsud failide loomiseks ja üleslaadimiseks, valitud faili avamiseks ja allalaadimiseks või failide sortimiseks. Teabe kuvamise nupu valimisel avatakse OneDrive’i põhiaknast paremal teabepaan, mis sisaldab valitud kausta või faili andmeid.

Menüüriba all on OneDrive’is talletatavate kaustade ja failide struktuur. Laial ekraanil (nt lauaarvutis) kuvatakse vasakul paanil navigeerimispuu, kus on ära toodud failide kuvamiskategooriad, viimati avatud failid, fotod, ühisfailid ja prügikast. Kitsal ekraanil (nt telefonis) pole kuvamiskategooriad vasakpoolsel paanil, vaid tööriistaribal rohkemate valikute menüüs. Põhiaknas on valitud kuvamiskategooriasse kuuluvate kaustade ja failide loend.

Põhivaates kausta valimisel avatakse see kaust ja loetletakse selle alamkaustad ja failid. Kui te lähete süvitsi madalamale tasemele, menüü muutub ja selles kuvatakse käsud valitud failide avamiseks, ühiskasutusse andmiseks, allalaadimiseks, teisaldamiseks ja kopeerimiseks. See, millised käsud on saadaval, oleneb sellest, kas mõni üksus on valitud ning mis tüüpi see üksus on.

Faili valimisel võidakse see avada samal brauseri vahekaardil või eraldi vahekaardil (nt Word Online‘is ja Excel Online‘is).

Navigeerimiseks otseteede kasutamine

OneDrive’is ja selle kuvaelementide rühmades liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) (edasi) või klahvikombinatsiooni Shift + Tab (tagasi). Üksuse valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Menüüde ja loendite piires sirvimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi ning seejärel valiku tegemiseks sisestusklahvi (Enter). Üksikasjalikumat teavet leiate artiklist OneDrive’i kiirklahvid.

Kui te OneDrive‘i aknas liigute, annab ekraaniluger ülevaate, mis ala parajasti fookuses on, näiteks menüüriba (kuulete teksti „Search box“ („Otsinguväli“)), puuvaade (kuulete teksti „OneDrive“ või oma nime) või põhikuva (kuulete teksti „List of folders and files“ (Kaustade ja failide loend“)).

OneDrive’i põhitoimingud

Onedrive’i käivitamine

 1. Avage oma veebibrauser.

 2. Kui te pole oma Office 365 kontosse töökoha konto või isikliku Microsofti kontoga veel sisse logitud, avage link https://portal.office.com. Logige sisse oma töökoha kontosse või Microsofti kontosse.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni fookus on rakendusekäivitil. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete sõna „Link, OneDrive“ („Link, OneDrive“). Vajutage sisestusklahvi (Enter).

Faili üleslaadimine

Faili oma seadme failisüsteemist OneDrive‘i salvestamiseks valige asukoht OneDrive‘is ja laadige fail üles.

 1. Vajutage OneDrive‘is tabeldusklahvi (Tab), kuni fookus on puuvaatel. Kuulete teksti „OneDrive“ või oma nime.

 2. Vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni fookuses on kuvaüksus Failid. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Veenduge, et kaustade ja failide loendis poleks midagi valitud.

 3. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) vajutades menüüribale. Kuulete teksti „New“ („Uus“). Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „Upload“ („Laadi üles“). Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage dialoogiboksis Üleslaaditava faili valimine puuvaate kuvamiseks tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Tree view“ („Puuvaade“). (Jutustajas kuulete teksti „Documents“ („Dokumendid“).)

 5. Valige kaust, kuhu see fail on salvestatud, vajutage üles- või allanooleklahvi ning vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Failide ja kaustade loendisse liikumiseks vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel vajutage üleslaaditava faili valimiseks alla- või ülesnooleklahvi.

  Näpunäide. : Mitme järjestikuse faili valimiseks hoidke all tõstuklahvi (Shift), valige esimene fail ning seejärel vajutage ülejäänud failide valimiseks alla või ülesnooleklahvi. Valitakse kõik esimese ja viimase faili vahele jäävad failid.

 7. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Valitud fail laaditakse üles OneDrive‘i teie valitud kohta ja kuulete teksti „Uploaded one item to Files“ („Failide hulka laaditi üles üks üksus“). (Jutustajas kuulete teksti „Upload“ („Üleslaadimine“).)

Faili allalaadimine

OneDrive‘ist faili oma seadmesse kopeerimiseks valige see OneDrive‘is ja laadige see alla.

 1. Vajutage OneDrive‘is tabeldusklahvi (Tab), kuni fookus on puuvaatel. Kuulete teksti „OneDrive“ või oma nime.

 2. Vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni fookuses on kuvaüksus Failid. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni fookus on kaustadel ja failidel.

 4. Vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni valitud on see fail, mille soovite alla laadida.

 5. Menüüribale liikumiseks vajutage kaks korda klahvikombinatsiooni Shift + Tab. Olenevalt valitud faili tüübist kuulete teksti „Share“ („Ühiskasutus“) või „Open“ („Ava“). Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „Download“ („Laadi alla“). Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Kui kuulete märguandeheli, milles küsitakse, kas soovite faili alla laadida, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + N ja järgige faili salvestamise juhiseid. Kui see on lõpule viidud, kuulete teksti „The download has completed.“ („Allalaadimine on lõpule viidud.“). Selle teate kaudu saate kasutada nuppe allalaaditud faili avamiseks, kausta avamiseks või allalaaditud failide loendi kuvamiseks. Teate sulgemiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Alt + N, seejärel vajutage nupule Sule liikumiseks tabeldusklahvi (Tab) ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

aili või kausta otsimine

 1. Vajutage OneDrive‘is tabeldusklahvi (Tab), kuni fookus on väljal Otsing.

 2. Tippige otsitava faili või kausta nimi või osa sellest. Seejärel avaneb määratud tingimustele vastavaid otsingutulemeid sisaldav loend.

 3. Otsingutulemites loetletud failide või kaustade nimede kuulamiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi.

 4. Otsingutulemites loetletud kausta või faili avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui avatakse teade, vajutage kausta või faili avamiseks klahvikombinatsiooni Alt + N ja järgige juhiseid.

Faili või kausta ühiskasutusse andmine

 1. Vajutage OneDrive‘is tabeldusklahvi (Tab), kuni fookus on puuvaatel. Kuulete teksti „OneDrive“ või oma nime.

 2. Vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni fookuses on jagatavat faili või kausta sisaldav kaust (nt Failid, Hiljutised, Ühiskasutuses minuga). Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni fookuses on põhikuva ja kuulete teksti „List of folders and files“ („Kaustade ja failide loend“).

 4. Vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni valitud on see fail, mille soovite ühiskasutusse anda. Saate valida ainult ühe faili või kausta.

 5. Menüüribale liikumiseks vajutage kaks korda klahvikombinatsiooni Shift + Tab. Vajaduse korral vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „Share“ („Ühiskasutus“). Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Tippige dialoogiboksis Ühiskasutus selle isiku meiliaadress, kelle jaoks soovite sisu ühiskasutusse anda.

 7. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) vajutades nupule Redigeerimisõigus. Saate valida, kas isik, kelle jaoks te üksuse ühiskasutusse annab, saab seda ainult vaadata või ka redigeerida. Selleks vajutage allanooleklahvi.

 8. Soovi korral liikuge tabeldusklahvi (Tab) vajutades tekstiväljale ja tippige sõnum sellele isikule, kelle jaoks te üksuse ühiskasutusse annate.

 9. Faili ühiskasutusse andmisel liikuge tabeldusklahvi (Tab) vajutades ruuduni Nõua sisselogimist ja tühjendage või märkige see. Kausta ühiskasutusse andmisel liikuge tabeldusklahvi (Tab) vajutades ruuduni Anna kogu selle kausta sisu (sh isegi ainuõigustega üksused) ühiskasutusse ja tühjendage või märkige see.

 10. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) vajutades ruuduni Saada meilikutse ja tühjendage või märkige see.

  Näpunäide. :  Vaikimisi on need ruudud märgitud.

 11. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) vajutades nupule Anna ühiskasutuse ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×