Olemasoleva diagrammi andmete värskendamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Võib juhtuda, et peate pärast diagrammi loomist töölehel selle lähteandmeid muutma. Nende muudatuste kaasamiseks pakub Microsoft Office Excel mitut diagrammi värskendamise võimalust. Saate diagrammi kohe muudetud väärtuste kajastamiseks värskendada või selle aluseks olevaid lähteandmeid dünaamiliselt muuta. Samuti saate diagrammi värskendada sinna andmeid lisades, neid muutes või sealt andmeid eemaldades.

Diagrammi aluseks olevate andmete muutmine

Diagrammi aluseks olevate andmete värskendamisel muutuvad ka diagrammi andmed ja ilme. Nende muudatuste ulatus sõltub sellest, kuidas on määratletud diagrammi andmeallikas. Saate töölehel muudetud väärtused diagrammis automaatselt värskendada või kasutada mõnda võimalust diagrammi aluseks oleva andmeallika dünaamiliseks muutmiseks.

Töölehel muudetud väärtuste automaatne värskendamine olemasolevas diagrammis

Diagrammi väärtused on seotud nende tööleheandmetega, mille alusel diagramm on loodud. Kui arvutussuvandites on valitud väärtus „Automaatne” (menüü Valemid, jaotis Arvutus, nupp Arvutussuvandid), kuvatakse tööleheandmetes tehtud muudatused automaatselt diagrammil.

Märkus. : Klõpsake Microsoft Office'i nupp Office'i nupu pilt Excel 2007, > Exceli suvandid> valemid > arvutamise > Arvutussuvandid.

 1. Avage diagrammil esitatud andmeid sisaldav tööleht.

 2. Tippige muudetavat väärtust sisaldavasse lahtrisse uus väärtus.

 3. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Olemasoleva diagrammi aluseks oleva andmeallika dünaamiline muutmine

Kui soovite, et diagrammi andmeallikas dünaamiliselt kasvaks, saate selleks kasutada kahte võimalust. Saate diagrammi luua Exceli tabelis olevate andmete või määratletud nime põhjal.

Diagrammi loomine Exceli tabeli põhjal

Kui loote diagrammi põhjal lahtrivahemik, kajastuvad diagrammi algse vahemikus andmete värskendamise. Kuid suurust vahemiku ridade ja veergude lisamisega laiendada ja diagrammi andmete ja ilme muutmiseks, tuleb teil käsitsi muuta diagrammi algse andmeallika, muutes lahtrivahemik, mis põhineb diagrammi.

Kui soovite, et diagrammi andmed ja ilme muutuks andmeallika laiendamisel, saate diagrammi aluseks oleva andmeallikana kasutada Exceli tabelit.

 1. Klõpsake diagrammi, mille lähteandmete lahtrivahemikku soovite muuta.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Andmed nuppu Vali andmed.

  Exceli lindi pilt

 3. Jätke meelde dialoogiboksis Andmeallika valimine kuvatud andmevahemiku asukoht ja klõpsake nuppu OK.

 4. Avage selle andmevahemiku asukoht ja klõpsake andmevahemikus mõnda lahtrit.

 5. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel.

  Exceli lindi pilt

  Kiirklahv: vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + L või CTRL + T.

Diagrammi loomine määratletud nime põhjal

Teine võimalus diagrammi andmete ja ilme dünaamiliseks muutmiseks andmeallika laiendamisel on kasutada määratletud nime ja funktsiooni OFFSET. Seda võimalust on hea kasutada juhul, kui vajate lahendust, mis toimib ka Exceli varasemates versioonides.

Lisateabe saamiseks vt kasutamine määratletud nimed automaatselt värskendada Exceli diagrammi vahemiku.

Olemasolevasse diagrammi andmete lisamine

Olemasolevasse diagrammi lähteandmete lisamiseks on mitu võimalust. Saate kiiresti lisada veel ühe andmesarja, lohistada vahemike suurusepidemeid, et kaasata samale töölehele manustatud diagrammi andmed, või kopeerida täiendavad tööleheandmed manusdiagrammi või eraldi diagrammilehele.

Andmesarja lisamine diagrammile

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite veel ühe andmesarja lisada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Andmed nuppu Vali andmed.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine jaotises Legendikirjed (sari) olevat nuppu Lisa.

 4. Dialoogiboksis Sarja redigeerimine tehke järgmist.

  • Tippige väljale Sarja nimi sarja jaoks kasutatava nimi või valige nimi töölehelt.

  • Tippige väljale Sarja väärtused lisatava andmesarja andmevahemiku viide või valige see vahemik töölehelt.

   Võite klõpsata välja Sarja nimi või Sarja väärtused paremas servas asuvat nuppu Ahenda dialoogiboks Ahendamisnupp ja seejärel valida tabeli jaoks kasutatava vahemiku töölehelt. Lõpetamisel klõpsake kogu dialoogiboksi kuvamiseks uuesti nuppu Ahenda dialoogiboks.

   Kui kasutate viite tippimisel kursori paigutamiseks nooleklahve, saate klahvi F2 vajutades veenduda, et olete redigeerimisrežiimis. Klahvi F2 uuesti vajutamine aktiveerib taas punktirežiimi. Parajasti valitud režiimi saate kontrollida olekuribalt.

Vahemike suurusepidemete lohistamine andmete lisamiseks manusdiagrammi

Kui lõite manusdiagrammi külgnevate töölehelahtrite alusel, saate andmete lisamiseks lohistada lähteandmevahemike suurusepidemeid. Diagramm peab asuma samal töölehel kui diagrammi loomiseks kasutatud andmed.

 1. Töölehel tippige diagrammile lisatavad andmed ja sildid olemasolevate tööleheandmetega külgnevatesse lahtritesse.

 2. Töölehel olevate lähteandmete ümber suurusepidemete kuvamiseks klõpsake diagrammi.

 3. Tehke töölehel ühte järgmistest.

  • Diagrammile uute kategooriate ja andmesarjade lisamiseks lohistage sinist suurusepidet, et kaasata ristkülikusse uued andmed ja sildid.

  • Ainult uute andmesarjade lisamiseks lohistage rohelist suurusepidet, et kaasata ristkülikusse uued andmed ja sildid.

  • Uute kategooriate ja andmepunktide lisamiseks lohistage lillat suurusepidet, et kaasata ristkülikusse uued kategooriad ja sildid.

Tööleheandmete kopeerimine diagrammile

Kui lõite manusdiagrammi mittekülgnevate valikute alusel või kui diagramm asub eraldi diagrammilehel, saate täiendavad tööleheandmed diagrammile kopeerida.

 1. Valige töölehel lahtrid, mis sisaldavad diagrammile lisatavaid andmeid.

  Kui soovite diagrammil kuvada uute andmete veeru- või reasildi, kaasake valikusse ka silti sisaldav lahter.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri Nupu pilt .

  Jaotis Lõikelaud menüüs Avaleht

  Kiirklahv: vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + C.

 3. Klõpsake diagrammilehte või manusdiagrammi, kuhu soovite kopeeritud andmed kleepida.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Andmete diagrammile kleepimiseks klõpsake menüü Avaleht jaotise Lõikelaud nuppu Kleebi Nupu pilt .

   Kiirklahv: vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + V.

  • Selleks et määrata, kuidas kopeeritud andmed tuleks diagrammil esitada, klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nupu Kleebi kõrval olevat noolt ja siis klõpsake käsku Kleebi teisiti ning valige soovitud suvandid.

Diagrammi andmete muutmine

Olemasoleva diagrammi muutmiseks saate muuta diagrammi aluseks olevat lahtrivahemikku või redigeerida diagrammil kuvatavaid andmesarju. Saate muuta ka horisontaalteljel (kategooriateljel) olevaid teljesilte.

Diagrammi aluseks oleva lahtrivahemiku muutmine

 1. Klõpsake diagrammi, mille lähteandmete lahtrivahemikku soovite muuta.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Andmed nuppu Vali andmed.

  Exceli lindi pilt

 3. Veenduge, et dialoogiboksis Andmeallika valimine oleks valitud kogu väljal Diagrammi andmevahemik kuvatav viide.

  Võite klõpsata välja Diagrammi andmevahemik paremas servas asuvat nuppu Ahenda dialoogiboks Ahendamisnupp ja seejärel valida tabeli jaoks kasutatava vahemiku töölehelt. Lõpetamisel klõpsake kogu dialoogiboksi kuvamiseks uuesti nuppu Ahenda dialoogiboks.

 4. Valige töölehel lahtrid, mis sisaldavad diagrammil kuvatavaid andmeid.

  Kui soovite diagrammil kuvada veeru- ja reasildid, kaasake valikusse ka neid sisaldavad lahtrid.

  Kui kasutate viite tippimisel kursori paigutamiseks nooleklahve, võite vajutada klahvi F2, tagamaks, et olete redigeerimisrežiimis. Klahvi F2 uuesti vajutamine aktiveerib taas punktirežiimi. Parajasti valitud režiimi saate kontrollida olekuribalt.

Diagrammis kuvatava andmesarja ümbernimetamine või redigeerimine

Olemasoleva andmesarja nime ja väärtusi saate muuta, ilma et see mõjutaks töölehel olevaid andmeid.

 1. Klõpsake diagrammi, mis sisaldab muudetavat andmesarja.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Andmed nuppu Vali andmed.

  Exceli lindi pilt

 3. Valige dialoogiboksi Andmeallika valimine jaotisest Legendikirjed (sari) muudetav andmesari ja siis klõpsake nuppu Redigeeri.

 4. Andmesarja ümbernimetamiseks tippige väljale Sarja nimi sarja jaoks kasutatava nimi või valige nimi töölehelt. Teie tipitud nimi kuvatakse diagrammi legendil, kuid seda ei lisata töölehele.

 5. Andmesarja andmevahemiku muutmiseks tippige väljale Sarja väärtused lisatava andmesarja andmevahemiku viide, valige see vahemik töölehelt või sisestage väärtused väljadele. Teie tipitud väärtusi ei lisata töölehele.

  XY-diagrammi (punktdiagrammi) korral kuvatakse väljad X-sarja väärtused ja Y-sarja väärtused, et saaksite muuta nende väärtuste andmevahemikku. Mulldiagrammi korral kuvatakse väljad X-sarja väärtused, Y-sarja väärtused ja Sarja mullisuurus, et saaksite muuta nende väärtuste andmevahemikku.

Võite sarja iga välja puhul klõpsata välja Sarja nimi või Sarja väärtused paremas servas asuvat nuppu Ahenda dialoogiboks Ahendamisnupp ja seejärel valida tabeli jaoks kasutatava vahemiku töölehelt. Lõpetamisel klõpsake kogu dialoogiboksi kuvamiseks uuesti nuppu Ahenda dialoogiboks.

Kui kasutate viite tippimisel kursori paigutamiseks nooleklahve, saate klahvi F2 vajutades veenduda, et olete redigeerimisrežiimis. Klahvi F2 uuesti vajutamine aktiveerib taas punktirežiimi. Parajasti valitud režiimi saate kontrollida olekuribalt.

Andmesarjade järjestuse muutmine

 1. Klõpsake diagrammi, mis sisaldab muudetavat andmesarja.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Andmed nuppu Vali andmed.

  Exceli lindi pilt

 3. Valige dialoogiboksi Andmeallika valimine jaotisest Legendikirjed (sari) andmesari, mille soovite järjestuses teise kohta nihutada.

 4. Andmesarja teisaldamiseks klõpsake noolenuppu Nihuta üles või Nihuta alla.

 5. Korrake 3. ja 4. toimingut kõigi teisaldatavate andmesarjade puhul.

Horisontaaltelje (kategooriatelje) siltide muutmine

Horisontaaltelje (kategooriatelje) siltide muutmisel muudetakse kõiki horisontaaltelje silte. Horisontaaltelje silte ei saa ükshaaval muuta.

 1. Klõpsake diagrammi, mis sisaldab muudetavaid horisontaaltelje silte.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Andmed nuppu Vali andmed.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake jaotises Horisontaaltelje (X-telje) sildid nuppu Redigeeri.

 4. Tippige väljale Teljesiltide vahemik horisontaaltelje siltidena kasutatava andmesarja andmevahemiku viide või valige see vahemik töölehelt.

  Võite klõpsata välja Sarja nimi või Sarja väärtused paremas servas asuvat nuppu Ahenda dialoogiboks Ahendamisnupp ja seejärel valida tabeli jaoks kasutatava vahemiku töölehelt. Lõpetamisel klõpsake kogu dialoogiboksi kuvamiseks uuesti nuppu Ahenda dialoogiboks.

  Kui kasutate viite tippimisel kursori paigutamiseks nooleklahve, võite vajutada klahvi F2, tagamaks, et olete redigeerimisrežiimis. Klahvi F2 uuesti vajutamine aktiveerib taas punktirežiimi. Parajasti valitud režiimi saate kontrollida olekuribalt.

Andmete eemaldamine diagrammist

Koos seadmine automaatseks Arvutussuvandid automaatselt eemaldatakse diagrammilt on kustutatud töölehe andmeid. Saate diagrammi andmete eemaldamine ka mõjutamata lähteandmete töölehel.

Lähteandmete kustutamine töölehelt

 • Valige töölehel lahter või lahtrivahemik, mis sisaldab diagrammilt eemaldatavaid andmeid, ja seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE).

  • Kui eemaldate andmed üksnes valitud lahtritest, esitatakse diagrammil tühjad lahtrid. Tühjade lahtrite esitamise viisi muutmiseks paremklõpsake diagrammi ja tehke valik Peidetud ja tühjad lahtrid.

  • Veeru kustutamisel eemaldatakse diagrammilt terve andmesari. Rea kustutamisel võidakse kuvada tõrketeade. Kui klõpsate nuppu OK, võidakse diagrammil kuvada üks või mitu teie kustutatud andmesarja andmepunkti. Saate neid andmepunkte klõpsata ja seejärel kustutusklahvi (DELETE) vajutada.

Andmesarja eemaldamine diagrammilt

 1. Klõpsake diagrammi või eemaldatavat andmesarja või tehke järgmist, et valida diagramm või andmesari diagrammielementide loendist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik klõpsake Diagrammiala kõrval asuvat noolt ja seejärel klõpsake diagrammielementi, mida soovite kasutada.

   Jaotis Praegune valik menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 2. Tehke ühte järgmistest.

  1. Kui valisite diagrammi, tehke järgmist.

   1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Andmed nuppu Vali andmed.

    Exceli lindi pilt

   2. Valige dialoogiboksi Andmeallika valimine jaotisest Legendikirjed (sari) eemaldatav andmesari ja siis klõpsake nuppu Eemalda.

  2. Kui valisite diagrammil oleva andmesarja, vajutage kustutusklahvi (DELETE).

Kas vajate rohkem abi?

Saate alati esitada Exceli tehnoloogia ühenduseekspert saada vastused ühendusetugi või soovitamine uus funktsioon või täiustamise Exceli kasutaja kõnepostikohta.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×