Office’is redigeerimiskeele lisamine või keele-eelistuste määramine

Office 365 tellimus, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Keele lisamiseks saate kasutada Office’i keelesuvandeid. Saate valida ka keele, milles kuvatakse spikrid ja kohtspikrid.

Keelesuvandid asuvad dialoogiboksis Office’i keele-eelistuste määramine, millele juurdepääsuks saate valida Fail > Suvandid > Keel. Kuvamis- ja spikrikeele saab määrata teineteisest sõltumatult. Näiteks saate teha nii, et kõik vastaks opsüsteemi keelele või kasutada opsüsteemi, redigeerimise, kuva ja spikrite jaoks erinevaid keeli.

Keele-eelistused rakenduses Word 2013

Saadaolevate keelte valik sõltub Office’i keeleversioonist ja arvutisse installitud täiendava keelepaketi, keeleliidesepaketi või kohtspikrite keeltest. Kui soovitud õigekeelsusriistad, kuvamis- või spikrikeel pole saadaval, peate ilmselt hankima ja installima keelepaketi või keeleliidesepaketi. Lisateavet leiate teemast Kas vajan keelepaketti või keeleliidesepaketti?.

Keele saate Office’i programmidesse lisada redigeerimiskeele lisamise kaudu. Redigeerimiskeel koosneb klahvipaigutusest ja vastava keele õigekeelsusriistadest. Õigekeelsusriistad sisaldavad keelekohaseid funktsioone (nt sõnastikud õigekirja ja grammatika kontrollimiseks ning lõigu suuna muutmise nupud). (Vaike-redigeerimiskeel kuvatakse loendi alguses paksus kirjas. Vajaduse korral saate seda muuta, valides soovitud keele ja klõpsates nuppu Sea vaikesätteks.)

 1. Avage mõni Office'i programm, näiteks Word.

 2. Valige Fail > Suvandid > Keel.

 3. Valige soovitud redigeerimiskeel dialoogiboksi Office'i keele-eelistuste määramine jaotise Redigeerimiskeele valimine loendist Lisa veel redigeerimiskeelija klõpsake nuppu Lisa.

  Lisatud keel kuvatakse redigeerimiskeelte loendis.

Kui veerus Klahvipaigutus kuvatakse teade Pole lubatud, tehke järgmist.

 1. Klõpsake linki Pole lubatud.

 2. Dialoogiboksis Keelte lisamine klõpsake nuppu Lisa keel, valige loendist soovitud keel ja klõpsake seejärel nuppu Lisa.

 3. Sulgege dialoogiboks Keelte lisamine. Valitud keele juures peaks nüüd jaotise Redigeerimiskeelte valimine veerus Klahvipaigutus kuvatama tekst Lubatud.

Kui veerus Õigekeelsuskontroll kuvatakse teade Pole installitud, peate oma keele jaoks võib-olla hankima keelepakett või keeleliidesepakett.

 • Veebist sobiva keelepaketi hankimiseks klõpsake linki Pole installitud.

Kuvamis- ja spikrikeeli kasutatakse lisaks spikrifaili kuvamiskeeltele ka Office'i kuvaelementide (nt menüü-üksused, käsud ja vahekaardid) jaoks.

Vaikekeel kuvatakse loendi alguses paksus kirjas. Office kasutab keeli kuvamis- ja spikriloendite keelejärjestuse põhjal. Kui kuvamiskeele järjestus on näiteks hispaania <vaikesäte>, saksa ja jaapani, ning kui hispaania keele keeleriistad teie arvutist eemaldatakse, muudetakse vaikekuvamiskeeleks saksa keel.

Vaikekeele määramine

 1. Avage mõni Office'i programm, näiteks Word.

 2. Valige Fail > Suvandid > Keel.

 3. Valige dialoogiboksi Office'i keele-eelistuste määramine jaotises Kuvamis- ja spikrikeelte valimine keel, mida soovite kasutada ja klõpsake seejärel nuppu Sea vaikesätteks.

Erinevate kuvamiskeelte kasutamine Office'i programmides

Kui kasutate mitut keelt ja olete Office'i kohandanud vastavalt oma vajadustele, saate vaadata iga Office'i programmi vaike-kuvamiskeelt.

 • Klõpsake dialoogiboksi Office'i keele-eelistuste määramine jaotises Kuvamis- ja spikrikeelte valimine linki Kõigi Microsoft Office'i rakenduste jaoks installitud liidesekeelte kuvamine.

Märkus.: See funktsioon on saadaval ainult järgmistes Office’i programmides: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio ja Word. Kohtspikrid pole saadaval Office 2016 programmides.

Kohtspikrid on väikesed hüpikaknad, kus kuvatakse lühike kontekstitundlik spikker siis, kui hoiate kursorit kuvaelemendi (nt nupu, vahekaardi, dialoogiboksi juhtelemendi või menüü) kohal. Kohtspikrikeele muutmisel ühes Office'i programmis muudetakse see ka kõigis teistes installitud Office'i programmides.

 1. Avage mõni Office'i programm, näiteks Word.

 2. Valige Fail > Suvandid > Keel.

 3. Valige soovitud kohtspikrikeel dialoogboksi Office'i keele-eelistuste määramine jaotises Kohtspikrikeele valimine.

  Märkused: 

  • Rakendusekomplektis Office 2016 pole see funktsioon saadaval.

  • Kui soovitud keelt loendis pole, peate vajadusel lisama keeleteenuseid. Klõpsake linki Kuidas saada veebisaidilt Office.com veel kuvamis- ja spikrikeeli? ja täitke seejärel allalaadimiseks ja installimiseks kuvatavad juhised.

  • Pärast uue kohtspikrikeele installimist saab just see keel teie vaike-kohtspikrikeeleks.

Lisateavet kohtspikrite kohta leiate teemast Kohtspikrite kuvamine või peitmine.

Dialoogiboksis Microsoft Office 2007 keelesätted saab sisse lülitada keelekohaseid suvandeid, nt konkreetseid lindi ja dialoogibokside jaoks saadaolevaid keelesuvandeid. Kui näiteks lülitate sisse jaapani keele suvandid, aktiveeritakse Hääldusjuhend ja Märkide raamimine.

Kui installite Microsoft Office 2007 keelepaketi, saate muuta lindi, menüüde, dialoogibokside ja spikri keele keelepaketi keeleks. Lisaks saate kasutada muu keele õigekeelsusriistu (nt õigekirja- ja grammatikakontrolli). Keelepaketi funktsioonide kohta leiate lisateavet teemast Office’i keeletarvikute pakett.

Rakenduses Office 2007 on keelesuvandid dialoogiboksis Microsoft Office 2007 keelesätted

Office 2007 keelesätted

Keele lisamiseks Office 2007 programmidesse veenduge esmalt, et keel, mida soovite kasutada, oleks arvutis installitud. Seejärel tuleb lubada keel, mida soovite kasutada. Sisselülitatud keelekohased suvandid olenevad lubatud keel(t)est ja kasutatavatest programmidest.

 1. Valige Start > Kõik programmid > Microsoft Office > Microsoft Office’i tööriistad > Microsoft Office 2007 keelesätted.

 2. Klõpsake vahekaarti Redigeerimiskeeled.

 3. Valige loendist Saadaolevad redigeerimiskeeled soovitud keel ja seejärel klõpsake käsku Lisa.

  Keel lisatakse loendisse Saadaolevad redigeerimiskeeled ja kõik Office 2007 programmide keelekohaseid suvandid lülitatakse sisse.

Vaikeredigeerimiskeel kuvatakse loendi vahekaardi Redigeerimiskeeled allservas. Vajaduse korral saab selle vahetamiseks valida soovitud keele loendist Esmane redigeerimiskeel.

Esmase redigeerimiskeele vahetamisel asendatakse Wordis automaatselt normaalmall Normal.dotm. Soovitame enne esmase redigeerimiskeele vahetamist salvestada faili Normal.dotm koopia koos vastava keelega, näiteks nimega Normal_inglise.dotm. Mall Normal.dotm salvestatakse tavaliselt aadressil C:\Kasutajad\kasutajanimi\AppData\Roaming\Microsoft\Mallid, kus „kasutajanimi“ on arvutisse sisselogitud kasutaja nimi.

Märkus.: Kui keel on määratud esmaseks redigeerimiskeeleks, ei saa seda loendist Lubatud redigeerimiskeeled eemaldada. Keele eemaldamiseks loendist Lubatud redigeerimiskeeled tuleb kõigepealt valida loendist Esmane redigeerimiskeel muu keel ja seejärel saab loendist Lubatud redigeerimiskeeled keele eemaldada.

 1. Valige Start > Kõik programmid > Microsoft Office > Microsoft Office’i tööriistad > Microsoft Office 2007 keelesätted.

 2. Klõpsake vahekaarti Kuvamiskeel.

  Märkus.: Vahekaart Kuvamiskeel kuvatakse ainult pärast keelepaketi installimist.

 3. Valige loendist Kuva Microsoft Office’i menüüd ja dialoogiboksid järgmises keeles keel, mida soovite vaikimisi kasutada Office’i kasutajaliidese kuvamiskeelena.

 4. Valige spikris kasutamiseks soovitud keel loendist Spikri keel.

 5. Kui installitud on rohkem kui kaks keelt, kuvatakse loend Kuvamiskeelte tähtsusjärjestus. Tähtsusjärjestuse muutmiseks valige loendist keel ja seejärel klõpsake nuppu Üles või Alla.

Kui loendis Lubatud redigeerimiskeeled kuvatakse keele järel kiri (piiratud tugi), tähendab see, et selle keele suvandid on sisse lülitatud, kuid selle keele klahvipaigutus pole Windowsi opsüsteemis installitud.

Piiratud toega redigeerimiskeel

Kui soovite kasutada kõigi lubatud keelte jaoks sama klahvipaigutust, saate kõigi keelte puhul kirja „(piiratud tugi)“ vabalt tähelepanuta jätta. Kui soovite kasutada piiratud toega keele klahvipaigutust, peate lisama redigeerimiskeele või häälestama Office‘is selle keele jaoks keele-eelistused.

Kui soovite tippida mõnes keeles, mis ei põhine ladina tähestikul (nt araabia või hiina keeles), või kui soovite kasutada mõnes muus ladina tähestiku põhises keeles tippimisel vastava keele klahvipaigutust, peate lubama vastava keele klahvipaigutuse. Seejärel saate keeleriba kaudu keelt vahetada.

Office 2007 klahvipaigutuste lubamine opsüsteemides Windows 10, Windows 8.1 ja Windows 8

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + X ja valige seejärel Juhtpaneel.

  Klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahvi + X vajutamise järel kuvatav suvandite ja käskude loend

 2. Klõpsake jaotises Kell, keel ja regioon linki Sisestusmeetodite muutmine.

 3. Valige lisatav keel ja klõpsake linki Suvandid.

  Sisestusmeetodi lisamine juhtpaneeli kaudu opsüsteemis Windows 8

 4. Klõpsake jaotises Sisestusmeetod linki Lisa sisestusmeetod. Soovi korral võite ka klõpsata nuppu Eelvaade, et näha, kuidas sisestusseade välja näeb.

  Sisestusmeetodi lisamine opsüsteemis Windows 8

 5. Klõpsake soovitud sisestusmeetodit ja siis nuppu Lisa.

  Sisestusmeetodi lisamine opsüsteemis Windows 8

Office 2007 klahvipaigutuste lubamine opsüsteemides Windows 7 ja Windows Vista

 1. Klõpsake menüüs Start nuppu Juhtpaneel.

 2. Klõpsake üksuse Kell, keel ja piirkond jaotise Piirkond ja keel linki Klaviatuuri või mõne muu sisestusmeetodi muutmine.

  Märkus.: Topeltklõpsake klassikalises vaates ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid ning seejärel klõpsake vahekaarti Klaviatuur ja keeled.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Piirkond ja keel vahekaardil Klaviatuur ja keeled nuppu Muuda klaviatuure Nupp „Klaviatuuri muutmine“ .

 4. Klõpsake dialoogiboksi Tekstiteenused ja sisestuskeeled jaotises Vaike-sisestuskeel seda keelt, mida soovite vaikekeelena kasutada.

  Kui keelt, mida soovite vaike-sisestuskeelena kasutada, pole saadaval, täitke juhised 5–8.

 5. Klõpsake jaotises Installitud teenused nuppu Lisa.

 6. Laiendage keel, mida soovite vaike-sisestuskeelena kasutada, ja seejärel laiendage väärtus Klaviatuur.

 7. Märkige soovitud klaviatuuri või sisestusmeetodiredaktori (IME) ruut ning klõpsake seejärel nuppu OK. Keel lisatakse loendisse Vaike-sisestuskeel.

Windows XP-s (Office 2010 ja 2007 jaoks)

 1. Valige menüü Start käsk Sätted ja klõpsake siis käsku Juhtpaneel.

 2. Klõpsake ikooni Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid ning seejärel ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

  Märkus.: Klassikalises vaates topeltklõpsake ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Piirkonna- ja keelesuvandid vahekaardi Keeled jaotise Tekstiteenused ja sisestuskeeled nuppu Üksikasjad.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Tekstiteenused ja sisestuskeeled jaotises Installitud teenused nuppu Lisa.

 5. Valige dialoogiboksi Sisestuskeele lisamine loendist Sisestuskeel soovitud keel ja klõpsake siis nuppu OK.

Vt ka

Klahvipaigutuse keele lubamine või muutmine

Muukeelse teksti õigekirja ja grammatika kontrollimine

Automaatse keeletuvastuse lubamine

Klaviatuuri keele automaatne vahetamine vastavalt ümbritseva teksti keelele

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×