Office Communicator 2007 privaatsusavaldus

Viimati muudetud: juuni 2007

Microsoft on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele, luues samas tarkvara, mis pakub jõudlust, võimsust ja mugavust, mida arvuti kasutamisel tunda soovite. Käesolevas privaatsusavalduses on selgitatud mitut programmiga Microsoft Office Communicator 2007 (edaspidi Office Communicator) seotud andmete kogumise ja kasutamise toimingut. Kirjutises keskendutakse peamiselt funktsioonidele, mis suhtlevad Internetiga, ning ei pretendeerita ammendavusele. Siinne teave ei kehti muude Microsofti ühendusega või ühenduseta saitide, toodete ega teenuste kohta. Kui teie või teie ettevõte kasutab seda toodet koos mõne muu Microsofti teenusega, võib mõni funktsioon oluliselt erineda siin kirjeldatuist. Mõni kirjeldatud funktsioon võib olla integreeritav koos Microsofti teenusega või teenus võib sisaldada lisafunktsioone. Kui kasutate seda toodet mõne Microsofti teenusega, tuleb teavet privaatsuse kohta otsida vastava Microsofti teenuse privaatsusavaldusest.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kui vajame teid tuvastavat või teiega ühenduse võtmiseks vajalikku teavet, küsime seda selgesõnaliselt. Kogutud teavet kasutab Microsoft ning selle juhitavad haru- ja tütarettevõtted, et pakkuda teenuseid või sooritada tehinguid, mida olete palunud või milleks olete õiguse andnud. Lisaks sellele võib Microsoft kasutada isikuandmeid tõhusama kasutajatoe pakkumiseks, Office Communicatori ja muude seotud Microsofti saitide, toodete või teenuste täiustamiseks ning Office Communicatori kasutuse lihtsustamiseks, kõrvaldades vajaduse pidevalt sama teavet sisestada või kohandades teenuse teie vajadustele või huvidele vastavaks. Välja arvatud siin kirjeldatud juhtudel ei anta teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma teie nõusolekuta. Vahel kasutame muude ettevõtete abi, kes pakuvad meie nimel piiratud teenuseid, nt kasutajatugi, tehingute sooritamine või meie teenuste statistiline analüüs. Neile ettevõtetele anname ainult selle teabe, mis on vajalik teenuse pakkumiseks, ning neil on keelatud seda teavet muudel eesmärkidel kasutada. Microsofti kogutavat või saadetavat teavet võidakse talletada ja töödelda Ameerika Ühendriikides või mis tahes muus riigis, kus asub Microsofti, selle haru- ja tütarettevõtete või esindajate esindusi, ning kasutades Microsofti saiti või teenust annate nõusoleku sellise teabe välisriikides kasutamiseks. Microsoft järgib USA kaubandusministeeriumi välja töötatud Euroopa Liidust pärinevate andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise reegleid (programm Safe Harbor). Microsoft võib isikuandmed avalikustada juhul, kui seda nõuab seadus. Samuti võib Microsoft seda teha heas usus, et selline teguviis on vajalik (a) seadustest kinnipidamiseks või Microsofti suhtes esitatud hagile vastamiseks, (b) Microsofti õiguste kaitsmiseks (sh lepingute jõustamiseks) või (c) hädaolukorras tegutsemiseks, et tagada Microsofti töötajate, Microsofti saitide, toodete või teenuste kasutajate või avalikkuse esindajate ohutus.

Arvutiteabe kogumine ja kasutamine

Kirjeldatav tarkvara sisaldab Interneti-toega funktsioone, mis koguvad teatud standardset teavet arvuti kohta (edaspidi standardne arvutiteave) ning saadavad selle Microsoftile. Standardne arvutiteave sisaldab üldjuhul IP-aadressi, operatsioonisüsteemi versiooni, brauseri versiooni, riistvara ID-d, mis tähistab seadme tootjat, nime ja versiooni ning piirkonna- ja keelesätteid. Kui mingi funktsioon või teenus saadab Microsoftile teavet, saadetakse ka standardne arvutiteave.

Järgnevalt esitatud Office Communicatori funktsiooni, tarkvara või teenuse kohta käivad privaatsusüksikasjad kajastavad seda, millist teavet veel kogutakse ning kuidas seda kasutatakse.

Teie teabe turvalisus

Microsoft on pühendunud teie teabe turvalisuse tagamisele. Kasutame mitmesuguseid turvatehnoloogiaid ja -protseduure, et kaitsta teie teavet volitamatu juurdepääsu, kasutuse ja avalikustamise eest. Näiteks talletame teilt saadud teavet kontrollitavates asutustes paiknevates piiratud juurdepääsuga arvutisüsteemides.

Privaatsusavalduse muudatused

Aeg-ajalt võime seda privaatsusavaldust vastavalt meie toodete ja teenuste muudatustele ning klientide tagasisidele uuendada. Sel juhul muudame ka privaatsusavalduse ülaosas paiknevat viimase muutmise kuupäeva. Kui teeme privaatsusavalduses või teie isikuandmete kasutamise tavas olulisi muudatusi, teavitame teid sellest kas teate postitamisega enne muudatuste rakendamist või teatise otse teile saatmisega. Soovitame teil aeg-ajalt seda avaldust lugeda, et oleksite kursis, kuidas Microsoft teie teavet kaitseb.

Lisateave

Kõik privaatsusavaldust käsitlevad kommentaarid on teretulnud. Kui leiate, et Microsoft pole käesolevast avaldusest kinni pidanud, võtke palun meiega ühendust meie veebivormi kaudu.

Microsoft Privacy - UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399

Funktsioonid

Dokumendi ülejäänud osas keskendutakse funktsioonidele.

Kohaloleku- ja kontaktiteave

Mida see funktsioon teeb.     Office Communicator on integreeritud suhtlusklient, mis võimaldab suhelda nii ettevõttesiseste kui ka -väliste kontaktidega. Office Communicator on loodud nii, et lubatud on juurdepääs teiste kasutajate kohta avaldatud teabele ning samuti teiste juurdepääs teie kohta avaldatud teabele, nagu olek, ametinimetus, telefoninumber ja märkused. Samuti võib administraator integreerida Office Communicatori Microsoft Office Outlook®-i ja Microsoft Exchange Serveriga, et võimalik oleks kontorist väljas oleku sõnumi ja muu olekuteabe, nagu Outlooki kalendris märgitud kohtumine, kuvamine.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave.     Serveriga Office Communications Server 2007 ühenduse loomiseks tuleb sisestada sisselogimisaadress ja parool. Teie ja administraator saate avaldada olekuteavet, mis seostatakse sisselogimisaadressiga.

Teabe kasutus.     Teistel Office Communicatori kasutajatel ja rakendustel on juurdepääs teie kohaloleku- ja kontaktiteabele, et tuvastada teie avaldatud olek ja teiega vajadusel paremini ühendust võtta.

Valikuvõimalused/juhtimine.     Seda, millist teavet teie kohta avaldatakse, on võimalik valida. Samuti saab teie eest määrata avaldatava teabe administraator. Kui administraator pole keelanud avaldatava teabe teiepoolset juhtimist, saate sätteid mis tahes ajal muuta järgmisel viisil.

 1. Klõpsake nuppu Menüü, osutage käsule Tööriistad ning klõpsake seejärel käsku Suvandid.

 2. Sisestage vahekaardi Isiklik jaotises Minu konto sisselogimisaadress. Serveri nime sisestamiseks võite klõpsata nuppu Täpsemalt.

 3. Vahekaardil Telefonid näete administraatori avaldatud teavet telefoninumbrite kohta. Samuti saate sisestada veel numbreid ja avaldada neid kasutajatele, kellel on sellele teabele juurdepääs.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Samuti saate määrata pääsutasemete abil, mida iga kasutaja teie kohaloleku- ja kontaktiteabe osas näha saab. Selleks tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake kontakti.

 2. Klõpsake käsku Muuda pääsutaset.

 3. Valige kasutajale sobiv pääsutase.

Klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava Customer Experience Improvement Program

Mida see funktsioon teeb. Kui otsustate kavas osaleda, kogub klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava Customer Experience Improvement Program (edaspidi CEIP) kasutustrendide tuvastamiseks põhiteavet riistvarakonfiguratsiooni ning selle kohta, kuidas te meie tarkvara ja teenuseid kasutate. Samuti kogub CEIP teavet ilmnevate tõrgete tüübi ja esinemisarvu, tark- ja riistvara jõudluse ning teenuste kiiruse kohta. See teave saadetakse Microsoftile, kus kasutame seda enamkasutatavate funktsioonide täiustamiseks ja lahenduste leidmiseks probleemidele.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave.     Kui otsustate CEIP-s osaleda Office Communicatori suvandite dialoogiboksi kaudu, saadetakse Microsoftile teavet Office Communicatori kasutuse kohta teie arvutis. Kui kasutate Office Communicatorit mitmes arvutis, saate CEIP sätted iga arvuti jaoks eraldi konfigureerida.

Teabe kasutus.     Kasutame seda teavet Microsofti tarkvara ja teenuste kvaliteedi, töökindluse ja jõudluse tõstmiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine.     CEIP on vaikimisi välja lülitatud, kui just administraator seda teie eest sisse pole lülitanud. Kui administraator pole teil juhtimisvõimalust keelanud, saate CEIP sätteid mis tahes ajal muuta järgmisel viisil.

 1. Klõpsake menüünuppu, osutage käsule Tööriistad ning seejärel klõpsake käsku Suvandid.

 2. Märkige või tühjendage vahekaardi Üldist ruut Luba Microsoftil mu Communicatori kasutamise kohta anonüümset teavet koguda.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Kliendipoolne logimine

Mida see funktsioon teeb.     Kliendipoolse logimise funktsioon lubab kasutajaprofiilis logida teavet Office Communicatori seansside kohta. Teave on mõeldud tõrkeotsingu läbiviimiseks Office Communicatoris ilmneda võivate probleemide puhul.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui teie olete või administraator on lubanud kliendipoolse logimise, logitakse arvutis teavet, nagu koosoleku teema ja asukoht ning iga Office Communicatori seansiga seotud SIP-sõnumid ja -vastused. Logitavad SIP-andmed sisaldavad teavet iga Office Communicatori sõnumi saatja ja adressaadi ning sõnumi marsruudi kohta. Lisaks logitakse teie kontaktiloend ja kohalolekuteave. Samas ei logita kiirsõnumivestluste sisu. Kliendipoolse logimise funktsioon ei saada seda teavet arvutist välja, kuid administraator saab sarnast teavet hõivata arhiveerimise abil. Lisateavet arhiveerimise kohta on esitatud allpool.

Teabe kasutus. Logisid saab kasutada tõrkeotsingu läbiviimisel Office Communicatoris ilmneda võivate probleemide puhul. Office Communicator ei saada neid Microsoftile, kuid saate seda soovi korral käsitsi teha.

Valikuvõimalused/juhtimine.     Logimine on vaikimisi välja lülitatud. Administraator saab logimist teie eest konfigureerida. Kui administraator pole keelanud logimise teiepoolset juhtimist, saate sätteid mis tahes ajal muuta järgmisel viisil.

 1. Klõpsake nuppu Menüü, käsku Tööriistad ning seejärel käsku Suvandid.

 2. Märkige vahekaardi Üldist ruudud Lülita logimine Communicatoris sisse ja Lülita Communicatori jaoks sisse Windowsi sündmuste logimine.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Teil ja administraatoril on võimalus logida koosoleku teemat ja asukohti ka siis, kui valite Office Communicatori dialoogiboksi Suvandid jaotises Isiklik isikliku teabe halduriks Microsoft Office Outlooki.

Arhiveerimine

Mida see funktsioon teeb.     Arhiveerimine lubab administraatoril arhiveerida kiirsõnumivestlusi, koosolekute tegevusi ja sisu ning kasutusteavet, nagu kasutajate sisselogimised, koosolekute algused ja nendega ühinemised.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave.     Kiirsõnumivestluste sisu ja teave kiirsõnumside kasutuse kohta talletatakse administraatori konfigureeritud serveris. Seda teavet Microsoftile ei saadeta.

Teabe kasutus.     Administraator saab seda teavet kasutada Office Communicatori kasutamise juhtimiseks ettevõttes.

Valikuvõimalused/juhtimine.     Arhiveerimine on vaikimisi välja lülitatud ning seda tuleb konfigureerida administraatoril. Selleks, et teada saada, kas arhiveerimine võib olla lubatud, tuleb uurida ettevõtte andmekasutus- ja andmejälgimispoliitikat.

Vestluste ajalugu

Mida see funktsioon teeb.     Vestluste ajaloo funktsioon lubab salvestada kiirsõnumivestluste sisu Outlooki vestluste ajaloo kaustas.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave.     Kui lubate vestluste ajaloo funktsiooni, talletatakse kiirsõnumivestluste sisu Outlookis.

Teabe kasutus.     Selle teabe abil saate üle vaadata peetud kiirsõnumivestluste sisu.

Valikuvõimalused/juhtimine.     Vestluste ajaloo funktsioon on vaikimisi välja lülitatud. Administraator saab vestluste ajaloo funktsiooni teie eest konfigureerida. Kui administraator pole keelanud vestluste ajaloo funktsiooni teiepoolset juhtimist, saate sätteid mis tahes ajal muuta järgmisel viisil.

 1. Klõpsake menüünuppu, osutage käsule Tööriistad ning seejärel klõpsake käsku Suvandid.

 2. Klõpsake vahekaarti Isiklik ning seejärel märkige ruut Salvesta mu kiirsõnumivestlused Outlooki vestluste ajaloo kaustas.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Kui lubate vestluste ajaloo funktsiooni, peaksite kontaktidele teatama, et nende kiirsõnumivestlused salvestatakse.

Tagasiside võrgu kaudu

Mida see funktsioon teeb.     Funktsioon lubab saata tagasisidet Office Communicatori kohta otse Microsoftile.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave.     Kui annate tagasisidet võrgu teel, saadetakse Microsoftile sõnumi sisu koos standardse arvutiteabega.

Teabe kasutus.     Microsoft võib saadetavat teavet kasutada Office Communicatori või muude Microsofti saitide, toodete ja teenuste täiustamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine.     Tagasiside saatmine on fakultatiivne.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×