Office 365 migreerimise jõudlus ja head tavad

Andmete migreerimiseks kohapealsest meilikeskkonnast teenusekomplekti Microsoft Office 365 on mitu võimalust. Kui kavandatakse postkastide migreerimist teenusekomplekti Office 365, on levinud küsimus, kuidas suurendada andmete migreerimise jõudlust ja optimeerida migreerimise kiirust.

Märkus. : Selles artiklis esitatud jõudlusteave ei kehti Office 365 teenuse sihtotstarbeliste tellimislepingute kohta. Sihtotstarbelistele lepingute kohta leiate lisateavet artiklist Office 365 sihtotstarbeliste lepingute teenusekirjeldustest.

Selle artikli teemad

Ülevaade meilisõnumite migreerimisest teenusekomplekti Office 365

Office 365 toetab mitut meetodit, mille abil saab meili, kalendri ja kontaktandmed olemasolevast sõnumsidekeskkonnast migreerida Office 365 keskkonda. Neid meetodeid on kirjeldatud artiklis Võimalused mitme meilikonto migreerimiseks teenusekomplekti Office 365.

Office 365 võrgundussätete ja jõudluse kohta saate lisateavet artiklist Võrgu plaanimine ja jõudluse häälestamine teenusekomplektis Office 365.

Sageli kasutatavad migreerimismeetodid

Migreerimismeetod

Kirjeldus

Ressursid

IMAP-migreerimine (IMAP – Internet Message Access Protocol)

Kasutajate postkastide sisu migreerimiseks IMAP-sõnumsidesüsteemist nende Office 365 postkastidesse saate kasutada Exchange’i halduskeskust või Exchange Management Shelli. See hõlmab ka postkastide migreerimist muudest majutatud meiliteenustest, nagu Gmail või Yahoo Mail.

Postkastide migreerimine teenusekomplekti Office 365 IMAP-i abil

Ületõstemigreerimine

Ületõstemigreerimise kasutamise migreeritakse kõik kohapealsed postkastid paari päeva jooksul teenusekomplekti Office 365. Kasutage ületõstemigreerimist juhul, kui kavatsete kogu meilikeskkonna teisaldada teenusekomplekti Office 365 ja hallata kasutajakontosid teenusekomplektis Office 365. Ületõstemigreerimise abil saate oma kohapealsest Exchange’i keskkonnast teenusekomplekti Office 365 migreerida kuni 2000 postkasti. Kuid soovitatav migreeritavate postkastide arv on 150   . Suurema hulga postkastide korral väheneb migreerimise jõudlus. Selle meetodi kasutamisel migreeritakse kohapealsest Exchange’i keskkonnast ka meilikontaktid ja levirühmad.

Ületõstemigreerimine teenusekomplekti Office 365

Etapiviisiline migreerimine

Kasutage etapiviisilist migreerimist juhul, kui kavatsete lõpuks kõik ettevõtte postkastid teenusekomplekti Office 365 migreerida. Etapiviisilise migreerimise kasutamisel migreeritakse kohapealsete postkastide paketid paari nädala või kuu jooksul teenusekomplekti Office 365.

Mida peate teenusekomplekti Office 365 meilide etapiviisilise migreerimise kohta teadma

Hübriidjuurutus

Hübriidjuurutus võimaldab ettevõtetel kasutada olemasoleva kohapealse Exchange’i keskkonna mitmekesiseid funktsioone ja haldusvalikuid ka pilvkeskkonnas. Hübriidjuurutus tagab nii kohapealse Exchange Server 2013 või Microsoft Exchange Server 2010 kui ka Office 365 kasutamisel ühtse Exchange’i keskkonna ilme. Lisaks saab hübriidjuurutust kasutada vaheetapina enne ainult Office 365 keskkonna kasutuselevõttu.

Exchange Server 2013 hübriidjuurutused

Muude tootjate migreerimistööriistad

Kolmandatelt osapooltelt on saadaval mitmesuguseid tööriistu. Need kasutavad erinevaid protokolle ja meetodeid meilide migreerimiseks sellistelt meiliplatvormidelt nagu IBM Lotus Notes ja Novell GroupWise.

Allpool on loetletud mõni muu tootja tööriist ja partner, kes saab teid abistada meilide Exchange’i-põhisel migreerimisel muude tootjate platvormidelt.

 • Binary Tree   Pakub platvormidevahelise sõnumside migreerimise ja kõrvutikasutuse tarkvaraga tooteid, mis võimaldavad suurettevõtetele mõeldud kohapealsete ja veebipõhiste, IBM-i rakendustel IBM Lotus Notes ja Domino ning Exchange’il ja SharePointil põhinevate sõnumside- ning koostöökeskkondade analüüsimist ja kõrvutikasutust ning nendevahelist andmete migreerimist.

 • BitTitan   Pakub lahendusi andmete migreerimiseks teenusekomplekti Office 365.

 • Metalogix   Pakub lahendusi andmete migreerimiseks teenusekomplekti Office 365 ja SharePoint Online’i.

 • SkyKick Pakub automaatseid migreerimislahendusi kohapealsete Exchange’i, Gmaili, POP3-, IMAP- ja Lotus Notesi keskkondade teisaldamiseks teenusekomplekti Office 365. Terviklikud migreerimistööriistad on partneritele abiks nii migreerimisprojekti müügi-, kavandamis-, migreerimis- ja haldus- kui ka kohapealse etapi käigus.

 • TransVault   Pakub lahendusi andmete migreerimiseks teenusekomplekti Office 365.

Migreerimismeetodite jõudlus

Järgmises tabelis on võrreldud erinevate migreerimismeetodite täheldatud jõudlustulemusi postkastide ja postkastiandmete migreerimisel teenusekomplekti Office 365. Nende tulemuste aluseks on ettevõttesisesed testid ja tegelike kliendiandmete migreerimine teenusekomplekti Office 365.

NB! : Migreerimise läbiviimise ja aja erinevuste tõttu võib tegelik migreerimiskiirus olla siin esitatud väärtustest väiksem või suurem.

Migreerimismeetod

Office 365 kasutaja ahendamine

Office 365 migreerimisteenuse ahendamine

Office 365 ressurssi seisundil põhinev ahendamine

Täheldatud keskmine jõudlus tunnis kliendi kohta (kui on kohaldatav)

IMAP-migreerimine

Ei

Jah

Jah

10–14 gigabaiti (GB) (20 samaaegset teisaldust)

Ületõstemigreerimine

Ei

Jah

Jah

10–14 GB (20 samaaegset teisaldust)

Etapiviisiline migreerimine

Ei

Jah

Jah

10–14 GB (20 samaaegset teisaldust)

Hübriidmigreerimine

Ei

Jah

Jah

10–14 GB iga kohapealse Exchange 2013 või 2010 CAS-i kohta (teenus Microsoft Exchange Mailbox Replication ehk MRSProxy) 20 samaaegse teisaldusega1

Muude tootjate lahendused MAPI-migreerimise jaoks

Jah

Ei

Jah

4–12 GB (20 samaaegset teisaldust) 2

Muude tootjate lahendused Exchange’i veebiteenustel põhinevaks migreerimiseks

Ei

Jah

Jah

5–10 GB (20 samaaegset teisaldust) 3

Klientprogrammist üleslaadimine (Outlooki PST-failist)

Jah

Ei

Jah

0,5 GB

1Ühe postkasti teisaldamisel on täheldatud jõudlus vahemikus 0,3–1,0 GB tunnis. Selleks et saavutada ühe postkasti puhul suurem jõudlus kui 1000 MB tunnis, peab võrk säilitama alla 2% jääva ajutistest tõrgetest tingitud seisakuaja ning 100 ms lühema võrgu latentsusaja. Andmete kiiremaks migreerimiseks võib samaaegselt migreerida suuremat hulka postkaste. Ühe postkasti teisaldamise jõudlus väheneb, kui kohapealse CAS-i (teenuse MRSProxy) serveri riistvara võimsus on peaaegu täielikult kasutatud, võrgu läbilaskevõime pole piisav või võrgu latentsusaeg on liiga pikk. Migreerimise kiirendamiseks kaaluge serverite lisamist või ajutist võrguühenduse parandamist.

2Ühe MAPI-migreerimise täheldatud jõudlus on vahemikus 0,1–0,5 GB tunnis. Andmete kiiremaks migreerimiseks võib kasutada suuremat hulka samaaegseid migreerimisi. Ühe MAPI-migreerimise jõudlus väheneb, kui kohapealsete serverite või võrgu võimsus on peaaegu täielikult kasutatud.

3Ühe Exchange’i veebiteenustel põhineva migreerimise täheldatud jõudlus on vahemikus 0,2–0,5 GB tunnis. Andmete kiiremaks migreerimiseks võib kasutada suuremat hulka samaaegseid migreerimisi. Näiteks 20 samaaegse migreerimise korral on üldjõudlus 4–10 GB tunnis. Ühe Exchange’i veebiteenustel põhineva migreerimise jõudlus väheneb, kui kohapealsete serverite või võrgu võimsus on peaaegu täielikult kasutatud.

Migreerimise jõudlust mõjutavad tegurid

Meilide migreerimisel võib migreerimisjõudlust mõjutada mitu levinud tegurit.

Migreerimise jõudlust mõjutavad levinud tegurid

Järgmises tabelis on loetletud migreerimisjõudlust mõjutavad levinud tegurid. Üksikasjalikumat teavet leiate eri migreerimismeetodeid kirjeldavatest jaotistest.

Tegur

Kirjeldus

Näide

Andmeallikas

Migreeritavaid andmeid majutav seade või teenus. Andmeallikale võib olla kehtestatud mitmesuguseid riistvaraspetsifikatsiooni, lõppkasutaja koormuse ja tagasüsteemi hooldusega seotud piiranguid.

Gmail näiteks piirab seda, kui palju andmeid saab teatud ajavahemikus ekstraktida.

Andmetüüp ja -tihedus

Sõltuvalt kliendi ettevõtte iseloomust võivad meiliüksuste tüübid ja nende kooslus postkastis suuresti erineda.

Näiteks migreeritakse üks 4 GB postkast 400 üksusega, millest igaühel on 10 megabaidi (MB) mahus manuseid, kiiremini kui üks 100 000 väiksemat üksust sisaldav 4 GB postkast.

Migreerimisserver

Paljud migreerimislahendused kasutavad migreerimiseks eraldi migreerimisserverit/-tööjaama.

Kliendid kasutavad hübriidjuurutuste või klientarvuti mittehübriidmigreerimise jaoks mõeldud MRSProxy-teenuse majutamiseks tihtipeale väikese jõudlusega virtuaalarvutit.

Migreerimismootor

Andmete migreerimise mootor, mis vastutab lähteserverist andmete tõmbamise eest, ja vajaduse korral teisendab andmed. Seejärel edastab mootor andmed võrgu kaudu ja sisestab need Office 365 postkasti.

Teenusel MRSProxy on oma võimalused ja piirangud.

Kohapealsed võrguseadmed

Migreerimisjõudlust mõjutab kogu võrgu jõudlus – andmeallikast Exchange Online’i kliendipääsuserveriteni.

Kohapealse keskkonna tulemüüri konfiguratsioon ja tehnilised andmed.

Office 365 teenus

Teenusekomplektil Office 365 on migreerimise töökoormuse haldamiseks sisseehitatud tugi ja funktsioonid.

Kasutaja ahendamise poliitikal on oma vaikesätted ja see piirab andmeedastuse maksimumkiirust.

Võrgujõudlust mõjutavad tegurid

Selles jaotises kirjeldatakse migreerimise ajal võrgujõudluse suurendamise põhitõdesid. Arutelu on üldine, kuna migreerimisaegset võrgujõudlust mõjutavad enim muude tootjate riistvara ja Interneti-teenuse pakkujad (ISP-d).

Exchange’i analüüsi abil saate põhjalikuma ülevaate oma võrgu ühenduvusest Office 365 teenustega. Exchange’i analüüsi testide käivitamiseks tugi- ja taasteteenuste abilises valige Täiustatud diagnostika > Exchange Online > Kontrolli Exchange Online võrguühenduvust > Jah. Tugi- ja taasteteenuste abilise kohta leiate teavet artiklist Office 365 tugi- ja taasteteenuste abilise kasutamine Outlooki ja Office 365 probleemide lahendamiseks.

Tegur

Kirjeldus

Põhitõed

Võrgu läbilaskevõime

Postkastide teenusekomplekti Office 365 migreerimiseks kuluv aeg sõltub võrgu saadaolevast ja maksimaalsest läbilaskevõimest.

 • Tehke kindlaks saadaolev võrgu läbilaskevõime ja maksimaalne üleslaadimise läbilaskevõime.

 • Pöörduge oma Interneti-teenuse pakkuja poole, et kontrollida teile määratud läbilaskevõimet ja hankida üksikasjalikku teavet piirangute kohta (nt kindlas ajavahemikus edastatavate andmete kogumaht).

 • Hinnake tööriistade abil oma võrgu tegelikku läbilaskevõimet. Testige kindlasti kogu andmevoogu kohapealsest andmeallikast kuni Microsofti andmekeskuse lüüsiserveriteni.

 • Tehke kindlaks muud võrgu läbilaskevõimet mõjutada võivad koormused võrgus (nt varundusutiliidid, ajastatud hooldused).

Võrgu stabiilsus

Kiire võrk ei tähenda alati kiiret migreerimist. Kui võrk pole stabiilne, siis kulub vigade parandamise tõttu andmeedastuseks rohkem aega. Sõltuvalt migreerimistüübist võib vigade parandamine migreerimise jõudlust oluliselt mõjutada.

Võrgu stabiilsusprobleemide põhjuseks on sageli võrgu riistvara ja draiveriga seotud probleemid. Konsulteerige võrguseadmetega seotud küsimuste korral oma riistvara tarnijaga ning rakendage tarnija soovitatud uusimad draiverid ja paigad.

Võrgu viivitused

Võrgu tulemüüris konfigureeritud sissetungituvastusfunktsioonid põhjustavad sageli märgatavaid võrgu viivitusi ja mõjutavad migreerimise jõudlust.

Andmete migreerimiseks Office 365 postkastidesse kasutatakse Interneti-ühendust Interneti viivitused mõjutavad migreerimise üldjõudlust.

Samas ettevõttes töötavate kasutajate pilvepõhised postkastid võivad asuda erinevates geograafilistes asukohtades paiknevates andmekeskustes. Sõltuvalt kliendi Interneti-teenuse pakkujast võib migreerimise jõudlus erineda.

 • Hinnake võrgu viivitusi kõigi potentsiaalsete Microsofti andmekeskuste puhul ja veenduge, et tulemus oleks ühtne. (See aitab tagada ühtse kasutuskogemuse ka lõppkasutajate jaoks.) Internetiga seotud probleemide lahendamiseks pöörduge oma Interneti-teenuse pakkuja poole.

 • Lisage Microsofti andmekeskuste IP-aadressid oma lubatud aadresside loendisse või suunake kogu migreerimisega seotud liiklus võrgu tulemüürist mööda. Office 365 IP-vahemike kohta leiate lisateavet artiklist Office 365 URL-id ja IP-aadresside vahemikud.

Teie keskkonnas toimuvate migreerimiste sügavamaks mõistmiseks lugege teisalduse analüüsi käsitlevast ajaveebipostitust. Postitus sisaldab skripti, mis aitab teil teisaldustaotlusi analüüsida.

Office 365 ahendamine

Office 365 kasutab turvalisuse ja teenuse kättesaadavuse tagamiseks mitmesuguseid ahendusmehhanisme. Järgmised kolm ahendustüüpi võivad mõjutada migreerimise jõudlust.

 • Kasutaja ahendamine

 • Migreerimisteenuse ahendamine

 • Ressurssi seisundil põhinev ahendamine

Märkus. : Need kolm Office 365 ahendustüüpi ei mõjuta kõiki migreerimismeetodeid.

Office 365 kasutaja ahendamine

Kasutaja ahendamine mõjutab enamikku muude tootjate migreerimistööriistadest ja klientprogrammist üleslaadimise migreerimismeetodeid. Need migreerimisemeetodid kasutavad kliendipääsuprotokolle (nt HTTP kaudu toimivat kaugprotseduurikutset (RPC)) postkastiandmete migreerimiseks Office 365 postkastidesse. Nende tööriistade abil migreeritakse andmeid sellistelt platvormidelt nagu IBM Lotus Domino ja Novell GroupWise.

Kasutaja ahendamine on kõige suuremate piirangutega ahendusmeetod teenusekomplektis Office 365. Kuna kasutaja ahendamine on loodud üksikule lõppkasutajale piirangute seadmiseks, siis mis tahes rakendusetaseme kasutus ületab kergesti ahenduspoliitika ja põhjustab andmete aeglasema migreerimise.

Office 365 migreerimisteenuse ahendamine

Migreerimisteenuse ahendamine mõjutab kõiki Office 365 migreerimistööriistu. Migreerimisteenuse ahendamine haldab migreerimise samaaegsust ja teenuse ressursside eraldamist Office 365 migreerimislahenduste jaoks.

Migreerimisteenuse ahendamine mõjutab järgmiste migreerimismeetodite abil tehtud migreerimisi.

 • IMAP-migreerimine

 • Exchange’i ületõstemigreerimine

 • Exchange’i etapiviisiline migreerimine

 • Hübriidmigreerimine (teenusel MRSProxy põhinevad teisaldused hübriidkeskkonnas)

Migreerimisteenuse ahendamise näiteks on lihtsa Exchange’i migreerimise ja IMAP-migreerimise käigus samaaegselt migreeritavate postkastide arvu reguleerimine. Vaikeväärtus on 10. See tähendab, et migreerimise ajal migreeritakse kõigist migreerimispakettidest korraga maksimaalselt 10 postkasti. Migreerimispaketi samaaegsete postkastimigreerimiste arvu saate suurendada kas Exchange’i juhtpaneeli või Windows PowerShelli kaudu. Selle sätte optimeerimise kohta leiate lisateavet artiklist Migreerimispakettide haldamine teenusekomplektis Office 365.

Office 365 ressurssi seisundil põhinev ahendamine

Kõik migreerimismeetodid sõltuvad kättesaadavuse ahendamisest. Office 365 teenuse ahendamine ei mõjuta andmete migreerimist teenusekomplekti Office 365 nii palju kui muud eelkirjeldatud ahendustüübid.

Ressurssi seisundil põhinev ahendamine on kõige leebem ahendusmeetod. Seda kasutatakse ainult selliste teenuse kättesaadavuse probleemide vältimiseks, mis mõjutavad lõppkasutajaid ja ülitähtsate teenuste töötamist.

Hübriidmigratsioon peatatakse, kuni jõudlus taastub ja teenuse seisund naaseb ahendamisläve alla jäävale tasemele: teenusel ei lubata jõuda seisundisse, kus see võiks hakata mõjutama jõudlust lõppkasutajate jaoks.

Järgmised näited pärinevad Exchange’i migratsiooni statistikaaruandest. Neis on näha kirjed, mis on logitud teenuse ahendamisläve ületamisel.

 • 25.01.2012 12:56:01 [BL2PRD0410CA012] Kopeerimise edenemine: 723/1456 sõnumit, 225,8 MB (236 732 045 baiti) / 416,5 MB (436 712 733 baiti).

  25.01.2012 12:57:53 [BL2PRD0410CA012] Postkasti „/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” teisaldamine on seiskunud, kuna tingimus DataMoveReplicationConstraint pole andmebaasi NAMPRD04DG031-db081 jaoks täidetud (agent MailboxDatabaseReplication). Tõrke põhjus: andmebaas edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b ei vasta piirangule SecondDatacenter. Ühtegi tervet andmebaasi koopiat pole saadaval. Ootel kuni 25.01.2012 1:27:53.

  25.01.2012 12:58:24 [BL2PRD0410CA012] Taotlus pole enam seiskunud ja seda jätkatakse.

  30.06.2017 00:03:58 [CY4PR19MB0056] Tööst loobutakse. Põhjus: pikad viivitused serveri kehva seisundi või eelarvepiirangute tõttu, taotluse ahendamise olek on StalledDueToTarget_DiskLatency.

Lahendus ja põhimõtted   

Kui puutute kokku sarnase olukorraga, siis oodake, kuni Office 365 teenus taastub. Lisateavet leiate Office 365 portaali jaotisest Teenuse seisund.

Mittehübriidjuurutuste migreerimise jõudlust mõjutavad tegurid ja põhitõed

Selles jaotises kirjeldatakse tegureid, mis mõjutavad migreerimist IMAP-, ületõste- ja etapiviisilise migreerimise kasutamisel. Samuti antakse siin ülevaade migreerimisjõudluse suurendamise põhitõdedest.

1. tegur: andmeallikas

Järgmises tabelis on kirjeldatud teie praeguse meilikeskkonna lähteserverite mõju migreerimisele ja selle mõju leevendamise põhitõdesid.

Kontroll-loend

Kirjeldus

Põhitõed

Süsteemi jõudlus

Andmete ekstraktimine on intensiivne toiming. Optimaalse migreerimisjõudluse tagamiseks peab lähtesüsteemil olema piisavalt ressursse (nt protsessoriaega ja mälu). Migreerimise ajal kasutab tavaline lõppkasutajate töökoormus süsteemi mahtu sageli peaaegu täielikult. Süsteemiressursside nappuse korral või migreerimisest tulenev lisakoormus mõjutada lõppkasutajaid.

Jälgige süsteemi jõudlust katsemigreerimise testi ajal. Kui süsteem on hõivatud, soovitame vastava süsteemi puhul vältida agressiivset migreerimisajakava, kuna migreerimine võib olla aeglane ja võivad ilmneda teenuse kättesaadavuse probleemid. Võimaluse korral suurendage lähtesüsteemi jõudlust, lisades riistvararessursse ja vähendades süsteemi koormust, teisaldades toiminguid ja kasutajaid muudesse serveritesse, mis pole migreerimisega seotud.

Lisateavet leiate teemadest

Mitme postkastiserveriga kohapealsest Exchange’i keskkonnast migreerimise korral soovitame luua migreerimise kasutajaloendi, mis on ühtlaselt jaotatud mitme postkastiserveri vahel. Sõltuvalt üksikute serverite jõudlusest saab seda loendit läbilaskevõime maksimeerimiseks veelgi kohandada.

Näiteks juhul, kui serveris A on saadaval 50% rohkem ressursse kui serveris B, on mõistlik samasse migreerimispaketti lisada 50% rohkem kasutajaid serverist A. Sarnaseid põhimõtteid saab rakendada ka muude lähtesüsteemide puhul. Migreerige andmeid siis, kui servereid kasutatakse kõige vähem (nt pärast tööpäeva lõppu, nädalavahetustel ja riigipühadel).

Tausttoimingud

Muud migreerimise ajal käitatavad tausttoimingud. Kuna hea tava kohaselt tehakse migreerimine pärast tööpäeva lõppu, siis on tavaline, et migreerimised satuvad vastuollu kohapealsetes serverites käitatavate hooldustoimingutega (nt andmete varundamine).

Vaadake üle muud süsteemitoimingud, mida võidakse käitada migreerimise ajal. Soovitame andmeid migreerida siis, kui muid ressursimahukaid toiminguid ei käitata.

Märkus.   Asutusesisest Exchange’i kasutavate klientide levinud tausttoimingud on varunduslahendused ja Exchange’i salve hooldus.

Ahenduspoliitika

Meilisüsteeme on tavaks kaitsta ahenduspoliitikaga, mis seab piirangu sellele, kui kiiresti ja kui palju andmeid saab süsteemist teatud aja jooksul ekstraktida.

Selgitage välja, milline ahenduspoliitika on teie meilisüsteemi jaoks juurutatud. Näiteks Google Mail piirab andmemahtu, mille saab määratud ajavahemikul ekstraktida.

Sõltuvalt Exchange’i versioonist on sellel poliitikaid, mis piiravad IMAP-juurdepääsu kohapealsele meiliserverile (seda kasutatakse IMAP-migreerimise käigus) ja protokolli „RPC over HTTP” juurdepääsu (seda kasutatakse Exchange’i ületõstemigreerimisel ja Exchange’i etapiviisilisel migreerimisel).

Exchange 2013 keskkonna ahendussätete kontrollimiseks käitage cmdlet-käsk Get-ThrottlingPolicy. Lisateavet leiate teemast Exchange’i töökoormuse haldus.

IMAP-ahendamise kohta leiate lisateavet teemast IMAP-postkastide migreerimine teenusekomplekti Office 365.

Protokolli „RPC over HTTP” kasutava ahendamise kohta leiate lisateavet järgmistest teemadest.

2. tegur: migreerimisserver

IMAP-, ületõste- ja etapiviisiline migreerimine on pilvkeskkonna algatatav andmete tõmbamise migreerimismeetod ja seega pole sihtotstarbelist migreerimisserverit vaja. Interneti-suunalised protokollihostid (protokoll IMAP või „RPC over HTTP”), toimivad aga migreerimisserverina, mis migreerivad postkastid ja postkastiandmed teenusekomplekti Office 365. Seega kehtivad eelmises jaotises kirjeldatud praeguse meilikeskkonna lähteserveri migreerimise jõudlust mõjutavad tegurid ja põhitõed ka Interneti perimeeterserverite kohta. Exchange 2007, Exchange Server 2010 ja Exchange 2013 keskkonna korral töötab migreerimisserverina kliendipääsuserver.

Lisateavet leiate teemadest

3. tegur: migreerimismootor

IMAP- ning Exchange’i ületõste- ja etapiviisiline migreerimine toimub Exchange’i halduskeskuses migreerimise armatuurlaua abil. Nende meetodite korral rakendatakse Office 365 migreerimisteenuse ahendamist.

Lahendus ja põhimõtted   

Kliendid saavad nüüd Windows PowerShelli kaudu määrata migreerimise samaaegsuse (s.t samaaegselt migreeritavate postkastide arvu). Vaikeväärtus on 20 postkasti. Pärast migreerimispaketi loomist saate järgmise Windows PowerShelli cmdlet-käsu abil suurendada seda maksimumväärtuseni 100.

Set-MigrationEndPoint <Identity> –MaxConcurrentMigrations <value between 1 and 100>

Lisateavet leiate teemast Migreerimispakettide haldamine teenusekomplektis Office 365.

Märkus. : Kui andmeallikal pole piisavalt ressursse kõigi ühenduste käsitlemiseks, soovitame vältida suurt hulka samaaegseid toiminguid. Alustage väikese samaaegsusväärtusega (nt 10). Seejärel suurendage seda arvu, jälgides samal ajal andmeallika jõudlust, et vältida lõppkasutajate juurdepääsu probleeme.

4. tegur: võrk

Kontrolltestid   

Sõltuvalt migreerimismeetodist saate kasutada järgmisi kontrollteste.

 • IMAP-migreerimine    – eeltäitke lähtepostkast näidisandmetega. Seejärel looge Interneti kaudu (väljastpoolt kohapealset võrku) ühendus lähtepostkastiga, kasutades selleks standardset IMAP-meiliklienti (nt Microsoft Outlook), ja seejärel mõõtke võrgu jõudlust. Selleks määrake kindlaks, kui kaua läheb aega lähtepostkasti kõikide andmete allalaadimiseks. Läbilaskevõime peaks sarnanema sellega, mis kliendid võivad saada IMAP-migreerimistööriista kasutamisel Office 365-s, kui pole muid piiranguid.

 • Exchange’i ületõste- ja etapiviisiline migreerimine    – eeltäitke lähtepostkast näidisandmetega. Seejärel looge Interneti kaudu (väljastpoolt kohapealset võrku) Outlookis ühendus lähtepostkastiga, kasutades selleks protokolli „RPC over HTTP”. Looge ühendus kindlasti vahemälurežiimi kasutades. Mõõtke võrgu jõudlust, määrates kindlaks, kui kaua läheb aega lähtepostkasti kõikide andmete sünkroonimiseks. Läbilaskevõime peaks sarnanema sellega, mis kliendid võivad saada lihtsate Exchange’i migreerimistööriistade kasutamisel Office 365-s, kui pole muid piiranguid.

Märkus. : Tegeliku IMAP- ja Exchange’i ületõste- või etapiviisilise migreerimisega kaasneb ballast. Kuid tegelik läbilaskevõime peaks olema nende kontrolltestide tulemustega sarnane.

5. tegur: Office 365 teenus

Office 365 ressurssi seisundil põhinev ahendamine mõjutab migreerimisi, mis kasutavad Office 365 lihtsaid migreerimistööriistu. Vaadake jaotist Office 365 ressurssi seisundil põhinev ahendamine.

Teisaldustaotlused Office 365 teenuses

Üldist teavet teisaldustaotluste olekuteabe hankimise kohta leiate teemast Teisaldustaotluse atribuutide kuvamine.

Erinevalt kohapealsest Exchange Server 2010 keskkonnast on teenusekomplektis Office 365 migreerimisjärjekord ja migreerimiseks eraldatud teenuseressursid rentnike ühiskasutuses. See ühiskasutus mõjutab teisaldustaotluste käsitlemist kõigil teisaldusprotsessi etappidel.

Teenusekomplektis Office 365 on kahte tüüpi teisaldustaotlusi.

 • Kasutuselevõtu teisaldustaotlused    – uute klientide migreerimisi peetakse kasutuselevõtu teisaldustaotlusteks. Need taotlused on tavalise tähtsusega.

 • Andmekeskusesisesed teisaldustaotlused    – neid postkastide teisaldustaotlusi algatatavad andmekeskuse töömeeskonnad. Need taotlused on väiksema tähtsusega, kuna sel juhul ei mõjuta teisaldustaotluse viivitus lõppkasutaja kasutuskeskkonda.

Olekuga „Järjekorras” ja „Pooleli” teisaldustaotluste võimalikud mõjud ja viivitused

 • Ootel teisaldustaotlused    – see olek määrab, et teisaldus on järjekorda pandud ja ootab, et Exchange’i postkasti paljundusteenus selle aktiveeriks. Exchange 2003 teisaldustaotluste korral pääsevad kasutajad selles etapis oma postkastidele endiselt juurde.

  Järgmised kaks tegurit mõjutavad postkasti paljundusteenuse aktiveeritavaid taotlusi.

  • Tähtsus    – kõrgema tähtsusega ootel teisaldustaotlused aktiveeritakse enne väikse tähtsusega teisaldustaotlusi. See aitab tagada, et kliendi migreerimise teisaldustaotlused töödeldakse alati enne andmekeskusesiseseid teisaldustaotlusi.

  • Koht järjekorras    – kui teisaldustaotlustel on sama tähtsus, siis mida varem pannakse taotlus järjekorda, seda varem aktiveerib postkasti paljundusteenus selle taotluse. Kuna mitu klienti võib samal ajal postkasti migreerida, siis on tavaline, et uued taotlused pannakse enne töötlemist järjekorda.

   Sageli ei arvestata migreerimise kavandamisel aega, mis postkasti taotlused on enne töötlemist järjekorras. Selle tulemusel ei anta klientidele piisavalt aega kõigi plaanitud migreerimiste lõpuleviimiseks.

 • Pooleli teisaldustaotlused    – see olek määrab, et teisaldamine on alles pooleli. Kui tegemist on ühendusega postkasti teisaldamisega, siis pääseb kasutaja postkastile juurde. Ühenduseta postkastide teisaldamisel ei pääse kasutaja postkastile juurde.

  Kui postkasti teisaldustaotluse olek on „Pooleli”, siis pole tähtsus enam oluline ja uut teisaldustaotlust ei töödelda enne, kui mõni olemasolev pooleli teisaldustaotlus on lõpetatud, isegi kui uus teisaldustaotlus on suurem tähtsusega.

Põhitõed

Kavandamine    – nagu varem mainitud, siis kuna Exchange 2003 kasutajatel kaob hübriidmigreerimise ajal postaktidele juurdepääs, siis huvitab Exchange 2003 kliente tavaliselt migreerimise toimumisaeg ja kestus rohkem.

Teatud ajavahemikul migreeritavate postkastide arvu kavandamisel võtke arvesse järgmist.

 • Arvestage ajaga, mis teisaldustaotlus on järjekorras. Arvutage see järgmiselt:

  (migreeritavate postkastide koguarv) = ((aeg kokku) – (keskmine ooteaeg)) * (migreerimise läbilaskevõime),

  kus migreerimise läbilaskevõime on tunni jooksul migreeritavate postkastide arv.

  Oletame, et teil on kuuetunnine ajavahemik postkastide migreerimiseks. Kui keskmine ooteaeg on üks tund ja migreerimise läbilaskevõime on 100 postkasti tunnis, siis jõuate kuue tunni jooksul migreerida 500 postkasti: 500 = (6 – 1) * 100.

 • Ooteaja mõju leevendamiseks käivitage migreerimine algselt plaanitud ajast varem. Järjekorras olevatele postkastidele pääsevad Exchange 2003 kasutajad endiselt juurde.

Ooteaja määratlemine    – ooteaeg muutub pidevalt, kuna Microsoft ei halda klientide migreerimisajakavasid.

Võimaliku ooteaja määratlemiseks võivad kliendid ajastada testteisalduse mitu tundi enne tegeliku migreerimise algust. Seejärel saavad kliendid taotluse järjekorras oldud aja põhjal paremini hinnata, millal migreerimist alustada ja mitu postkasti jõutakse määratud ajavahemiku jooksul teisaldada.

Oletame näiteks, et testmigreerimine lõppes neli tundi enne kavandatud migreerimise algust. Klient määrab kindlaks, et testmigreerimise ooteaeg oli umbes üks tund. Seejärel peaks klient kaaluma migreerimise alustamist tund aega algselt kavandatud ajast varem, et oleks piisavalt aega kõigi migreerimiste lõpuleviimiseks.

Muude tootjate tööriistad andmete migreerimiseks teenusekomplekti Office 365

Muude tootjate tööriistu kasutatakse enamasti neis migreerimisstsenaariumides, mis ei hõlma Exchange’i (nt andmete teisaldamine teenusest Google Mail, IBM Lotus, Domino, ja Novell GroupWise). Selles jaotises on keskendutud muude tootjate migreerimistööriistade kasutatavatele migreerimisprotokollidele, mitte tegelikele toodetele ja migreerimistööriistadele. Järgmises tabelis on loetletud tegurid, mis mõjutavad Office 365 migreerimisstsenaariumides kasutatavaid muude tootjate tööriistu.

1. tegur: andmeallikas

Kontroll-loend

Kirjeldus

Põhitõed

Süsteemi jõudlus

Andmete ekstraktimine on intensiivne toiming. Optimaalse migreerimisjõudluse tagamiseks peab lähtesüsteemil olema piisavalt ressursse (nt protsessoriaega ja mälu). Migreerimise ajal kasutab tavaline lõppkasutajate töökoormus süsteemi mahtu sageli peaaegu täielikult. Süsteemiressursside nappuse korral või migreerimisest tulenev lisakoormus mõjutada lõppkasutajaid.

Jälgige süsteemi jõudlust katsemigreerimise testi ajal. Kui süsteem on hõivatud, soovitame vastava süsteemi puhul vältida agressiivset migreerimisajakava, kuna migreerimine võib olla aeglane ja võivad ilmneda teenuse kättesaadavuse probleemid. Võimaluse korral suurendage lähtesüsteemi jõudlust, lisades riistvararessursse ja vähendades süsteemi koormust. Süsteemi koormuse vähendamiseks võib toiminguid ja kasutajaid teisaldada muudesse serveritesse, mis pole migreerimisega seotud.

Lisateavet leiate teemadest

Mitme postkastiserveriga kohapealsest Exchange’i keskkonnast migreerimise korral soovitame luua migreerimise kasutajaloendi, mis on ühtlaselt jaotatud mitme postkastiserveri vahel. Sõltuvalt üksikute serverite jõudlusest saab seda loendit läbilaskevõime maksimeerimiseks veelgi kohandada.

Näiteks juhul, kui serveris A on saadaval 50% rohkem ressursse kui serveris B, on mõistlik samasse migreerimispaketti lisada 50% rohkem kasutajaid serverist A. Sarnast põhimõtet saab rakendada ka muude lähtesüsteemide puhul.

Migreerige andmeid siis, kui süsteemi kasutatakse kõige vähem (nt pärast tööpäeva lõppu, nädalavahetustel ja riigipühadel).

Tausttoimingud

Migreerimise ajal käitatakse tavaliselt ka muid tausttoimingud. Kuna hea tava kohaselt tehakse migreerimine pärast tööpäeva lõppu, siis on tavaline, et migreerimised satuvad vastuollu muude kohapealsetes serverites käitatavate hooldustoimingutega (nt andmete varundamine).

Vaadake üle muud süsteemitoimingud, mida käitatakse migreerimise ajal. Soovitame määrata vaid andmete migreerimiseks ette nähtud aja, kui muid ressursimahukaid toiminguid ei tehta.

Kohapealset Exchange’i kasutavate klientide puhul on levinud toimingud varunduslahendused. Lisateavet leiate teemast Exchange’i salve hooldus.

Ahenduspoliitika

Meilisüsteeme on tavaks kaitsta ahenduspoliitikaga, mis seab piirangu sellele, kui kiiresti ja kui palju andmeid saab süsteemist teatud aja jooksul konkreetse migreerimismeetodi abil ekstraktida.

Selgitage välja, milline ahenduspoliitika on teie meilisüsteemi jaoks juurutatud. Näiteks Google Mail piirab andmemahtu, mille saab määratud ajavahemikul ekstraktida.

Sõltuvalt Exchange’i versioonist on sellel poliitikaid, mis piiravad IMAP-juurdepääsu kohapealsele meiliserverile (seda kasutatakse IMAP-migreerimise käigus) ja protokolli „RPC over HTTP” juurdepääsu (seda kasutatakse Exchange’i ületõstemigreerimisel ja Exchange’i etapiviisilisel migreerimisel).

IMAP-ahendamise kohta leiate lisateavet teemast Näpunäited IMAP-migreerimise optimeerimiseks.

Protokolli „RPC over HTTP” kasutava ahendamise kohta leiate lisateavet järgmistest teemadest.

Exchange’i veebiteenuste ahendamise konfigureerimise kohta leiate lisateavet teemast Exchange 2010: klientprogrammi ahenduspoliitikate ülevaade.

2. tegur: migreerimisserver

Enamik Office 365 migreerimise muude tootjate tööriistu on kliendi algatatavad ja tõukavad andmeid teenusekomplekti Office 365. Need tööriistad vajavad tavaliselt migreerimisserverit. Neid migreerimisservereid mõjutavad sellised tegurid nagu lähteserverite süsteemi jõudlus, tausttoimingud ja ahenduspoliitikad.

Märkus. : Osasid muu tootja migreerimislahendusi majutatakse pilvepõhiste teenustena Internetis ja need ei vaja kohapealset migreerimisserverit.

Lahendus ja põhimõtted   

Migreerimisserveri kasutamisel migreerimise jõudluse suurendamiseks järgige samasid põhitõdesid, mida on kirjeldatud jaotises 1. tegur: andmeallikas.

3. tegur: migreerimismootor

Muude tootjate migreerimistööriistad kasutavad enim järgmisi protokolle: Exchange’i veebiteenus ja „RPC over HTTP”.

Exchange’i veebiteenused    

Andmete migreerimiseks teenusekomplekti Office 365 on soovitatav kasutada Exchange’i veebiteenust, kuna see toetab suuri andmepakette ja sellel on parem teenuse ahendamise funktsioon. Exchange’i veebiteenuste kasutamisel isikustamisrežiimis ei kasutata teenusekomplektis Office 365 kasutajale ettenähtud Office 365Exchange’i veebiteenuste ressursse. Selle asemel kasutatakse ettenähtud ressursside koopiat.

 • Kõik sama administraatorikonto tehtud Exchange’i veebiteenuste isikustamiskutseid arvutatakse eraldi selle administraatorikontole määratud jaotusest.

 • Iga isikustamisseansi jaoks luuakse kasutaja tegeliku jaotuse varikoopia. Kõik selle seansi migreerimised kasutavad seda varikoopiat.

 • Isikustamise korral on ahendamine piiratud iga kasutaja migreerimisseansiga.

Põhitõed   

 • EWA isikustamist kasutavate muude tootjate migreerimistööriistu kasutavate klientide migreerimise jõudlus konkureerib teiste rentnike Exchange’i veebiteenustel põhinevate migreerimiste ja teenuseressursside kasutamisega. Seetõttu on migreerimise jõudlus erinev.

 • Kliendid peaksid võimalusel alati kasutama Exchange’i veebiteenuste isikustamist kasutavaid muude tootjate migreerimistööriistu, kuna see on tavaliselt kiirem ja tõhusam kui selliste kliendiprotokollide nagu „RPC over HTTP” kasutamine.

Protokoll „RPC over HTTP”   

Paljud tavapärased migreerimislahendused kasutavad protokolli „RPC over HTTP”. See meetodi põhineb täielikult kliendipääsumudelil (nt Outlooki omal) ja skaleeritavus ning jõudlus on piiratud, kuna Office 365 teenus ahendab juurdepääsu arvates, et kasutaja on rakenduse asemel hoopis klient.

Põhitõed   

 • Protokolli „RPC over HTTP” kasutavate migreerimistööriistade korral suurendatakse sageli läbilaskevõimet, lisades migreerimisservereid ja kasutades mitut Office 365 administraatorikontot. Sel juhul saadakse andmete sisestamise paralleelsus ja suurem andmete läbilaskevõime, kuna iga administratiivkasutaja puhul rakendatakse Office 365 kasutaja ahendamist. Mitu ettevõtteklienti teatel pidid nad kasutada üle 40 migreerimisserveri, et saavutada migreerimise läbilaskevõime 20–30 GB tunnis.

 • Migreerimistööriista väljatöötamise etapis on oluline kaaluda, mitu RPC-toimingut on vaja sõnumi migreerimiseks. Selle illustreerimiseks oleme kogunud logid, mille Office 365 teenused on jäädvustanud kahe muu tootja migreerimislahenduse (muude tootjate välja töötatud) jaoks, mida kliendid on kasutanud postkastide migreerimiseks teenusekomplekti Office 365. Võrdlesime kahte muude tootjate arendatud migreerimislahendust. Võrdlesime mõlema migreerimislahenduse puhul kahe postkasti migreerimist ja samuti võrdlesime neid PST-faili üleslaadimisega Outlookis. Tulemused on järgmised.

  Meetod

  Postkasti maht

  Üksuste arv

  Migreerimiseks kulunud aeg

  RPC-toiminguid kokku

  Klientprogrammi keskmine latentsusaeg (ms)

  Keskm. CAS-i PRC-töötlusaeg (ms)

  Lahendus A (postkast 1)

  376,9 MB

  4115

  4:24:33

  132 040

  48,4395

  18,0807

  Lahendus A (postkast 2)

  249,3 MB

  12 779

  10:50:50

  423 188

  44,1678

  4,8444

  Lahendus B (postkast 1)

  618,1 MB

  4322

  1:54:58

  12 196

  37,2931

  8,3441

  Lahendus B (postkast 2)

  56,7 MB

  2748

  0:47:08

  5806

  42,1930

  7,4439

  Outlook

  201,9 MB

  3297

  0:29:47

  15 775

  36,9987

  5,6447

  Pange tähele, et kliendi ja teenuse töötlusajad on sarnased, kuid lahenduse A korral kulub andmete migreerimiseks oluliselt rohkem RPC-toiminguid. Kuna iga toimingu jaoks kulub kliendi latentsusaega ja serveri töötlusaega, siis on lahenduse A korral sama hulga andmete migreerimine palju aeglasem, kui lahenduse B ja Outlooki korral.

4. tegur: võrk

Põhitõed   

Protokolli „RPC over HTTP” kasutavate muude tootjate migreerimislahenduste korral on potentsiaalse migreerimisjõudluse mõõtmiseks järgmine hea võimalus.

 1. Looge migreerimisserveris Outlooki abil ühendus Office 365 postkastiga, kasutades selleks protokolli „RPC over HTTP”. Veenduge, et te ei looks ühendust vahemälurežiimi kasutades.

 2. Importige Office 365 postkasti mahukas näidisandmetega PST-fail.

 3. Migreerimisjõudluse väljaselgitamiseks mõõtke, kui kaua kulub aega PST-faili üleslaadimiseks. Migreerimise läbilaskevõime peaks sarnanema sellega, mis kliendid võivad saada protokolli „RPC over HTTP” kasutavate muu tootja migreerimistööriista kasutamisel. Tegelikul migreerimisel esineb ka ballasti, mistõttu võib läbilaskevõime olla veidi erinev.

5. tegur: Office 365 teenus

Office 365 ressurssi seisundil põhinev ahendamine mõjutab migreerimisi, mis kasutavad muude tootjate migreerimistööriistu. Üksikasjalikumat teavet leiate jaotisest Office 365 ressurssi seisundil põhinev ahendamine.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×