Office 365 PowerShelli häälestamise stsenaariumid

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Nende PowerShelli stsenaariumite abil saate luua Office 365 teenustega ühenduse, kuvada spikreid ja määrata skriptide käivituspoliitikat.

Office 365 teenustega ühenduse loomine PowerShelli abil

Office 365 teenustega ühenduse loomiseks tuleb kõigepealt installida või importida uusimad PowerShelli moodulid ja seejärel luua autenditud ühendus.

Azure Active Directoryga ühenduse loomine Windows Azure Active Directory mooduli abil

Windows Azure Active Directory mooduli installimiseks ja ühenduse loomiseks kas konto kasutajanime ja parooli abil või mitmikautentimise (MFA) teel lugege teemat Ühenduse loomine Office 365 PowerShelliga (inglise keeles).

Azure Active Directoryga ühenduse loomine Azure Active Directory V2 mooduli abil

Azure Active Directory V2 mooduli installimiseks ja ühenduse loomiseks kas konto kasutajanime ja parooli abil või mitmikautentimise (MFA) teel lugege teemat Ühenduse loomine Office Azure Active Directory V2 PowerShelli mooduliga (inglise keeles).

Ühenduse loomine Exchange Online’iga

Teavet Exchange Online’iga ühenduse loomise kohta leiate teemast Ühenduse loomine Exchange Online PowerShelliga (inglise keeles).

Microsoft Exchange Online Remote PowerShelli mooduli installimiseks ja MFA abil ühenduse loomiseks lugege teemat Ühenduse loomine Exchange Online PowerShelliga mitmikautentimise abil (inglise keeles).

Ühenduse loomine SharePoint Online’iga

SharePoint Online’i halduskesta installimiseks ja ühenduse loomiseks kas konto kasutajanime ja parooli abil või mitmikautentimise (MFA) teel lugege teemat Ühenduse loomine SharePoint Online’i halduskestaga (inglise keeles).

Ühenduse loomine Skype’i ärirakenduse veebiväljaandega

Ühenduse loomiseks Skype’i ärirakenduse veebiväljaandega konto kasutajanime ja parooli abil lugege teemat Windows PowerShelli kaudu Skype’i ärirakenduse veebiväljaandega ühenduse loomine (inglise keeles).

Järgmiste toimingute abil saate mitmikautentimise teel luua ühenduse Skype’i ärirakenduse veebiväljaandega.

 1. Skype’i ärirakenduse veebiväljaande PowerShelli mooduli praeguse versiooni installimiseks avage leht Skype’i ärirakenduse veebiväljaanne, Windows PowerShelli moodul, klõpsake käsku Download (Laadi alla) ja seejärel käivitage alla laaditud fail ja installige rakendus.

  Igas arvutis, mille kohta Skype’i ärirakenduse veebiväljaannet haldate, tuleb seda teha ainult üks kord.

 2. Avage Windows PowerShelli käsuviip.

 3. Sisestage topeltjutumärkide vahele kontonimi, eemaldades juhendteksti ja tärgid „< and >“.

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  Käivitage tulemiks saadud käsud Windows PowerShelli aknast.

 4. Tippige konto parool dialoogiboksi SkypeForBusinessAuth ja seejärel klõpsake käsku Logi sisse.

 5. Järgige dialoogiboksi SkypeForBusinessAuth juhiseid täiendava autentimisteabe (nt kinnituskoodi) sisestamiseks ja seejärel klõpsake käsku Logi sisse.

Ühenduse loomine Azure Active Directory ja Exchange Online’iga

Kui olete installinud Windows Azure Active Directory mooduli, luuakse nende PowerShelli käskude abil ühendus Azure Active Directory ja Exchange Online’iga

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

Näpunäide.: Selle PowerShelli käsuploki hankimiseks skriptifailina (PS1), klõpsake siin.

Ühenduse loomine kõigi Office 365 töökoormustega

Kõigi Office 365 töökoormustega ühenduse loomiseks samas PowerShelli aknas tuleb kõigepealt importida või installida asjakohased moodulid. PowerShelli käsuplokis luuakse ühendus Azure Active Directory, Skype’i ärirakenduse veebiväljaande, SharePoint Online’i ja Exchange Online’iga.

Sisestage asutuse nimi ja seejärel käivitage konto nime ja parooliga sisselogimisel see PowerShelli käsurida:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Imports the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

Sisestage konto nimi ja seejärel käivitage mitmikautentimisega sisselogimisel see PowerShelli käsurida:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"

#Extract the organization name from the account name
$orgName= ($acctName).Substring($acctName.IndexOf("@")+1, $acctName.IndexOf(".") - $acctName.IndexOf("@") - 1 )

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName $acctName

Teil palutakse neli korda määrata konto kasutajanimi ja parool ning MFA teave (nt kinnituskood).

Abi otsimine PowerShelli kasutamisel

Mõnikord läheb PowerShelli kasutamisel vaja täiendavat abi. Õnneks on PowerShellil sisseehitatud spikrisisu teie juhendamiseks.

PowerShelli cmdlet-käsu spikrifailide kuvamine

Lisateabe saamiseks konkreetse cmdlet-käsu (nt Get-Process) kohta saate käivitada järgmise käsu.

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

TechNeti artikli kuvamine PowerShelli cmdlet-käsu kohta

Konkreetse cmdlet-käsu (nt Get-Process) süntaksi veebiviite avamiseks TechNetis käivitage järgmine käsk.

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

Märkus.: See eeldab toimivat Interneti-ühendust.

PowerShelli käsu näidete kuvamine

Konkreetse cmdlet-käsu (nt Get-Process) näidissüntaksi kuvamiseks PowerShelli aknas käivitage järgmine käsk.

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

PowerShelli spikrifailide värskendamine

PowerShelli spikrisisu värskendatakse regulaarselt. Uusima spikrisisu hankimiseks saate käivitada käsu Update-Help. Seejärel võidakse teile kuvada järgmine teade: „Käsuga Update-Help laaditakse alla Windows PowerShelli moodulite spikrifailid ja need installitakse teie arvutisse.“ Vajutage klahvi Y ja laske moodulil spikrifailid värskendada. See võtab vaid mõne hetke.

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

Näpunäide.: Selle PowerShelli käsuploki hankimiseks skriptifailina (PS1), klõpsake siin.

Skripti käivituspoliitika määramine

PowerShelli skriptid on PowerShelli käsud, mida käivitatakse ühest või mitmest tekstifailist. Skriptide abil saate Windowsis, Microsofti rakenduses ja muidugi Office 365 teenustes levinud toiminguid automatiseerida. Kuna ohtlikud skriptid võivad soovimatuid käske käivitades arvutit kahjustada, on Microsoft teie kaitseks PowerShelli skriptid vaikimisi välja lülitanud. PowerShelli käivituspoliitika saate määrata oma vajaduste kohaselt. Käivituspoliitika sätted on järgmised.

 • Restricted

  Konfiguratsioonifaile ei laeta ja skripte ei käivitata. „Piiratud“ on vaikekäivituspoliitika.

 • RemoteSigned

  See käsk eeldab, et kõik Internetist alla laaditud skriptid ja konfiguratsioonifailid on usaldusväärse väljaandja allkirjastatud.

 • AllSigned

  See säte eeldab, et kõik skriptid ja konfiguratsioonifailid (sh kohalikus arvutis kirjutatud skriptid) on usaldusväärse väljaandja allkirjastatud.

 • Unrestricted

  Selle sättega laaditakse kõik konfiguratsioonifailid ja käivitatakse kõik skriptid. Kui käivitate Internetist alla laaditud allkirjastamata skripti, küsitakse enne selle käivitamist luba.

 • Bypass

  Midagi ei blokeerita ning hoiatusi ega viipasid ei kuvata.

 • Undefined

  Praegune käivituspoliitika eemaldatakse praeguselt ulatuselt. Selle parameetriga ei eemaldata käivituspoliitikat, mis on häälestatud rühmapoliitika ulatuses.

Märkus.: On oluline, et laadite alla või kasutate ainult usaldusväärsest allikast pärinevaid PowerShelli skripte, eriti siis, kui määrate poliitika sätteks „Unrestricted“. Samuti on turvalisuse huvides soovitatav ennistada mis tahes muudatused sättele „Restricted“, kui teil pole parajasti vaja skripte käivitada.

Käsku Set-ExecutionPolicy saab käivitada ainult PowerShelli aknas, mille olete käivitanud administraatorina. Seda nimetatakse ka kõrgendatud PowerShelli seansiks.

Kaugallkirjastatud käivituspoliitika määramine

See käsk eeldab, et kõik Internetist alla laaditud skriptid ja konfiguratsioonifailid on usaldusväärse väljaandja allkirjastatud. Saate asendada sätte RemoteSigned soovitud käivituspoliitika nimega rakendatud poliitika muutmisel.

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Näpunäide.: Selle PowerShelli käsuploki hankimiseks skriptifailina (PS1), klõpsake siin.

Käivituspoliitika piiramine

Selle käsuga muudetakse valitud käivituspoliitika PowerShelli vaikesätteks.

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

Näpunäide.: Selle PowerShelli käsuploki hankimiseks skriptifailina (PS1), klõpsake siin.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Vt ka

PowerShell Office 365 administraatoritele

Office 365 PowerShelli stsenaariumid

Office 365 PowerShell aruandlusstsenaariumid

Office 365 PowerShelli kasutajahaldusstsenaariumid

Veel Office 365 PowerShelli funktsioonide stsenaariume

Office 365 PowerShell kogukonnaresursid

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×