Office 365 Educationi iseteeninduslik registreerumine: tehnilised korduma kippuvad küsimused

Office 365 Education pakub teie õppeasutuse õppuritele, õppejõududele ja muule personalile võimalust ise oma kooli meiliaadressiga kasutajaks registreeruda. Pärast registreerumist saavad õppurid ja õppejõud kohe Office 365 kasutama asuda. Teenusekomplekti „Office 365 Education õppuritele, õppejõududele ja kõrgkoolide töötajatele“ teie õppurite, õppejõudude ja muu personali jaoks pakutavate eeliste kohta lisateabe saamiseks lugege allpool korduma kippuvaid küsimusi koos vastustega.

Selle artikli teemad

Kuidas hõlbustate õppuritel, õppejõududel ja personalil Office 365 kasutajaks registreerumist?

Õppurid, õppejõud ja teised töötajad, kellel on kehtiv kooli meiliaadress, saavad Office 365 kasutajaks registreeruda ja teenuseid (sh mõnel juhul Office 365 ProPlus ja OneDrive for Business) kasutama asuda. Microsoft lubab õppuritel, õppejõududel ja teistel töötajatel Office 365 kasutajaks registreeruda oma kooli meiliaadressiga.

Office 365 Education hõlmab 1 TB OneDrive for Businessi salvestusruumi kasutaja kohta kooliga seotud failide talletamiseks, Office Online’i, SharePoint Online’i ja Yammerit.

Osa koole vastab ka lepingu Office 365 Education Plus tingimustele, mis hõlmab Office 365 ProPlusi ning võimaldab õppuritel, õppejõududel ja haridusasutuste töötajatel installida Office’i uusima versiooni kuni viide PC- või Mac-arvutisse* ja nutiseadmetesse, sh Windowsi tahvelarvutisse ja iPadi.

*Access ja Publisher on saadaval ainult PC-arvutite jaoks. OneNote for Maci peab Mac App Store’ist eraldi alla laadima.

Artikli algusse

Millised on Office 365 Education Plusi kasutamise nõuded õppuritele, õppejõududele ja kõrgkoolide töötajatele?

Koolid vastavad Office 365 Education Plusi kasutamise nõuetele juhul, kui nad litsentsivad Office’i kogu asutuse haridustöötajate ja personali jaoks programmi Education Solutions, Open Value Subscription Education Solutions või kooli lepingu kaudu. Kui kool vastab nõuetele, saavad kõik täis- või osakoormusega õppivad õppurid, õppejõud ja personal hankida lepingu otse Microsofti veebilehelt Office 365 for Education, kui nad vastavad kolmele järgmisele nõudele:

 • neil on kooli meiliaadress (nt sara@contoso.edu), mis võtab vastu ka organisatsioonivälistelt meiliaadressidelt saabuvaid kirju;

 • õppur on piisavalt vana (13-aastane), et registreeruda ise veebipakkumise saajaks;

 • juurdepääs Internetile on olemas.

Artikli algusse

Mida see minu asutuse jaoks tähendab?

Kui teie haridusasutusel on õigus lubada õppuritel, õppejõududel ja personalil otse Microsofti veebilehel registreeruda, on teie asutuse õppurite, õppejõudude ja personali jaoks kolm võimalikku stsenaariumit.

 • 1. stsenaarium. Teie koolil on juba Office 365 keskkond ja õppurite kontod.    Kui õppuril, õppejõul või haridusasutuse töötajal on juba rentniku töö- või koolikonto (nt contoso.edu), kuid tal pole veel lepingut Office Education Plus, aktiveerib Microsoft selle konto jaoks lepingu ning õppurit, õppejõudu või töötajat teavitatakse automaatselt täiendavatest teenustest, sealhulgas võimalusest laadida alla Office 365 ProPlus. Kui õppuril, õppejõul või töötajal on juba kooli kaudu saadud Office 365 Education Plusi konto või mis tahes muu ProPlusi litsents olemas, suunatakse ta sisse logima oma olemasoleva identimisteabega ja talle kuvatakse teade, mis sisaldab nuppu Installi kohe.

 • 2. stsenaarium. Teie koolil on juba Office 365 keskkond, ent pole õppurite kontosid.    Sellisel juhul ei pääse õppur, õppejõud ega töötaja veel Office 365 teenustele juurde. Ta saab kasutajaks registreeruda veebilehel Office 365 Education, kus talle luuakse konto automaatselt. Sel viisil pääseb õppur, õppejõud või töötaja juurde Office 365 Educationiga kaasnevatele teenustele. Kui näiteks õppur Saara kasutab registreerumiseks oma kooli meiliaadressi (nt Saara@contoso.edu), lisab Microsoft Saara automaatselt contoso.onmicrosoft.com Office 365 keskkonnas kasutajaks ja aktiveerib tema konto jaoks Office 365 Educationi lepingu. Kui Saara õpib koolis, mis vastab õppuritele ette nähtud soodustuse saamiseks nõutavatele tingimustele, antakse talle Office 365 Education Plusi litsents, mis lubab tal installida Office 365 ProPlusi.

 • 3. stsenaarium. Office 365 keskkond pole teie kooli meilidomeeniga ühendatud.    Kui Saara registreerub Office 365 Educationi kasutajaks, ent tema õppeasutus pole veel Office 365 teenuste kasutamiseks registreerunud, loob Microsoft selle meilidomeeniga Office 365 keskkonna, lisab Saara kasutajaks ja tagab talle automaatselt juurdepääsu teenustele. Samasse keskkonda lisatakse kõik sama meilidomeeniga kasutajad ning neile tagatakse asjakohased teenused. Kooli IT-osakond või domeeni administraator saab mis tahes ajal registreeruda teenusekomplekti Office 365 Education kasutajaks ning asuda olemasolevaid kasutajaid ja teenust haldama.

Artikli algusse

Kuidas see minu turvet ja vastavust mõjutab?

Teenusega OneDrive for Business, nagu ka muude Office 365 teenustega, on kontroll IT-administraatori käes. Office 365 halduskeskus tagab administraatoritele ühe koha, kust nad saavad kõiki teenuse OneDrive for Business osi hallata, sh saidikogu ja kasutajaprofiile, otsingu- ja tuvastusfunktsiooni konfiguratsiooni, õiguste haldust ja aruandlust ning palju muud. Lisaks halduskeskusele pakub see administraatoritele võimalust hallata kasutajate ja sisu eri aspekte, sh juurdepääsu, salvestusruumi eraldamist ja sisu ühiskasutuse piiranguid.

Nõuetele vastavuse halduse alla kuuluvad valikulised auditid, e-juurdlus ning praegused kasutuse kokkuvõtted, mida saab kasutada vastavuse haldamiseks ja murettekitavate alade uurimiseks. Lisateavet OneDrive for Businessi turbe ja nõuetele vastavuse haldamise kohta leiate lehelt OneDrive for Business.

Mida peab minu õppeasutus tegema, et saaksime selle õppuritele, õppejõududele ja muule personalile kättesaadavaks teha?

Enamikus riikides ei pea teie õppeasutus liitumiseks tegema mitte mingisuguseid haldustoiminguid. (Mõnes riigis peate konkreetselt andma oma nõusoleku, täites jaotises Mõnes riigis nõutavad nõustumistoimingud toodud juhised.) Üldjuhul piisab sellest, kui annate oma õppuritele, õppejõududele ja muudele töötajatele teada, et Office 365 Education või Office 365 Education Plus on nende jaoks kättesaadav. Selleks saate kasutada tööriistakomplekti Office 365 Campus Marketing sisu. Komplekt sisaldab meilimalle, plakateid, veebiribareklaame ja palju muud, mis aitavad õppurite, õppejõudude ja personali teadlikkust suurendada. Kui teil on konkreetseid küsimusi, mida teie kool peaks tegema, pöörduge oma Microsofti esindaja poole.

NB!:  Kui teil on mitu meilidomeeni, võib teil tekkida soovi, et kõik meiliaadressid (laiendist olenemata) asuksid samas domeenis. Selleks looge enne seda, kui teie õppurid, õppejõud või teised töötajad Office 365 Educationi kasutajaks registreeruvad, oma esmane Office 365 rentnik ja lisage selles rentnikkeskkonnas kõik meiliaadresside domeenid. Seda tuleb kindlasti teha enne kõike muud, kuna pärast kasutajate loomist ei saa neid enam automaatselt ühest rentnikkeskkonnast teise üle viia.

Mõnes riigis nõutavad nõustumistoimingud

Teatud riikides asuvad kliendid peavad esmalt lubama vastava sätte, et uued kasutajad saaksid olemasolevate Office 365 rentnikega liituda. Nendes riikides tuleb Office 365 Educationi või Office 365 Education Plusi õppuritele ja õppejõududele kättesaadavaks tegemiseks esmalt täita järgmised juhised.

Märkus.: Nende toimingute tegemiseks on vaja Windows PowerShelli. Windows PowerShelliga alustamiseks lugege Windows PowerShelli kasutusjuhendit.

 1. Installige teenuse Microsoft Online Services sisselogimisabimees IT-töötajate jaoks (beetaversioon). (Laadige see alla siit.)

 2. Kui te pole seda veel teinud, installige Azure Active Directory mooduli värskeim 64-bitine versioon Windows PowerShelli jaoks.

  • Pärast lingi klõpsamist klõpsake installeripaketi käivitamiseks nuppu Käivita.

 3. Avage Windows PowerShell ja tippige järgmised käsud:

  • Import-Module MsOnline

  • Connect-MsolService

 4. Tippige dialoogiboksis oma Office 365 kasutajanimi ja parool.

 5. Tippige järgmine Windows PowerShelli käsk, et lubada uutel kasutajatel automaatselt oma Office 365 rentnikuga liituda:

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Artikli algusse

Mida see tähendab minu haridustöötajate ja personali jaoks, kes juba teenusekomplekti Office 365 kasutavad?

Nende jaoks, kel juba on leping „Office 365 haridustöötajatele“, ei muutu midagi. Kuna aga lepinguga saab igal ajal liituda uusi tellijaid, peaksite kindlasti üle vaatama oma SharePointi saidi õiguste sätted (kui see on asjakohane).

NB!: Kui õppurite, õppejõudude ja personali jaoks on teie Office 365 keskkond uus, peaksid õppejõud ja personal veenduma, et saitidel on lugemis- ja kirjutamisjuurdepääsu jaoks asjakohased rühmaõigused. Lisateavet õiguste määramise kohta leiate teemadest Dokumentide ja kaustade ühiskasutus teenusekomplektis Office 365 ja Office 365 õigused.

Artikli algusse

Kuidas muudab see praegust kasutajate identiteetide haldamisviisi?

Kui teie koolil on juba Office 365 keskkond ja õppurite kontod, siis identiteetide haldus ei muutu.

Kui teie koolil on juba Office 365 keskkond, kuid pole õppurite kontosid, loome rentnikukontol kasutaja ja määrame litsentsid vastavalt õppuri koolimeiliaadressile. See tähendab, et mis tahes ajal hallatavate kasutajate arv kasvab, kui õppurid, õppejõud ja personal teenuse kasutajaks registreeruvad.

Kui haldate kataloogi asutusesiseselt ja kasutate teenuseid Active Directory Federation Services (AD FS), ei lisa Microsoft teie rentnikukontole kasutajaid ning teie rentnikukontoga liituda soovivatele õppuritele, õppejõududele ja personalile saadetakse sõnum, et nad võtaksid ühendust oma asutuse arvutiadministraatoriga.

Kui teie koolil pole meilidomeeniga ühendatud Office 365 keskkonda, siis identiteetide haldust ei muudeta. Õppurid, õppejõud ja personal lisatakse uude pilvepõhisesse kasutajakataloogi ning teil on võimalik rentnikukonto administraatoriks hakata ja kasutajaid hallata.

Artikli algusse

Kuidas toimub Microsofti õppuritele loodud rentnikukonto haldamine?

Kui rentnikukonto lõi Microsoft, saate selle rentnikukonto järgmiselt endale taotleda ja seda hallata.

 1. Liituge rentnikukontoga meiliaadressi domeeni kaudu, mis vastab rentnikukonto domeenile, mida soovite hallata. Näiteks kui Microsoft on loonud rentnikukonto contoso.edu, tuleb teil rentnikukontoga liituda meiliaadressiga, mille lõpp on @contoso.edu.

 2. Administraatoriõiguste taotlemiseks kinnitage domeeni omamist. Kui olete rentnikukontoga liitunud, saate pärast domeeni omamise kinnitamist end administraatoriks määrata. Selleks valige teenusekomplektis Office 365 menüüs Sätted Ikoon Sätted valik Office 365 sätted ja seejärel link Administraatoriks saamine. Lisateavet leiate teemast Administraatoriks saamine teenusekomplektis Office 365.

Artikli algusse

Kui mul on mitu domeeni, kas saan siis hallata Office 365 rentnikukontot, kuhu õppurid, õppejõud ja personal lisatakse?

Kui te ei tee midagi, luuakse rentnikukonto iga õppuri meilidomeeni ja alamdomeeni jaoks.

Tehke järgmist, kui soovite, et kõik õppurid, õppejõud ja personal oleksid sõltumata nende meiliaadressilaienditest samal rentnikukontol.

 • Looge juba aegsasti sihtrentnikukonto või kasutage olemasolevat rentnikukontot ning lisage sinna kõik olemasolevad domeenid ja alamdomeenid, mida soovite ühendada. Seejärel liituvad registreerumisel sihtrentnikuga kõik õppurid, õppejõud ja personal, kelle meiliaadressid lõppevad vastava domeeni ja alamdomeeniga.

  NB!: Pärast kasutajate loomist ei saa neid automaatselt ühest rentnikukontost teise ümber paigutada. Lisateavet selle protsessi kohta leiate teemast Domeeni lisamine teenusekomplekti Office 365.

Artikli algusse

Kui lisan teenusekomplekti Office 365 domeeni, siis kas see mõjutab meilivoogu? Mida teha, kui domeen määrab Exchange Online’i vaikimisi autoriteetseks?

Alamdomeenid lisatakse Exchange Online’is autoriteetseteks domeenideks, kui Office 365 juurdomeen on Exchange Online’is meilide jaoks häälestatud. Määrake domeen kindlasti ka mitteautoriteetseks edastusdomeeniks. Vajadusel korral muutke saatmiskonnektoreid. Lisateavet leiate teemast Aktsepteeritud domeenide haldamine Exchange Online’is.

Mul on eelnevalt rentnikukontole tellitud nii Office 365 Educationi kui ka Office 365 ProPlusi litsentsid. Nüüd on mul veel suur hulk Office 365 Education Plusi litsentse. Millist litsentsivaru tuleks edaspidi kasutada?

Mõlemad litsentsivarud sobivad. Lihtsuse huvides võiksite kasutada ühte litsentsivaru õppurite ning teist õppejõudude ja personali jaoks.

Kuidas saan takistada õppureid minu olemasoleva Office 365 rentnikukontoga liitumast?

Administraatorina saate teha teatud toiminguid, et takistada õppureid, õppejõude ja personali olemasoleva Office 365 rentnikukontoga liitumast. Kui selle valiku blokeerite, siis õppurite sisselogimiskatsed nurjuvad ning nad suunatakse oma asutuse arvutiadministraatoriga ühendust võtma.

Nende toimingute tegemiseks on vaja Windows PowerShelli. Windows PowerShell kasutamiseks lugege PowerShelli kasutusjuhendit.

Järgmiste toimingute tegemiseks tuleb teil installida Azure Active Directory Windows PowerShelli mooduli uusim 64-bitine versioon.

Pärast lingi klõpsamist klõpsake installijapaketi käivitamiseks käsku Käivita.

Litsentside automaatse jagamise keelamine   . Kasutage seda Windows PowerShelli skripti, et keelata olemasolevatele kasutajatele litsentside automaatne jagamine.

Olemasolevatele kasutajatele litsentside automaatse jagamise keelamiseks tehke järgmist.

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false

Olemasolevatele kasutajatele litsentside automaatse jagamise lubamiseks tehke järgmist.

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

Rentnikukontodega automaatse liitumise keelamine   : selle Windows PowerShelli käsuga saate takistada uutel kasutajatel hallatud rentnikukontoga liituda.

Tehke järgmist, et keelata uutel kasutajatel rentnikukontoga automaatselt liituda.

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Tehke järgmist, et lubada uutel kasutajatel rentnikukontoga automaatselt liituda.

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Märkus.: Kui teete kasutajate ühinemise takistamiseks neid toiminguid, ei muudeta praegust Student Advantage‘i ettevalmistusprotsessi. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Office 365 Education.

Artikli algusse

Kuidas saan kindlaks teha, kas rentnikukontol on blokeering sisse lülitatud?

Kasutage järgmist PowerShelli skripti: Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Kuidas keelata Office 365 ProPlusi allalaadimisteatiste kuvamine kasutajatele?

Kui keelate rentnikkeskkonnas automaatse litsentsimise, keelatakse ühtlasi ka hüpikteadete kuvamine teie kasutajatele. Automaatse litsentsimise keelamiseks lugege artikli Kuidas saan takistada õppureid, õppejõude ja personali minu olemasoleva Office 365 rentnikukontoga liitumast? jaotist Litsentside automaatse jagamise keelamine.

Kas minu asutuse õppurid saavad selle pakkumise eeliseid kasutada, kui blokeerime välised meilisõnumid?

Meilituvastust nõutakse registreerumiseks õppuritelt, õppejõududelt ja personalilt, kellel veel kontot pole. Kuigi see on hõlpsaim viis kinnitada õppuri nõuetele vastavust, saate luua kasutajakontodega rentniku (nt tegite seda CSV-failiga, PowerShell cmdlet-käskude või DirSynciga), et teie õppurid, õppejõud ja personal saaksid kasutada automaatse litsentseerimise funktsiooni eeliseid ning pääseda juurde meie pakutavatele teenustele.

Artikli algusse

Kas saan mitu Office 365 rentnikukontot ühendada?

Ei. Alates tänasest ei saa te rentnikukontosid ühendada.

Artikli algusse

Minu asutuse õppurid, õppejõud ja personal on teatanud programmi kaudu Office’i allalaadimisel esinenud tõrgetest. Millised saadaolevad ressursid võiksid neid selle probleemi korral aidata?

Kui teie õppuritel, õppejõududel ja personalil on Office’i installimisega probleeme, saavad nad tutvuda installimisjuhistega: Office’i installimine PC- või Mac-arvutisse ettevõtetele mõeldud Office 365 lepingu korral.

Artikli algusse

Kuidas teada saada, et minu rentnikukontoga on liitunud uued kasutajad?

Õppuritele, õppejõududele ja personalile, kes on teie rentnikukontoga programmi käigus liitunud, määratakse kordumatu litsents, mille saate administraatori armatuurlaua aktiivsel kasutajapaanil filtri abil kuvada.

Uue vaate loomiseks valige Office 365 halduskeskuses Kasutajad > Aktiivsed kasutajad ja seejärel valige menüüst Vaate valimine käsk Uus vaade. Pange oma vaatele nimi ja tehke jaotises Määratud litsents valik Office 365 Education Plus õppuritele või Office 365 Education Plus haridustöötajatele. Kui uus vaade on loodud, kuvatakse kõik programmiga ühinenud õppurid, õppejõud ja personal teie rentnikukontol.

Artikli algusse

Kas see muudab minu OneDrive‘i ja SharePointi turbe haldamisviisi?

Vaadake kindlasti üle oma SharePointi saidiõiguste sätted ja kasutajapoliitikad (vajadusel). Kui õppurid, õppejõud ja personal kasutavad teie Office 365 rentnikku esimest korda, peaksid õppejõud ja kooli töötajad veenduma, et nende saitidel ja OneDrive’il on õppurite jaoks asjakohased juurdepääsuõigused. Lisateavet õiguste määramise kohta leiate teemadest Dokumentide ja kaustade ühiskasutus teenusekomplektis Office 365 ja Office 365 õigused.

Artikli algusse

Olen SAML-i/Shibbolethi klient. Kas saan siiski ise ProPlusi klientkomplekti kasutajaks registreeruda?

Office 2016 klient toetab praegu SAML-i/Shibbolethi. 2016. aasta veebruarist alates on see saadaolev vaikeklient. Enne seda said administraatorid Office 2016 funktsioonide kasutamiseks oma asutuses sisse lülitada esmaväljaande võimaluse.

Kas peaksin veel millekski valmis olema?

 • Parooli lähtestamistaotluste arv võib kasvada. Lisateavet selle toimingu kohta leiate teemast Kasutaja parooli lähtestamine.

 • Õppuritele, kes on nooremad kui 13, peate õppurite eelislitsentsimise tavaprotsessi kaudu ette valmistama õppurilitsentsid.

 • Saate kasutaja rentnikukontolt eemaldada Office 365 halduskeskuse tavaprotsessi kaudu. Kui kasutaja on õppur, õppejõud või töötaja, kellel on teie haridusasutuses aktiivne meiliaadress, saab ta siiski uuesti liituda, v.a juhul, kui keelate liitumise kõigi õppurite, õppejõudude ja töötajate jaoks.

Artikli algusse

Office 365 litsentsimise ülevaade

Lepingu Office 365 Education või Office 365 Education Plus litsents määratakse automaatselt, kui õppur, õppejõud või muu töötaja kasutab iseregistreerumist. Office 365 administraator saab litsentse määrata ka tavapärasel viisil. Litsentside saadavus ei mõjuta litsentsi määramisega seatud eelistusi.

Allpool leiate vastused täiendavatele litsentsimisega seotud küsimustele.

 • Miks kuvatakse minu Office 365 rentnikkeskkonnas piiramatu arv Office 365 Educationi litsentse?

  Pakume Office 365 rentnikukontol neid litsentse selleks, et saaksite lepingu eeliseid õppuritele, õppejõududele ja personalile hõlpsamalt pakkuda. Koolid, kes lubavad õppuritel, õppejõududel ja personalil iseseisvalt registreeruda, saavad suunata kasutaja registreerumislehele ning pärast kontrollimist määratakse talle automaatselt üks neid litsentsidest. Samuti saate litsentse määrata Office 365 haldusportaalis tavapärase litsentside määramise protsessi kaudu.

 • Kas Office 365 Educationi litsentsid kuvatakse minu rentnikukontol ka pärast iseregistreerumise keelamist?

  Jah. Litsentside saadavus ei mõjuta ettevalmistusprotsessi haldamist. Kui teie asutus ei luba kasutajatel kontosid ise ette valmistada, siis litsentse automaatselt ei määrata.

 • Kuna Microsoft on need litsentsid lisanud, siis kas see tähendab, et minu rentnikukontol kuvatakse nüüd õppurite ja/või õppejõudude ja personali uued kontod?

  Ei. Saate õppurite, õppejõudude ja personali rentnikukontoga liitumist reguleerida. Kui soovite, et kasutajad ei saaks kontosid ise ette valmistada, vaadake ülaltoodud teavet.

 • Kes haldab litsentside nõuetele vastavuse kontrollimist?

  • Halduseta rentnikukontode korral vastutab kontrollimise eest Microsoft. Nõuetele vastavuse kontrollimiseks saadetakse kiri õppuri, õppejõu või töötaja koolimeiliaadressile, millega ta pakkumise saajaks registreerus.

  • Kooli IT-osakonna hallatavate rentnikukontode korral vastutate ise tellimuste juurdepääsu eest ja tagate, et õppurid, õppejõud ja personal vastaksid lepingu „Office 365 Education üliõpilastele, õppejõududele ja kõrgkoolide töötajatele” nõuetele (sh vastavus pärast lõpetamist, õppekoormuse muutmist vms).

 • Kui minu asutuse õppur, õppejõud või töötaja registreerub meilitoega domeeniga, mida pole veel mu põhirentnikukontoga seotud, siis kas äsja loodud rentnikukonto saab litsentse?

  Äsja loodud rentnikukonto saab samuti ettevalmistatud litsentsid, et iga alamdomeeni kasutav õppur või õppejõud/töötaja saaks kohe asuda Office 365 teenuseid kasutama.

 • Millised kasutustingimused rakenduvad Office 365 Education Plusi litsentsidele hallataval rentnikukontol?

  Office Education Plusi litsentsid on saadaval õppuritele ette nähtud soodustusena, mille saamiseks teie asutus EES-i (Enrollment Education Solutions) lepingu alusel kvalifitseerub. Nende litsentside kasutamise osas kehtib too leping. Programmileping, millega kasutajad nõustuvad iseregistreerumise käigus, kehtib uutele kasutajatele uue mittehallatava rentnikukonto korral ja mittehallatava rentnikukonto ülevõtvatele administraatoritele. Pärast seda, kui administraator on uue mittehallatava rentnikukonto domeenikuuluvuse kinnitanud, loetakse see rentnik nüüd haridusasutusega seotuks ja ka nende litsentside osas hakkavad kehtima haridusasutuse EES-i tingimused.

 • Mida teha juhul, kui minu haridusasutus ei kvalifitseeru enam õppuritele ette nähtud soodustuste saamiseks?

  Juhul, kui teie haridusasutus ei kvalifitseeru enam õppuritele ette nähtud soodustuse saamiseks (ehk ei vasta enam programmi vastavusnõuetele), on haridusasutuse IT-administraatori ülesanne õppurite ja õppejõudude juurdepääs tühistada. See hõlmab nende kontode kasutajate litsentside eemaldamist, õppurite ja õppejõudude teavitamist andmete mujale ülekandmise kohta ning neile teenustele juurdepääsu eemaldamist.

Artikli algusse

Office 365 Education ning perehariduse ja privaatsusseadus (Family Education Rights and Privacy Act – FERPA)

FERPA seab nõuded USA haridusasutustele seoses õpilaste haridusdokumentide (sh meilisõnumite ja manuste) kasutamise ja avaldamisega. Microsoft nõustub kasutama ja avaldama FERPA seatud piiranguid, millega piiratakse õpilaste haridusdokumentide kasutamist Microsofti poolt (sh nõustub Microsoft mitte skannima meilisõnumeid ega dokumente Office 365 teenustes kuvatavate reklaamide jaoks).

Allpool leiate vastused korduma kippuvatele küsimustele.

 • Kas Office 365 iseteenindusliku registreerumise võimalus toob kaasa probleeme FERPA nõuetele vastavusega, kui kool on Office 365 rentniku juba loonud?

  FERPA nõuetele vastavus pole probleem, kui koolil on hallatav rentnik juba olemas. FERPA kehtib USA haridusasutustele ja nõuab koolidelt vanemliku nõusolekuga arvestava protsessi kasutamist. Selline nõusolekut arvesse võttev protsess kehtib ka uutele õppuritele, õppejõududele ja teistele töötajatele, kes liituvad olemasoleva rentnikuga.

 • Kas Office 365 iseteenindusliku registreerumise võimalus toob kaasa probleeme FERPA nõuetele vastavusega, kui kool pole veel Office 365 rentnikku loonud?

  FERPA nõuetele vastavus pole probleem, kui kool ei halda Office 365 rentnikku. Selle stsenaariumi korral ei tegele kool kontode haldamisega ning koolilt ei eeldata õppurite, õppejõudude ja teiste töötajate haridusdokumentidele juurdepääsu ega nende dokumentide kasutamist. Seetõttu FERPA ei kehti.

  Microsoft suhtub mittehallatava Office 365 rentniku uute kasutajate turvalisuse ja privaatsuse tagamisse olemasolevate Office 365 klientidega võrdväärselt.

 • Juhul, kui kool pole Office 365 rentnikku loonud, võivad meiliaadressid olla mittehallatavates domeenides nähtavad, kui dokumente omavahel jagatakse. Selle stsenaariumi korral ei saa koolid selle vältimiseks midagi ette võtta. Kas see mõjutab kooli vastavust FERPA nõuetele?

  Juhul, kui kool ei halda Office 365 rentnikku, pole kool rentniku administraator. Office 365 rentniku administraator on Microsoft. Seetõttu pole küsimus kooli FERPA nõuetele vastavuse kohta asjakohane.

 • Juhul, kui kool võtab mittehallatava rentniku enda kontrolli alla, kuidas saab siis kool jätkuvalt tagada FERPA nõuetele vastavuse?

  Vastavalt FERPA-le võivad koolid ilma nõusolekuta avaldada nn kataloogiteavet (nt õppuri nimi, aadress, telefoninumber, sünnikuupäev ja -koht, saadud auhinnad ja aukirjad, koolis õppimise aeg). Siiski peavad koolid lapsevanematele ning asjakohastele õppuritele, õppejõududele ja teistele töötajatele kataloogiteabe kohta teavet andma ning lubama vanematel ja õppuritel, õppejõududel ja teistel töötajatel mõistliku aja jooksul taotleda, et kool ei avaldaks nende kohta kataloogiteavet.

Artikli algusse

Riigid, kus uute kasutajate lisamiseks olemasolevatele Office 365 rentnikukontodele on vaja spetsiaalseid liitumistoiminguid

Pakistan, Araabia Ühendemiraadid, Kasahstan, Türgi, Jeemen, Aserbaidžaan, Kuveit, Jordaania, Katar, Bahrein, Omaan, Liibanon, Küpros, Saudi Araabia, Iisrael, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Ukraina, Šveits, Rootsi, Teravmäed, Hispaania, Sloveenia, Slovakkia, Serbia, San Marino, Venemaa, Rumeenia, Portugal, Poola, Norra, Holland, Montenegro, Monaco, Moldova, Malta, Makedoonia Vabariik, Luksemburg, Leedu, Liechtenstein, Läti, Jersey, Itaalia, Man, Iirimaa, Island, Ungari, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Guernsey, Kreeka, Gibraltar, Saksamaa, Prantsusmaa, Soome, Fääri saared, Eesti, Taani, Tšehhi Vabariik, Horvaatia, Bulgaaria, Bosnia ja Hertsegoviina, Belgia, Valgevene, Austria, Andorra, Albaania, Ahvenamaa

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×