Näpunäited publikatsioonide isikupärastamiseks

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Enamikele püsiklientidele meeldib, kui neid poodides või restoranides mäletatakse — mitte ainult nimesid, vaid ka nende eelistusi. Näiteks võiks neid tervitada järgnevalt:

"Mäletate, Te palusite endale teada anda, kui uued näidised saabuvad? Need on nüüd siin, Teie lemmikvärvi!"

"Reserveerisin Teile lemmiklaua. Ja lõhe, mis Teile eelmisel korral väga maitses, on täna erimenüüs."

Selle artikli teemad

Miks isikupärastada?

Andmefaili loomine

Aadressiploki ja tervituse lisamine

Märkuste ja hüperlinkide lisamine

Miks isikupärastada?

Tavaliselt klientidele meeldib, kui neid mäletatakse ja abistatakse — ka vaid põhjusel et, nad saavad soovitu kiiremini kätte. Selline isiklik lähenemine kasvatab kliendi lojaalsust. Kui kauplused ja restoranid peavad oma klientide huvide kohta täpset arvestust, vastavad kliendid sellele tavaliselt tagasipöördumise ja suurema hulga aja ning raha kulutamisega.

Postitustega on sama lugu. Kui lisate sõnumisse sisu, mis vastab konkreetse kliendi huvidele, pöörab klient selle tähelepanu ja vastab palju suurema tõenäosusega.

Koguge vajalikku teavet klientide kohta

Loomulikult võib konkreetse kliendi huvide ja iseloomuomaduste väljaselgitamine olla keeruline ülesanne. Te peate koguma teavet, salvestama selle kujul, mis on hõlpsalt allalaaditav, ja filtreerima omaduste alusel, mis mängivad teie äritegevuses olulist rolli ning aitavad postitusse tehtud investeeringuid maksimaalselt ära kasutada. Mida täpsemalt suudate määratleda ühiste huvidega kliendid, seda rohkem kasu te oma investeeringust tõenäoliselt saate.

Microsoft Office Publisheri võib aidata. Microsoft Publisher või muudes programmides, nt Microsoft Office Exceli, Microsoft Office Outlooki, Microsoft Office Outlooki Ärikontaktide halduri ja Microsoft Office Access loodud andmebaasi saate sisestada klientide andmeid. Lisaks saate osta, näiteks neile, Microsoft List Builder loendid.

Teabe kogumise järel saate selle analüüsi põhjal välja selgitada, mis on teie parimatel klientidel ühist, rühmitada nad sarnasuste põhjal ja isikupärastada oma postitused, juhtides klientide tähelepanu nende erihuvidele.

Lehe algusse

Andmefaili loomine

Aadresside ja isikuandmeid, et lisada publikatsioonides on pärit kuskil. Miks on esimene samm ettevalmistamine Hulgipostituse on luua andmete faili, mis sisaldab teie kliendid kontaktteave. Teie andmefaili, saate kasutada Microsoft Office Exceli töölehel, Microsoft Office Wordi tabel, Microsoft Office Accessi andmebaasi või isegi Microsoft Office Outlooki kontaktide kausta. Teie postitusloendis ehitatakse selle andmefaili.

Andmefaili loomisel pidage meeles järgmist (nimekirja lugemise ajal vaadake ka järgnevat pilti, mis näitab Exceli töölehe veerge ja postkaardi mõlemal küljel asuvaid koostevälju).

 • Veergudes oleva teabe tüübid.     Iga andmefaili veerg vastab ühele teabeosale, mille soovite publikatsiooni lisada. Kui soovite lisada nt kliendi aadressi ja isikliku märkuse igale prinditavale postkaardile, peab andmefail sisaldama veerge nime, aadressi, linna, maakonna, postiindeksi ja isikliku märkuse tarbeks.

 • Üks kirje rea kohta.     Iga andmefaili rida sisaldab teavet, mis läheb ühele publikatsiooni koopiale. Näiteks läheb kogu Exceli töölehe teisel real olev teave postkaardile, mille saadate kliendile nr 1, kogu kolmandal real olev teave läheb postkaardile, mille saadate kliendile nr 2 jne.

 • Väljade lisamine publikatsiooni.     Andmefailis oleva teabe kasutamiseks asetate oma publikatsiooni välju — üks väli iga teabeosa kohta, mille soovite lisada. Kui soovite näiteks printida igale postkaardile nime, aadressi, linna, maakonna, postiindeksi ja isikliku märkuse, peab publikatsioon sisaldama välju iga eelpool mainitud teabeosa kohta.

Exceli arvutustabelis olevad veerud kattuvad postkaardi publikatsiooni väljadega

Näpunäide. : Kui soovite ühendada piltide väljaanded, mida kavatsete e-posti, sisaldama andmefaili pildi faili nimi andmeid sisaldav veerg. Iga selle veeru rida peaks sisaldama failinime konkreetse pildi, nt: Firstphoto.jpg. Kui pilte ei asu samasse kausta, mis on andmeallika, kaasake iga pildi tee.

Lehe algusse

Aadressiploki ja tervituse lisamine

Nii uudiskirjale trükitud aadressiplokk (see on parem kui kleebitud postitussilt) kui kliendi nime sisaldav tervitusrida on lihtsad isikupärastamismeetodid, mis näitavad, et teie postitus on loodud igale adressaadile eraldi.

Nime, aadressi ja muud teavet sisaldava aadressiploki lisamine

 1. Klõpsake tööpaani Kirjakooste (Toiming 2: Publikatsiooni ettevalmistamine) jaotises Veel võimalusi käsku Aadressiplokk.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Aadressiploki lisamine aadressi kaasatavaid elemente ja klõpsake seejärel nuppu OK.

  Märkus. : Kui andmeallika andmeväljade nimed ei vasta nende väljade nimedele, mida Publisher kasutab aadressiploki loomiseks, peate dialoogiboksis Aadressiploki lisamine klõpsama nuppu Väljade vastavus. Valige dialoogiboksi Väljade vastavus ripploendist Publisheri väljadele vastavad andmeallika väljad.

Tervitusrea lisamine

 1. Klõpsake tööpaani Kirjakooste (Toiming 2: Publikatsiooni ettevalmistamine) jaotises Veel võimalusi käsku Tervitusväljend.

 2. Valige dialoogiboksis Tervitusväljendi lisamine tervitusväljendi vorming, mis sisaldab soovitud tervitust, nimevormingut ja järgnevat kirjavahemärki. Või tippige iga tekstiväljale Uus kirje.

 3. Sisestage tekst, mida soovite kuvada juhul, kui Publisher ei suuda adressaadi nime tõlgendada (nt kui andmeallikas ei sisalda adressaadi ees- ega perekonnanime, vaid ainult ettevõtte nime).

 4. Klõpsake nuppu OK.

  Märkus. : Kui andmeallika andmeväljade nimed ei vasta nende väljade nimedele, mida Publisher kasutab tervitusväljendi loomiseks, peate dialoogiboksis Tervitusväljend klõpsama nuppu Väljade vastavus. Valige dialoogiboksi Väljade vastavus ripploendist Publisheri väljadele vastavad andmeallika väljad.

Pildi lisamine aadressile

Aadressiploki, aga ka mis tahes ala publikatsiooni saate lisada pildi või foto. Millist pilti kuvatakse saab muuta vastavalt kliendi kaubamärgi intressi, vanus, sugu või muud andmeväljad, mis silma peal.

Lisateavet piltide lisamise ja pildifaili teavet sisaldava andmefaili loomise kohta vt jaotisest Andmeallika loomine kirja- ja kataloogikoosteks.

 1. Klõpsake publikatsioonis kohal, kuhu soovite lisada pildi koostevälja (nt aadressiploki kõrval).

 2. Klõpsake tööpaani Kirjakooste (Toiming 2: Publikatsiooni ettevalmistamine) jaotises Veel võimalusi käsku Pildiväli.

 3. Valige dialoogiboksis Pildivälja lisamine teie andmefailis oleva foto teabele vastav väli ja klõpsake OK.

  Publisher lisab publikatsioonis märgitud sisestuskohta pildiraamis oleva koostevälja. Pildiraami saab liigutada ja selle suurust muuta.

Lehe algusse

Märkuste ja hüperlinkide lisamine

Kui olete klientide isiklike andmete hoidmiseks loonud andmefaili (vt jaotist Näpunäited e-postitusloendite koostamiseks), saate olemasolevat teavet kasutada spetsiaalselt kliendi huvidele vastava sisu edastamiseks. Kliendi huvidele vastava sisu edastamine on üks isikupärastamise tõhusamaid vorme. Näiteid.

 • Eraldi postitused eri sugudele.    Andke teada uuest, ainult meestele või ainult naistele mõeldud tootesarjast, lisades postitusloendisse iga adressaadi soo ("mees" või "naine"), ning filtreerige välja kumbki sugu. Võite filtreerida ka lihtsalt tiitliväljal ("Hr" ja "Pr") olevaid erinevaid kirjeid. Saate postitusse lisada URL-i (trükipublikatsioonis) või otselingi veebilehele (meilisõnumis), mis tutvustab mõlema soo esindajatele nende võimalusi. Selleks peate sobiva URL-i lisama igale vastavas veerus olevale kirjele.

 • Fookuse adressaatide teatud vanuse.     Teavitada kliente toodete või teenuste, mis on korral nende klientide etapi (nt kavandamise aegumine kahekümnendates või pensionile jäämise viiekümnendates kavandamise) koguda sünni kuupäevad klientide nimega sünni tear (nt "1945").

  Kui soovite kõigile klientidele, kelle sünnipäev langeb jooksvasse kuusse, teha reklaamkingituse, võite nende sünniajad koguda kujul "päev, kuu, aasta" (nt "1. jaanuar 2008").

 • Kasutage ostutellimuste ajalugu    Saatke hiljuti suuri ostutellimusi teinud klientidele eriteateid või teavitage neid lemmiktootemarkide uutest mudelitest. Kui jälgite klientide iga ostu, saate tootesarja uue saadetise korral andmefailist sorteerida tootemargi ostuajaloo või teavitada klienti sarnastest toodetest, mida teised kliendi on ostnud ("Sama toodet ostnud kliendid on valinud ka neid tooteid").

Lisage isiklik märkus

Võite saata sarnaste huvidega kliendisegmendile kohandatud tekstisõnumi. Selleks sisestage nimetatud sõnumit sisaldav andmefaili väli (või veerg) ja lisage seejärel sobiv sõnum igale kirjele (või reale). Soovi korral võite sarnase sõnumi saata samast soost, samaealistele, samal kuupäeval sündinud või viimase kuue kuu jooksul tooteid ostnud klientidele. Postitusloendi koostamise kohta vt lisateavet jaotisest Näpunäited postitusloendite koostamiseks.

 1. Klõpsake publikatsiooni tekstivälja, kuhu soovite isikupärastatud teabe lisada, või klõpsake menüüs Lisa käsku Tekstiväli ja lohistage ristkülik sobiva suuruseni.

  • Kui tekstiväljal on juba tekst ja te soovite asendada teksti, valige ka.

  • Kui tekstiväljal on juba tekst ja te soovite selle säilitada, viige kursor kohale, kuhu soovite isikupärastatud teksti lisada.

 2. Klõpsake Kirjakooste tööpaani loendiboksis sobivat koostevälja.

Isikupärastatud hüperlingi lisamine

Võite publikatsioonile lisada isikupärastatud hüperlingi, mis juhatab kliendi veebilehele, mis vastab nende erihuvidele või vajadustele. Hüperlingi tõeliselt isiklikuks tegemiseks võite selle tekstile lisada kliendi nime või muud andmeväljad.

 1. Klõpsake tööpaani Kirjakooste (Toiming 2: Publikatsiooni ettevalmistamine) jaotises Veel võimalusi käsku Lisa isikupärastatud hüperlink.

 2. Tippige dialoogiboksi Isikupärastatud hüperlingi lisamine kuvatav tekst ja veebilehe aadress, millele soovite kliendid hüperlingi klõpsamise korral juhatada.

 3. Kui soovite andmevälja kasutada kuvatavas tekstis, klõpsake kuvatavat teksti ja paremal olevas loendiboksis klõpsake andmevälja, mida soovite lisada.

  Märkus. : Andmevälja lisades saate määrata kuvatava aseteksti ja veebiaadressi iga tühja kirje jaoks, mis vastab sisestatud andmeväljale. Märkige vastavalt vajadusele ruudud Kasuta tühjade kirjete puhul aseteksti ja Kasuta tühjade kirjete puhul hüperlinki ja tippige seejärel asetekst ja veebiaadress.

  Pilt dialoogiboksi isikupärastatud hüperlingi lisamine

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×