Office
Logi sisse

Näpunäited meili postitusloendite loomiseks

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Vahet pole, kui nutikalt on sõnum koostatud – kui see saadetakse valele adressaadile, on sellest vähe kasu.

Mida rohkem postitus on suunatud kliendisegmendile, kes on tõenäoliselt pakkumisest huvitatud, seda suurem on e-posti turunduskampaania eduvõimalus. Planeerige kolmandik või pool e-posti turunduskampaania ajast ja eelarvest postitusloendi täiustamisele, et saaksite sõnumi suunata õigetele kliendisegmentidele.

Postitusloendi saate piirata nimede ja meiliaadressidega, kuid võite lisada iga kliendi kohta ka rohkem teavet, et saaksite nad vastavalt oma ärihuvidele segmentidesse jaotada.

Selle artikli teemad

Kuidas kasutada kliendiandmete

Hulgipostituse loendi loomine

Loendite ühendamine üheks loendiks mitmest allikast

Adressaatide loendi piiritlemine

Kliendiandmete kasutamine

Kui olete kogunud teavet klientide ja potentsiaalsete klientide kohta, võib nende sarnaste omaduste jälgimine osutuda väga kasulikuks. Mida rohkem üksikasju oma postitusloendisse kaasate, seda rohkem valikuid on teil postituste suunamiseks.

Veenduge, et kogutavad üksikasjalikud andmed oleksid sellised, mida saate kasutada, sest mida keerulisem on postitusloend, seda rohkem peate selle haldamiseks vaeva nägema.

Näiteks võite kliendiandmeid kasutada järgmiselt.

 • postituse saatmine klientidele asukoha järgi     — võite filtreerida postitusloendi linna või postiindeksi järgi, et saaksite edastada reklaami ainult kindlas asukohas elavatele klientidele.

 • Isikupärastatud tervituse lisamine     Postituse isikupärastamiseks esimese või viimase, sh Adressaatide nimede Tervitusväljend, eraldades nime erinevate pealkiri, eesnimija perekonnanimi andmete väljadele.

 • Fookuse adressaatide teatud vanuse.     Teavitada kliente toodete või teenuste, mis on korral nende klientide etapi tööiga (nt kavandamise aegumine kahekümnendates ja viiekümnendates) koguda sünni kuupäevad klientide nimega sünni aasta (nt "1945").

  Kui soovite pakkuda reklaami kinkekaart kõik klientidele, kelle sünnipäev langeb praeguse kuu, võib teil koguda nende sünni kuupäevad, kuu, päev, aasta (nt "1 jaanuar 2000").

 • postituse kohandamine klientide soolise kuuluvuse alusel     — võite teavitada uuest tootesarjast ainult mehi või ainult naisi, kaasates loendisse iga kliendi soo ("mees" või "naine").

 • Kasutage ostutellimuste ajalugu.    Saatke hiljuti suuri ostutellimusi teinud klientidele eriteateid või teavitage neid lemmiktootemarkide uutest mudelitest. Selleks peate jälitama kliendi ostutellimuste ajalugu. Võite kliente teavitada ka sarnastest toodetest ("Kliendid, kes ostsid sama toodet, pidasid ka seda toodet kasulikuks")

Lehe algusse

Postitusloendi loomine

Lihtsaimas vormis on postitusloend tekstifail, mis jaotab adressaadikirjed tavalisteks väljadeks. Sellised loendid esinevad tavaliselt töölehe või tabeli kujul, milles iga kirje on eraldi real ja jaotatud tulpadeks, mis sisaldavad üksikuid andmevälju nagu, nt siin kujutatud lihtsas postiloendis.

Elementaarne postitusloend dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid.

Keerulisem loend võib sisaldada lisavälju (nt toote mõõtmed ja värvieelistused, ostutellimuste ajalugu, sünnikuupäev ja sugu).

Kui loote postitusloendit esmakordselt, võite teha seda Publisherist lahkumata.

Adressaadiloendi loomine

 1. Valige menüü Tööriistad käsk Postitused ja kataloogid ja seejärel klõpsake käsku Loo aadressiloend.

 2. Enne loendisse teabe tippimist võite kohandada välju dialoogiboks Uus adressaadiloend neid lisades, eemaldades, ümber nimetades ning kuvatavate väljade järjestust muutes.

  Kuidas?

  1. Klõpsake käsku Kohanda veerud ja seejärel tehke ühte järgmistest:

   • Välja lisamiseks klõpsake nuppu Lisa. Sisestage dialoogiboksis Välja lisamine uue välja nimi ja klõpsake nuppu OK.

   • Välja eemaldamiseks valige jaotises Välja nimi soovitud väli ja klõpsake nuppu Kustuta.

   • Välja nime muutmiseks valige jaotises Välja nimi soovitud väli ja klõpsake nuppu Nimeta ümber. Tippige dialoogiboksi Välja ümbernimetamine väljale To uus nimi ja klõpsake nuppu OK.

   • Väljade järjestuse muutmiseks klõpsake välja, mida soovite liigutada, seejärel klõpsake nuppu Nihuta üles või Nihuta alla, kuni väli on soovitud kohal.

  2. Korrake neid toiminguid, kuni olete väljanimede loendi parandamise lõpetanud ja klõpsake seejärel nuppu OK.

 3. Tippige dialoogiboksisUus adressaadiloend vajalikele väljadele (Amet, Eesnimi, Perekonnanimi jne) teave esimese kirje kohta.

 4. Kui olete esimese kirje kohta teabe sisestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Uus kirje või vajutage tabeldusklahvi (TAB).

 5. Korrake samme 3 – 4, kuni olete kirjete lisamise lõpetanud.

 6. Klõpsake nuppu OK.

 7. Tippige dialoogiboksis Salvesta adressaadiloend väljale Faili nimi oma adressaadiloendi nimi.

  Adressaadiloend salvestatakse vaikimisi kaustas Minu andmeallikad. Kõige mõistlikum ongi adressaadiloend sinna salvestada, sest see on ühtlasi vaikekaust, kust Microsoft Publisher andmeallikaid otsib.

 8. Klõpsake nuppu Salvesta.

Lehe algusse

Mitmest allikast pärinevate loendite kombineerimine

Kui teil on olemas või ostate postitusloendeid, saate Publisheri abil erinevatest allikatest pärinevaid loendeid hõlpsalt kombineerida ja muuta. Saate sobivaima variandi valida, koostades oma Publisheri postitusloendi suvalise kombinatsioonina muudest loenditest, mis on loodud järgmistes programmides:

 • Microsoft Office Excel

 • Microsoft Office Outlook

 • Microsoft Office Outlook koos Ärikontaktide halduriga

 • Microsoft Office Access

Saate kasutada ka ostetud nimekirju, nt neid, mis loodud Microsofti Loendikoosturiga.

Lisatava loendi määratlemine

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad jaotist Postitused ja kataloogid ja klõpsake seejärel meilisõnumikooste tööpaani avamiseks käsku Meilisõnumikooste.

  Kui publikatsioon on ühendatud adressaadiloendiga, kontrollige ühendust ja klõpsake meilisõnumikooste tööpaanil käsku Redigeeri adressaadiloendit. Kui publikatsioon ei ole olemasoleva adressaadiloendiga ühendatud, klõpsake ühte valikust jaotise Adressaadiloendi loomine all ja klõpsake Edasi: Adressaadiloendi koostamine või ühenduse loomine.

 2. Tehke dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid käsu Adressaadiloendisse lisamine all mõnda järgmistest.

  • Klõpsake nuppu Valin olemasoleva loendi, valige dialoogiboksis Andmeallika valimine andmeallikas ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

  • Klõpsake käsku Vali Outlooki kontaktidest (kui teil palutakse valida meiliprofiil, klõpsake profiili, mis soovite), ja seejärel klõpsake nuppu OK. Valige soovitud kaust või leviloend dialoogiboksis Valige kontaktid ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Klõpsake nuppu Tipin uue loendi, lisage dialoogiboksis Uus adressaadiloend soovitud kirjed ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Ebakõlade lahendamine loendite ühendamisel

Kui lisate ühe postitusloendi teise, lisatud loendist üks või mitu välja võib olla vaste olemasoleva loendi. Näiteks aadressiloendi, kuhu soovite lisada võivad sisaldada CompanY nime välja, kuid ei pruugi algse loendi.

Publisher pakub teile võimaluse lahendada erinevate algloendite väljadevahelised ebakõlad, avades dialoogiboksi Adressaadiloendisse lisamine.

 1. Valige dialoogiboksis Aadressiloendisse lisamine väli, mis pole veerus Vastendatud märgitud ja seejärel väli, millega soovite valitud välja loendis Vastendatud väljadega adressaadiloendi väljad vastavusse viia ja klõpsake seejärel nuppu Vastenda.

 2. Kontrollige dialoogiboksis Väljade vastendamine, et valitud väli on olemas loendis Vastenda adressaadiloendi väljaga, või valige muu väli ja klõpsake OK.

 3. Kui peate vastendamiseks lisama adressaadiloendisse uue välja, valige väli, mille soovite uude loendisse lisada (dialoogiboksi Lisa adressaadiloendisse vasakpoolne loend), klõpsake nuppu Lisa ja seejärel nuppu OK. Lisatud väljad kuvatakse jaotises Adressaadiloendisse lisatavad uued väljad.

  Näpunäide.: Lisatud välja eemaldamiseks valige see boksis Adressaadiloendisse lisatavad uued väljad ja seejärel klõpsake nuppu Eemalda.

Adressaatide loendi dialoogiboksis Lisa pilt

Kuidas vastendada välju, kui Publisher ei küsi minult?

 • Klõpsake meilisõnumikooste tööpaanil jaotise Veel üksusi all nuppu Aadressiväljad ja seejärel Vastenda väljad.

Ühendatud loendi otsetee salvestamine

Kui soovite ühendatud loendit kasutada ka teiste postituste korral, saate luua selle otsetee. Ühendatud loendi üksiku kirje redigeerimisel värskendatakse redigeeritud kirjega ka algne lähtefail, kui see on redigeerimiseks saadaval. Kui te ei soovi algse lähtefaili värskendamist, eksportige adressaadiloend uude faili.

 1. Klõpsake meilisõnumikooste tööpaanil (Juhis 3: Meilikooste väljundi valimine) jaotise Postituse järeltegevuseks valmistumine all käsku Salvesta adressaadiloendi otsetee.

 2. Tippige dialoogiboksi Faili salvestamine väljale Faili nimi ühendatud aadressiloendi nimi.

  Vaikimisi salvestatakse aadressiloend kaustas Minu andmeallikad. Aadressiloendit on kõige parem siin hoida, sest sellest kaustast otsib Microsoft Office Publisher vaikimisi andmeallikaid.

 3. Klõpsake nuppu Salvesta.

Lehe algusse

Adressaadiloendi piiritlemine

Kui väljad erinevates lähteloendites vastenduvad, kuvatakse kõik kirjed olemasoleva loendi dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid, kus saate filtreerida, sortida, ja valida meilisõnumikoostesse kaasatavaid adressaate. Märkige ruut iga kaasatava adressaadi kõrval ja tühjendage märkeruut nende adressaatide kõrval, kelle soovite välja jätta.

Kõigi kirjete valimine või tühistamine

 • Valige või tühjendage märkeruut päisereal.

Loendiüksuste filtreerimine

Kui soovite kasutada ainult kindlaid loendiüksusi, saate loendit teatud väljade või kriteeriumide järgi filtreerida. Pärast loendi filtreerimist võite kasutada kirjete kaasamiseks või väljajätmiseks märkeruute.

 1. Klõpsake noolt selle kirje veerupäise kõrval, mille järgi soovite filtreerida.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kõigi kirjete kuvamiseks, mille vastav väli on tühi, klõpsake nuppu (Tühjad).

  • Kõigi kirjete kuvamiseks, mille vastav väli sisaldab teavet, klõpsake nuppu (Mittetühjad).

  • Mitme kriteeriumi alusel sortimiseks saate kasutada dialoogiboksi Filtreerimine ja sortimine. Dialoogiboksi avamiseks klõpsake käsku (Piiritle adressaadiloenditelt).

   Märkus.: Dialoogiboksi Filtreerimine ja sortimine avamiseks võite klõpsata ka dialoogiboksi Kirjakooste adressaadid jaotises Piiritle adressaadiloendit käsku Filtreeri.

 3. Näpunäide.: Kui teie andmeallikas sisaldab ühesugust teavet jagavaid kirjeid ning veerus on kuni kümme kordumatut väärtust, saate filtreerida ka kindla teabe järgi. Kui loendis on näiteks mitu aadressi, mille riigiks või regiooniks on määratud Austraalia, saate filtreerida väärtuse Austraalia järgi.

 4. Dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid kuvatakse ainult määratud kirjed. Kõigi kirjete uuesti kuvamiseks klõpsake käsku (Kõik).

Loendiüksuste sortimine

Kui soovite üksuste kuvamiseks tähestikulises järjestuses, saate üksusi sortida loendis. Tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid selle üksuse veerupäist, mille järgi soovite sortida.

  Kui soovite näiteks loendi kuvada tähestikulises järjestuses perekonnanimede järgi, siis klõpsake veerupäist Perekonnanimi.

 • Mitme kriteeriumi alusel sortimiseks klõpsake dialoogiboksi Kirjakooste adressaadid jaotises Piiritle adressaadiloendit käsku Sordi. Valige dialoogiboksis Filtreerimine ja sortimine soovitud sortimiskriteeriumid.

  Tööpaanile Meilisõnumikooste naasmiseks klõpsake nuppu OK.

Duplikaatide otsimine

Duplikaatpostituste vältimiseks saate ühendatud loendis üles otsida ja kustutada kirjed, millega enamik (aga mitte tingimata kõik) välju vastendub.

 1. Klõpsake dialoogiboksi Kirjakooste adressaadid nuppu Duplikaatide otsimine.

 2. Jätke dialoogiboksis Duplikaatide otsimine märgituks ainult need kirjed, mille soovite kaasata, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Kindla adressaadi või ühise tunnusjoonega adressaatide rühma leidmine

Kindla inimese või ühiste tunnusjoontega (nt perekonnanimi, postiindeks või sünnikuu) inimeste rühma leidmiseks võite loendis otsingu sooritada.

 1. Klõpsake dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid käsku Otsi adressaat.

 2. Tippige dialoogiboksis Kirje otsimine tekstiväljale Otsitav atribuut, mida soovite leida, määratlege väli või väljad, millest soovite otsida, ja klõpsake nuppu Otsi järgmine.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×