Muukeelse teksti tõlkimine

Microsoft Office'i rakendustes saate tõlkida mõnes muus keeles kirjutatud teksti, näiteks fraase või lõike, üksikuid sõnu (kasutades funktsiooni Minitõlkija) või terve faili. Teksti tõlkimiseks teatud keeltesse peab teie opsüsteem vastama teatud nõuetele; erituge nõuavad näiteks paremalt vasakule kirjutatavad keeled.

Märkus.    Käsk Tõlgi on saadaval ainult järgmistes Microsoft Office'i programmides: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel ja Visio.

Soovi korral saate luua dokumendi ühes keeles ja tõlkida selle siis masintõlketeenuse abil mõnda teise keelde. Lisateavet leiate lõigust Terve faili tõlkimine.

Selle artikli teemad

Terve faili tõlkimine

Valitud teksti tõlkimine

Tõlke vaatamine programmi Minitõlkija abil

Terve faili tõlkimine

Saate lasta kogu faili tõlkida arvutil ja kuvada selle siis Interneti-brauseris. Kui valite seda tüüpi tõlkimise, saadetakse teie faili sisu Interneti kaudu teenusepakkujale.

Märkus.    Masintõlget on hea kasutada sisu põhiteemade mõistmiseks ja sisu olulisuse määramiseks. Tähtsate ja tundliku loomuga failide tõlkimisel on soovitatav kasutada tellitud tõlget, kuna masintõlkes võib teksti tegelik tähendus ja tonaalsus kaotsi minna.

 1. Klõpsake tõlgitavas failis menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Tõlgi.

 2. Klõpsake käsku Valige tõlkekeel.

 3. Klõpsake jaotise Dokumendi tõlkekeelte valimine ripploendites Tõlkimise lähtekeel ja Tõlge järgmisse keelde soovitud keeli ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Tõlgi.

 5. Klõpsake käsku Tõlgi dokument. Käsu kõrval on ära toodud teie valitud Lähtekeel ja Sihtkeel.

 6. Klõpsake nuppu Saada.

Avaneb brauser, kus on kuvatud teie fail nii algkeeles kui ka valitud keelde tõlgituna.

Märkus.    Kui kasutate tõlketeenuseid esmakordselt, klõpsake kakskeelsete sõnastike installimiseks ja tõlketeenuste lubamiseks paani Uurimistöö kaudu nuppu OK. Kui soovite vaadata, millised kakskeelsed sõnastikud ja masintõlketeenused teil on lubatud, klõpsake paanil Uurimistöö linki Tõlkesuvandid.

Lehe algusesse

Valitud teksti tõlkimine

Fraase, lauseid või lõike saate valitud keelepaariti tõlkida järgmistes Microsoft Office'i programmides: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio ja Word. Kui te ei kasuta programmi Minitõlkija, kuvatakse tõlked paanil Uurimistöö.

 1. Paremklõpsake failis ja valige paani Uurimistöö avamiseks kiirmenüüst käsk Tõlgi. Paani Uurimistöö avamiseks võite ka klõpsata menüüd Läbivaatusja siis jaotises Õigekeelsuskontroll nuppu Uurimistöö.

 2. Klõpsake paani Uurimistöö loendis Kogu teatmekirjandus väärtust Tõlge.

  Kus see asub?

  Paan Uurimistöö

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Konkreetse sõna tõlkimiseks vajutage muuteklahvi (ALT) ja seejärel klõpsake soovitud sõna. Tulemused kuvatakse paani Uurimistöö jaotises Tõlge. Kui Minitõlkija on sisse lülitatud, saate osutada sõnale, mida soovite tõlkida, ja Minitõlkija kuvab vastava tõlke. Lisateavet Minitõlkija kohta leiate teemast Tõlke vaatamine programmi Minitõlkija abil.

  • Lühikese fraasi tõlkimiseks valige sõnad, vajutage muuteklahvi (ALT) ja seejärel klõpsake oma valikut. Tulemused kuvatakse paani Uurimistöö jaotises Tõlge.

  • Sõna või fraasi tõlkimiseks tippige soovitud sõna või fraas väljale Otsitav ja klõpsake seejärel nuppu Alusta otsimist.

   Märkmed   

   • Kui kasutate tõlketeenuseid esmakordselt, klõpsake kakskeelsete sõnastike installimiseks ja tõlketeenuste lubamiseks paani Uurimistöö kaudu nuppu OK.

   • Kui soovite vaadata, millised kakskeelsed sõnastikud ja masintõlketeenused teil on lubatud, klõpsake paanil Uurimistöö linki Tõlkesuvandid.

   • Tõlgeteks kasutatavate keelte muutmiseks klõpsake paani Uurimistöö jaotises Tõlge neid keeli, millest ja millesse soovite tõlkida. Kui näiteks soovite tõlkida inglise keelest prantsuse keelde, klõpsake loendis Lähtekeel väärtust Inglise (USA) ja loendis Sihtkeel väärtust Prantsuse (Prantsusmaa).

   • Tõlkimiseks kasutatavate ressursside kohandamiseks klõpsake vahekaarti Tõlkesuvandid ja siis valige soovitud suvandid.

Lehe algusesse

Tõlke vaatamine programmi Minitõlkija abil

Minitõlkija kuvab soovitud sõna tõlke siis, kui osutate sõnale kursoriga. Lisaks saate tõlgitud teksti lõikelauale kopeerida, mõnda muusse dokumenti kleepida või kuulata tõlgitud sõna hääldust.

 • Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Tõlgi ja seejärel käsku Minitõlkija.

 • Osutage hiirekursoriga sõnale või fraasile, mida soovite tõlkida.

Kui Minitõlkijat pole sisse lülitatud , klõpsake selle sisselülitamiseks nuppu Minitõlkija. Lisateavet leiate teemast Tõlke vaatamine programmi Minitõlkija abil.

Lehe algusesse

Millist Microsoft Office'i programmi te kasutate?

Excel

OneNote

Outlook

Vastuvõetud sõnumid

Teie koostatud sõnumid

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Lisateave

Excel

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Tõlgi.

 2. Täitke jaotises Valitud teksti tõlkimine toodud juhised.

Lehe algusesse

OneNote

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Tõlgi.

 2. Täitke jaotistes Valitud teksti tõlkimine, Terve faili tõlkimine või Tõlke vaatamine programmi Minitõlkija abil toodud juhised.

Lehe algusesse

Outlook

Vastuvõetud meilisõnumi teksti saate tõlkida nii sõnumi kehaosas kui ka lugemispaanil. Samuti saate tõlkefunktsiooni kasutada meilisõnumi koostamisel.

Vastuvõetud sõnumid

 1. Valige vastuvõetud sõnumi kehaosas soovitud tekst, paremklõpsake valitud teksti ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Tõlgi.

 2. Täitke jaotistes Valitud teksti tõlkimine, Terve faili tõlkimine või Tõlke vaatamine programmi Minitõlkija abil toodud juhised.

Teie koostatud sõnumid

 1. Meilisõnumi koostamisel valige sõnumi kehaosas soovitud tekst. Seejärel klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Tõlgi.

 2. Täitke jaotistes Valitud teksti tõlkimine või Tõlke vaatamine programmi Minitõlkija abil toodud juhised.

Lehe algusesse

PowerPoint

Märkus.    Korraga saab tõlkida ainult ühe slaidi tekstivälja.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Tõlgi.

 2. Täitke jaotistes Valitud teksti tõlkimine või Tõlke vaatamine programmi Minitõlkija abil toodud juhised.

Lehe algusesse

Publisher

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Tõlgi.

 2. Täitke jaotises Valitud teksti tõlkimine toodud juhised.

Lehe algusesse

Visio

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Tõlgi.

 2. Täitke jaotises Valitud teksti tõlkimine toodud juhised.

Lehe algusesse

Word

 1. Klõpsake menüüs Läbivaatus nuppu Tõlgi.

  Näpunäide.    Tõlkimiseks võite dokumendis paremklõpsata mis tahes kohta ja seejärel klõpsata käsku Tõlgi.

 2. Täitke jaotistes Valitud teksti tõlkimine, Terve faili tõlkimine või Tõlke vaatamine programmi Minitõlkija abil toodud juhised.

Lehe algusesse

Täiendavad keeletööriistad

Kui soovite lisateavet muude võimaluste kohta oma failide tõlkimiseks ja muudes keeltes töötamiseks, lugege teemat Kus asuvad tõlkesuvandid?.

Teksti tõlkimiseks otse brauseris lugege teemat Microsoft Translator.

Täiendavate võõrkeelte tööriistade hankimiseks võite installida keelepakette või keeleliidesepakette. Selle kohta leiate lisateavet teemast Office'i keelesuvandid.

Lisateave

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Visio 2013, Office Shared 2013, Excel 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Visio 2016 Preview, Visio 2010, Word 2013, Word 2010, Visio Standard 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt