Muukeelse teksti õigekirja ja grammatika kontrollimine

Microsoft Office'i kõik keeleversioonid hõlmavad mitme keele õigekeelsusriistu (nt sõnastikke ja grammatikareegleid). Microsoft Office 2010 versioonides kaasatud keelte kohta leiate lisateavet teemast Office 2010 komplektide lokaliseeritud versioonid. Kui teie Microsoft Office'i versioon ei sisalda keelt, mida soovite kasutada, peaksite hankima Microsoft Office’i keelepaketi. Lisateavet leiate teemast Keelepaketi või keeleliidesepaketi vajaduse määratlemine.

Märkmed   

Selle artikli teemad

Õigekirja ja grammatika kontrollimine mõnes muus keeles

Õigekirja ja grammatika kontrollimine mõnes muus keeles

Kui olete loonud dokumendi mitmes keeles, võite soovida iga keele õigekirja kontrollimiseks kasutada vastava keele sõnastikku. Selleks, et õigekirjakontrolli käivitamisel kasutataks õiget sõnastikku, tuleb määrata teksti keel.

Millist tarkvarakomplekti Office 2010 programmi te kasutate?

Access

Sõnastiku keele seadmine

Õigekirjakontroll

Excel

Sõnastiku keele seadmine

Õigekirjakontroll

OneNote

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Õigekirjakontroll

Outlook

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Õigekirja ja grammatika kontrollimine

PowerPoint

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Õigekirjakontroll

Project

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Õigekirjakontroll

Publisher

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Õigekirjakontroll

SharePoint Workspace

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Visio

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Õigekirjakontroll

Word

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Õigekirja ja grammatika kontrollimine

Täiendavate sõnastikukeelte lisamine

Lisateave

Access

NB!   Sõnastiku keel rakendatakse kogu andmebaasile ning seda ei saa määratleda ainult üksikute kirjete ega väljade jaoks. Kui andmebaas sisaldab sõnu mitmes keeles, peate esmalt õigekirja kontrollima ühes keeles ja seejärel kordama seda protsessi kõigi andmebaasis sisalduvate muude keelte korral.

Sõnastiku keele seadmine

Andmebaasi sõnastiku keele muutmiseks õigekirjakontrolli ajal tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Kirjed nuppu Õigekiri.

  Accessi lindi menüü Avaleht nupp Õigekiri

 2. Veenduge, et loendis Sõnastiku keel on valitud õige sõnastiku keel. Kui pole, klõpsake soovitud sõnastiku keelt ja seejärel nuppu OK.

  Märkmed   

  • Loend Sõnastiku keel kuvatakse ainult siis, kui õigekirjakontroll ei suuda sõna tuvastada.

  • Kui sõnastiku keelt muudate, peate dialoogiboksi Õigekirjakontroll sulgema ja seejärel õigekirjakontrolli uuesti käivitama.

 3. Klõpsake õigekirjakontrolli sulgemiseks nuppu Sule ja seejärel klõpsake uut valitud sõnastikukeelt kasutava õigekirjakontrolli käivitamiseks uuesti käsku Õigekiri .

  Märkmed   

  • Iga kord, kui sõnastiku keelt muudate ja õigekirjakontrolli käivitate, märgitakse kõik need sõnad, mis pole valitud sõnastiku keeles, valeks. Seega peate ise meeles pidama, millises keeles teksti olete juba kontrollinud.

  • Kui soovite kasutada sellist sõnastiku keelt, mida loendis pole, võib vaja minna keelepaketti või õigekeelsusriistasid. Lisateavet leiate teemast Keelepaketi või keeleliidesepaketi vajalikkuse kindlaksmääramine.

Õigekirjakontroll

Klõpsake menüü Avaleht jaotises Kirjed nuppu Õigekiri.

Märkus.   Nupp Õigekiri ei pruugi kõigis vaadetes saadaval olla. Kui nupp Õigekiri pole saadaval, vajutage õigekirjakontrolli käivitamiseks klahvi F7.

Tagasi Office'i programmide loendisse

Excel

Sõnastiku keele seadmine

NB!   Sõnastiku keel rakendatakse kogu töövihikule ning seda ei saa määratleda ainult üksikute töölehtede ega lahtrite jaoks. Kui töövihik sisaldab sõnu mitmes keeles, peate esmalt õigekirja kontrollima ühes keeles ja seejärel kordama seda protsessi kõigi töövihikus sisalduvate muude keelte korral.

Töövihiku sõnastiku keele muutmiseks ja õigekirja kontrollimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Õigekeelsuse kontroll nuppu Õigekiri.

  Exceli lindi menüü Avaleht nupp Õigekiri

 2. Veenduge, et loendis Sõnastiku keel on valitud õige sõnastiku keel. Kui pole, klõpsake soovitud sõnastiku keelt ja seejärel nuppu OK.

  Märkmed   

  • Loend Sõnastiku keel kuvatakse ainult siis, kui õigekirjakontroll ei suuda sõna tuvastada.

  • Kui sõnastiku keelt muudate, peate dialoogiboksi Õigekirjakontroll sulgema ja seejärel õigekirjakontrolli uuesti käivitama.

 3. Klõpsake õigekirjakontrolli sulgemiseks nuppu Sule ja seejärel teie valitud sõnastiku keelt kasutava õigekirjakontrolli uuesti käivitamiseks nuppu Õigekiri .

Õigekirjakontroll

 • Ühe lahtri või lahtrikogumi õigekirja kontrollimiseks valige lahtrid, kus soovite õigekirja kontrollida. Seejärel klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Õigekeelsuse kontroll nuppu Õigekiri.

 • Õigekirja kontrollimiseks kogu töölehel klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Õigekeelsuskontroll nuppu Õigekiri . Lahtrit ega lahtrikogumit ei pea valima.

Märkus.   Õigekirjakontroll kasutab valitud lahtrites või töölehel õigekirja kontrollimiseks määratud sõnastikukeelt (kui see on saadaval). Kui nupp Õigekiri pole saadaval, vajutage õigekirjakontrolli käivitamiseks klahvi F7.

Tagasi Office'i programmide loendisse

OneNote

NB!   Mitmes keeles kirjutatud teksti õigekirja saate samal lehel kontrollida õigekirjakontrolli ühekordse käivitamisega, kuid selleks peate esmalt valima iga jaotise jaoks, kus kasutate tavalisest keelest erinevat keelt, õigekirjakontrolli keele.

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Teksti jaoks õigekirjakontrolli keele seadmiseks ja õigekirja kontrollimiseks tehke järgmist.

 1. Valige tekst, mille jaoks soovite keelt seada.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Keel ja seejärel käsku Sea õigekirjakontrolli keel OneNote'i lindimenüü Läbivaatus keel.

 3. Veenduge, et väljal Sea õigekirjakontrolli keel oleks tekstiga seostatud õige keel. Vastasel juhul peate valima sõnastiku jaoks kasutatava keele.

 4. Sõnastikupaani sulgemiseks klõpsake teatist.

 5. Korrake juhiseid 1–4 iga tekstilõigu puhul, mida soovite kontrollida.

Õigekirjakontroll

Klõpsake menüü Läbivaatus käsku Õigekirjakontroll.

Märkus.   Kui nupp Õigekiri pole saadaval, vajutage õigekirjakontrolli käivitamiseks klahvi F7.

Tagasi Office'i programmide loendisse

Outlook

NB!   Kui kasutate rakendust Outlook Express 6.0 ja installite tarkvarakomplekti Office 2010 ning saadaval on ainult õigekirjakontroll prantsuse keele jaoks, siis peate täiendavate keelte jaoks kasutama muude tootjate õigekirja kontrollimise rakendusi. Lisateavet leiate teemast Õigekirjakontrolli probleemid rakenduses Outlook Express 6.0.

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Õigekirjakontrolli keele seadmiseks teksti jaoks tehke järgmist.

 1. Valige uues meilisõnumis tekst, mida soovite kontrollida.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotise Õigekeelsuse kontroll nupu Keel all asuvat noolt ja seejärel nuppu Sea õigekirjakontrolli keel Outlooki sõnumilindi menüü Läbivaatus keel.

 3. Kontrollige dialoogiboksis Keel, kas tekstiga on seostatud õige keel. Kui pole, valige keel, mida soovite sõnastiku ja muude õigekeelsusriistade jaoks kasutada. Kui te ei leia soovitud keelt, liikuge loendi lõppu.

  Märkus.   Kui soovitud keele ees on kuvatud ikoon Õigekiri ja grammatika, siis tähendab see, et selle keele jaoks on õigekeelsusriistad (nt sõnastik ja õigekirjakontroll) installitud. Kui soovitud keele ees pole kuvatud ikoon Õigekiri ja grammatika, pole selle keele jaoks õigekeelsusriistad saadaval ja te ei saa selle keele õigekirja ega grammatikat kontrollida.

Näpunäide.   Kui soovite uue meilisõnumi jaoks määrata sõnastiku keele enne teksti tippimist, asetage kursor uue meilisõnumi kehaossa, täitke 2. ja 3. juhis, tippige meilisõnumi tekst ja kontrollige seejärel õigekirja vastavalt Outlooki jaotises Õigekirja ja grammatika kontrollimine kirjeldatud juhistele.

Õigekirja ja grammatika kontrollimine

Klõpsake vahekaardi Läbivaatus jaotises Õigekeelsuskontroll nuppu Õigekiri ja grammatika.

Märkus.   Õigekirjakontroll kasutab valitud teksti või Outlooki üksuse õigekirja ja grammatika kontrollimiseks määratud sõnastikukeelt (kui see on saadaval). Kui nupp Õigekiri pole saadaval, vajutage õigekirjakontrolli käivitamiseks klahvi F7.

Tagasi Office'i programmide loendisse

PowerPoint

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Õigekirjakontrolli keele seadmiseks esitluses asuva teksti jaoks tehke järgmist.

 1. Valige tekst, mida soovite kontrollida.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Keel ja seejärel käsku Sea õigekirjakontrolli keel PowerPointi lindi menüüs Läbivaatus keele seadmine.

 3. Veenduge, et dialoogiboksis Keel oleks tekstiga seostatud õige keel. Kui pole, valige keel, mida soovite sõnastiku jaoks kasutada.

  Märkus.   Kui keele ees on kuvatud ikoon Õigekiri ja grammatika, siis tähendab see, et selle keele jaoks on sõnastik ja õigekirjakontroll installitud. Kui keele ees pole kuvatud ikoon Õigekiri ja grammatika, pole selle keele jaoks sõnastik saadaval ja te ei saa selle keele õigekirja kontrollida.

 4. Korrake juhiseid 1–3 iga tekstilõigu puhul, mida soovite kontrollida.

Õigekirjakontroll

Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Õigekeelsuse kontroll nuppu Õigekiri.

Märkus.   Kui nupp Õigekiri pole saadaval, vajutage õigekirjakontrolli käivitamiseks klahvi F7.

Tagasi Office'i programmide loendisse

Project

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Projektilehtedel asuva teksti jaoks õigekirjakontrolli keele seadmiseks ja õigekirja kontrollimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Projekt jaotises Õigekeelsuse kontroll nuppu Õigekiri Projecti lindi nupp Õigekiri.

 2. Veenduge, et loendis Sõnastiku keel on valitud õige sõnastiku keel. Kui pole, klõpsake soovitud sõnastiku keelt ja seejärel nuppu OK.

  Märkmed   

  • Loend Sõnastiku keel kuvatakse ainult siis, kui õigekirjakontroll ei suuda sõna tuvastada.

  • Kui sõnastiku keelt muudate, peate dialoogiboksi Õigekirjakontroll sulgema ja seejärel õigekirjakontrolli uuesti käivitama.

 3. Klõpsake õigekirjakontrolli sulgemiseks nuppu Sule ja seejärel teie valitud sõnastiku keelt kasutava õigekirjakontrolli käivitamiseks nuppu Õigekiri .

Õigekirjakontroll

Klõpsake menüü Projekt jaotises Õigekeelsuse kontroll nuppu Õigekiri .

Märkus.   Kui nupp Õigekiri pole saadaval, vajutage õigekirjakontrolli käivitamiseks klahvi F7.

Tagasi Office'i programmide loendisse

Publisher

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Teksti jaoks õigekirjakontrolli keele seadmiseks ja õigekirja kontrollimiseks tehke järgmist.

 1. Valige tekst, mille jaoks soovite keelt seada.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotise Keel nupu Õigekiri all asuvat noolt ja seejärel nuppu Sea õigekirjakontrolli keel Publisheri lindi nupp Keel.

 3. Kontrollige dialoogiboksis Keel, kas tekstiga on seostatud õige keel. Kui pole, valige keel, mida soovite sõnastiku ja muude õigekeelsusriistade jaoks kasutada. Kui te ei leia soovitud keelt, kerige loendis edasi seni, kuni soovitud keele leiate.

 4. Korrake juhiseid 1–3 iga tekstilõigu puhul, mida soovite kontrollida.

Õigekirjakontroll

Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Õigekirjakontroll.

Märkus.   Kui nupp Õigekiri pole saadaval, vajutage õigekirjakontrolli käivitamiseks klahvi F7.

Tagasi Office'i programmide loendisse

SharePoint Workspace

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Õigekirjakontrolli keele seadmiseks SharePoint Workspace'is peate esmalt käivitama õigekirja kontrollimise seansi.

 1. Avage tööruumi tööriistas redigeerimisüksus ja klõpsake RTF-vormingus välja.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Õigekiri või vajutage klahvi F7.

 3. Kui programm tuvastab õigekirjavea, kuvatakse dialoogiboks Õigekiri.

  Kui programm ei tuvasta ühtegi õigekirjaviga, peate dialoogiboksi Õigekiri avamiseks lisama RTF-vormingus välja kirjaveaga sõna.

 4. Klõpsake nuppu Suvandid.

 5. Klõpsake ripploendit Sõnastiku keel ja seejärel klõpsake keelt, mida soovite seada õigekirjakontrolli keeleks.

  Kui te ei leia keelt, mida soovite seada õigekirjakontrolli keeleks, proovige soovitud keel installida teemas Redigeerimis-, kuvamis- ja spikrikeele seadmine toodud juhiste abil.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Tagasi Office'i programmide loendisse

Visio

Õigekirjakontroll kasutab iga tekstiplokiga seostatud keelele vastavat keelesõnastikku. Kui teie diagramm sisaldab erinevates keeltes tekstiplokke, peate iga tekstiploki jaoks seadma vastava keele.

Kui leht sisaldab teksti nii prantsuse kui ka hispaania keeles ja te soovite õigekirja kontrollida õigete sõnastike abil, peate prantsuskeelse teksti puhul seadma keeleks Prantsuse keel ja hispaaniakeelse teksti jaoks Hispaania keel. Kui teie tarkvarakomplekti Office 2010 versioon ei sisalda kasutatavate keelte jaoks sõnastikke, leiate selle kohta rohkem teavet teemast Keelepaketi või keeleliidesepaketi vajalikkuse kindlaksmääramine.

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Publikatsioonis asuva teksti jaoks õigekirjakontrolli keele seadmiseks ja õigekirja kontrollimiseks tehke järgmist.

 1. Valige tekstiplokk, mida soovite kontrollida.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Keel ja seejärel käsku Sea õigekirjakontrolli keel Visio lindi nupp Keel.

 3. Veenduge, et väljal Keel oleks tekstiplokiga seostatud õige keel. Kui pole, valige keel, mida soovite sõnastiku jaoks kasutada.

 4. Täitke juhised 1–3 iga tekstiploki puhul, mida soovite kontrollida.

Õigekirjakontroll

Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Õigekeelsuse kontroll nuppu Õigekiri.

Märkus.   Õigekirjakontroll kasutab iga tekstiploki õigekirja kontrollimiseks määratud sõnastikukeelt (kui see on saadaval).

Tagasi Office'i programmide loendisse

Word

Õigekirjakontrolli keele seadmine

Dokumendis asuva teksti jaoks õigekirjakontrolli keele seadmiseks ja õigekirja kontrollimiseks tehke järgmist.

 1. Valige tekst, mida soovite kontrollida.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Keel ja seejärel käsku Sea õigekirjakontrolli keel Wordi lindi nupp Keel.

 3. Veenduge, et dialoogiboksis Keel oleks tekstiga seostatud õige keel. Kui pole, valige keel, mida soovite sõnastiku ja muude õigekeelsusriistade jaoks kasutada.

  Kui keele ees on kuvatud ikoon Õigekiri ja grammatika, siis tähendab see, et selle keele õigekeelsusriistad (nt õigekirjakontroll) on installitud. Kui keele ees pole ikoon Õigekiri ja grammatika kuvatud, siis pole selle keele sõnastik saadaval ning te ei saa selles keeles kontrollida õigekirja ega grammatikat.

 4. Täitke iga erinevas keeles tekstilõigu puhul juhised 1–3.

Õigekirja ja grammatika kontrollimine

Klõpsake menüüs Läbivaatus käsku Õigekirjakontroll ja grammatika.

Märkus.   Õigekirjakontroll kasutab iga tekstilõigu õigekirja kontrollimiseks määratud sõnastikukeelt (kui see on saadaval).

Tagasi Office'i programmide loendisse

Lehe algusesse

Täiendavate sõnastikukeelte lisamine

Õigekeelsusriistadesse kaasatud sõnastikukeelte valik sõltub sellest, millised keeled on teie installitud Office 2010 versiooni kaasatud. Kui teie soovitud keelt pole dialoogiboksi Keelte seadmine loendis ikooniga Nupu pilt tähistatud, siis pole selle keele jaoks sõnastik saadaval. Võimalik, et peate keele- või keeleliidesepaketi ostma. Lisateavet leiate teemast Keelepaketi või keeleliidesepaketi vajaduse määratlemine.

Kui soovite vaadata, millised õigekeelsusriistade keeled on teie tarkvarakomplektiga Office 2010 kaasas, vt teemat Office 2010 komplektide lokaliseeritud versioonid.

Lehe algusesse

Lisateave

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, SharePoint Workspace 2010, Office 2010, Visio Premium 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Vaheta keelt