Muude keelte kasutamine koduarvutis

Luis õpib Saksamaal magistriõppes ja peab tihedat kirjavahetust Hispaanias elavate pereliikmetega, saates neile hispaaniakeelseid kirju ja meilisõnumeid. Sõltuvat installitud tarkvarast ja sellest, kuidas ta soovib oma arvutit kohandada, saab ta muuta klaviatuuri keelt, arvuti kuva või aktiveerida muukeelse õigekirja- ja grammatikakontrolli.

Märkus.    Kui olete arvuti oma vajadustele vastavaks kohandanud, ent vahel tekib teil vajadus sisestada erimärke (nt märkeid või saksa keele tähte "eszett" (ß)), saate erimärkide sisestamiseks kasutada ASCII märgistikku kuuluvaid koode, mida klaviatuuril ei leidu, või funktsiooni Märgistik erimärke.

Arvutisse installitud keelte vaatamine

Üksikasjalikku teavet vt

1. juhis    

Enne arvuti kohandamist vaadake järele, millised keeled on installitud. Vt Kas vajan keelepaketti või keeleliidesepaketti?

Kui arvutisse on installitud mitu keelt, saate teha järgmist.

2. juhis    

Õigekeelsusriistade kasutamiseks peate arvatavasti installima sobiva keelepaketi. Vt Office 2010 keelepakettide ostmine või Office 2013 keelepaketi ostmine.

Muus keeles tippimine

Üksikasjalikku teavet vt

Klaviatuuri keele muutmine    

Klaviatuurikeele vahetamiseks on vaja kahte toimingut.

  1. Lubage erinevate keelte klahvipaigutused opsüsteemis Windows 7, Windows Vista (ainult Office 2010 korral) ja Windows XP (ainult Office 2010 korral).

  2. Vahetage keeli keeleriba abil.

Erimärkide tippimine    

Kui te ei soovi kasutada õigekeelsusriistu ega vahetada klaviatuuri keelt, saate mõne kindla muukeelse märgi (nt tilde (ñ)) või sümboli (nt märgete) tippimiseks teha järgmist.

Valikulised toimingud

Üksikasjalikku teavet vt

Õigekirja ja grammatika kontrollimine    

Mõne muu keele õigekirja ja grammatikat saab kontrollida järgmise kahe etapi abil.

  1. Kontrollige, mis keeled on arvutisse installitud. Vt 1. juhis.

  2. Kontrollige erinevates keeltes õigekirja ja grammatikat.

Teksti osa või kogu dokumendi keele seadmine    

Kui soovite oma dokumendi lisada tekstilõigu, mille keel erineb ülejäänud failis kasutatavast keelest, saate selle lõigu määratleda vastavas keeles kirjutatud tekstina, et õigekirjakontroll ei märgiks seda teksti õigekirjavigadega tekstina. Lisateavet leiate teemast Keelte vahetamine õigekirjakontrolli keele seadmise kaudu. Kui soovite kogu dokumendi koostada keeles, mis erineb teil tavaliselt kasutusel olevast keelest, saate vastava keele määrata juba dokumendi loomisega alustamisel.

Microsoft Office'i vaikekeeleks on soovitatav seada kõige sagedamini kasutatav keel ja muuta muude keelte kasutamisel õigekirjakontrolli keelt. Lisateavet leiate teemast Valikulised toimingud: kuvamis- või spikrikeele muutmine.

Kuvamis- või spikrikeele muutmine    

Arvuti kuvamiskeelt saate muuta kahe etapi abil.

  1. Kontrollige, mis keeled on arvutisse installitud. Vt 1. juhis.

  2. Seadke redigeerimis-, kuvamis- või spikrikeele eelistused.

Teksti tõlkimine    

Muukeelse teksti tõlkimine.

Kus asuvad tõlkesuvandid?

Lehe algusesse

Lisateave

Keelepaketid ja keeleliidesepaketid    

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Visio 2016 PreviewKas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt