Office
Logi sisse

Muud tüüpi IMAP-postkastide migreerimine teenusekomplekti Office 365

Teenusekomplekti Office 365 juurutamise käigus saate valida, kas soovite kasutajate meilikontode sisu migreerida IMAP-i toega meiliteenusest teenusekomplekti Office 365.

Kas otsite Windows PowerShelli käske üldiste IMAP-migreerimiste jaoks? Vt PowerShelli kasutamine IMAP-migreerimiseks teenusekomplekti Office 365.

IMAP-postkastide migreerimise toimingud

Märkused: 

Siin on toimingud, mida peate enne IMAP-postkastide migreerimist tegema.

Teenusekomplekt Office 365 nõuab lähtemeilisüsteemi nime ehk selle serveri nime, millest soovite postkaste migreerida. Meilisüsteemi nime otsimiseks on mitu võimalust. Kõige hõlpsam viis on kasutada meiliklienti, millel on loodud ühendus teie meilisüsteemiga. Selle toimingu jaoks kirjeldame, kuidas hankida süsteemi nimi rakenduse Outlook Web App abil. Kui teie meiliklienti pole siin kirjeldatute hulgas, pöörduge oma lähtemeilisüsteemi klienditoe poole.

Lähtemeilisüsteemi nime hankimine Outlook Web Appi abil

 1. Valige rakenduse Outlook Web App tööriistaribal Sätted Office 365 nupp Sätted > Suvandid > Meil > Kontod > POP ja IMAP. Konto teabe all kuvatakse link POP- ja IMAP-serverile juurdepääsu sätted. Teie IMAP-serveri nimi on ära toodud jaotises IMAP-sätted.

  Kuvab POP- või IMAP-serveri juurdepääsusätete lingi

  IMAP-ühenduste kohta lisateabe saamiseks vt teemat POP-i või IMAP-i abil Office 365 ettevõtteversiooni või Microsoft Exchange´i kontodega ühenduse loomine teenusekomplektis Office 365.

Järgmised migreeritavate postkastide loendi loomise juhised sõltuvad sellest, kuidas postkastidele juurdepääs on tagatud. Te peate pääsema kasutaja postkastidele juurde enne kui saate neid teenusekomplekti Office 365 migreerida. Postkastidele juurdepääsu tagamiseks on kaks võimalust.

Kasutajate postkastide loendi loomine juhul, kui kasutaja paroolid on teada või paroolide lähtestamine

Selle toimingu jaoks loote migreerimisfaili, mis sisaldab teenusekomplekti Office 365 migreeritavate postkastide loendit. Kasutame neis juhistes rakendust Excel, kuna selle kaudu on migreerimisfaili loomine kõige lihtsam. Kasutada saate versiooni Excel 2013, Excel 2010 või Excel 2007.

Migreerimisfaili loomisel peate teadma kõigi migreeritavate postkastide parooli. Eeldatavasti ei tea te kasutajate paroole, nii et tõenäoliselt peate migreerimisel määrama kõigile postkastidele ajutised paroolid (selleks tuleb paroolid lähtestada).

Te ei pea kõiki postkaste korraga migreerima. Saate seda teha pakettide kaupa. Ühte migreerimisfaili saate lisada kuni 50 000 postkasti (iga kasutaja jaoks üks rida)ja selle maht võib olla kuni 10 MB.

Lisateavet leiate teemast IMAP-i migreerimispakettide CSV-failid.

 1. Avage lähtemeilisüsteem (millest plaanite migreerida) ja seejärel nende postkastide loend, mida soovite migreerida.

  Võimalusel annaksime teile täpsed juhised, kuid kuna olemas on väga palju erinevaid meilisüsteeme, siis peate ise uurima, kuidas seda täpselt teha saab. Pärast postkastide loendi leidmist jätke see avatuks.

 2. Avage Office 365 halduskeskus.

 3. Valige Kasutajad > Aktiivsed kasutajad. Vaadake veergu Kasutajanimi Seal olevat teavet läheb mõne aja pärast vaja. Ja jätke ka Office 365 halduskeskus avatuks.

  Kasutajanime veerg Office 365 halduskeskuses
 4. Käivitage Excel.

 5. Kasutage Excelis loodava migreerimisfaili mallina järgmist kuvatõmmist. Alustage 1. real olevate pealkirjadega. Veenduge, et need vastaksid täpselt pildil esitatule ega sisaldaks tühikuid. Täpsed pealkirjanimed on:

  • EmailAddress lahtris A1;

  • UserName lahtris B1;

  • Password lahtris C1.

   Lahtripealkirjad Exceli migreerimisfailis
 6. Edasi sisestage iga migreeritava postkasti meiliaadress, kasutajanimi ja parool. Sisestage igale reale üks postkast.

  • Veerg A on Office 365 postkasti meiliaadressi veerg. Just see kuvatakse Office 365 halduskeskuse lehe Kasutajad jaotises Aktiivsed kasutajad veerus Kasutajanimi.

  • Veerg B on kasutaja nimi lähtemeilisüsteemi postkasti sisselogimiseks (nt alberta või sageli alberta@contoso.com).

   Märkus.: Paljud meilisüsteemid kasutavad sisselogimisnimena täielikku meiliaadressi. Pange tähele, et veerud A ja B võivad olla identsed, kui kasutate sama domeeni nii teenusekomplektis Office 365 kui ka lähtemeilisüsteemis.

  • Veerg C on kasutaja postkasti parool.

   Lõpetatud migreerimise näidisfail

   Kui te kasutajate paroole ei tea, peate need lähtestama endale teadaolevateks paroolideks ja sisestama need migreerimisfaili. See meetod on küll kasutajate jaoks ebamugav, kuid see on vajalik, kui lähtemeilisüsteem ei toeta superkasutaja identimisteabe kasutamist.

   Kui soovite, et kasutajatele jääks juurdepääs lähtemeilisüsteemile, saate neile pärast migreerimist edastada lähtemeilisüsteemi uued paroolid. Pärast migreerimist tegeleme meie uute paroolide edastamisega.

 7. Lähtestage paroolid ja võtke arvesse, et migreerimisfailis on uued paroolid. Täpsed juhised sõltuvad kasutatavast lähtemeilisüsteemist. Tõenäoliselt leiate võimaluse parooli lähtestamiseks ka kasutaja meilikonto kaudu.

 8. Salvestage fail CSV-failina ja sulgege Excel.

  Kuvab Excelis valiku Salvesta CSV-vormingus

Selle toimingu jaoks loote migreerimisfaili, mis sisaldab teenusekomplekti Office 365 migreeritavate postkastide loendit. Kõige lihtsam on luua migreerimisfail Exceli abil, nii et kasutame neis juhistes Excelit. Kasutada saab versiooni Excel 2013, Excel 2010 ja Excel 2007.

Kui plaanite luua migreerimisfaili, tippige postkasti administraatori identimisteave ja kasutajanimed erivormingus. Sellega pääsete juurde kasutaja postkastidele kasutaja paroole teadmata ja lähtestamata. Pakume rakenduse Exchange, Dovecoti ja Mirapointi IMAP-serverites kasutavat vormingut. Kui teie lähtemeilisüsteemi selles loendis pole ja te õiget vormingut ei tea, siis võite kasutada kasutajate paroolide lähtestamist. Jätke see toiming vahele ja avage teema Kasutajate postkastide loendi loomine juhul, kui kasutaja paroolid on teada või paroolide lähtestamine.

Te ei pea kõiki postkaste korraga migreerima. Saate seda teha pakettide kaupa. Ühte migreerimisfaili saate lisada kuni 50 000 postkasti (iga kasutaja jaoks üks rida)ja selle maht võib olla kuni 10 MB.

 1. Avage lähtemeilisüsteem (millest plaanite migreerida) ja seejärel nende postkastide loend, mida soovite migreerida. Võimalusel annaksime teile täpsed juhised, kuid kuna olemas on väga palju erinevaid meilisüsteeme, siis peate ise uurima, kuidas seda täpselt teha saab. Pärast postkastide loendi leidmist jätke see avatuks, et saaksite hiljem seda vaadata.

 2. Avage Office 365 halduskeskus.

 3. Valige Kasutajad > Aktiivsed kasutajad. Vaadake veergu Kasutajanimi Seal olevat teavet läheb mõne aja pärast vaja. Ja jätke ka Office 365 halduskeskuse leht avatuks.

  Kasutajanime veerg Office 365 halduskeskuses
 4. Käivitage Excel.

 5. Kasutage Excelis loodava migreerimisfaili mallina järgmist kuvatõmmist. Alustage 1. real olevate pealkirjadega. Veenduge, et need vastaksid täpselt kuvatõmmisel esitatule ega sisaldaks tühikuid. Täpsed pealkirjanimed on järgmised.

  • EmailAddress lahtris A1;

  • UserName lahtris B1;

  • Password lahtris C1.

   Lahtripealkirjad Exceli migreerimisfailis
 6. Edasi sisestage iga migreeritava postkasti meiliaadress, kasutajanimi ja parool. Sisestage igale reale üks postkast.

  • Veerg A on kasutaja Office 365 postkasti meiliaadressi veerg. Just see kuvatakse Office 365 halduskeskuse lehe Kasutajad jaotises Aktiivsed kasutajad veerus Kasutajanimi.

  • Veerg Bsisaldab postkasti administraatori ja kasutaja nime lähtemeilisüsteemikohast kombinatsiooni. Vormindamise kohta leiate juhised teemast Postkasti administraatori identimisteabe vormindamine erinevate IMAP-serverite jaoks.

  • Veerg C on postkasti administraatori konto parool.

 7. Salvestage fail CSV-failivormingus ja sulgege Excel.

  Lõpetatud migreerimise näidisfail

Postkasti administraatori identimisteabe vormindamine erinevate IMAP-serverite jaoks

Migreerimisfailis koosneb iga veeru UserName lahter kahest nimest – migreeritava postkasti omaniku kasutajanimest ja postkasti administraatori konto kasutajanimest. See, kas postkasti administraatori identimisteabe vormingut toetatakse või mitte, sõltub kasutatavast lähtemeilisüsteemist. Siin on vormingud mitme erineva lähtemeilisüsteemi jaoks.

Microsoft Exchange

Kui migreerite meilisõnumeid Exchange’i IMAP-rakendusest, kasutage migreerimisfaili atribuudi UserName jaoks vormingut Domain/Admin_UserName/User_UserName. Oletame, et migreerite meilisõnumeid rakendusest Exchange kasutajate Alberta Greene, Bobby Overby, Irwin Hume, Katrina Hernandez ja Mathew Slattery jaoks. Teil on loodud postkasti administraatori konto, kus kasutajanimi on mailadmin ja parool P@ssw0rd. Siin näete, kuidas need andmed migreerimisfailis kuvatakse.

Migreerimise näidisfail Exchange’i jaoks
Dovecot

Lihtsat autentimis- ja turbekihti (Simple Authentication and Security Layer – SASL) toetavate lähtemeilisüsteemide, nagu Dovecoti IMAP-serveri, puhul kasutage vormingut User_UserName*Admin_UserName. Oletame, et migreerite meilisõnumeid Dovecoti IMAP-serverist ja postkasti administraatori identimisteave on mailadmin ja P@ssw0rd. Siin näete, kuidas need andmed migreerimisfailis kuvatakse.

Migreerimise näidisfaili Dovecoti jaoks
Mirapoint

Kui migreerite meilisõnumeid teenusest Mirapoint Message Server, kasutage järgmist vormingut: #user@domain#Admin_UserName#. Oletame, et migreerite meilisõnumeid ja postkasti administraatori identimisteave on mailadmin ja P@ssw0rd. Siin näete, kuidas need andmed migreerimisfailis kuvatakse.

Migreerimise näidisfail Mirapointi jaoks
Courier IMAP

Mõned lähtemeilisüsteemid (nt Courier IMAP) ei toeta postkastide migreerimisel teenusekomplekti Office 365 postkasti administraatori identimisteabe kasutamist. Selle asemel saate häälestada oma lähtemeilisüsteemi kasutama virtuaalühiskaustu. Virtuaalühiskaustade abil saate kasutada lähtemeilisüsteemis kasutaja postkastidele juurdepääsemiseks postkasti administraatori identimisteavet. Lisateavet Courier IMAP-i kasutamiseks virtuaalühiskaustade konfigureerimise kohta leiate teemast Ühiskaustad.

Postkastide migreerimiseks pärast lähtemeilisüsteemis virtuaalühiskaustade häälestamist peate migreerimisfaili valikulise atribuudi UserRoot. See atribuut määrab iga kasutaja postkasti asukoha lähtemeilisüsteemis oleva virtuaalühiskausta struktuuris. Näiteks Alberta postkasti asukoht on /users/alberta.

Atribuuti UserRoot sisaldav näidismigreerimisfail on järgmine.

Migreerimise näidisfaili Courier IMAP-i jaoks

Meilisõnumite migreerimiseks peab olema tagatud teenuse Office 365 ja lähtemeilisüsteemi vaheline ühendus ning suhtlus. Selleks kasutab Office 365migreerimise lõpp-punkti. See on tehniline termin, mis kirjeldab ühenduse loomiseks kasutatavaid sätteid. Migreerimise lõpp-punkti loote selle toimingu käigus.

 1. Avage Exchange’i halduskeskus.

 2. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine > Rohkem Ikoon Rohkem > Migreerimise lõpp-punktid.

  Migreerimise lõpp-punkti nimi
 3. Uue migreerimise lõpp-punkti loomiseks valige Uus Ikoon Uus .

 4. Klõpsake lehel Valige migreerimise lõpp-punkti tüüp nuppu IMAP.

 5. Sisestage lehel IMAP-i migratsiooni konfiguratsioon järgmine teave.

  • * IMAP-server Tippige lähtemeiliserveri sõnumsideserveri nimi (nt imap.contoso.com).

  • Jätke ülejäänud vaikesätted muutmata. Need sobivad enamikul juhtudel.

 6. Klõpsake nuppu Edasi. Migreerimisteenus kasutab neid sätteid teie meiliserveriga loodava ühenduse kontrollimiseks. Kui ühendus toimib, kuvatakse leht Üldteabe sisestamine.

 7. Lehele Sisestage üldteave sisestage Migreerimise lõpp-punkti nimi, nt Test5-endpoint. Jätke kaks ülejäänud välja tühjaks, et kasutada vaikeväärtusi.

  Migreerimise lõpp-punkti nimi
 8. Migreerimise lõpp-punkti loomiseks klõpsake nuppu Uus.

Migreerimispaketi abil saate teenusekomplekti Office 365 postkastidesse migreerida korraga suure hulga postkaste. See pakett koosneb nendest postkastidest, mille eelmise toimingu käigus migreerimisfaili loendisse lisasite.

Näpunäited: 

 • Mõistlik on toimingu katsetamiseks luua esmalt väheste postkastidega testmigreerimispakett.

 • Kasutage migreerimisfaile, millel on ühesugune arv ridu, ja käitage pakette sarnasel kellaajal. Võrrelge iga testpaketi kogukäitusaega. Nii saate hinnata, kui kaua võtab aega kõigi postkastide migreerimine, kui suur peaks olema migreerimispakett ja mitu üheaegset ühendust peaks lähtemeilisüsteem kasutama, et migreerimiskiirust ja Interneti läbilaskevõimet tasakaalustada.

 1. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine.

 2. Valige Uus Ikoon Uus > Migreerimine Exchange Online’i.

  Valige Exchange Online'i migreerimine
 3. Valige IMAP-migreerimine > Edasi.

 4. Klõpsake lehel Kasutajate valimine loodud migreerimisfaili määramiseks nuppu Sirvi. Pärast migreerimisfaili valimist kontrollib Office 365 migreerimisfaili, et veenduda järgmises.

  • See pole tühi.

  • Selles kasutatakse komaeraldusega vormingut.

  • Selles pole rohkem kui 50 000 rida.

  • Selle päisereal on nõutavad atribuudid.

  • Selle päisereal ja ülejäänud ridadel on ühesugune arv veerge.

  Kui mõni neist kontrollidest nurjub, kuvatakse tõrketeade, mis sisaldab tõrke põhjuse kirjeldust. Tõrke ilmnemise korral peate migreerimispaketi loomiseks migreerimisfaili parandama ja uuesti esitama.

 5. Kui Office 365 on migreerimisfaili valideerinud, kuvatakse migreeritavate postkastide arvuna failis loetletud kasutajate arv.

  Uus migreerimispakett CSV-failiga
 6. Klõpsake nuppu Edasi.

 7. Klõpsake lehel IMAP-i migratsiooni konfiguratsioon nuppu Edasi.

 8. Sellel lehel valige 4. toimingu raames loodud migreerimise lõpp-punkt. Office 365 ühendamine oma meilisüsteemiga

 9. Tippige lehele Teisalduskonfiguratsioon migreerimispaketi nimi (tühikute või erimärkideta), nt Test5-migreerimine, ja klõpsake nuppu Edasi.

  Migreerimispaketi vaikenimi on teie määratud migreerimisfaili nimi. Migreerimispaketi nimi kuvatakse pärast migreerimispaketi loomist migreerimise armatuurlaual olevas loendis.

  Samuti saate soovi korral sisestada nende kaustade nimed, mille soovite migratsioonist välja jätta. Nendeks võivad olla kaustad Ühiskasutuses, Rämpspost ja Kustutatud. Kui soovite lisada need kaustad välistatud üksuste loendisse, klõpsake nuppu Uus Ikoon Uus . Samuti saate redigeerimisikooni Ikoon Lisa ja eemaldamisikooni Ikoon Eemalda abil neid üksusi redigeerida ja eemaldada.

  NB!: Kui migreerite postkaste teenusest Microsoft Exchange Server, on soovitatav avalikud kaustad migreerimisest välistada. Kui te seda ei tee, siis avalike kaustade sisu kopeeritakse iga migreerimisfaili lisatud kasutaja Office 365 postkasti.

  Konfiguratsiooni dialoogi teisaldamine
 10. Klõpsake nuppu Edasi.

 11. Tehke lehel Paketi käivitamine järgmist.

  • Migreerimisaruannete koopia saatmiseks teistele kasutajatele klõpsake nuppu Sirvi. Migreerimisaruanded saadetakse teile vaikimisi meiliga. Migreerimisaruannetele pääsete juurde ka migreerimispaketi atribuutide lehe kaudu.

  • Valige Käivita pakett automaatselt. Migreerimine käivitatakse kohe pärast uue migreerimispaketi salvestamist. Alguses on paketi olek Loodud aga pärast migreerimise käivitamist muudetakse olekuks Sünkroonimine.

   Migreerimispaketi sünkroonimine

Selle toimingu tulemuse kontrollimine

 • Valige teenuses Exchange’i halduskeskus Adressaadid > Migreerimine. Veenduge, et migreerimise armatuurlaual oleks kuvatud soovitud pakett. Kui migreerimine õnnestub, on olekSünkroonitud.

  Kui see toiming nurjus, otsige postkastiga seostatud olekuaruannetest tõrkeid ja kontrollige uuesti, kas migreerimisfaili veerus EmailAddress on õige Office 365 meiliaadress.

Postkastide teenusekomplekti Office 365 eduka migreerimise kontrollimine

 • Paluge migreeritud postkastidega kasutajatel teha järgmist.

  • Logige teenusekomplekti Office 365 sisse oma töö- või koolikontoga.

   Kasutage oma ajutist parooli.

  • Värskendada parooli ja määrata ajavöönd. Oluline on valida õige ajavöönd, et kalendri- ja meilisätted oleksid õiged.

  • Saata Outlook Web App avamisel mõnele teisele Office 365 kasutajale meilisõnum, et olla kindel, et kasutaja saab meilisõnumeid saata.

  • Valida Outlook ja kontrollida, et seal oleks olemas kasutaja meilisõnumid ja kaustad.

See toiming pole kohustuslik. See toiming pole kohustuslik, kuid kui te selle vahele jätate, võivad meilisõnumid uutesse Office 365 postkastidesse jõuda viivitusega.

Kui inimesed väljastpoolt teie ettevõtet saadavad teile meilisõnumi, ei kontrolli nende meilisüsteemid alati, kuhu see meilisõnum saata. Selle asemel salvestavad nende süsteemid teie meilisüsteemi asukoha vastavalt teie DNS-serveri sättele, mida nimetatakse elueaväärtuseks (time-to-live – TTL). Kui muudate oma meilisüsteemi asukohta enne TTL-i aegumist, proovivad nende süsteemid saata meilisõnumi esmalt vanasse asukohta, enne kui hakkavad uurima, kas asukoht on muutunud. Seetõttu võivad meilisõnumid jõuda kohale viivitusega. Üks võimalus, kuidas saate seda vältida, on muuta oma DNS-serveritest ettevõttevälistesse serveritesse edastatava TLL-i väärtus väiksemaks. See tähendab, et teistes ettevõtetes värskendatakse teie meilisüsteemi asukohta tihedamini.

Kui määratud on näiteks 3600 sekundi (ühe tunni) pikkune või lühem vahemik, värskendatakse enamikus meilisüsteemides asukohta iga tunni järel. Soovitame teil enne meili migreerimist määrata see intervall vähemalt sama väikseks. See annab kõigile teile meilisõnumeid edastavatele süsteemidele piisavalt aega muudatusi töödelda. Nii et kui lähete lõplikult üle teenusekomplektile Office 365, saate TTL-iks seada uuesti pikema vahemiku.

TTL-i sätet saate muuta oma meilisüsteemi meilivahetuskirje kaudu, mida nimetatakse ka MX-kirjeks. See asub teie avalikus DNS-süsteemis. Kui teil on mitu MX-kirjet, tuleb nende kõigi väärtuseks seada 3600 või väiksem arv.

Selle toimingu võite ka vahele jätta. Meilisõnumid võivad uutesse Office 365 postkastidesse jõuda viivitusega, kuid need ei jää saabumata.

Kui vajate DNS-i sätete konfigureerimisel abil, lugege teemat DNS-i kirjete haldamise korral Office 365 jaoks DNS-i kirjete loomine. Kui teil on kasutusel Office 365, mida käitab 21Vianet Hiinas, lugege hoopis artikli järgmist versiooni: DNS-i kirjete haldamise korral Office 365 jaoks DNS-i kirjete loomine.

Meilisüsteemid kasutavad meilisõnumite kohaletoimetamiskoha väljaselgitamiseks DNS-i kirjet nimega MX-kirje. Meili migreerimise protsessi ajal osutas teie MX-kirje teie lähtemeilisüsteemile. Nüüd, kui meili migreerimine teenusekomplekti Office 365 on lõpule jõudnud, on aeg seada oma MX-kirje osutama teenusekomplektile Office 365. See aitab tagada, et meilisõnumid toimetatakse teie Office 365 postkastidesse. MX-kirje teisaldamine võimaldab teil lõpuks vana meilisüsteemi välja lülitada.

Paljude DNS-i pakkujate jaoks on meil erijuhised MX-kirjete muutmiseks, vt teemat DNS-i kirjete haldamise korral Office 365 jaoks DNS-i kirjete loomine. Kui teil on kasutusel Office 365, mida käitab 21Vianet Hiinas, lugege hoopis järgmist artikli versiooni: DNS-i kirjete haldamise korral Office 365 jaoks DNS-i kirjete loomine. Kui teie DNS-i pakkujat pole seal või soovite saada üldisemaid juhiseid, oleme lisanud ka üldised MX-kirje juhised, vt teemat DNS-i kirjete loomine Office 365 jaoks mis tahes DNS-hostiteenuse pakkuja lehel, kui teil on kasutusel Office 365 Hiinas, lugege järgmist artikli versiooni: DNS-i kirjete loomine Office 365 jaoks mis tahes DNS-hostiteenuse pakkuja lehel.

Selleks, et teie klientide ja partnerite meilisüsteemid tunneksid muudetud MX-kirje ära, võib kuluda kuni 72 tundi. Enne postkastide sünkroonimise peatamisega jätkamist oodake vähemalt 72 tundi.

Viimase toimingu käigus muutsite oma MX-kirjet. Pärast seda, kui olete veendunud, et meilisõnumid marsruuditakse teenusekomplekti Office 365, saate tööd jätkata ja migreerimispaketi kustutada. See toiming peatab lähtemeilisüsteemi ja teenusekomplekti Office 365 vahelise sünkroonimise. Enne paketi kustutamist tehke järgmist.

 • Veenduge, et kõik teie kasutajad kasutavad meilisüsteemina ainult Office 365i. Pärast migreerimispaketi kustutamist ei kopeerita lähtemeilisüsteemi postkastidesse saadetavaid meilisõnumeid enam Office 365i. See tähendab, et kasutajad ei saa neid meilisõnumeid kätte. Seega veenduge, et kõik kasutajad on uude süsteemi lisatud.

 • Enne migreerimispaketi kustutamist laske sel vähemalt 72 tundi töötada. Nii võite kindel olla kahes järgmisest asjas.

  • Teie lähtemeilisüsteemi ja Office 365i postkastid on vähemalt ühe korra sünkroonitud (neid sünkroonitakse kord päevas).

  • Teie klientide ja partnerite meilisüsteemid on tuvastanud teie MX-kirjed ja saadavad meilisõnumeid nüüd õigesti teie Office 365i postkastidesse.

Kui kustutate migreerimispaketi, kustutab migreerimisteenus kõik migreerimispaketiga seotud kirjed ja eemaldab need migreerimise armatuurlaualt.

Migreerimispaketi kustutamine

 1. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine.

 2. Valige migreerimise armatuurlaual pakett ja klõpsake nuppu Kustuta.

  Migreerimispaketi kustutamine

Kustutamise kontrollimine

 • Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine. Veenduge, et migreerimispaketti pole enam migreerimise armatuurlaual.

Vt ka

IMAP-postkastide migreerimine teenusekomplekti Office 365

Meilide migreerimine teenusekomplekti Office 365

Näpunäited IMAP-migratsiooni optimeerimiseks

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×