Mis on uut rakenduses Microsoft Office Excel 2007?

Lintpealkiri Mis on uut Excel 12-s

Programmi Microsoft Office Excel 2007 uue, tulemustele orienteeritud kasutajaliidese võimsad tööriistad ja vahendid võimaldavad andmeid hõlpsalt analüüsida, ühiskasutada ja hallata.

Selle artikli teemad

Tulemustele orienteeritud kasutajaliides

Rohkem ridu ja veerge ja muud uuendatud piirangud

Office'i teemad ja Exceli laadid

Rikkalik tingimusvorming

Lihtne valemikirjutamine

Uued OLAP-i valemid ja kuubifunktsioonid

Parendatud filtreerimine ja sortimine

Exceli tabeli täiendused

Diagrammide uus välimus

Diagrammide ühiskasutamine

Hõlpsalt kasutatavad PivotTable-liigendtabelid

Kiire ühendamine välisandmetega

Uued failivormingud

Parem printimine

Töö ühiskasutuse uued võimalused

Kiire juurdepääs täiendavatele mallidele

Tulemustele orienteeritud kasutajaliides

Uus, tulemustele orienteeritud kasutajaliides hõlbustab Microsoft Office Exceli kasutamist. Varem keerukate menüüde ja tööriistaribade alla mattunud käsud ja funktsioonid on nüüd hõlpsalt leitavad ülesandele orienteeritud menüüdest, mis sisaldavad käskude ja funktsioonide loogilisi jaotisi. Paljud dialoogiboksid on asendatud rippgaleriidega, kus kuvatakse saadaolevad suvandid, mis on valimise hõlbustamiseks varustatud kirjeldavate kohtspikrite ja näidiseelvaadetega.

Sõltumata uue kasutajaliidese kaudu tehtavast tööst – olgu see siis andmete vormindamine või analüüs – pakub Excel selle edukaks läbiviimiseks kõige sobivaimaid tööriistu.

Lehe algusesse

Rohkem ridu ja veerge ja muud uuendatud piirangud

Töölehel suurte andmehulkade uurimise võimaldamiseks toetab Office Excel 2007 töölehel kuni ühte miljonit rida ja 16 tuhandet veergu. Täpsemalt moodustab Office Excel 2007 ruudustiku 1 048 576 rida ja 16 384 veergu, mis teeb 1500% rohkem ridu ja 6300% rohkem veerge, kui oli versioonil Microsoft Office Excel 2003. Uudishimulikele veel niipalju, et viimase veeru tähis on nüüd XFD endise IV asemel.

Nelja tuhande vormingutüübi asemel saate samas töövihikus kasutada nüüd piiramatul arvul vorminguid ja lahtriviidete arv on suurenenud kaheksalt tuhandelt kuni saadaoleva mäluga piiratud arvuni.

Exceli jõudluse suurendamiseks on Microsoft Office Excel 2003 1 GB mäluhaldus kasvanud Office Excel 2007 puhul 2 GB-ni.

Suurte, valemirohkete töölehtede puhul tehakse arvutused nüüd kiiremalt, sest Office Excel 2007 toetab kahetuumalisi protsessoreid ja hargtöötlusega kiibikomplekte.

Programm Office Excel 2007 toetab kuni 16 miljonit värvi.

Lehe algusesse

Office'i teemad ja Exceli laadid

Programmis Office Excel 2007 saate töölehe andmete kiireks vormindamiseks rakendada sellele teema ja kasutada kindlat laadi. Teemasid saab ühiskasutada muu Office 2007 programmiga (nt Microsoft Office Word ja Microsoft Office PowerPoint), seejuures muudavad laadid Excelile omaste üksuste vormingut (nt Exceli tabelid, diagrammid, PivotTable-liigendtabelid, kujundid või graafikud).

Teema rakendamine     – teema on värvide, fontide, joonte ja täiteefektide eelmääratletud kooslus, mida saab rakendada tervele töövihikule või kindlale üksusele (nt diagrammid või tabelid). Nende abil saab luua ühtlaselt ilusaid dokumente. Teie ettevõte võib anda kasutamiseks firmas kehtiva teema või saate valida Excelist saadaoleva kiire eelmääratletud teema. Kõigile Exceli töövihikutele ja muude Office 2007 dokumentidele ühtse ja professionaalse välimuse rakendamiseks võite luua ka enda teema. Teema loomisel on värv, font ja täiteefekt eraldi reguleeritavad, nii et saate neist mõnda või siis kõiki muuta.

Laadide kasutamine     – laad on eelmääratletud teemapõhine vorming, mida saate rakendada Exceli tabelite, diagrammide, PivotTable-liigendtabelite, kujundite või graafikute välimuse muutmiseks. Kui sisemised eelmääratletud laadid ei vasta teie vajadustele, saate neid kohandada. Diagrammide puhul saate valida paljude eelmääratletud laadide hulgast, kuid te ei saa luua enda diagrammilaadi.

Nagu ka Excel 2003 puhul, kasutatakse lahtrilaade valitud lahtrite vormindamiseks, kuid nüüd saate kiirelt rakendada eelmääratletud lahtrilaadi. Enamik lahtrilaade põhineb töövihikule rakendatud teemal ja teemat saate hõlpsasti ka ise luua.

Lehe algusesse

Rikkalik tingimusvorming

Programmis Office 2007 saate andmete visuaalseks märkimiseks analüüsi ja esitluse eesmärgil kasutada tingimusvormingut. Erandite hõlpsaks leidmiseks ja andmete oluliste trendide esiletõstmiseks saate juurutada ja hallata mitut tingimusvormingu reeglit, mis rakendavad neile reeglitele vastavatele andmetele visuaalselt rikast vormingut, kasutades astmikvärve, andmeribasid ja ikoonikogumeid . Tingimusvormingut on lihtne rakendada – mõne klõpsu abil saate andmete analüüsimiseks näha nendevahelisi seoseid.

Lehe algusesse

Lihtne valemikirjutamine

Järgmised parendused muudavad programmis Office Excel 2007 valemite kirjutamise palju lihtsamaks.

Muudetava suurusega valemiriba     – valemiriba suurus muutub pikkade, keerukate valemite mahutamiseks automaatselt, vältides töölehe muude andmete kattumist valemitega. Saate kirjutada ka pikemaid, suurema pesastustasemete arvuga valemeid, kui oli võimalik Exceli varasemates versioonides.

Funktsiooni automaattekst     – funktsiooni automaatteksti abil saate valemit õige süntaksiga kiiresti kirjutada. Alates soovitud valemi hõlpsast tuvastamisest kuni abini valemi argumentide lõpuni kirjutamisel – valem tuleb õige nii esimesel kui ka igal järgmisel korral.

Struktuuritud viited     – lisaks sellistele lahtriviidetele nagu A1 ja R1C1 saate programmis Office Excel 2007 kasutada struktuuritud viiteid, mis viitavad valemis nimega vahemikele ja tabelitele.

Hõlbus juurdepääs nimega vahemikele     – kasutades programmi Office Excel 2007 nimehaldurit, saate mitmenimelisi vahemikke korraldada, uuendada ja hallata keskses asukohas, aidates kõigil töölehe kasutajatel valemeid ja andmeid tõlgendada.

Lehe algusesse

Uued OLAP-i valemid ja kuubifunktsioonid

Kasutades programmis Office Excel 2007 mitmemõõtmelisi andmebaase (nt SQL Server Analysis Services), saate keerukate, vabavormiliste OLAP-andmete põhise aruande loomiseks kasutada OLAP-i valemeid. OLAP-andmete (kogumid ja väärtused) eraldamiseks analüüsiteenustest ja kuvamiseks lahtris kasutatakse uusi kuubifunktsioone. OLAP-i valemeid saab luua PivotTable-liigendtabeli valemite teisendamisel lahtrivalemiteks või kuubifunktsiooni argumentide automaatteksti kasutamisel valemite tippimisel.

Lehe algusesse

Parendatud filtreerimine ja sortimine

Programmis Office Excel 2007 saate vajalike vastuste leidmiseks töölehe andmeid täiendatud filtreerimise ja sortimise abil kiirelt korraldada. Näiteks saate nüüd sortida andmeid värvi järgi ja enam kui kolmel (kuni 64) tasemel. Saate andmeid sortida värvi või kuupäevade järgi, kuvada ripploendis AutoFilter üle 1000 üksuse, valida filtreerimiseks mitu üksust ja filtreerida PivotTable-liigendtabeli andmeid.

Lehe algusesse

Exceli tabeli täiendused

Programmis Office Excel 2007 saate Exceli tabelit (Excel 2003-s tuntud Exceli loendina) uue kasutajaliidesega kiiresti luua, vormindada ja laiendada, et töölehe andmeid nendega töötamise hõlbustamiseks paremini korraldada. Tabelite uued või parendatud funktsioonid sisaldavad järgmisi omadusi.

Tabeli päiseread     – tabeli päiseridu saab kuvada või peita. Tabeli päiseridade kuvamisel on need nähtavad koos andmetega tabeliveergudes, asendades pikas tabelis liikumisel töölehe päised.

Arvutatud veerud     – arvutatud veerus kasutatakse ühte valemit, mis kohandatakse sobivaks kõigile ridadele. Ridade lisamisel laiendatakse seda neile automaatselt. Teil on vaja sisestada valem vaid üks kord, käsku Täida või Kopeeri pole vaja kasutada.

Automaatfilter (AutoFiltering)     – automaatfiltrit kasutatakse tabelis vaikimisi. See võimaldab tabeliandmeid tõhusalt sortimida ja filtreerida.

Liigendatud viited     – sellised viited võimaldavad kasutada valemites lahtriviidete (nt A1 või R1C1) asemel tabeli veerupäiste nimesid.

Summaread     – summareal saate nüüd kasutada kohandatud valemeid ja sisestada teksti.

Tabelilaadid     – tabelite kvaliteetkujunduse ja professionaalse vormingu kiireks lisamiseks saate neile rakendada tabelilaadi. Kui tabelis kasutatakse vahelduva rea laadi, säilitab Excel selle laadi vaatamata tegevustele, mis tavapäraselt paiskaks laadi segi (nt filtreerimine, ridade peitmine või ridade ja veergude käsitsi korraldamine).

Lehe algusesse

Diagrammide uus välimus

Programmis Office Excel 2007 saate professionaalse välimusega ja teavet tõhusalt edastavate diagrammide hõlpsaks loomiseks kasutada uusi diagrammitööriistu. Töövihikule rakendatud teemal põhinevates uutes, kaasaegse välimusega diagrammides kasutatakse eriefekte (nt ruumilisus, läbipaistvus ja pehmed varjud).

Uus kasutajaliides teeb saadaolevate diagrammitüüpide uurimise hõlpsaks, võimaldades valida andmetega sobiva diagrammitüübi. Diagrammile ilusa vormingu kiireks rakendamiseks ja vajalike üksikasjade kaasamiseks on saadaval arvukalt eelmääratletud diagrammilaade ja paigutusi.

Visuaalsete diagrammielementide valijad     – andmete esitamiseks saate nüüd uue kasutajaliidese abil lisaks kiirpaigutustele ja kiirvormingutele kiirelt muuta diagrammi kõiki elemente. Mõne klõpsuga saate lisada või eemaldada tiitleid, legende, andmesilte, trendijooni ja teisi diagrammielemente.

Kaasaegne välimus OfficeArt-i abil     – kuna programmis Office Excel 2007 luuakse diagrammid abiprogrammiga OfficeArt, on peaaegu kõik selle kujundite funktsioonid kasutatavad ka diagrammi ja selle elementide puhul. Näiteks saate teatud elementide esiletõstmiseks lisada neile pehme varju või kalde või kasutada osaliselt nähtavate elementide nähtavaks muutmiseks kasutada elementide läbipaistvust. Saate kasutada ka loomutruud ruumilist efekti.

Selged jooned ja fondid     – diagrammi jooned on vähem sakilised ja teksti paremaks loetavuseks kasutatakse ClearType-fonte.

Varasemast rohkem värve     – värve saate hõlpsalt valida eelmääratletud teemavärvide hulgast ning varieerida nende küllastust. Lisaks saate dialoogiboksi Värvid abil lisada omi värve, valides neid 16 miljoni saadaoleva värvi seast.

Diagrammimallid     – lemmikdiagrammide salvestamine mallina on uue kasutajaliidese abil palju hõlpsam.

Lehe algusesse

Diagrammide ühiskasutamine

Exceli diagrammide kasutamine muudes programmides     – programmi Office 2007 diagrammid on programmide Excel, Word ja PowerPoint ühiskasutuses. Abiprogrammi Microsoft Graph diagrammifunktsioonide kasutamise asemel sisaldavad programmid Word ja PowerPoint nüüd Exceli võimsaid diagrammifunktsioone. Kuna programmide Word ja PowerPoint diagrammiandmete jaoks kasutatakse Exceli töölehte, võimaldab diagrammide ühiskasutus neis Exceli rikkalikke funktsioonide, sh valemite, filtreerimise ja sortimise kasutamist ning diagrammiandmete värskendamiseks linkimist väliste andmeallikatega (nt Microsoft SQL Server ja analüüsiteenused (OLAP)). Diagrammiandmeid sisaldava Exceli töölehe saate salvestada Wordi dokumendis või PowerPointi presentatsioonis või dokumentide suuruse vähendamiseks eraldi failis.

Diagrammide kopeerimine muudesse programmidesse    – diagramme saate dokumentide vahel või ühest programmist teise hõlpsalt kopeerida-kleepida. Diagrammi kopeerimisel Excelist Wordi või PowerPointi muudetakse see automaatselt Wordi dokumendi või PowerPointi presentatsiooniga sobivaks, kuid säilib ka Exceli diagrammivorming. Exceli töölehe andmed saab manustada Wordi dokumenti või PowerPointi presentatsiooni, kuid saate need säilitada ka Exceli lähtefailis.

Diagrammide animeerimine PowerPointis     – PowerPointis saate Excelil põhineva diagrammi andmete esiletõstmiseks senisest hõlpsamini kasutada animatsiooni. Saate animeerida kogu diagrammi või legendi ja teljesildid. Tulpdiagrammil saate kindla punkti paremaks illustreerimiseks animeerida koguni üksikuid tulpi. Animeerimisfunktsioonid on hõlpsamini leitavad ja palju paremini juhitavad. Näiteks saate muuta üksikuid animatsiooni samme ja kasutada rohkem animatsiooniefekte.

Lehe algusesse

Hõlpsalt kasutatavad PivotTable-liigendtabelid

Programmis Office Excel 2007 on PivotTable-liigendtabelid Exceli varasemate versioonidega võrreldes palju hõlpsamalt kasutatavad. Uue PivotTable-liigendtabeli kasutajaliidese abil on teave teie andmete kohta nähtav mõne klõpsuga. Enam ei tule lohistada andmeid kukutusalasse, mis polnud sugugi lihtne ülesanne. Selle asemel saate lihtsalt valida PivotTable-liigendtabeli väljaloendis kuvatavad väljad.

Pärast PivotTable-liigendtabeli loomist saate PivotTable-liigendtabeli andmete kokkuvõtmiseks, analüüsimiseks ja vormindamiseks kasutada palju muid uusi või parendatud funktsioone.

Tagasivõtu kasutamine PivotTable-liigendtabelis     – nüüd saate tagasi võtta pea kõik PivotTable-liigendtabeli loomisel või ümberkorraldamisel tehtavad toimingud.

Süvitsimineku pluss- ja miinusindikaatorid     – nende indikaatorite abil osutatakse, kas PivotTable-liigendtabeli osi saab enama või vähema teabe kuvamiseks laiendada või kahandada.

Sortimine ja filtreerimine     Sortimiseks tuleb lihtsalt valida sorditavas veerus üksus ja kasutada sortimisnuppe. Andmete filtreerimiseks saate kasutada PivotTable-liigendtabeli filtreid, nagu kuupäevafiltrid, sildifiltrid, väärtusefiltrid ja käsifiltrid.

Tingimusvorming     – programmi Office Excel 2007 PivotTable-liigendtabeli lahtrile või lahtrite grupile saate rakendada tingimusvormingut.

PivotTable-liigendtabeli laad ja paigutus     – samuti nagu Exceli tabelite ja diagrammide puhul, saate ka PivotTable-liigendtabelile kiirelt rakendada eelmääratletud või kohandatud laade.

PivotChart-liigenddiagrammid     – nagu PivotTable-liigendtabeleid, nii on ka PivotChart-liigenddiagramme uue kasutajaliidese abil palju hõlpsam luua. Kõik filtreerimise parendused on saadaval ka PivotChart-liigenddiagrammide jaoks. PivotChart-liigenddiagrammi loomisel on saadaval erilised PivotChart-liigenddiagrammi tööriistad ja kontekstimenüüd, mille abil saate diagrammiandmeid analüüsida. Sarnaselt tavadiagrammiga saate ka muuta diagrammi või selle elementide paigutust, laadi ja vormingut. Programmis Office Excel 2007 PivotChart-liigenddiagrammi muudatuste tegemisel säilitatakse rakendatav diagrammivorming, mis on oluline edasiminek võrreldes Exceli eelmise versiooniga.

Lehe algusesse

Kiire ühendamine välisandmetega

Programmis Office Excel 2007 pole enam vaja teada korporatiivsete andmeallikate serveri või andmebaaside nimesid. Selle asemel saate kiirkäivituse abil valida administraatori või töögrupi spetsialisti ettevalmistatud andmeallikate loendist endale vajaliku. Exceli ühenduste haldur võimaldab vaadata kõiki töövihiku ühendusi, tehes ühenduse taaskasutamise või mingi ühenduse asendamise teisega hõlpsamaks.

Lehe algusesse

Uued failivormingud

XML-põhised failivormingud     – Microsoft võtab programmis Microsoft Office System 2007 kasutusele uued Wordi, Exceli ja PowerPointi failivormingud, mis on tuntud Office Open XML-vormingutena. Need uued failivormingud hõlbustavad integreerimist väliste andmeallikatega, kahandavad failide suurust ja parandavad andmete taastamist. Programmis Office Excel 2007 on Exceli töövihiku vaikevorminguks Office Excel 2007 XML-põhine failivorming (.xlsx). Muud valitavad XML-põhised vormingud on Office Excel 2007 XML-põhine makrotoega failivorming (.xlsm), Office Excel 2007 Exceli malli vorming (.xltx) ja Office Excel 2007 makrotoega Exceli malli vorming (.xltm).

Office Excel 2007 binaarne failivorming     – lisaks uutele XML-põhistele vormingutele, võetakse programmis Office Excel 2007 suurte või keerukate töövihikute jaoks kasutusele segmenditud, tihendatud failivormingu binaarversioon. Seda, Office Excel 2007 binaarset (või BIFF12) failivormingut (.xls), saate kasutada optimaalse jõudluse ning tagasiühilduvuse saavutamiseks.

Ühilduvus Exceli varasemate versioonidega     – programmi Office Excel 2007 töövihikut saate kontrollida Exceli varasema versiooniga ühildamatute funktsioonide või vormingu sisaldumise suhtes ja teha parema tagasiühilduvuse saavutamiseks vajalikud muudatused. Exceli varasemates versioonides saate installida uuendused ja muundurid, mis aitavad avada programmi Office Excel 2007 töövihikut, nii et saate seda programmis Office Excel 2007 redigeerida, salvestada ja uuesti salvestada, ilma et kaotaksite mis tahes programmi Office Excel 2007 spetsiifilisi funktsioone ja omadusi.

Lehe algusesse

Parem printimine

Küljendivaade     – lisaks vaadetele Tavaline ja Lehepiiri eelvaade kasutatakse programmis Office Excel 2007 vaadet Küljendivaade. Selle vaate abil saate luua töövihiku nii, et samal ajal jälgite, milline on lehe välimus prindituna. Selles vaates saate seadistada lehe päiseid, jaluseid ja veeriseid vahetult töölehel ja paigutada objekte (nt diagrammid või kujundid) täpselt soovitud asukohta. Uues kasutajaliideses pääsete menüü Küljendus kaudu hõlpsalt juurde kõigile lehe seadistamise suvanditele (nt lehe suund). Korduvaid printimiskatseid ja kärbitud andmete sattumist väljaprindile aitab vältida igale lehele prinditava teabe hõlbus vaade.

Salvestamine PDF- ja XPS-vormingus    PDF- või XPS-faili saab Microsoft Office System 2007 programmist salvestada vaid pärast lisandmooduli installimist. Lisateavet on artiklis Teiste failivormingute (nt PDF-i ja XPS-i) toe lubamine.

Lehe algusesse

Töö ühiskasutuse uued võimalused

Exceli teenuste kasutamine töö ühiskasutamiseks     – kui pääsete juurde teenusele Exceli teenused, saate selle abil oma Office Excel 2007 töölehti teistega (nt ettevõtte tegevjuhid ja osanikud) ühiselt kasutada. Programmis Office Excel 2007 saate salvestada töövihiku teenuses Excel Services ja määrata teistele isikutele nähtavad tööleheandmed. Kasutades brauser rakendust Microsoft Office Excel Web Access, saavad nad töölehe andmeid vaadata, analüüsida, printida ja eraldada. Nad saavad ka kindla aja tagant või vajaduse tekkimisel luua andmetest staatilisi hetktõmmiseid. Rakendus Office Excel Web Access teeb kerimise, filtreerimise, sortimise, diagrammide vaatamise ja PivotTable-liigendtabelis süvitsimineku hõlpsaks. Andmete teistsuguseks esitamiseks saate Exceli veebipääsu veebiosa ühendada ka muude veebiosadega. Sobivate õiguste olemasolul saavad Exceli veebipääsu kasutajad avada töövihiku programmis Office Excel 2007 ja kasutada Exceli täisvõimsust andmete analüüsimiseks ja nendega töötamiseks enda arvutis, kui selles on Excel installitud.

Oma töö sel moel ühiskasutusse andmisega tagate, et teistel on juurdepääs sama versiooni andmetele samas asukohas ning saate seda versiooni värskeimate andmetega uuendada. Kui soovite, et teised (nt kolleegid) saadaksid teile kommentaare ja uuendatud teavet, saate anda töövihiku ühiskasutusse samal moel nagu Exceli varasemates versioonides ning koguda uut teavet enne salvestamist teenuses Excel Services.

Dokumendihalduse serveri kasutamine     – teenuse Excel Services saab uue Exceli aruannete ja töövihiku arvutustoimingute protsessi (nt lahtripõhine teatamine või keerukal Exceli arvutusel põhinev tööprotsess) loomiseks integreerida dokumendihalduse serveriga. Dokumendihalduse serverit saate kasutada ka keerukate töövihikumudelite öiste arvutusseansside plaanimiseks.

Lehe algusesse

Kiire juurdepääs täiendavatele mallidele

Programmis Office Excel 2007 saate uue töövihiku aluseks võtta Excelis installitud arvukaid malle või pöörduda kiirelt Microsoft Office'i veebisaidile ja laadida malle sealt alla.

Lehe algusesse

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×