Mis on uut PerformancePointi armatuurlauas?

Microsoft SharePoint Server 2010 teenusepaketi PerformancePoint Services uusim versioon sisaldab mitut uut ja täiustatud funktsiooni, mis hõlbustavad ettevõtte näitajate jälgimist ja analüüsimist. Saate kasutada armatuurlaudu, mille tulemuskaardid sisaldavad senisest mitmekülgsemaid juhtimismõõdikuid ehk tootluse võtmenäitajaid (KPI-sid). Samuti saate kasutada uusi aruandeid (nt KPI-aruannet) ja avada hierarhiapuu otse mõne analüüsiaruande või tulemuskaardi väärtuse kaudu. Lisaks saate teatud tulemuskaartidel ja aruannetes kindla teabe kuvamiseks rakendada väärtusefiltreid (nt Esikümme).

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Selle artikli lugemisel leiate lisateavet PerformancePointi armatuurlaudade uute võimaluste kohta.

Selle artikli teemad

Tootluse võtmenäitajate (KPI-de) ja tulemuskaartide täiustused

Laiendamis- (süvitsimineku) ja ahendamisfunktsioonidega tulemuskaardid

Tulemuskaardid, mille veergudel on KPI-d

Keerukamate KPI-dega tulemuskaardid

Arvutatud mõõdikud

Mitu tegelikku väärtust

Ajateave

Dispersioon

Uued aruandetüübid ja vaated

KPI-aruanne

Analüütilised sektordiagrammid

Hierarhiapuu

Väärtusefiltrid

Esikümne väärtusefiltrid

Kasutaja määratud väärtusefiltrid

Tootluse võtmenäitajate (KPI-de) ja tulemuskaartide täiustused

PerformancePointi uued tulemuskaardid sisaldavad varasemast mitmekülgsemaid KPI-sid ja muid täpsemaid funktsioone, mille abil on ettevõtte näitajate jälgimine ja analüüsimine senisest lihtsam. Käskudega Laienda ja Ahenda saate näiteks tulemuskaartidel kuvada madalama või kõrgema üksikasjataseme. Samuti saate kasutada tulemuskaarte, mille veerud sisaldavad KPI-sid. Lisaks saate kasutada täpsemaid tulemuskaarte, mis kasutavad näitajate mõõtmiseks ajateavet, arvutatud mõõdikuid ja mitut tegelikku väärtust.

Laiendamis- (süvitsimineku) ja ahendamisfunktsioonidega tulemuskaardid

Sõltuvalt sellest, kuidas tulemuskaart on konfigureeritud, saate kõrgemate või madalamate üksikasjatasemete kuvamiseks tulemuskaardi ridu laiendada ja ahendada.

Kui teil on näiteks tulemuskaart, mis mõõdab erinevate toodete müügitasuvust jaemüügiettevõttes, võib tulemuskaart sarnaneda järgmise pildiga.

PerformancePointi tulemuskaart, mille veergudes on mitu KPI-d

Mõne kindla tootekategooria (nt MÄNGUD JA MÄNGUASJAD) järgmise üksikasjataseme kuvamiseks saate klõpsata kategooria kõrval olevat plussmärki (+). Tulemuskaarti laiendatakse automaatselt järgmise üksikasjataseme kuvamiseks. Tulemuskaart võib sarnaneda järgmise pildiga.

Tootekategooria järgmise üksikasjatasemega PerformancePointi tulemuskaart

Tulemuskaarti saate laiendada kuni madalaima üksikasjatasemeni. Järgmisel pildil on alamkategooria Allalaaditavad mängud laiendatud üksiktoodete loendiks, mis on selle tulemuskaardi madalaim üksikasjatase.

PerformancePointi teenusepakett

Eelmises näites asustatakse kategooriad, alamkategooriad ja üksiktooted dünaamiliselt. See tähendab, et andmete muutumisel kuvatakse tulemuskaardil alati ajakohased andmed.

Lisaks tulemuskaardil üksuse kõrval oleva plussmärgi (+) või miinusmärgi (-) klõpsamisele saate kasutada ka käske Laienda ja Ahenda. Vaadake järgmist pilti.

PerformancePointi teenusepakett

Käsu Ahenda või Laienda kasutamiseks paremklõpsake soovitud üksust ja seejärel klõpsake käsku Ahenda või Laienda.

Kõrgema üksikasjataseme kuvamiseks klõpsake käsku Ahenda.

Madalama üksikasjataseme kuvamiseks klõpsake käsku Laienda.

Lehe algusesse

Tulemuskaardid, mille veergudel on KPI-d

Nüüd saate kasutada tulemuskaarte, mille veergudes on mitu KPI-d. Seega saate tulemuskaardi igal real kuvada mitu mõõdikukomplekti. Tulemuskaart, mille veergudes on KPI-d, võib sarnaneda järgmise pildiga.

PerformancePointi tulemuskaart, mille veergudes on mitu KPI-d

Eelmises näites sisaldab tulemuskaart veergudes kahte KPI-d: Müüginäitajad ja Müügitulu.

Lehe algusesse

Keerukamate KPI-dega tulemuskaardid

Nüüd saate kasutada tulemuskaarte, mis sisaldavad täpsemaid KPI-sid. Näiteks võite kasutada KPI-sid, mis kasutavad näitajate mõõtmiseks valemeid ja arvutusi (need KPI-d kasutavad arvutatud mõõdikuid), või hoopis selliseid KPI-sid, mis võrdlevad mitut väärtust üldsihtmärgiga (need KPI-d kasutavad mitut tegelikku väärtust). Teil võivad isegi olla KPI-d, mis kasutavad erivalemeid dünaamiliste ajavahemike (nt Viimased kuus kuud või Aastast kuupäevani) teabe kuvamiseks (need KPI-d kasutavad ajateavet). Lisaks saate nüüd kasutada KPI-sid, mis näitavad tegeliku tootluse ja sihtmärgi vastavust (need KPI-d kuvavad dispersiooni).

Kuigi tulemuskaartides saab kasutada keerukaid KPI-sid, jäävad tulemuskaardid lihtsaks ja neid on lihtne kasutada. Tulemuskaart, mis sisaldab keerukaid KPI-sid, võib näiteks sarnaneda järgmise pildiga.

PerformancePointi tulemuskaart, mille veergudes on mitu KPI-d

Arvutatud mõõdikud

Järgmisel pildil on esile tõstetud Müügitulu KPI. See KPI kasutab tootlusnäitajate sihtmärgile vastavuse määratlemiseks arvutatud mõõdikuid.

PerformancePointi teenusepakett

Kui KPI-des kasutatakse arvutatud mõõdikuid, rakendab SharePointi server andmetele nende alusandmebaasidest toomisel ühe või mitu valemit. Lisaks saab selle võimaluse abil kasutada ühes KPI-s mitut andmeallikat.

Mitu tegelikku väärtust

Järgmisel pildil on esile tõstetud Müüginäitajate KPI. See KPI kasutab üldnäitajate sihtmärgile vastavuse määratlemiseks mitut tegelikku väärtust.

PerformancePointi teenusepakett

Ajateave

Järgmisel pildil on esile tõstetud üks Müüginäitajate KPI veergudest. See KPI kasutab Aastast kuupäevani näitajate kuvamiseks ajateavet.

Ajateavet kasutav PerformancePointi tulemuskaart

Aja möödudes jääb tulemuskaart ajakohaseks, ilma et armatuurlaua administraator peaks tulemuskaarti või selle aluseks olevaid päringuid muutma.

Dispersioon

Järgmisel pildil on esile tõstetud üks Müügitulu KPI veergudest esile tõstetud. See KPI on konfigureeritud kuvama tootlusnäitajate vastavust sihtmärgile ning tegelike näitajate erinevust sihtmärgist.

PerformancePointi teenusepakett

Lehe algusesse

Uued aruandetüübid ja vaated

Nüüd saate armatuurlaudadel kasutada kolme uut PerformancePointi vaatetüüpi: KPI-aruanne, analüütilised sektordiagrammid ja hierarhiapuu.

KPI-aruanne

KPI-aruannet saate armatuurlaual kasutada tulemuskaardi KPI-de lisateabe kuvamiseks. Näiteks saate KPI üksikasjade aruandes kuvada järgmist teavet.

  • KPI-de jaoks kasutatud näitajad

  • Kuidas näitajate tulemused arvutatakse ja mis on üksiktulemuste läved

  • Tulemuskaardi teiste kasutajate postitatud kommentaarid

KPI-aruanne (KPI üksikasjad) võib sarnaneda järgmise pildiga.

KPI-aruandes esitatakse PerformancePointi tulemuskaardi väärtuste kohta lisateavet

KPI-aruanne kuvatakse armatuurlaualehel alati koos tulemuskaardiga, kuna kõik KPI-aruandes kuvatud andmed määratletakse selle põhjal, mida te tulemuskaardil klõpsate. KPI-aruandes leiduva teabe kuvamiseks klõpsake tulemuskaardil mõnda väärtust. Tulemuskaardi tulemuste arvutamise meetodi kuvamiseks klõpsake mõnda lahtrit väärtuseveerus Sihtväärtus.

Lehe algusesse

Analüütilised sektordiagrammid

Nüüd saate armatuurlaudadel kasutada analüütilisi sektordiagramme. Sarnaselt analüütilise joon- või lintdiagrammiga saate analüütilise sektordiagrammi abil kuvada kõrgema või madalama üksikasjataseme. Lisaks saate andmetesse süvitsi minna, et kuvada mõne muu dimensiooni andmete aluseks olevas SQL Serveri analüüsiteenuste andmekuubi

Analüütiline sektordiagramm võib sarnaneda järgmise pildiga.

PerformancePointi analüütiline sektordiagramm

Hierarhiapuu

Hierarhiapuu avamisel saate uurida tulemuskaartide ja aruannete andmeid. Hierarhiapuu on saadaval toiminguna, mille saate rakendada analüüsiteenuse andmeid kasutavatele PerformancePointi analüüsiaruannetele või tulemuskaartidele.

Hierarhiapuu aruannet kasutatakse enamasti selleks, et kuvada aruande või tulemuskaardi üksikväärtuse moodustavad liikmed. Hierarhiapuu sordib tulemused automaatselt ja rakendab andmetele tekstisisese Pareto-diagrammi, et saaksite ühe pilguga ülevaate mõnda kindla aruandeväärtuse kõige olulisematest koostisosadest. Lisaks saate kuvada üldväärtuses osalevate üksikute liikmete trendid.

Märkus.:  Hierarhiapuu avamiseks ja kasutamiseks peab arvutisse olema installitud Microsoft Silverlight 2 või Silverlight 3. Sõltuvalt tulemuskaardi või analüüsivaate konfiguratsioonist ei pruugi hierarhiapuu avamine võimalik olla.

Hierarhiapuu avamiseks paremklõpsake mõnda üksikväärtust (nt joondiagrammi punkti, lintdiagrammi linti, sektordiagrammi sektorit või ruudustiku või tulemuskaardi lahtrit). Seejärel saate klõpsata nuppu Hierarhiapuu. Hierarhiapuu avatakse uues aknas, kus saate süvitsi minna järgmisele üksikasjatasemele või andmed andmekuubis mõne muu dimensiooni kuvamiseks laiendada.

Hierarhiapuu võib sarnaneda järgmise pildiga.

Teenusepaketis PerformancePoint Services saadaolev analüüsivaade

Hierarhiapuu abil saate kuvada ka mõne kindla dimensiooniliikme atribuudid. Vaadake järgmist pilti.

Hierarhiapuu näide

Lehe algusesse

Väärtusefiltrid

Lisaks väärtusefiltritele, mis võivad olla kuvatud armatuurlaua lehe ülaservas, saate väärtusefiltreid nüüd rakendada enamikule tulemuskaartidele ja aruannetele. PerformancePointi armatuurlauaüksuste jaoks on saadaval kaks väärtustefiltrite põhirühma: väärtusefiltrite esikümme ja kasutaja määratud väärtusefiltrid.

  • Väärtusefilter Esikümme. Esikümne väärtusefiltrite abil saate kuvada rühma esimesed (või viimased) liikmed. Kui vaikimisi on sätte väärtuseks määratud 10, siis soovi korral saate määrata ka mõne muu arvu kuvatavaid üksusi.

  • Kasutaja määratud väärtusefiltrid. Selle väärtusefiltri abil saate määrata kriteeriumid, millele vastavad üksused tuleks kuvada. Näiteks saate filtri konfigureerida kuvama üksusi, mille väärtused on teie määratud arvväärtusest väiksemad (või suuremad). Samuti saate filtri konfigureerida kuvama üksusi, mille väärtused jäävad teie määratud väärtusevahemikku.

Nii esikümne väärtusefiltri kui ka kasutaja määratud väärtusefiltri saate rakendada enamikule armatuurlauaüksustele.

Näpunäide.:  Väärtusefiltrite rakendamisel tulemuskaartidele ja aruannetele ei salvestata muudatusi SharePoint Serveris. Töö salvestamiseks peaksite tulemused eksportima Microsoft PowerPointi või Microsoft Excelisse.

Esikümne väärtusefiltrid

Nagu nimigi viitab, saate väärtusefiltri Esikümme abil hõlpsalt kuvada teatud rühma kümne parima liikme tulemused. Kuvamine pole siiski tingimata piiratud rühmaliikmete esikümnega. Filtri Esikümme kriteeriumid saate määrata vastavalt oma vajadustele. Näiteks saate filtri Esikümme konfigureerida nii, et kuvatakse rühma kümme halvimat liiget. Lisaks saate kuvatavate tulemite arvu muuta (nt kolm parimat (halvimat) üksust).

Väärtusefiltri Esikümme abil saate kiiresti keskenduda üksnes neile üksustele, mida soovite armatuurlaual kuvada. Oletagem, et kasutate erinevate tootekategooriate müügimahu kuvamiseks analüüsidiagrammi. Sõltuvalt ettevõtte tootekategooriate arvust võib analüüsidiagramm sarnaneda järgmise pildiga.

PerformancePointi teenusepakett

Aruandes leiduva teabe lihtsustamiseks saate hõlpsasti rakendada väärtusefiltrid. Näiteks saate filtri Esikümme abil kuvada üksnes kümme kõige suurema läbimüügiga tooterühma. Selleks paremklõpsake diagrammi ning klõpsake esmalt käsku Filtreeri ja siis käsku Esikümme. Teie diagrammi värskendatakse tulemuste kuvamiseks järgmisel pildil esitatud kujul.

PerformancePoint Services

Lehe algusesse

Kasutaja määratud väärtusefiltrid

Sarnaselt esikümne väärtusefiltritega saate kasutaja määratud väärtusefiltrite abil mugavalt kuvada aruande või tulemuskaardi teatud üksuste teavet. Neid filtreid nimetatakse kasutaja määratud väärtusefiltriteks, kuna kriteeriumid määrate teie. Oletagem näiteks, et kasutate erinevate tootekategooriate müügimahu kuvamiseks analüüsidiagrammi ja teie diagramm sarnaneb järgmise pildiga.

PerformancePointi teenusepakett

Kui soovite müügiteavet toodete kohta, mis on teatud vahemikus ja pole tingimata enim või vähim müüdud üksused, saate rakendada kasutaja määratud väärtusefiltri. Selleks paremklõpsake analüüsivaadet ning klõpsake siis käsku Filter ja seejärel käsku Väärtusefiltrid. Avatavas dialoogiboksis Väärtusefilter saate määrata tulemused, mida soovite kuvada. Vaadake järgmist pilti.

Teenusepaketi PerformancePoint Services abil loodud analüüsivaade

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×