Mis on uut: Exceli funktsioonide muudatused

Funktsioonide parema täpsuse, ootustele vastava töö ja funktsiooni olemust paremini kirjeldavate funktsiooninimede tagamiseks on paljusid funktsioone rakenduses Microsoft Excel 2010 värskendatud, ümber nimetatud või funktsiooniteeki lisatud.

Tagasiühilduvuse huvides on ümbernimetatud funktsioonid endiselt saadaval ka oma endise nimega.

Selle artikli teemad

Algoritmide ja täpsusega seotud täiustused

Täpsed ja süsteemsed funktsiooninimed

Ühilduvus heade tavadega

Uued funktsioonid

Tagasiühilduvus

Algoritmide ja täpsusega seotud täiustused

Järgmiste funktsioonide osas on muudetud algoritme, et funktsioonid oleksid senisest täpsemad ja nende jõudlus oleks parem. Näiteks funktsiooni BETADIST jaoks on kasutusele võetud uus algoritm, mis parendab funktsiooni täpsust. Funktsioon MOD omakorda kasutab uusi algoritme nii parema täpsuse kui ka suurema töökiiruse saavutamiseks ja funktsioon RAND kasutab uut juhuarvualgoritmi.

Täiustatud funktsioon

Funktsiooni kategooria

Otstarve

Funktsioon ASINH

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid

Annab vastuseks arvu arkushüperboolse siinuse.

Funktsioon BETA.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon BETADIST

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon BETA.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks määratud beetajaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon BETAINV

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks määratud beetajaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon BINOM.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse.

Funktsioon BINOMDIST

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse.

Funktsioon BINOM.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega.

Funktsioon CEILING

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid

Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni.

Funktsioon CRITBINOM

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega.

Funktsioon CHISQ.INV.RT

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse sabaga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHIINV

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse sabaga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.TEST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse.

Funktsioon CHITEST

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse.

Funktsioon CONVERT

Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab arvu ühest mõõtühikute süsteemist teise.

Funktsioon CUMIPMT

Finantsfunktsioonid

Arvutab kahe perioodi vahel makstud kumulatiivse intressi.

Funktsioon CUMPRINC

Finantsfunktsioonid

Arvutab laenult makstud kahe perioodi vahelise kumulatiivse põhimakse.

Funktsioon ERF

Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks veafunktsiooni.

Funktsioon ERFC

Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks komplementaarse veafunktsiooni.

Funktsioon F.DIST.RT

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.

Funktsioon FDIST

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.

Funktsioon F.INV.RT

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.

Funktsioon FINV

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.

Funktsioon FACTDOUBLE

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid

Annab vastuseks arvu topeltfaktoriaali.

Funktsioon FLOOR

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid

Ümardab arvu allapoole, nulli suunas.

Funktsioon GAMMA.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse.

Funktsioon GAMMADIST

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse.

Funktsioon GAMMA.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse gammajaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon GAMMAINV

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse gammajaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon GAMMALN

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi Γ(x).

Funktsioon GEOMEAN

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks geomeetrilise keskmise.

Funktsioon HYPGEOM.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse.

Funktsioon HYPGEOMDIST

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse.

Funktsioon IMLOG2

Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu kahendlogaritmi.

Funktsioon IMPOWER

Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu täisarvulise astendajaga astme.

Funktsioon IPMT

Finantsfunktsioonid

Annab vastuseks investeeringu antud perioodi intressimakse.

Funktsioon IRR

Finantsfunktsioonid

Annab vastuseks rahavoogude sarja sisemise tasuvusmäära.

Funktsioon LINEST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks lineaarse trendi parameetrid.

Funktsioon LOGNORM.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon LOGNORMDIST

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon LOGNORM.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni.

Funktsioon LOGINV

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni.

Funktsioon MOD

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid

Annab vastuseks jagatise jäägi.

Funktsioon NEGBINOM.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse.

Funktsioon NEGBINOMDIST

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse.

Funktsioon NORM.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks normaaljaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon NORMDIST

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks normaaljaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon NORM.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon NORMINV

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon NORM.S.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtuse.

Funktsioon NORMSDIST

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtuse.

Funktsioon NORM.S.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon NORMSINV

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon PMT

Finantsfunktsioonid

Annab vastuseks annuiteedi perioodilise makse.

Funktsioon PPMT

Finantsfunktsioonid

Annab vastuseks makse investeeringu põhisummalt antud perioodi kohta.

Funktsioon POISSON.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse.

Funktsioon POISSON

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse.

Funktsioon RAND

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid

Annab vastuseks juhusliku arvu vahemikus 0–1.

Funktsioon STDEV.S

Statistikafunktsioonid

Arvutab valimi põhjal standardhälbe.

Funktsioon STDEV

Ühilduvusfunktsioonid

Arvutab valimi põhjal standardhälbe.

Funktsioon T.DIST.RT

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse.

Funktsioon TDIST

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse.

Funktsioon T.DIST.2T

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).

Funktsioon T.INV.2T

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon TINV

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon VAR.S

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel.

Funktsioon VAR

Ühilduvusfunktsioonid

Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel.

Funktsioon XIRR

Finantsfunktsioonid

Arvutab sisemise tasuvusmäära järjestikuste rahavoogude puhul, mis ei pruugi olla perioodilised.

Lehe algusesse

Täpsed ja süsteemsed funktsiooninimed

Järgmistel funktsioonidel on uued nimed, mis on paremini kooskõlas teadusringkondades kasutusel olevate funktsioonimääratluste ja muude funktsiooninimedega Excelis. Samuti kirjeldavad uued nimed funktsioone täpsemini. Kuna funktsioon CRITBINOM näiteks tagastab binoomjaotuse pöördväärtuse, on BINOM.INV selle funktsiooni jaoks asjakohasem nimi.

Mõnel ümbernimetatud funktsioonil (nt BETA.DIST) on nüüd täiendav parameeter, et saaksite määrata jaotuse tüübi (vasakpoolse piiranguga kumulatiivne või tõenäosuse tihedus).

Exceli varasemate versioonidega tagasiühilduvuse huvides on funktsioonid saadaval ka oma endise nimega; leiate need kategooriast Ühilduvusfunktsioonid. Kui aga tagasiühilduvust pole vaja, peaksite nüüdsest kasutama ümbernimetatud funktsioone.

Ümbernimetatud funktsioon

Funktsiooni kategooria

Otstarve

Funktsioon BETA.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon BETA.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks määratud beetajaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon BINOM.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse.

Funktsioon BINOM.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega.

Funktsioon CEILING.PRECISE

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid

Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni. Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist.

Funktsioon CHISQ.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.DIST.RT

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse sabaga tõenäosuse väärtuse.

Funktsioon CHISQ.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.INV.RT

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse sabaga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.TEST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse.

Funktsioon CONFIDENCE.NORM

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks populatsiooni keskmise usaldusvahemiku.

Funktsioon CONFIDENCE.T

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-jaotusega populatsiooni keskmise usaldusvahemiku.

Funktsioon COVARIANCE.P

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks kovariatsiooni ehk andmepunktipaaride hälvete korrutiste keskmise.

Funktsioon COVARIANCE.S

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks valimi kovariatsiooni – kahes andmehulgas iga andmepunktipaari hälvete korrutiste keskmise väärtuse.

Funktsioon ERF.PRECISE

Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks veafunktsiooni.

Funktsioon ERFC.PRECISE

Matemaatika erifunktsioonid

Tagastab komplementaarse ERF funktsiooni väärtuse rajades x-st lõpmatuseni.

Funktsioon EXPON.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks eksponentjaotuse.

Funktsioon F.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.

Funktsioon F.DIST.RT

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.

Funktsioon F.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.

Funktsioon F.INV.RT

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.

Funktsioon F.TEST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks F-testi tulemi.

Funktsioon FLOOR.PRECISE

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid

Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni. Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist.

Funktsioon GAMMA.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse.

Funktsioon GAMMA.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse gammajaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon GAMMALN.PRECISE

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi Γ(x).

Funktsioon HYPGEOM.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse.

Funktsioon LOGNORM.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon LOGNORM.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni.

Funktsioon MODE.MULT

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks massiivi või andmehulga kõige sagedamini esinevate ehk korduvate väärtuste vertikaalse massiivi.

Funktsioon MODE.SNGL

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks andmehulgas kõige enam esineva väärtuse.

Funktsioon NEGBINOM.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse.

Funktsioon NETWORKDAYS.INTL

Kuupäeva- ja kellaajafunktsioonid

Annab vastuseks täistööpäevade arvu kahe kuupäeva vahel, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on.

Funktsioon NORM.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks normaaljaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon NORM.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon NORM.S.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtuse.

Funktsioon NORM.S.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon PERCENTILE.EXC

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks vahemikus leiduvate väärtuste k-nda protsentiili, kus k on vahemikus 0–1 (välja arvatud).

Funktsioon PERCENTILE.INC

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks vahemiku väärtuste k-nda protsentiili.

Funktsioon PERCENTRANK.EXC

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks väärtuse asukoha andmehulgas andmehulga protsendimäärana (0–1, välja arvatud).

Funktsioon PERCENTRANK.INC

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks väärtuse protsentuaalse asukoha andmehulgas.

Funktsioon POISSON.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse.

Funktsioon QUARTILE.EXC

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks andmehulga kvartiili, võttes aluseks protsentiilväärtused vahemikus 0–1 (välja arvatud).

Funktsioon QUARTILE.INC

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks andmehulga kvartiili.

Funktsioon RANK.AVG

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.

Funktsioon RANK.EQ

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.

Funktsioon STDEV.P

Statistikafunktsioonid

Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel.

Funktsioon STDEV.S

Statistikafunktsioonid

Arvutab valimi põhjal standardhälbe.

Funktsioon T.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).

Funktsioon T.DIST.2T

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).

Funktsioon T.DIST.RT

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse.

Funktsioon T.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse t-väärtuse tõenäosusfunktsioonina ja vabadusastmetena.

Funktsioon T.INV.2T

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse.

Funktsioon T.TEST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-testiga seotud tõenäosuse.

Funktsioon VAR.P

Statistikafunktsioonid

Arvutab dispersiooni terve populatsiooni alusel.

Funktsioon VAR.S

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel.

Funktsioon WEIBULL.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Weibulli jaotuse.

Funktsioon WORKDAY.INTL

Kuupäeva- ja kellaajafunktsioonid

Annab vastuseks määratud arvule tööpäevadele eelneva või järgneva kuupäeva järjenumbri, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on.

Funktsioon Z.TEST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks ühepoolse sabaga z-testi tõenäosusväärtuse.

Lehe algusesse

Ühilduvus heade tavadega

Järgmised funktsioonid lisati, kuna need vastavad headele tavadele paremini kui olemasolevad funktsioonid. Näiteks vastab funktsioon RANK.AVG statistikute ootustele paremini kui olemasolev funktsioon RANK.

Ümbernimetatud funktsioon

Funktsiooni kategooria

Otstarve

Funktsioon CHISQ.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CONFIDENCE.T

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-jaotusega valimikeskmise usaldusvahemiku.

Funktsioon COVARIANCE.S

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks valimi kovariatsiooni – kahes andmehulgas iga andmepunktipaari hälvete korrutiste keskmise väärtuse.

Funktsioon EXPON.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks eksponentjaotuse.

Funktsioon F.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.

Funktsioon F.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.

Funktsioon MODE.MULT

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks massiivi või andmehulga kõige sagedamini esinevate ehk korduvate väärtuste vertikaalse massiivi.

Funktsioon NETWORKDAYS.INTL

Kuupäeva- ja kellaajafunktsioonid

Annab vastuseks täistööpäevade arvu kahe kuupäeva vahel, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on.

Funktsioon PERCENTILE.EXC

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks vahemikus leiduvate väärtuste k-nda protsentiili, kus k on vahemikus 0..1 (välja arvatud).

Funktsioon PERCENTRANK.EXC

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks väärtuse asukoha andmehulgas andmehulga protsendimäärana (0..1, välja arvatud).

Funktsioon QUARTILE.EXC

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks andmehulga kvartiili, võttes aluseks protsentiilväärtused vahemikus 0..1 (välja arvatud).

Funktsioon RANK.AVG

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.

Funktsioon T.DIST

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).

Funktsioon T.INV

Statistikafunktsioonid

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse t-väärtuse tõenäosusfunktsioonina ja vabadusastmetena.

Funktsioon WORKDAY.INTL

Kuupäeva- ja kellaajafunktsioonid

Annab vastuseks määratud arvule tööpäevadele eelneva või järgneva kuupäeva järjenumbri. Nädalavahetuse päevade tähistamiseks ja arvestamiseks kasutatakse parameetreid.

Lehe algusesse

Uued funktsioonid

Järgmine funktsioon on lisatud Exceli funktsiooniteeki. Seda funktsiooni saab kasutada Exceli praeguses versioonis, kuid see ei ühildu rakendusega Excel 2007 ega Exceli versioonidega 97–2003. Kui tagasiühilduvus on nõutav, saate käitada ühilduvuskontrolli ning teha töölehel vigade vältimiseks vajalikud muudatused.

Uus funktsioon

Funktsiooni kategooria

Otstarve

Funktsioon AGGREGATE

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid

Annab vastuseks loendis või andmebaasis kokkuvõtte.

Lehe algusesse

Tagasiühilduvus

Kui peate töölehte ühiselt kasutama teiste inimestega, kellel pole Excel 2010 installitud, saate ümbernimetatud funktsioonide asemel kasutada ühilduvusfunktsioone. Exceli varasemad funktsioonid tunnevad vanad nimed ära ja annavad eeldatud tulemid.

Ühilduvusfunktsioonide otsimine

Kõigi ühilduvusfunktsioonide leidmiseks tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Valemid jaotises Funktsiooniteek nuppu Lisa funktsioon.

  2. Klõpsake väljal Või valige kategooria nuppu Ühilduvus.

    Dialoogiboks Funktsiooni lisamine

Näpunäide.    Ühilduvusfunktsioone saate kasutada ka jaotise Funktsiooniteek kaudu (menüü Valemid jaotise Funktsiooniteek nupp Veel funktsioone, käsk Ühilduvus).

Õige funktsiooni valimine töölehel

Kui alustate töölehele funktsiooni sisestamist, kuvab valemite automaatteksti funktsioon nii ümbernimetatud funktsioonid kui ka ühilduvusfunktsioonid. Kuna need on tähistatud erinevate ikoonidega, on soovitud funktsiooni klõpsamine lihtsam. Algsed funktsioonid on tähistatud kollase kolmnurgaga, teavitamaks teid, et need funktsioonid ühilduvad rakendusega Excel 2007 ja varasemate versioonidega.

Valemite automaatteksti näide

Ühilduvusprobleemide otsimine

Nagu artiklis eespool juba mainitud, ei ühildu uued funktsioonid (nt AGGREGATE) ja algoritmi- ning täpsustäiustustega funktsioonid (nt BETA.DIST) Exceli varasemate versioonidega. Exceli vanemad versioonid ei tunne uusi funktsioone ära ja oodatud tulemite asemel kuvatakse veaväärtus #NAME?. Enne töövihiku salvestamist saate käitada ühilduvuskontrolli ja teha kindlaks, kas uusi funktsioone on kasutatud. Nii saate töövihiku avamisel Exceli varasemates versioonides (Excel 97–2003 või Excel 2007) vigade vältimiseks teha vajalikud muudatused.

Ühilduvuskontrolli käivitamiseks tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Fail käsku Teave.

  2. Klõpsake jaotises Ühiskasutuseks ettevalmistamine nuppu Otsi probleeme ja siis käsku Kontrolli ühilduvust.

    Dialoogiboks Ühilduvuskontroll

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Excel 2010Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt