Millised SmartArt-pildi paigutuse on piiramatult kujundite?

Mõni SmartArt-pildi paigutus abil saate lisada nii palju eest kujundid, mida soovite. Muud sisaldab fikseeritud arvul kujundeid. Näiteks tüübi seos paigutus Tasakaalunooled on mõeldud ainult kahe vastandliku idee või kontseptsiooni ja seda ainult kaks kujundit võivad sisaldada teksti.

Paigutuse Tasakaalunooled pilt

Kui soovite edasi anda rohkem kui kahte, aktiveerige paigutus, mis on rohkem kui kaks kujundit teksti jaoks saadaval – paigutuses Püramiidloend näiteks. Pidage meeles, et paigutuse või tüübi SmartArt-piltide vahetamine saate muuta nähtava teabe tähendust. Näiteks paigutus, mis näitab nooli kõik osutab paremale, nt tüübi protsess on erinevat tähendust mis ühe, mis näitab paigutatud ringina Pidev tsükkeldiagramm tüübi.

Näpunäide.: Millised SmartArt-pilti kasutada, ja kuidas alustada SmartArt-pildi abil kohta leiate jaotisest Lisateavet SmartArt-piltide kohta.

Saate teha nii lisamine ja kustutamine kujundite enamik SmartArt-graafika ja asukohti erinevaid kujundeid, saate muuta ka nii, et valida paigutus, mis pakub parima visuaalseks kujutamiseks andmete.

Järgmistes tabelites on osa SmartArt-piltide saadaval. 

Selle artikli teemad

Kujundi, taseme ja loendite piirangud.

Kujundi, taseme ja protsesside piirangud.

Kujundi, taseme ja tsüklit piirangud.

Kujundi, taseme ja hierarhiad piirangud.

Kujundi, taseme ja taseme limiidid seosed

Kujundi, taseme ja maatriksite taseme piirangud

Kujundi, taseme ja püramiidid taseme piirangud

Kujundi, taseme ja loendite piirangud.

Paigutuse nimi

Pilt

Kujundi limiit

Tavaline plokkloend

Paigutuse Plokkloend pilt

Piiramatu.

Kulgev rõhupiltidega loend

Paigutuse Rõhutatud pildiga loendi pööramine pilt

Piiramatu.

Pidev piltloend

Paigutuse Pidev piltloend pilt

Piiramatu.

Üksikasjalik protsess

Paigutuse Üksikasjalik protsess pilt

Piiramatu.

Rühmitatud loend

Paigutuse Rühmitatud loend pilt

Piiramatu.

Hierarchy List

Paigutuse Hierarhiline loend pilt

Piiramatu.

Horisontaalne täpploend

Paigutuse Horisontaalne täpploend pilt

Piiramatu.

Horisontaalne piltloend

Paigutuse Horisontaalne piltloend pilt

Piiramatu.

Rõhutatud pildiga loend

Paigutuse Rõhutatud pildiga loend pilt

Piiramatu.

Pealdistega pildid

Paigutuse Pealdistega pildid

Piiramatu.

Püramiidloend

Paigutus Püramiidloend

Piiramatu.

Segmenditud protsess

Paigutuse Segmenditud protsess pilt

Piiramatu.

Virnloend

Paigutuse Virnloend pilt

Piiramatu.

Table Hierarchy

Paigutuse Hierarhiline tabel pilt

Piiramatu.

Tabelloend

Paigutuse Tabelloend pilt

Ainult kahte taset: üks peamisi idee ja piiramatu teise taseme kujundid.

Märklaudloend

Paigutuse Märklaudloend pilt

Piiramatu.

Trapetsloend

Paigutuse Trapetsloend pilt

Piiramatu.

Vertikaalne noolloend

Paigutuse Vertikaalne noolloend pilt

Piiramatu.

Vertical Block List

Paigutuse Vertikaalne plokkloend pilt

Piiramatu.

Vertikaalne boksloend

Paigutuse Vertikaalne boksloend pilt

Piiramatu.

Vertical Bullet List

Paigutuse Vertikaalne täpploend pilt

Piiramatu.

Vertical Chevron List

Paigutuse Vertikaalne rööpnoolloend pilt

Piiramatu.

Vertikaalne rõhupiltidega loend

Paigutus Vertikaalne rõhupiltidega loend

Piiramatu.

Vertikaalne piltloend

Paigutuse Vertikaalne piltloend pilt

Piiramatu.

Lehe algusse

Kujundi, taseme ja protsesside piirangud.

Paigutuse nimi

Pilt

Kujundi limiit

Järgnevusjoonis

Paigutuse Rõhutatud protsess pilt

Piiramatu.

Vahelduvusjoonis

Paigutuse Vahelduvvoog pilt

Piiramatu.

Noolelint

Paigutuse Noolelint pilt

Suurim lubatud kaks ideid.

Tavaline looklev joonis

Paigutuse Looklev protsess pilt

Piiramatu.

Tavaline rööpnooljoonis

Paigutuse Rööpnoolprotsess pilt

Piiramatu.

Tavaline joonis

Paigutus Protsess

Piiramatu.

Basic Timeline

Paigutus Ajaskaala

Piiramatu.

Rööpnoolloend

Paigutuse Rööpnoolloend pilt

Piiramatu.

Ringlev looklev joonis

Paigutus Looklev protsess

Piiramatu.

Suletud rööpnooljoonis

Paigutuse Suletud rööpnoolprotsess pilt

Piiramatu.

Pidev nooljoonis

Paigutuse Pidevnoolprotsess pilt

Piiramatu.

Pidev plokkjoonis

Paigutuse Pidev plokkprotsess pilt

Piiramatu.

Koonduvad nooled

Paigutuse Koonduvad nooled pilt

Piiramatu.

Lahknevad nooled

Paigutuse Lahknevad nooled pilt

Piiramatu.

Võrrand

Paigutuse Võrrand pilt

Piiramatu.

Lehter

Paigutuse Lehter pilt

Kuni kolm ideede Müügilehter ja neljas selle all.

Hammasratas

Paigutuse Hammasratas pilt

Üks peamisi idee ja kahe sõltuvad ideid. Kolmanda taseme teksti, kuvatakse ka.

Vastandnooled

Paigutuse Vastandnooled pilt

Kahe ideid.

Rõhutatud pildiga protsess

Paigutuse Rõhutatud pildiga protsess pilt

Piiramatu.

Joonisnooled

Paigutus Protsessi nooled

Piiramatu.

Joonisloend

Paigutuse Protsessloend pilt

Piiramatu.

Korduv looklev joonis

Paigutuse Korduv looklev protsess pilt

Piiramatu.

Järkjärguline protsess

Paigutuse Järkjärguline protsess pilt

Kuni viis kujundeid.

Tõusev nool

Paigutuse Tõusev nool pilt

Kuni viis kujundeid.

Vertikaalne looklev joonis

Paigutus Vertikaalne looklev protsess

Piiramatu.

Vertikaalne võrrand

Paigutuse Vertikaalne võrrand pilt

Piiramatu.

Vertikaalne joonis

Paigutus Vertikaalne protsess

Piiramatu.

Lehe algusse

Kujundi, taseme ja tsüklit piirangud.

Paigutuse nimi

Pilt

Kujundi limiit

Tavaline tsükkeldiagramm

Paigutus Tsükkeldiagramm

Piiramatu.

Sektordiagramm

Paigutuse Sektordiagramm pilt

Kuni seitse segmente.

Radiaaldiagramm

Paigutus Radiaaldiagramm

Üks peamisi idee piiramatu teise taseme teksti.

Plokk-tsükkeldiagramm

Paigutuse Plokk-tsükkeldiagramm pilt

Piiramatu.

Pidev tsükkeldiagramm

Paigutuse Pidev tsükkeldiagramm pilt

Piiramatu.

Maatriks-tsükkeldiagramm

Paigutuse Maatriks-tsükkeldiagramm pilt

Nelja mõtteid teise taseme kirjeldused.

Lahknevad kiired

Paigutuse Lahknevad kiired pilt

Ühe põhilise idee ja piiramatu teise taseme kujundid.

Mitmesuunaline tsükkeldiagramm

Paigutuse Mitmesuunaline tsükkeldiagramm pilt

Piiramatu.

Suunamata tsükkeldiagramm

Paigutuse Suunamata tsükkeldiagramm pilt

Piiramatu.

Radiaalne tsükkeldiagramm

Paigutuse Radiaalne tsükkeldiagramm pilt

Ühe põhilise idee ja piiramatu teise taseme kujundid.

Radiaalne Venni diagramm

Paigutuse Radiaalne Venni diagramm pilt

Ühe põhilise idee ja piiramatu teise taseme kujundid.

Sektor-tsükkeldiagramm

Paigutuse Sektor-tsükkeldiagramm pilt

Kuni seitse segmente.

Tekst-tsükkeldiagramm

Paigutuse Tekst-tsükkeldiagramm pilt

Piiramatu.

Lehe algusse

Kujundi, taseme ja hierarhiad piirangud.

Paigutuse nimi

Pilt

Kujundi limiit

Hierarhia

Paigutuse Hierarhia pilt

Piiramatu.

Horizontal Hierarchy

Paigutuse Horisontaalne hierarhia pilt

Piiramatu.

Horizontal Labeled Hierarchy

Paigutus Horisontaalne sildistatud hierarhia

Piiramatu.

Labeled Hierarchy

Paigutuse Sildistatud hierarhia pilt

Piiramatu.

Organization Chart

Paigutus Organisatsiooniskeem

Piiramatu.

Lehe algusse

Kujundi, taseme ja taseme limiidid seosed

Paigutuse nimi

Pilt

Kujundi limiit

Saldo

Paigutuse Tasakaal pilt

Piiramatu.

Märklaud

Paigutus Märklaud

Kuni viis ideid. Piiramatu teise taseme teksti, kuid see võib kattuda.

Venni diagramm

Paigutus Venni diagramm

Piiramatu.

Koonduvad kiired

Paigutus Koonduvad kiired

Üks peamisi idee piiramatu teise taseme teksti.

Tasakaalunooled

Paigutuse Tasakaalunooled pilt

Kahe ideid.

Lineaarne Venni diagramm

Paigutuse Lineaarne Venni diagramm pilt

Piiramatu.

Pesastatud märklaud

Paigutuse Pesastatud märklaud pilt

Kolm ideid.

Radiaalloend

Paigutuse Radiaalloend pilt

Üks peamisi idee ja piiramatu teisene ideid.

Virnastatud Venni diagramm

Paigutuse Virnastatud Venni diagramm pilt

Kuni seitse ideid.

Lehe algusse

Kujundi, taseme ja maatriksite taseme piirangud

Paigutuse nimi

Pilt

Kujundi limiit

Maatriks

Paigutus Maatriks

Nelja ideid.

Võrkmaatriks

Paigutuse Võrkmaatriks pilt

Nelja ideid.

Pealkirjastatud maatriks

Paigutuse Pealkirjastatud maatriks pilt

Üks peamisi idee nelja teise taseme ideid.

Lehe algusse

Kujundi, taseme ja püramiidid taseme piirangud

Paigutuse nimi

Pilt

Kujundi limiit

Püramiid

Paigutus Püramiid

Piiramatu.

Pööratud püramiid

Paigutuse Pööratud püramiid pilt

Piiramatu.

Segmenditud püramiid

Paigutuse Segmenditud püramiid pilt

Piiramatu.

Lehe algusse

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×